مقاله راه کارهای کاهش استرس در دانش آموزان

فصل امتحانات برای ک ن و همچنین والدین آنها همواره استرس زیادی به همراه دارد. چگونه استرس امتحانات را کم کنیم؟ در این مواقع هرچه دانش آموزان و والدین آنها برای بهتر شدن نتیجه امتحان بیشتر عصبی و بی برنامه باشند به استرس هردوی آنها افزوده می شود.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته می توان این استرس را با کمک را ارها و ترفندهای زیر در دانش آموزان و والدین آنها کاهش داد. هسته مشاوره
انی که بیشتر اوقات استرس دارند قطعا سلامتی شان در خطر است باید استرس خود را کنترل کنند. بعضی از مواد غذایی که استفاده می کنیم خاصیت کاهش استرس را دارند. در این مقاله از سلام 10 ماده غذایی که باعث کاهش استرس می شوند را آماده کرده ایم. توصیه ما این است که […]
بررسی تأثیر استرس بر افت تحصیلیبررسی-تأثیر-استرس-بر-افت-تحصیلیبخشی از مقدمه: 15 تا 30% دلایل افت تحصیلی در میان دانش آموزان به دلیل اضطراب و استرس در سر جلسه است. تعریف افت تحصیلی: افت از نظر لغت به معنای کمبود کمی و کم و کاست و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است. همچنین افت تحصیلی .. فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی تأثیر استرس بر افت تحصیلیبررسی-تأثیر-استرس-بر-افت-تحصیلیبخشی از مقدمه: 15 تا 30% دلایل افت تحصیلی در میان دانش آموزان به دلیل اضطراب و استرس در سر جلسه است. تعریف افت تحصیلی: افت از نظر لغت به معنای کمبود کمی و کم و کاست و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است. همچنین افت تحصیلی .. فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی تأثیر استرس بر افت تحصیلیبررسی-تأثیر-استرس-بر-افت-تحصیلیبخشی از مقدمه: 15 تا 30% دلایل افت تحصیلی در میان دانش آموزان به دلیل اضطراب و استرس در سر جلسه است. تعریف افت تحصیلی: افت از نظر لغت به معنای کمبود کمی و کم و کاست و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است. همچنین افت تحصیلی .. فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی تأثیر استرس بر افت تحصیلیبررسی-تأثیر-استرس-بر-افت-تحصیلیبخشی از مقدمه: 15 تا 30% دلایل افت تحصیلی در میان دانش آموزان به دلیل اضطراب و استرس در سر جلسه است. تعریف افت تحصیلی: افت از نظر لغت به معنای کمبود کمی و کم و کاست و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است. همچنین افت تحصیلی .. فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی تأثیر استرس بر افت تحصیلیبررسی-تأثیر-استرس-بر-افت-تحصیلیبخشی از مقدمه: 15 تا 30% دلایل افت تحصیلی در میان دانش آموزان به دلیل اضطراب و استرس در سر جلسه است. تعریف افت تحصیلی: افت از نظر لغت به معنای کمبود کمی و کم و کاست و نقصان است منظور از افت تحصیلی دانش آموزان کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از سطح رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است. همچنین افت تحصیلی .. فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ش خانواده ها در کاهش اضطراب امتحانی استرس امتحانی ورا ارهای مقابله با آن جمع آوری و ویرایش:میر استرس بخشی طبیعی از زندگی است. برای انجام وظایف، مقداری استرس لازم است. اضطراب امتحان اضطر جهانی است، استرسی که غالباً عموم دانش آموزان مدارس را آزار می دهد، ترس از قرار گرفتن در کلاس و جلسه امتحان می باشد. اگرچه برای همه آنانی که در عرصه علم و دانش اندوزی فعال هستند امتحان ها یک اتفاق بسیار خاص و حساس است اما به دور از اهمیت خود امتحانات، استرس نیز پدیده ای است که همواره همراه با امتحانات به خانه دانش آموزان می آید و مشکل بزرگتری را در پیش روی خانواده ها قرار می دهد. البته استرس امتحان تنها دانش آموزان را آزار نمی دهد بلکه والدین نیز از این معضل جدی رنج می برند و گاهی نیز خود آنان مولد این استرس در خانه می شوند !

ادامه مطلب
بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزانبررسی-اثر-مشارکت-ورزشی-بر-فشار-روانی-(استرس)-دانش-آموزانتحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل ...  فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی (استرس) دانش آموزانبررسی-اثر-مشارکت-ورزشی-بر-فشار-روانی-(استرس)-دانش-آموزانتحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل ...  فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزانبررسی-اثر-مشارکت-ورزشی-برفشار-روانی-(استرس)-دانش-آموزانتحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل ... فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان
تعداد صفحات فایل: 248

وبسایت دانشگذر ، ارائه دهنده بروزترین مقالات ی بوده که فایل حاضر نیز یکی از هزاران محصول ما می باشد جهت مطالعه چکیده و فهرست و آن به لینک زیر بروید

بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان
=================== ایمیل های پشتیبانی اختصاصی [email protected]
[email protected]
اختصاصی از نیک فایل پژوهش آماده ارائه - بررسی استرس در دانش آموزان ابتدائی با و پر سرعت .
پژوهش آماده ارائه - بررسی استرس در دانش آموزان ابتدائی
پژوهش آماده ارائه - بررسی استرس در دانش آموزان ابتدائی بررسی استرس در دانش آموزان ابتدائی فایل شامل 10 صفحه به صورت word است و قابلیت ویرایش دارد.
با
پژوهش آماده ارائه - بررسی استرس در دانش آموزان ابتدائی
کار شناسان اعتقاد دارند مصرف خوراکی ها می تواند با عث افزایش سطح هوشی دانش آموزان و یا کاهش توان یادگیری آن ها در مدرسه شود. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، کار شناسان با مطالعه بر روی نمرات درسی دانش آموزان و همینطور مقایسه وزن آن ها با نمرات درسی دریافته اند که دانش آموزان چاق از سطح نمرات درسی کمتری به نسبت دانش آموزان با وزن طبیعی برخوردار هستند. منبع:http://khabarfarsi.com
کار شناسان اعتقاد دارند مصرف خوراکی ها می تواند با عث افزایش سطح هوشی دانش آموزان و یا کاهش توان یادگیری آن ها در مدرسه شود. به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، کار شناسان با مطالعه بر روی نمرات درسی دانش آموزان و همینطور مقایسه وزن آن ها با نمرات درسی دریافته اند که دانش آموزان چاق از سطح نمرات درسی کمتری به نسبت دانش آموزان با وزن طبیعی برخوردار هستند. منبع:http://khabarfarsi.com
اختصاصی از اینو دیدی گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب
 گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسبفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 20قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه:رسیدن به اه آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مست م تا مین بهداشت روانی دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهند که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط دارد و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی یا از نبود بهداشت روانی مناسب رنج می برند، اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تا مین شرایط مناسب برای نیل به اه آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد جامعه در سنین مختلف، عوامل بازدارنده آن را مورد بررسی قرار داد.کلمه استرس را به شیوه های مختلف استفاده می کنند بعضی از استرس برای مراجعه به خواسته ها و فشارهایی استفاده می کنند که شخص با آنها روبه روست و گرفتگی و تنش را واکنش مشخصی در برابر آن موقعیت می دانند. برخی دیگر استرس را سطحی از حالات منفی که شخص با آن روبه روست می دانند و دسته سوم معتقدند اگر تقاضا از شخص بیش از توان او باشد. شخص دچار استرس می شود.
با
گزارش تخصصی با موضوع کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب
بازی در حیاط های مدارسی که دارای زیستگاه های طبیعی و درخت و نه صرفا آسف و تجهیزات سرگرمی هستند، استرس ک ن و بی توجهی آن ها را کاهش می دهد. بر اساس مطالعه دانشمندان کلرادو بودلر، کار بر روی تکالیف درسی و باغبانی در چنین محیط هایی دارای مزایای کاهش استرس برای جوانان است. این مطالعه یکی از نخستین تحقیقات در نوع خود است که بر رابطه بین دسترسی دانش آموزان به فضاهای سبز و استرس متمرکز شده است.
دانشمندان با مطالعه دانش آموزان ابت در نواحی ساخته شده و جنگلی، استفاده دانش آموزان مقطع چهارم تا ششم از زیستگاه طبیعی برای علوم و دروس نوشتاری و همچنین باغبانی دانش آموزان دبیرستانی به صورت داوطلبی، گذراندن واحد درسی یا خدمات موردنیاز مدارس، به نتایج جدید خود دست یافتند. به گفته لوئیس چالوا ، ارشد این پژوهش، مدارس جایی هستند که ک ن بخش اعظمی از ساعات عمرشان را در آن ها می گذرانند و بنابراین وارد تماس روزانه با دنیای طبیعی در این مکان ها به دلیل مزایای فراوان آن حائزاهمیت است. حیاط های خاکی و طبیعی مدرسه که به طور مثال، دارای گل، بلوط و ویژگی هایی آبی هستند، روابط پشتیبانی کننده و احساس رقابت را در میان ک ن افزایش می دهند. جزئیات این پژوهش در مجله health & place منتشر شد.
بررسی روانشناختی مسئولیت پذیری دانش آموزان مقاله بررسی روانشناختی مسئولیت پذیری دانش آموزان ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته روانشناسی بوده که به تفصیل در 89 صفحه تهیه و آماده شده است. این مقاله بی نظیر مشتمل بر مضامین زیر است :< ...
دریافت فایل
شاید ما جزو گروهی باشید که با آثار م ب اضطراب و استرس مواجه است. توصیه های جیمز روانشناس و مشاور برای کاهش استرس در زندگی و چگونگی برخورد با موقعیت های استرس زا و اضطراب آور.
خبر عجیب و غیرقابل باور بود، مرگ یک دانش آموزان استعدادهای درخشان به دلیل استرس امتحان ! روز گذشته این خبر به همراه تصویر دانش آموز منتشر شد، خبری که تایید می کرد بهنام علوی نژاد دانش آموز پایه هشتم دبیرستان تیزهوشان علامه طباطبایی تبریز سر جلسه امتحان میان ترم به دلیل استرس شدید ایست قلبی می کند. ادامه مطلب
بررسی روانشناختی مسئولیت پذیری دانش آموزان مقاله بررسی روانشناختی مسئولیت پذیری دانش آموزان ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته روانشناسی بوده که به تفصیل در 89 صفحه تهیه و آماده شده است. این مقاله بی نظیر مشتمل بر مضامین زیر است :< ...
دریافت فایل
 
 
اقدام پژوهی چگونه توانستم استرس را در دانش آموزان کاهش دهم
مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

اقدام پژوهی چگونه توانستم استرس را در دانش آموزان کاهش دهم
چکیده
از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انسانی در موقعیت های گوناگون بالندگی درگیر مسائل و مشکلاتی می شود که به نحوی روان او را متأثر می سازد. از جمله این مسائل می توان ترس و اضطراب را نام برد که در تمام دوره های زندگی ممکن است بر انسان چیره شود.
مقدمه
بخشی از رشد کودک، متضمن آموختن و کنترل اضطراب و ترس است، ک ن ترس های بسیاری دارند و ممکن است برخی از آن ها در بزرگسالی هم دچار ترس باشند. اما بسیاری از استرس های و اضطرابهای دوران کودکی در اثر گذشت زمان و تجربه از بین می روند و تنها بخشی از آنها تغییر شکل می دهد و بصورت نیروی مؤثر در رفتار در می آیند. اما ترس و اضطراب به یک مفهوم نیستند، ترس علت و موقعیت مشخص دارد و در اکثر موارد، کاربرد و تأثیر مثبت دارد . مثلاً ک ن با وجود ترس می تواند از جان خود حفاظت کنند. اما اضطراب هم کارکرد مثبت دارد و هم کارکرد منفی. یا به عبارت بهتر، احساس اضطراب تا یک جای خاص کارکرد افراد را بهتر می کند و از یک جایی به بعد، افزایش اضطراب باعث افت کارکرد می شود.
تفاوت دیگری که اضطراب با ترس دارد این است که علت شفاف و واضحی برای اضطراب نمی توان یافت. اگر چه برای برخی افراد، اضطراب ناشی از موقعیت خاصی است که در آن قرار می گیرند (در یک جمع جدیدی از انسان ها، زمان امتحان هنگام ج از خانواده و …) اما در هیچ یک علت بیرونی دلیل قابل استناد و ملموس برای این نگرانی و اضطراب وجود ندارد . بلکه تصور فرد نسبت به این موقعیت ها مثبت نیست.
لینک :
اقدام پژوهی چگونه توانستم استرس را در دانش آموزان کاهش دهم
اقدام پژوهی چگونه توانستم استرس را در دانش آموزان کاهش دهم
اختصاصی از سورنا فایل گزارش تخصصی با موضوع کاهش وبهبود اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب وکاربردی با و پر سرعت .
 گزارش تخصصی با موضوع کاهش وبهبود اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب وکاربردی
 گزارش تخصصی با موضوع کاهش وبهبود اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب وکاربردی گزارش تخصصی با موضوع کاهش وبهبود اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب وکاربردیفرمت فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات 20قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعهمقدمه:رسیدن به اه آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مست م تا مین بهداشت روانی دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهند که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط دارد و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی یا از نبود بهداشت روانی مناسب رنج می برند، اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند. بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تا مین شرایط مناسب برای نیل به اه آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد جامعه در سنین مختلف، عوامل بازدارنده آن را مورد بررسی قرار داد.کلمه استرس را به شیوه های مختلف استفاده می کنند بعضی از استرس برای مراجعه به خواسته ها و فشارهایی استفاده می کنند که شخص با آنها روبه روست و گرفتگی و تنش را واکنش مشخصی در برابر آن موقعیت می دانند. برخی دیگر استرس را سطحی از حالات منفی که شخص با آن روبه روست می دانند و دسته سوم معتقدند اگر تقاضا از شخص بیش از توان او باشد. شخص دچار استرس می شود.
با
گزارش تخصصی با موضوع کاهش وبهبود اضطراب یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب وکاربردی
روش های کاهش استرس قبل از امتحان

▪️ توجه به تغییرات فیزیکی بدن (مثل عرق کف دست، افزایش ضربان قلب، برافروختگی صورت، تنگی نفس) و تغییرات روانی حاصل از اضطراب (مثل کاهش توجه و تمرکز، حواس پرتی و احساس تشویش و نگرانی) می تواند دانش آموز را نسبت به پاسخ های روانی - جسمانی خود هوشیار کند. او می تواند با توجه به ح های عاطفی - هیجانی خود د رصدد کنترل آنها برآید و آن را به استرس مثبت (انرژی زا) تبدیل کند. برای مثال، توانایی های خود را باور داشته باشد، خود را با دیگری مقایسه نکند، سعی نکند نفر اول باشد (نفر اول، همیشه یک نفر است)، نسبت به خود قضاوت مثبت داشته باشد، مشکلات را درونی نکند و...

▪️ خواب کافی می تواند از شدت اضطراب امتحان بکاهد. اغلب دانش آموزان به حداقل ۶ و ۷ ساعت خواب در طول شبانه روز احتیاج دارند و اگر آنها کمتر از این میزان بخوابند، بدنشان مستعد و آماده آسیب های روحی - جسمی خواهد شد. هر گونه بی نظمی در برنامه خواب یا کم خو موجب کاهش کارایی مغز و افزایش استرس می شود. ادامه مطلب
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله نگاهی به روش های کاهش استرس عصبی در امتحانات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   نگاهی به روش های کاهش استرس عصبی در امتحانات فرزاد فخیمی نزدیک شدن زمان امتحانات همواره برای دانش آموزان و دانشجویان با بروز حالات و واکنش های هیجانی، رفتاری، عصبی و.... همراه است. این قشر از جامعه از یک طرف تحت تأثیر عوامل استرس زای عمومی که کل جامعه را متأثر می کند، قرار دارند و از طرف دیگر با حضور فعال در متن جامعه علمی، فشارهای مقطعی ناشی از ا امات دانش اندوزی، مطالعه، تحقیق، امتحانات و... را تجربه می کنند و هرچه به تاریخ امتحانات نزدیکتر شوند، استرس بیشتر آنها را محاصره کرده و تحت فشار قرار می دهد. در واقع این گروه و یا طبقه از جامعه با استرس مضاعف روبه رو هستند که حتی تابع منطق ریاضی یعنی ۴=۲+۲ نیست، بلکه از اصل هم افزایی (synergy) یعنی ۵=۲+۲ تبعیت می کنند. همانند برخورد دو موج به یکدیگر که ارتفاع موج حاصل از دو موج، بیشتر از ارتفاع آنها قبل از برخورد است. بدیهی است که تحمل استرس تا این حد برای دانش آموزان و دانشجویان که در سنین جوانی هستند و هنوز مقاومت های طبیعی خود را نه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} مقاله نگاهی به روش های کاهش استرس عصبی در امتحانات لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12   نگاهی به روش های کاهش استرس عصبی در امتحانات فرزاد فخیمی نزدیک شدن زمان امتحانات همواره برای دانش آموزان و دانشجویان با بروز حالات و واکنش های هیجانی، رفتاری، عصبی و.... همراه است. این قشر از جامعه از یک طرف تحت تأثیر عوامل استرس زای عمومی که کل جامعه را متأثر می کند، قرار دارند و از طرف دیگر با حضور فعال در متن جامعه علمی، فشارهای مقطعی ناشی از ا امات دانش اندوزی، مطالعه، تحقیق، امتحانات و... را تجربه می کنند و هرچه به تاریخ امتحانات نزدیکتر شوند، استرس بیشتر آنها را محاصره کرده و تحت فشار قرار می دهد. در واقع این گروه و یا طبقه از جامعه با استرس مضاعف روبه رو هستند که حتی تابع منطق ریاضی یعنی ۴=۲+۲ نیست، بلکه از اصل هم افزایی (synergy) یعنی ۵=۲+۲ تبعیت می کنند. همانند برخورد دو موج به یکدیگر که ارتفاع موج حاصل از دو موج، بیشتر از ارتفاع آنها قبل از برخورد است. بدیهی است که تحمل استرس تا این حد برای دانش آموزان و دانشجویان که در سنین جوانی هستند و هنوز مقاومت های طبیعی خود را نه ...
دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تلاش می شود آمار بالای 30 تا 35 درصدی اضافه وزن دانش آموزان فارس تا سال آینده کاهش یابد.
تحقیق روش های کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانیتحقیق-روش-های-کاهش-اعتیاد-به-اینترنت-در-بین-دانش-آموزان-دختر-و-پسر-دبیرستانیچکیده: هدف از پژوهش حاضر این است که چگونه می توان اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر قوچان کاهش داد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهر قوچان در سال تحصیلی 93-92 که تعداد آنها 745 نفر می باشد. حجم نمونه ... فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در حال حاضر استرس 43 درصد از دانشجویان ایرانی و اندکی از دانش آموزان را درگیر خود کرده است به طوریکه استرس آنقدر خطرناک است که می تواند به راحتی آمار مرگ و میر را در کشورمان بیافزاید. جعفر شیرنژاد روانپزشک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: 43 درصد از جوانان تحصیلکرده ی ایرانی استرس را تجربه کرده اند و بین 25 تا 90 درصد آنها نیز به دلیل عوارض ناشی از استرس به پزشک مراجعه می کنند.
وی تصریح کرد: در واقع استرس آمار مرگ و میر و یا بیماری هایی نظیر قلبی-عروقی، سرطان ها، تصادفات، "سیروز کبدی" و مشکلات حنجره را بالا برده در واقع دانش آموزان و دانشجویان در حال تحصیل نیز به تازگی گرفتار این بیماری خطرناک شده اند.
هوش دانش آموزان در هر سنی بر اساس منحنی طبیعی مشخص شده است .تعدادی از دانش آموزان از نظر بهرهوشی دارای هوش بالا و تعداد زیادی در حد وسط و دانش آموزان عادی و تعدادی از دانش آموزان از نظر یادگیری توانایی کمتری دارند .دانش آموزان باهوش با کمترین تمرین درس را یاد می گیرند و دانش آموزان عادی با تمرین بیشتری درس را یاد می گیرند و دانش آموزان کم توان با تمرین و تکرار بیشتری درس را یاد می گیرند . معلم سعی بر آن دارد که درس را به صورتی توضیج دهد تا همه دانش آموزان درس را یاد بگیرند .تمرین و تکرار درس از طرفی دانش آموزان باهوش را خسته و در نتیجه باعث خستگی دانش آموزان باهوش می شود .برای حل مشکل این است که معلم به خلاقیت دانش آموزان باهوش توجه کند و از آنها بخواهد تا در کتاب درسی خود مطالبی را پیدا کنند که تا کنون توجه نکرده اند این نکته باعث ایجاد خلاقیت می شود و از افت تحصیلی دانش آموزان باهوش می کاهد . در نتیجه باعث ایجاد انگیزه در درس خواندن دانش آموزان باهوش می گردد