گذری برآرشیوبنارانه بازی های بومی محلی بنار 1 احمدزمانی


 روی دادهای بنار آب شیرین در داد و تیر ماه 1372 
21 داد 1372
مراسم اخذ رای ششمین دره ی ریاست جمهوری در حسینیه ی اعظم روستای بنار برگزار شد .
یک شنبه 6 تیر 1372
عصر امروز باشت محمد عباس آتش گرفت .
8 تیر 1372
عصر امروز در بنار ، مراسم تعزیه خوانی شهادت علی اکبر ( ع) برگزار شد .
چهار شنبه 9 تیر 1372
امروز عصر در روستای بنار مراسم تعزیه ی شهادت حضرت عباس(ع)  برگزار شد  و برای اولین بار ، مراسم شبیه خوانی در بنار برداری شد .
پنج شنبه 10 تیر 1372
مراسم تعزیه خوانی شهادت حسین (ع) از ضبح در بنار اجرا شد که تا ساعت 11 ادامه داشت . این مراسم با دو دوربین برداری شد . شب نیز مراسم وفات فاطمه دختر حسین علیه السلام در حسینیه ی اعظم بنار برگزار شد . 
پنجشنبه 24 تیر 1372
امروز قلی جعفری و اکبر زمانی هر دو در بیمارستان برازجان بستری شدند .
96/7/21 ساعت 15:30
اتحاد بنار آبشیرین2 (عباس رضایی،جعفر عباسی)
آبی پوشان تنگ زرد 3
بازیکنان بنار:محمدکشتکار،عباس رضایی،احسان سلطانی،حسن زمانی،بهرام سلیمی،مالک زمانی،صابر تماری،جعفر جعفری،غلامعلی زمانی، محمدرضا باقری،جعفر عباسی
بازیکنان ذخیره: حسین کهنسال،محمدجهانبازیان،رضا جعفری،غلامحسین ،شهرام سلیمی،باقر(فرزاد)باقری،علیرضا صدیقی.
مربی:غلامعلی زمانی. س رست:داراب جعفری. تدارکات:کریم پرت ان. مدیرعامل:قاسم شجاعی.
در دقایق ابت تیم بنار بازی را بهتر آغاز کرد و حمله های خوبی را بر روی دروازه حریف انجام داد. دقیقه3محمدرضا باقری موقعیت تک به تک گ نی را از دست داد.در ده دقیقه ابت تیم تنگ زرد هم دو موقعیت گل زنی داشت که نتوانستند به گل دست پیدا کنند.دقیقه14 جعفر عباسی توپ را از بالای دستان دروازه بان حریف عبور داد اما توپ به تیرک دروازه برخورد کرد وبه بیرون رفت.دقیقه 24 مالک زمانی بخاطر مصدومیت از بازی خارج شد و رضا جعفری بجای او وارد زمین شد.
ورزشی
در اواسط نیمه اول تیم تنگ زرد بر بازی مسلط شد و با اشتباهات بازیکنان بنار توانست چندبار دروازه بنار را تهدید کند وبالا ه در دقایق 33 و 40 به دو گل دست پیدا کند.در وقتهای اضافه نیمه اول م ع تنگ زرد درون محوطه جریمه جعفر عباسی را با خطا متوقف کرد و عباس رضایی ضربه پن ی را به گل تبدیل کرد.
نیمه دوم بنار بازی را بسیار خوب شروع کرد و فشار زیادی به تیم تنگ زرد وارد کرد.دقیقه 50 عباس رضایی با ضربه سر توپ را به تیر دروازه تنگ زرد زد و توپ به بیرون رفت.دقیقه 54 ضربه جعفر عباسی با برخورد به دروازه بان و م ع حریف به درون دروازه رفت تا بنار بازی را به تساوی بکشاند.

ورزشی
بعد از این گل تیم بنار موقعیت های دیگری هم داشت که متاسفانه از این فرصت ها به درستی استفاده نشد.دقیقه 65 درحالیکه با یک فرار خوب جعفر عباسی گل دیگری به ثمر رساند داور بعلت آفساید آن را مردود اعلام کرد.دقیقه 70 شهرام سلیمی بجای جعفر جعفری وارد زمین شد..دقیقه75 صابر تماری بعلت مصدومیت زمین بازی را ترک کرد و محمد جهانبازیان وارد زمین شد.دقیقه 76 محمد جهانبازیان بعلت خطا برروی بازیکن حریف کارت زرد گرفت.در دقایق پایانی بازی با اشتباه دروازه بان و م عین بنار تیم تنگ زرد توانست گل سوم را به ثمر برساند و برنده بازی شد.
ع :قاسم شجاعی

خبری
 روی دادهای بنار آب شیرین در داد و تیر ماه 1372 
21 داد 1372
مراسم اخذ رای ششمین دره ی ریاست جمهوری در حسینیه ی اعظم روستای بنار برگزار شد .
یک شنبه 6 تیر 1372
عصر امروز باشت محمد عباس آتش گرفت .
8 تیر 1372
عصر امروز در بنار ، مراسم تعزیه خوانی شهادت علی اکبر ( ع) برگزار شد .
چهار شنبه 9 تیر 1372
امروز عصر در روستای بنار مراسم تعزیه ی شهادت حضرت عباس(ع)  برگزار شد  و برای اولین بار ، مراسم شبیه خوانی در بنار برداری شد .
پنج شنبه 10 تیر 1372
مراسم تعزیه خوانی شهادت حسین (ع) از ضبح در بنار اجرا شد که تا ساعت 11 ادامه داشت . این مراسم با دو دوربین برداری شد . شب نیز مراسم وفات فاطمه دختر حسین علیه السلام در حسینیه ی اعظم بنار برگزار شد . 
پنجشنبه 24 تیر 1372
امروز قلی جعفری و اکبر زمانی هر دو در بیمارستان برازجان بستری شدند .
 منبع : یاد داشت های محمد غلامی
خبری
خبریخبریخبری
این جلسه شب 26 دی ماه 96ساعت 19:30تا23 درمنزل قاسم شجاعی دربرازجان برگزارگردید. جلسه باحضور احمدزمانی،محمدزمانی،حبیب زمانی، یوسف اطمینان وخانم مریم خزاعی(رییس ومعاون ورزش های همگانی شهرستان دشتستان)،نوشادباقری(شورای ی بنار)،صفرباقری وداراب جعفری(فرمانده ومعاون پایگاه بسیج روستا)،قاسم شجاعی،اسماعیل جعفری،حسنعلی زمانی،محمدرضاباقری ،احمدرستمی،داریوش رضایی وابراهیم علیزاده ازصفی آباد،سیدمحمدحسینی(ریاست سابق شورای شهرستان)،امیدتوانا(هنرمندتوانمندومدیرتبلیغات توانا)برگزارشدکه بیشتر حول مسایل مالی وراه های تامین آن بود.طراحی وتهیه بنرهای تبلیغاتی وتعداد آنها،اسپانسرینگ،تهیه صندلی،ساعت اجرای برنامه،بخش های مختلف برنامه که بایدتوسط ورزشکاران اجراشودو موضوعات ریزتر مورد بحث وبررسی قرارگرفت.آ ین بحث هم مکان جلسه بعدی بود که تعیین وبه تایید حاضرین رسید.
 
خبریخبریخبریخبری
  


چهارشنبه 96/7/26 ساعت 15 ورزشگاه سعدآباد
اتحاد بنار آبشیرین2(غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری)
اتحاد نظر آقا 2
بازیکنان بنار:علیرضا صدیقی، رضا جعفری،احسان سلطانی، حسن زمانی، شهرام سلیمی، عباس رضایی،جعفر عباسی، غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری، جعفر جعفری، باقر(فرزاد باقری)
بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار، سهراب جعفری،بهرام سلیمی، غلامحسین ، حسین کهنسال
مربی:غلامعلی زمانی. س رست:داراب جعفری. تدارکات:کریم پرت ان.
تیم بنار شروع خوبی داشت و توانست از همان ابتدا بازی را دست بگیرد و حملاتی برروی دروازه حریف انجام دهد.دقیقه2 شهرام سلیمی نتوانست موقعیت مناسب خود را به گل تبدیل کند.دقیقه 14 ضربه کرنر بر روی دروازه نظر آقا فرستاده شد که عباس رضایی با ضربه سر توپ را به تیرک دروازه کوبید و توپ به بیرون رفت.بازی بیشتر بصورت خشن و فیزیکی دنبال میشد و بازیکنان نظر آقا اعتراضات زیادی به تیم داوری می د که این باعث وقفه های متعدد در بازی و فشار به تیم داوری میشد اما تیم بنار نیمه اول را به خوبی مدیریت کرد و زیاد وارد حاشیه نشد.دقیقه 28 د شت محوطه جریمه نظر آقا یک خطا بر روی بازیکنان بنار انجام شد و این ضربه خطا را غلامعلی زمانی بصورت مستقیم با یک ضربه زیبا به گل تبدیل کرد. دو دقیقه بعد دریک موقعیت تک به تک توپ به محمد رضا باقری رسید و او توانست با عبور توپ از دروازه بان گل دوم را به ثمر برساند.دقیقه 42 جعفر جعفری کارت زرد گرفت.

ورزشی


اما نیمه دوم این تیم نظر آقا بود که بازی را بهتر شروع کرد و از اشتباهات و خستگی بازیکنان بنار استفاده کرد. دقیقه 49 در یک موقعیت تک به گل اول نظر آقا به ثمر رسید.دقیقه 65 رضا جعفری کارت زرد گرفت.دقیقه 72 تیم نظر آقا گل دوم را به ثمر رساند و بازی را مساوی کرد. دقیقه 80 غلامحسین بجای محمدرضا باقری وارد زمین شد.غلامحسین بلافاصله پس از ورود به زمین با خطا برروی بازیکن حریف کارت زرد گرفت. دقیقه 85سهراب جعفری بجای باقر باقری وارد زمین شد.در دقایق پایانی تیم بنار حملاتی را برروی دروازه حریف انجام داد و یک موقعیت مناسب را جعفر عباسی و یک موقعیت دیگر را عباس رضایی از دست داد تا تیم بنار نتواند برنده این بازی باشد و بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید.
پ ن :چون لباس هردوتیم سبزبود می بایست طبق قرعه یکی ازدوتیم لباس دوم می پوشید که کادر تیم حریف بدلیل عدم وجود لباس دوم ،ازتیم ماخواستندکه لباس دوم بپوشیم که ماهم به احترام آنها لباسی که درتصویرمی بینیدپوشیدیم.
پ ن : دراین بازی هم داوری ضعیف بود،خشونت تیم حریف واعتراضات بیش ازاندازه به داور،بازی را از رونق انداختند.
پ ن : ع از داراب جعفری


خبری
خبریخبریخبری
یکشنبه 8بهمن96 ساعت 20:30باحضوردست اندرکاران برگزاری همایش پیاده روی بزرگ بنار-صفی آباد،جلسه چهارم این همایش در منزل پدری آقای حسین عباسی واقع دربناربرگزارشد.دراین جلسه آ ین پیشنهادات وامورانجام گرفته برای همایش تحلیل وبررسی شد.الحمدالله کلیه امور واگذارشده به دوستان به نحو احسن پیگیری وبه سرانجام رسیده بودند.
 
خبری
خبری
خبری
خبری
ع :قاسم شجاعی
بنارانه
روی داد های  روستای بنار آب شیرین در آبان ماه 1371 
 بنار-   1371/08/01
پیروزی بنار0   -   امید برازجان0
داوران:محمدکهنسال- شهریارکهنسال- جوادسلیمی
بازیکنان:  غلامحسین زمانی ( دروازه بان )عباسقلی زمانی ( احمد زمانی )   ،   یداله کهنسال ( رسول زمانی ) ، کرامت رضایی ،  امراله زاهدی ( م عان ) امان اله خدادادی(بهروزبهروزی و رضاممنون ) ،   حسین نوشیروانی ،  سلیمان کهنسال( پرویزنوشیروانی و حسینقلی زمانی) و ابراهیم خدادادی ( هافبک ها ) نوح اله خدادادی(امان اله ابراهیمی) و محمدتقی باقری   ( مهاجمان )     گزارش: محمدکهنسال ومحمدتقی باقری
بنار- 1371/08/08
پیروزی بنار0   -    شاهددهنو0
بازیکنان:    حبیب زمانی (غلامحسین زمانی) ( دروازه بان ) . عباسقلی زمانی(قاسم شجاعی ) ،   احمدزمانی ،  کرامت رضایی ،   یداله کهنسال ( دفاع ) ابراهیم خدادادی (حسینقلی زمانی) ،   اسماعیل جعفری  ،  حسین نوشیروانی    ،   پرویزنوشیروانی ( هافبک ) هوشنگ (امان ابراهیمی)  و   محمدتقی باقری    ( مهاجم )    گزارش: محمدکهنسال ومحمدتقی باقزی
12 /08/ 1371
محمد غلامی شاعر روستایمان در جلسه ی جشنی که در تربیت معلم روستایی آب پخش برگزار شده بود ، شرکت کرد و سه شعر از شعرهایش را برای حاضران خواند .
بنار- 1371/08/15
 پیروزی بنار5   -    پاس خلیفه ای0
داور: علی زاهدی- محمدکهنسال- حسن جعفری(جوادسلیمی)
گل ها: امراله زاهدی(2گل)- حسین نوشیروانی(2گل)- پرویزنوشیروانی
این بازی در بنار آب شیرین بود . در این بازی ، حسین نوشیروانی و یکی از بازیکنان حریف کارت قرمز گرفتند و یدالله کهنسال نیز کارت زرد گرفت . بنار در ابتدای بازی به وسیله ی پرویز نوشیروانی به گل رسید . دو گل دیگر را امرالله زاهدی به ثمر رساند که گل دوم آن روی ضربه ی سر محمد تقی باقری به دست آمد . حسین نوشیروانی نیز در نیمه ی دوم دو گل به ثمر رساند که گل دوم آن از وسط زمین بود که ضربه را نواخت و دست دروازه بان را خم کرد و به تور رسید . در این بازی ، تیم بنار دو ترکیب جداگانه را به زمین فرستاد .
ترکیب نیمه ی اول : غلامحسین زمانی ( دروازه بان ) .   یدالله کهنسال ، حسین حسن پور ، ابراهیم بوستانی ، کرامت رضایی ( دفاع ) . ابراهیم خدادادی ، حسین نوشیروانی  و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) . محمد تقی باقری ، امرالله زاهدی و احمد زمانی ( مهاجم )
ترکیب نیمه ی دوم : حبیب زمانی ( دروازه بان ) . محمد غلامی ، یدالله کهنسال ، احمد زمانی و عباس زمانی ( م عان ) . حسین نوشیروانی ، پرویز نوشیروانی و عباس کهنسال ( هافبک ها ) . امان الله ابراهیمی ، حسینقلی زمانی و هوشنگ ( مهاجمان ) 
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی

مرداد 97 برای بنار همراه با تلخی بیشتری بود . در این ماه چهار بار بنار به سوگ عزیزانش نشست و چهار مادر مهربان از خانواده های صدیقی ، شجاعی ، بوستانی و خدادادی به دیار جاودانی شتافتند . با عرض تسلیت مجدد به خانواده های آن بزرگواران و آرزوی غفران برای آن سفرکردگان ، به صورت گذرا سری به مرداد 25 سال پیش می زنیم  .
روی داد های بنار آب شیرین در مردادماه 1372
دوشنبه 4 مرداد 1372
امروز محمد جعفر غلامی در بیمارستان بوشهر بستری شد .
8 مرداد 1372
هوای شرجی حاکم بر بنار آب شیرین بار شد .
پنج شنبه 14 مرداد 1372
حیدر باقری در خارگ از پله هایی سقوط کرد و دست و پیشانی اش ش ت و امروز به خانه اش در بنار آمد .
15 مرداد 1372
دیرک دروازه های فوتبال در بنار از زمین جنوب راه کنده شد تا در زمینی دیگر سمت شمال راه نصب شود .
یک شنبه 17 مرداد 1372
امروز یکی از گرم ترین روز های تابستان بنار است . شب نیز هوای شرجی دشتستان ، بنار را می شست .
26  مرداد 1372
صبح امروز مراسم تعزیه خوانی مجلس ( ص ) جلوی منزل حاج مصطفی زمانی و عصر هم مراسم تعزیه ی شهادت رضا ( ع ) جلوی منزل حاج الله کرم شجاعی برگزار شد .
همچنین در مرداد ماه 1372 :
قیمت تلویزین 14 اینچ سونی در بازار برازجان 52 هزار تومان بود .
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی
 
حوادث روستای بنار آب شیرین در مهر ماه 1371
بنار- پنجشنبه 2 مهر 1371
پیروزی بنار3  -   زیارت1
داور: عباسقلی زمانی- جوادسلیمی- قاسم جوکار
رنگ لباس: قرمز
گل ها:اله کرم باقری- حسینقلی زمانی- حسین نوشیروانی
بازیکنان: اله کرم باقری        حسینقلی زمانی           یداله کهنسال (امان اله خدادادی) ابراهیم خدادادی حسین نوشیروانی پرویزنوشیروانی محمدغلامی   اسماعیل جعفری محمدحسن محبی (عباس کهنسال) امراله زاهدی حبیب زمانی(غلامحسین زمانی)
برازجان - 10 مهر 1371 - زمین آزاد  
تیم فوتبال بنار آب شیرین در مقابل پرسپولیس برازجان به نتیجه ی مساوی بدون گل دست یافت 
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) . امرالله زاهدی ، عباس کهنسال ، قاسم شجاعی و کرامت رضایی ( م عان ) . اسماعیل جعفری ، حسین نوشیروانی ، ابراهیم خدادادی و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) . امان الله خدادادی و الله کرم باقری ( مهاجم )  -  داور:ناصربازرگان
شنبه 25 مهر 1371
هر کیلو مای شه به بهای  بیست و هشت تومان  در بنار به فروش رفت .
پنج شنبه 30 مهر 1371
تیم فوتبال بنار در زمین زیارت در مقابل تیم زیارت به نتیجه ی مساوی 1-1 دست یافت .
خلیفه ای- - 17 مهر 1371
پیروزی بنار2   -   پاس خلیفه ای1
گل ها:امراله زاهدی(پن ی)- حسین نوشیروانی
داور: محمدکهنسال
بازیکنان: غلامحسین زمانی(حبیب زمانی)- کرامت رضایی- امراله زاهدی- عباس کهنسال- قاسم شجاعی(حسینقلی زمانی)- ابراهیم خدادادی(یداله کهنسال)- پرویزنوشیروانی-احمدزمانی- اسماعیل جعفری  .  گزارش: محمدکهنسال
زیارت- پنجشنبه - 30 مهر 1371
پیروزی بنار1   -     زیارت1
گل: امان اله خدادادی
بازیکنان: امان اله خدادادی    ،  حسینقلی زمانی (بهروزبهروزی) ،امان اله خدادادی     ابراهیم خدادادی اسماعیل جعفری پرویزنوشیروانی
(رضاممنون) ،  (حسین نوشیروانی) ، عباس کهنسال    ، قاسم شجاعی  ،   جوادسلیمی ، احمدزمانی ، غلامحسین زمانی (حبیب زمانی) گزارش: محمدکهنسال ومحمدتقی باقری
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی
خبری
مرداد 97 برای بنار همراه با تلخی بیشتری بود . در این ماه چهار بار بنار به سوگ عزیزانش نشست و چهار مادر مهربان از خانواده های صدیقی ، شجاعی ، بوستانی و خدادادی به دیار جاودانی شتافتند . با عرض تسلیت مجدد به خانواده های آن بزرگواران و آرزوی غفران برای آن سفرکردگان ، به صورت گذرا سری به مرداد 25 سال پیش می زنیم  .
روی داد های بنار آب شیرین در مردادماه 1372
دوشنبه 4 مرداد 1372
امروز محمد جعفر غلامی در بیمارستان بوشهر بستری شد .
8 مرداد 1372
هوای شرجی حاکم بر بنار آب شیرین بار شد .
پنج شنبه 14 مرداد 1372
حیدر باقری در خارگ از پله هایی سقوط کرد و دست و پیشانی اش ش ت و امروز به خانه اش در بنار آمد .
15 مرداد 1372
دیرک دروازه های فوتبال در بنار از زمین جنوب راه کنده شد تا در زمینی دیگر سمت شمال راه نصب شود .
یک شنبه 17 مرداد 1372
امروز یکی از گرم ترین روز های تابستان بنار است . شب نیز هوای شرجی دشتستان ، بنار را می شست .
26  مرداد 1372
صبح امروز مراسم تعزیه خوانی مجلس ( ص ) جلوی منزل حاج مصطفی زمانی و عصر هم مراسم تعزیه ی شهادت رضا ( ع ) جلوی منزل حاج الله کرم شجاعی برگزار شد .
همچنین در مرداد ماه 1372 :
قیمت تلویزین 14 اینچ سونی در بازار برازجان 52 هزار تومان بود .
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی
 
 
روی دادهای روستای بنار آب شیرین در فروردین ماه 1371
 پنج شنبه  6 فروردین 1371
امروز برابر با 21 ماه رمضان سال 1412 در بنار آب شیرین مراسم تعزیه ی شهادت حضرت علی ( ع ) برگزار شد . شب نیز تعزیه خوانان ، افطار منزل ابراهیم زمانی بودند .
7 فروردین 1371
تیم فوتبال بنار آ ب شیرین با تیم کارگر زیارت مسابقه ی فوتبال بازی کرد که این دیدار 0-0 مساوی شد . بازیکنان بنار عبارت بودند از :  حبیب زمانی ( دروازه بان ) - مسلم جعفری ( محمد غلامی ) ، عباس زمانی ، احمد زمانی و کرامت رضایی ( م عان )- بهروز بهروزی ( اسماعیل جعفری ) ، ابراهیم خدادادی ( حسینقلی زمانی ) و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) – مرتضی زمانی ( جمشید زاهدی ) ، حسین نوشیروانی و محمد تقی باقری ( مهاجم )
دوشنبه 10 فروردین 1371
امروز در بنار آب شیرین ، نم نم باران می بارید .
  14 فروردین 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین در زمین خود با نتیجه ی 1-0 تیم دژبان برازجان را ش ت داد . بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) – یدالله کهنسال ، ناصر خدادادی ، ابراهیم بوستانی و کرامت رضایی ( م عان ) – حسین نوشیروانی ( حسینقلی زمانی ) ، صدرالله نعمتی ( بهروز بهروزی ) ،  عباس زمانی و اسماعیل جعفری ( هافبک ها ) – مرتضی زمانی ( جمشید زاهدی ) و احمد زمانی  ( مهاجمان ) گل بنار : مرتضی زمانی . پیراهن قرمز . داور : محمد کهنسال . کمک ها : عباس کهنسال و قاسم جوکار
پنج شنبه 20 فروردین 1371
بهای اگزوز موتور سیکلت 70 در فروشگاه های شهر برازجان 1700 تومان
25 فروردین 71
رو مه ی خبر جنوب چاپ شیراز  ، ضمن چاپ شعر و ع محمد غلامی و نام بردن از روستای بنار آب شیرین ، مختصری از شرح حال او را نیز چاپ کرد .
شنبه 29 فروردین 1371
از صبح تا شب ، گرد و خاکی بسیار زیاد آسمان بنار را پوشانده بود و تمام روز ، هوا زرد رنگ و خاک آلود بود .
دوشنبه 31 فروردین 1371
امروز خبر در گذشت عبدالعلی نوشیروانی  در بنار آب شیرین پیچید . 
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی      
انسان از همان ابتدا احتیاج به بازی و سرگرمی و راهی برای تخلیه ی انرژی های درونی خود داشته است تا اعصاب و روانش آرامش یابد. این تحقیق به بحث بازی های محلی مازندران می پردازد و میزان شرکت افراد در آن ها و بازی جمعی و روح گروهی مورد بررسی قرار می گیرد و این بازی ها در تقابل با بازی های کامپیوتری مورد مقایسه قرار می گیرند و میزان هیجان و گروهی بودن در آن ها مد نظر است. بازی های بومی و قدیمی ریشه در خاطراتی دارند
تیم اسکیت سرعت استان بوشهر  به مسابقات اسکیت کشور فرانسه اعزام شد و خانم یاسن زمانی فرزند رسول زمانی  از بنار آب شیرین و مقیم برازجان ،  تنها ی شهربرازجان   و دشتستان بزرگ در این مسابقات خارجی بود . وی اولین اسکیت سوار هستند که از این شهرستان پا به عرصه ی مسابقات خارجی گذاشته است . روستای بنار آب شیرین به داشتن چنین فرزندانی افتخار می کند و بنارانه برای وی و تمامی ورزشکاران  این روستا، آرزوی موفقیت دارد . 
هرچه قدر هم سواد داشته باشی هرچه قدر امتیاز داشته باشی با قانون بومی گزینی راحت کنار گذاشته می شوی .
بله پارتی قانون شده ،صرف این که متولد جایی هستی ملاک انتخاب در دستگاه های اجرایی است .
یا این که بومی استان و شهرستان باشی .
عد رنگ باخته ،با توجیه مشکل مسکن پارتی را نهادینه کرده اند .
معلم بومی به نظر من سبب بی سوادی دانش آموز می شود چون روزمرگی زودتر اورا فرا می گیرد .
کارمند بومی سبب باند سازی محلی مثلا در ادارات و یا بانکها و رانت اطلاعاتی می شود .
بومی سبب بی عد ی در ارائه خدمات به بیمار می شود .
و . . . 
  اتفاقات روستای بنار آب شیرین در شهریور ماه 1371
یک شنبه 1 شهریور 1371
در مرحله ی یک چهارم نهایی جام بخش مرکزی ، تیم فوتبال بنار در ضربات پن ی از تیم خوشاب ش ت خورد . در این بازی که در یوم تختی برازجان برگزار شد ، ابتدا خوشاب به گل رسید و تیم بنار به آب و آتش زد . در صحنه ای مهم امان الله خدادادی از کمند م عان گریخت و پشت محوطه ی جریمه می رفت تا با دروازه بان تک به تک شود که توشط دفاع حریف به خطا سرنگون شد که داور کارت قرمز را به م ع خوشاب نشان داد . یک بار نیز نوح الله خدادادی در محوطه ی شش قدم حریف ، بدون این که دروازه بان یا م عی را در مقابل داشته باشد ، توپ را به آسمان فرستاد .  در پنج دقیقه ی پایانی بازی بنار توانست با گل محمد تقی باقری ،  بازی را مساوی کند . پس از اتمام وقت قانونی بازی ، بلافاصله کار به ضربات پن ی کشیده شد . برای بنار ، امرالله ابراهیمی ، امان الله خدادادی ، الله کرم باقری ، پرویز نوشیروانی  و حبیب زمانی به ترتیب گل د و ضربه ی یدالله کهنسال توسط دروازه بان تیم خوشاب مهار شد . حسین نوشیروانی و احمد زمانی نیز به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی قبل ، نتوانستند در این بازی بنار را یاری کنند .
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) . یدالله کهنسال ، محمد غلامی ، قاسم شجاعی ( عباس کهنسال ) و کرامت رضایی ( م عان ) . محمد تقی باقری ، امرالله ابراهیمی ، اسماعیل جعفری ( حسینقلی زمانی ) و امان الله خدادادی ( هافبک ها ) . نوح الله خدادادی ( پرویز نوشیروانی ) و الله کرم باقری ( مهاجمان ) .
6 شهریور 1371
صبح امروز مراسم تعزیه ی وفات ( ص ) و عصر مراسم تعزیه ی شهادت رضا ( ع ) در بنار برگزار شد .
13 شهریور 1371
عصر امروز تیم فوتبال ساحل برازجان که در اصل بازیکنان برق بودند ، به بنار آمدند و با تیم بنار که همه ی بازیکنانش جمع نشده بودند بازی د و یک بر صفر پیروز شدند . داور این دیدار محمد کهنسال بود . ساحل در نیمه ی اول به گل رسید و ابراهیم خدادادی نیز گل حریف را پاسخ داد اما هر دو گل توسط داور مردود اعلام شد و هر دو تیم نیمه ی اول را مساوی شدند . درنیمه ی دوم ، شلیک سنگین مهاجم حریف را دروازه بان بنار دفع کرد ولی باز توپ به همان بازیکن رسید و با شلیکی دیگر ، تنها گل بازی را رقم زد .
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( دروازه بان ) . یدالله کهنسال ، عباس زمانی ، حسین حسن پور و محمد غلامی ( م عان ) . اسماعیل جعفری ( حسن جعفری ) ، حسین نوشیروانی و ابراهیم خدادادی ( هافبک ها ) . امرالله زاهدی ، حسینقلی زمانی و هوشنگ ( مهاجمان ) .
دوشنبه 16 شهریور 1371
امروز بهای یک پاکت سیمان پنجاه کیلویی در بازار برازجان 390 تومان بود .  
20 شهریور 1371
عصر امروز تیم فوتبال بنار به گز بلند رفت تا با ساحل گزبلند مسابقه بدهد . این دیدار 5 – 4 به سود گزبلند تمام شد . تیم بنار که این بازی را جدی نگرفته بود ، در برگشتن  زدند و یدند و حمید سلمانی یک نفس می خواند .
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی ) ( دروازه بان ) . حسین حسن پور ( عباس کهنسال ) ، امرالله زاهدی ، احمد زمانی و محمد غلامی ( دفاع ) . قاسم شجاعی ( ابراهیم خدادادی ) ، امان الله خدادادی و حسین نوشیروانی ( هافبک ) ، امان الله ابراهیمی ( هوشنگ ) ، اسماعیل جعفری ( حسینقلی زمانی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم ) .
24 شهریور 1371
تیم فوتبال بنار ، با نتیجه ی 4-0 تیمی از دهقاید را ش ت داد . گل ها : امرالله زاهدی، محمد تقی باقری و الله کرم باقری ( 2 گل ) .
چهارشنبه 25 شهریور 1371
تیم فوتبال بنار با نتیجه ی 2-1 از تیم برازجان ش ت خورد .
گل های بنار : الله کرم باقری و اسماعیل جعفری
27 شهریور 1371
تیم فوتبال بنار در زمین سعد آباد 3-3 مساوی کرد .
حریف بنار ، پرسپولیس سعد آباد بود . در ابتدای بازی حسین نوشیروانی توسط بازیکنان حریف درون محوطه ی جریمه سرنگون شد که داور پشت هجده قدم را نشان داد ولی ضربه ی انه ی امرالله زاهدی توپ را به تور دروازه ی سعدآباد دوخت . پس از آن پرویز نوشیروانی و الله کرم باقری ، گل های بعدی بنار را به ثمر رساندند . اوا نیمه ی اول ، پشت محوطه ی جریمه ی بنار ، توپ با دست کرامت رضایی برخورد کرد که داور نقطه ی پن ی را نشان داد . تیم سعد آباد در نیمه ی دوم نیز دو گل دیگر به ثمر رساند .
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( دروازه بان ) . محمد غلامی ( یدالله کهنسال ) ، احمد زمانی ( قاسم شجاعی ) ، امرالله زاهدی و کرامت رضایی ( دفاع) . عباس کهنسال ( حسین حسن پور – ابراهیم خدادادی ) ، حسین نوشیروانی و پرویز نوشیروانی ( هافبک ) . الله کرم باقری ( امان الله خدادادی) و محمدتقی باقری ( مهاجمان ) 
______
منبع : یاد داشت های محمد غلامی     
 اتفاقات روستای بنار آب شیرین در تیر ماه 1371
*   5 تیر ماه 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  3       -       تیم فوتبال ساحل برازجان 2
گل ها : الله کرم باقری ، حسین نوشیروانی و عباس کهنسال
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی )  دروازه بان / یدالله کهنسال ، کرامت رضایی ، قاسم شجاعی ، احمد زمانی ( محمد غلامی ) ، محمد تقی باقری ( حسین نوشیروانی ) ، امرالله زاهدی ، اسماعیل جعفری ( حسن جعفری ) ، .....  ( عباس کهنسال ) ، پرویز نوشیروانی و حسینقلی زمانی
این بازی در بنار انجام شد و ضربه های قاسم شجاعی و امرالله زاهدی نیز به دیرک دروازه بر خورد کرد .
* چهارشنبه 10 تیر ماه 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  3    -    تیم فوتبال دژبان برازجان 3
گل ها : الله کرم باقری ( 2 گل ) و عباس کهنسال
داور : محمد کهنسال
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) / احمد زمانی ، قاسم شجاعی و محمد حسن محبی ( دفاع ) / مرتضی زمانی ( عباس کهنسال ) ، حسین نوشیروانی ، اسماعیل جعفری و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) / الله کرم باقری ( حسینقلی زمانی ) و حسن جعفری ( مهاجم )
* 12 تیر 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  1    -    تیم فوتبال پاس دویره 3
گل : امرالله زاهدی
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( دروازه بان ) عباس کهنسال ، قاسم شجاعی و کرامت رضایی ( دفاع ) / پرویز نوشیروانی ( رسول ) ، اسماعیل جعفری ، حسین نوشیروانی و محمد تقی باقری ( هافبک ) / الله کرم باقری و امرالله زاهدی ( مهاجم )
این بازی در دویره انجام شد .
* 19 تیر 1371
صبح امروز در مسجد سجاد ( ع ) جلسه ای بود که در آن جلسه ، ده نفر از فوتبالیست های بنار دعوت شده بودند  . اصل موضوع جلسه حول محور دو موضوع بود . یکم : جمع حدود 25 هزار تومان پول برای اعتبار تیم فوتبال بنار جهت شرکت در جام باشگاه های روستاهای کشور . دوم : انتخاب تعدادی از بازیکنان . بعد از اتمام جلسه ، هر کدام از افراد شرکت کننده ، بهترین ترکیب تیم فوتبال بنار را چیدند . عصر امروز نیز مجلس تعزیه ی شهادت حضرت عباس ( ع ) در بنار برگزار شد .
* شنبه 20 تیر 1371
صبح مراسم تعزیه ی عاشورا برگزار شد . شب نیز تعزیه ی مرغ ( فاطمه ی صغری ) در میدان مقابل حاج مصطفی زمانی  خوانده شد که هزینه ی این تعزیه را اکبر زمانی پرداخت و  تعزیه خوانان شام منزلشان بودند .
* پنج شنبه 25تیر 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  0    -    تیم فوتبال پرسپولیس بویری 0
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) / رضا محبی ( عباس کهنسال ) ، محمد غلامی ، عباس زمانی و یدالله کهنسال ( دفاع ) / ابراهیم خدادادی ، حسین نوشیروانی و اسماعیل جعفری ( هافبک ) / حسینقلی زمانی ( نوح الله خدادادی ) ، بهروز بهروزی ( هوشنگ ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )
* 30 تیر 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  2    -    تیم فوتبال پاس آب پخش 1
گل ها : الله کرم باقری و امان الله خدادادی . هر دو با ضربه ی سر
در دقایق پایانی این دیدار که در بنار برگزار می شد ، بازی به دعوا و جنجال کشیده شد . درگیری بازیکنان حریف با محمد حسن محبی که آغاز شد ، حبیب زمانی به یاری محبی دخ کرد و عده ای وارد ماجرا شدند و با میانجیگری تعدادی دیگر ، بالا ه دعوا خاتمه یافت و بازی نیز که زمان رسمی آن تمام شده بود ، با سوت امرالله زاهدی  داور این دیدار رسما به پایان رسید .
بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( حبیب زمانی )دروازه بان  / محمد غلامی ( عباس کهنسال ) ، محمد آذرنیوار ( پرویز نوشیروانی ) ، محمد حسن محبی و یدالله کهنسال ( دفاع ) / عباس زمانی ( اسماعیل جعفری ) ، قاسم جوکار ( الله کرم باقری و حسین نوشیروانی ( هافبک ) / امان الله خدادادی ( رسول ) ، محمد تقی باقری و احمد زمانی ( مهاجم )
* چهار شنبه 31 تیر 1371
شب بادی شدید در بنار وزیدن گرفت که منجر به قطع برق گردید .
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی    
 اتفاقات روستای بنار آب شیرین در تیر ماه 1371
*   5 تیر ماه 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  3       -       تیم فوتبال ساحل برازجان 2
گل ها : الله کرم باقری ، حسین نوشیروانی و عباس کهنسال
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی )  دروازه بان / یدالله کهنسال ، کرامت رضایی ، قاسم شجاعی ، احمد زمانی ( محمد غلامی ) ، محمد تقی باقری ( حسین نوشیروانی ) ، امرالله زاهدی ، اسماعیل جعفری ( حسن جعفری ) ، .....  ( عباس کهنسال ) ، پرویز نوشیروانی و حسینقلی زمانی
این بازی در بنار انجام شد و ضربه های قاسم شجاعی و امرالله زاهدی نیز به دیرک دروازه بر خورد کرد .
* چهارشنبه 10 تیر ماه 13721
تیم فوتبال بنار آب شیرین  3    -    تیم فوتبال دژبان برازجان 3
گل ها : الله کرم باقری ( 2 گل ) و عباس کهنسال
داور : محمد کهنسال
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) / احمد زمانی ، قاسم شجاعی و محمد حسن محبی ( دفاع ) / مرتضی زمانی ( عباس کهنسال ) ، حسین نوشیروانی ، اسماعیل جعفری و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) / الله کرم باقری ( حسینقلی زمانی ) و حسن جعفری ( مهاجم )
* 12 تیر 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  1    -    تیم فوتبال پاس دویره 3
گل : امرالله زاهدی
بازیکنان بنار : غلامحسین زمانی ( دروازه بان ) عباس کهنسال ، قاسم شجاعی و کرامت رضایی ( دفاع ) / پرویز نوشیروانی ( رسول ) ، اسماعیل جعفری ، حسین نوشیروانی و محمد تقی باقری ( هافبک ) / الله کرم باقری و امرالله زاهدی ( مهاجم )
این بازی در دویره انجام شد .
* 19 تیر 1371
صبح امروز در مسجد سجاد ( ع ) جلسه ای بود که در آن جلسه ، ده نفر از فوتبالیست های بنار دعوت شده بودند  . اصل موضوع جلسه حول محور دو موضوع بود . یکم : جمع حدود 25 هزار تومان پول برای اعتبار تیم فوتبال بنار جهت شرکت در جام باشگاه های روستاهای کشور . دوم : انتخاب تعدادی از بازیکنان . بعد از اتمام جلسه ، هر کدام از افراد شرکت کننده ، بهترین ترکیب تیم فوتبال بنار را چیدند . عصر امروز نیز مجلس تعزیه ی شهادت حضرت عباس ( ع ) در بنار برگزار شد .
* شنبه 20 تیر 1371
صبح مراسم تعزیه ی عاشورا برگزار شد . شب نیز تعزیه ی مرغ ( فاطمه ی صغری ) در میدان مقابل حاج مصطفی زمانی  خوانده شد که هزینه ی این تعزیه را اکبر زمانی پرداخت و  تعزیه خوانان شام منزلشان بودند .
* پنج شنبه 25تیر 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  0    -    تیم فوتبال پرسپولیس بویری 0
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) / رضا محبی ( عباس کهنسال ) ، محمد غلامی ، عباس زمانی و یدالله کهنسال ( دفاع ) / ابراهیم خدادادی ، حسین نوشیروانی و اسماعیل جعفری ( هافبک ) / حسینقلی زمانی ( نوح الله خدادادی ) ، بهروز بهروزی ( هوشنگ ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )
* 30 تیر 1371
تیم فوتبال بنار آب شیرین  2    -    تیم فوتبال پاس آب پخش 1
گل ها : الله کرم باقری و امان الله خدادادی . هر دو با ضربه ی سر
در دقایق پایانی این دیدار که در بنار برگزار می شد ، بازی به دعوا و جنجال کشیده شد . درگیری بازیکنان حریف با محمد حسن محبی که آغاز شد ، حبیب زمانی به یاری محبی دخ کرد و عده ای وارد ماجرا شدند و با میانجیگری تعدادی دیگر ، بالا ه دعوا خاتمه یافت و بازی نیز که زمان رسمی آن تمام شده بود ، با سوت امرالله زاهدی  داور این دیدار رسما به پایان رسید .
بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( حبیب زمانی )دروازه بان  / محمد غلامی ( عباس کهنسال ) ، محمد آذرنیوار ( پرویز نوشیروانی ) ، محمد حسن محبی و یدالله کهنسال ( دفاع ) / عباس زمانی ( اسماعیل جعفری ) ، قاسم جوکار ( الله کرم باقری و حسین نوشیروانی ( هافبک ) / امان الله خدادادی ( رسول ) ، محمد تقی باقری و احمد زمانی ( مهاجم )
* چهار شنبه 31 تیر 1371
شب بادی شدید در بنار وزیدن گرفت که منجر به قطع برق گردید .
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی    
 
 روی داد های بنار آب شیرین در فروردین ماه 1372
یک شنبه 1 فروردین 1372
از ابتدا تا پایان امروز ، باران بارید و زمین گل بود . خورشید به دیدار بنار نیامد .
دوشنبه 2 فروردین 1372
امروز باد بسیار سردی در بنار می وزید .
چهار شنبه 4 فروردین 1372
نیمه های شب دوش اعلام شد که فردا عید فطر است . امروز مردم طبق سنتی دیرین دور هم جمع شده و با هم روبوسی می د . همه در حسینیه ی اعظم بنار جمع شده بودند . هر که وارد می شد ، همه پیش پایش برمی خاستند و او نیز به ترتیب با مردم روبوسی کره و عید را به همدیگر تبریک می گفتند . مشهدی ابراهیم ابراهیمی در حیاط حسینیه فرشی گسترد و عید فطر را به تنهایی خواند . پس از آن که همه جمع شدند ، به صورت دسته جمعی برخاسته و به منازل انی سر زدند که طول یک سال گذشته مصیبتی بر آن ها وارد شده بود . لذا به خانه ی غلامحسین صداقت ، اسماعیل باقری و مرتضی نوشیروانی رفتند و شربت و شیرینی خوردند اما طبق همان سنت دیرین ، به صاحب خانه عید را تبریک نگفتند بلکه آرزوی قبولی اعمال د .
6 فروردین 1372
در چها رچوب جام شهید محمدی فرد در روستای چاه خانی ، صبح امروز تیم بنار 2-1 نتیجه را به تیم آب طویل واگذار کرد . در این دیدار امرالله زاهدی از نقطه ی پن ی اولین گل را برای بنار به ارمغان آورد . بازیکنان بنار :
جواد سلیمی ( دروازه بان ) . حسین حسن پور ، امرالله زاهدی ، احمد زمانی( هوشنگ ) و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسین نوشیروانی( یدالله کهنسال ) ، ابراهیم خدادادی و اسماعیل جعفری ( هافبک ) . محمد تقی باقری ، عباس کهنسال و امان الله خدادادی ( مهاجم ) . در این بازی محمد تقی باقری و ابراهیم خدادادی کارت زرد گرفتند .
10 فروردین 1372
تیم فوتبال بنار در نظر آقا با تیم امید آن روستا مسابقه داد که 1-1 مساوی شد .
10 فروردین 1372
شاعر بزرگ معاصر منصور اوجی امروز به بنار آب شیرین آمد و سه روز در بنار ماند . محل اقامت او منزل سهراب باقری بود .
چهار شنبه 11 فروردین 1372
منصور اوجی به همراه سهراب باقری ، محمد غلامی ، غلامرضا باقری و اکبر رضایی منش یک دور در اطراف بنار زده و ع گرفتند .
اوجی شب به مدت دو ساعت و ربع در منزل غلامرضا رضایی و در عروسی احمد زمانی شرکت داشت .
پنج شنبه 12 فروردین 1372
مجید رضایی فرزند حاج عبدالله که راننده ی پیکان بار بود با خودرو مسافران نوروزی تصادف کرد . 
______
منبع : یاد داشت های محمد غلامی  
 
 
 
 
خبری
رویداد های روستای بنارآب شیرین در اسفند ماه 1371
شنبه 8 اسفند 1371
امروز صبح ،  مه بسیار غلیظی اطراف بنار آب شیرین را احاطه کرده بود .
14 اسفند 1371
شب باد سهمگینی وزیدن گرفت که تا صبح ادامه داشت .
یک شنبه 16 اسفند 1371
ساعت از یازده صبح گذشته بود که باران گرفت .
پنج شنبه 20 اسفند 1371
عصر امروز آب لوله ی بنار آب شیرین به شبکه ی شاپور متصل  و دایمی شد .
دوشنبه 24 اسفند 1371
 امروز صبح مراسم تعزیه ی شهادت حضرت علی ( ع ) در بنار برگزار شد .
28 اسفند 1371
امروز بر زمین بنار ،  باران با گرفت .
شنبه 29 اسفند 1371
امروز از ابتدای صبح تا شب باران می بارید .
 منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی     
 
 
طی حمکی از سوی علیرضا کمرئی مدیر کل اموزش و پرورش شهرستان های استان تهران حسین علی بنار به مدیریت آموزش پرورش ناحیه 2 بهارستان منصوب شد و عبد اله نوحی رئیس آموزش و پرورش سابق جای خود را به هم تای خودش داد. به گزارش روابط عمومی آموزش پرورش ناحیه 2 بهارستان، در این مراسم که در فرهنگسرای قلم اداره ارشاد شهرستان بهارستان از ساعت 11 الی13:30 با حضور مسئولین منطقه ای و استانی برگزار شد. نوحی رئیس آموزش و پرورش سابق ناحیه 2 بهارستان در این مراسم ضمن تبریک به بنار مدیریت آموزش و پرورش جدید ناحیه 2 بهارستان در خصوص عملکرد خود گفت، ما با وجود امکانات کم توانستیم در استان رتبه های خوبی ب کنیم و خوش بدرخشیم. نوحی ادامه داد، در کار های من نقد، بی شک وجود دارد اما به نظر من اگر من در طول این چند سال هیچ کاری هم انجام نداده باشم همین که این اداره را تاسیس برای خود من کافی است و فکر کنم کار عظیمی را انجام دادم. در ادامه احمد محسن زاده محترم بخش بوستان شهرستان بهارستان به ایراد سخن رانی پرداخت و بیان داشت بنده ضمن تشکر از عملکرد نوحی باید خدمتتان عارض بشوم که آموزش و پرورش از بازی باید کنار بکشد زیرا رس آموزش و پرورش چیز دیگری است. بنار نیز در پایان ضمن تشکر از عملکرد چند ساله نوحی گفت:من از تمام عزیزانی که در آموزش و پرورش هستند تقاضا دارم که به بنده کمک کنند تا این رس بزرگ را به سر مقصد منزل برسانم.
خبری
 روی داد های بنار آب شیرین در فروردین ماه 1372
یک شنبه 1 فروردین 1372
از ابتدا تا پایان امروز ، باران بارید و زمین گل بود . خورشید به دیدار بنار نیامد .
دوشنبه 2 فروردین 1372
امروز باد بسیار سردی در بنار می وزید .
چهار شنبه 4 فروردین 1372
نیمه های شب دوش اعلام شد که فردا عید فطر است . امروز مردم طبق سنتی دیرین دور هم جمع شده و با هم روبوسی می د . همه در حسینیه ی اعظم بنار جمع شده بودند . هر که وارد می شد ، همه پیش پایش برمی خاستند و او نیز به ترتیب با مردم روبوسی کره و عید را به همدیگر تبریک می گفتند . مشهدی ابراهیم ابراهیمی در حیاط حسینیه فرشی گسترد و عید فطر را به تنهایی خواند . پس از آن که همه جمع شدند ، به صورت دسته جمعی برخاسته و به منازل انی سر زدند که طول یک سال گذشته مصیبتی بر آن ها وارد شده بود . لذا به خانه ی غلامحسین صداقت ، اسماعیل باقری و مرتضی نوشیروانی رفتند و شربت و شیرینی خوردند اما طبق همان سنت دیرین ، به صاحب خانه عید را تبریک نگفتند بلکه آرزوی قبولی اعمال د .
6 فروردین 1372
در چها رچوب جام شهید محمدی فرد در روستای چاه خانی ، صبح امروز تیم بنار 2-1 نتیجه را به تیم آب طویل واگذار کرد . در این دیدار امرالله زاهدی از نقطه ی پن ی اولین گل را برای بنار به ارمغان آورد . بازیکنان بنار :
جواد سلیمی ( دروازه بان ) . حسین حسن پور ، امرالله زاهدی ، احمد زمانی( هوشنگ ) و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسین نوشیروانی( یدالله کهنسال ) ، ابراهیم خدادادی و اسماعیل جعفری ( هافبک ) . محمد تقی باقری ، عباس کهنسال و امان الله خدادادی ( مهاجم ) . در این بازی محمد تقی باقری و ابراهیم خدادادی کارت زرد گرفتند .
10 فروردین 1372
تیم فوتبال بنار در نظر آقا با تیم امید آن روستا مسابقه داد که 1-1 مساوی شد .
10 فروردین 1372
شاعر بزرگ معاصر منصور اوجی امروز به بنار آب شیرین آمد و سه روز در بنار ماند . محل اقامت او منزل سهراب باقری بود .
چهار شنبه 11 فروردین 1372
منصور اوجی به همراه سهراب باقری ، محمد غلامی ، غلامرضا باقری و اکبر رضایی منش یک دور در اطراف بنار زده و ع گرفتند .
اوجی شب به مدت دو ساعت و ربع در منزل غلامرضا رضایی و در عروسی احمد زمانی شرکت داشت .
پنج شنبه 12 فروردین 1372
مجید رضایی فرزند حاج عبدالله که راننده ی پیکان بار بود با خودرو مسافران نوروزی تصادف کرد . 
______
منبع : یاد داشت های محمد غلامی  
 
 
 
 
محسن نظارت دبیر اجرایی اولین جشنواره بازی های بومی محلی اعلام نمود :همزمان با آغاز هفته وحدت کتابخانه سیار روستایی شاهرود با دعوت 300 نفر از اعضا و آماده سازی 17 تیم در جهت معرفی و احیاء بازی های بومی محلی روستاهای شاهرود و پشت بسطام اقدام نموده و اولین جشنواره بازی های بومی محلی را با عناوین ذیل در تاریخ 17 دیماه برگزار خواهد شد. بازی های ویژه اعضا پسر 1-بازی چولنگ 2-بازی کلاه بگیر بگروز (فرار کن) 3-بازی پشتک 4- بازی سه پایه 5- بازی حمل نفر با فرغون 6- بازی دویدن با کیسه گونی 7-کشتی محلی آلیش 8-بازی کبدی 9-بازی زو 10-بازی طناب کشی بازی های ویژه اعضا دختر1-بازی هفت سنگ 2-بازی تپ تپ خمیر 3- بازی عمو زنجیر باف 4-بازی یک قل دوقل 5- بازی دور و نزدیک 6-بازی بزغاله 7-بازی اتل متل
سه‌شنبه 96/8/9 ساعت15 ورزشگاه تختی برازجان
اتحاد بنار3 (شهرام سلیمی 3گل) شاهین خوشمکان0
بازیکنان بنار:محمدکشتکار، رضا جعفری، احسان سلطانی، حسن زمانی،غلامحسین ،عباس رضایی،جعفر عباسی،محمدرضا باقری، غلامعلی زمانی،شهرام سلیمی،باقر(فرزاد)باقری
بازیکنان ذخیره: حسین کهنسال،محمدجهانبازیان،بهرام سلیمی،جعفر جعفری،علیرضا صدیقی
مدیرعامل:قاسم شجاعی.
مربی:غلامعلی زمانی.
س رست:داراب جعفری.
تدارکات:کریم پرت ان.
ورزشی
بازی در نیمه اول هرچند که در دقایق ابت با برتری تیم بنار همراه بود ولی رفته رفته تیم خوشمکان خودش را پیدا کرد و بازی در نیمه اول بصورت پایاپای انجام شد و هردو تیم موقعیت هایی ایجاد د اما هیچ کدام به گل دست نیافتند.دقیقه13 حسن زمانی درحالیکه با نفوذ خوب خود درموقعیت تک به تک قرار گرفته بود توپ را با فاصله اندک از کنار دروازه به بیرون زد.دقیقه 18 مهاجم خوشمکان از درون محوطه جریمه توپ را تیرک دروازه بنار کوبید. دقیقه 22 جعفر عباسی موقعیت تک به تک را از دست داد.
ورزشی
اما نیمه دوم با شروع طوفانی اتحاد بنار همراه بود و بنار حملات زیادی بر روی دروازه خوشمکان انجام داد و موقعیت های گل فراوانی ایجاد کرد.
دقیقه47 جعفر عباسی با یک حرکت انتحاری از میانه زمین چند بازیکن خوشمکان را جا گذاشت ودرجلوی دروازه توپ را به شهرام سلیمی پاس داد و ضربه شهرام سلیمی پس از برخورد به دستان دروازه بان به گل اول تبدیل شد.
دقیقه63 عباس رضایی بخاطر خطا برروی بازیکن حریف کارت زرد گرفت.دقیقه 65 شهرام سلیمی گل دوم را به ثمر رساند.دقیقه 66 محمدجهانبازیان بجای محمدرضا باقری وارد زمین شد. دقیقه 76 شهرام سلیمی در یک موقعیت تک به تک گل سوم را به ثمر رساند. دقیقه 83 محمد جهانبازیان کارت زرد گرفت.
در نیمه دوم چندین و چند موقعیت مناسب گ نی دیگر هم بوجود آمد که مهاجمین و هافبک های اتحاد بنار با بی دقتی این موقعیت ها را از دست دادند.
ورزشی 
   عکاس: قاسم شجاعی                                                                                                                                                                                                                                                       
اسفند ماه 1370 در بنار آب شیرین
9 اسفند 1370
حسنعلی زمانی فرزند محمد زمان که بر اثر حوادثی در کشور کویت دچار آسیب شده بود ، امروز در گذشت .
شنبه 10 اسفند 1370
حسنعلی زمانی در فاصله ی بین ساعت 12 تا 13 امروز در آرامگاه بنار به خاک س شد .
چهار شنبه 14 اسفند 1370
مراسم فاتحه ی مرحوم حسنعلی زمانی صبح و عصر روزهای یک شنبه 11 اسفند ، دوشنبه 12 اسفند و  امروز در حسینیه ی اعظم بنار آب شیرین برگزار شد .
دوشنبه 19 اسفند 1370
امروز صد عدد کیسه ی سیمان به ارزش 38750 تومان یعنی هر پاکت  3875 ریال یداری و به بنار آب شیرین آمد . ( جهت مقایسه نوشته شد . )
27 اسفند 1370
آسمان امروز بنار آب شیرین کاملا ابری بود و شب ، باران شدیدی بارید .
پنج شنبه 29 اسفند 1370
امروز چهار صد عدد بلوک در بنارآب شیرین  به بهای 7000 تومان یعنی هر عدد 175  ریال تحویل داده شد . ( جهت مقایسه نوشته شد . )
 
منبع : دفتر یاد داشت محمد غلامی
  روی داد های روستای بنار آب شیرین در اردیبهشت ماه 1371
پنج شنبه 3 اردیبهشت 1371
امروز مزرعه ی غله ی حاج عبدالله رضایی  سوخت . علت آن نیز این بود که نادر پرنیان که راننده ی کامباین بود و داشت آن را درو می کرد ، ته سیگارش را درون کلورهای مزرعه پرت کرده بود .
شنبه 5 اردیبهشت 1371
امروز صبح ،  بادی شدید در بنار وزید و در پی آن باران نیز بارید  .
یک شنبه 6 اردیبهشت 1371
امروز هوای بنار ابری بود .
8 اردیبهشت 1371
تیم فوتبال پیروزی بنار آب شیرین در مقابل زیارت به نتیجه ی 2-2 دست یافت . بنار با  پیراهن قرمز بازی کرد و داور این دیدار ، حسین علی پور مربی بود و این دیدار در زیارت انجام شد . گل های بنار را حسین نوشیروانی و مرتضی زمانی به ثمر رساندند .
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) – ناصر خدادادی ، ابراهیم بوستانی ( مسلم جعفری ) ، محمد حسن محبی ( اسماعیل بوستانی ) و یدالله کهنسال ( م عان ) – عباسقلی زمانی ( جمشید زاهدی ) ، حسین حسن پور ( قاسم شجاعی ) حسین نوشیروانی و عباسعلی کهنسال ( هافبک ها ) –مرتضی زمانی و احمد زمانی( مهاجمان )
11 اردیبهشت 1371
تیم فوتبال پیروزی بنار در زمین خود و با داوری محمد کهنسال ، 1-0 تیم دژبان برازجان را ش ت داد . گل : مرتضی زمانی
بازیکنان : حبیب زمانی ( دروازه بان ) – یدالله کهنسال ، ناصر خدادادی ، ابراهیم بوستانی و کرامت رضایی ( م عان ) – صدرالله نعمتی ( بهروز بهروزی ) ، حسین نوشیروانی ، اسماعیل جعفری و عباسقلی زمانی ( هافبک ها ) مرتضی زمانی ( جمشید زاهدی ) و احمد زمانی ( مهاجمان )
18 اردیبهشت 1371
امروز انتخابات مجلس شورای ی برگزار شد و در بنار نیز مردم در حسینیه ی اعظم رفته و رای دادند .
18 اردیبهشت 1371
ساعت دوازده و نیم ظهر امروز توفانی شدید در بنار وزیدن گرفت به گونه ای که چندین نخل از درختان نخل بنار را ش ت و به زمین انداخت . پس از آن بارانی شدید بارید و غلات مردم را شست .
18 اردیبهشت 1371
امروز تیم بنار با نتیجه ی سنگین 7-0 تیم توحید برازجان را در هم کوبید . بنار با لباس قرمز بازی کرد  و محمد کهنسال نیز داور این دیدار خانگی بود .
گل ها : حسین نوشیروانی ( 2 گل ) ، جمشید زاهدی ( 2 گل ) ، محمد تقی باقری ، بهروز بهروزی و مرتضی زمانی
بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( حبیب زمانی ) دروازه بان – حسین حسن پور( ناصر خدادادی ) ، رسول زمانی ( قاسم شجاعی ) ، کرامت رضایی ( عباس زمانی ) و یدالله کهنسال ( م عان ) – احمد زمانی ، محمد تقی باقری ( ابراهیم خدادادی ) ، مسلم جعفری ( هافبک ها ) مرتضی زمانی ( جمشید زاهدی ) ، رسول ( بهروز بهروزی ) و حسین نوشیروانی
یک شنبه 20 اردیبهشت 1371
امروز هوای بنار سرتا سر ابری بود و بارانی بود .
22 اردیبهشت 1371
صفحه ی ادبی رو مه ی خبر جنوب شیراز از محمد غلامی شاعر روستایمان در خواست کرد تا در راستای معرفی شاعران جنوب ، با آن رو مه همکاری د .
چهار شنبه 23 اردیبهشت 1371
تیم فوتبال تابان دویره موفق شد در زمین بنار ، تیم پیروزی بنار آب شیرین را با نتیجه ی 2-0 ش ت بدهد . این دیدار را محمد زمانی داوری کرد .
بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( حبیب زمانی ( دروازه بان ) – مسلم جعفری ( امرالله زاهدی ) ، محمد حسن محبی ( حبیب زمانی ) ، اسماعیل بوستانی و یدالله کهنسال ( م عان ) – بهروز بهروزی ( عباسقلی زمانی ) ، ابراهیم خدادادی ( اسماعیل جعفری ) ، محمد تقی باقری و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) – هوشنگ ( رسول ) و احمد زمانی ( مهاجمان )
25 اردیبهشت 1371
تیم فوتبال پیروزی بنار توانست با نتیجه ی 3-1 تیم پاس آب پخش را ش ت بدهد . داور از آب پخش بود . گل های بنار ، حسین نوشیروانی ( 2 گل ) و مرتضی زمانی
بازیکنان بنار : حبیب زمانی ( دروازه بان ) –محمد حسن محبی  ، امرالله ابراهیمی ، کرامت رضایی و یدالله کهنسال ( م عان ) – عباسقلی زمانی ، اسماعیل جعفری ، حسین نوشیروانی و پرویز نوشیروانی ( هافبک ها ) – هوشنگ ( بهروز بهروزی ) و مرتضی زمانی ( مهاجمان 
منبع : دفتر یادداشت محمد غلامی
پنج شنبه96/08/04 ساعت 14:30  
ورزشگاه سعدآباد       
 اتحاد بنار 7 ایرانجوان آبپخش 2اتحاد بنار - ایرانجوان
(محمدجهانبازیان2گل،عباس رضایی،شهرام سلیمی،باقرباقری،بهرام سلیمی،جعفرعباسی)
بازیکنان بنار: حسین کهنسال،رضاجعفری،حسن زمانی،بهرام سلیمی،غلامحسین ،عباس رضایی، جعفرعباسی،غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری،محمدجهانبازیان،باقر(فرزاد)باقری
بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار،سهراب جعفری،جعفرجعفری،شهرام سلیمی،علیرضا صدیقی
مربی:غلامعلی زمانی س رست:داراب جعفری تدارکات:کریم پرت ان
 
ورزشی
 
دقایق ابت برتری تیم اتحاد بنار ملموس بود.دقیقه4 محمد جهانبازیان درحالیکه روی خط محوطه جریمه با دروازه بان تک به تک شده بود با دریبل دروازه بان گل اول را به ثمر رساند.دقایق15 و17 دو موقعیت توسط باقرباقری و محمدجهانبازیان از دست رفت.دقیقه19 مهاجم ایرانجوان ازپشت محوطه جریمه با یک ضربه زیبا دروازه بنار راباز کرد.دقیقه20 م ع ایرانجوان درون محوطه جریمه باقرباقری را با خطا متوقف کرد وضربه پن ی را عباس رضایی به گل تبدیل کرد.دقیقه36 محمدجهانبازیان از میانه میدان وازپشت م عان حرکت کرد ودرحالیکه د شت محوطه دروازه بان را جلوی خود می دید با یک ضربه زیبا توپ را از بالای دستان دروازه بان به گل تبدیل کرد. دقیقه40 بهرام سلیمی و رضاجعفری کارت زرد گرفتند.دقیقه56 شهرام سلیمی بجای محمدجهانبازیان وارد زمین شد.دقیقه 62 شهرام سلیمی با یک شوت از گوشه محوطه جریمه گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه70 غلامعلی زمانی یک موقعیت تک به تک را ازدست داد.دقیقه72 باقرباقر باقری گل پنجم را به ثمر رساند.دقیقه75 شوت محمدرضا باقری به تیر دروازه برخورد کرد وبه بیرون رفت.دقیقه76 جعفرجعفری بجای باقرباقری وارد زمین شد.دقیقه80 سهراب جعفری بجای محمدرضا باقری به زمین رفت.دقیقه81 با اشتباه م عان بنار مهاجم ایرانجوان با دروازه بان تک به تک شد وبا دریبل دروازه بان توپ را به سمت دروازه زد ولی حسن زمانی در روی خط خود را به توپ رساند و به زیبایی توپ را به بیرون کشید.دقیقه82 از روی ضربه کرنر وبا یک ضربه سر دروازه اتحاد بنار برای بار دوم باز شد. دو دقیقه بعد بهرام سلیمی با نفوذ و تک به تک شدن با دروازه بان حریف گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه 87 از پشت محوطه جریمه ایرانجوان،جعفر عباسی با یک شوت زیبا گل هفتم را به ثمر رساندو بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
پ ن :باتشکرازجناب داراب جعفری بابت ارسال گزارش وع ها
پنج شنبه96/08/04 ساعت 14:30  
ورزشگاه سعدآباد       
 اتحاد بنار 7 ایرانجوان آبپخش 2اتحاد بنار - ایرانجوان
(محمدجهانبازیان2گل،عباس رضایی،شهرام سلیمی،باقرباقری،بهرام سلیمی،جعفرعباسی)
بازیکنان بنار: حسین کهنسال،رضاجعفری،حسن زمانی،بهرام سلیمی،غلامحسین ،عباس رضایی، جعفرعباسی،غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری،محمدجهانبازیان،باقر(فرزاد)باقری
بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار،سهراب جعفری،جعفرجعفری،شهرام سلیمی،علیرضا صدیقی
مربی:غلامعلی زمانی س رست:داراب جعفری تدارکات:کریم پرت ان
 
ورزشی
 
دقایق ابت برتری تیم اتحاد بنار ملموس بود.دقیقه4 محمد جهانبازیان درحالیکه روی خط محوطه جریمه با دروازه بان تک به تک شده بود با دریبل دروازه بان گل اول را به ثمر رساند.دقایق15 و17 دو موقعیت توسط باقرباقری و محمدجهانبازیان از دست رفت.دقیقه19 مهاجم ایرانجوان ازپشت محوطه جریمه با یک ضربه زیبا دروازه بنار راباز کرد.دقیقه20 م ع ایرانجوان درون محوطه جریمه باقرباقری را با خطا متوقف کرد وضربه پن ی را عباس رضایی به گل تبدیل کرد.دقیقه36 محمدجهانبازیان از میانه میدان وازپشت م عان حرکت کرد ودرحالیکه د شت محوطه دروازه بان را جلوی خود می دید با یک ضربه زیبا توپ را از بالای دستان دروازه بان به گل تبدیل کرد. دقیقه40 بهرام سلیمی و رضاجعفری کارت زرد گرفتند.دقیقه56 شهرام سلیمی بجای محمدجهانبازیان وارد زمین شد.دقیقه 62 شهرام سلیمی با یک شوت از گوشه محوطه جریمه گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه70 غلامعلی زمانی یک موقعیت تک به تک را ازدست داد.دقیقه72 باقرباقر باقری گل پنجم را به ثمر رساند.دقیقه75 شوت محمدرضا باقری به تیر دروازه برخورد کرد وبه بیرون رفت.دقیقه76 جعفرجعفری بجای باقرباقری وارد زمین شد.دقیقه80 سهراب جعفری بجای محمدرضا باقری به زمین رفت.دقیقه81 با اشتباه م عان بنار مهاجم ایرانجوان با دروازه بان تک به تک شد وبا دریبل دروازه بان توپ را به سمت دروازه زد ولی حسن زمانی در روی خط خود را به توپ رساند و به زیبایی توپ را به بیرون کشید.دقیقه82 از روی ضربه کرنر وبا یک ضربه سر دروازه اتحاد بنار برای بار دوم باز شد. دو دقیقه بعد بهرام سلیمی با نفوذ و تک به تک شدن با دروازه بان حریف گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه 87 از پشت محوطه جریمه ایرانجوان،جعفر عباسی با یک شوت زیبا گل هفتم را به ثمر رساندو بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
پ ن :باتشکرازجناب داراب جعفری بابت ارسال گزارش وع ها
رئیس هیات ورزش های بومی و محلی استان کرمانشاه گفت: در حال تلاش برای تدوین دایره المعارف بازی های بومی محلی استان هستیم.
پنج شنبه96/08/04 ساعت 14:30  
ورزشگاه سعدآباد       
 اتحاد بنار 7 ایرانجوان آبپخش 2
(محمدجهانبازیان2گل،عباس رضایی،شهرام سلیمی،باقرباقری،بهرام سلیمی،جعفرعباسی)
بازیکنان بنار: حسین کهنسال،رضاجعفری،حسن زمانی،بهرام سلیمی،غلامحسین ،عباس رضایی، جعفرعباسی،غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری،محمدجهانبازیان،باقر(فرزاد)باقری
بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار،سهراب جعفری،جعفرجعفری،شهرام سلیمی،علیرضا صدیقی
مربی:غلامعلی زمانی س رست:داراب جعفری تدارکات:کریم پرت ان
 
ورزشی


 
دقایق ابت برتری تیم اتحاد بنار ملموس بود.دقیقه4 محمد جهانبازیان درحالیکه روی خط محوطه جریمه با دروازه بان تک به تک شده بود با دریبل دروازه بان گل اول را به ثمر رساند.دقایق15 و17 دو موقعیت توسط باقرباقری و محمدجهانبازیان از دست رفت.دقیقه19 مهاجم ایرانجوان ازپشت محوطه جریمه با یک ضربه زیبا دروازه بنار راباز کرد.دقیقه20 م ع ایرانجوان درون محوطه جریمه باقرباقری را با خطا متوقف کرد وضربه پن ی را عباس رضایی به گل تبدیل کرد.دقیقه36 محمدجهانبازیان از میانه میدان وازپشت م عان حرکت کرد ودرحالیکه د شت محوطه دروازه بان را جلوی خود می دید با یک ضربه زیبا توپ را از بالای دستان دروازه بان به گل تبدیل کرد. دقیقه40 بهرام سلیمی و رضاجعفری کارت زرد گرفتند.دقیقه56 شهرام سلیمی بجای محمدجهانبازیان وارد زمین شد.دقیقه 62 شهرام سلیمی با یک شوت از گوشه محوطه جریمه گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه70 غلامعلی زمانی یک موقعیت تک به تک را ازدست داد.دقیقه72 باقرباقر باقری گل پنجم را به ثمر رساند.دقیقه75 شوت محمدرضا باقری به تیر دروازه برخورد کرد وبه بیرون رفت.دقیقه76 جعفرجعفری بجای باقرباقری وارد زمین شد.دقیقه80 سهراب جعفری بجای محمدرضا باقری به زمین رفت.دقیقه81 با اشتباه م عان بنار مهاجم ایرانجوان با دروازه بان تک به تک شد وبا دریبل دروازه بان توپ را به سمت دروازه زد ولی حسن زمانی در روی خط خود را به توپ رساند و به زیبایی توپ را به بیرون کشید.دقیقه82 از روی ضربه کرنر وبا یک ضربه سر دروازه اتحاد بنار برای بار دوم باز شد. دو دقیقه بعد بهرام سلیمی با نفوذ و تک به تک شدن با دروازه بان حریف گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه 87 از پشت محوطه جریمه ایرانجوان،جعفر عباسی با یک شوت زیبا گل هفتم را به ثمر رساندو بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
پ ن :باتشکرازجناب داراب جعفری بابت ارسال گزارش وع ها
اخبار بنارانه
پنج شنبه96/08/04 ساعت 14:30  
اتحاد بنار - ایرانجوان
ورزشگاه سعدآباد       
 اتحاد بنار 7 ایرانجوان آبپخش 2
(محمدجهانبازیان2گل،عباس رضایی،شهرام سلیمی،باقرباقری،بهرام سلیمی،جعفرعباسی)
بازیکنان بنار: حسین کهنسال،رضاجعفری،حسن زمانی،بهرام سلیمی،غلامحسین ،عباس رضایی، جعفرعباسی،غلامعلی زمانی،محمدرضا باقری،محمدجهانبازیان،باقر(فرزاد)باقری
بازیکنان ذخیره:محمدکشتکار،سهراب جعفری،جعفرجعفری،شهرام سلیمی،علیرضا صدیقی
مربی:غلامعلی زمانی س رست:داراب جعفری تدارکات:کریم پرت ان
 
ورزشی
 
دقایق ابت برتری تیم اتحاد بنار ملموس بود.دقیقه4 محمد جهانبازیان درحالیکه روی خط محوطه جریمه با دروازه بان تک به تک شده بود با دریبل دروازه بان گل اول را به ثمر رساند.دقایق15 و17 دو موقعیت توسط باقرباقری و محمدجهانبازیان از دست رفت.دقیقه19 مهاجم ایرانجوان ازپشت محوطه جریمه با یک ضربه زیبا دروازه بنار راباز کرد.دقیقه20 م ع ایرانجوان درون محوطه جریمه باقرباقری را با خطا متوقف کرد وضربه پن ی را عباس رضایی به گل تبدیل کرد.دقیقه36 محمدجهانبازیان از میانه میدان وازپشت م عان حرکت کرد ودرحالیکه د شت محوطه دروازه بان را جلوی خود می دید با یک ضربه زیبا توپ را از بالای دستان دروازه بان به گل تبدیل کرد. دقیقه40 بهرام سلیمی و رضاجعفری کارت زرد گرفتند.دقیقه56 شهرام سلیمی بجای محمدجهانبازیان وارد زمین شد.دقیقه 62 شهرام سلیمی با یک شوت از گوشه محوطه جریمه گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه70 غلامعلی زمانی یک موقعیت تک به تک را ازدست داد.دقیقه72 باقرباقر باقری گل پنجم را به ثمر رساند.دقیقه75 شوت محمدرضا باقری به تیر دروازه برخورد کرد وبه بیرون رفت.دقیقه76 جعفرجعفری بجای باقرباقری وارد زمین شد.دقیقه80 سهراب جعفری بجای محمدرضا باقری به زمین رفت.دقیقه81 با اشتباه م عان بنار مهاجم ایرانجوان با دروازه بان تک به تک شد وبا دریبل دروازه بان توپ را به سمت دروازه زد ولی حسن زمانی در روی خط خود را به توپ رساند و به زیبایی توپ را به بیرون کشید.دقیقه82 از روی ضربه کرنر وبا یک ضربه سر دروازه اتحاد بنار برای بار دوم باز شد. دو دقیقه بعد بهرام سلیمی با نفوذ و تک به تک شدن با دروازه بان حریف گل بعدی را به ثمر رساند.دقیقه 87 از پشت محوطه جریمه ایرانجوان،جعفر عباسی با یک شوت زیبا گل هفتم را به ثمر رساندو بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
پ ن :باتشکرازجناب داراب جعفری بابت ارسال گزارش وع ها