cmms

آینده نگهداری و تعمیرات زمانی که ما یک سیستم cmms (نت) و یا ماژولهای سیستم مدیریت در سطح سازمانی را یداری می‌کنیم، چیزی که در حقیقت در حال ید آن هستیم یک فلسفه و نگرش درباره چگونگی اجرایی مدیریت نگهداری و تعمیرات است. در طول سالهای گذشته که استفاده و کارایی سیستم های cmms (نت) افزایش یافته است ،خط باریک میان دو مفهوم eam (مدیریت دارائی سازمانی) و erp (برنامه ریزی منابع سازمانی) کم‌کم از بین رفته است. سیستمهای کنونی که در حوزه های eam و epr استفاده می شوند با اینکه بسیار پیشرفته هستند اما در زمینه نگهداری و تعمیرات ضعفهایی دارند. به زودی استفاده از سیستمهای  نگهداری‌وتعمیرات (نت) برای صنایع همچون معدن، نفت ، گاز و پتروشیمی، صنایع دفاعی و آب و برق به یک فرایند همه گیر و عمومی تبدیل خواهد شد. در اینجا می توان گفت که پروسه کلی نگهداری و تعمیرات به 4 مرحله اصلی کاهش پیدا خواهد کرد:  ادامه مطلب...
سیستم نگهداری و تعمیرات (نت)cmms بالا ه بعد از کلی تحلیل و توقف ها ی گوناگون توانستم که یک زیر سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) متناسب با یکپارچگی سیستمی که هنوز وقت صحبتش را در این وبلاگ پیدا ن طراحی کنم. البته خیلی جای کار دارد و بصورت دوره ای بهبود پیدا خواهد کرد امکانات نرم افزار • اطلاعات پایه - مدیریت مکان ها(محل ها) - مدیریت دستگاه ها - مدیریت تامین کنندگان و طرف حساب ها - مدیریت پرسنل - مدیریت قالب ها(برای سازمان های تولیدی) - مدیریت تجهیزات و فی چرها - مدیریت گروه بندی شرح ها - مدیریت شرح وظایف - مدیریت گروه بندی علل توقف - مدیریت انبار نگهداری و تعمیرات - مدیریت کالا - اختصاص کالا به انبار • نگهداری و تعمیرات - دستور کارها - مدیریت زمانبندی برنامه ها - مدیریت فعالیت های pm • گزارشات - گزارش گیری پویا از دستور کارها(براساس زمان، پرسنل،کالا،دستگاه،محلوضعیت درخواست و ...) - گزارش mttr - گزارش oee - گزارش mtbf - گزارش kpi - زمان های از دست رفته تولید به دلیل تعمیرات - گزارش از کالاها در این سیستم نیز امکان بدست آوردن بهای تمام شده یک تعمیر و یا خدمات نیز وجود دارد نمائی از نرم افزارcmms.jpg">
هفته گذشته پروژه پیاده سازی سیستم cmms در مجتمع پتروشیمی مارون به صورت رسمی آغاز گردید.خیلی خوشحالم که فرصتی برای بنده پیش آمده است تا مدتی را به عنوان س رست پروژه در خدمت دوستان و همکاران عزیز در مجتمع پتروشیمی مارون باشم. پروژه فوق با همکاری تیم فنی شرکت ین مشاور آناهیتافن پارس و کارشناسان محترم مجموعه فوق در فاز جمع آوری اطلاعات قرار داشته و تلاش خواهیم کرد تا به بهترین شکل ممکن سیستم فوق در مجتمع پتروشیمی مارون پیاده سازی گردد.ادامه اخبار تکمیلی از طریق وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد.
خیلی خوشحالم که سیستم cmms نرم افزاری mc در سازمان قطار شهری مشهد پس از بررسی های مختلف از سوی مشاور و نفرات برنامه ریزی تعمیرات به عنوان سیستم نگهداری و تعمیرات انتخاب گردیده و طی قراردادی مقرر گردیده که در سازمان فوق پیاده سازی گردد.البته در حال حاضر در ابتدای پروژه هستیم و امیدوارم با کمک دوستان خوب و عزیز برنامه ریزی تعمیرات و بهره برداری و سایر واحدهای مرتبط، پروژه فوق بصورت موفقیت آمیز اجرایی گردد. امیدوارم پروژه فوق که بنده نیز در آن حضور دارم کمکی به سازمان قطارشهری مشهد و سایر سازمان های مشابه در صنعت ریلی کشور باشد.

زمانی که ما یک سیستم cmms (نت) و یا ماژولهای سیستم مدیریت در سطح سازمانی را یداری می کنیم، چیزی که در حقیقت در حال ید آن هستیم یک فلسفه و نگرش درباره چگونگی اجرایی مدیریت نگهداری و تعمیرات است. در طول سالهای گذشته که استفاده و کارایی سیستم های cmms (نت) افزایش یافته است ،خط باریک میان دو مفهوم eam (مدیریت دارائی سازمانی) و erp (برنامه ریزی منابع سازمانی) کم کم از بین رفته است. سیستمهای کنونی که در حوزه های eam و epr استفاده می شوند با اینکه بسیار پیشرفته هستند اما در زمینه نگهداری و تعمیرات ضعفهایی دارند. به زودی استفاده از سیستمهای  نگهداری وتعمیرات (نت) برای صنایع همچون معدن، نفت ، گاز و پتروشیمی، صنایع دفاعی و آب و برق به یک فرایند همه گیر و عمومی تبدیل خواهد شد. در اینجا می توان گفت که پروسه کلی نگهداری و تعمیرات به 4 مرحله اصلی کاهش پیدا خواهد کرد: ادامه مطلب...
عوامل نرم افزاری و سیستم عاملها: هرچند چشم اندازه پروسه مکانیزه نگهداری و تعمیرات به شدت اقوا کننده است، جایی که توجه ما را به خود جلب می کند آن است که خط مشی آینده به سمت کاهش تجهیزات سخت افزاری نشانه رفته است. کاهش اطلاعات ورودی مورد نیاز و ساختن اپلیکیشن هایی که بیشتر مناسب کاری هستند که برای مدیریت در آن طراحی شده اند. البته در اینده قاعده کلی برای پایگاه انتقال اطلاعات cmms ،اینترنت خواهد بود. هرچند این تلکنولوژی مراحل ابت خود را می گذراند اما نوید آینده درخشانی را می دهد. در حال حاضر سامانه های زیادی هستند که از اینترنت برای سرویس cmms استفاده می کنند. قدم بعدی این است که این تلکنولوژی را با ابزارهای بی سیم ، که در حال تسخیر بازار هستند، بیامیزیم. قابلیت همکاری و ارتباط متقابل با نرم افزارهای استاندارد شرکت و سیستم های فرآیندی: در سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت) امروزه این قابلیت وجود دارد اما معمولا به صورت مستقیم به دیتا بیس متصل نیستند. برای جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز ماژولهای تصمیم گیری و عملیاتی ، نیاز داریم که از نوعی سیستم های واسط برای اتصال به واحد صنعتی یا تجهیزات سیستم های عملیاتی، استفاده کنیم. برای مثال اطلاعاتی  ورودی که از سیستمهای مانیتورینگ موتورها یا سیستمهای مانیتورینگ کارخانه یا خط تولید، دریافت می کنیم.ادامه مطلب...
عوامل نرم افزاری و سیستم عاملها: هرچند چشم اندازه پروسه مکانیزه نگهداری و تعمیرات به شدت اقوا کننده است، جایی که توجه ما را به خود جلب می کند آن است که خط مشی آینده به سمت کاهش تجهیزات سخت افزاری نشانه رفته است. کاهش اطلاعات ورودی مورد نیاز و ساختن اپلیکیشن هایی که بیشتر مناسب کاری هستند که برای مدیریت در آن طراحی شده اند. البته در اینده قاعده کلی برای پایگاه انتقال اطلاعات cmms ،اینترنت خواهد بود. هرچند این تلکنولوژی مراحل ابت خود را می گذراند اما نوید آینده درخشانی را می دهد. در حال حاضر سامانه های زیادی هستند که از اینترنت برای سرویس cmms استفاده می کنند. قدم بعدی این است که این تلکنولوژی را با ابزارهای بی سیم ، که در حال تسخیر بازار هستند، بیامیزیم. قابلیت همکاری و ارتباط متقابل با نرم افزارهای استاندارد شرکت و سیستم های فرآیندی: در سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت) امروزه این قابلیت وجود دارد اما معمولا به صورت مستقیم به دیتا بیس متصل نیستند. برای جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز ماژولهای تصمیم گیری و عملیاتی ، نیاز داریم که از نوعی سیستم های واسط برای اتصال به واحد صنعتی یا تجهیزات سیستم های عملیاتی، استفاده کنیم. برای مثال اطلاعاتی  ورودی که از سیستمهای مانیتورینگ موتورها یا سیستمهای مانیتورینگ کارخانه یا خط تولید، دریافت می کنیم.ادامه مطلب...
فاز اول پروژه پیاده سازی و استقرار نرم افزار مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات cmms در شرکت پتروشیمی مارون بعد از گذشت شش ماه از شروع پروژه به بهره برداری رسید. این پروژه که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با هدایت و حمایت مدیران عالی رتبه و به ویژه مدیریت محترم عامل و کارشناسان پتروشیمی مارون و همکاری و همراهی کارشناسان شرکت ین مشاور آناهیتا فن پارس آغاز گردید، پس از ممیزی و ارزی وضعیت موجود با ترسیم نقشه راه در فاز شناخت پروژه و به دنبال آن برگزاری صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح مختلف و تلاش بی وقفه و تحسین برانگیز تیم جمع آوری اطلاعات وارد فاز نخست بهره برداری گردید. شایان ذکر است فازهای آتی این پروژه طبق برنامه زمانبندی به بهره برداری خواهد رسید.
برخی از تواناییها و ویژگیهای یک نرم افزار نگهداری و تعمیرات (cmms) computerized maintenance mana ent system در اردیبهشت ماه سال جاری جهت انتخاب نرم افزار نت برای یکی از شرکتها همراه ین نت شرکت مذکور از پنج شرکت نرم افزاری در تهران بازدید نمودم ۰ تجربه بسیار خوبی بود خصوصا اینکه در این راه چک لیست ممیزی نیز تهیه وسیستمهابراساس آن ارزی گردید0 چک لیست شامل 50سئوال بود که 28 مورد از سئوالات در ادامه آورده شده است :
نگهداری و تعمیرات عوامل نرم افزاری و سیستم عاملها:   هرچند چشم اندازه پروسه مکانیزه نگهداری و تعمیرات به شدت اقوا کننده است، جایی که توجه ما را به خود جلب می کند آن است که خط مشی آینده به سمت کاهش تجهیزات سخت افزاری نشانه رفته است. کاهش اطلاعات ورودی مورد نیاز و ساختن اپلیکیشن هایی که بیشتر مناسب کاری هستند که برای مدیریت در آن طراحی شده اند.   البته در اینده قاعده کلی برای پایگاه انتقال اطلاعات cmms ،اینترنت خواهد بود. هرچند این تلکنولوژی مراحل ابت خود را می گذراند اما نوید آینده درخشانی را می دهد. در حال حاضر سامانه های زیادی هستند که از اینترنت برای سرویس cmms استفاده می کنند. قدم بعدی این است که این تلکنولوژی را با ابزارهای بی سیم ، که در حال تسخیر بازار هستند، بیامیزیم. قابلیت همکاری و ارتباط متقابل با نرم افزارهای استاندارد شرکت و سیستم های فرآیندی:   در سیستم های نگهداری و تعمیرات (نت) امروزه این قابلیت وجود دارد اما معمولا به صورت مستقیم به دیتا بیس متصل نیستند. برای جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز ماژولهای تصمیم گیری و عملیاتی ، نیاز داریم که از نوعی سیستم های واسط برای اتصال به واحد صنعتی یا تجهیزات سیستم های عملیاتی، استفاده کنیم. برای مثال اطلاعاتی  ورودی که از سیستمهای مانیتورینگ موتورها یا سیستمهای مانیتورینگ کارخانه یا خط تولید، دریافت می کنیم.   ادامه مطلب...
نرم افزار نگهداری و تعمیرات(نت) cmmsبالا ه بعد از کلی تحلیل و توقف ها ی گوناگون توانستم که یک زیر سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) متناسب با یکپارچگی سیستمی که هنوز وقت صحبتش را در این وبلاگ پیدا ن طراحی کنم. البته خیلی جای کار دارد و بصورت دوره ای بهبود پیدا خواهد کرد امکانات نرم افزار• اطلاعات پایه - مدیریت مکان ها(محل ها) - مدیریت دستگاه ها - مدیریت تامین کنندگان و طرف حساب ها - مدیریت پرسنل - مدیریت قالب ها(برای سازمان های تولیدی) - مدیریت تجهیزات و فی چرها - مدیریت گروه بندی شرح ها - مدیریت شرح وظایف - مدیریت گروه بندی علل توقف - مدیریت انبار نگهداری و تعمیرات - مدیریت کالا - اختصاص کالا به انبار • نگهداری و تعمیرات - دستور کارها - مدیریت زمانبندی برنامه ها - مدیریت فعالیت های pm • گزارشات - گزارش گیری پویا از دستور کارها(براساس زمان، پرسنل،کالا،دستگاه،محل ،وضعیت درخواست و ...) - گزارش mttr - گزارش oee - گزارش mtbf - گزارش kpi - زمان های از دست رفته تولید به دلیل تعمیرات - گزارش از کالاها در این سیستم امکان بدست آوردن بهای تمام شده یک تعمیر و یا خدمات نیز وجود دارد همچنین این نرم افزار تحت وب بوده و قابلیت اجرا در اینترنت و اینترانت را دارا می باشد. سطوح دسترسی کاملا ریز شده و مدیر سیستم قادر به کنترل دکمه های رو فرم برای یک کاربر خاص می باشد. بدلیل یکپارچگی با سایر سیستم ها امکان استفاده از دستور کارها و توقفات در سایر سیستم ها مانند "برنامه ریزی و تولید" نیز فراهم شده ا ست.نمائی از نرم افزارcmms.jpg" height="748"> نمونه گزارش
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاو وینت سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات پارسه parseh cmms سیستم مکانیزه نت پارسه در یک نگاه: سیستم مکانیزه نت پارسه با هدف کمک به صنایع کشور در امر مدیریت نگهداری و تعمیرات طراحی شده است. تجربه چندین ساله طراح نرم افزار  در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه نت در کشور در صنایع مختلف مانند ، تجهیزات راه سازی ، هواپیمایی ، صنابع پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و همچنین ی مع نرم افزار های cmms غیر ایرانی و ایرانی  و شناخت نقاط اصلی انحراف و ش ت بعضی پروژه ها  با عث شد تا تمامی تجربیات گذشته در بسته نرم افزاری ای با عنوان پارسه جمع شده و نرم افزاری با حداکثر سادگی و کاربر پسندی در عین حال  قدرتمند در اختیار کاربران قرار دارد. عمده اه ی که طراحی نرم افزار در این سیستم پی گیری می کند، ارائه نرم افزاری است که در عین سادگی، کاربر پسند بوده و با قیمتی که قابل تهیه برای صنایع کوچک و بزرگ کشور را داشته باشد. کلیات سیستم: مشخصات عمومی نرم افزار:  سیستم مبتنی بر وب (web base) قابل استفاده به صورت یک یا چند کار بره در محیط شبکه و اینترنت سیستم 2 زبانه  شامل زبان های انگلیسی و فارسی ( قابل ارتقا تا چندین ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نرم افزار نگهداری و تعمیرات(نت) cmmsبالا ه بعد از کلی تحلیل و توقف ها ی گوناگون توانستم که یک زیر سیستم نگهداری و تعمیرات(نت) متناسب با یکپارچگی سیستمی که هنوز وقت صحبتش را در این وبلاگ پیدا ن طراحی کنم. البته خیلی جای کار دارد و بصورت دوره ای بهبود پیدا خواهد کرد امکانات نرم افزار• اطلاعات پایه - مدیریت مکان ها(محل ها) - مدیریت دستگاه ها - مدیریت تامین کنندگان و طرف حساب ها - مدیریت پرسنل - مدیریت قالب ها(برای سازمان های تولیدی) - مدیریت تجهیزات و فی چرها - مدیریت گروه بندی شرح ها - مدیریت شرح وظایف - مدیریت گروه بندی علل توقف - مدیریت انبار نگهداری و تعمیرات - مدیریت کالا - اختصاص کالا به انبار • نگهداری و تعمیرات - مدیریت دستور کارها (pm,cm,em و ...)- مدیریت زمانبندی برنامه ها - درخواست صدور کالا از انبار• گزارشات - گزارش گیری پویا از دستور کارها(براساس زمان، پرسنل،کالا،دستگاه،محل ،وضعیت درخواست و ...) - گزارش mttr - گزارش oee - گزارش mtbf - گزارش kpi - زمان های از دست رفته تولید به دلیل تعمیرات - گزارش از کالاها - گزارش توقفاتدر این سیستم امکان بدست آوردن بهای تمام شده یک تعمیر و یا خدمات نیز وجود دارد همچنین این نرم افزار تحت وب بوده و قابلیت اجرا در اینترنت و اینترانت را دارا می باشد. سطوح دسترسی کاملا ریز شده و مدیر سیستم قادر به کنترل دکمه های رو فرم برای یک کاربر خاص می باشد. بدلیل یکپارچگی با سایر سیستم ها امکان استفاده از دستور کارها و توقفات در سایر سیستم ها مانند "برنامه ریزی و تولید" نیز فراهم شده ا ست.نمائی از نرم افزارcmms.jpg" border="0" hspace="0" /> نمونه گزارش
"هر ابزار مانند یک سلاح عمل می کند ، به شرطی که بدانید چگونه از آن درست استفاده کنید " می توان گفت کاربرد این جمله در هیچ زمینه ای به اندازه cmms ، زمانی که در آن قدم بر می داریم ، کاربرد ندارد ! انتخاب یک سیستم مناسب برای امکانات موجود در سازمان شما می تواند سود سهامتان را به اشکال مختلفی من جمله افزایش بهره وری، کیفیت بالاتر کار و سطح پیشرفته تر خدمات  بالا ببرد .  از طرفی برای حفظ این منافع  ، باید ضمن انتخاب صحیح سیستم ، پیاده سازی آن هم بی نقص انجام گردد.  نرم افزار cmms شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه ، می تواند نوعی سرمایه گذاری قابل توجه برای بیشتر سازمان ها محسوب شود  و اجرای آن شامل تعداد زیادی از فرآیندهای پیشرفته است . بیشتر مدیران حوزه تعمیرات و نگهداری در طول سال های تجربه کاری خود هنوز فرصت ب این تجربه را پیدا نکرده اند . پیاده سازی کامل  نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه ، حدود 3  ماه به طول می انجامد و مراحل کلیدی زیر را شامل می شود :   ادامه مطلب ...

پاو وینت cmms سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری تعمیرات دسته بندی : پاو وینت تعداد اسلاید : 56ص  قسمتی اسلاید پاو وینت :  اه سیستم کامپیوتری نت1) نگهداری تجهیزات فعلی  کاهش زمان دستگاهها-      افزایش عمر مفید دستگاهها-2) بازرسی سرویس تجهیزات  اجرای نت پیشگیرانه محدوده برنامه تولید-3) نصب نوسازی عمده تجهیزات4) انبار نت  حداقل سازی موجودی قطعات یدکی-5) مدیریت مهارتهابرای تامین اه مدیریت نت مقادیر قابل توجهی اطلاعات روز نیازدارد.این اطلاعات توسط کارمندان ناظران گزارش داده شود چون حجم تنوع زیاد اطلاعات کارکنان سردرگم کرده رسیدگی انها دشوار کند٬در نتیجه سیستم کامپیوتری طراحی خوب٬ جابجایی دستی کاغذها حذف کرده حجم اطلاعات نیاز هر فرد حداقل کند. بعلاوه اطلاعات تمام افرادی نت سرو کار دارند دسترس خواهد بودcmmsانواع نصبنصب مرحله مرحله : سازمانهای بزرگ کارایی دارد. بعلت بالا بودن حجم اطلاعات نمی توان کل برنامه رایکجا اجرا کرد     - نصب یکپارچه : سازمانهای کوچک بدلیل عدم مواجه حجم زیادی اطلاعات میتوان همه اطلاعات دریک دوره کوتاه  وارد سیستم کرد.  وارد دادههای ورودی تجهیزات ماشین الاتی باید نگهداری تعمیر شوند مشخص بخشهایی باید مسول کار شوند بانک اطلاعات باعث دردسترس قرار گرفتن اطلاعات کامپیوتری همه کاربران میشود.
دریافت فایل
با استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات امکان ردی وظایف مرتبط با برنامه ریزی، بازرسی و تعمیر و تنظیم مجدد دارایی ها قابل انجام خواهد بود. نرم افزار نت کارکرد استاندارد ماشین و تجهیزات شما را از طریق کاهش زمان توقفات و افزایش بهره وری ممکن می سازد. 8 مورد از انواع فواید استفاده از نرم افزار cmms در سازمان شما در ذیل آمده است : 


کاهش هزینه تعمیرات مدیریت و برنامه ریزی پیشرفته و همچنین ابزار زمانبندی نگهداری و تعمیرات و را ارهایی که در این نرم افزار ارائه می گردد، به نگهداری و تعمیرات هرچه بهتر دارایی های سازمان کمک خواهد کرد. که این امر سبب کاهش زمان تجهیزات و در نهایت کاهش هزینه تعمیرات خواهد شد. 
استفاده مؤثر از دارایی هایبا  استفاده از وجی ها و داده های برگرفته از نرم افزار نت، امکان استفاده بهتر از دارایی ها وجود دارد. به کمک ابزار گزارش دهی و داشبورد های مدیریتی نرم افزار نگهداری و تعمیرات، در یک زمان کوتاه، اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد ب وکار شما (kpi) قابل انجام خواهد بود. بدین طریق امکان اشتراک گذاری اطلاعات کلیدی با شرکای کاری نیز وجود خواهد داشت.ادامه مطلب نرم افزار cmms ، ابزاری عملیاتی برای مدیریت سرمایه های ارزشمند سازمان شمااطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه
با استفاده از نرم افزار نگهداری و تعمیرات امکان ردی وظایف مرتبط با برنامه ریزی، بازرسی و تعمیر و تنظیم مجدد دارایی ها قابل انجام خواهد بود. نرم افزار نت کارکرد استاندارد ماشین و تجهیزات شما را از طریق کاهش زمان توقفات و افزایش بهره وری ممکن می سازد. 8 مورد از انواع فواید استفاده از نرم افزار cmms در سازمان شما در ذیل آمده است : 


کاهش هزینه تعمیرات مدیریت و برنامه ریزی پیشرفته و همچنین ابزار زمانبندی نگهداری و تعمیرات و را ارهایی که در این نرم افزار ارائه می گردد، به نگهداری و تعمیرات هرچه بهتر دارایی های سازمان کمک خواهد کرد. که این امر سبب کاهش زمان تجهیزات و در نهایت کاهش هزینه تعمیرات خواهد شد. 
استفاده مؤثر از دارایی هایبا  استفاده از وجی ها و داده های برگرفته از نرم افزار نت، امکان استفاده بهتر از دارایی ها وجود دارد. به کمک ابزار گزارش دهی و داشبورد های مدیریتی نرم افزار نگهداری و تعمیرات، در یک زمان کوتاه، اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد ب وکار شما (kpi) قابل انجام خواهد بود. بدین طریق امکان اشتراک گذاری اطلاعات کلیدی با شرکای کاری نیز وجود خواهد داشت.ادامه مطلب نرم افزار cmms ، ابزاری عملیاتی برای مدیریت سرمایه های ارزشمند سازمان شمااطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه
در یک مدرسه یا قسمتها و بخشهای مختلفی در فرایند عملکرد از صدر تا ذیل دخیل اند. برای کارکرد هر چه بهتر هر مدرسه ، ، دبیرستان و در کل فضاهای آموزشی لازم است که تک تک بخشها به درستی کار کنند. برای رسیدن به این هدف مدیریت این بخشها باید قادر باشند که برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی داشته باشند و با برنامه زمانبندی مشخص و بازرسی های روتین قبل از اینکه بخشی دچار مشکل شود از اتفاقات قابل اجتناب جلوگیری کنند. نرم افزار cmms این امکان را به مدارس و ها می دهد تا برنامه نگهداری و تعمیرات خود را به طور کامل مکانیزه کرده و با کمترین هزینه از مشکلات پیشگیری کنند.

نرم افزار cmms تکنولوژی است که برای مراکز آموزشی امکان برنامه ریزی، ضبط و ذخیره عملیاتهای گوناگون و فعالیتهای تعمیرات و نگهداری را فراهم میکند. نرم افزار cmms برنامه های کاری را دسته بندی و اولویت بندی می کند تا پرسنل مربوط بتوانند در اولین فرصت از وجود تجهیزاتی که دارای مشکل هستند اطلاع پیدا کنند و هر چه سریع تر اقدام به رفع مشکل نمایند. در عین حال یک نرم افزار نت با نگهداری پیشگیرانه به مدیران این مراکز امکان می دهد که به شکل قابل توجهی از وقوع حوادث جلوگیری کنند. بر اساس آ ین مطالعات اقداماتی که نرم افزار نگهداری و تعمیرات تحت پوشش خود قرار می دهد ، از جمله استفاده از بهترین را ار نگهداری پیشگیرانه به جای تعمیرات پس از وقوع حادثه ، می تواند تا 545 درصد بر افزایش سود این مراکز تاثیر داشته باشد! 
ادامه مطلب نرم افزار نت، مفید برای مدارس و ها
نرم افزار نگهداری و تعمیرات شرکت کامپیوتر و  روشهای مکانیزه 
به نام خدا ب این گزارش مشتمل بر75 صفحه است: 50 صفحه اول عمومی شامل تمام رشته ها 25 صفحه بعدی در مورد تعمیرات پیشگیرانه cmms ی صنایع

تاریخچه:
1349: پالایشگاه شیراز با ظرفیت روزانه 40.000 بشکه (معادل 2 میلیون تن در سال) نفت خام، توسط شرکت u.o.p طراحی و ساخت آن بوسیله شرکت ایتالیایی snam projetti تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. خوراک نفت خام این پالایشگاه از طریق یک خط لوله 10 اینچی به طول 230 کیلومتر از منابع نفتی گچساران تامین می شود.
هفته آینده به مدت 3 روز در ساختمان وزارت بهداشت دوره آموزشی پیاده سازی سیستم تعمیرات پیشگیرانه pm برای کارشناسان دفاتر فنی های علوم پزشکی کل کشور و مسئولین فنی بیمارستان ها برگزار خواهد شد. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمت دوستان خوب و همکاران محترم هستم.امیدورام که دوره فوق نیز همانند دوره آموزشی سیستم cmms که در ابتدای اردیبهشت ماه جاری در ساختمان اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور برگزار گردید، مفید واقع گردد.
چندی پیش برای مشاوره خدمت یکی از مدیران یک شرکت پیمانکار تونل سازی رسیدم که یک گانت چارت اجرای پروژه مکانیزاسیون نت ارائه نمودند و گفتند طبق این برنامه ما قصد داریم از طریق شرکت پ (فروشنده نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) سیستم نت خود را مکانیزه کنیم و خیلی هم تاکید داشتند که باید هر چه سریعتر کار تمام شود.با توضیحاتی که دادند و بازدیدی که داشتم متوجه شدم این شرکت هنوز در اجرای مفاهیم نت دهه 60 میلادی مانده است و مکانیزاسیون نت آنها در عمل بی فایده است. cmms_improves_bottom_line.jpg" alt="" /> اخیرا مد شده شرکت های فروشنده نرم افزار بگویند ما طبق یک برنامه ظرف مدت n روز سیستم شما را مکانیزه کرده و برای این کار متد خاصی هم داریم و چنان مدیران شرکت ها را اغوا میکنند که دیگر کاری از دست ی برای متقاعد مدیران بر نمی آید مدیران بی آنکه بدانند بدون حساب و کتاب وارد گودال های میدان cmmsمی شوند. هدفم از نوشتن این یادداشت یادآوری به دوستان است و آن هم این اشتباه که ، زمانی میتوانید به سمت cmms بروید که حداقل ها را در سیستم خود داشته باشید و بدانید داشتن cmms زمانی موجب افتخار شما خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد و از طرفی سیستم شما توانائی تغییرات فرآیند های سازمانی و درک مفاهیم اولیه حوزه نت برای مدیران ارشد را داشته باشد. بعنوان مثال در یکی از زیر مجموعه های خودرو سازی یک نرم افزار به قیمت بالا یداری شد و برای اجرای این نرم افزار لازم بود رویه صدور درخواست های ید و انبار به طور کامل تغییر یابد که در عمل امکان این تغییر مشقت های زیادی داشت و باید از هائی چون هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیران انبار و برنامه ریزی و .... میگذشت که قانع هر یک از اینها یه کفش آهنی میخواست . در نهایت تغییری اتفاق نیفتاد و در حال حاضر از نرم افزار فوق مانند نرم افزار ا ل استفاده می شود. بنابراین سه اشتباه رایج زیر را در مکانیزاسیون نت مرتکب نشوید این ها شامل : 1- بدون توجیه اقتصادی وارد میدان نشوید. 2- در اجرای روند آن عجله نکنید. 3- قبل از اجرا به بلوغ کاغذی برسید.
چندی پیش برای مشاوره خدمت یکی از مدیران یک شرکت پیمانکار تونل سازی رسیدم که یک گانت چارت اجرای پروژه مکانیزاسیون نت ارائه نمودند و گفتند طبق این برنامه ما قصد داریم از طریق شرکت پ (فروشنده نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) سیستم نت خود را مکانیزه کنیم و خیلی هم تاکید داشتند که باید هر چه سریعتر کار تمام شود.با توضیحاتی که دادند و بازدیدی که داشتم متوجه شدم این شرکت هنوز در اجرای مفاهیم نت دهه 60 میلادی مانده است و مکانیزاسیون نت آنها در عمل بی فایده است.cmms_improves_bottom_line.jpg" />اخیرا مد شده شرکت های فروشنده نرم افزار بگویند ما طبق یک برنامه ظرف مدت n روز سیستم شما را مکانیزه کرده و برای این کار متد خاصی هم داریم و چنان مدیران شرکت ها را اغوا میکنند که دیگر کاری از دست ی برای متقاعد مدیران بر نمی آید مدیران بی آنکه بدانند بدون حساب و کتاب وارد گودال های میدان cmmsمی شوند.هدفم از نوشتن این یادداشت یادآوری به دوستان است و آن هم این اشتباه که ، زمانی میتوانید به سمت cmms بروید که حداقل ها را در سیستم خود داشته باشید و بدانید داشتن cmms زمانی موجب افتخار شما خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد و از طرفی سیستم شما توانائی تغییرات فرآیند های سازمانی و درک مفاهیم اولیه حوزه نت برای مدیران ارشد را داشته باشد.بعنوان مثال در یکی از زیر مجموعه های خودرو سازی یک نرم افزار به قیمت بالا یداری شد و برای اجرای این نرم افزار لازم بود رویه صدور درخواست های ید و انبار به طور کامل تغییر یابد که در عمل امکان این تغییر مشقت های زیادی داشت و باید از هائی چون هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیران انبار و برنامه ریزی و .... میگذشت که قانع هر یک از اینها یه کفش آهنی میخواست . در نهایت تغییری اتفاق نیفتاد و در حال حاضر از نرم افزار فوق مانند نرم افزار ا ل استفاده می شود.بنابراین سه اشتباه رایج زیر را در مکانیزاسیون نت مرتکب نشوید این ها شامل :1- بدون توجیه اقتصادی وارد میدان نشوید.2- در اجرای روند آن عجله نکنید.3- قبل از اجرا به بلوغ کاغذی برسید.
چندی پیش برای مشاوره خدمت یکی از مدیران یک شرکت پیمانکار تونل سازی رسیدم که یک گانت چارت اجرای پروژه مکانیزاسیون نت ارائه نمودند و گفتند طبق این برنامه ما قصد داریم از طریق شرکت پ (فروشنده نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) سیستم نت خود را مکانیزه کنیم و خیلی هم تاکید داشتند که باید هر چه سریعتر کار تمام شود.با توضیحاتی که دادند و بازدیدی که داشتم متوجه شدم این شرکت هنوز در اجرای مفاهیم نت دهه 60 میلادی مانده است و مکانیزاسیون نت آنها در عمل بی فایده است. cmms_improves_bottom_line.jpg" alt="" /> اخیرا مد شده شرکت های فروشنده نرم افزار بگویند ما طبق یک برنامه ظرف مدت n روز سیستم شما را مکانیزه کرده و برای این کار متد خاصی هم داریم و چنان مدیران شرکت ها را اغوا میکنند که دیگر کاری از دست ی برای متقاعد مدیران بر نمی آید مدیران بی آنکه بدانند بدون حساب و کتاب وارد گودال های میدان cmmsمی شوند. هدفم از نوشتن این یادداشت یادآوری به دوستان است و آن هم این اشتباه که ، زمانی میتوانید به سمت cmms بروید که حداقل ها را در سیستم خود داشته باشید و بدانید داشتن cmms زمانی موجب افتخار شما خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد و از طرفی سیستم شما توانائی تغییرات فرآیند های سازمانی و درک مفاهیم اولیه حوزه نت برای مدیران ارشد را داشته باشد. بعنوان مثال در یکی از زیر مجموعه های خودرو سازی یک نرم افزار به قیمت بالا یداری شد و برای اجرای این نرم افزار لازم بود رویه صدور درخواست های ید و انبار به طور کامل تغییر یابد که در عمل امکان این تغییر مشقت های زیادی داشت و باید از هائی چون هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیران انبار و برنامه ریزی و .... میگذشت که قانع هر یک از اینها یه کفش آهنی میخواست . در نهایت تغییری اتفاق نیفتاد و در حال حاضر از نرم افزار فوق مانند نرم افزار ا ل استفاده می شود. بنابراین سه اشتباه رایج زیر را در مکانیزاسیون نت مرتکب نشوید این ها شامل : 1- بدون توجیه اقتصادی وارد میدان نشوید. 2- در اجرای روند آن عجله نکنید. 3- قبل از اجرا به بلوغ کاغذی برسید.
چندی پیش برای مشاوره خدمت یکی از مدیران یک شرکت پیمانکار تونل سازی رسیدم که یک گانت چارت اجرای پروژه مکانیزاسیون نت ارائه نمودند و گفتند طبق این برنامه ما قصد داریم از طریق شرکت پ (فروشنده نرم افزار نگهداری و تعمیرات ) سیستم نت خود را مکانیزه کنیم و خیلی هم تاکید داشتند که باید هر چه سریعتر کار تمام شود.با توضیحاتی که دادند و بازدیدی که داشتم متوجه شدم این شرکت هنوز در اجرای مفاهیم نت دهه 60 میلادی مانده است و مکانیزاسیون نت آنها در عمل بی فایده است. cmms_improves_bottom_line.jpg" alt="" /> اخیرا مد شده شرکت های فروشنده نرم افزار بگویند ما طبق یک برنامه ظرف مدت n روز سیستم شما را مکانیزه کرده و برای این کار متد خاصی هم داریم و چنان مدیران شرکت ها را اغوا میکنند که دیگر کاری از دست ی برای متقاعد مدیران بر نمی آید مدیران بی آنکه بدانند بدون حساب و کتاب وارد گودال های میدان cmmsمی شوند. هدفم از نوشتن این یادداشت یادآوری به دوستان است و آن هم این اشتباه که ، زمانی میتوانید به سمت cmms بروید که حداقل ها را در سیستم خود داشته باشید و بدانید داشتن cmms زمانی موجب افتخار شما خواهد بود که توجیه اقتصادی داشته باشد و از طرفی سیستم شما توانائی تغییرات فرآیند های سازمانی و درک مفاهیم اولیه حوزه نت برای مدیران ارشد را داشته باشد. بعنوان مثال در یکی از زیر مجموعه های خودرو سازی یک نرم افزار به قیمت بالا یداری شد و برای اجرای این نرم افزار لازم بود رویه صدور درخواست های ید و انبار به طور کامل تغییر یابد که در عمل امکان این تغییر مشقت های زیادی داشت و باید از هائی چون هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیران انبار و برنامه ریزی و .... میگذشت که قانع هر یک از اینها یه کفش آهنی میخواست . در نهایت تغییری اتفاق نیفتاد و در حال حاضر از نرم افزار فوق مانند نرم افزار ا ل استفاده می شود. بنابراین سه اشتباه رایج زیر را در مکانیزاسیون نت مرتکب نشوید این ها شامل : 1- بدون توجیه اقتصادی وارد میدان نشوید. 2- در اجرای روند آن عجله نکنید. 3- قبل از اجرا به بلوغ کاغذی برسید.
مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور در 15 صفحه ورد قابل ویرایش «فهرست مطالب» عنوان صفحه 1- مقدمه 1 2- تعریف سیستم 2 3- اه سیستم 3 4- کاربرد سیستم 5 5- مبانی سیستم 6 - مدیریت تجهیزات 6 - مدیریت کالا 6 - مدیریت گردش کار 7 - مدیریت نگهداری پیشگیرانه 8 - مدیریت کالیبراسیون 8 - مدیریت انبار 9 - مدیریت پروژه 10 - مدیریت مالی 11 - مدیریت پیمانها 11 6- نمودار اجرائی پروژة cmms 12 7- ج زمانبندی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم cmms 13 مقدمه در عصر حاضر صنایع، واحدهای تولیدی و خدماتی، مراکز پزشکی و بیمارستانها به در اختیار داشتن یک سیستم مدون و مجهز نگهداری و تعمیرات تجهیزات به نسبت توسعه و افزایش حجم فعالیت های آنها فزونی می یابد و وجود یک سیستم مجهز و برنامه ریزی شدة مدیریت نگهداری و تعمیرات از آن جهت ضروری و ا ام آور است که نه تنها کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و احوال و نحوه عملکرد تجهیزات، ادوات، ابنیه، تاسیسات، ماشین آلات و سرویسها را ممکن می سازد بلکه از طریق سیستم های مدیریت بر پایه ریسک نیز اطلاعات را در جهت کمک به قدرت تصمیم گیری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎دهد. لذا ارائه مطلوبترین سرویسهای نگهدرای و تعمیرات تجهیزات با اتخاذ بهترین روشها برای تداوم کار تجهیزات با حداکثر بازدهی و تحمل حداقل هزینه امکان پذیر می گردد. اما آنچه که در این مقوله حائز اهمیت است عبارتست از ایجاد فرهنگ و نگرش نگهداری و تعمیرات بهره ور در کلیه سطوح مراکز درمانی و طبقات مدیریتی بعبارت دیگر نگهداری و تعمیرات مختص یک قسمت یا اداره نبود. بلکه در این سیستم کلیه افراد یک مرکز درمانی بعنوان کارگردانان اصلی در نگهداری تجهیزات و اموال این مراکز سهیم و شریک بوده و هر در جایگاه خود با انجام فعالیت های شخصی سعی در حفظ، نگهداری و بهبود مستمر تجهیزات و نهایتاً رضایتمندی بیمار و ارتقاء خدمات درمانی کشور را سبب می‎شود. تعریف سیستم: نظام یکپارچه مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات (cmms)[1] به مجموعه مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مکانیزه بر کلیه عملیات موردنیاز و از پیش تعیین شده جهت کنترل سلامت و بهبود شرایط عملکرد تجهیزات در طول چرخه عمر با در نظر گرفتن سرمایه اولیه و هزینه های بهره برداری اطلاق می گردد. اه سیستم: نظام یکپارچه مدیریت نگهدارزی و تعمیرات تجهیزات (cmms) بر پایه اه استراتژیکی استوار است که اهم آنها بقرار ذیل با اجرای آن نظام محقق خواهد شد: 1- کاهش و صرفه جوئی قابل توجه در کلیه مراکز درمانی کشور (cost) 2- افزایش قابلیت اطمینان عملکرد تجهیزات درمانی کشور (reliebility) 3- افزایش قابلیت در دسترس بودن تجهیزات و ادوات درمانی (availibility) 4- افزایش بازدهی و عمر مفید تجهیزات و دستگاههای پزشکی (eficiency & lifecycle) 5- ایجاد ایمنی نسبی برای بیماران، کارکنان و مراکز درمانی کشور (safty & security) 6- افزایش کیفیت خدمات در تمامی مراکز درمانی کشور (quality) 7- افزایش رضایت بیمار در مراکز درمانی کشور 8- بازتاب اجتماعی مناسب نزد مردم کشورمان از مراکز درمانی کشور 9- کاهش تنش های ناشی از انجام کار در مراکز درمانی کشور 10- کاهش نرخ های تجهیزات، قطعات مصرفی، منابع موردنیاز مراکز درمانی کشور. موضوع میزان سود و منفعت شیوه های بکار گرفته شده در سیستم افزایش قابلیت اعتماد تجهیزات 50% از هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی 1- تجزیه و تحلیل سوابق 2- بهینه نمودن برنامه های پیشگیرانه 3- tpm بهینه نمودن روشهای کاری و تداخل وظایف 25% از هزینة نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اساسی 1- حمایت تعمیر تجهیز 2- بهینه نمودن فعالیت های نگهداری و تعمیرات 3- علم و آگاهی و شایستگی مدیریت تغییر هزینه 10% الی 20% هزینه های کلی سازمان 1- مدیریت تجزیه و تحلیل هزینه نگهداری و تعمیر تجهیزات 2- گزارشات فنی و اقتصادی در سازمان کاربرد سیستم: با بهره بردای کامل از سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات امکانات ذیل در اختیار سازمان و مدیریت قرار خواهد گرفت. 1- دسترسی آسان و سریع به اطلاعات موردنیاز در سطوح مختلف و متناسب با هر طبقه و اداره ای در مراکز درمانی 2- گردش عملیاتی منسجم فعالیت ها و اقدامات با توانائی پیگیری و امکان آشکارسازی مشکلات 3- تحلیل اطلاعات و وقایع به منظور بهینه نمودن روشها با تهیه صورت مسئله و حل آنها 4- تهیه و ثبت گزارش و تاریخچه عملکرد با محوریت تجهیزات 5- ………

ید فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت شیراز گزارش-کارآموزی-پالایشگاه-نفت-شیراز گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شیراز، این گزارش مشتمل بر75 صفحه است: 50 صفحه اول عمومی شامل تمام رشته ها 25 صفحه بعدی در مورد تعمیرات پیشگیرانه cmms ی صنایع فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نگهداری و تعمیرات یکی از تکنیکهای مهم ی صنایع می باشد که در کارخانجات و شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا آموزش ویژه آن باعث افزایش  قابلیت اطمینان دستگاهها و ... می شود. نگهداری و تعمرات شامل نرم افزارهای زیادی می باشد. نظیر amms و cogz و guru. و...ما در این پست به آموزش نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات خواهیم پرداخت . که میتوانید از طریق لینک زیر این آموزشها را دریافت کنید آموزش نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات
آموزش نرم افزار نت آموزش نرم افزار نگهداری و تعمیرات رایگان نرم افزار تعمیرات و نگهداری pm رایگان نرم افزار نگهداری و تعمیرات آموزش نرم افزار cmms نرم افزار cmms نرم افزار نگهداری و تعمیرات ماشین آلات نرم افزار تعمیر و نگهداری ماشین آلات نرم افزار cmms چیست رایگان نرم افزار cmms
گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت شیراز گزارش-کارآموزی-پالایشگاه-نفت-شیراز گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شیراز، این گزارش کارآموزی مشتمل بر75 صفحه است: 50 صفحه اول عمومی شامل تمام رشته ها 25 صفحه بعدی در مورد تعمیرات پیشگیرانه cmms ی صنایع فایل

گزارش کارآموزی پالایشگاه نفت شیراز گزارش-کارآموزی-پالایشگاه-نفت-شیراز گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شیراز، این گزارش کارآموزی مشتمل بر75 صفحه است: 50 صفحه اول عمومی شامل تمام رشته ها 25 صفحه بعدی در مورد تعمیرات پیشگیرانه cmms ی صنایع فایل
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه روشی است که سال هاست توسط میلیون ها نفر مورد استفاده قرار گرفته است. این روش کاراترین روش جهت نگهداری تجهیزات در بالاترین سطح از عملکرد است. دلایل بسیار متعددی برای محبوبیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مطرح است، زیرا تعمیرات و نگهداری پیش از وقوع ، از لحاظ هزینه ای بسیار مقرون به صرفه تر از تعویض قطعات می باشد. 

رویکرد کنش گرایانه در تعمیرات و نگهدارینرم افزار نگهداری و تعمیرات (نرم افزار cmms) بسیاری از فرآیندهای زمان بر که از این طریق انجام می گردد را مکانیزه می کند. امروزه نیز با پیشرفت تکنولوژی، خبرگان حوزه نگهداری و تعمیرات دسترسی بسیار زیادی برای انجام نگهداری و تعمیرات با رویکرد کنش گرایانه (proactive) را دارند. استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به گونه ای است که اطلاعات کارکرد دستگاه و تجهیزات در هر زمان جمع آوری شده و با ثبت آنها در سیستم امکان اطلاع رسانی به کارشناسان در خصوص زمان تعمیرات و نگهداری و یا تعویض قطعه وجود دارد. که این روش بر اساس داده های جمع آوری شده از شرایط موجود براساس تقویم و برنامه زمانی اتفاق می افتد. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیز نیازمند نرم افزار cmms برای جمع آوری داده ها و تصمیم گیری در خصوص اقدامات پیشگیرانه می باشد... 
ادامه مطلب نحوه کارکرد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهنرم افزار نگهداری و تعمیرات شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه