پزشکی و روان شناسی

روان شناسی علمی در ربع آ قرن نوزدهم به وجود آمد. اما کاوش های روان شناختی همزمان با طلوع فلسفه آغاز گردید. تفکر روان شناختی بیش از 24 قرن، یعنی از دوران فلسفه یونان باستان تا اوا قرن نوزدهم، بخشی از فلسفه به شمار می رفت و در بطن آن رشد یافت..... ادامه مطلب ....
مستند قرن خود؛ بیانگر ماهیت پلید روان شناسی غربی

این مستند که توسط و در 4 قسمت تهیه شده است، چهره پلید روان شناسی غربی را به نمایش می گذارد
 
مستند قرن خود؛ بیانگر ماهیت پلید روان شناسی غربی


تحقیق روان شناسی مرگ
تحقیق-روان-شناسی-مرگ تحقیق با موضوع روان شناسی مرگ، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مرگ فیزیولوژیکی، تجربه مرگ، برخورد ک ن با مساله مرگ، برخی علل ترس از مرگ، غلبه بر ترس از مرگ، مرگ رمانتیک، شهادت، عشق فاتح مرگ، شه فایلتحقیق روان شناسی مرگ
تحقیق-روان-شناسی-مرگ تحقیق با موضوع روان شناسی مرگ، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مرگ فیزیولوژیکی، تجربه مرگ، برخورد ک ن با مساله مرگ، برخی علل ترس از مرگ، غلبه بر ترس از مرگ، مرگ رمانتیک، شهادت، عشق فاتح مرگ، شه فایل


از روان شناسی بین فرهنگی تا روان شناسی فرهنگی


چکیده:مقاله در سه بخش به روان شناسی بین فرهنگی وارتباط آن با روان شناسی فرهنگی میپردازد.در بخش اول‘تعاریف‘اه وارتباط روانشناسی بین فرهنگی با علوم دیگر مطرح میشود.بخش دوم به روشهای تحقیقی بین فرهنگی‘مشکلات وتنگناهای آن اختصاص دارد وشرایطی را بررسی میکند که میتوانند قابلیت اعتماد نتایج ومقایسه ها را ازدیاد بخشند.بخش سوم ارتباط میان روانشناسی بین فرهنگی با روانشناسی فرهنگی وحرکت از یکی به دیگری را بررسی میکند.
ید


تحقیق روان شناسی و ورزش
تحقیق-روان-شناسی-و-ورزش تحقیق با موضوع روان شناسی و ورزش، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروز شاهد رشد و تحول در جهان ورزش هستیم. از جمله جا به جا شدن رکوردها در رشته های مختلف این امر است و با گسترش حرفه ای گری در فایل

روان شناسی فرزند فلسفه و علوم طبیعی
رفته رفته فلسفه که تحقیق عقلانی در باب اصول اساسی بودن و دانش است، جای افسانه ها را گرفت. مردم کم کم برای وقایع علل طبیعی پیدا د و علل فراطبیعی را به فراموشی سپردند (وینی و کینگ،2003).
روان شناسی فقط از رشته فلسفه مشتق نشد. ریشه های روان شناسی به علوم طبیعی ، زیست شناسی و فیزیولوژی هم برمی گردد (بنیامین، 1999).
وقیت روان شنای در اوا قون نوزدهم به عنوان علم مطرح شد، فضای فکری قرن، تحت تأثیر کارهای چار داروین (1882 09) طبیعی دان انگلیسی بود.
داروین در سال 1859 عقایدش را در کت با عنوان در باب خاستگاه انواع منتشر کرد. داروین اصل انتخاب طبیعی را مطرح کرد. طبق این اصل تکاملی، ارگانیسم هایی تکثیر پیدا می کنند و باقی می مانند که بهترین و بیشتری سازگاری را دارند.
در اوا قرن 19 شرایط مهیا شد تا روان شناسی به عنوان یک رشته علمی و فرزند مشترک فلسفه و علوم طبیعی وارد صحنه شود.
در حقیقت یک فیلسوف-پزشک [ویلهلم وونت] بود که با کنار هم چیدن قطعات فلسفه و علوم طبیعی رشته ی روان شناسی را به وجود آورد.
(کتاب زمینه روان شناسی سانتراک، ص39 و 40)

از روان شناسی بین فرهنگی تا روان شناسی فرهنگی


چکیده:مقاله در سه بخش به روان شناسی بین فرهنگی وارتباط آن با روان شناسی فرهنگی میپردازد.در بخش اول‘تعاریف‘اه وارتباط روانشناسی بین فرهنگی با علوم دیگر مطرح میشود.بخش دوم به روشهای تحقیقی بین فرهنگی‘مشکلات وتنگناهای آن اختصاص دارد وشرایطی را بررسی میکند که میتوانند قابلیت اعتماد نتایج ومقایسه ها را ازدیاد بخشند.بخش سوم ارتباط میان روانشناسی بین فرهنگی با روانشناسی فرهنگی وحرکت از یکی به دیگری را بررسی میکند.
ید


تحقیق روان شناسی جنایی
تحقیق-روان-شناسی-جنایی تحقیق در مورد روان شناسی جنایی، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف روانشناسی، تعریف روانشناسی جنایی، موضوع روانشناسی جنایی، هدف های روانشناسی جنایی، روانشناسی جنایی و علوم دیگر، رشته های جدید روانشناسی جنایی، فایلتحقیق روان شناسی جنایی
تحقیق-روان-شناسی-جنایی تحقیق در مورد روان شناسی جنایی، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف روانشناسی، تعریف روانشناسی جنایی، موضوع روانشناسی جنایی، هدف های روانشناسی جنایی، روانشناسی جنایی و علوم دیگر، رشته های جدید روانشناسی جنایی، فایل


پاو وینت مقایسه رویکرد روان پزشکی کوتاه مدت با روان کاوی کلاسیکپاو وینت-مقایسه-رویکرد-روان-پزشکی-کوتاه-مدت-با-روان-کاوی-کلاسیک پاو وینت با موضوع مقایسه رویکرد روان پزشکی کوتاه مدت با روان کاوی کلاسیک، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل روان پزشکی، مهم ترین ابزار تشخیصی در روان پزشکی چه هستند؟، روان پزشکی کوتاه مدت، ویژگی های روان پزشکی فایل
تغییر گرایش های روان شناسی و مشاوره در آزمون ارشد 94 میگنا: برای اولین در آزمون ارشد های سراسری مجموعه روان شناسی به دو بخش مجزای مجموعه روان شناسی یک و مجموعه روان شناسی 2 و با تقسیم گردیده است . پیش از این رشته مشاوره در مجموعه علوم تربیتی 2 گنجانده شده بود که با تقسیم بندی جدید در مجموعه روان شناسی 2 قرار گرفته است .
روان شناسی فرزند فلسفه و علوم طبیعی


رفته رفته فلسفه که تحقیق عقلانی در باب اصول اساسی بودن و دانش است، جای افسانه ها را گرفت. مردم کم کم برای وقایع علل طبیعی پیدا د و علل فراطبیعی را به فراموشی سپردند (وینی و کینگ،2003).
روان شناسی فقط از رشته فلسفه مشتق نشد. ریشه های روان شناسی به علوم طبیعی ، زیست شناسی و فیزیولوژی هم برمی گردد (بنیامین، 1999).
وقیت روان شنای در اوا قون نوزدهم به عنوان علم مطرح شد، فضای فکری قرن، تحت تأثیر کارهای چار داروین (1882 09) طبیعی دان انگلیسی بود.

داروین در سال 1859 عقایدش را در کت با عنوان در باب خاستگاه انواع منتشر کرد. داروین اصل انتخاب طبیعی را مطرح کرد. طبق این اصل تطوری، ارگانیسم هایی تکثیر پیدا می کنند و باقی می مانند که بهترین و بیشتری سازگاری را دارند.
در اوا قرن 19 شرایط مهیا شد تا روان شناسی به عنوان یک رشته علمی و فرزند مشترک فلسفه و علوم طبیعی وارد صحنه شود.
در حقیقت یک فیلسوف-پزشک [ویلهلم وونت] بود که با کنار هم چیدن قطعات فلسفه و علوم طبیعی رشته ی روان شناسی را به وجود آورد.
(کتاب زمینه روان شناسی سانتراک، ص39 و 40)
روان شناسی چیست؟ روان شناسی، دانش مربوط به روح و جان است. به زبانی ساده می توان گفت که روان شناسی، بررسی و مطالعه پدیده های ذهنی از هر گونه را در بر می گیرد و دانسته های خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را مورد پژوهش قرار می دهد. یکی از اساتید روان شناسی فرانسه در اینباره اظهار داشته است:


جزوه آموزه های روان شناسی در حدیث ( پیام نور )
جزوه-آموزه-های-روان-شناسی-در-حدیث-(- -پیام-نور-)
جزوه درسی آموزه های روان شناسی در حدیث شامل نکات کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 25 صفحه، به همراه نمونه سوالات پایان ترم پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته روان شناسی پیام نور ...

 فایل
 

پرسشنامه روان شناسی رانندگی 
عنوان اصلی محصول : پرسشنامه روان شناسی رانندگی
سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل پرسشنامه روان شناسی رانندگی به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:توضیحات مطلب
پاو وینت بررسی روان شناسی عمومی
پاو وینت بررسی روان شناسی یادگیری
پاو وینت بررسی روان شناسی تربیتی
پاو وینت بررسی روان شناسی یادگیری
پاو وینت بررسی روان شناسی تربیتی
*هیچ بی نیاز از مشاوره نیست* با گروه ها و کانال های تخصصی و عمومی روان شناسی با شما هستیم ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ کانال روان شناسی مثبت نگر و مهارت های زندگی(ورود برای عموم آزاد است)
@ravanshenasmosbat
...... گروه روانشناسی مثبت نگر و مهارت های زندگی (ورود برای عموم آزاد است)
https://telegram.me/joinchat/bxxnlqfylhvqh22y22w3hq
....... کانال هم ی و ازدواج (ورود برای عموم آزاد است)
https://telegram.me/psychologyezdevaj ................. کانال روان شناسی کودک و نوجوان( ورود برای عموم آزاد است)
https://telegram.me/psychologychildren
.................. گروه تخصصی روان درمانگران (ویژه روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران)
https://telegram.me/joinchat/bxxnltxkiutq6ekmjcmvxw ........ کانال تخصصی روان درمانگران (ویژه روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران)
@psycho_the ists ......... کانال آزمون های روان شناسی (ویژه روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران)
@psychologyazmoon .........
کانال فایل های روان شناسی (ویژه روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران)
@psychologyfiles
............ موفق باشید
جان بی واتسون در کارولینای جنوبی بزرگ شد. در ۱۶ سالگی وارد فورمن شد و پنج سال بعد، پس از خاتمه دوره کارشناسی ارشد، به ادامه تحصیل در رشته روان شناسی در شیکاگو پرداخت. او در سال ۱۹۰۳ موفق به اخذ ی روان شناسی شد. جان بی واتسون درسال ۱۹۰۸ تدریس روان شناسی را در … the post جان بی واتسون یک رفتارگرای افراطی appeared first on ویکی روان.

آیا ثروتمندان شادتر از انی هستند که پول ندارند؟ براساس یک مطالعه پژوهشی که اخیراً درباره پول و روان شناسی صورت گرفته، پاسخ این سوال مثبت است. البته روان شناسانی که این مطالعه را انجام داده اند همچنین گفته اند که ثروت روان شناختی اهمیت بیشتری از ثروت مادّی دارد. اد دینر از ایلی نویز و پسرش رابرت بیسواس- دینر از مرکز روان شناسی کاربردی در میلواکی دو تن از خبره ترین روان شناسان جهان در موضوع شادکامی هستند. آن ها تاثیرات ثروت مادّی بر روی شادکامی را مورد مطالعه قرار داده و یافته های خود را در صد و هفدهمین کنگره سالانه انجمن روان شناسی ارائه د

آیا ثروتمندان شادتر از انی هستند که پول ندارند؟ براساس یک مطالعه پژوهشی که اخیراً درباره پول و روان شناسی صورت گرفته، پاسخ این سوال مثبت است. البته روان شناسانی که این مطالعه را انجام داده اند همچنین گفته اند که ثروت روان شناختی اهمیت بیشتری از ثروت مادّی دارد. اد دینر از ایلی نویز و پسرش رابرت بیسواس- دینر از مرکز روان شناسی کاربردی در میلواکی دو تن از خبره ترین روان شناسان جهان در موضوع شادکامی هستند. آن ها تاثیرات ثروت مادّی بر روی شادکامی را مورد مطالعه قرار داده و یافته های خود را در صد و هفدهمین کنگره سالانه انجمن روان شناسی ارائه د

آیا ثروتمندان شادتر از انی هستند که پول ندارند؟ براساس یک مطالعه پژوهشی که اخیراً درباره پول و روان شناسی صورت گرفته، پاسخ این سوال مثبت است. البته روان شناسانی که این مطالعه را انجام داده اند همچنین گفته اند که ثروت روان شناختی اهمیت بیشتری از ثروت مادّی دارد. اد دینر از ایلی نویز و پسرش رابرت بیسواس- دینر از مرکز روان شناسی کاربردی در میلواکی دو تن از خبره ترین روان شناسان جهان در موضوع شادکامی هستند. آن ها تاثیرات ثروت مادّی بر روی شادکامی را مورد مطالعه قرار داده و یافته های خود را در صد و هفدهمین کنگره سالانه انجمن روان شناسی ارائه د


مقاله روش های تحقیق در روان شناسی
مقاله-روش-های-تحقیق-در-روان-شناسی مقاله در مورد روش های تحقیق در روان شناسی، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن مقاله: روش های تحقیق در روان شناسی: دانش علمی زمانی مفهوم واقعی دارد که اطلاعات جمع آوری شده بر اساس روش های مخصوصی باشند و از فایل

مستند قرن خود؛ بیانگر ماهیت پلید روان شناسی غربی
این مستند (the century of the self) که توسط و در 4 قسمت تهیه شده است، چهره پلید روان شناسی غربی را به نمایش می گذارد. این مستند نشان می دهد چگونه علم سایکولوژی به عنوان یک علم مادی و غیرتوحیدی، به بهره کشی و فریب مردم می پردازد و با نفسانیات سالاری ( ocracy)، باعث گمراهی و اغوای مردم می شود
 
مستند قرن خود؛ بیانگر ماهیت پلید روان شناسی غربی
پاو وینت روان شناسی تربیتی تالیف علی اکبر سیف
علم فطرت شناسی به جای روان شناسی
سایکولوژی غربی به غلط به روان شناسی ترجمه شده است. زیرا روان فارسی معادل روح عربی و spirit غربی است و ترجمه درست psychology پسوخه شناسی است و معادل غربی روان شناسی spiritology است.
می توان به جای سایکولوژی غربی علوم مختلفی را مبتنی بر آموزه های دینی در نظر گرفت. مثلا فطرت شناسی که مبتنی بر فطرت چهارلایه انسان و شناخت سازوکارهای آن است و فؤادشناسی که درونی ترین لایه فطرت است و تنها در انسان های رشدیافته فعال می شود.
نقشه انسان در قرآن
 
لایه های فطرت: صدر، شغاف، قلب و فواد