کانال تبلیغ محله محور

با پیشروی ها و دلاوری های نیروهای عراقی، عملیات نیمه راست شهر موصل به روزهاى پایانى خود نزدیک میشود✌

محور شمال
در این محور بعد از اینکه دیروز عراق به محله ی منشاه الکندی نفوذ کرد، امروز این محله و یکی از پایگاهای نظامی عراق در این محور به طور کامل کنترل شد و پرچم عراق در این محله به اهتزاز در آمد.
خبرهای از ترک محله العربی در این محور توسط حکایت دارد.

در محور شرق
عملیات در این محور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود.

در قسمت شمالی محله های ال ین و ا راعه توسط نیروهای "ضد تروریسم" کنترل و پرچم عراق بر فراز بزرگترین مسجد موصل، مسجد جامع (کبیر) برافراشته شد.
این نیروها در این قسمت از شهر به پل پنجم رود دجله رسیدند.

در قسمت جنوبی، نیروهای عراقی پیشروی های ویژه داشتند و بعد از درگیری هایی که با مسلحین داشتند محله های نینوا شرقیه، بازار الغنم، باب شمس، النعمانیه، العطشانه، الجزائر، الدرکزلیه، السویس و سنحاریب را کنترل و پرچم عراق را در این محله ها برافراشتند.
یکی از دلایل آزادسازی گسترده در این قسمت از شهر، حمله از چند جناح و همچنین به دلیل ترک اهالی این محله ها، و تا حدودی خالی از سکنه بودن این محله ها بوده است.
منطقه "مدینه الاثریة" از چهار طرف به محاصره در آمده است و امکان آزادسازى این منطقه تا ساعت آینده وجود دارد.

در محور های دیگر نیروها در حال پا ازی و شهرداری در حال حل مشکلات از قبیل آب، برق و بازگشایی کوچه و خیابان های این شهر میباشد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: ساماندهی دست فروشان در محله صد دستگاه و بهسازی کانال های آب های سطحی محله عارف در دستور کار قرار دارد.
طرح بزرگ امنیت محله محور در شهرستان نجف آباد اجرا و 30 ، متهم مراجع قضائی ، معتاد تابلو و ده فروش دستگیر شدند.
ناهماهنگى با یکدیگر در شرق شهر موصل به دلیل پراکندگى این مسلحین در 5 محله ى باقى مانده نیمه راست این شهر.

در محور شمال امروز و نیروهاى "ضد تروریسم" بعد از کنترل محله هاى الکندى، قیروان و الشرطه، توانستند به محله هاى منشأة الکندى و قصور رئاسیة نفوذ کنند.
خبرها حکایت دارد مسلحین از این محور به محله هاى العربی و الرشیدیة پا به فرار گذاشتند.

در محور شرقى از سمت رود دجله، نیروهاى "پلیس اتحادى" پرچم عراق را در محله هاى یونس نبى و جماسیه به اهتزاز در بیاورد و مسجد و مرقد حضرت یونس را از بازپس بگیرد.
طبق خبرهاى رسیده، با نفوذ نیروهاى عراقى به محله هاى شرقیه و نینوا الشرقیة و بالا گرفتن درگیرى ها، هزاران نفر از اهالى، این منطقه را به مقصد محله هاى تازه آزاد شده ترک کرده اند.

امروز براى اولین بار یکى از تک
تیراندازان عراق، یکى از مسلحین را در غرب شهر موصل مورد اصابت قرار داد.

طبق آمارهاى غیر رسمى تعداد آواره هاى عملیات آزادسازى استان نینوا به ١٨١ هزار نفر رسیده است.

با پیشروی ها و دلاوری های نیروهای عراقی، عملیات نیمه راست شهر موصل به روزهاى پایانى خود نزدیک میشود✌

محور شمال
در این محور بعد از اینکه دیروز عراق به محله ی منشاه الکندی نفوذ کرد، امروز این محله و یکی از پایگاهای نظامی عراق در این محور به طور کامل کنترل شد و پرچم عراق در این محله به اهتزاز در آمد.
خبرهای از ترک محله العربی در این محور توسط حکایت دارد.

در محور شرق
عملیات در این محور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میشود.

در قسمت شمالی محله های ال ین و ا راعه توسط نیروهای "ضد تروریسم" کنترل و پرچم عراق بر فراز بزرگترین مسجد موصل، مسجد جامع (کبیر) برافراشته شد.
این نیروها در این قسمت از شهر به پل پنجم رود دجله رسیدند.

در قسمت جنوبی، نیروهای عراقی پیشروی های ویژه داشتند و بعد از درگیری هایی که با مسلحین داشتند محله های نینوا شرقیه، بازار الغنم، باب شمس، النعمانیه، العطشانه، الجزائر، الدرکزلیه، السویس و سنحاریب را کنترل و پرچم عراق را در این محله ها برافراشتند.
یکی از دلایل آزادسازی گسترده در این قسمت از شهر، حمله از چند جناح و همچنین به دلیل ترک اهالی این محله ها، و تا حدودی خالی از سکنه بودن این محله ها بوده است.
منطقه "مدینه الاثریة" از چهار طرف به محاصره در آمده است و امکان آزادسازى این منطقه تا ساعت آینده وجود دارد.

در محور های دیگر نیروها در حال پا ازی و شهرداری در حال حل مشکلات از قبیل آب، برق و بازگشایی کوچه و خیابان های این شهر میباشد.

محور شمال و شمال شرقی
در ادامه عملیات در این محور که دیروز در محله هاى الحدباء و الکفاءات الثانیه شروع شده بود، امروز عراق موفق شد محله الحدباء رو به طور کامل آزاد کند، به گفته منابع میدانی در هنگامی که این محله هنوز به طور کامل آزاد نشده بود، مردم از خوشحالى به خیابان ها آمده بودن و به شادی پرداختند.
نیروهای عراقی همچنین موفق شدند خانواده ای را در که در محله الحدباء توسط یکی از مسلحین به گروگان گرفته شده بود را آزاد کنند.
درگیری ها طبق آ ین خبرها در هر محله الکفاءات الثانیه و الکندی در محور شمال ادامه دارد، در محله الکندی برخی از اهالی را مجبور به ترک این محله کرده است.
در محور شمال شرق هم نیروهای "ضد تروریسم" عراق بعد از درگیری ها شدیدی که در موصل داشتند توانستند کل منطقه که از چند دانشکده و خوابگاه تشکیل میشد را آزاد کنند.
امروز علوم عراق اعلام کرد، دانشجویانی که در چند سال گذشته در موصل ادامه تحصیل را رها کرده بودند میتوانند به برگردند که این خبر خوشی برای انی بود که بعد از موصل توسط مجبور به ترک تحصیل شده بودند.

محور جنوب و جنوب شرقی
محله های النصر، الفیصلیه، یارمجه شرقی و یارمجه غربی به جمع محله های آزاد شده پیوستند و به این ترتیب جنوب موصل (نیمه شرقى) به طور کامل آزاد شد.✌
نیروهای "پلیس اتحادی" و نیروهای دیگر عراقی به محله تونس نبی نفوذ د،خبرها حکایت دارد مردم زیادى این محله رو ترک و به محله هاى تازه آزاد شده نقل مکان میکنند.

پیشروى در شمال شهر موصل به کندى یا شاید هم به سختى پیش مى رود.

بعد از إتمام عملیات واگذار شده به نیروهاى ضد تروریسم و پلیس اتحادى عراق در قسمت هاى شمال شرقى، شرق و جنوب و آزادسازى این مناطق توسط این نیروها، فعالیت عراق در محور شمال بیشتر شد.

بعد از چند روز درگیرى عراق با مسلحین در این محور و آزادى سازى محله العربی و ملایین و شهادت یکى از فرماندهان با خم در محله العربی به نام "سبهان حسن اسماعیل"، توانست بعد از دو روز درگیرى به آ ین محله تحت کنترل در نیمه راست شهر موصل نفوذ کند و آزادسازى قسمتى از این محله را با برافراشتن پرچم عراق اعلام کند.

وزارت دفاع عراق امروز در اعلامیه اى خبر از کنترل کامل نیمه راست شهر موصل را اعلام کرد که به دلیل منتشر نشدن هیچ ع یا ویدیویى از تنها محله ى باقى مانده (الرشیدیة) و اعلام ن آزادسازى این محله توسط فرماندهى این عملیات تا این لحظه، این خبر از طرف ما تایید نمیشود.

طبق اعلام وزارت مهاجرین عراق بعد از بازگشت امنیت به محله هاى تازه آزاد شده شهر موصل، ٤ هزار نفر از آواره هاى این شهر به مناطق خود بازگشتند.

پیشروى در شمال شهر موصل به کندى یا شاید هم به سختى پیش مى رود.

بعد از إتمام عملیات واگذار شده به نیروهاى ضد تروریسم و پلیس اتحادى عراق در قسمت هاى شمال شرقى، شرق و جنوب و آزادسازى این مناطق توسط این نیروها، فعالیت عراق در محور شمال بیشتر شد.

بعد از چند روز درگیرى عراق با مسلحین در این محور و آزادى سازى محله العربی و ملایین و شهادت یکى از فرماندهان با خم در محله العربی به نام "سبهان حسن اسماعیل"، توانست بعد از دو روز درگیرى به آ ین محله تحت کنترل در نیمه راست شهر موصل نفوذ کند و آزادسازى قسمتى از این محله را با برافراشتن پرچم عراق اعلام کند.

وزارت دفاع عراق امروز در اعلامیه اى خبر از کنترل کامل نیمه راست شهر موصل را اعلام کرد که به دلیل منتشر نشدن هیچ ع یا ویدیویى از تنها محله ى باقى مانده (الرشیدیة) و اعلام ن آزادسازى این محله توسط فرماندهى این عملیات تا این لحظه، این خبر از طرف ما تایید نمیشود.

طبق اعلام وزارت مهاجرین عراق بعد از بازگشت امنیت به محله هاى تازه آزاد شده شهر موصل، ٤ هزار نفر از آواره هاى این شهر به مناطق خود بازگشتند.

محور شمال
در این محور بعد در چند روز توقف پیشروی ها به دلیل پا ازی مناطق آزاد شده، امروز نیروهای عراق حمله ای رو به سه محله الحدبا، المدراالعامین و الکفاات الثانیه شروع د که توانستند به بخش شمالی این محله ها تسلط پیدا کنند.

محور شمال شرقی
در این محور همانطور که در اخبار دیروز از آماده شدن برای حمله به موصل گفتیم، امروز این نیروها از ساعت 6 صبح به وقت محلی، حمله به این را شروع د که بعد از درگیری های شدیدی که پیشبینی هم میشد توانستند دانشکده و فنی و همچنین خوابگاه این را به کنترل خود در بیاورند.

محور جنوب شرقی و جنوب
نیروهای این محور بعد از کنترل محله های ضباط و المالیه، امروز هم عملیات را در ساحل رود دجله ادامه دادن و وارد محله های النصر و الفیصلیه شدن و به یکی دیگر از پل های رود دجله رسیدند و همچنین ساختمان هاى فرماندارى و استاندارى را کنترل د.
خبرهایی مبنی بر تسلط کامل نیروهای عراق بر این دو محله مخابره میشود.

به نظر میرسد نیروهاى این محور با ادامه عملیات در ساحل رود دجله قصد دارند این جبهه را به جبهه نیروهاى شمال شرق در پشت موصل به هم برساندند و محله هاى وسط شهر موصل (نیمه شرقى) را در محاصره قرار بدهند.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/ac63/r7x9h9lp38um4d4zg.jpg
طبق اعلام منابع میدانى امروز هم درگیرى ها در محورهاى شمال شرقى و جنوب به شدت روزهاى قبل همچنان ادامه داشت.

محور شمال و شمال شرقى
در این دو محور که دیروز عراق از شمال و نیروهاى "ضد تروریسم" از جنوب به محله هاى الحدباء، ٧ نیسان و الصدیق حمله اى رو شروع کرده بودند، امروز محله ٧ نیسان به طور کامل و قسمت هایى از دو محله دیگر توسط این نیروها کنترل شد و پرچم عراق در این قسمت ها به اهتزاز در آمد
منابع میدانى از نبرد سرسختانه در محله صدیق خبر میدهند، نیروهاى عراقى با آزادسازى این محله در روزهاى آینده، به نزدیکى موصل و تعدادى از اداره هاى تى شهر موصل خواهند رسید و این یکى از دلایل دفاع جدى در این محله است.

محور جنوب
در روزهاى آینده باید منتظر اعلام آزادى کامل جنوب (نیمه شرقى) شهر موصل باشیم.
امروز درگیرى ها در محله هاى دومیز، سومر، بارمجه شرقیه ، المالیة و الضباط ادامه داشت که آزادى محله الضباط توسط نیروهاى عراقى اعلام شد.
همچنین بعضى از منابع از آزادى محله المالیة هم خبر میدهند که براى تایید خبر باید تا فردا صبر کرد.
فاصله نیروهاى عراق با مسجد یونس نبى در همسایگى محله المالیة به ٢٠٠ متر کاهش پیدا کرده است.
یکى از أه نیروهاى عراقى در این محور رسیدن به پل حریه که یکى از پل هاى رود دجله میباشد است.

فرماندهى نیروهاى "پلیس اتحادیه" اعلام کرد ؛ این نیروها در روز چهارشنبه از هزار خانواده که محله هاى الفرقان، الضباط و المالیة را ترک د استقبال، و این خانواده ها را به اردوگاه خارز انتقال داد.

گشت های محله محور بسیج به زودی در تهران آغاز می شود    به نقل از خبرگزاری بسیج، محمدرضا یزدی فرمانده حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، به طرح گشت های محله محور بسیج اشاره کرد و گفت: هدف این طرح، تأمین امنیت شهر و شهروندان است البته نیروی انتظامی با قوت در تأمین امنیت کوشا است و کار خود را انجام می دهد، اما برقراری امنیت کامل در تهران نیازمند همکاری همه دستگاه هاست. وی اظهار داشت: پاسداران انقلاب ی به دنبال این است که با راه اندازی این نوع گشت ها بتواند بخشی از امنیتی که در پایتخت لازم است را تأمین کند.


گشت های محله محور بسیج به زودی در تهران آغاز می شود    به نقل از خبرگزاری بسیج، محمدرضا یزدی فرمانده حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، به طرح گشت های محله محور بسیج اشاره کرد و گفت: هدف این طرح، تأمین امنیت شهر و شهروندان است البته نیروی انتظامی با قوت در تأمین امنیت کوشا است و کار خود را انجام می دهد، اما برقراری امنیت کامل در تهران نیازمند همکاری همه دستگاه هاست. وی اظهار داشت: پاسداران انقلاب ی به دنبال این است که با راه اندازی این نوع گشت ها بتواند بخشی از امنیتی که در پایتخت لازم است را تأمین کند.
نیروهای عراقی در عملیات جدید درصدد هستند از محور شمالی مناطق مرکزی غرب شهر موصل به رود فرات نزدیک شوند.
محور شمال
آزادسازى محله قاضیه و نفوذ عراق به محله العربی، با خبرهایى که در روز گذشته بعضى از منابع در مورد فرار تعداد زیادى از مسلحین از این محله مخابره می د، احتمالا در این محله عراق مشکل زیادى براى آزادسازى نداشته باشد.
امروز همچنین پا ازی منطقه جنگل (غابات) در ساحل رود دجله ادامه داشت.

محور شرق
در قسمت شمالى این محور بعد از اینکه دیروز منطقه الاثریة و تل ترکال به محاصره کامل در آمده بود، امروز همینطور که پیشبینى میشد به طور کامل آزاد شد و پرچم عراق به نشانه تسلط بر ساختمان هاى این مناطق به اهتزاز در آمد.

در قسمت جنوبى این محور، نیروها بعد از آزادسازى کامل این محله ها در روزهاى گذشته، امروز به پا ازى این مناطق پرداختند.

این اتفاقات در نیمه راست شهر موصل در حالى به وقوع پیوست که فرماندهى نیروهاى "ضد تروریسم" عراق "طالب شغاتی" در کنفرانس خبرى امروز اعلام کرد، نیمه راست شهر موصل به طور کامل آزاد شده است، البته بعد از اینکه خیلى از خبرگزارى ها پا ازى کامل نیمه راست شهر موصل را اعلام د، این خبر از توسط مسوولین عراق تکذیب شد.

باز هم هواپیماهاى ائتلاف به ى در بمبارانى ( "اشتباه") مجلس عزائى را در نیمه غربى شهر موصل در محله شفاء مورد هدف قرار داد که در این بمباران ٨ نفر از مردم شهر موصل کشته شدند.

محور شمال تنها محور باقى مانده.
امروز درگیرى هاى واقعا شدیدى در محله العربی ادامه داشت،دلیل شدت درگیرى ها در این محور، محاصره بودن است .
در هفته ملی سلامت
خدمات رایگان  سلامت در محله های محروم شمال تهران ارایه می شود

هفته ملی سلامت با اولویت ارائه خدمات سلامت محور به افراد نیازمند و کم برخوردار در محله های محروم شمال تهران، خانه های سلامت و مدارس در حال اجراست . ادامه مطلب...
[email protected]
همانظور که از اسم کانال مشخص است این کانال برای تبلیغات رایگان در تمام حوضه های مشخص ساخته شده است که در زیر به تعدادی از کانال های تبلیغات میپردازیم

تبلیغات محصولات دکوراسیون
تبلیغات انواع دکوراسیون داخلی چوبی و ک نت و محصولات جهت زیبا سازی محوطه و داخلی
https://telegram.me/freedecorativ

تبلیغات معماری و عمران
تبلیغات متریال و اجرا و طراحی و ..... در محدوده معماری و عمران
https://telegram.me/freearchitect

تبلیغات پوشاک
تبلیغ محصولات و فروشگاه های محصولات پوشاک
https://telegram.me/freeposhak

تبلیغ رستوران و کافی شاپ
تبلیغ انواع رستوران ها و کافی شاپ ها و محصولات شکمی
https://telegram.me/freeshekam

تبلیغ گل
تبلیغ ید و فروش دسته گل و تاج گل و فروشگاه های ارائه دهنده محصولات گل و گل زدن ماشین
https://telegram.me/freeflowers

تبلیغ حسابداری
تبلیغ حسابداری
https://telegram.me/freehesabdariii

تبلیغ جابجایی
تبلیغات جابجایی با ماشین و خاور و وانت و نیسان و .... برای هر نوع جابجایی
https://telegram.me/freejabejai

تبلیغ و فروش و عینک دودی و طبی با قیمت مناسب با لینک کانال https://telegram.me/joinchat/ctidvedt4wzcc4dvnfmbtg وارد شوید

تبلیغ و ید و فروش املاک  با لینک کانال https://telegram.me/joinchat/ctidveebq_cyjpquhilwqg در خدمتتان هستیم

کانال تبلیغ رایگان در زمینه زیبایی و ارایشگاه ها و فروشگاه لوازم ارایشی با لینک https://telegram.me/joinchat/ctidvecps1zom37t5ldcra در خدمتتون هستیم

تبلیغ برق
تبلیغ انجام پروژه های برقی از کوچک تا بزرگ تامین و ید و فروش محصولات برقی برای پروژه های بزرگ و کوچک
https://telegram.me/freebargh
 
برای ارسال تبلیغات خود و گذاشتن در کانال تبلیغاتی مورد نظر لطفا تبلیغ خود را بدون تبلیغ کانال و گروه به آیدی زیر ارسال کنید
[email protected]
امروز عملیات شهر موصل در شمال این شهر با آزاد سازى محله هاى الکفاءات الثانیه و الأندلس به طور کامل و ادامه عملیات پا ازى محله هاى تازه آزاد شده در محور هاى جنوب و جنوب شرقى ادامه داشت.

به گفته فرمانده نیروهاى "ضد تروریسم" عراق عبدالوهاب سعدى، هدف بعدى این نیروها بعد از کنترل محله الأندلس، محله هاى الشرطه و ال ین در جنوب الأندلس خواهد بود.

به دلیل وجود مه در شهر موصل، امروز عملیات در این شهر با مشکلاتى مواجه بود.

نیروهاى "ضد تروریسم" و دیگر نیروهاى عراقى با آزادسازى موصل که محل ساخت بمب هاى مختلف و پایگاهى براى این مسلحین شده بود، ضربه نهایى در نیمه راست شهر به وارد د.

باتوجه به اینکه آیلند بلوار رضا(ع) شهرک با اعتبار 38300000هزار تومان شروع به کار شدو پیشرفت خوبی کرد.از مورخ15آبان کانال بلوار محله کمر با اعتبار81000000میلیون تومان شروع به کار شده است امید است ج کشی و زیرسازی خیابان نیز صورت گیرد.
عملیاتی که طی روزهای گذشته با هدف آزادسازی محله راهبردی «القابون» آغاز کرد، اهمیت بسیاری در تامین امنیت دمشق و آزادسازی غوطه شرقی دارد.
یکی از بهترین روش ها جهت افزایش ممبر کانال تلگرام، استفاده از سایت های تبلیغ کانال تلگرام هست و ما در این مقاله میخواهیم چند تا از این سایت ها رو براتون بیان کنیم، البته سایت هایی که در این زمینه فعالیت میکنند بسیار زیاد هستند.
سایت اول: سایت کانال تلگرام هست، در این سایت شما میتوانید به دو صورت کانال خود را تبلیغ کند که روش تبلیغ رایگان و تبلیغ ویژه دو نوع روش تبلیغاتی این سایت هست.

در تبلیغ ویژه این سایت، کانال شما علاوه بر سایت در لینکدونی این سایت هم قرار میگیره و بیش از 6 هزار بازدید در کانال میخوره.
سایت دوم: سایت مای چلنز هست، این سایت یکی از محبوبترین سایت ها در زمینه تبلیغ کانال تلگرام هست، و در زمینه تبلیغ کانال تلگرام بسیار محبوب هست.
شما میتوانید از تبلیغ ویژه این کانال که به صورت ماهانه قابل تمدید هست هم استفاده کنید، البته این سایت از کانال تلگرام بی بهره هست.
سایت تلگرام کانال: این سایت تبلیغاتی در ردیف دوم و بعد از مای چلنز قرار دارد و این سایت هم موفق هست.
البته از استفاده از لینکدونی هم برای تبلیغ بسیار مناسب و خوب هست.


یکی از بهترین روش ها جهت افزایش ممبر کانال تلگرام، استفاده از سایت های تبلیغ کانال تلگرام هست و ما در این مقاله میخواهیم چند تا از این سایت ها رو براتون بیان کنیم، البته سایت هایی که در این زمینه فعالیت میکنند بسیار زیاد هستند.
سایت اول: سایت کانال تلگرام هست، در این سایت شما میتوانید به دو صورت کانال خود را تبلیغ کند که روش تبلیغ رایگان و تبلیغ ویژه دو نوع روش تبلیغاتی این سایت هست.

در تبلیغ ویژه این سایت، کانال شما علاوه بر سایت در لینکدونی این سایت هم قرار میگیره و بیش از 6 هزار بازدید در کانال میخوره.
سایت دوم: سایت مای چلنز هست، این سایت یکی از محبوبترین سایت ها در زمینه تبلیغ کانال تلگرام هست، و در زمینه تبلیغ کانال تلگرام بسیار محبوب هست.
شما میتوانید از تبلیغ ویژه این کانال که به صورت ماهانه قابل تمدید هست هم استفاده کنید، البته این سایت از کانال تلگرام بی بهره هست.
سایت تلگرام کانال: این سایت تبلیغاتی در ردیف دوم و بعد از مای چلنز قرار دارد و این سایت هم موفق هست.
البته از استفاده از لینکدونی هم برای تبلیغ بسیار مناسب و خوب هست.


عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از نصب پایه های روشنایی در حاشیه بزرگراه علی (ع) در محله ارامنه خبر داد.
از حدود 15 روز پیش و با تغییر محور عملیات نیروهای عراقی، محله های شمالی در نیمه غربی شهر موصل در حال پا ازی سریع از دواعش هستند. نیروهای عراقی با گذر از مناطق کم تراکم تر در حاشیه شهر، در حال رسیدن به مرکز موصل از محور شمالی هستند. ان شاءالله با پا ازی محله های 17تموز، عریبی و نجار، نیروها به پل پنجم موصل رسیده و تنها محله های قدیمی شهر موصل در دست باقی خواهد ماند.. نقشه: http://www.mediafire.com/convkey/4403/6ahaetsn3l03iqvzg.jpg
نیروهاى پلیس اتحادى امروز حمله اى را به محله الجوسق و الطیران شروع د و درگیرى ها ادامه دارد.

نیروهاى ضد تروریسم بعد از اینکه دیروز توانستند نیمى از محله المامون را کنترل کنند، امروز هم درگیرى ها براى آزادسازى این محله به صورت کامل ادامه دارد.

نیروهاى حشد شعبى در محور شمال غربى توانستند روستاهاى العبرة الکبیرة، العبرة الشمالیة، العبرة الجنوبیة و ابه جحیش در منطقه تلعفر را آزاد کنند.
با سلام................ محور اصلی ای ماچیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ خودرو محور ساختمان محور پروژه محور یا انسان محور 
   به نقل از خبرگزاری بسیج، گشت های محله محور بسیج به زودی در تهران آغاز می شود محمدرضا یزدی فرمانده حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، به طرح گشت های محله محور بسیج اشاره کرد و گفت: هدف این طرح، تأمین امنیت شهر و شهروندان است البته نیروی انتظامی با قوت در تأمین امنیت کوشا است و کار خود را انجام می دهد، اما برقراری امنیت کامل در تهران نیازمند همکاری همه دستگاه هاست.وی اظهار داشت: پاسداران انقلاب ی به دنبال این است که با راه اندازی این نوع گشت ها بتواند بخشی از امنیتی که در پایتخت لازم است را تأمین کند.
شیراز- در میان محله های قدیمی، تاریخی و نامدار شهر ادب و هنر، قصردشت از محله هایی است که هر گردشگر و زائری را به واسطه باغ ها و اماکن زیارتی دعوت به دیدار می کند.
گشت های محله محور بسیج به زودی در تهران آغاز می شود   به نقل از خبرگزاری بسیج، محمدرضا یزدی فرمانده حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، به طرح گشت های محله محور بسیج اشاره کرد و گفت: هدف این طرح، تأمین امنیت شهر و شهروندان است البته نیروی انتظامی با قوت در تأمین امنیت کوشا است و کار خود را انجام می دهد، اما برقراری امنیت کامل در تهران نیازمند همکاری همه دستگاه هاست.وی اظهار داشت: پاسداران انقلاب ی به دنبال این است که با راه اندازی این نوع گشت ها بتواند بخشی از امنیتی که در پایتخت لازم است را تأمین کند.
محله تاریخی علی قلی آقای اصفهان شا اری از هنر معماری و شهر سازی دوران صفویه و جاذبه گردشگری کم نظیر نصف جهان است.