پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرزهریس دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل pdf حجم فایل 702 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز-هریس این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه ک ن و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خودسنجی، نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خودسنجی مثبت و نمره پایین، نشان دهنده خودسنجی منفی است. پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن پیرز هریسمقیاس خود پنداره ک ن پیرز هریسپرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز هریسخود پنداره ک ن پیرز هریس
پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969  پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 دسته بندی پرسشنامه فرمت فایل doc حجم فایل 17 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 piers-harissis children's self-concept scale منبع اسدی، محمد (1374). هنجار ی آزمون خودپندار پیرز هاریس در نزد دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی استان کرمان. پژوهش­های روان­شناسی، شهید باهنر کرمان                 . برگرفته از : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389  پرسشنامه خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969
اختصاصی از یارا فایل نمونه پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq)
نمونه پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان ارزی خویشتن پنداری افراد از ابعاد مختلف (جسمانی، اجتماعی، خلق و خو، آموزشی، اخلاقی و عقلانی)، طراحی شده  که به صورت فرمت pdf در 48 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.نکته: دراین پرسشنامه طریقه نمره گذاری - استاندارد هنجارها - پایایی و روایی به صورت کامل شرح داده شده است.
با
نمونه پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq)
پرسشنامه استاندارد خود پنداره کارل راجرز
اختصاصی از فایل هلپ پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) با و پر سرعت .
پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq)هدف: ارزی خویشتن پنداری افراد از ابعاد مختلف (جسمانی،  اجتماعی،  خلق و خو،  آموزشی،  اخلاقی،  عقلانی)مقدمهتوصیف پرسشنامه خود پندارهدستورالعمل اجرای پرسشنامهدستورالعمل هایی برای آزمودنی هاروش نمره گذاریپاسخگو 5 انتخاب دارد و باید طبق توصیف خود پنداره خود از حداکثر قبول تا حداقل آن یکی را انتخاب نماید. انتخاب ها یا پاسخ ها به ترتیبی هستند که نظام نمره گذاری برای کلیه سوالات ی ان می ماند، یعنی 1- 2- 3- 4- 5- اعم از اینکه سوال مثبت یا منفی باشدپایاییمنبع
با
پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq)
پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسه پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسه دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 دریافت فایل پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسه فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسه این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ ها به صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره گذاری شده است و نمره گذاری همه عبارات به صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق ی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0، 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته آن با نمره های ده مقیاس عزت نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت،1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده است پرسشنامه خود پنداره ی مربوط به مدرسهمقیاس خود پنداره ی مربوط به مدرسه
پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن(cscs) پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن(cscs) دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 55 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25  پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن(cscs) گزارش تخلف برای پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن(cscs) پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن(cscs) فروشنده فایل کد کاربری 25253 تمام فایل ها کاربر ( پرسشنامه ای کامل به همراه راهنما و تحلیل و بررسی های اماری بین ک ن دختر و پسر و همچنین بررسی های اماری مقیاس ها )

مقیاس خود پنداره ک ن
خود پنداره موضوعی است مرکزی که در اطراف آن تعداد زیادی از جنبه های عمدۀ شخصیت سازمان می یابند. مؤلفان گوناگون در این مورد نظرات گوناگونی داده اند.

معنا و ماهیت خودپنداره
از نظر رایمی (1943) خودپنداره طرحی است که هر هنگام بحران یا انتخاب برای درک خود مراجعه به آن می کند. خود شامل تمام آن چیزی است که شخص در کلمات من ، مال من ، به من ، خودم می بیند. این مفهوم در هر شخص ، در درون او ، و ذات تجربه او به عنوان یک موجود انسانی وجود دارد . کولی (1964) می گوید که آرمانهای انسانی راجع به خود انعکاساتی است از برای اینکه دیگران او را چگونه می بینند. او کلمه خود اجتماعی یا «خود آینه ای» را ابداع نمود ، که با هستی ذهنی اجتماعی میلر (1964) قابل مقایسه است.
خود درست مثل وجود انسان نیست ، بلکه سازه ای است شناختی از وجود انسان که از برخی جهات با خود آن برابر گرفته شده است . خود به عنوان هسته مرکزی شخصیت هم توصیف گردیده است ، بنا به نظر میلر (1934) این خود انعکاسی است . در واقع مفعول خود است و می تواند فاعل و مفعول هر دو باشد . هم داننده است و هم دانسته ، هم ادراک کننده است و هم ادراک شونده ، ون کارت (1950) اضافه می کند که ، خود به عنوان یک داننده می تواند نظری کلی نسبت به کل شخصیت داشته باشد از نظر کومبز و اسنیگز (1959) آنچه شخص می شد و آن گونه که رفتار می کند تا حدود زیادی با تصور او از خویشتن و توانایی هایش تعیین می شود.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 80
تعداد مولفه : 6 ( رفتار / وضعیت عقلانی وتحصیلی / ظاهر جسمانی و نگرش ها / اضطراب / شهرت / شادی و رضایت )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 25 صفحه پرسشنامه مقیاس خود پنداره ک ن(cscs)
پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 26 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 8 دریافت فایل پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq) این پرسشنامه در سال 1938 تا 1957 توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است.این آزمون شامل دو فرم است که در هر دو آنها مجموعه ای ی ان از 25 زوج صفت شخصیتی متضاد ارائه شده است که آزمودنی در پاسخ گویی به فرم اول بر اساس اینکه خود را چگونه میبیند. و در فرم دوم چگونه میخواهد باشد. توصیف کند.در این آزمون بالا بودن خودپنداره به معنای تطابق نداشتن بین خود واقعی و خود آرمانی است. ضریب پایایی این آزمون در پژوهش آقاحانی 83% و پایایی آن به روش کرونباخ برابر 81% گزارش شده است . همچنین برای بررسی روایی آن از پرسشنامه ی خودپنداره بک استفاده شده است. توصیف پرسشنامه خود پنداره: پرسشنامه خود پنداره دارای شش بعد جداگانه است. یعنی خود پنداره، جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو. همچنین از مجموع آنها نمره خود پنداره کلی بدست می آید پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq)خود پنداره راج کمار ساراسوت (scq)
به فروشگاه فایل نمونه خوش آمدید

توضیحات بیشتر و

مقیاس خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docاین محصول با عنوان مقیاس خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما دانشجوی عزیز آماده گردیده و کیفیت محصولات به گونه ای است که مشتری بعد از ید رضایت کامل از انتخاب محصولات این فروشگاه را خواهد داشت.

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

عاشق کارتان باشید، تمامه
به فروشگاه فایل نمونه خوش آمدید

توضیحات بیشتر و

مقیاس خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docاین محصول با عنوان مقیاس خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما دانشجوی عزیز آماده گردیده و کیفیت محصولات به گونه ای است که مشتری بعد از ید رضایت کامل از انتخاب محصولات این فروشگاه را خواهد داشت.

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

عاشق کارتان باشید، تمامه
به فروشگاه فایل نمونه خوش آمدید

توضیحات بیشتر و

مقیاس خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docاین محصول با عنوان مقیاس خود پنداره ک ن پیرز – هریس 1969 به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما دانشجوی عزیز آماده گردیده و کیفیت محصولات به گونه ای است که مشتری بعد از ید رضایت کامل از انتخاب محصولات این فروشگاه را خواهد داشت.

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و

عاشق کارتان باشید، تمامه

پرسشنامه-مقیاس-همدلی-اساسی
پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان
 
پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
ضریب پایایی پرسشنامه
ضریب روایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls 
عنوان اصلی محصول : پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls
سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل پرسشنامه مقیاس مثلث عشق stls به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:توضیحات مطلب

پرسشنامه-مقیاس-مهارت-های-اجتماعی-ماتسون
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 106 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان
 
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
ضریب روایی و پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


پرسشنامه-مقیاس-مهارت-های-اجتماعی-ماتسون
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 106 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان
 
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
ضریب روایی و پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


پرسشنامه-مقیاس-مهارت-های-اجتماعی-ماتسون
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 4
حجم فایل: 106 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان
 
پرسشنامه مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون،
در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

توضیحات
ضریب روایی و پایایی پرسشنامه
عبارات پرسشنامه

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویانبررسی-رابطه-بین-خود-پنداره-و-شخصیت-روان-نژندی-در-بین-دانشجویانپایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته روان شناسی و مشاوره آزاد ی واحد ابهر است که فرضیه عنوان شده عبارت از اینکه بین خود پنداره و شخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد ... فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)
پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)

پرسشنامه‌-مقیاس-استفاده-افراطی-از-تلفن-همراه-cos
پرسشنامه‌ مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه cos
فرمت فایل ی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 3500 تومان
پرسشنامه‌ مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه cos،
در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

عبارات
توضیحات
ضریب پایایی پرسشنامه

 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)
پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)
پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)
پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)
پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو 
عنوان اصلی محصول : پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو
سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل پرسشنامه بهزیستی ذهنی و زیر مقیاس های آن (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) از کی یز و ماگیارمو به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:توضیحات مطلب
پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی 
عنوان اصلی محصول : پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی
سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل پرسشنامه مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:توضیحات مطلب
روش تحقیق و مبانی نظری خود پنداره افژول
اختصاصی از نیک فایل نمونه پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرش ها (ras) با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرش ها (ras)
نمونه پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرش ها (ras) پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی مقیاس مسئولیت نگرش ها یا ras، طراحی شده  که به صورت فرمت word در 26 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرش ها (ras)
اختصاصی از سورنا فایل نمونه پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ با و پر سرعت .
نمونه پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ
نمونه پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی مقیاس افسردگی زونگ، طراحی شده  که به صورت فرمت word در 20 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.
با
نمونه پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ
پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس دوستان (مری پروسیدانو و کنیت هلر، 1983)