ویژگی های انقل گری و انقل بودن از دیدگاه ره و ی

معاون رییس ت اصلاحات در پاسخ به این سوال که معظم انقلاب شاخصه هایی برای انقلاب دارند با توجه به این شاخصه ها آیا خودتان را انقل می دانید؟ اظهار کرد: انقل بودن به داد و فریاد و یقه بستن نیست. انقل ی است که حق الناس را رعایت کند دوم اینکه باید صادق باشد.
رئیس جمهور گفت: بینش و منش و روش انقل بودن، بینش و منش و روشی برای جلب بیشتر افراد و اذهان به سمت انقلاب است. یعنی پویایی و مقاومت بیشتر. انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست.
ثریا هم نباید انقل باشد، تمرکز ثریا بر پیشرفت های علمی همه را راضی می کند... چه داستان عجیبی است حکایت خنثی انقل ها .... انقل خوب، انقل مرده است، اگر شهید شود خونش دامان خیلی ها را می گیرد....
رئیس جمهور گفت: بینش و منش و روش انقل بودن، بینش و منش و روشی برای جلب بیشتر افراد و اذهان به سمت انقلاب است. یعنی پویایی و مقاومت بیشتر. انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست.
رئیس جمهور گفت: بینش و منش و روش انقل بودن، بینش و منش و روشی برای جلب بیشتر افراد و اذهان به سمت انقلاب است. یعنی پویایی و مقاومت بیشتر. انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست.
سخنگوی کانون یان گفت: برخی ها در ت انقل ون خسته ای هستند و سبقه اشرافی گری زمین گیرشان کرده، آنها امروز می گویند چون ما نتوانستیم انقل بمانیم، پس انقل ون هم باید دست از انقل بودن بکشند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین پایبندی به اصول و ارزش ها را لازمه انقل بودن دانست و گفت: انقل بودن و انقل ماندن در حال و هوای آرام و خوشی و سرخوشی میسر نیست بلکه در تشخیص سره از ناسره در میان سختی ها نشان داده می شود.
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت انقل بودن قوه قضائیه گفت: این انقل بودن طبق نظر ی، تندروی در رفتار نیست.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین از انسجام و پایبندی به اصول و ارزش ها را لازمه انقل بودن دانست و گفت: انقل بودن و انقل ماندن در خوشی و سرخوشی میسر نمی شود.
رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت: انتخابات گامی برای اصلاح مدیریت اجرایی کشور است به همین علت همه باید تلاش کرده تا بتوانند ت انقل را سرکار آورند، هر چند ت کنونی ادعای انقل بودن را هم ندارد اما کشور به تعبیر ی نیازمند ت فعال، سرنوشت ساز و انقل است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین انقل بودن را تنها راه استمرار و تداوم انقلاب ی دانست و گفت: انقل بودن هم ناظر به تک تک افراد است و هم ناظر بر سازمانی که در آن حضور دارند.
رئیس جمهور در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن گفت: انقل بودن یعنی پویایی بیشتر، بیشتر و انقل بودن با تنگ شی مناسبتی ندارد. امروز روزی است که باید انقلاب ی مان را بیش از هر زمان دیگر تثبیت کنیم و به آن تکامل ببخشیم. امروز روز ثبت جمهوریت، یت، حقوق اساسی ملت ایران و احقاق حقوق شهروندی تک تک افراد این ملت است.
حوزه و گفت: باید رفتارهای غیر انقل را نقد کنیم و هر رفتار غیر انقل که سبب فقر و بیکاری می شود همچنین در روابط اقتصادی سبب پایین آمدن ارزش پول ایران و عدم معاملات با خارج از کشور می شود…
ت، مجلس، قوه قضائیه باید انقل شوند چرا که مسئولیت سنگینی بر دوش افراد انقل قرار دارد؛ ما باید ایران منطقه ای را با دیپلماسی انقل بسازیم.
گروهی بر این باورند که انقلاب فقط متعلق به سال 57 بوده است
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت انقل بودن قوه قضائیه گفت: این انقل بودن طبق نظر ی، تندروی در رفتار نیست.
مهر نوشت: دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت انقل بودن قوه قضائیه گفت: این انقل بودن طبق نظر ی، تندروی در رفتار نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت انقل بودن قوه قضائیه گفت: این انقل بودن طبق نظر ی، تندروی در رفتار نیست.
نشریه خط حزب الله در شماره این هفته خود گفتارهایی از معظم انقلاب درباره ویژگی های یک «انقل » در جامعه را منتشر کرده است.
مردم شهر و روستاهای استان اصفهان مردم انقل هستند چرا که اکثر آن ها از خانواده ، ایثارگران و انقل ون هستند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با ارائه تعریفی از انقلاب و انقل گری مدعی شد که ت مستقر نه کارآمد است و نه انقل .
ولی فقیه در گفت: انقل ز از واژه های انقلاب، از نهادهای انقل ، از شخصیتها و از مراسم مذهبی و عزاداری های راهبردی است که امروزه شاهد دنبال آن از سوی دشمن هستیم.
ایسنا نوشت: نشریه خط حزب الله در شماره این هفته خود گفتارهایی از معظم انقلاب درباره ویژگی های یک «انقل » در جامعه را منتشر کرده است.
با بیان اینکه انقلاب برای این بود که فساد در کشور نباشد، گفت: مردم برای جمهوریت و یت انقلاب د. انقل بودن به معنای بی نظم بودن نیست. انقل بودن به معنای این نیست که بخواهیم در زندگی خصوصی مردم دخ کنیم. انقل بودن به این معناست که به خواست مردم بیشتر توجه کنیم.
عضو هیأت علمی تأکید کرد دشمن باید صلابت انقل ما را ببیند ولی متأسفانه در تمردان این صلابت دیده نمی شود.
رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: شرط لازم برای موفقیت در تشکیل ت انقل ، وحدت و همگرایی ک داهای جبهه است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: در انتخابات پیش رو، هم باید جبهه مردمی شکل بگیرد، هم ت انقل سرکار بیاد و هم یک فرد انقل در راس کار قرار گیرد تا بتوانیم به اه مان دست ی م.
این نسل خود را انقل می داند و با تشکیل جبهه های مردمی، تلاش می کند تا جلوی هرگونه انحراف نسبت به آرمان های انقل را بگیرد. همین رویش هاست که جامعه را نسبت به آینده انقلاب امیدوار کرده و اندوه ناشی از کوچ بزرگان را قابل تحمل می کند.
معاون علی بن طالب با بیان این که شعار امسال راهیان نور من یک انقل م است گفت:جوانان انقل با گوش دادن به فرمان انقلاب برای رشد و شکوفایی نظام تلاش کنند.
مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل پاسداران انقلاب ی به تشریح ۵ نقطه عملیاتی و ۱۰ ا ام برای رسانه های انقل پرداخت و گفت: صیانت از مکتب (ره) و مواظبت از تحریف تاریخ معاصر از مقولاتی است که با مقاومت و صبر انقل محقق می شود.