مقاله ای برای بهداشت روانی هم کلاسی

فایل ورد قابل ویرایش
 
آشنایی با اصول بهداشت و تغذیه ورزشی
چکیده: بهداشت یک ح کامل سلامت جسمی روانی و اجتماعی است . برای برخورداری از بهداشت خوب باید نظافت و بهداشت اعضای بدن تغذیه ، خواب و استراحت ، ورزش و تفریح ، عدم اعتیاد ، مراقبتهای پزشکی رعایت گردد و بهبود شیوه زندگی آموزش داده شود .


متن مقاله:
 
 تعریف بهداشت :
بهداشت یک ح کامل سلامت جسمی روانی و اجتماعی است . برای برخورداری از بهداشت خوب باید نظافت و بهداشت اعضای بدن تغذیه ، خواب و استراحت ، ورزش و تفریح  ، عدم اعتیاد ، مراقبتهای پزشکی رعایت گردد و بهبود شیوه زندگی آموزش داده شود .


لینک :
مقاله آشنایی با اصول بهداشت و تغذیه ورزشی


مقاله آشنایی با اصول بهداشت و تغذیه ورزشی
سلام دوستان درباره بهداشت یه سری خبر به اطلاعتون می رسونم:
1-هر گروهی که امروز مقاله ارایه داده تا هفته آینده فایل ورد ارایشو(ینی چیزایی که سر کلاس گفته که در واقع خلاصه مقالشه) برای ایمیل کنه علاوه بر نمره مقاله یک نمره اضافه خواهد گرفت!
2- جلسه یکشنبه 11 آبان مجازیه! ینی جبرانی نمیخواد بیایم! پس حداکثر تا شنبه یک مقاله به همراه فایل وردی که حاوی خلاصه مقالست(آنچه می خواستیم بگوییم) درباره ی بهداشت قبل از ازدواج برای ایمیل کنید تا نمره کلاسی اون جلسه رو بگیرید!
3-برای جلسه یکشنبه 18 آبان هم ارایه مقاله درباره بهداشت قبل از بارداری و دوران بارداریه که باید تا شنبه همون هفته ینی 17 آبان برای ارسال کنید!
ترجمه مقاله برنامه ای برای سلامت روانی بهبود تعامل مادر/ فرزند برای ارتقا رشد روانی بهتر در ک ن
اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد مفهوم بهداشت روانی با و پر سرعت .
مقاله در مورد مفهوم بهداشت روانی
مقاله در مورد مفهوم بهداشت روانی مقاله در مورد مفهوم بهداشت روانیتعداد صفحه:19فرمت پی دی افبخشی از مقاله:ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎو اﺧﺘﻼﻟﻬﺎی ﺟﺰﺋـﯽ رﻓﺘـﺎر اﺳـﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آﻣﻮزﺷﻬﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از اﺑﺘﻼی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧـﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨـﺪ و اﻓﺮاد را ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﻋﻼج واﻗﻊ، ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد.....
با
مقاله در مورد مفهوم بهداشت روانی
ترجمه مقاله برنامه ای برای سلامت روانی بهبود تعامل مادر/ فرزند برای ارتقا رشد روانی بهتر در ک ن
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ
محقق گرامی سلام
به روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ

برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید .
 
 
توضیحات بیشتر و
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ
محقق گرامی سلام
به روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ

برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید .
 
 
توضیحات بیشتر و
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ
محقق گرامی سلام
به روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ

برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی بلوغ، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید .
 
 
توضیحات بیشتر و
ترجمه مقاله برنامه ای برای سلامت روانی بهبود تعامل مادر/ فرزند برای ارتقا رشد روانی بهتر در ک ن
به صفحه فایل ترجمه مقاله برنامه ای برای سلامت روانی بهبود تعامل مادر/ فرزند برای ارتقا رشد روانی بهتر در ک ن خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت و سلامت روان
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روان با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت دبیران فایل  کنید . سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت و سلامت روان
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی  برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون
لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
 
این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی طبقه بندی شده است
این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به ید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی:

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال 
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان  با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد  بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت، آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روان، رایگان نمونه سوالات بهداشت روانی، سوالات تستی بهداشت روانی، نمونه سوال بهداشت روانی، نمونه سوال درس بهداشت روانی، نمونه سوالات بهداشت روانی، نمونه سوالات بهداشت روانی پیام نور، نمونه سوالات درس بهداشت روانی، سامانه ضمن خدمت بهداشت، سوال بهداشت روان، سوالات آزمون سلامتی و بهداشت، سوالات آزمون سلامتی و بهداشت روان، سوالات بهداشت، سوالات بهداشت روان، سوالات بهداشت روان 1، سوالات بهداشت روان 2، سوالات بهداشت روانی، سوالات تستی بهداشت روانی، سوالات تستی سلامت روان، سوالات سلامت روانی، سوالات ضمن خدمت، سوالات ضمن خدمت بهداشت روان، سوالات ضمن خدمت بهداشت فردی و اجتماعی، ضمن خدمت بهداشت، ضمن خدمت بهداشت روان، ضمن خدمت بهداشت روان و خودمراقبتی، ضمن خدمت بهداشت روانی، ضمن خدمت بهداشت فردی و اجتماعی، ضمن خدمت بهداشت و خودمراقبتی، ضمن خدمت سلامت و بهداشت، ضمن خدمت و آزمون های استخدامی، منابع آزمون سلامت و بهداشت روان، منابع آزمون سلامت و بهداشت و روان، نمونه سوال برای آزمون سلامت، نمونه سوال بهداشت روان 1 پرستاری، نمونه سوال بهداشت روانی، نمونه سوال بهداشت روانی با پاسخنامه، نمونه سوال بهداشت روانی با جواب، نمونه سوالات بهداشت روان، نمونه سوالات بهداشت روانی، نمونه سوالات تستی بهداشت روانی، نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی، نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و مراقبت، نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت،
نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد. نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی زیر می باشد:
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی:

نمونه سوالات شماره 1 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 2 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ

لینک :

نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی

نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت روان
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روان با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت دبیران فایل  کنید . سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت و سلامت روان
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون
لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی طبقه بندی شده است
این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به ید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی:

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت روان
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روان با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت دبیران فایل  کنید . سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت و سلامت روان
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های تی و غیر تی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد.
این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون
لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
 
این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی طبقه بندی شده است
این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به ید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.
محتویات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی:

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

لینک : نمونه سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی
مقاله 75- مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاریمقاله 75- مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاریکل مقاله 130 صفحه فصل اول: کلیات 1-1 . مقدمه: در هر جامعه shy;ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه shy;های آن جامعه محسوب و مطرح می shy;باشد و در عمل نیز چرخه shy;ی فعالیت shy;های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از ...دریافت فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ
پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ
پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ
پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روانی با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت ضمن خدمت فرهنگیان کنید .
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای این دوره
ثبت نام این دوره از 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 97 بوده و شروع دوره از طریق سامانه رایادرس از یکم داد خواهد بود .
برای اطلاع از برنامه زمانی آزمونها به سامانه رایادرس مراجهع کنید.
آزمونهای این دوره بصورت پودمانی بوده و ب نمره هر پودمان مستقل از بقیه آزمونها میباشد.
نمره قبولی دوره ضمن خدمت بهداشت روانی 12 از 20 میباشد.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
سایت ضمن خدمت فرهنگیان در صورتی که نمونه سوالات جدیدتر و بیشتری در باره این دوره بدست آورد در همین صفحه به این پکیج اضافه خواهد کرد و البته سعی خواهیم کرد سوالات جدید تر را برای انی که این دوره را یده و کرده اند هم از طریق ایمیل ارسال شود.
محتویات پکیج نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی
محتویات این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی به شرح زیر میباشد.
توجه داشته باشید سوالات و منابع آموزشی بصورت یک فایل زیپ شده میباشند که بعد از بازگشایی فایل زیپ قابل دسترسی خواهند بود. و در مجموعه 7 فایل در این پکیج موجود میباشد.

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

همین الان میتوانید سوالات و منابع این دوره را کنید.
لینک :
سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی + منابع آموزشی
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روانی با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت ضمن خدمت فرهنگیان کنید .
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای این دوره
ثبت نام این دوره از 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 97 بوده و شروع دوره از طریق سامانه رایادرس از یکم داد خواهد بود .
برای اطلاع از برنامه زمانی آزمونها به سامانه رایادرس مراجهع کنید.
آزمونهای این دوره بصورت پودمانی بوده و ب نمره هر پودمان مستقل از بقیه آزمونها میباشد.
نمره قبولی دوره ضمن خدمت بهداشت روانی 12 از 20 میباشد.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
سایت ضمن خدمت فرهنگیان در صورتی که نمونه سوالات جدیدتر و بیشتری در باره این دوره بدست آورد در همین صفحه به این پکیج اضافه خواهد کرد و البته سعی خواهیم کرد سوالات جدید تر را برای انی که این دوره را یده و کرده اند هم از طریق ایمیل ارسال شود.
محتویات پکیج نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی
محتویات این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی به شرح زیر میباشد.
توجه داشته باشید سوالات و منابع آموزشی بصورت یک فایل زیپ شده میباشند که بعد از بازگشایی فایل زیپ قابل دسترسی خواهند بود. و در مجموعه 7 فایل در این پکیج موجود میباشد.

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

همین الان میتوانید سوالات و منابع این دوره را کنید.
لینک :
سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی + منابع آموزشی
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روانی با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت ضمن خدمت فرهنگیان کنید .
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای این دوره
ثبت نام این دوره از 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 97 بوده و شروع دوره از طریق سامانه رایادرس از یکم داد خواهد بود .
برای اطلاع از برنامه زمانی آزمونها به سامانه رایادرس مراجهع کنید.
آزمونهای این دوره بصورت پودمانی بوده و ب نمره هر پودمان مستقل از بقیه آزمونها میباشد.
نمره قبولی دوره ضمن خدمت بهداشت روانی 12 از 20 میباشد.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
سایت ضمن خدمت فرهنگیان در صورتی که نمونه سوالات جدیدتر و بیشتری در باره این دوره بدست آورد در همین صفحه به این پکیج اضافه خواهد کرد و البته سعی خواهیم کرد سوالات جدید تر را برای انی که این دوره را یده و کرده اند هم از طریق ایمیل ارسال شود.
محتویات پکیج نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی
محتویات این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی به شرح زیر میباشد.
توجه داشته باشید سوالات و منابع آموزشی بصورت یک فایل زیپ شده میباشند که بعد از بازگشایی فایل زیپ قابل دسترسی خواهند بود. و در مجموعه 7 فایل در این پکیج موجود میباشد.

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال 
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان  با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد  بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

همین الان میتوانید سوالات و منابع این دوره را کنید.
لینک :
سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی + منابع آموزشی
برای تامین بهداشت روانی نوجوان، نیازمند همکاری موثر و متقابل وی و اطرافیان می باشیم. نقش نوجوانان در تامین و تقویت بهداشت روانی خویش در چند بخش ذیل قابل توجه است: 1) چنانچه نوجوانان هر روی کتاب روح خویش را ورقی بزنند و سیر و سیاحتی در گوشه و کنار دنیای درون خویش بنمایند، آشنایی بیشتری با روان خود پیدا می کنند و به تبع آن در حفاظت از روح و روان خود، توفیق بیشتری می یابند. 2) دستی نوجوانان به هر نوع موفقیت و پیشرفتی اعم از جنبه های علمی، اخلاقی، هنری، ورزشی و پژوهشی، موجب رشداحساس ارزش شخصی آنان شده و بر تصویری که از خویشتن دارند، تاثیر گذارده و به تقویت و شفافیت آنان منجر می شود. 3) براین مبنا رسیدن نوجوانان به درجه ای از موفقیت و احساس مفید بودن برای آنان یک ضرورت محسوب شده و لازمه سلامت روانی آنان می باشد. لذا حفظ چنین حداقلی از موفقیت، از وظایف اطرافیان نوجوان تلقی می شود.
ضمن خدمت بهداشت روانی
دوره ضمن خدمت بهداشت روانی با کد 95005118 ( 10 ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود . پکیج کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی را هم اینک میتوانید از سایت ضمن خدمت فرهنگیان کنید .
این دوره بصورت الکترونیکی و برای فرهنگیان سراسر کشور بصورت تک مرحله ای برگزار میشود.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمونهای این دوره
ثبت نام این دوره از 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 97 بوده و شروع دوره از طریق سامانه رایادرس از یکم داد خواهد بود .
برای اطلاع از برنامه زمانی آزمونها به سامانه رایادرس مراجهع کنید.
آزمونهای این دوره بصورت پودمانی بوده و ب نمره هر پودمان مستقل از بقیه آزمونها میباشد.
نمره قبولی دوره ضمن خدمت بهداشت روانی 12 از 20 میباشد.
سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی
همکاران گرامی توجه داشته باشند این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی کاملترین در سطح اینترنت میباشد و قابلیت استفاده توسط کارمندان آموزش و پرورش و سایر سازمانها را در دوره ضمن خدمت بهداشت روانی دارد.
سایت ضمن خدمت فرهنگیان در صورتی که نمونه سوالات جدیدتر و بیشتری در باره این دوره بدست آورد در همین صفحه به این پکیج اضافه خواهد کرد و البته سعی خواهیم کرد سوالات جدید تر را برای انی که این دوره را یده و کرده اند هم از طریق ایمیل ارسال شود.
محتویات پکیج نمونه سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی
محتویات این پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی به شرح زیر میباشد.
توجه داشته باشید سوالات و منابع آموزشی بصورت یک فایل زیپ شده میباشند که بعد از بازگشایی فایل زیپ قابل دسترسی خواهند بود. و در مجموعه 7 فایل در این پکیج موجود میباشد.

نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال 
نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال
نمونه سوالات شماره 3 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 4 با 40 سوال
نمونه سوالات شماره 5 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 6 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد بهداشت روان  با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد بهداشت روان با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد  بهداشت روان با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد بهداشت روان با 47 صفحه

همین الان میتوانید سوالات و منابع این دوره را کنید.
لینک :
سوالات دوره ضمن خدمت بهداشت روانی + منابع آموزشی
پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ
پکیج (پروتکل) آموزش بهداشت روانی بلوغ
امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 1-علوم اعصاب شناختی(نو یسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 ساعت 8 صبح2-روانشناسی سلامت مورخ1/2/1397درسهای 1.2.3.4 سر ساعت کلاسی3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397  سر ساعت کلاسی 4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5  سر ساعت کلاسی5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 ساعت 8:306-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5سر ساعت کلاسی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهداشت روانی بلوغ
ترجمه مقاله تاثیر مالکیت روانی بر نقض قرارداد روانی
ترجمه مقاله تاثیر مالکیت روانی بر نقض قرارداد روانی
بهداشت روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. همچنان که از جسم خود مراقبت می کنیم روح خود را نیز باید مقاومت تر کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهم تر از «بودن یا نبودن» است. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اه مهم و اساسی بهداشت روانی است. بقیه در ادامه ی مطلب.