amirardavan اردوان

سلام رفتم که خبرهای رو چک کنم، با این خبر مواجه شدم.
از «دماوند» تا «تهران» با صدای سنتور اردوان کامکار به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اردوان کامکار در بخشی از برنامه کنسرت خود در تالار وحدت به تک نوازی سنتور خواهد پرداخت و در بخشی دیگر، سیاوش کامکار، مهیار طریحی و مصطفی مومنیان با شیوه سنتورنوازی معاصر که از ابداعات اردوان کامکار است، سه نوازی خواهند کرد. تریوی سنتور ابتدا قطعه «روان» ساخته مصطفی مومنیان، «رها» ساخته سیاوش کامکار، «رویا» از ساخته های مهیار طریحی و «دماوند» ساخته اردوان کامکار را اجرا می کند و بعد از آن، اردوان کامکار قطعاتی را مانند «ش ته»، «حریفان» و «تهران» را به اجرا درمی آورد. اردوان کامکار در عمر هنری اش علاوه بر آثاری که برای تک نوازی سنتور خلق کرده، قطعاتی را برای گروه نوازی سازهای ایرانی تصنیف کرده است. این کنسرت 15 تیرماه در تالار وحدت روی صحنه می رود.

دلم خوااااست... میشه کادوی تولدم باشه؟ ...
عد هخا : ناجی جان ، به بهانه واهی
هخا ان (بخش546)
" ... روزی در شکارگاه ، شیری به شاه (اردشیر) حمله کرد و بغابوخش او را کشت (یعنی شاه را نجات داد) . شاه ... از این اقدام خشمگین گردید و به این بهانه که چرا قصد شکار شاه را داشته امر کرد سر او را ببرند ! "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 845
تذکر :
جالب است بدانید بغابوخش ، علاوه بر این که شوهرخواهر اردشیر بود و خدمات بسیاری (منجمله خواباندن شورش مصر و تصرف مجدد آن) به اردشیر کرده بود ، دست کم یک بار دیگر هم اردشیر را از خطر مرگ حتمی نجات داده بود :
" ... آمتیس که دختر خشایارشا و خواهر اردشیر بود مورد شکایت شوهرش بغابوخش واقع شد . اردشیر خواهر خود را سخت ملامت کرد و با وجود این ترضیه ی خاطر شوهرش به عمل نیامد و بغابوخش به قدری کینه ی زن را در دل گرفت که بزودی بغض خود را شامل شاه هم کرد و چون اردوان هم نسبت به شاه سوء قصد می ورزید ، این دو نفر به یکدیگر نزدیک شده برای اجرای مقصود واحد هم قسم گشتند . بعد بغابوخش از ترس یا جهت دیگری نزد شاه رفته سر را افشا کرد و به حکم اردشیر اردوان را گرفته به محبس انداختند . پس از آن از تحقیقات و استنطاقات ، قضیه ی کشته شدن خشایارشا کشف و شرکت مهرداد خواجه معلوم شد . در نتیجه خواجه را به جرم شرکت در قتل مذکور و قتل داریوش برادر شاه با زجرهای شدید کشتند ولی اردوان چون صاحب قوم و قبیله متنفذی در باختر بود چندی در حبس بماند تا آنکه او را هم در جدال سختی با سه نفر از پسرانش کشتند و بغابوخش که در این جدال زخم برداشته بود به دست یک نفر طبیب یونانی آپولونیدس نام معالجه شد و با زن خود آشتی کرد . (1) "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 823 1 . اردوان با همکاری مهرداد خواجه خشایارشا را کشته و آنرا گردن داریوش انداخته و سبب قتل داریوش شد ؛ او این بار می خواست اردشیر را هم بکشد ، که با مانع بغابوخش روبرو شد .
###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
اردوان نازنینم پسرم شیره وجودم این روزا خیلی ناراحت و غمگینم
شاه پرستی ایرانیان باستان ، نوعی دیگر از شرک
هخا ان (بخش537)
" ... پس از ورود به ایران ، تمیستوکل موقع(یت) بسیار مشکلی داشت تا اینکه بالا ه نزد اردوان رءیس قراولان مخصوص رفته ، گفت : "من یونانی هستم و لازم است راجع به مطلبی که شاه علاقه ی کامل به آن دارد به حضور شاه برسم ." اردوان جواب داد : "ای بیگانه ، قوانین انسان در همه جا یکی نیست . آنچه برای جمعی خوب است برای عده ای بد است ؛ ولی چیزی که برای همه خوب می باشد این است که هر قوم قوانین مملکت خود را رعایت کند . شما یونانی ها و برابری را از هر چیز برتر می دانید . (اما) یکی از بهترین قوانین ما اینست که شاه را محترم بداریم و او را صورت خ بدانیم که حافظ همه چیز است ؛ پس اگر خواهی عادات ما را بجا آورده او را بپرستی ، مانند ما می توانی او را ببینی و با او حرف بزنی . اگر عقیده دیگری داری ، باید به توسط شخصی با او حرف بزنی ؛ زیرا عادت پارسی بر این است که ی نمی تواند شاه را ببیند مگر اینکه اول او را پرستش کند ." تمیستوکل در جواب چنین گفت : "اردوان ! من به اینجا با این مقصود آمده ام که افتخارات و قدرت شاه را زیاد کنم . البته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد ... من چنان کنم که شاه مورد پرستش مردمانی بیشتر گردد ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 828
تذکر :
1 . در کتاب ، جلوی کلمه پرستیدن - داخل پرانتز - در این مطلب آمده است "مقصود از پرستیدن که یونانی ها استعمال می کنند به زانو درآمدن یا به خاک افتادن است ." اما برخلاف تحلیل پیرنیا ما می بینیم که شاهان هخا - چنان که در مطالب قبل اسناد آن را آوردیم - خود را "خدا" و مردم را "بنده" و "برده" ی خود صدا می زدند . در همین مطلب نیز اردوان گفته است : "یکی از بهترین قوانین ما اینست که شاه را محترم بداریم و او را صورت 'خدا'یی بدانیم که حافظ همه چیز است" . این جمله و توضیحات اردوان مجددا حرف ما را تایید می کند که منظور از پرستیدن ، واقعا همان "شاه پرستی" است و جلوه ی ظاهری آن ، "به زانو درآمدن و به خاک افتادن" است . 2 . قبلا هم در اسناد آوردیم و نشان دادیم که یکی از اه هخا ان و ساسانیان از انتساب خود ، شاهنشاهی خود و اقدامات خود به خدا ، یا خدا نامیدن خود ، مشروعیت بخشیدن به حکومت دیکتاتوری و نامشروع خود و توجیه اقدامات ، ات و جنایاتشان بوده است . آنها مردم را بدین گونه فریب می دادند تا مردم بر علیه آنان و حکومت و دیکتاتوریشان کمتر قیام کنند و به دنبال استقلال و خود و کشور خود و رهایی از یوغ آنان نباشند .
###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
یونانیان باستان ، برخلاف ایرانیان باستان ، و برابری داشتند
هخا ان (بخش538)
" ... پس از ورود به ایران ، تمیستوکل موقع(یت) بسیار مشکلی داشت تا اینکه بالا ه نزد اردوان رءیس قراولان مخصوص رفته ، گفت : "من یونانی هستم و لازم است راجع به مطلبی که شاه علاقه ی کامل به آن دارد به حضور شاه برسم ." اردوان جواب داد : "ای بیگانه ، قوانین انسان در همه جا یکی نیست . آنچه برای جمعی خوب است برای عده ای بد است ؛ ولی چیزی که برای همه خوب می باشد این است که هر قوم قوانین مملکت خود را رعایت کند . شما یونانی ها و برابری را از هر چیز برتر می دانید . (اما) یکی از بهترین قوانین ما اینست که شاه را محترم بداریم و او را صورت خ بدانیم که حافظ همه چیز است ؛ پس اگر خواهی عادات ما را بجا آورده او را بپرستی ، مانند ما می توانی او را ببینی و با او حرف بزنی . اگر عقیده دیگری داری ، باید به توسط شخصی با او حرف بزنی ؛ زیرا عادت پارسی بر این است که ی نمی تواند شاه را ببیند مگر اینکه اول او را پرستش کند ." تمیستوکل در جواب چنین گفت : "اردوان ! من به اینجا با این مقصود آمده ام که افتخارات و قدرت شاه را زیاد کنم . البته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد ... من چنان کنم که شاه مورد پرستش مردمانی بیشتر گردد ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 828
تذکر :
1 . در کتاب ، جلوی کلمه پرستیدن - داخل پرانتز - در این مطلب آمده است "مقصود از پرستیدن که یونانی ها استعمال می کنند به زانو درآمدن یا به خاک افتادن است ." اما برخلاف تحلیل پیرنیا ما می بینیم که شاهان هخا - چنان که در مطالب قبل اسناد آن را آوردیم - خود را "خدا" و مردم را "بنده" و "برده" ی خود صدا می زدند . در همین مطلب نیز اردوان گفته است : "یکی از بهترین قوانین ما اینست که شاه را محترم بداریم و او را صورت 'خدا'یی بدانیم که حافظ همه چیز است" . این جمله و توضیحات اردوان مجددا حرف ما را تایید می کند که منظور از پرستیدن ، واقعا همان "شاه پرستی" است و جلوه ی ظاهری آن ، "به زانو درآمدن و به خاک افتادن" است . 2 . قبلا هم در اسناد آوردیم و نشان دادیم که یکی از اه هخا ان و ساسانیان از انتساب خود ، شاهنشاهی خود و اقدامات خود به خدا ، یا خدا نامیدن خود ، مشروعیت بخشیدن به حکومت دیکتاتوری و نامشروع خود و توجیه اقدامات ، ات و جنایاتشان بوده است . آنها مردم را بدین گونه فریب می دادند تا مردم بر علیه آنان و حکومت و دیکتاتوریشان کمتر قیام کنند و به دنبال استقلال و خود و کشور خود و رهایی از یوغ آنان نباشند .
###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
بر اساس گزارش مسئول مسابقات ، سوم بهمن ماه ، مسابقات انتخ تنیس روی میز در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در خانه پینگ پنگ بندرعباس برگزار گردید و نفرات زیر حائز رتبه های برتر شدند . در رده سنی نونهالان ، حنانه ترک زاده ، عنوان نخست مسابقات را بخود اختصاص داد ، ریحانه ترک زاده دوم شد و صدف نصراللهی به مقام سوم رسید . در رده سنی نوجوانان ، کوثر رضایی عنوان قهرمانی را ازآن خود نمود ، حنانه ترک زاده که در نونهالان اول شده بود ، در این رده سنی به مقام دوم رسید و حدیث اردوان سوم شد . در این مسابقات رژین رمضانیان نیز عنوان چهارم
مسابقات را بخود اختصاص داد اما با توجه به تصمیم مسئولین مسابقات دال بر معرفی نفرات برتر متفاوت در هر رده سنی ، عنوان حنانه ترک زاده فقط در رده سنی نونهالان لحاظ گردید و بنابراین حدیث اردوان که عنوان سومی مسابقات نوجوانان را داشت ، بعنوان نفر دوم معرفی گردید و رژین رمضانیان مقام سوم مسابقات نوجوانان را بخود اختصاص داد .
زندگی نامه ونن اول (اشک هفدهم) هفدهمین پادشاه اشکانی اشکانیان (۲۹ - ۱۷ ) نام پادشاه : ونن اول ( اشک هفدهم ) تاریخ درگذشت : ۱۷ پس از میلاد زندگی نامه : ونن اول ( اشک هفدهم ) هفدهمین شاه ایران فردی از خاندان اشکانی است .وی پسر فرهاد چهارم بود که در زمان فرهاد چهارم ،به همراه ۳ تن از ربادرانش به روم فرستاده شده بود. سکه ضرب شده به نام ونن اول پس از آنکه نجبا در طی شورشی ارد دوم را به قتل رسانیدند مجلس مهستان رای داد که ی را به نزد قیصر روم فرستاده و ونن اول ( اشک هفدهم ) که پسر ارشد فرهاده چهارم بود به ایران بخواهند تا به سلطنت بنشیند. آگوست قیصر روم نیز این مساله را با خشنودی پذیرفت. ونن اول ( اشک هفدهم ) به ایران آمد اما از آنجا که در روم تربیت یافته بود ملایمت وحسن خلق بسیار داشت .به شکار وتجمل وسوارکاری علاقه چندانی نداشت و در کوچه ها ساده وبی پیرایه حرکت می کرد . بدین ترتیب چون رفتار ونن اول ( اشک هفدهم )با آداب اشکانی همخوانی نداشت،بزرگان به تدریج بر آشفتند واورا لایق سلطنت ندانستند واعلام د چون او تحت الحمایه قیصر روم بوده پس در سیاست نیز مطابق میل او رفتار خواهد کرد . سرانجام بزرگان فردی به نام اردوان را به سلطنت دعوت د .اما درجنگی که بین اردوان و ونن اول ( اشک هفدهم ) روی داد چون مردم قلبا" با ونن اول ( اشک هفدهم ) بودند اردوان ش ت خورد . در جنگ دومی که بین این دو در گرفت اردوان پیروز شد و ونن اول ( اشک هفدهم ) به سلوکیه گریخت . در انتها با توافقی که بین پادشاه روم و اردوان صورت گرفت ژرمانی قیصر روم ونن اول ( اشک هفدهم )را به سوی کلیکه فرستاد. وسرانجام ونن اول در آنجا کشته شد . مدت حکومت ونن اول ( اشک هفدهم ) ۹ سال از سال ( ۸ تا ۱۷ میلادی ) بوده است .
این روزها تماشای آدم های مختلف با لباس های رنگارنگ، آرایش فرد اعلا، استشمام انواع عطرهای جان فرسا (از خوشبویی زیاد) و دیدن اندام ورزیده ورزشکاران رشته بادی کلاسیک مزیت هایی است که می توانید با شرکت در برنامه هایی همچون کنسرت خوانندگان پاپ و گاهی سنتی از آن بهره مند شوید.
اردوان (سومین پادشاه اشکانی و فرزند تیرداد یکم) پادشاه ایران از بستر بیماری برخواسته بود با تنی چند از نزدیکان ، کاخ فرمانروایی را ترک گفت و در میان مردم قدمی می زد . به درمانگاه شهر که رسیدند اردوان گفت به دیدار پزشک خویش برویم و از او بخاطر آن همه زحمتی که کشیده قدردانی کنیم . چون وارد درمانگاه شد کودکی را دید که پایش زخمی شده و پزشک پایش را معالجه می نماید . مادر کودک که هنوز پادشاه را نشناخته بود با ناله به پزشک می گفت خدا پای فرزند پادشاه را اینچنین نماید تا دیگر این بلا را بر سر مردم نیاورد . پادشاه رو به زن کرده و گفت مگر فرزند پادشاه این بلا را بر سر کودکت آورده و مادر گفت آری کودکم در میانه کوچه بود که فرزند پادشاه فریاپت با اسب خویش چنین بلایی را بر سر کودکم آورد . پادشاه گفت مگر فرزند پادشاه را می شناسی ؟ و زن گفت خیر ، همسایگان او را به من معرفی د .. پادشاه دستور داد فریاپت را بیاورند پزشک به زن اشاره نمود که این ی که اینجاست همان پادشاه ایران است .. زن فکر می کرد به خاطر حرفی که زده او را به جرم گستاخی با تیغ شمشیر به دو نیم می کنند . پسر پادشاه ایران را آوردند و پدر به او گفت چرا اینگونه کردی و فرزند گفت متوجه نشدم .و کودک را اصلا ندیدم . پدر گفت از این زن و کودکش عذرخواهی کن …… فرزند پادشاه رو به مادر کودک نموده عذر خواست پادشاه ایران کیسه ایی زر به مادر داده و گفت فرزندم را ببخش چون در مرام پادشاهان ایران ، زورگویی و اذیت خلق خویش نیست . زن با دیدن این همه فروتنی پادشاه و فریاپت به گریه افتاد و می گفت مرا به خاطر گستاخی ببخشید . و پادشاه ایران اردوان در حالی که از درمانگاه بیرون می آمد می گفت : فرزند من باید نمونه نیک رفتاری باشد شمند کشورمان ارد بزرگ می گوید : پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
اردوان (سومین پادشاه اشکانی و فرزند تیرداد یکم) پادشاه ایران از بستر بیماری برخواسته بود با تنی چند از نزدیکان ، کاخ فرمانروایی را ترک گفت و در میان مردم قدمی می زد . به درمانگاه شهر که رسیدند اردوان گفت به دیدار پزشک خویش برویم و از او بخاطر آن همه زحمتی که کشیده قدردانی کنیم . چون وارد درمانگاه شد کودکی را دید که پایش زخمی شده و پزشک پایش را معالجه می نماید . مادر کودک که هنوز پادشاه را نشناخته بود با ناله به پزشک می گفت خدا پای فرزند پادشاه را اینچنین نماید تا دیگر این بلا را بر سر مردم نیاورد . پادشاه رو به زن کرده و گفت مگر فرزند پادشاه این بلا را بر سر کودکت آورده و مادر گفت آری کودکم در میانه کوچه بود که فرزند پادشاه فریاپت با اسب خویش چنین بلایی را بر سر کودکم آورد . پادشاه گفت مگر فرزند پادشاه را می شناسی ؟ و زن گفت خیر ، همسایگان او را به من معرفی د .. پادشاه دستور داد فریاپت را بیاورند پزشک به زن اشاره نمود که این ی که اینجاست همان پادشاه ایران است .. زن فکر می کرد به خاطر حرفی که زده او را به جرم گستاخی با تیغ شمشیر به دو نیم می کنند . پسر پادشاه ایران را آوردند و پدر به او گفت چرا اینگونه کردی و فرزند گفت متوجه نشدم .و کودک را اصلا ندیدم . پدر گفت از این زن و کودکش عذرخواهی کن …… فرزند پادشاه رو به مادر کودک نموده عذر خواست پادشاه ایران کیسه ایی زر به مادر داده و گفت فرزندم را ببخش چون در مرام پادشاهان ایران ، زورگویی و اذیت خلق خویش نیست . زن با دیدن این همه فروتنی پادشاه و فریاپت به گریه افتاد و می گفت مرا به خاطر گستاخی ببخشید . و پادشاه ایران اردوان در حالی که از درمانگاه بیرون می آمد می گفت : فرزند من باید نمونه نیک رفتاری باشد شمند کشورمان ارد بزرگ می گوید : پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
سنتور نوازی معاصر بسیار دلنشین اردوان کامکار در آلبومی با نام ریزدانه های الماس http://dl.songsara.net/ramt!n/93/mordad/album/ardavan%20kamkar%20-%20riz%20danehaye%20almas%20(1392)%20songsara.net/ardavan%20kamkar%20-%20riz%20danehaye%20almas%20(1392).jpg در این پست متفاوت به سراغ موسیقی سنتی رفته ایم و آلبوم سنتی را برگزیده و انتخاب نموده ایم که حتما مورد توجه شما سانگ سرایی ها که به ساز سنتور طبق نظر سنجی سایت که با تعداد رای بالا جزو ساز های محبوب می باشد قرار خواهد گرفت.آلبوم سنتی از هنرمند بسیار موفق و با استعداد ایرانی آقای اردوان کامکار که آلبوم ریزدانه های الماس او اینبار برگزیده ی سانگ سرا از میان آلبوم های دیگر این هنرمند بوده است.در ادامه و در بخش مربوطه تمامی کاور ها و کتاب های این آلبوم در دسترس شما می باشد و با مطالعه کامل ن میتوانید با شخصیت این هنرمند و همچنین قطعات آلبوم به خوبی آشنا شوید. شما را به دریافت این آلبوم بسیار شنیدنی دعوت می نماییم. «از مشخصات و عوامل مهم سنتور نوازی معاصر،ساخت ملودی های دو-سه ص یا به عبارتی پلی فونی است که از اولین روزهای بنیان گذاری سبک سنتور نوازی معاصر به خصوص در آثاری چون “دریا” و “بر فراز باد” از اصول اساسی ملودی سازی من بوده است. در این قطعات همیشه ملودی ها را با آکوردهای ساده و تعدیل شده و یا با خطوط کنت وان همراه کرده ام. این اصول در آهنگسازی غربی رایج است،اما برای سنتور نوازی مهاصر،فنون هارمونی،کنت وان،ایمیستاسیون و… باید توسط آهنگساز یا نوازنده بومی سازی شود چرا که قواعد هارمونی و یا آکورد گذاری روی گام های ماژور و مینور، با قواعد آموردگذاری روی دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی بسیار متفاوت است. همین قواعد در ساخت ملودی سنتور نوازی معاصر به شکلی جدی و دشوار جاری است. چون ملودی و کنت وان یا هارمونی همراهی کننده باید به درستی یک دست تعدیل و با محدودیت اجراء تنظیم شود.» ادروان کامکار
اختصاصی از اینو دیدی بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره ی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 190 عنوان :بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره یفصل اولساسـانیان  1-1- دودمان ساسانیساسان موبد آتشکده ای بود که در است برای ستایش ایزد بانو آناهیتا اختصاص داشت. همسر وی، رام بهشت، دختر یکی از پادشاهان بازرنگی بود و این سلسله پادشاهان در نیسایه سلطنت داشتند. ( شهر مزبور به مناسبت دیوارهای سفید از زمان استیلای عرب در فارس موسوم به بیضا شد).پاپک پسر ساسان روابط خود را با بازرنگی ها مغتنم شمرد و یکی از پسران خویش را که اردشیر نام داشت در دارابگرد به مقام عالی نظامی ارگبد رسانید. مقارن این احوال پاپک بر گوچهر ( هر) شاه که خویشاوند او نیز بود شورید و مکان گوچهر را که معروف به کاخ سفید بود به تصرف در آورد. سپس او را کشت خود بر اریکه سلطنت نشست. آنگاه از اردوان پنجم لقب پادشاهی برای پسر بزرگ خود شاپور خواست.اردوان امتناع نمود ولی با وجود این شاپور پس از فوت پدر خود را پادشاه دانسته، اردشیر را مجبور کرد که تابع وی شود ولیکن طولی نکشید که به جهت اب شدن زیر زمینی در قصر ملکه که همای نام داشت شاپور زیر آوار ماند و درگذشت و اردشیر پادشاه شد.کریستین سن معتقد است شاپور زمانی که به دارابگر حمله کرد درخانه ای ویرانه فرود آمد اما ناگهان سنگی از سقف جدا شد و او را از پای درآورد.اردشیر پس از سرکوبی شورش دارابگرد به کرمان حمله کرد. و پس از فتح آنجا و ضمیمه خوزستان و اصفهان به متصرفات خویش در سال 224 م. با اردوان پنجم آ ین پادشاه اشکانی در هرمزگان خوزستان به نبرد پرداخت، در این نبرد اردوان کشته شد و سلسله اشکانی از هم فرو پاشید. بدین ترتیب اردشیر اول، که تاریخ، وی را موسس شاهنشاهی ساسانی می دانند، به سلطنت
با
بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره ی
اختصاصی از اینو دیدی بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره ی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 190   عنوان : بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره ی فصل اول ساسـانیان     1-1- دودمان ساسانی ساسان موبد آتشکده ای بود که در است برای ستایش ایزد بانو آناهیتا اختصاص داشت. همسر وی، رام بهشت، دختر یکی از پادشاهان بازرنگی بود و این سلسله پادشاهان در نیسایه سلطنت داشتند. ( شهر مزبور به مناسبت دیوارهای سفید از زمان استیلای عرب در فارس موسوم به بیضا شد). پاپک پسر ساسان روابط خود را با بازرنگی ها مغتنم شمرد و یکی از پسران خویش را که اردشیر نام داشت در دارابگرد به مقام عالی نظامی ارگبد رسانید. مقارن این احوال پاپک بر گوچهر ( هر) شاه که خویشاوند او نیز بود شورید و مکان گوچهر را که معروف به کاخ سفید بود به تصرف در آورد. سپس او را کشت خود بر اریکه سلطنت نشست. آنگاه از اردوان پنجم لقب پادشاهی برای پسر بزرگ خود شاپور خواست. اردوان امتناع نمود ولی با وجود این شاپور پس از فوت پدر خود را پادشاه دانسته، اردشیر را مجبور کرد که تابع وی شود ولیکن طولی نکشید که به جهت اب شدن زیر زمینی در قصر ملکه که همای نام داشت شاپور زیر آوار ماند و درگذشت و اردشیر پادشاه شد. کریستین سن معتقد است شاپور زمانی که به دارابگر حمله کرد درخانه ای ویرانه فرود آمد اما ناگهان سنگی از سقف جدا شد و او را از پای درآورد. اردشیر پس از سرکوبی شورش دارابگرد به کرمان حمله کرد. و پس از فتح آنجا و ضمیمه خوزستان و اصفهان به متصرفات خویش در سال 224 م. با اردوان پنجم آ ین پادشاه اشکانی در هرمزگان خوزستان به نبرد پرداخت، در این نبرد اردوان کشته شد و سلسله اشکانی از هم فرو پاشید. بدین ترتیب اردشیر اول، که تاریخ، وی را موسس شاهنشاهی ساسانی می دانند، به سلطنت
با
بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره ی
فساد اخلاقی در ایران باستان / هخا ، زن نامشروع داشت
هخا ان (بخش539)
" ... اراتس تن در کتاب خود راجع به ثروت نوشته که یکی از ن غیرعقدی اردوان از اهل اری تره تمیستوکل را به او معرفی کرد . (1) "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، صص 829 - 828
1 . در قسمتهای قبل - با سند - آوردیم که (فساد اخلاقی) در ایران باستان ، امری رایج بوده است .
#ادعای_آریایی_بودن_کوروش_پرستان_و_نژادپرستان_افتخار_است_یا_ننگ؟ ###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور ب وکارهای موفقی دارند اما این بار پایگاه خبری
«با نیوز با » لیستی از ثروتمندان ایرانی خارج از کشور ارائه کرده
است.


1- پی یر مراد امیدیار

ارزش دارایی خالص: 8.1 میلیارد
دلار

پی یر مراد امیدیار متولد 21 ژوئن 1967 در فرانسه است. وی کارآفرین و
خیر ایرانی - یی است. 2 - اردوان فرهاد مشیری

ارزش دارایی:
2.1 میلیارد دلار

اردوان فرهاد مشیری متولد 18 می سال 1955 در ایران، تاجر و
سرمایه گذار ایرانی - انگلیسی، ن موناکو است.

3 - امید کردستانی

ارزش دارایی: 1.9 میلیارد
دلار

امید کردستانی، بزرگ شده تهران، تاجر ایرانی - یی است که
هم اکنون به عنوان مدیر ارشد ب وکار در گوگل مشغول به کار است. 4 - حسن خسروشاهی

ارزش دارایی: 1.8
میلیارد دلار

حسن خسروشاهی، متولد 1319 در تهران، یک کانا ایرانی تبار
است. وی کارآفرین، خیرخواه و فردی با نفوذ در حوزه ب وکار است.

5 - مانی مشعوف

ارزش
دارایی: 1.3 میلیارد دلار

مانی مشعوف، تاجر ایرانی - یی در دوران
نوجوانی به ایالات متحده رفت و برای اولین بار در واشنگتن و سپس در
سان فرانسیسکو مسکن گزید. 6 - اسحاق لاریان

ارزش دارایی: 1.1 میلیارد دلار

اسحاق
لاریان متولد 1322 در کاشان است. این میلیاردر ایرانی - یی بنیانگذار و مدیر
ارشد اجرایی mega entertainment بزرگ ترین کارخانه عروسک سازی جهان است.

7 - آرش فردوسی

ارزش دارایی: 400 میلیون
دلار

آرش فردوسی متولد هفتم اکتبر 1985، به عنوان کارآفرین یی ایرانی،
از بنیانگذاران و رئیس تکنولوژی ارشد شرکت دراپ با (dropbox) است. منبع : http://www.tabnak.ir/fa/news/514608/7-میلیاردر-ایرانی-مشهور-جهان-را-بشناسید
پایان نامه با موضوع شهر بیشاپور و منابع تاریخی آن

مقدمه :

در دومین دهه سده سوم میلادی پس از نبرد اردوان آ ین پادشاه اشکانی با مار باسیانوس (معروف به کاراکالا، ۲۱۷-۱۸۸م) و عقب نشستن رومیان بعد از کشته شدن وی، در دوران ایران غوغایی ب ا شد که حکومت پارتی اشکانی را مضمحل ساخت.

منطقه فارس چون گذشته یعنی در زمان انتقال قدرت از ماد به هخا در اینجا نیز نقش تعیین کننده و کلیدی ایفا کرد. اردشیر بابکان فرزند بابک، نوه ساسان موبد موبدان آناهیتا، پس از پیروزی بر اردوان آ ین شاه اشکانی (۲۲۵م)، سلسله ساسانان را بنیان نهاد. ساسانیان پس از وقفه ای که سلوکیان و پارتیان ایجاد کرده بودند، خود را جانشین هخا ان می دانستند و می خواستند عظمت دوران آنها را بار دیگر تجدید کنند. اردشیر برای ایجاد تی که بتواند طرح های عظیم او را تحقق بخشد، حکومت متمرکز و نیرومندی پدید آورد.در پانزده سالی که تا مرگ اردشیر (۲۴۰ م) مانده بود، او توانست ولایات هم جوار شاهنشاهی سابق پارت را مطیع خود و پادشاهی دودمانش را بر ایران تثبیت کند. وی در روزهای آ عمر به گوشه دیری رفت و تا گاه مرگ در آنجا بود.

در واقع پسر اردشیر به نام شاپور اول رسماًً در زمان حیات اردشیر در حکومت دخ داشته باشد. در زمان حکومت او که ۳۰ سال به درازا کشید (۲۷۳ یا ۲۷۲-۲۴۱م)، ایران به سرعت نیرومند شد. دو امپراطور روم یعنی گوردیانوس معروف به گوردیانوس مقدس (در سال ۲۴۱م) و والرین (در سال ۲۶۰م) از او ش ت خوردند و … جهت به ادامه مطلب مراجعه نمایید ادامه مطلب
عد هخا : کشتن برادر بی گناه ، از روی خشم
هخا ان (بخش531)
" ... اردوان یک نفر گرگانی بود که می خواست به تخت برسد . با این مقصود شبانه داخل اتاق خشایارشا گردیده ، او را کشت . بعد خواست سه پسر او را هم بکشد و چون ویشتاسپ والی باختر غایب بود به داریوش و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین وانمود که خشایارشا را داریوش کشته و بر اثر این تهمت اردشیر در خشم شده برادر خود را کشت ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 823
###############
کانال حقیقت https://telegram.me/haghighat1357
سلسله ساسانبان: این سسلسله چهار صد سال بر سرزمین اهورایی پارس حکومت کرد و با یورش اعراب منقرض شد . بنیانگذاران حکومت دینی خاندان ساسانی از پارس برخاسته خود را وارث هخا ان و از نسل آنها میداشتند. آنان بنا به نام جد خویش ساسان به افتخار نام سلسله خویش را ساسانی نهادند. ساسان ریاست معبد آناهیتای شعر است را بر عهده داشت. بابک پسر ساسان بر شهر خیر در کنار دریاچه بختگان فرمانروایی می کرد. و پس از درگذشت پدر عهده دار مقام وی گردید. سپس با چیره شدن بر چند تن از شاهان پارس موفق به سلطه بر کل پارس گردید. ارتخشیر یا اردشیر پسر بابک پس از مرگ پدر و برادر خویش بر امور دست یافت. و در صدد برآمد تا قدرت خویش را بر اطراف پارس نیز انتشار دهد، اردشیر در جریان پیشروی های خود در دشت هرمزگان با اردوان پادشاه اشکانی رو در رو شد و در نهایت بر وی پیروز گردید. و اردوان در این جنگ جان خود را از دست داد و با مرگ وی امپراطوری اشکانی که از مدتها پیش به انحطاط گراییده بود منقرض گشت. بدین صورت سلسله ساسانی که بوسیله اردشیر در پارس بناشد و جای دودمان اشکان را که در پارت بوجود آمده بود گرفت. و حکومتی را که اسکندر مقدونی از پارسی ها گرفته بود. ارتخشیر به آنها بازگرداند. سلسله جدید اگر هم بر خلاف ادعای خویش با خاندان شاهان هخا رشته پیوندی نداشت، ولی مثل آنها به پارس منسوب بود، و مثل آنها سازمان متمرکز و استواری که با نظام ملوک الطوایفی بعد از اسکندر تفاوت بسیار داشت بوجود آورد. حکومتی که بوسیله دودمان ساسانی بر پا شد بر دو پایه دین و مرکزیت استوار بود. آنان بر خلاف اشکانیان وحدت سراسر کشور را تامین د، تی تشکیل دادند که قدرت کشور را در خود متمرکز ساخته با اقتدار تمام بر همه مناطق کشور نظارت داشت. ساسانیان، عظمت و شکوه عصر هخا را تجدید د، در دوره قدرت این سلسله عظمت و اقتدارشان و حیثیت ایران تا آنجا اوج یافت که عملا دنیای متمدن آن روز را به دو قطب قدرت یعنی ایران و روم تقسیم نمود. و این مساله خود سبب آغاز فصل جدیدی از ارتباط بین این دو امپراطوری بزرگ گردید.
این سسلسله چهار صد سال بر سرزمین اهورایی پارس حکومت کرد و با یورش اعراب منقرض شد . بنیانگذاران حکومت دینی خاندان ساسانی از پارس برخاسته خود را وارث هخا ان و از نسل آنها میداشتند. آنان بنا به نام جد خویش ساسان به افتخار نام سلسله خویش را ساسانی نهادند. ساسان ریاست معبد آناهیتای شعر است را بر عهده داشت. بابک پسر ساسان بر شهر خیر در کنار دریاچه بختگان فرمانروایی می کرد. و پس از درگذشت پدر عهده دار مقام وی گردید. سپس با چیره شدن بر چند تن از شاهان پارس موفق به سلطه بر کل پارس گردید. ارتخشیر یا اردشیر پسر بابک پس از مرگ پدر و برادر خویش بر امور دست یافت. و در صدد برآمد تا قدرت خویش را بر اطراف پارس نیز انتشار دهد، اردشیر در جریان پیشروی های خود در دشت هرمزگان با اردوان پادشاه اشکانی رو در رو شد و در نهایت بر وی پیروز گردید. و اردوان در این جنگ جان خود را از دست داد و با مرگ وی امپراطوری اشکانی که از مدتها پیش به انحطاط گراییده بود منقرض گشت. بدین صورت سلسله ساسانی که بوسیله اردشیر در پارس بناشد و جای دودمان اشکان را که در پارت بوجود آمده بود گرفت. و حکومتی را که اسکندر مقدونی از پارسی ها گرفته بود. ارتخشیر به آنها بازگرداند. سلسله جدید اگر هم بر خلاف ادعای خویش با خاندان شاهان هخا رشته پیوندی نداشت، ولی مثل آنها به پارس منسوب بود، و مثل آنها سازمان متمرکز و استواری که با نظام ملوک الطوایفی بعد از اسکندر تفاوت بسیار داشت بوجود آورد. حکومتی که بوسیله دودمان ساسانی بر پا شد بر دو پایه دین و مرکزیت استوار بود. آنان بر خلاف اشکانیان وحدت سراسر کشور را تامین د، تی تشکیل دادند که قدرت کشور را در خود متمرکز ساخته با اقتدار تمام بر همه مناطق کشور نظارت داشت. ساسانیان، عظمت و شکوه عصر هخا را تجدید د، در دوره قدرت این سلسله عظمت و اقتدارشان و حیثیت ایران تا آنجا اوج یافت که عملا دنیای متمدن آن روز را به دو قطب قدرت یعنی ایران و روم تقسیم نمود. و این مساله خود سبب آغاز فصل جدیدی از ارتباط بین این دو امپراطوری بزرگ گردید. دنباله مطالب در ادامه مطلب
این سسلسله چهار صد سال بر سرزمین اهورایی پارس حکومت کرد و با یورش اعراب منقرض شد . بنیانگذاران حکومت دینی خاندان ساسانی از پارس برخاسته خود را وارث هخا ان و از نسل آنها میداشتند. آنان بنا به نام جد خویش ساسان به افتخار نام سلسله خویش را ساسانی نهادند. ساسان ریاست معبد آناهیتای شعر است را بر عهده داشت. بابک پسر ساسان بر شهر خیر در کنار دریاچه بختگان فرمانروایی می کرد. و پس از درگذشت پدر عهده دار مقام وی گردید. سپس با چیره شدن بر چند تن از شاهان پارس موفق به سلطه بر کل پارس گردید. ارتخشیر یا اردشیر پسر بابک پس از مرگ پدر و برادر خویش بر امور دست یافت. و در صدد برآمد تا قدرت خویش را بر اطراف پارس نیز انتشار دهد، اردشیر در جریان پیشروی های خود در دشت هرمزگان با اردوان پادشاه اشکانی رو در رو شد و در نهایت بر وی پیروز گردید. و اردوان در این جنگ جان خود را از دست داد و با مرگ وی امپراطوری اشکانی که از مدتها پیش به انحطاط گراییده بود منقرض گشت. بدین صورت سلسله ساسانی که بوسیله اردشیر در پارس بناشد و جای دودمان اشکان را که در پارت بوجود آمده بود گرفت. و حکومتی را که اسکندر مقدونی از پارسی ها گرفته بود. ارتخشیر به آنها بازگرداند. سلسله جدید اگر هم بر خلاف ادعای خویش با خاندان شاهان هخا رشته پیوندی نداشت، ولی مثل آنها به پارس منسوب بود، و مثل آنها سازمان متمرکز و استواری که با نظام ملوک الطوایفی بعد از اسکندر تفاوت بسیار داشت بوجود آورد. حکومتی که بوسیله دودمان ساسانی بر پا شد بر دو پایه دین و مرکزیت استوار بود. آنان بر خلاف اشکانیان وحدت سراسر کشور را تامین د، تی تشکیل دادند که قدرت کشور را در خود متمرکز ساخته با اقتدار تمام بر همه مناطق کشور نظارت داشت. ساسانیان، عظمت و شکوه عصر هخا را تجدید د، در دوره قدرت این سلسله عظمت و اقتدارشان و حیثیت ایران تا آنجا اوج یافت که عملا دنیای متمدن آن روز را به دو قطب قدرت یعنی ایران و روم تقسیم نمود. و این مساله خود سبب آغاز فصل جدیدی از ارتباط بین این دو امپراطوری بزرگ گردید. دنباله مطالب در ادامه مطلب
پنج شنبه 23 مرداد ، نونهالان دختر استان با حضور در خانه پینگ پنگ بندرعباس با یکدیگر به رقابت پرداختند تا چهره نفرات برتر اعزامی به مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر نونهالان کشور شناخته شود . این مسابقات با حضور 10 نفر برگزار گردید و در پایان نفرات زیر حائز رتبه های اول تا سوم شدند . 1- حنانه ترک زاده 2- حدیث اردوان 3- فرنوش رحیمی از سوی هیات استان ، اردوی آمادگی برای نفرات برتر و سایر بازیکنان مستعد در رده سنی پایه ، پیش ازمسابقات کشوری پیش بینی شده است که ازامروز شنبه و با حضور سرکار خانم ویدا عبدی عضو کمیته مربیان فدراسیون ، آغاز خواهد شد .
انتخابات شورای داوران استان خوزستان :
اسامی واجدین شرایط رأی دادن اعلام شد . به گزارش روابط عمومی هیأت کشتی خوزستان ، اسامی داوران واجد شرایط رأی دادن در انتخابات شورای داورای کمیته داوران استان خوزستان که روز چهارشنبه 24 دیماه سالجاری برگزار میشود بدین ترتیب میباشند :

1- اردوان صاحب .
2- بهروز زاده هندیجانی .
3- مهدی بشیرزاده .
4- میلاد قلاوند .
5- محسن جلیلیان .
6- مهدی قیطاسی .
7- جهانگیر فرخی . ( امیدیه )
8- علیرضا شاه آبادی .
9- جلال حبیبی .
10 - حسین سرلک .
11- محمدامین کجباف والا .
12- محمدعلی پیمان پور .
13 - بنیامین جمشیدیان فر .
14- جمال حمیدی .
15- غلامحسین شامحمدی .
16- امین تادین .( امیدیه )
17- سعید زایدی.
18- علی همت .
19- آرش بیگدلی .( امیدیه )
20- سعید زاهدی اصل .
21- دانیال خانی .
22- محمد سوخته زاده .
23- بهزاد سوری .
24- حمید ابوعلی .
25- سجاد مسجدی .
26- بهرام بهداروند .
27- محمد شریفات .( امیدیه )
28 - موسی ناصری .( امیدیه )
29- محسن همایی حداد .
30 - عبدالرضا خادم زاده .
31- محمد پروره .
32 - فردین داودی .
33- روح الله دهملایی .
34 - اردوان کریمی .
35 - نورالله احمدی .
36 - فدعمی .(امیدیه )
پنج شنبه 23 مرداد ، نونهالان دختر استان با حضور در خانه پینگ پنگ بندرعباس با یکدیگر به رقابت پرداختند تا چهره نفرات برتر اعزامی به مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر نونهالان کشور شناخته شود . این مسابقات با حضور 10 نفر برگزار گردید و در پایان نفرات زیر حائز رتبه های اول تا سوم شدند . 1- حنانه ترک زاده 2- حدیث اردوان 3- فرنوش رحیمی از سوی هیات استان ، اردوی آمادگی برای نفرات برتر و سایر بازیکنان مستعد در رده سنی پایه ، پیش ازمسابقات کشوری پیش بینی شده است که ازامروز شنبه و با حضور سرکار خانم ویدا عبدی عضو کمیته مربیان فدراسیون ، آغاز خواهد شد .
هفته دوم دسته اول امروز برگزار شد و دارایی با نتیجه سه بر یک مغلوب میزبان شد . این نتیحه در حالی رقم خورد که دارایی با یک گل از حریف خود پیش بود. در دقیقه بیست بازی حرکت اردوان تر در درون محوطه جریمه با خطای دروازه بان این تیم مواجه شد و یک پن ی و ا اج دروازه بان حاصل این حرکت بود که خود این بازیکن ضربه را به گل تبدیل کرد. اما اشتباه بابک کلاگر باعث شد تا در دقیقه 25 او هم به دلیل خطای پشت محوطه با کارت قرمز داور روبرو سد تا تعداد نفرات دو تیم مساوی شود . در ادامه این نیمه بازیکنان دارایی میتوانستند گلهای دیگری به ثمر برسانند که در انجام این کار موفق نبودند تا با دریافت یک گل بازی به تساوی کشیده شود. در نیمه دوم بازیکنان دارایی بازی ضعیفی از خود ارایه دادند و با دریافت دو گل دیگر در نهابت با نتیجا 3بر1به نفع استقلال به اتمام برسد. در دیگر دیدارها خزر نوکنده با نتیجه 5بر0 چهارده را ش ت داد و آق قلا با سه گل استقلال تمیشه را ش ت داد.
داوران قضاوت کننده در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شدند.
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 30 بهمن و 1 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
اسامی داوران کشورمان بر مبنای ضوابط نظام نامه داوران جهت قضاوت در این رقابت ها به شرح زیر است:

1- مسعود رستمی پور (تهران) 2- احمد حاج آقا پور (تهران) 3- احمد تاجیک (توابع تهران) 4- موسی بابایی (مازندران) 5- ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) 6- غلامرضا طاهرخانی (قزوین) 7- رضا نقی لو (زنجان) 8- حجت اله احمدی (ایلام) 9- سعید عباسی (قم) 10- محمد مصلایی پور (یزد) 11- محمد رحیم پور (کردستان) 12- اردوان صاحب (خوزستان)
شب گذشته در ادامه رقابتهای جام رمضان و پس از پایان مسابقات تیمی ، شاهد بازیهای دوبل ، با حضور 22 تیم بودیم که بصورت حذفی برگزار گردید . این مسابقات با قهرمانی زوج یوسف مجیدی - پوریا پیمانه خاتمه یافت . حسین نوری نسب و سعید طهماسبی دوم شدند و در دیدار رده بندی ، دوقلوهای عباس زاده ( مهدی و مهراد ) با برتری مقابل زوج مختار مهرشاد - اردوان عیدی ، جایگاه سوم این رقابتها را با شایستگی ازآن خود د . نتایج بازیها
تصویر تیمهای برتر رقابتهای دوبل جام رمضان
منوچهر ف ی با 7 رای از مجموع 13 رای اعضای شورای ی شهر سنندج امروز شنبه از میان چهار گزینه پیشنهادی به عنوان شهردار سنندج انتخاب شد. جلسه بررسی انتخاب شهردار سنندج ظهر روز شنبه با حضور اعضای شورای شهر و خبرنگاران استان در سالن جلسات شورا برگزار شد.
در این جلسه و پس از رای گیری توسط اعضای شورای شهر و از میان سه گزینه پیشنهادی، منوچهر ف ی با 7 رای به عنوان شهردار سنندج معرفی شد.
در این نشست همچنین حشمت الله صیدی 5 رای و فرزین رحیمی نیز یک رای ب د.
اعضای شورای ی شهر سنندج برای حضور اردوان نوسودی یکی از گزینه های پیشنهادی شهرداری سنندج برای حضور در رقابت انتخاب، به دلیل عدم ب رای لازم از چرخه انتخاب حذف شد.
برخی از اعضای شورا دلیل حدف نوسودی را عدم حضور او در جلسه ارائه برنامه ها اعلام د.
منوچهر ف ی شهردار منتخب اعضای شورای ی شهر سنندج اهل کرمانشاه دارای مدرک کارشناسی ارشد است. او اکنون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه است.
در کارنامه مدیریتی وی مدیرکل بازرسی استانداری کردستان، مدیرکل اداری مالی استانداری کردستان، مشاور عمرانی استاندار و امور شهرداری های استان کردستان، شهردار کرمانشاه، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان کرمانشاه، شهردار جوانرود، شهردار سنقر و شهردار مناطق دو و شش کرمانشاه دیده می شود.
اعضای شورای ی شهر سنندج پس از استیضاح و برکناری کامیاب شادمان در 24 آذر امسال و انتخاب لقمان حیدری به عنوان س رست شهرداری، از ششم دی با دعوت از گزینه های پیشنهادی پست شهرداری، تلاش خود را برای انتخاب شهردار جدید آغاز د.
اعضای شورای ی شهر سنندج اردوان نوسودی، فرزین رحیمی، حشمت الله صیدی و منوچهر ف ی را پس از رای گیری از میان حدود 15 گزینه پیشنهادی برای ارائه برنامه های خود در صحن شورا انتخاب د که غیر از نوسودی سه گزینه دیگر برنامه های خود را ارائه کرده بودند.
داوران قضاوت کننده در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی مشخص شدند.
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 30 بهمن و 1 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
اسامی داوران کشورمان بر مبنای ضوابط نظام نامه داوران جهت قضاوت در این رقابت ها به شرح زیر است:

1- مسعود رستمی پور (تهران) 2- احمد حاج آقا پور (تهران) 3- احمد تاجیک (توابع تهران) 4- موسی بابایی (مازندران) 5- ابراهیم کریمی (آذربایجان غربی) 6- غلامرضا طاهرخانی (قزوین) 7- رضا نقی لو (زنجان) 8- حجت اله احمدی (ایلام) 9- سعید عباسی (قم) 10- محمد مصلایی پور (یزد) 11- محمد رحیم پور (کردستان) 12- اردوان صاحب (خوزستان)
اردوان نازنینم فردا جشن ازدواج مهسای مهربونه????????????هوراهورا یکی از بزرگترین آرزوهام این بود که خواهر کوچولوی سبزه و خوشگلو مهربونم رو توی لباس عروسی ببینم پسرم! یکی از بهترین و دوست داشتنی ترین های دنیاستماچقلب 9بهمن سال1370 ساعت 9 شب ، خدای مهربون یه فرشته کوچولو به ما هدیه کرد و حالا همون فرشته کوچولو ، عروس شده پسرم! خدا رو خیلی خیلی شکر میکنم ، به خاطر حضور شما به خاطر این همه نعمتی که به من داده دوستون دارمماچ
پس از برگزاری موفق مسابقات تیمی و انفرادی ، شب گذشته مسابقات دوبل جام رمضان نیز در خانه پینگ پنگ بندرعباس در یک ج حذفی 32 تیمی آغاز گردید . با توجه به حضور 28 تیم در این مسابقات و بر اساس سوابق بازیکنان ، زوج های مختار مهرشاد - سعید عباسی و مهدی عباس زاده - مهراد عباس زاده بعنوان سرگروه های بالا و پایین ج انتخاب شدند . نوید عباسیان - اردوان عیدی در میانه و نیمه بالای ج و آرشام جهانداری - سعید طهماسبی در میانه و نیمه پایین ج قرار گرفتند و با قرعه استراحت مواجه گردیدند . با این قرعه کشی ، انتظار می رفت در مرحله نیمه نهایی شاهد رویارویی زوج مهرشاد - عباسی با زوج عیدی - عباسیان از یک سو و جدال دوقلوهای عباس زاده با زوج جهانداری - طهماسبی از سوی دیگر باشیم . اما حضور تیم های مدعی دیگر مانند زوج زمانی - طیاری و زوج مجیدی - خادم ، معادلات را برهم زد . تیم قدرتمند زمانی - طیاری موفق شد در مرحله یک چهارم ،زوج عباسی - مهرشاد را با ش ت بدرقه نماید تا حریف عباسیان - عیدی در نیمه نهایی شود . این تیم با عبور از زوج نصراللهی - راستی به مرحله نیمه نهایی راه یافت . اما در پایین ج نیز اتفاق مشابهی افتاد تا بر خلاف چینش بازیکنان در ج ، شاهد حضور تیمهای جهانداری - طهماسبی و مهراد و مهدی عباس زاده در نیمه نهایی نباشیم . زوج مرتضی امینی - احمد حسن زاده موفق به عبور از سد جهانداری - طهماسبی شدند و خود را در نیمه نهایی دیدند و در رقابتی دیگر دوقلوهای عباس زاده نتوانستند بر تجربه بازیکنانی همچون خادم و مجیدی غلبه کنند و از حضور در مرحله نیمه نهایی باز ماندند . در مرحله نیمه نهایی و در نیمه بالای ج ، زوج زمانی - طیاری باز هم موفق عمل د و با پیروزی بر تیم عباسیان - عیدی به دیدار نهایی راه یافتند . در نیمه پایین ج ، تیم قدرتمند مجیدی - خادم پس از غلبه بر دوقلوها ، اینبار در نیمه نهایی ، زوج حسن زاده - امینی را از پیش رو برداشتند تا حریف تیم زمانی - طیاری در دیدار نهایی باشند . دیداری که تصور می شد در آن شاهد حضور چهره هایی همچون مختار مهرشاد ، سعید عباسی ، آرشام جهانداری ، سعید طهماسبی ، مهدی و مهراد عباس زاده باشیم اما درخشش بازیکنان قدرتمند و با انگیزه ای مانند زمانی - طیاری و مجیدی - خادم ، معادلات اولیه را بر هم زد و می بایست عصر در مراسم اختتامیه مسابقات، رویارویی خادم - مجیدی با زمانی - طیاری را بعنوان حسن ختام رقابتهای تیمی ، انفرادی و دوبل جام رمضان در سال 94 نظاره گر باشیم . لازم به یادآوری است که عناوین سوم مشترک مسابقات دوبل به زوجهای نوید عباسیان - اردوان عیدی و مرتضی امینی - احمد حسن زاده رسید .