679 سوره کهف 18 آیه97 ف م ا اس طاع وا أ ن ی ظ ه ر وه و م

سوره قدر هر چیز میوه ای دارد و میوه قرآن سوره قدر است، هر چیز گنجی دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چیز یاریگری دارد و یاریگر ضعیفان سوره قدر است، و هر چیز راه آسانی دارد و راه آسان برای درماندگان سوره قدر است و هر چیز عصمتی دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چیز هدایتی دارد و هدایت صالحان سوره قدر است، هر چیز سروری دارد و سرور قرآن سوره قدر است. و برای هر چیز حجتی است و حجت بعد از صلی الله علیه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ایمان بیاورید.
مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سوره ای از قران که بسم الله ندارد سوره توبه است دلیل این که بسم الله ندارد در معنی این سوره است چون این سوره با اعلان جنگ وپیمان شکنی وبیزاری شروع شده است وبسم الله یعنی رحمت ورحیم بودن خداست که این دو 2معنای مخالف دارند به همین دلیل بسم الله در اول این سوره نمی اید سوره ای که دو بسم الله دارد سوره نمل است
سوره ای از قران که بسم الله ندارد سوره توبه است دلیل این که بسم الله ندارد در معنی این سوره است چون این سوره با اعلان جنگ وپیمان شکنی وبیزاری شروع شده است وبسم الله یعنی رحمت ورحیم بودن خداست که این دو 2معنای مخالف دارند به همین دلیل بسم الله در اول این سوره نمی اید سوره ای که دو بسم الله دارد سوره نمل است
برخی سوره های قرآن کریم اساساً در شأن اکرم (ص) است و این غیر از سوره هایی است که به وجود مبارک آن حضرت تأویل شده است. یس که قلب قرآن کریم است وسرچشمه هایی از معرفت و حکمت از آن جاری است، به اکرم (ص) منسوب است. سوره 47 قرآن کریم به نام نامی آن بزرگوار نام نهاده شده است: "محمد" (ص)، علاوه براین سوره فتح، سوره حجرات، سوره نجم، سوره مجادله، سوره تحریم، سوره قلم، سوره مزمل، سوره مدثر، سوره بلد، سوره ضحی، سوره شرح (انشراح)، سوره تین، سوره علق، سوره قدر، سوره کوثر برخی از سوره هایی است که ناظر به شأن و جایگاه عظیم و مرتبه رفیع آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال است. هر کدام از این سوره ها و آیات نورانی آن، مالامال از حرمت و لطفی است که خالق متعال برای این برترین بنده مقرب خود قائل است.
برخی سوره های قرآن کریم اساساً در شأن اکرم (ص) است و این غیر از سوره هایی است که به وجود مبارک آن حضرت تأویل شده است. یس که قلب قرآن کریم است وسرچشمه هایی از معرفت و حکمت از آن جاری است، به اکرم (ص) منسوب است. سوره 47 قرآن کریم به نام نامی آن بزرگوار نام نهاده شده است: "محمد" (ص)، علاوه براین سوره فتح، سوره حجرات، سوره نجم، سوره مجادله، سوره تحریم، سوره قلم، سوره مزمل، سوره مدثر، سوره بلد، سوره ضحی، سوره شرح (انشراح)، سوره تین، سوره علق، سوره قدر، سوره کوثر برخی از سوره هایی است که ناظر به شأن و جایگاه عظیم و مرتبه رفیع آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال است. هر کدام از این سوره ها و آیات نورانی آن، مالامال از حرمت و لطفی است که خالق متعال برای این برترین بنده مقرب خود قائل است.
- سوره هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره ها مرا پیر کرد، چیست؟ 2- کدام سوره قرآن به نام یکی از ف ات است؟ 3- نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره های قرآن است؟ 4- سوره ای که نام میوه ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟ 5- نام سوره ای که به معنای روزگار است، چیست؟ 6- کدام سوره ها نشان دهنده بخش هایی از شبانه روز هستند؟ 7- سوره هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟ 8- نام مرد دانشمندی که یکی از سوره های قرآن به نام اوست؟ 9- سوره هایی را که تعداد آیه های آن، برابر با تعداد ان معصوم است؟ 10- سوره ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟ 11- کدام سوره به - قلب قران - معروف است؟ 12- کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟ 13- تنها سوره ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟ 14- زینت قرآن چیست؟ 15- کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که 114 مرتبه مطابق با تعداد سوره های قرآن آمده است؟ . پاسخ:
1- سوره های هود، واقعه، مرسلات و نبا می باشد. 2- «حدید» که به معنای «آهن» است. 3- سوره«جن» 4- سوره «تین» 5- سوره «دهر» 6- فلق، عصر، لیل و فجر. 7- تبت، عصر، قارعة، عبس، لیل، شمس و… 8- «لقمان» 9- «تحریم » و«طلاق» است. 10- « » 11- سوره «یس» 12- سوره «الرحمن» 13- سوره - حمد - است. 14- به فرمایش حضرت محمد(ص)صوت زیبا زینت قرآن است. 15- لفظ «رحیم» 114 مرتبه در قرآن کریم آمده است.
مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره.  ، توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 548-543  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
خواص سوره واقعه, فواید خواندن سوره واقعه برای افزایش رزق و روزی, دستور العمل خواندن سوره واقعه جهت افزایش رزق و روزی حلال سوره واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است سوره واقعه چه فضیلت و خواصی دارد؟ سوره واقعه در جزء بیست وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اوا این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره ی مبارکه است این کلمه در نخستین آیه این سوره مبارکه آمده است. سوره واقعه در «مکّه» نازل شده و داراى ۹۶ آیه است‏. ادامه مطلب
سوره عنکبوت - آیات 1 تا 50 سوره عنکبوت [29]
این سوره در «مکّه» نازل شده و داراى 69 آیه است‏
محتواى سوره:
بطور کلى مى‏توان گفت بحثهاى این سوره در چهار بخش خلاصه مى‏شود:
1- بخش آغاز این سوره که پیرامون مسأله «امتحان» و «وضع منافقان» است و این دو پیوند ناگسستنى با هم دارند.
2- بخش دیگرى که در حقیقت براى دلدارى صلّى اللّه علیه و آله و مؤمنان اندک نخستین از طریق بیان گوشه‏هایى از سر نوشت ان بزرگى همچون نوح و ابراهیم و لوط و شعیب است.
3- بخش دیگرى از توحید، نشانه‏هاى خدا در عالم آفرینش، و مبارزه با شرک، سخن مى‏گوید.
4- قسمت دیگرى از این سوره بر محور ضعف و ناتوانى معبودهاى ساختگى، و عابدان «عنکبوت صفت» آنها و
قرآن کریم حاوی سوره های نورانی ایست که هر کدام از آن ها مضامین مهمی را بیان می کند.
 این متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره
 
سوره برای پیدا شدن مال
سوره مجادله برای مهرومحبت همسرو معامله
سوره طور برای پایدار بودن و برگشت مال
سوره حجر برای برکت مال
سوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتی
سوره تغابن برای ادای قرض
سوره حج برای کامل شدن دین
سوره مریم برای هدایت دختران
سوره احزاب برای گشایش بخت
سوره یونس برای بچه دار شدن
سوره محمد برای اخلاق
سوره اعلی برای هدایت جوانان
سوره ن والقلم برای آسان شدن درس خواندن
سوره مزمل برای مهر و محبت
سوره جن برای وسوسه و دور شدن از نیروهای ی
سوره فتح برای گشایش کار
سوره برای آرامش در زندگی 
سوره کهف برای بیدار شدن
سوره حجرات برای زیاد شدن مال
سوره حدید برای محکم شدن و آرامش بدن
سوره انبیا برای رها شدن از بند و گرفتاری
سوره مومنون برای به راه راست رفتن
سوره صف برای فتح و پیروزی
سوره اسرا برای شفای مریض و بهانه گیری
سوره یوسف برای عظمت و بزرگی                    
فاتحه:.مانع خشم الله.
یاسین: مانع تشنگی روز قیامت.
واقعه:.مانع فقر.
دخان:.مانع ترس روز قیامت.
ملک:.مانع عذاب قبر.
کوثر: مانع خصومت.
کافرون: مانع کفر وقت مرگ.
اخلاص: مانع نفاق.
فلق: مانع حسد.
ناس مانع وسوسه
دستورالعملی از حضرت آیت الله وحید اسانی درباره سوره توحید
"به دیگران هم سفارش کنید، صبح را که خو د، یازده بار سوره (قل هو الله احد) را بخوانید، وقت خواب هم یازده بار این سوره را بخوانید، بین روز هم که بیکارید، راه می روید، این سوره را بخوانید،
شما جوانها از حالا شروع کنید، بعد روحتان می شود ا یر احمر، یک روز می بینی شب شده صد تا سوره (قل هو الله احد) خو ، آن وقت این صد تا سوره چه می کند؟
به حکم روایات متعدده هم از طرق عامه، هم از طرق خاصه، قرائت یک سوره (قل هو الله احد) ثلث تورات، ثلث انجیل، ثلث زبور، ثلث قرآن، حساب می شود، آن وقت سه سوره که خو ، خدا به رحمت واسعه اش اجر تورات و انجیل و زبور و قرآن را به تو می دهد، این سوره را بخوانید،
شروع کنید از امروز، همه را هم هدیه به زمان کنید، آن هدیه به زمان اثرش این است، که این سوره دیگر رد نمی شود."
___________________
سوره ناس یکصد و سیزدهمین سوره و فلق آ ین سوره قران کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس 5 ایه و فلق 6 آیه دارد. این دو سوره را «معوذتین» می نامند. در علت نامگذار ی این دو سوره به معوذتین گفته اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همواره حسینین علیهم السلام را با این دو سوره تعویذ می نمود و با قرائت این دو سوره دو فرزندش را در پناه خداوند قرار می داد.(1) هم چنین از صادق نقل شده است: لبید بن اعصم یهودی رسول خدا صلی الله علیخ وآله وسلم را سحر کرد و ایشات تحت تأثیر سحر بود مثلا وقتی می خواست از در برود در را نمی دید و با دست خود لمس می کرد. خداوند برای دفع سحر این دو سوره را نازل نمود.(2) ادامه مطلب
روایات بسیاری از شیعه و اهل سنت نقل شده است که: «لکل شی ء قلب و قلب القرآن یس» هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره یس است. با بررسی این سوره چنین می ی م که آیات سوره یس به طور کلی به سه بخش تقسیم می شود، و هر بخش یکی از اصول اعتقادی را بیان می کند، بخشی از آن که از ابتدای سوره شروع می شود نحوه مواجهه مردم را با انبیاء الهی بیان می کند در واقع به اصل اعتقادی نبوت می پردازد و سپس مردم و حال آن ها را در پذیرش یا عدم پذیرش دعوت انبیاء شرح می دهد.
سوره عصر: راه جلوگیری از خسران و تباهی انسان شناسه سوره سوره عصر از سوره های مکی قرآن است. این سوره سیزدهمین سوره ای است که از آسمان وحی فرود آمده و حدود سال اول بعثت نازل شده است. «عصر» در لغت به معنای فشردن و تحت فشار قرار دادن است. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از صادق (علیه السلام) مى‏خوانیم: «هر سوره عصر را در هاى نافله بخواند، خداوند او را در قیامت برمى‏انگیزد، درحالى که صورتش نورانى، چهره‏اش خندان و چشمش به نعمت هاى الهى روشن است، تا داخل بهشت شود.» (مجمع البیان، ج10، ص545)
سوره عصر: راه جلوگیری از خسران و تباهی انسان شناسه سوره سوره عصر از سوره های مکی قرآن است. این سوره سیزدهمین سوره ای است که از آسمان وحی فرود آمده و حدود سال اول بعثت نازل شده است. «عصر» در لغت به معنای فشردن و تحت فشار قرار دادن است. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثى از صادق (علیه السلام) مى‏خوانیم: «هر سوره عصر را در هاى نافله بخواند، خداوند او را در قیامت برمى‏انگیزد، درحالى که صورتش نورانى، چهره‏اش خندان و چشمش به نعمت هاى الهى روشن است، تا داخل بهشت شود.» (مجمع البیان، ج10، ص545)
خاصیت سوره حمد در شفای بیمار (مشکل گشا ) حضرت عبدالله (ع): اگر سوره (حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آید شگفت نیست. جعفر صادق(ع): در جواهر القرآن مسطور است که هر سوره (فاتحه) را میان نافله صبح و صبح بخواند به نیت صحت از آن بیماری شفا یابد.
سوره قلم اطلاعاتی در مورد قرآن کریم : 114 سوره 86 سوره مکی و 28سوره مدنی سوره نمل دو بسم الله دارد سوره توبه بدون "بسم اللّه الرّحمن الرّحیم" آغاز مى شود واژه «وَ لیَتَلَطَّف» به معنای "نهایت دقت را رعایت کند" - آیه 19 سوره کهف آمده ، درست در وسط قرآن مجید از نظر شماره کلمات
از حضرت علی (ع) روایت است که قرائت ده سوره از قرآن مانعی برای ده ح است: 1- قرائت سوره حمد مانع از خشم و غضب خداوند 2- قرائت سوره یس مانع عطش روز م 3- سوره دخان مانع از هول روز قیامت 4- سوره واقعه مانع از فقر و پریشانی 5- سوره ملک مانع عذاب 6- قرائت سوره کوثر مانع از خصومت و تسلط دشمنان 7- کافرون مانع از کفر در حال مرگ 8- سوره اخلاص مانع نفاق است 9- سوره فلق مانع از حسد حاسدین 10- سوره ناس مانع قروض و وسوسه می باشد.
حتما می دانید قرآن 6236 آیه دارد که در 114 سوره جمع آوری شده اند. و این را هم می دانید که اگر اعداد 1 تا 114 (عدد سوره های قرآن) را با هم جمع کنید عدد 6555 بدست می آورید. حالا اگر شماره هر سوره را با تعداد آیات همان سوره بصورت زیر جمع کنید، مشاهده خواهید کرد که تعداد زوج ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد می باشد: زوج 8 = 7 + 1 سوره حمد زوج 270 = 268 + 2 بقره ادامه مطلب را نیز ببینید. فرد 203 = 200 + 3 آل عمران زوج 180 = 176 + 4 نساء فرد 125 = 120 + 5 انعام زوج 118 = 5 + 113 سوره فلق زوج 120 = 6 + 114سوره ناس و................... اما معجزه اینست که اگر حاصل جمع های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می آید که مساوی است با تعداد کل آیه های قرآن. اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست می آید که مساوی است با حاصل جمع شماره سوره های قرآن. یادتان باشد که این دو عدد را قبلا داشتیم: جمع آیه ها : 6236 جمع سوره ها: 6555 توجه کنید که اگر در طول تاریخ جای سوره ها حتی جای یک سوره با هم عوض می شد، دیگر چنین روابطی وجود نمی داشت. یا اگر آیه ای را از سوره ای به سوره دیگر می بردند باز این نظم ریاضی نمی بود. این نشان دهنده اینست که ترتیب سوره ها و آیات قرآن به همین ترتیب درست است، و ی اگر آنرا عوض کند این نظم معجزه آسای ریاضی را بهم می زند.
صلح، موضوعی مرکزی در دین است. معنی : صلح از طریق تسلیم به خدا شدن. صلح آموزه اصلی تمام ان است(سوره آل عمران آیه 19) همزیستی مسالمت آمیز( سوره ممتحنه آیه 9-8) برادری جهانی (سوره حجرات آیه 13) پذیرش تنوع و تفاوت در میان ملل( سوره یونس آیه 19، سوره هود آیه 118) یافتن زمینه های مشترک-گفتگوی ادیان(سوره عنکبوت آیه 46)
نهمین سوره ای است که مـسلمانان آن را تلاوت می کنند. این سوره نام های گوناگونی دارد از جمله «توبه» است، چه این کـلمه و برخی از مشتقاتش در آیات ایـن سـوره بیشتر استعمال شده است. سوره توبه گاهی آن را سوره ی «برائت» نیز می نامند زیرا پیغمبر اکرم به وسیله ی آیات این سوره برائت و بیزاری خود را از مشرکان و بت پرستان اعلام کرده است. نام سوم آن «فاضحه» است زیرا مـنافقان بر اثر نزول این سوره رسوا شدند.نام های دیگری هم دارد که هر کدام به مناسبتی بر آن اطلاق می شود. ادامه مطلب
هر سوره ‏اى از قرآن را فراموش کند، آن سوره (در بهشت) به صورتى زیبا و درجه‏ اى رفیع در برابرش مجسّم مى‏ شود.
هر سوره ‏اى از قرآن را فراموش کند، آن سوره (در بهشت) به صورتى زیبا و درجه‏ اى رفیع در برابرش مجسّم مى‏ شود.
سوره بلد و سوره قدر.mp4 از یک آپلود
دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری طنز سوره در بخش نثر، 28 اثر را در بخش مسابقه نهایی معرفی کرد. ادامه: 28 اثر به بخش نثر نهمین جشنواره طنز سوره راه پیدا د
ترجمه الهی قمشه ای آیه 271 سوره بقره :

"اگر (به مستحقان) آشکارا صدقه دهید کاری نی ت، لیکن اگر در پنهانی به فقیران (آبرومند) رسانید برای شما نیکوتر است و خدا (به پاداش آن) برخی از گناهان شما را محو و مستور دارد، و خداوند از (آشکارا و نهان) آنچه می‌کنید آگاه است."
این آیه در حزب یک جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 286 آیه دارد.
فضیلت و خواص سوره های ناس و فلقسوره ناس یکصدوسیزدهمین سوره وفلق آ ین سوره قران کریم است که هردودرمکه نازل شده اندوناس ۵ ایه وفلق ۶ آیه دارد.این دو سوره را«معوذتین» می نامند.درعلت نامگذاری این دوسوره به معوذتین گفته اند:رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم همواره حسینین علیهم السلام رابااین دوسوره تعویذمی نمودوباقرائت این دوسوره دوفرزندش راد ناه خداوندقرارمی داد.همچنین از صادق نقل شده است:
اعمال مستحبی شب قدر و فضیلت سوره قدر 97 اعمال مستحبی شب قدر و فضیلت سوره قدر 97 اعمال مستحبی شب قدر و فضیلت سوره قدر 97 ادامه مطلب