728 سوره فاطر 35 آیه 28 و م ن الن اس و الد و اب و ال

1- سوره واقعه:
این سوره شاید معروف ترین سوره نزد مردم باشد که برای گشایش کارها و همچنین افزایش رزق و روزی معمولا شب ها قبل از خواب خوانده میشود.

۲- سوره یس:
من از برخی ها شنیده ام که صبح ها بعد صبح یس و شب ها قبل از خواب واقعه را میخونند و این کار را برای گشایش روزی مجرب میدانند.

۳- سوره های سبا و فاطر:
  صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در شب  قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و  اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی  رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده  است.
ثواب الاعمال، ص110
1- سوره واقعه:
این سوره شاید معروف ترین سوره نزد مردم باشد که برای گشایش کارها و همچنین افزایش رزق و روزی معمولا شب ها قبل از خواب خوانده میشود.

۲- سوره یس:
من از برخی ها شنیده ام که صبح ها بعد صبح یس و شب ها قبل از خواب واقعه را میخونند و این کار را برای گشایش روزی مجرب میدانند.

۳- سوره های سبا و فاطر:
  صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در شب  قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و  اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی  رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده  است.
ثواب الاعمال، ص 110
آیه 41 سوره فاطر
رضا علیه السلام:
هر گاه ى در هنگام خواب، آیه إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً» همانا خداوند آسمان‏ها و زمین را از زوال (و سقوط و وج از مدار) نگاه مى‏دارد، و اگر زوال پذیرند (و از مدار خارج شوند) احدى جز او نمى‏تواند آنها را نگاه دارد؛ البتّه او بردبار و آمرزنده است. را بخواند، خانه بر سرش اب نمى ‏شود.
حکمت نامه رضوی جلد2 صفحه 100
makhlooghkhoda.blog.ir
1- سوره واقعه:
این سوره شاید معروف ترین سوره نزد مردم باشد که برای گشایش کارها و همچنین افزایش رزق و روزی معمولا شب ها قبل از خواب خوانده میشود.

۲- سوره یس:
من از برخی ها شنیده ام که صبح ها بعد صبح یس و شب ها قبل از خواب واقعه را میخونند و این کار را برای گشایش روزی مجرب میدانند.

۳- سوره های سبا و فاطر:
  صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در شب  قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و  اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی  رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده  است.
ثواب الاعمال، ص 110
فضیلت و خواص سوره فاطر فاطر و نام دیگرش «ملائکه» (1) سی و پنجمین سوره قرآن است که مکی و 45 آیه دارد. در فضیلت این سوره از حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر سوره فاطر را قرائت کند در روز قیامت سه در از درهای بهشتی او را صدا می زند که از هر کدام از این سه در که خواست وارد شود.(2) از صادق علیه السلام نیز در باب قرائت سوره های «حمدین» (فاطر،سبأ) آمده: هر که این دو سوره را در شب قرائت کند، همواره در آن شب در حفظ و امان خداوند و ان او خواهد بود و اگر در روز این سوره ها را بخواند هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآ ت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است(3) آثار وبرکات سوره 1) اثری عجیب در تفسیر البرهان به نقل از رسول گرامی صلی الله علیه و آله وسلم آمده: هر سوره فاطر را بنویسد و در ظرف در بسته چوبی قرار دهد و آن را در دامن ی که متوجه نیست بیفکند آن شخص نمی تواند از جای خود برخیزد تا آنگاه که آن ظرف را از دامن او بردارند(4) از صادق علیه السلام نیز روایتی به همین مضمون آمده: هر سوره فاطر را بنویسد و در ظرف یا پوششی نهاده و با شخصی همراه کند، آن شخص نمی تواند از آن مکان خارج شود تا وقتی که ان نوشته را از او بردارند و اگر آن را در دامن شخصی بدون فات او بیفکنند تا وقتی آن نوشته بر دامن اوست نمی تواند از جای خود برخیزد(5) 2) رشد تجارت و سود فراوان هر دو آیه «30-29» سوره فاطر را در 4 پارچه پنبه ای نو و پاک بنویسد و در مکان تجارت خود قرار دهد، موجب رشد تجاری او و سود فراوان می شود(6) 3) ایمن شدن از ز له و اب شدن خانه صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه در شب و هنگام خو دن از وقوع ز له و اب شدن خانه می ترسی آیه «41 سوره فاطر» را قرائت کن(7) گرامی نیز فرمودند: امان امتم از فرو ریختن ساختمان این آیه «41 فاطر» است(8) 4) درمان بیماری صرع معاویه بن وهب می گوید: نزد مولایم صادق علیه السلام بودم مردی از اهل مرو خدمت ایشان بود که پسرش به بیماری صرع مبتلا بود و ان مرد از این گرفتاری شکایت کرد. صادق علیه السلام فرمود او را به نزد من بیاور و بعد با دستان مبارکش سر کدک مبتلا به صرع را مسح کرد و این آیه را قرائت فرمود: «آیه 41 سوره فاطر»(9) ـــــــــــــــــــــــــــــــ پی نوشت: (1)درمان با قرآن، ص77 (2)مجمع البیان، ج8، ص230 (3) ثواب الاعمال، ص110 (4) تفسیرالبرهان، ج4، ص523 (5) همان (6) المصباح کفعمی، ص456 (7) مکارم الاخلاق، ص290. (8) همان (9) الامالی شیخ طوسی، ص672 منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن ؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

http://quran.anhar.ir/fazilat-173
فهرست ترتیبی سوره های قرآن فهرست سوره های قرآن: می توان با کلیک بر روی مثلث بالای هر ستون کل ج را بر اساس آن ستون مرتب کرد. ردیف مصحف ترتیب الفبایی نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول[۱] مکی/مدنی ۱ ۶۳ فاتحه ۷ ۵ مکی ۲ ۱۶ بقره ۲۸۶ ۸۷ مدنی ۳ ۱ آل عمران ۲۰۰ ۸۹ مدنی ۴ ۱۰۴ نساء ۱۷۶ ۹۲ مدنی ۵ ۸۴ مائده ۱۲۰ ۱۱۳ مدنی ۶ ۱۲ انعام ۱۶۵ ۵۵ مکی ۷ ۷ اعراف ۲۰۶ ۳۹ مکی ۸ ۱۳ انفال ۷۵ ۸۸ مدنی ۹ ۲۳ توبه (برائت) ۱۲۹ ۱۱۴ مدنی ۱۰ ۱۱۴ یونس ۱۰۹ ۵۱ مکی ۱۱ ۱۱۰ هود ۱۲۳ ۵۲ مکی ۱۲ ۱۱۳ یوسف ۱۱۱ ۵۳ مکی ۱۳ ۳۷ رعد ۴۳ ۹۶ مدنی ۱۴ ۲ ابراهیم ۵۲ ۷۲ مکی ۱۵ ۳۰ حِجر ۹۹ ۵۴ مکی ۱۶ ۱۰۳ نحل ۱۲۸ ۷۰ مکی ۱۷ ۶ اسراء ۱۱۱ ۵۰ مکی ۱۸ ۸۰ کهف ۱۱۰ ۶۹ مکی ۱۹ ۹۰ مریم ۹۸ ۴۴ مکی ۲۰ ۵۴ طه ۱۳۵ ۴۵ مکی ۲۱ ۹ انبیاء ۱۱۲ ۷۳ مکی ۲۲ ۲۹ حج ۷۸ ۱۰۴ مدنی ۲۳ ۹۸ مؤمنون ۱۱۸ ۷۴ مکی ۲۴ ۱۰۸ نور ۶۴ ۱۰۳ مدنی ۲۵ ۶۷ فرقان ۷۷ ۴۲ مکی ۲۶ ۴۵ شعراء ۲۲۷ ۴۷ مکی ۲۷ ۱۰۶ نمل ۹۳ ۴۸ مکی ۲۸ ۷۵ قصص ۸۸ ۴۹ مکی ۲۹ ۶۰ عنکبوت ۶۹ ۸۵ مکی ۳۰ ۳۸ روم ۶۰ ۸۴ مکی ۳۱ ۸۲ لقمان ۳۴ ۵۷ مکی ۳۲ ۴۳ سجدة ۳۰ ۷۵ مکی ۳۳ ۳ احزاب ۷۳ ۹۰ مدنی ۳۴ ۴۲ سبأ ۵۴ ۵۸ مکی ۳۵ ۶۴ فاطر ۴۵ ۴۳ مکی ۳۶ ۱۱۲ یس ۸۳ ۴۱ مکی ۳۷ ۴۹ صافات ۱۸۲ ۵۶ مکی ۳۸ ۴۸ ص ۸۸ ۳۸ مکی ۳۹ ۴۱ زمر ۷۵ ۵۹ مکی ۴۰ ۶۲ غافر ۸۵ ۶۰ مکی ۴۱ ۶۸ فصّلت ۵۴ ۶۱ مکی ۴۲ ۴۷ شوری ۵۳ ۶۲ مکی ۴۳ ۳۹ ز ف ۸۹ ۶۳ مکی ۴۴ ۳۴ دخان ۵۹ ۶۴ مکی ۴۵ ۲۵ جاثیه ۳۷ ۶۵ مکی ۴۶ ۴ احقاف ۳۵ ۶۶ مکی ۴۷ ۸۷ محمد ۳۸ ۹۵ مدنی ۴۸ ۶۵ فتح ۲۹ ۱۱۲ مدنی ۴۹ ۳۱ حجرات ۱۸ ۱۰۷ مدنی ۵۰ ۷۱ ق ۴۵ ۳۴ مکی ۵۱ ۳۵ ذاریات ۶۰ ۶۷ مکی ۵۲ ۵۵ طور ۴۹ ۷۶ مکی ۵۳ ۱۰۲ نجم ۶۲ ۲۳ مکی ۵۴ ۷۷ قمر ۵۵ ۳۷ مکی ۵۵ ۳۶ الرحمن ۷۸ ۹۷ مدنی ۵۶ ۱۱۱ واقعه ۹۶ ۴۶ مکی ۵۷ ۳۲ حدید ۲۹ ۹۴ مدنی ۵۸ ۸۶ مجادله ۲۲ ۱۰۶ مدنی ۵۹ ۳۳ ۲۴ ۱۰۱ مدنی ۶۰ ۹۶ ممتحنه ۱۳ ۹۱ مدنی ۶۱ ۵۰ صف ۱۴ ۱۱۱ مدنی ۶۲ ۲۶ ۱۱ ۱۰۹ مدنی ۶۳ ۹۷ منافقون ۱۱ ۱۰۵ مدنی ۶۴ ۲۰ تغابن ۱۸ ۱۱۰ مدنی ۶۵ ۵۳ طلاق ۱۲ ۹۹ مدنی ۶۶ ۱۹ تحریم ۱۲ ۱۰۸ مدنی ۶۷ ۹۵ مُلک ۳۰ ۷۷ مکی ۶۸ ۷۶ قلم ۵۲ ۲ مکی ۶۹ ۲۸ حاقه ۵۲ ۷۸ مکی ۷۰ ۹۴ معارج ۴۴ ۷۹ مکی ۷۱ ۱۰۷ نوح ۲۸ ۷۱ مکی ۷۲ ۲۷ جن ۲۸ ۴۰ مکی ۷۳ ۹۱ مزّمّل ۲۰ ۳ مکی ۷۴ ۸۸ مدثر ۵۶ ۴ مکی ۷۵ ۷۸ قیامه ۴۰ ۳۱ مکی ۷۶ ۱۰ انسان ۳۱ ۹۸ مدنی ۷۷ ۸۹ مرسلات ۵۰ ۳۳ مکی ۷۸ ۱۰۱ نبأ ۴۰ ۸۰ مکی ۷۹ ۹۹ نازعات ۴۶ ۸۱ مکی ۸۰ ۵۷ عبس ۴۲ ۲۴ مکی ۸۱ ۲۲ تکویر ۲۹ ۷ مکی ۸۲ ۱۴ انفطار ۱۹ ۸۲ مکی ۸۳ ۹۳ مطففین ۳۶ ۸۶ مکی ۸۴ ۱۱ انشقاق ۲۵ ۸۳ مکی ۸۵ ۱۵ بروج ۲۲ ۲۷ مکی ۸۶ ۵۲ طارق ۱۷ ۳۶ مکی ۸۷ ۸ اعلی ۱۹ ۸ مکی ۸۸ ۶۱ غاشیه ۲۶ ۶۸ مکی ۸۹ ۶۶ فجر ۳۰ ۱۰ مکی ۹۰ ۱۷ بلد ۲۰ ۳۵ مکی ۹۱ ۴۶ شمس ۱۵ ۲۶ مکی ۹۲ ۸۳ لیل ۲۱ ۹ مکی ۹۳ ۵۱ ضحی ۱۱ ۱۱ مکی ۹۴ ۴۴ شرح ۸ ۱۲ مکی ۹۵ ۲۴ تین ۸ ۲۸ مکی ۹۶ ۵۹ علق ۱۹ ۱ مکی ۹۷ ۷۳ قدر ۵ ۲۵ مکی ۹۸ ۱۸ بینه ۸ ۱۰۰ مدنی ۹۹ ۴۰ ز له ۸ ۹۳ مدنی ۱۰۰ ۵۶ عادیات ۱۱ ۱۴ مکی ۱۰۱ ۷۲ قارعه ۱۱ ۳۰ مکی ۱۰۲ ۲۱ تکاثر ۸ ۱۶ مکی ۱۰۳ ۵۸ عصر ۳ ۱۳ مکی ۱۰۴ ۱۰۹ همزه ۹ ۳۲ مکی ۱۰۵ ۷۰ فیل ۵ ۱۹ مکی ۱۰۶ ۷۴ قریش ۴ ۲۹ مکی ۱۰۷ ۸۵ ماعون ۷ ۱۷ مکی ۱۰۸ ۸۱ کوثر ۳ ۱۵ مکی ۱۰۹ ۷۹ کافرون ۶ ۱۸ مکی ۱۱۰ ۱۰۵ نصر ۳ ۱۰۲ مدنی ۱۱۱ ۹۲ مسد ۵ ۶ مکی ۱۱۲ ۵ اخلاص ۴ ۲۲ مکی ۱۱۳ ۶۹ فلق ۵ ۲۰ مکی ۱۱۴ ۱۰۰ ناس ۶ ۲۱ مکی

خوردن کدام آبزیان دریایی حلال است؟


خداوند در آیات 164 و 173 سوره بقره، 157 سوره اعراف، 106 سوره مائده، 14 سوره نحل، 12 سوره فاطر و 12 سوره جاثیه حکم شرعی حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت را بیان کرده و خوردن مردار، گوشت خوک و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده را ممنوع شمرده است.

خداوند در این آیات پاکیزه ها را حلال و ناپاکی ها را حرام اعلام کرده است اما حکم شرعی تناول گوشت انواع حیوانات توسط اکرم(ص) و ان معصوم(ع) تشریح شده است.

فقهای و دانشمندان دینی از میان آبزیان دریایی فقط ماهیان دارای فلس (پولک) و میگو را حلال گوشت دانسته اند و بیشتر آنها خوردن لابستر، چنگ، هشت پا و صدف دریایی را حرام اعلام کرده اند.

حجت ال و المسلمین بهاری با اشاره به حلال یا حرام گوشت بودن آبزیان دریایی اظهار داشت: خداوند در سوره فاطر می فرماید «این دو دریا ی ان نیست ما از آب شیرین و گوارا و خنک به شما می دهیم و از همان آب گوشت تازه می گیرید و از آب تلخ و شور هم گوشت تازه هست برای خوردن» اما به صراحت شرط پولک دار بودن را برای ماهیان بیان نشده است.

وی افزود: با وجود اینکه خداوند در قرآن به شرط پولک دار بودن ماهی اشاره نمی کند اما تقسیم و تفسیر آن را برعهده اکرم(ص) و اهل بیت(ع) گذاشته است. ادامه مطلب
همشهری آنلاین: مرحله فینال رقابت های اسنوکر تیمی ای آسیایی انجام شد و تیم فاطر تجارت توپ طلایی با قبول ش ت در مقابل چین نایب قهرمان این پیکارها شد.


1- سوره واقعه:این سوره شاید معروف ترین سوره نزد مردم باشد که برای گشایش کارها و همچنین افزایش رزق و روزی معمولا شب ها قبل از خواب خوانده میشود. 
۲- سوره یس:من از برخی ها شنیده ام که صبح ها بعد صبح یس و شب ها قبل از خواب واقعه را میخونند و این کار را برای گشایش روزی مجرب میدانند.
۳- سوره های سبا و فاطر:   صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر سوره های سبأ و فاطر را در 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سوره قدر هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است، هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چیز یاریگری دارد و یاریگر ضعیفان سوره قدر است، و هر چیز راه آسانی دارد و راه آسان برای درماندگان سوره قدر است و هر چیز عصمتی دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چیز هدایتی دارد و هدایت صالحان سوره قدر است، هر چیز سروری دارد و سرور قرآن سوره قدر است. و برای هر چیز حجتی است و حجت بعد از صلی الله علیه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ایمان بیاورید.
تلاوت های مشهور منشاوی : 1.تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات 1تا 27 2.تلاوت سوره مبارکه یوسف آیات 28تا45 3.تلاوت سوره مبارکه 4.تلاوت سوره مبارکه لقمان 5.تلاوت سوره مبارکه ز ف 6.تلاوت سوره مبارکه حمد 7.تلاوت سوره های مبارکه روم و ضحی 8.تلاوت سوره مبارکه فرقان 9.تلاوت سوره مبارکه قصص 10.تلاوت سوره مبارکه هود 11.تلاوت سوره مبارکه مریم 12.تلاوت سوره مبارکه مؤمنون 13.تلاوت سوره های مبارکه شعراء-فجر-علق-قارعه-همزه-توحید 14.تلاوت سوره مبارکه توبه 15.تلاوت سوره مبارکه انفال 16.تلاوت سوره مبارکه قاف 17.تلاوت سوره مبارکه واقعه 18.تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات95تا104 19.تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات169تا175-فجروطارق 20.تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 169تا 194 21.تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 42تا74 22.تلاوت سوره مبارکه احزاب آیات 21تا34 23.تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 12تا45 24. تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 12تا45 25.تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 73تا103 26. تلاوت سوره مبارکه انفال آیات 1تا17 27.تلاوت سوره مبارکه انفال آیات 1تا28 28.تلاوت سوره مبارکه انفال آیات 1تا30 29.تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 183تا189 30. تلاوت سوره های مبارکه بقره آیات 284تا286وآل عمران 1تا18 31.تلاوت سوره مبارکه ابراهیم آیات 23تا 52 32.تلاوت سوره مبارکه ابراهیم آیات31تا41 33.تلاوت سوره مبارکه اسرا آیات 1تا14 34.تلاوت سوره های مبارکه اسرا آیات1تا14 ونجم1تا18 35.تلاوت سوره مبارکه اسرا آیات 66تا96 36.تلاوت سوره مبارکه اسرا آیات 70تا87 37.تلاوت سوره مبارکه فاطر آیات 9تا38 38.تلاوت سوره مبارکه فاطر آیات 10تا28 39.تلاوت سوره های مبارکه فتح 27تا29-حجرات-ق اتا11 40.تلاوت سوره مبارکه فصلت آیات 30 تا46 41.تلاوت سوره های مبارکه ق 16تا25والرحمن 1تا17 42.تلاوت سوره مبارکه غافر آیات 39تا68 43.تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 1تا14 44.تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 68تا84 45.تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 68تا85 46.تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 68تا88 47.تلاوت سوره مبارکه قصص آیات 68تا88 (2) 48.تلاوت سوره های مبارکه قصص83تا88والرحمن1تا12 49.تلاوت سوره مبارکه حدیدآیات 7تا24 50.تلاوت سوره مبارکه حج آیات 2 تا40 51.تلاوت سوره های مبارکه 18تا24-فجر-بلد 52.تلاوت سوره های مبارکه 18تا24-طارق-فجر-فاتحه-بقره1تا5
مناظره رضا (ع) با علمای اهل تسنّن ( مناظره ) ,

چون رضا (ع) در مجلس مأمون حضور یافت و گروهى از دانشمندان عراق و اسان هم در آن انجمن بودند.

مأمون به حاضران گفت: مرا از معنى این آیه خبر بدهید: سوره فاطر آیه 29: «سپس ارث دادیم‏ کتاب را بدان انى که از بنده‏هاى خود برگزیدیم...»
مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سوره ای از قران که بسم الله ندارد سوره توبه است دلیل این که بسم الله ندارد در معنی این سوره است چون این سوره با اعلان جنگ وپیمان شکنی وبیزاری شروع شده است وبسم الله یعنی رحمت ورحیم بودن خداست که این دو 2معنای مخالف دارند به همین دلیل بسم الله در اول این سوره نمی اید سوره ای که دو بسم الله دارد سوره نمل است
سوره ای از قران که بسم الله ندارد سوره توبه است دلیل این که بسم الله ندارد در معنی این سوره است چون این سوره با اعلان جنگ وپیمان شکنی وبیزاری شروع شده است وبسم الله یعنی رحمت ورحیم بودن خداست که این دو 2معنای مخالف دارند به همین دلیل بسم الله در اول این سوره نمی اید سوره ای که دو بسم الله دارد سوره نمل است
... برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر تلیک نمایید ...
برخی سوره های قرآن کریم اساساً در شأن اکرم (ص) است و این غیر از سوره هایی است که به وجود مبارک آن حضرت تأویل شده است. یس که قلب قرآن کریم است وسرچشمه هایی از معرفت و حکمت از آن جاری است، به اکرم (ص) منسوب است. سوره 47 قرآن کریم به نام نامی آن بزرگوار نام نهاده شده است: "محمد" (ص)، علاوه براین سوره فتح، سوره حجرات، سوره نجم، سوره مجادله، سوره تحریم، سوره قلم، سوره مزمل، سوره مدثر، سوره بلد، سوره ضحی، سوره شرح (انشراح)، سوره تین، سوره علق، سوره قدر، سوره کوثر برخی از سوره هایی است که ناظر به شأن و جایگاه عظیم و مرتبه رفیع آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال است. هر کدام از این سوره ها و آیات نورانی آن، مالامال از حرمت و لطفی است که خالق متعال برای این برترین بنده مقرب خود قائل است.
برخی سوره های قرآن کریم اساساً در شأن اکرم (ص) است و این غیر از سوره هایی است که به وجود مبارک آن حضرت تأویل شده است. یس که قلب قرآن کریم است وسرچشمه هایی از معرفت و حکمت از آن جاری است، به اکرم (ص) منسوب است. سوره 47 قرآن کریم به نام نامی آن بزرگوار نام نهاده شده است: "محمد" (ص)، علاوه براین سوره فتح، سوره حجرات، سوره نجم، سوره مجادله، سوره تحریم، سوره قلم، سوره مزمل، سوره مدثر، سوره بلد، سوره ضحی، سوره شرح (انشراح)، سوره تین، سوره علق، سوره قدر، سوره کوثر برخی از سوره هایی است که ناظر به شأن و جایگاه عظیم و مرتبه رفیع آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال است. هر کدام از این سوره ها و آیات نورانی آن، مالامال از حرمت و لطفی است که خالق متعال برای این برترین بنده مقرب خود قائل است.
خبرنگار فاطر:مؤسسه قرآنی فاطر کلام از تمام ملت بزرگ ایران به ویژه فعالان قرآنی برای خلق حماسه در روز جهانی قدس دعوت کرد. مؤسسه قرآنی فاطر کلام در آستانه ورود به سی و ششمین روز جهانی قدس از ملت ایران ی دعوت کرد تا همچون سال های گذشته با حضور انقل ، پرشکوه، آگاهانه و حماسی خود با قلوبی مملو از ایمان و گام هایی استوار و مشت هایی گره کرده در صفوفی متحد و یکپارچه و همصدا با امت بزرگ رسول الله و همه آزادگان جهان؛ خشم و نفرت و انزجار مقدس خود را با سردادن شعارهای «مرگ بر » و «مرگ بر » بر سر«نظام سلطه و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل» فریاد زنند. این مؤسسه از ملت مسلمان، انقل و روزه دار ایران ی و از همه آحاد و اقشار و اصناف مختلف مردم دعوت می کند تا همگام و همصدا با سایر مسلمانان در روز سوم مرداد ماه،شعار نابودی کفر و استکبار را سر دهند.
- سوره هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره ها مرا پیر کرد، چیست؟ 2- کدام سوره قرآن به نام یکی از ف ات است؟ 3- نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است؟ 4- سوره ای که نام میوه ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟ 5- نام سوره ای که به معنای روزگار است، چیست؟ 6- کدام سوره ها نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز هستند؟ 7- سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟ 8- نام مرد دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؟ 9- سوره هایی را که تعداد آیه های آن، برابر با تعداد ان معصوم است؟ 10- سوره ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟ 11- کدام سوره به - قلب قران - معروف است؟ 12- کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟ 13- تنها سوره ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟ 14- زینت قرآن چیست؟ 15- کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که 114 مرتبه مطابق با تعداد سوره های قرآن آمده است؟ . پاسخ:
1- سوره های هود، واقعه، مرسلات و نبا می باشد. 2- «حدید» که به معنای «آهن» است. 3- سوره«جن» 4- سوره «تین» 5- سوره «دهر» 6- فلق، عصر، لیل و فجر. 7- تبت، عصر، قارعة، عبس، لیل، شمس و… 8- «لقمان» 9- «تحریم » و«طلاق» است. 10- « » 11- سوره «یس» 12- سوره «الرحمن» 13- سوره - حمد - است. 14- به فرمایش حضرت محمد(ص)صوت زیبا زینت قرآن است. 15- لفظ «رحیم» 114 مرتبه در قرآن کریم آمده است.
مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره.  ، توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 548-543  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
خواص سوره واقعه, فواید خواندن سوره واقعه برای افزایش رزق و روزی, دستور العمل خواندن سوره واقعه جهت افزایش رزق و روزی حلال سوره واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است سوره واقعه چه فضیلت و خواصی دارد؟ سوره واقعه در جزء بیست وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اوا این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره ی مبارکه است این کلمه در نخستین آیه این سوره مبارکه آمده است. سوره واقعه در «مکّه» نازل شده و داراى ۹۶ آیه است‏. ادامه مطلب
سوره عنکبوت - آیات 1 تا 50 سوره عنکبوت [29]
این سوره در «مکّه» نازل شده و داراى 69 آیه است‏
محتواى سوره:
بطور کلى مى‏توان گفت بحثهاى این سوره در چهار بخش خلاصه مى‏شود:
1- بخش آغاز این سوره که پیرامون مسأله «امتحان» و «وضع منافقان» است و این دو پیوند ناگسستنى با هم دارند.
2- بخش دیگرى که در حقیقت براى دلدارى صلّى اللّه علیه و آله و مؤمنان اندک نخستین از طریق بیان گوشه‏هایى از سر نوشت ان بزرگى همچون نوح و ابراهیم و لوط و شعیب است.
3- بخش دیگرى از توحید، نشانه‏هاى خدا در عالم آفرینش، و مبارزه با شرک، سخن مى‏گوید.
4- قسمت دیگرى از این سوره بر محور ضعف و ناتوانى معبودهاى ساختگى، و عابدان «عنکبوت صفت» آنها و
قرآن کریم حاوی سوره های نورانی ایست که هر کدام از آن ها مضامین مهمی را بیان می کند.
 این متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره
 
سوره برای پیدا شدن مال
سوره مجادله برای مهرومحبت همسرو معامله
سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال
سوره حجر برای برکت مال
سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی
سوره تغابن برای ادای قرض
سوره حج برای کامل شدن دین
سوره مریم برای هدایت دختران
سوره احزاب برای گشایش بخت
سوره یونس برای بچه دار شدن
سوره محمد برای اخلاق
سوره اعلی برای هدایت جوانان
سوره ن والقلم برای آسان شدن درس خواندن
سوره مزمل برای مهر و محبت
سوره جن برای وسوسه و دور شدن از نیروهای ی
سوره فتح برای گشایش کار
سوره برای آرامش در زندگی 
سوره کهف برای بیدار شدن
سوره حجرات برای زیاد شدن مال
سوره حدید برای محکم شدن و آرامش بدن
سوره انبیا برای رها شدن از بند و گرفتاری
سوره مومنون برای به راه راست رفتن
سوره صف برای فتح و پیروزی
سوره اسرا برای شفای مریض و بهانه گیری
سوره یوسف برای عظمت و بزرگی                    
فاتحه:.مانع خشم الله.
یاسین: مانع تشنگی روز قیامت.
واقعه:.مانع فقر.
دخان:.مانع ترس روز قیامت.
ملک:.مانع عذاب قبر.
کوثر: مانع خصومت.
کافرون: مانع کفر وقت مرگ.
اخلاص: مانع نفاق.
فلق: مانع حسد.
ناس مانع وسوسه
دستورالعملی از حضرت آیت الله وحید اسانی درباره سوره توحید
"به دیگران هم سفارش کنید، صبح را که خو د، یازده بار سوره (قل هو الله احد) را بخوانید، وقت خواب هم یازده بار این سوره را بخوانید، بین روز هم که بیکارید، راه می روید، این سوره را بخوانید،
شما جوانها از حالا شروع کنید، بعد روحتان می شود ا یر احمر، یک روز می بینی شب شده صد تا سوره (قل هو الله احد) خو ، آن وقت این صد تا سوره چه می کند؟
به حکم روایات متعدده هم از طرق عامه، هم از طرق خاصه، قرائت یک سوره (قل هو الله احد) ثلث تورات، ثلث انجیل، ثلث زبور، ثلث قرآن، حساب می شود، آن وقت سه سوره که خو ، خدا به رحمت واسعه اش اجر تورات و انجیل و زبور و قرآن را به تو می دهد، این سوره را بخوانید،
شروع کنید از امروز، همه را هم هدیه به زمان کنید، آن هدیه به زمان اثرش این است، که این سوره دیگر رد نمی شود."
___________________
سوره ناس یکصد و سیزدهمین سوره و فلق آ ین سوره قران کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس 5 ایه و فلق 6 آیه دارد. این دو سوره را «معوذتین» می نامند. در علت نامگذار ی این دو سوره به معوذتین گفته اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همواره حسینین علیهم السلام را با این دو سوره تعویذ می نمود و با قرائت این دو سوره دو فرزندش را در پناه خداوند قرار می داد.(1) هم چنین از صادق نقل شده است: لبید بن اعصم یهودی رسول خدا صلی الله علیخ وآله وسلم را سحر کرد و ایشات تحت تأثیر سحر بود مثلا وقتی می خواست از در برود در را نمی دید و با دست خود لمس می کرد. خداوند برای دفع سحر این دو سوره را نازل نمود.(2) ادامه مطلب
در این پست تلاوات نادر منشاوی را به صورت تصویری در وبلاگ می گذارم برای . منتظر نظرات شما سوره توبه(مقام نهاوند) مقاطع نادره جدااااا سوره فاطر(مقام حجاز)
آیه 22 سوره مبارکه فاطر می فرماید: « وَ مَا یَسْتَوِى الْأَحْیَاءُ وَ لَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ یُسْمِعُ مَن یَشَاءُ وَ مَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فىِ الْقُبُورِ؛ و هرگز مردگان و زندگان ی ان نیستند! خداوند پیام خود را به گوش هر بخواهد میرساند، و تو نمیتوانى سخن خود را به گوش آنان که در گور ه‏ اند برسانى! ». 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

خوردن کدام آبزیان دریایی حلال است؟


خداوند در آیات 164 و 173 سوره بقره، 157 سوره اعراف، 106 سوره مائده، 14 سوره نحل، 12 سوره فاطر و 12 سوره جاثیه حکم شرعی حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت را بیان کرده و خوردن مردار، گوشت خوک و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده را ممنوع شمرده است.

خداوند در این آیات پاکیزه ها را حلال و ناپاکی ها را حرام اعلام کرده است اما حکم شرعی تناول گوشت انواع حیوانات توسط اکرم(ص) و ان معصوم(ع) تشریح شده است.

فقهای و دانشمندان دینی از میان آبزیان دریایی فقط ماهیان دارای فلس (پولک) و میگو را حلال گوشت دانسته اند و بیشتر آنها خوردن لابستر، چنگ، هشت پا و صدف دریایی را حرام اعلام کرده اند.

حجت ال و المسلمین بهاری با اشاره به حلال یا حرام گوشت بودن آبزیان دریایی اظهار داشت: خداوند در سوره فاطر می فرماید «این دو دریا ی ان نیست ما از آب شیرین و گوارا و خنک به شما می دهیم و از همان آب گوشت تازه می گیرید و از آب تلخ و شور هم گوشت تازه هست برای خوردن» اما به صراحت شرط پولک دار بودن را برای ماهیان بیان نشده است.

وی افزود: با وجود اینکه خداوند در قرآن به شرط پولک دار بودن ماهی اشاره نمی کند اما تقسیم و تفسیر آن را برعهده اکرم(ص) و اهل بیت(ع) گذاشته است.

این کارشناس مذهبی به نقل از کتاب «وسائل الشیعه» گفت: در روایات از صادق(ع) نقل شده است که «ماهی را که پولک دار است را بخورید و حضرت علی(ع) نیز در بازار مردم را از خوردن و فروش ماهی های بدون پولک منع می د.»

وی با اشاره به دلایل منع خوردن ماهیان بدون پولک خاطر نشان کرد: از دلایل آن می توان به گوشت خوار بودن ماهیان بدون پولک ، مردار خوار بودن آنها و آلودگی بدن و گوشت آنها به خاطر نبود پولک اشاره کرد.

بهاری افزود: ماهی های پولک دار گیاه خوار بوده و به واسطه فلس ها از آلودگی های دریا در امان هستند.

وی یادآور شد: (ص) تنها آبزیان پولک دار و میگو را حلال اعلام کرده اند که میگو هم به این دلیل که تمام عمرش را در آب بوده و در همان آب تخم ریزی و زندگی می کند، حلال اعلام شده است. ادامه مطلب