نوآوری های علمی

رایگان مقاله لاتین داستان علمی و نوآوری از سایت ا ویر
عنوان فارسی مقاله: داستان علمی و نوآوری: پاسخ
عنوان انگلیسی مقاله: science fiction and innovation: a response سال انتشار : 2016 ادامه مطلب
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی ۵ مرکز نوآوری در ۵ در حوزه سلامت برای حضور شرکت های دانش بنیان در آن و تولید محصول حمایت کرد.
رایگان مقاله لاتین گفتمان علمی سیستم نوآوری از سایت ا ویر
عنوان فارسی مقاله: مقایسه گفتمان عمومی و علمی در زمینه سیستم های نوآوری
عنوان انگلیسی مقاله: comparing public and scientific discourse in the context of innovation systems
سال انتشار : 2016 ادامه مطلب
ترجمه مقاله از خلاقیت به نوآوری در سازمان
سامانه شبکه نوآوری تهران امروز دوشنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رو نمایی شد.
مقدمه به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند. بخش اول: تعاریف، اه و کلیات ماده 1ـ انجمن های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است. تبصره 1ـ در هر متناظر با هر رشته ی یک انجمن علمی می تواند تشکیل شود. تبصره 2ـ در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند. ماده 2ـ اتحادیه انجمن های علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیر انتفاعی و بین ی و متشکل از دبیران انجمن های علمی در رشته ی است که در چارچوب ضوابط این آیین نامه و دستورالعمل آن تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد. ماده 3ـ فعالیت های علمی عبارتند از: .... بقیه درادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی
به صفحه فایل پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
ساختارهای کلیدی نظریه انتشار نوآوری
نوآوری – innovation
کانالهای ارتباطی – communication channeles
زمان – time
سیستم اجتماعی - social system
چالش انتشار نیازمند رویکردی متفاوت از روش هایی است که تمرکز و تاکید آنها تنها به افراد و یا گروه های کوچک است. این رویکرد ، توجه به نوآوری (ایده ها ، محصول، عملکرد و یا فن آوری جدید) و همچنین به کانال های ارتباطی و سیستم های اجتماعی (شبکه هایی با اعضا، هنجارها، و ساختارهای اجتماعی) را شامل می شود.
سازه های نظریه انتشار نوآوری عبارتند از: نوآوری، کانال های ارتباطی، زمان، سیستم اجتماعی
نوآوری:
- ایده ، عملکرد یا محصولی (شامل خدمات) است که به وسیله شخص یا واحد دیگری از پذیرندگان (فرد یا سازمان) ، جدید به حساب آید. رفتار و برنامه های جدید ، محصولات یا ایده هایی که توسط افراد، سازمان ها یا شبکه ای از سازمانها ، اتخاذ می شود. نوآوری می تواند ایده، شیوه یا شئ تازه و بکر باشد یا اینکه تازه جلوه کند. نیازی نیست که نوآوری یک ایده بسیار تازه باشد، بلکه کافی است که ایده، شئی یا شیوه ای باشد که از دیدگاه افرادی که آن را می پذیرند، تازه و نو جلوه کند، بنابراین در انتشار یک ایده جدید، تازه جلوه اغلب مهم تر از تازگی عینی است. مثال نوآوری برای افراد : رفتارهای سالم مانند فعالیت بدنی، ترک سیگار ، و استفاده از قرص های ضد بارداری
مثال نوآوری در سازمان : برنامه های ارتقاء سلامت به منظور تشویق رفتارهای فوق مانند برنامه خودمدیریتی بیمار
کانالهای ارتباطی
برقراری ارتباط بین آنهایی که دانش کافی در مورد نوآوری دارند و آنهایی که هنوز اقدام به اتخاذ آن ننموده اند.
- وسایلی که توسط آنها ، پیام رود و بدل می شود . سه نوع اصلی از کانالهای ارتباطی عبارتند از
رسانه های جمعی :
- نظیر تلویزیون ، رادیو و رو مه ها
- سریع ترین نوع کانال ها
- دسترسی به شمار زیادی از افراد مانند جمعیت یک کشور
- مفید به ویژه در ایجاد آگاهی یا دانش در مورد نوآوری ← کاربرد در مراحل اولیه پذیرش یا اتخاذ نوآوری
کانال های بین فردی :
- از قبیل ان فکری
- مست م تعامل چهره به چهره بین دو یا چند نفر
- مفید به ویژه در تقویت پیام و ترغیب و متقاعدسازی پذیرنده و تغییر نگرش
- تبلیغ نوآوری برای عده کمی از افراد، مانند و مدرسه
کانال های ارتباطی تعاملی :
- نظیر اینترنت
- مفید به ویژه در تقویت پیام و ترغیب و متقاعدسازی پذیرنده
بنابراین در ایجاد زمینه پذیرش برای نوآوریهای آموزشی : نخست ایجاد شناخت ازطریق رسانه های گروهی در اذهان عموم سپس تغییر نگرش و رفتار از طریق شبکه های میان فردی (مانند تبادل رودررو) در محیطهای آموزشی اهمیت دارد.
- ساختار زمان از 3 طریق با انتشار نوآوری ها در ارتباط است :
1- فرایند نوآوری – تصمیم (the innovation-decision process)
2- گروه های اتخاذ کننده (پذیرنده) (the innovativeness of an individual)
3- میزان پذیرش (rate of adoption)
سیستم اجتماعی
مجموعه ای از افراد یا واحدهای مرتبط به هم که درگیر حل مشکل برای رسیدن به هدف مشترک هستند .
ساختار سیستم اجتماعی شامل نرمها و ی است.
افراد موجود در جامعه که به وسیله یک هدف مشترک به هم مرتبط می شوند . و متشکل از اشخاص ، گروه ها، سازمان ها یا اجتماعات می باشد.

نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
ترجمه مقاله از خلاقیت به نوآوری در سازمان
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
بررسی علل ش ت فعالیت‌های نوآوری در ب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران
بررسی علل ش ت فعالیت‌های نوآوری در ب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها
نوآوری سازمانی و تأثیر آن بر سرآمدی شرکت ها