گاه نوشت ۷۲


سروش صحت در ستون «تا ی نوشت» رو مه اعتماد درباره حادثه پلاسکو نوشت.
نوشت:چگونه ای؟.... نوشتم :دل تنگــــ نوشت:شده دلتنگ شوی غم به جهانت برسد؟
تسنیم نوشت: نائب رئیس مجلس شورای ی گفت: در مجلس قانون را طوری نوشته ایم که عده ای بتوانند پول های کلانی بردارند که ازاین رو باید قانون را بر اساس عد نوشت.


نوشت فاطمه، شاعر زبانش الکن شد
نوشت فاطمه، هفت آسمان مزین شد
نوشت فاطمه، تکلیف نور روشن شد
دلیل خلق زمین و زمان معین شد...

"حمیدرضا برقعی"
نام زیبای پــدر با سیم و زر  باید نوشت   خوب و عـالی  با عـیاری معتبر باید نوشت   برکت نان و نمک از همت والای اوست این چنین گویم که نامش تاج سر باید نوشت   پیشاپیش روز پدر مبارک
تا زمین قدم برداشت ، آسمان نوشت علی / رحمان نوازی تا زمین قدم برداشت ، آسمان نوشت علی/ آسمان که ب ا شد ، ک شان نوشت علی/ ک شان که پیدا شد ، یک جهان نوشت علی/ این جهان که معنا شد ، بیکران نوشت علی/ بیکرانه ها پر شد ، لامکان نوشت علی... تا زمین قدم برداشت ، آسمان نوشت علی آسمان که ب ا شد ، ک شان نوشت علی ک شان که پیدا شد ، یک جهان نوشت علی این جهان که معنا شد ، بیکران نوشت علی بیکرانه ها پر شد ، لامکان نوشت علی با هرآنچه که میشد ، با همان نوشت علی با قلم نوشت علی ، با زبان نوشت علی و سپس هر آنچه داشت ، در توان نوشت علی روی صورت انسان ، روی جان نوشت علی با غبار او روی ، چشممان نوشت علی...
نمایشگاهی از آثار عکاسان رسانه پایگاه ع چیلیک با عنوان « ع نوشت » عصر روز 15 بهمن ماه در نگارخانه لاله گشایش می یابد.
آرمان نوشت؛ظاهرا مخالفان ت که یکی از بهانه های ت یب آنها القای موفق نبودن ت در موضوع اشتغا ایی است، خودشان دست به کار شدند و شغلی به نام «ع نوشت ت یب » به راه انداختند.
قصیده ای در مدح المومنین علی بن طالب علیه السلام روزی که آیه آیه ی قرآن خدا نوشت گویا کنار نام خودش مرتضی نوشت غیر از تو راه حقّ و نجاتی نیافتیم چون "انّما ولیّکُمُ الله" را نوشت در آیۀ غدیر و تکامل به دین،ببین تنها که را برای همه مقتدا نوشت مداح ذات تو، که به جز ذات کبریاست؟حقّا به مدح تو به کتابش ثنا نوشت آن را که داشت در دلش حبّ علی قرار صد ساله راهش از ره دوزخ جدا نوشت از نوع آن ولادت در کعبه،حقّ به خلق فهمانده که حساب علی را سوا نوشت بودی وصی و لحم و دم و جان مصطفی پس می توان که نام تو را مصطفی نوشت سرّ نبوّتی، که شدی ختم اوصیاء شرط نبوّت همه را زین ولا نوشت کی راه نیل در بر موسی گشوده بود نام تو را به بحر،یقیناً عصا نوشت عیسی یکی ز شیعیان علی بود بی گمان هر مُرده را که زنده ز نام شما نوشت محو نبرد تو همه بودند در اُحد آمد ز راه پیک خدا و تو را نوشت تعبیر یل برای تو هم ر شأن توستدر شأن و مرتبت چو خدا لافتی نوشت جز"ذکر" نام توکه "علیٌ عبادَه" شدذکری ندیده صفحه ی ایجاد تا نوشت مارا که جان ز جام ولای تو مست شد بر"بارگاه قدس نجف" مبتلا نوشت مارا که دل به زلف خم یار بسته ایم اصحاب" البلاءُ لأهلِ اللّولا" نوشت آنجا که شد به کوچه ز سیلی رخی کبود در حیرتم... چه صبر عظیمت خدا نوشت هرگز ز داغ کوچه خلاصی نداشتی فُزتُ وَ ربّ کعبه" تو را تا رها نوشت گفتی به چاه راز دلت را به نیمه شب سهم تو را ز داغ، چه بی انتها نوشت تا من غلام حیدرم از عالمی سرمصد شکر ازخدا که مرا هم گدا نوشت نه ابتدا به فضل تو دیدم نه انتها این بحر بیکرانه خدا تا کجا نوشت وحید دکامین(حزین)
قصیده ای در مدح المومنین علی بن طالب علیه السلام روزی که آیه آیه ی قرآن خدا نوشتگویا کنار نام خودش مرتضی نوشت غیر از تو راه حقّ و نجاتی نیافتیمچون "انّما ولیّکُمُ الله" را نوشت در آیۀ غدیر و تکامل به دین،ببینتنها که را برای همه مقتدا نوشت مداح ذات تو، که به جز ذات کبریاست؟حقّا به مدح تو به کتابش ثنا نوشت آن را که داشت در دلش حبّ علی قرارصد ساله راهش از ره دوزخ جدا نوشت از نوع آن ولادت در کعبه،حقّ به خلقفهمانده که حساب علی را سوا نوشت بودی وصی و لحم و دم و جان مصطفیپس می توان که نام تو را مصطفی نوشت سرّ نبوّتی، که شدی ختم اوصیاءشرط نبوّت همه را زین ولا نوشت کی راه نیل در بر موسی گشوده بودنام تو را به بحر،یقیناً عصا نوشت عیسی یکی ز شیعیان علی بود بی گمانهر مُرده را که زنده ز نام شما نوشت محو نبرد تو همه بودند در اُحدآمد ز راه پیک خدا و تو را نوشت تعبیر یل برای تو هم ر شأن توستدر شأن و مرتبت چو خدا لافتی نوشت جز"ذکر" نام توکه "علیٌ عبادَه" شدذکری ندیده صفحه ی ایجاد تا نوشت مارا که جان ز جام ولای تو مست شدبر"بارگاه قدس نجف" مبتلا نوشت مارا که دل به زلف خم یار بسته ایماصحاب" البلاءُ لأهلِ اللّولا" نوشت آنجا که شد به کوچه ز سیلی رخی کبوددر حیرتم... چه صبر عظیمت قضا نوشت هرگز ز داغ کوچه خلاصی نداشتیفُزتُ وَ ربّ کعبه" تو را تا رها نوشت گفتی به چاه راز دلت را به نیمه شب سهم تو را ز داغ، چه بی انتها نوشت تا من غلام حیدرم از عالمی سرمصد شکر ازخدا که مرا هم گدا نوشت نه ابتدا به فضل تو دیدم نه انتها این بحر بیکرانه خدا تا کجا نوشت وحید دکامین
تسنیم نوشت: خارجه در بیانیه ای به مناسبت یک سالگی نوشت واشنگتن و تهران علی رغم توافق هسته ای اختلاف دارند.
تسنیم نوشت: خارجه در بیانیه ای به مناسبت یک سالگی نوشت واشنگتن و تهران علی رغم توافق هسته ای اختلاف دارند.
ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ . ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﺣﻞ نوﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ ... ﺁنطﺮﻑ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ ... ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻗﺎﺗﻞ ... ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻱ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪﻱ ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ : ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ. ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ . ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ : " ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ! ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ". بر آنچه گذشت ،آنچه ش ت ،آنچه نشد ...حسرت نخور ؛زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...!!! حسرت نخور

(خانم ها بخوانند)
دخترم مسیج که واسه ت گذاشتن، وا نرو. ذوق نکن.
به حرفِ من پیرمرد که دو تا مو از تو بیشتر سفید گوش کن.
چند تا قانون داره این ماجرا:
1. اگه نوشت «سلام بانو. زیبایی شما متحیرم کرد...»
یه مگسی رو فرض کن که داره دست هاشو می ماله به هم بچسبه بهت.
2. اگه نوشت «های. وود یو پلیز...» اوکی پُکی حواله ش نکن.
چون نیومده باهات دوست شه؛ اومده تو رو مفت کنه به دوستی با خودش!
3. اگه نوشت «همینطور داشتم پرسه می زدم گفتم یه حالی ازتون بپرسم» بدون پرسه نزده.صفحه تو شخم زده.
4. اگه نوشت «من رکم. راحتم. اومدم بگم...» مطمئن باش بیست جای دیگه از رو لغت نامه حرف زده جواب نگرفته، حالا خاک بازی شو آورده واسه تو.

5. اگه نوشت «دلم با تو / هماهنگه / نگاه تو...»، الان داشته اون آهنگ رو گوش می داده!

6. اگه نوشت «می دونی چیه؟ اکثر مردها فقط فکرِ...» دقیقا خودش جزو اون «اکثر»ئه. کلا آدم ها یه «اکثر» می سازن که یواشکی فر بخورن تو «اَقَل»!

7. اگه نوشت «زنی چنین که تویی آنَک، شکوه و روح دگر بخشد...» خودتو حاضر کن برا رفاقت با مجری برنامه مشاعره؛ با همون قیافه، با همون کیفیت، با همون جمله ی معروف که «آفرین بر شما. نفرِ بعدی!»

8. اگه نوشت «می خوام ت، قوی می خوام ت» با یه کَنه طرفی؛ بچسب، زگیل، ول نکن.

9. اگه نوشت «راستی یه سوالی می تونم ازتون بپرسم؟» جوونِ بدی نیست. منتها هنوز بلد نیست.

10. و اگه نوشت «سه تا خصوصیت ازتون می گم که اگه اشتباه بود بلاکم کن» ختمِ روزگاره... ته ش.... بلاکش کن!
#یاسر_نوروزی
انتخاب نوشت:کت که در هفته های اخیر در ایران و خارج از ایران خبرهای زیادی درباره آن شنیده شده است و یک روز پس از درگذشت آیت الله هاشمی، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در حساب کاربری اش در توییتر نوشت: «امروز باید قدر کتاب ارزشمند آقای شیرعلی نیا درمورد آقای هاشمی شناخته شود.»
او در 23 بهمن در بیانیه ای نوشت: از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
تسنیم نوشت: رئیس اسبق رسانه ملی از دیدارش با سیدابراهیم رئیسی، قالیباف، حاجی بابایی، زاکانی و بذ اش خبر داد و نوشت پیروزی در دسترس است.
تسنیم نوشت: رئیس اسبق رسانه ملی از دیدارش با سیدابراهیم رئیسی، قالیباف، حاجی بابایی، زاکانی و بذ اش خبر داد و نوشت پیروزی در دسترس است.
جماران نوشت: محمد درودیان از راویان دفاع مقدس در کانال تلگرامی خود از تاملی بر نقش آقای هاشمی در جنگ ایران و عراق نوشت.
میزان نوشت: وبگاه العربی مستقر در انگلیس نوشت: ایران درحالی گام به گام راهبرد بزرگ خود را به پیش می برد که اعراب منطقه تنها دل به شرکای غرب خود بسته اند.
جماران نوشت:سیدحسن در اینستاگرام خود از دومین سالگرد درگذشت دایى بزرگوارم مرحوم سید صادق طباطبایى نوشت.
سعید آجرلو درباره اتفاقات اخیر به سلطانی فر، ورزش و جوانان، نامه نوشت.
ایسنا نوشت: داستانی که یک دختربچه هشت ساله درباره مراقبت از برادر کوچک خود نوشت، به فهرست پرفروش ترین های آمازون راه یافت.

پرویز پرستویی باز هم در اینستاگرام خود از فاجعه پلاسکو نوشت.
ایرنا نوشت به نقل از مدیرعامل ایران ایر نوشت: ید 100هواپیما از ایرباس کار کوچکی نیست که برخی در جهت ت یب آن گام بر می دارند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نوشت افزار با اشاره به افتتاح پنجمین نمایشگاه نوشت‌افزار از افزایش سهم تولیدات داخلی در بازار نوشت افزار کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که بخش عمده‌ای از بازار نوشت‌افزار در سال‌های گذشته از محل واردات تأمین می‌شد اما باهمت تولیدکنندگان داخلی این سهم به 40 درصد افزایش یافته است. ادامه مطلب...
نمی دانم چه طور حسی می تواند باشد؛ یک روز صبح بیدار شوی و ببینی عوض شده ای. حتمن خیلی غم انگیز است، ولی باید پذیرفت. همه ی چیزهای خوب به اندازه ی خودشان غم انگیز اند ... + کمی خوش حال و بسیار غم گین ام. من نوشت 1 : صبر می کنیم و در سکوت ادامه می دهیم. من نوشت 2 : عنوان از بیژن جلالی ست.
نمی دانم چه طور حسی می تواند باشد؛ یک روز صبح بیدار شوی و ببینی عوض شده ای! حتمن خیلی غم انگیز است، ولی باید پذیرفت. همه ی چیزهای خوب به اندازه ی خودشان غم انگیز اند ... + کمی خوش حال و بسیار غم گین ام. من نوشت 1 : صبر می کنیم و در سکوت ادامه می دهیم. من نوشت 2 : عنوان از بیژن جلالی ست.
نمی دانم چه طور حسی می تواند باشد؛ یک روز صبح بیدار شوی و ببینی عوض شده ای. حتمن خیلی غم انگیز است، ولی باید پذیرفت. همه ی چیزهای خوب به اندازه ی خودشان غم انگیز اند ... + کمی خوش حال و بسیار غم گین ام. من نوشت 1 : صبر می کنیم و در سکوت ادامه می دهیم. من نوشت 2 : عنوان از بیژن جلالی ست.
ایسنا نوشت: یک رو مه عبری زبان نوشت، نخست رژیم صهیونیستی به تدریج از طرح صلح منطقه ای خود که حدود ۹ ماه قبل آن را به رئیس بزرگترین حزب اپوزیسیون این رژیم ارائه کرده بود، پا پس کشید.