یادش بخیر قدیما ع

شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیداری کشیدنشب قدر شب بیدار شدن است، نه بیداری کشیدنیادش بخیر آن روزها که بیشتر آموخته هامان تجربه ی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بود. یادش بخیر آن شب ها که همه فانوس در دست می گرفتند و برای شب زنده داری به مساجد محل می رفتند. یادش بخیر آن روزها که مادر بزرگ ها بهترین معلم دختران بودند و پدر بزرگ ها پشتوانه ی پسران. یادش بخیر آن شب ها که از قدر و منزلت می گفتند؛ اگر ناخواسته خطایی می کردیم چشم انتظار شبی می نشستیم که می دانستیم در لحظه هایش هیچ دستی از درگاه حق نا امید بر نمی گردد.
یادش بخیر آن روزها که بیشتر آموخته هامان تجربه ی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بود. یادش بخیر آن شب ها که همه فانوس در دست می گرفتند و برای شب زنده داری به مساجد محل می رفتند. یادش بخیر آن روزها که مادر بزرگ ها بهترین معلم دختران بودند و پدر بزرگ ها پشتوانه ی پسران. یادش بخیر آن شب ها که از قدر و منزلت می گفتند؛ اگر ناخواسته خطایی می کردیم چشم انتظار شبی می نشستیم که می دانستیم در لحظه هایش هیچ دستی از درگاه حق نا امید بر نمی گردد.

انگار همین دیروز بود که اولین بار اینجا نشسته بودیم آروم منو تو با هم تنها روزای بی تکرار و آرامش حرفامون ما و یه چطر بسته قدم زدن تو بارون
تو با من زندگی کردی دل من با تو صادق بود تمومه جمله های تو پُر از عطر شقایق بود تو با من زندگی کردی دل من با تو صادق بود تمومه جمله های من آهای خوشگل عاشق بود هوای عاشقی کنار تو یادش بخیر روزای خوب زندگی کنار تو یادش بخیر جرئت سختی و سفر بخاطر عشق تو بود یه عالمه دیوونگی کنار تو یادش بخیر یه عالمه دیوونگی کنار تو یادش بخیر.. ♫♫♫ گفتم بهت بیا بریم از این دیار یومدی گفتم بیا بریم منو تنها نذار نیومدی زمان گذشت و بی صدا فاصلمون زیاد شد از این همه دوری ما دل زمونه شاد شد هوای عاشقی کنار تو یادش بخیر روزای خوب زندگی کنار تو یادش بخیر جرئت سختی و سفر بخاطر عشق تو بود یه عالمه دیوونگی کنار تو یادش بخیر
کودکی من 23 ساله شدنت مبارک... کنارم بمان تا احمقانه های مدعیان عقل را صبوری کنم... در این نیمه شب تنهایی یک فنجان لبخند میهمانم باش... حبه ای شیطنت چاشنیش میکنم به یاد روزهای شاد دیرینه مان... یادش بخیر درخت آرزو ها یادش بخیر کهنه رفیقمان یادش بخیر... . . . همیشه روز تولد کودکیم غصه ام میگیرد از عبور زمان ازین که مجبور میشم با لحظه های عمرم خاطره سازی کنم و سهم من از این خاطره ها تنها گاه گاهی به یاد اوردنشون باشه من هرگز بزرگ نمیشم تنها به ک نه هام یک سال اضافه میشه
شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیداری کشیدن شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیداری کشیدن یادش بخیر آن روزها که بیشتر آموخته هامان تجربه ی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بود. یادش بخیر آن شب ها که همه فانوس در دست می گرفتند و برای شب زنده داری به مساجد محل می رفتند. یادش بخیر آن روزها که مادر بزرگ ها بهترین معلم دختران بودند و پدر بزرگ ها پشتوانه ی پسران. یادش بخیر آن شب ها که از قدر و منزلت می گفتند؛ اگر ناخواسته خطایی می کردیم چشم انتظار شبی می نشستیم که می دانستیم در لحظه هایش هیچ دستی از درگاه حق نا امید بر نمی گردد. حالا، این روزها همان قدر و منزلت و عشق را منتقل کردیم به نسلی که نسل مدرن و ارتباطات است. نسلی که متجدد شدند؛ اما با همان دل آکنده از عشق، همان خلوص و انتظار...


برنامه یادش بخیر برنامه طنز "یادش بخیر"باحضور هنرمندان سرشناس کشور لحظات شادی را برای شما رقم می زند.زمان پخش:پنجشنبه هر هفته از سایت آپارات
لینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت |
شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر     شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر  برای ک ن خود شعر بخوانید تا انها هم با لحن ک نه خود آن را یاد بگیرند و بخوانند و تکرار کنند. دنیای ک نه آنان با شعر زیباتر خواهد شد. یادش بخیر کلاغ پر
با بچه ها و مادر کلاغ پر – الاغ پر الاغ که پر نداره
آرش خبر نداره حتی می شد با انگشت
آقا الاغه رم «راهم» کشت نمی دونم که چی شد
کلاغ پر مال کی شد کلاغه از یادم رفت
انگار پرش دادم رفت اون دوران طلایی
روزای سربالایی از خونه پر کشیدن
انگار مارو ندیدن بدون درد و غصه
بزرگ شدیم تو قصه کلاغه دوباره برگشت
از بازیامون نگذشت پر دادنه زمونه
بازیای بچه گونه اینار شدیم گرفتار
تو این بازی و تکرار کلاغه کینه اندوز
شمرده بود شب و روز اومد کنه تلافی
به شادی بگه کافی! اومد رو بومه خونه
که یکیمون مشابه کلاغه و روزگار
بازی شروع شد اینبار اینبار جای کلاغ پر
قرعه افتاد به مادر کلاغ پر – گنجشک پر
امید و آرزو پر قصه ما و مادر
هردو رسید به آ قصه ما به سر رسید
کلاغه به خونش نرسید
شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر     شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر شعر ک نه و زیبای یادش بخیر کلاغ پر  برای ک ن خود شعر بخوانید تا انها هم با لحن ک نه خود آن را یاد بگیرند و بخوانند و تکرار کنند. دنیای ک نه آنان با شعر زیباتر خواهد شد. یادش بخیر کلاغ پر
با بچه ها و مادر کلاغ پر – الاغ پر الاغ که پر نداره
آرش خبر نداره حتی می شد با انگشت
آقا الاغه رم «راهم» کشت نمی دونم که چی شد
کلاغ پر مال کی شد کلاغه از یادم رفت
انگار پرش دادم رفت اون دوران طلایی
روزای سربالایی از خونه پر کشیدن
انگار مارو ندیدن بدون درد و غصه
بزرگ شدیم تو قصه کلاغه دوباره برگشت
از بازیامون نگذشت پر دادنه زمونه
بازیای بچه گونه اینار شدیم گرفتار
تو این بازی و تکرار کلاغه کینه اندوز
شمرده بود شب و روز اومد کنه تلافی
به شادی بگه کافی! اومد رو بومه خونه
که یکیمون مشابه کلاغه و روزگار
بازی شروع شد اینبار اینبار جای کلاغ پر
قرعه افتاد به مادر کلاغ پر – گنجشک پر
امید و آرزو پر قصه ما و مادر
هردو رسید به آ قصه ما به سر رسید
کلاغه به خونش نرسید
golestanedard. سمیراگنجه یاد ایام گذشته بی وجودت غصه بود
خاطرات روزگاران در دلم گم گشته بود
ای قدیمی ای صمیمی خنده ها یادش بخیر
ای تو هم بازیه من آن کودکی یادش بخیر
یاد شادیمان دل افسرده ام را شاد کرد
خاطرات شیطنتها در دلم غوغا بکرد
آنهمه شور و شعف در کودکی یادش بخیر
عشقهای بی ریا آن قلبهای پاکمان یادش بخیر ...
شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیداری کشیدن شب قدر شب بیدار شدن است، نه بیداری کشیدن یادش بخیر آن روزها که بیشتر آموخته هامان تجربه ی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بود. یادش بخیر آن شب ها که همه فانوس در دست می گرفتند و برای شب زنده داری به مساجد محل می رفتند. یادش بخیر آن روزها که مادر بزرگ ها بهترین معلم دختران بودند و پدر بزرگ ها پشتوانه ی پسران. یادش بخیر آن شب ها که از قدر و منزلت می گفتند؛ اگر ناخواسته خطایی می کردیم چشم انتظار شبی می نشستیم که می دانستیم در لحظه هایش هیچ دستی از درگاه حق نا امید بر نمی گردد.
پست به پست میرم عقب...همرو با اشتیاق بین خنده و گریه میخونم...وقتی دندون پزشکی رفته بودم....یادش بخیر...چقدر زود میگذره و لحظه ها...چفد زود "میشه یادش بخیر"....شمایی که خیلی وقته وبلاگ دارید...پستای فبلتون و خوندید اخیرا؟؟؟؟

پ.ن:چقدرررر نوشتنم عوض شده نسبت به قبل:////البته بنظر خودم خیلی سبک نگارشم عوض شده....نظرشما چیه؟:)

ت ت و متن آهنگ سپهر خلسه کارای بچگی
text sepehr khalse karaye bachegi یادش بخیر اون روزا خوب بود
رفاقتا بدون پول بود
یادش بخیر کارای بچگی
کل دنیا تو خونمون بود
یادش بخیر اون اولین بار
که با ب زدم دم مدرسه سیگار
یا
بهم چه حس عجیبی داد
گفتن میرسی به هر چی میخوای
یادش بخیر آقا اشراقی ادامه مطلب
آهنگ علیرضا عصار قدیما یادش بخیر
alireza asar ghadima yadesh bekheyr آهنگ علیرضا عصار بنام قدیما یادش بخیر یادمه بچه گیا روزا بی رنگ نمی شد شبامون مهت بود ی دلتنگ نمی شد  آهنگ علیرضا عصار قدیما یادش بخیر ادامه مطلب
هندونه ..هندونه رودشت ..هندونه ..یادش بخیر .بچه که بودیم با این صدا میدویدیم توی کوچه تا خاوری یا نیسانی که هندونه های ریز رودشتی رو اورده بود را تماشا کنیم .یادش بخیر هندونه های که عبداالعلی رودشتی میاورد .هرکدومش فقط برای یه نفر بود، کوچیک ، شیرین ،قرمز و آبدار .هندونه کیلویی پنج تومن و آ یا چهل تومن .وقتی ماشینش میومد فرغون بود که خالی سمتش میرفت و پر از هندونه به خونه برمی گشت یادش بخیر .مرحوم حاج ولی و مرحوم حاج عباس و بابام و مردای دیگه همونجا هندونه شونو می و با هم می خوردن و سربه سر عبدالعلی میذاشتن .خدایش رحمت کند . خدارا شکر، امسال بعد از چند سال وقفه ، شاهد بودیم که دوباره هندونه رودشت (جلگه ) به طرف کوهستون سرازیر شد.جاتون خالی یک هندونه از اون منطقه هم ،قسمت ما شد .عین قدیما ، شیرین و آبدار ولی بدون حال و هوای اونروزا .
یادش بخیر ، حس شادی خیلی خاص روزهای تعطیل قبل سال تحویل ! تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست یادش بخیر ، ید تجهیزات چارشنبه سوری
از ۲ماه قبل و قایم شون توی سوراخ سمبه های خونه ! تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
یادش بخیر ، ذوق و شوق لباس و کفش نو و پروو هر روز اونا جلوی پدر و مادر ! تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
یادش بخیر ، تنگ ماهی خاک خورده روی طاقچه ! تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
یادش بخیر ، فرش های آویزون شده از لبه پشت بوم و خونمون که انگار بهش پاتک زدن !

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
یادش بخیر : تو دبستان که زنگ تفریح تموم می شد ، آبخوری دیگه نمی ذاشت آب بخوریم. - یادش بخیر : زمستون اون وقتا تمام عشقمون این بود که رادیو بگه مدرسه ها بخاطر برف تعطیله یادش بخیر: آلوچه و تمبر هندی ، بستنی آلاسکا ، همشون هم غیربهداشتی بودند. - یادش بخیر: وقتی سر کلاس حوصله درس رو نداشتیم، الکی مداد رو بهانه میکردیم بلند میشدیم میرفتیم گوشه کلاس دم سطل که بتراشیم.
یادش بخیر اون روزا رو... اون روزا که دلتنگم میشدی... صدام که گرفته بود میگفتی الهی برات بمیرم سرما خوردی... خودت واسم ی میکردی... یادش بخیر اون روزایی که نگرانم بودی... نگران من که عشقت بودم... مثل الان نبود که منو فراموش کنی... حرفات قشنگ بود ... قشنگ بود اما حرفات فقط حرف بود موندگار نبود و نشد... شاید الان هم نگران منی و دلتنگمی اما روت نمیشه بگی و برگردی... آره بزار دلمو خوش کنم به این حرفا... بزار هرشب پیامکهای شب بخیرتو مرور کنم فکر کنم هر شب با شب خیر تو می خوابم... بزار حس کنم هنوز هستی... هنوز اون لباس عروسه که دیدم قراره کنار من اون لباس عروس رو بپوشی... بزار امید وار باشم به اومدنت هرچند که بر نمیگردی هیچ وقت... بزار حس کنم هنوز با همیم... هنوز هم اون بچه های خیالی که اسماشون رو انتخاب کردیم یه روزی واقعی میشن... آره یادش بخیر من... یادش بخیر روزای خوب... یادش بخیر آهن شاد... یادش بخیر آرزوهامون... یاعلی...
good to remember .11 یادش به خیر... یادش بخیر… آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم درستون کجاست، اونا یه درس از ما عقب تر باشن یادش بخیر نوار کاستهای علی مردان خان و وس زری یادش بخیر اون وقتا به جای دلمون سر زانوهامون زخم بود به خاطر بازی تو کوچه. یادش بخیر چقدر حرص میخوردیم وقتی روز تعطیل رسمی با تداخل داشت ؟! یادش بخیر ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :
«همه ت بودند ناگهان ی گفت» …
صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت ! good to remember یادش به خیر... یادش به خیر زمانی که راهنمایی بودیم یه دبیر داشتیم هر موقع از دست ما عصبانی میشد میگفت:
گوساله ها خج بکشید من جای پدرتون هستم! یادش بخیر یه زمانی توو مدرسه با دوستمون هماهنگ می کردیم که :
تو اجازه بگیر برو بیرون منم ۲دقیقه دیگه میام!
بعد معلم عقده ای می گفت صبر کن تا دوستت بیاد بعد برو…..
من که حلالشون نمی کنم!!!!! یادش بخیر بچه بودیم اون موقع ها شماره ها روی تلفن نمی افتاد !
زنگ میزدیم مزاحم میشدیم یادش بخیر قدیمـا رو عیدی فک و فامیل حســـــاب باز میکردیم
الانا خیلـــی بهمون لطف کنن ماچمون میکنن…! یادش بخیر والا ما بچه بودیم همش اون خانوم مجری مهربونه بودا خانوم رضایی! میگفت: شما… مام میگفتیم: ما؟ میگفت: بعله شما که نزدیک تلویزیون نشستی، یکم برو عقبتر بشین! مام میرفتیم عقب! بعد میگفت: یکم عقبتر! آقا مام تا های در ورودی میرفتیم عقب که نکنه لج کنه کارتون نشون نده..! یعنی یه همچین اسکولای دوست داشتنی ای بودیم ما..! good to remember .1 یادش به خیر... یادش بخیر مبسر آبخوری داشتیم چقدر باید ماسش میکردیم تا اجاز می داد با دست آب بخوریم یادش بخیر تو پنکه روشن می گفتیم آآآآآآآآآآآ…. یادش بخیر سال های دور از خانه و اوشین و پا کوتاه و پا ریکال و پرین یادش بخیر آرزومون بزرگ شدن بود و حالا… یادش بخیر الک ک تو کوچه و ترس از چوبی که ممکنه بخوره تو سرت یادش بخیر وس جنگی و سبیل آتشین و آفتاب مهتاب و لی لی و وپلیس و… good to remember . یادش به خیر... یادش بخیر هر روز زنگ در خونه همسایه مون رو میزدیم فرار می کردیم یادش بخیر اول دبستان که بودیم کل زنگ تفریح رو اول صف وایمیستادیم تا اولین نفر هایی باشیم که تو کلاس میرفتیم! یادش بخیر، آسیاب بشین میشینم، آسیاب پاشو پامیشم، آسیاب بچرخ میچرخم، آسیاب پاشو،پا نمیشم؛ یادش بخیر، موقع امتحان باید بین خودمون و نفر بغلی کیف میزاشتیم رو میز که تقلب نکنیم. یادش بخیر، که چه حالی ازت گرفته می شد وقتی تعطیلات عید داشت تموم می شد و یادت می آمد پیک نوروزیت را با اون همه تکالیفی که معلمت بهت داده رو هنوز انجام ندادی


بلا ه بعد از چند سال چشم انتظاری خودش و مادر پیرش رو دیدم. مادرش با عصا بسختی داشت راه میرفت ... س رط ا ن داشت ... سالهاست س ر ط ان داره ولی خدا رو شکر س است. س اییش رو مدیونِ ش ی م ی د رم ا ن ی نشدنش میدونست ... پیرزنی با سنی ۷۷ به بالا و مبتلا به بیماری ... گفتم منو میشناسی ؟ گفت نه ! میدونستم نمیشناسه ! به هر حال پیری و کهولت سن و بیماری و از همه مهمتر چشمای پر از سوالش که یعنی من کی میتونم باشم که این همه براش احترام قائلم و س ا بودم تا از پله ها بیاد بالا که یه سلامی گرم بهش کنم. گفتم من کی ام ؟ دختر حاجی و دختر حاج خانوم ... تا اینو گفتم اینبار با لبخند پذیرام شد و گفت خدا بیامرزه مادر نازنین تو ! یادش بخیر حاج خانم خوبی بود. یادش بخیر اون سفر رو که منو با خودش برد کربلا و مهمونم کرد ... یاد خوبی هاش بخیر ... ادامه مطلب
بلا ه بعد از چند سال چشم انتظاری خودش و مادر پیرش رو دیدم. مادرش با عصا بسختی داشت راه میرفت ... س رط ا ن داشت ... سالهاست س ر ط ان داره ولی خدا رو شکر س است. س اییش رو مدیونِ ش ی م ی د رم ا ن ی نشدنش میدونست ... پیرزنی با سنی ۷۷ به بالا و مبتلا به بیماری ... گفتم منو میشناسی ؟ گفت نه ! میدونستم نمیشناسه ! به هر حال پیری و کهولت سن و بیماری و از همه مهمتر چشمای پر از سوالش که یعنی من کی میتونم باشم که این همه براش احترام قائلم و س ا بودم تا از پله ها بیاد بالا که یه سلامی گرم بهش کنم. گفتم من کی ام ؟ دختر حاجی و دختر حاج خانوم ... تا اینو گفتم اینبار با لبخند پذیرام شد و گفت خدا بیامرزه مادر نازنین تو ! یادش بخیر حاج خانم خوبی بود. یادش بخیر اون سفر رو که منو با خودش برد کربلا و مهمونم کرد ... یاد خوبی هاش بخیر ... ادامه مطلب
بلا ه بعد از چند سال چشم انتظاری خودش و مادر پیرش رو دیدم. مادرش با عصا بسختی داشت راه میرفت ... س رط ا ن داشت ... سالهاست س ر ط ان داره ولی خدا رو شکر س است. س اییش رو مدیونِ ش ی م ی د رم ا ن ی نشدنش میدونست ... پیرزنی با سنی ۷۷ به بالا و مبتلا به بیماری ... گفتم منو میشناسی ؟ گفت نه ! میدونستم نمیشناسه ! به هر حال پیری و کهولت سن و بیماری و از همه مهمتر چشمای پر از سوالش که یعنی من کی میتونم باشم که این همه براش احترام قائلم و س ا بودم تا از پله ها بیاد بالا که یه سلامی گرم بهش کنم. گفتم من کی ام ؟ دختر حاجی و دختر حاج خانوم ... تا اینو گفتم اینبار با لبخند پذیرام شد و گفت خدا بیامرزه مادر نازنین تو ! یادش بخیر حاج خانم خوبی بود. یادش بخیر اون سفر رو که منو با خودش برد کربلا و مهمونم کرد ... یاد خوبی هاش بخیر ... ادامه مطلب
سلام سلام سلاااااااااااااااااااااااااااااام بالا ه بعد از 4 سال دوباره اومدم ای که یادش بخیر ا ین پستم 89 بود الان شده 93 اخ که چقدر زمان زود میگذره احساس میکنم پیر شدم خخخخخخخ یادش بخیر شورو هیجان نوشتنو به همه خبر دادنه اینکه آپم بچه هاااااااا یادش بخیر الان شدیم 21 ساله اون زمون 16 ساله بودیم انگار فقط یبار چشمامو بستمو باز از اول دبیرستان درس کنکور سربازی گذشتمو اومدم یهو اینجا چه زودگذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دممون گرم که هنوزم دلمون هخمون دله جز تجربه هایی که با سختی به دست آورده میخوام باز بنویسم فعلا چیزی تو ذهنم نیست فعلا اینو داشته باشین تا بعددددددددددددددددددد
سلام سلام سلاااااااااااااااااااااااااااااام بالا ه بعد از 4 سال دوباره اومدم ای که یادش بخیر ا ین پستم 89 بود الان شده 93 اخ که چقدر زمان زود میگذره احساس میکنم پیر شدم خخخخخخخ یادش بخیر شورو هیجان نوشتنو به همه خبر دادنه اینکه آپم بچه هاااااااا یادش بخیر الان شدیم 21 ساله اون زمون 16 ساله بودیم انگار فقط یبار چشمامو بستمو باز از اول دبیرستان درس کنکور سربازی گذشتمو اومدم یهو اینجا چه زودگذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دممون گرم که هنوزم دلمون هخمون دله جز تجربه هایی که با سختی به دست آورده میخوام باز بنویسم فعلا چیزی تو ذهنم نیست فعلا اینو داشته باشین تا بعددددددددددددددددددد
یادش بخیر آن روزها که بیشتر آموخته هامان تجربه ی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بود. یادش بخیر آن شب ها که همه فانوس در دست می گرفتند و برای شب زنده داری به مساجد محل می رفتند. یادش بخیر آن روزها که مادر بزرگ ها بهترین معلم دختران بودند و پدر بزرگ ها پشتوانه ی پسران. یادش بخیر آن شب ها که از قدر و منزلت می گفتند؛ اگر ناخواسته خطایی می کردیم چشم انتظار شبی می نشستیم که می دانستیم در لحظه هایش هیچ دستی از درگاه حق نا امید بر نمی گردد. آری، شب قدر شب بیدار شدن است. هیچ قصد خو دن ندارد؛ همه می خواهند تا خود را در درگاه خدا ایمن کنند و را از خویش دور سازند. گویی کره خاکی نیز در چنین شبی از خواب رخت بر بسته است. صف مساجد و حسینیه ها هم که دیگر جای صحبت ندارد؛ ک ن خوب می دانند باید با دل پاکشان دعا کنند. دختران با چادر و پسران با پیراهن های مشکی در صف اول می نشینند و همراه بزرگ ترها دعای جوش کبیر را می کنند. بعضی از دانش آموزان هم در دل یاد درس هدیه های آسمان و معلم خود می افتند که از شب قدر برایشان گفته و ماس دعا خواسته بود. ما را هم در این شب از دعای خیرتان محروم نکنید. « ماس دعا»
فایل لایه باز تصویر هفته دفاع مقدس / کربلای جبهه ها یادش بخیر هوالمحبوب سلام علیکم امروز تصویری دیگر به مناسبت هفته دفاع مقدس خدمت شما تقدیم می کنم. این ع فضایی از جبهه های جنوب کشور رو به تصویر کشیده و با مصرع « کربلای جبهه ها یادش بخیر » زینت داده شده که امیدوارم از این اثر بهترین بهره رو ببرید. ان شاء الله تعالی… برای دریافت تصویر، یک صلوات برای تعجیل در ظهور زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بفرستید. کربلای جبهه ها یادش بخیر کربلای جبهه ها یادش بخیر برای دریافت تصویر در ابعاد اصلی روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. - برای دریافت فایل لایه باز (psd) اینجا کلیک کنید. - هر گونه استفاده از تصاویر (در قالب بنر ، پوستر و یا امور تجاری) که موجب نشر فرهنگ ی می شود موجب خوشحالی و رضایت ماست. یا علی مدد
فایل لایه باز بنر هفته دفاع مقدس / روزگار جبهه ها یادش بخیر هوالمحبوب سلام علیکم امروز تصویر دیگری به مناسبت هفته دفاع مقدس خدمت شما تقدیم می کنم. برای این تصویر از ع ی زیبا از سنگر رزمنده های در دوران هشت سال دفاع مقدس و جمله روزگار جبهه ها یادش بخیر استفاده . این تصویر در ابعاد ۳ در ۴ متر طراحی شده و مناسب برای چاپ بنر است که امیدوارم از این تصویر بهترین بهره رو ببرید. ان شاء الله تعالی… برای دریافت تصویر، یک صلوات برای تعجیل در ظهور زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بفرستید. بنر هفته دفاع مقدس / روزگار جبهه ها یادش بخیر بنر هفته دفاع مقدس / روزگار جبهه ها یادش بخیر برای دریافت تصویر در ابعاد اصلی روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید. - برای دریافت فایل لایه باز (psd) اینجا کلیک کنید. - هر گونه استفاده از تصاویر (در قالب بنر ، پوستر و یا امور تجاری) که موجب نشر فرهنگ ی می شود موجب خوشحالی و رضایت ماست. یا علی مدد
یه روزی عاشقت شدم بچه بودیم یادش بخیر هیشکی نفهمید حالمو حتی خودت یادش بخیر یادمه خونه ی شما یه شهر خیلی دوری بود سالی یه بار می دیدمت رفتنمونم بود یادش بخیر روم نمیشد تویه چشات نگاه کنم همیشه آرزوم بوده اسم تو رو صدا کنم خج ی بودم ولی تمومه فکره من تو بود تا اون غریبه اومدو عشق منو ازم ربود ای یادگار کودکیم ای آسمونه سادگیم ای خاطراته اولین و آ ین دلدادگیم ای عشق اولی برام دعا کن از فکرت درام از اون امید و آرزو مونده یه قلب پیر برام یادگاری از مهدی احمدوند
چند روز و چند دقیقه گذشت رو یادم نیست... یادم نیست که چند ساعت از زندگیم گذشته... ولی خوب میدونم خوب میدونم خوب نگذشت اما خداروشکر گذشت... لحظه های بد زیادی داشتم و خوب هم البته داشتم... ناشکری نمیکنم اما دم خدا گرم که بدی دیدم اما بد نشدم... تلافی ن واسه زخمایی که خوردم و در که کشیدم... در که سالها موندگار بوده و هست اما بازم خداروشکر نفسی میاد و میره و میاد و زیر سایه خدا و مادرم هستم... روزایی گذشت که انقدر بد بود که باورم نمیشه که گذشته... روزایی که آرزوم بود شب بشه و شب بمونه... شبی که بیشتر آرامش بهم میده... شب آروم یه گوشه بشینم و دفتر خاطراتمو باز کنم و بنویسم... بنویسم از آدما و لحظه هایی که کنارشون بودم... آدمایی که جاشون الان خیلی خیلی کنار من خالیه... مثل پدر...مثل پدری که هیچ وقت خنده شو ندیدم... مثل پدر که هرسال سرخاکش 25 دی تولد من میگذره... شمعا روی سنگ قبرش آب میشن و من توی خودم... آب شدن من رو نمیبینی اما یه زمانی میرسه که تموم میشم... مثل خ ر که مینویسه و مینویسه و مینویسه و زمانی میرسه که دیگه نمینویسه... مثل مادر بزرگ که شبا با قصه هاش عجیب حال من خوب میشد... از مادربزرگی که از قدیما میگفت... از اون قدیما که ی نمیدونست چک چیه... تراول 50 هزارتومنی چیه... مادربزرگم میگفت و بعد از تموم شدن قصه یه بوسه میکاشت روی لپام... یادش بخیر انگار همین دیروز بود... انگار همین دیروز بود که بهش میگفتم شب بخیر و اون میگفت شب و روزت بخیر... یادش بخیر ام که اسم من پیشنهاد اون بوده... ای که درسته زبونش خوب نبود و زیاد غیبت میکرد اما قلب مهربونی داشت.... یه قلب مهربون که باید روی عمق حرفاش مینشستی تا بفهمی حرف دلشو... تولدم مبارک اما یادت باشه یه نفر راحت تولدش نمیشه...
راحت شبا رو نمیگذرونه و روزا رو زندگی نمیکنه... یادت باشه یه نفر راحت 25 سالش نمیشه... پس یادمون باشه دل ی رو با یه کلمه نشکنیم... یه نفر که ممکنه تنها داراییه زندگیش دلش باشه... درضمن این ع این پست واسه چند وقت پیشه و ع الان من نیست شبمون خاص یاعلی...
آهنگ : مهدی احمدوند - یادگار [am-g-am - am-g-am - em-f-em - dm - em] 2 f g em-dm - em em am em یه روزی عاشقت شدم بچه بودیم یادش بخیر ... هیشکی نفهمید حالمو حتی خودت یادش بخیر dm em - f - g em -dm - em am em یادمه خونه ی شما یه شهرِ خیلی دوری بود ... سالی یه بار میدیدمت رفتنمونم بود am dm em f-em-am یادش بخیر روم نمیشد توی چشات نگاه کنم ... همیشه آرزوم بوده اسمِ تو رو صدا کنم em dm em f-em-am خج ی بودم ولی تمومِ فکرِ من تو بود ... تا اون غریبه اومدو عشقِ منو ازم ربود dm em-f-g am dm em am ای یادگارِ کودکیم ای آسمونِ سادگیم ... ای خاطراتِ اولینو آ ین دلدادگیم f-em - dm em c dm - em-f em-f - g ای عشقِ اولی برام دعا کن از فکرت درام ... از اون امیدو آرزو مونده یه قلبِ پیر برام [am - em - dm - am - g-f-em - dm - g-fem - f-em-dm - c - em - dm-em-f - dm - em]
اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه کوتاه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه به همسر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه 93,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه ترکی,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه انگلیسی,اس ام اس صبح بخیر فوق العاده عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه باحال,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید کوتاه باحال نتیجه تصویری برای اس ام اس صبح بخیر عاشقانهاس ام اس عاشقانه صبح بخیر برای همسر,اس ام اس صبح بخیر بسیار عاشقانه,اس ام اس عاشقانه برای صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه برای صبح بخیر گفتن,اس ام اس صبح بخیر و شب بخیر عاشقانه,اس ام اس های عاشقانه برای صبح بخیر گفتن,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه پاییزی,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه توپ,عاشقانه ترین اس ام اس صبح بخیر,عاشقانه ترین اس ام اس های صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید 92,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید93,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه جدید 94,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن جدید,جدیدترین اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,جدیدترین اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه خنده دار,اس ام اس صبح بخیر خیلی عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه دی 92, اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس درباره صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس در مورد صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر رمانتیک عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و رمانتیک,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه زیبا,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه و زیبا,اس ام اس زیبای صبح بخیر عاشقانه,زیباترین اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس سلام صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس سلام و صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه طنز,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر عزیزم,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر عشقم,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه غمگین,اس ام اس قشنگ عاشقانه صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر گفتن عاشقانه,اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر گفتن,اس ام اس عاشقانه صبح بخیر گفتن 94,اس ام اس عاشقانه واسه صبح بخیر گفتن,اس ام اس عاشقانه مخصوص صبح بخیر,متن اس ام اس صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه ناب,اس ام اس عاشقانه و صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه وزیبای صبح بخیر,اس ام اس صبح بخیر عاشقانه همسر,اس ام اس های صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس های صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر,زیباترین اس ام اس های صبح بخیر عاشقانه,اس ام اس های عاشقانه برای صبح بخیر,اس ام اس های عاشقانه ی صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه ی صبح بخیر,اس ام اس عاشقانه ی صبح بخیر گفتن,