من یه دخترم


گوشم پره از حرفایی که در مورد ارزش دختر میگن که ب هیچکدومشم عمل نمیشه.
حتا گوشم پره از تعریف دخترها از خودشون!
چه حوصله ای دارن از خودشون تعریف میکنن!
آدم نا کامل تعریف نداره که!

من ی دخترم که با تو♡ معنا دارم..
من ی دخترم که از وجود داشتن تو♡ وجود دارم..
من ی دخترم که با تو♡ احساس ارزشمند بودن میکنم..
من ی دخترم که با تو♡ از دختر بودنم شاکرم..
من ی دخترم که با تو♡ زیبام..
من ی دخترم که با تو♡ خوشحالم..
من ی دخترم که با تو♡ منییت رو کنار گذاشتم.
من ی دخترم که همه ی افتخارم تویی♡
نه خودم.

الحمدالله رب العالمین♡♡

بفهمید درک کنید که من ی دخترم که تمآم قد عاشقش♡ هستم..
همین.


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نیمه های شب از صمیم قلبم از رضا خواستم دخترم دیپلوم را بگیرد و وارد شود و چون از  دخترم خیلی  راضی هستم برای  او با تمام  وجودم دعا گفتم ای  رضا دخترم خیلی  درس  میخونه اما 2 سال هست  رد شده امسال انرا قبول کن الان اون سال اول هست. و دوست دارد پرستار شود و م ایی می خواند خدایا  حالا که دخترم قبول شده یک خواستگار خوب و متدین با ایمان  صادق  و  راستگو برایش  بفرست زشتی اندام صورت دماغ مهم نیست فقط سالم باشد از  لحاظ  اخلاقی حتی معلول هم باشد  خوب هست چون قلب خوب بهترین هست...... 
ایران نوشت:اوایل هفته گذشته مرد میانسالی با صدای لرزان تلفنی با پلیس 110 تماس گرفت و از ناپدید شدن مرموزدخترش در شب نامزدی اش خبر داد.« امشب نامزدی دخترم «نازنین» است، ساعتی قبل دخترم به همراه خواهرش به آرایشگاه رفتند. نازنین زودترازخواهرش بیرون آمد تا به خانه برگردد ولی تا الآن از دخترم خبری نیست. به تلفن همراهش هم جواب نمی دهد.»
ایران نوشت:اوایل هفته گذشته مرد میانسالی با صدای لرزان تلفنی با پلیس 110 تماس گرفت و از ناپدید شدن مرموزدخترش در شب نامزدی اش خبر داد.« امشب نامزدی دخترم «نازنین» است، ساعتی قبل دخترم به همراه خواهرش به آرایشگاه رفتند. نازنین زودترازخواهرش بیرون آمد تا به خانه برگردد ولی تا الآن از دخترم خبری نیست. به تلفن همراهش هم جواب نمی دهد.»
رکنا: بالا ه حرفم را به کرسی نشاندم و برای دخترم یک گوشی تلفن همراه گران قیمت یدم.
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸
ایرج مهدیان آهنگ دخترم ایرج مهدیان متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره ی سود از دشمنی نمی بره دخترم زندگی شیرینه ولی حیف که مثل باد میاد می گذره دخترم تو راحت جون منی گرمیه رگ های بی خون منی دخترم هستیه بابا دست توست تو همه هستی و ایمونه منی دخترم چشماتو وا کن ببینی این که باتو حرفها دارهپدره تو به من امید زندگی میدی عمر جاوید همیشگی میدی رو لبت تا گل خنده وا میشه دلم از هر چی غمه جدا میشه اگه یک روز تو رو بابا نبینه گله بوسه از لب تو نچینه نمی دونی چه عذ می کشه اگه اون روز کناره تو نشینه دخترم چشماتو وا کن ببینی این که با تو حرفها داره پدره آهنگ با کیفیت ۱۲۸

واکنش دامادم و دخترم  شروع شده...الان ده روز تمام هست که دخترم خونه مون نیومده...تماس و زنگ هم نداشته.از وقتی که زهرا اونا رو دعوت کرد ه برای شام، و اونا هم مخالفت کرده بودند و اصرار داشتن فقط برای یک ربع عصر برن خونه ش.مدیر هم مخالفت کرده و گفته مگه جلسه خواستگاریه یا عید دیدنی؟دختر و دامادم هم مخالفت د.مدیر هم کلا مهمونی رو کنسل کرد.نمی دونم عاقبت این رفتار دامادم و دخترم به کجا کشیده میشه...خدا بخیر بگذرونه...واقعا  تحمل دعوا و مشاجره رو ندارم...
دخترم فاطمه هر روز که میگذره به تو وابسته تر میشم . میترسم از بزرگ شدنت میدونی چرا؟ میترسم دیگه نتونم اینطوری بغلت کنم .میترسم که نتونم همه جا باهات باشم. میترسم که این دستای کوچولو رو نداشته باشم همیشه پیشم باش گل دخترم .این ع یک ماه پیشه دخترم . راستی حاضران به غایبان برسانند فاطمه در تاریخ 28 آذر بدون کمک نشست


ایرج مهدیان

آهنگ دخترم ایرج مهدیان
متن آهنگ
دخترم دنیا محل گذره
ی سود از دشمنی نمی بره
دخترم زندگی شیرینه ولی
حیف که مثل باد میاد می گذره
دخترم تو راحت جون منی
گرمیه رگ های بی خون منی
دخترم هستیه بابا دست توست
تو همه هستی و ایمونه منی
دخترم چشماتو وا کن ببینی
این که باتو حرفها دارهپدره
تو به من امید زندگی میدی
عمر جاوید همیشگی میدی
رو لبت تا گل خنده وا میشه
دلم از هر چی غمه جدا میشه
اگه یک روز تو رو بابا نبینه
گله بوسه از لب تو نچینه
نمی دونی چه عذ می کشه
اگه اون روز کناره تو نشینه
دخترم چشماتو وا کن ببینی
این که با تو حرفها داره پدره
آهنگ با کیفیت 128


+جدید ترین آهنگ های ایرانی
+ آهنگ ایرانی
+ آهنگ های ایرج مهدیان
+ رایگان آهنگ"/>

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس گفت: «اسم بارانا دخترم، انتخاب همسرم بود ولی طاها را دوتایی انتخاب…
خیلی اذیتم د، ی باور نمی کرد که دخترم جانباز است. بنیاد شهید بعد از 17 سال بلاتکلیفی بزور و با واسطه دیگران بالا ه وقت کمیسیون داد و آنجا برای دخترم 25 درصد جانبازی صادر د.

جان مادرچند روزی چهره پوشیدی زمن

ازچه می پیچی به خویش و تی، حرفی بزن!

دخترم! ازدردِ مادر بـا پدر چیزی مگو!

با علی از داستان میخ در چیزی مگو!

جان مادر! روگرفتی دست بر پهلو چرا؟

فاش برگو نیست در فرمان تو بازو چرا؟

دخترم! جای غلاف تیغ را تو دیده ای

آفرین برتو که حتی ازحسـن پوشیده ای

جان مادر! بیشتراز ما چرا گرید حسن؟

اوچه دیده بین کوچه که ندیده چشم من؟

دخترم! ازماجرای کوچه تاهستم نپرس!

زین سخن صرف نظرکن ازبرادرهم نپرس!

چشم مادر!پس به من ازچادرخاکی بگو!

ماجرای چـادر خاکی و هتـاکـی بگو!

دخترم!چشمم سیاهی رفته وخوردم زمین

مجتبی دستم گرفت وخانه آوردم؛همین!

جان مادر!گوشواره ازچه برگوش تو نیست؟

اشک می ریزی وجزخون جگرنوش تو نیست؟

دخترم!یک گوشواره بودبرگوشم، ش ت

گریه ام بر غربت بابای مظلوم تو هست

جان مادر! پس چرا در نـزد بابا تی

مخفی از اوروزمی نالی و شب ها تی

دخترم! مخفی ست تاروز قیامت درد من

هم زتوهم ازپدرهم ازحسین هم از حسن
http://kanonemaddahan110.
دخترم موقع خواب می گوید : " مامان ببخشید الان که آب خوردم یادم رفت بگم یاحسین " . دلم می لرزد . تشنگی حسین (ع) دل ِ دخترم را هم لرزانده . می گویم : " اشکالی نداره گلِ مامان . از این به بعد سعی کن یادت نره موقع آب خوردن بگی سلام بر حسین ... " دخترم چشم هایش را می بندد . دارد خوابش می برد . زیر لب می گوید : " سلام بر حسین ". دخترم می خواند . دختر 4 ساله ام یک ماهی می شود که ظهر و عصر و مغرب و عشایش را فراموش نمی کند . دخترم از مادرم خواندن یاد گرفته . چادر ِ به قول خودش بندیِ گل دارش را سرش می کنم و لب های کوچکش می جنبد ... با من می خواند . " سبحان الله .. " گفتنش را که می شنوم , حال غریبی پیدا می کنم . جایی خوانده بودم یا شنیده بودم که آدم هایی که از کودکی با دین عجین می شوند , آینده ی مطمئنی خواهند داشت . دخترم ش را تمام می کند و دست هایش را به سوی آسمان می گیرد : " خدایا ممنون که به من مامان و بابا دادی ... ممنون که منو به این دنیا آوردی ... کمکم کن دخترِ خوبی باشم ... زرنگ باشم ... قشنگ باشم ... " .
دخترم موقع خواب می گوید : " مامان ببخشید الان که آب خوردم یادم رفت بگم یاحسین " . دلم می لرزد . تشنگی حسین (ع) دل ِ دخترم را هم لرزانده . می گویم : " اشکالی نداره گلِ مامان . از این به بعد سعی کن یادت نره موقع آب خوردن بگی سلام بر حسین ... " دخترم چشم هایش را می بندد . دارد خوابش می برد . زیر لب می گوید : " سلام بر حسین ". دخترم می خواند . دختر 4 ساله ام یک ماهی می شود که ظهر و عصر و مغرب و عشایش را فراموش نمی کند . دخترم از مادرم خواندن یاد گرفته . چادر ِ به قول خودش بندیِ گل دارش را سرش می کنم و لب های کوچکش می جنبد ... با من می خواند . " سبحان الله .. " گفتنش را که می شنوم , حال غریبی پیدا می کنم . جایی خوانده بودم یا شنیده بودم که آدم هایی که از کودکی با دین عجین می شوند , آینده ی مطمئنی خواهند داشت . دخترم ش را تمام می کند و دست هایش را به سوی آسمان می گیرد : " خدایا ممنون که به من مامان و بابا دادی ... ممنون که منو به این دنیا آوردی ... کمکم کن دخترِ خوبی باشم ... زرنگ باشم ... قشنگ باشم ... " .
از غصه ها، از بی ی لبریز خواهد شد دنیا پس از تو تا ابد پاییز خواهد شد از بس که درد بی ی سخت است بعد از تو هر درد دیگر پیش آن ناچیز خواهد شد گفتی نباید دل ببندم من به آغوشت این ملک روزی عرصه ی چنگیز خواهد شد بعد از تو زیر بارش غم چهره ی این کوه چون قله های برفی تبریز خواهد شد تو می روی و سال ها بعد از تو با یادت یک روز نام دخترم "پاییز" خواهد شد (نیما شکرکرد)
پشت دیوار بقیع روضه می خوندم دیدم یه مادر خیلی بی تاب شد گریه کرد و از حال رفت یک دفعه ای صدا زد فلانی بیا سوال شد برام ، این قدر بی ت ؟ گفتم چته مادر، چرا اینقدر بی ت میکنی ؟ اینقدر گریه کردی؟ صدا زد ، من همسرم شهید شده ، از بعد شهادتش هر وقت (دخترم) صدازد مادر بابا کجاست؟ گفتم دخترم پدرت پیش خداست مادر ، هر وقت صدا میزد مادر بابا کجاست؟ آرومش می میگفتم دخترم بابا پیش خداست . اسممون در اومد بیام حج چمدونام بستم اون لحظه آ دخترم و بغل گرفتم مادر ، من دارم میرم. چیزی میخوای برات بیارم؟ سفارشی ٬ حرفی. کجا میری مادر؟ صدا زدم عزیزم دارم میرم مکه و مدینه . (دیدید دخترای کجکاو رو ؟) صدا زد مادر مکه کجاست؟ گفتم عزیز دلم مکه خونه خداست .تا این جمله رو گفتم صدا زد مادر اگه مکه خونه خداست، من فقط بابام و میخوام ، مادر من بابام و میخوام. یه دختریم تو ابه صدازد من بابامو میخوام... . الان مدینه ایم میخوام برگردم ایران موندم جواب دخترم و چی بدم ؟ موندم الان برم ایران ، باهاش روبه رو بشم ، اشکاشم نمیتونم تحمل کنم ، چی جواب دخترم و بدم دلم داره میسوزه. یتیمی درد بی درمان یتیمی... ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆