معنی فاک

چکیده: کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب. بیشتر استعما لش به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که بر حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد. استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتا جدید است در قدیم و مخصوصا در اصطلاح فقها کلمه (ستر) که به معنی پوششی است به کار رفته است فقها معترض این مطلب شده اند کلمه (ستر) را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه (پوشش) را به کار می بردیم. زیرا چنانکه گفتیم معنی شایع لغت حجاب، است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه باشدو بیرون نرود وظیفه پوشش که برای ن مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند،، زندانی و حبس زن در مطرح نیست.پوشش زن در اینست که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. (مطهری، 1353،124).
1. i am with youمعنی ) من باهاتم.
2.shame on youمعنی ) شرم آوره
3.leave it up to meمعنی ) به عهده من بگذار
4.you know what معنی ) می دانی چیه؟
5. you handled it beautifully as alwaysمعنی ) مثل همیشه بخوبی از پسش بر آمدی
6. ٌwow , my goodnessمعنی ) خدای من .. (اصطلاح حاکی از تعجب شدید)
7. go onمعنی) ادامه بده
8. go aheadمعنی ) ادامه بده
9. what's the dealمعنی ) موضوع چیه؟
10) i have no ideaمعنی ) نمی دانم.
11) it works for meمعنی ) برای من خوبه
12) you are welcome  ,  my pleasureمعنی ) خواهش می کنم
13) no troubleمعنی ) زحمتی نیست
1. i am with youمعنی ) من باهاتم.
2.shame on youمعنی ) شرم آوره
3.leave it up to meمعنی ) به عهده من بگذار
4.you know what معنی ) می دانی چیه؟
5. you handled it beautifully as alwaysمعنی ) مثل همیشه بخوبی از پسش بر آمدی
6. ٌwow , my goodnessمعنی ) خدای من .. (اصطلاح حاکی از تعجب شدید)
7. go onمعنی) ادامه بده
8. go aheadمعنی ) ادامه بده
9. what's the dealمعنی ) موضوع چیه؟
10) i have no ideaمعنی ) نمی دانم.
11) it works for meمعنی ) برای من خوبه
12) you are welcome  ,  my pleasureمعنی ) خواهش می کنم
13) no troubleمعنی ) زحمتی نیست
1. i am with youمعنی ) من باهاتم.
2.shame on youمعنی ) شرم آوره
3.leave it up to meمعنی ) به عهده من بگذار
4.you know what معنی ) می دانی چیه؟
5. you handled it beautifully as alwaysمعنی ) مثل همیشه بخوبی از پسش بر آمدی
6. ٌwow , my goodnessمعنی ) خدای من .. (اصطلاح حاکی از تعجب شدید)
7. go onمعنی) ادامه بده
8. go aheadمعنی ) ادامه بده
9. what's the dealمعنی ) موضوع چیه؟
10) i have no ideaمعنی ) نمی دانم.
11) it works for meمعنی ) برای من خوبه
12) you are welcome  ,  my pleasureمعنی ) خواهش می کنم
13) no troubleمعنی ) زحمتی نیست
?? علت از حفظ ن لغات به تنهایی 


 ?? یک کلمه ممکن است  در معانی مختلفی بکار رود .وقتی شما تنها یک معنی آنرا از حفظ کنین , و در یک جمله با معنی دیگش بیاد شما سر در گم میشین و کلا جمله رو نادرست ترجمه میکنین . یک مثال : 


??look like  = شبیه بودن به ی یا چیزی 
??look for  = دنبال چیزی گشتن
??look at  = نگاه به چیزی یا ی


??she looks like her mother  .  او شبیه مادرشه .. منظور از نظر قیافه 
??i"m looking for a good el .  من دنبال یه هتل خوب میگردم
??you are looking at that picture .  داری به اون ع نگاه میکنی 


توجه کردین که" look " در اینجا در 3 معنی مختلف اومده . حال اگه شما فقط یک معنی از اونو میدونستین , واقعا براتون سخت بود تا منظور 2 جمله ی دیگه رو دری ن. 


?? همچنین گاهی شما معنی تک تک کلمه ها رو میدونین ولی وقتی در کنار هم هستند , معنی کلی جمله رو متوجه نمیشین , احتمالا این جمله یک اصطلاحه یا ممکنه " collocation " باشه . من در کانال آموزشی سعی میکنم هر روز یک تا چند اصطلاح و کلید مکالمه " collocation " بزارم . همچنین داستانهایی که هر روز پست میکنم رو به دقت بخونین . داستانها مملو از اصطلاح و کلید مکالمات هستن. 


??????
پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیک و کرامباف (pil)
پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیک و کرامباف (pil)
پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیک و کرامباف (pil)
پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیک و کرامباف (pil)
به صفحه فایل پرسشنامه معنی یا هدف زندگی ماهولیک و کرامباف (pil) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
لغات تخصصی اقتصاد با معنی فارسی
به صفحه فایل لغات تخصصی اقتصاد با معنی فارسی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.
توضیحات بیشتر
میرزا مهدیخان استرآبادی، سنگلاخ، مقدمه و تصحیح: ح. م. صدیق، نشر اختر. باب پنجم: در بیان اسم مفعول ۩ و آن مشتمل است بر دو قسم: قسم اوّل، الفاظی است که فِی نَفْسِه به معنی مفعول موضوع اند. مثل: «سینوق» sınuq به معنی: ش ته و م ور. و «بیتیک» bitik به معنی: مکتوب. و این نوع صیغ صفت مشبهه و اسم مصدر نیز واقع می شوند. مثل: «ییقوق» yıquq به معنی: اب و منهدم. و «تیلوک» tilük به معنی: سوراخ. و «بویروق» buyruq به معنی: فرمان. قسم دویّم، الفاظ مشترکه اند. و آن بر چهار [ ب. ر 44] نوع است.


1000 کلمه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی
1000-کلمه-ضروری-و-پرکاربرد-زبان-انگلیسی-با-معنی
جزوه 1000 کلمه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی، در قالب فایل pdf در 15 صفحه. برای مکالمه و خواندن متون انگلیسی و درک مطلب باید دایره لغات وسیعی داشت. اما باید توجه داشت که در ابتدا باید روی لغاتی تمرکز شود که بیشترین استفاده را دارد ...

 فایل
 

سوال: آیا در واژه ی «گوناگون» تکواژ آزاد قاموسی «گون» به آن معنایی که در این واژه به کار رفته امروزه فعال است؟«گون»در «گلگون،سرخگون و موارد مشابه به معنای شباهت است وبا «گون» در« گوناگون »فرق دارند. پاسخ: - واژه ی "گوناگون" که صورت های دیگر آن (گونه گون ) و ( گونه گونه ) است ، به معنی رنگارنگ و مختلف و متعدد است . «گون» در پایه ی آن امروزه به عنوان تکواژ قاموسی به کار نمی رود اما گونه ی آزاد آن ‹‹گونه›› به معنی رنگ ،چهره،نوع،طرز،شکل وهیأت کاربرد دارد.گون(-gun)در پایان این واژه پسوندی است که به معنی شباهت ورنگ بوده و با اسم ترکیب می شودوصفت می سازد،به عبارت دیگر این پسوندبه اسم می پیونددوبرای توصیف اسم هایی به کار می رود که هم رنگ پایه هستند:گندمگون ،لاله گون،آبگون،گلگون ،پیروزه گون زرگون ،سیم گون، نیلگون و........این پسوند در برخی از کلمات به معنی.‹‹ نوع و گونه›› است : گوناگون دیگر /دگر گون که باید آنرا صورت دیگر از گونه تلقی کرد.این واژه هامشتق نیستند .گون درواژه ی واژگون از نظر تاریخی باپسوند مورد بحث ارتباطی ندارد و واژه ی واژگون امروزه ساده است . (صادقی ،علی اشرف ،مجله نشر دانش ،سال13،شماره پنجم1372ص:23)و(کلباسی ،ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز 137: 1371 ) در "سرخ گون" با صفت و در "هم گون" با ضمیر هم راه شده است
پاو وینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان )
پاو وینت معنی و مفهوم کار ( فصل دوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی رضائیان )
فهم های غلط، نتیجه ترجمه های غلط
کلمات ابزار فهم هستند و می توان آنها را مواد اولیه برای ساختن فکر دانست. اگر کلمه ای از زبان های دیگر به غلط ترجمه شود، به معنی فاسد بودن مواد اولیه و در نتیجه، فاسد شدن محصول یعنی فکر خواهد بود.
برخی از ترجمه های غلط عبارتند از: development به غلط رشد ترجمه شده، درحالی که درست آن توسعه و گسترش است رشد به معنی کمال است، ولی توسعه تنها وسعت یافتن است نه رشد education به غلط تربیت و پرورش ترجمه شده در حالی که معنی درست آن آموزش است educational psychology یعنی روانشناسی آموزشی (نه تربیتی یا پرورشی) psychology به غلط روان شناسی ترجمه شده در حالی که در تعریف، به معنای رفتارشناسی و ذهن شناسی آمده است
روان
روان در لغت به معنی جاری و رونده و پویا بودن است
معادل عربی روان «روح» است
 
روح
روح در لغت به معنی روان و رونده است
راح: رفت
 
اسپیریت (spirit)
اسپیریت معادل روح عربی و روان فارسی آمده است
 
soul
واژه سول معادل روح عربی یا جان آمده است
 
جان
این واژه فارسی معادل نفس عربی آمده است
جان یعنی زندگی و حیات
جان یا نفس فانی و نابود شدنی است،ولی روان یا ماندگار است
کلمه جان از ریشه پهلوی (فارسی) است
 
نفس
نفس عربی معادل جان فارسی و به معنی زنده بودن است
 
مراتب نفس
نفس عربی(معادل جان در فارسی)به شکل های زیروجوددارد:
اماره
مزینه
مسوله
لوامه
ملهمه
مطمئنه
راضیه
مرضیه
صافیه
نفس درهرلحظه دریکی از این حالات قرار دارد


 
 
معنی شعر گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است
شعر شوق مهدی با معنی
معنی شعر شوق مهدی از فیض کاشانی ادبیات هشتم
متن شعر شوق مهدی از فیض کاشانی
معنی شوق مهدی
معنی شعر شوق مهدی فیض کاشانی
معنی شعر شوق مهدی عج از فیض کاشانی
شوق مهدی فارسی هشتم ادامه مطلب
معنی شعرهاو عبارت های کتاب ادبیات فارسی2 معنی درس اول « الهی » سال دوم به نام آن خ که نام او آرامش بخش جان است و دستور او کلید گشایش ( مشکلات ) است و درود او در هنگام صبح باعث سرخوشی و شاد مؤمنان است و یاد او باعث بهبودی دل آزرده و زخم خورده است و محبت او برای اهل زمین مانند کشتی نوح نجات بخش است . ای بزرگواری که بخشش ها را می بخشی و دانایی که گناهان را می پوشانی و ای بی نیازی که دور از درک و فهم آفریده ها هستی و ای یگانه ای که در ذات و صفات نظیر نداری و ای آفریننده ای که هدایت می کنی و ای توانایی که شایسته ی خدا بودن هستی ، به جان ما یک رنگی خود را بده و به دل ما دوست داری خود را بده و به چشم ما نور خود را بده ( تا حقیقت را ببینیم ؛ به ما چشم حقیقت بین بده ) و آن چیزی را به ما بده که برای ما بهتر است و کار ما را به افراد کوچک و بزرگ واگذار مکن ( ما را اسیر کوچک و بزرگ نکن ) . خدایا عبدا.. پیر شد ؛اما توبه نکرد . خدایا توبه ی ما را بپذیر و در مورد گناهان ما از ما بازخواست نکن ( ما را مؤاخذه نکن ) خدایا از کارهای بد خود می ترسم ؛ مرا با خوبی خود ببخش . خدایا در دل های ما جز عشق خدت چیزی نکار و بر تن و جان ما جز لطف و رحمت خود چیزی نقش نزن و بر کارهای دنیایی ما غیر از مهربانی و رحمت خودت چیزی نباران . معنی درس « همای رحمت » 1 ـ ای علی ، ای رحمت و بخشش الهی ، تو چه نشانه ی بزرگی از خدا هستی ؛ زیرا سایه ی رحمت و سعادت خداوندی را بر سر همه ی موجودات افکنده ای . 2 ـ ای دل ( ای انسان ) اگر می خواهی خدا را بشناسی ، به علی توجه کن و با استفاده از وجود او خدا را بشناس ، به خدا سوگند من نیز خدا را با وجود علی شناختم . 3 ـ ای علی ای ابر رحمت الهی ، اگر تو در قیامت لطف خود را شامل حال ما نکنی ، شعله های دوزخ با کینه و انتقام جویانه ، وجود همه ی موجودات را خواهد سوزاند .
معنی شعرهاو عبارت های کتاب ادبیات فارسی2 معنی درس اول « الهی » سال دوم به نام آن خ که نام او آرامش بخش جان است و دستور او کلید گشایش ( مشکلات ) است و درود او در هنگام صبح باعث سرخوشی و شاد مؤمنان است و یاد او باعث بهبودی دل آزرده و زخم خورده است و محبت او برای اهل زمین مانند کشتی نوح نجات بخش است . ای بزرگواری که بخشش ها را می بخشی و دانایی که گناهان را می پوشانی و ای بی نیازی که دور از درک و فهم آفریده ها هستی و ای یگانه ای که در ذات و صفات نظیر نداری و ای آفریننده ای که هدایت می کنی و ای توانایی که شایسته ی خدا بودن هستی ، به جان ما یک رنگی خود را بده و به دل ما دوست داری خود را بده و به چشم ما نور خود را بده ( تا حقیقت را ببینیم ؛ به ما چشم حقیقت بین بده ) و آن چیزی را به ما بده که برای ما بهتر است و کار ما را به افراد کوچک و بزرگ واگذار مکن ( ما را اسیر کوچک و بزرگ نکن ) . خدایا عبدا.. پیر شد ؛اما توبه نکرد . خدایا توبه ی ما را بپذیر و در مورد گناهان ما از ما بازخواست نکن ( ما را مؤاخذه نکن ) خدایا از کارهای بد خود می ترسم ؛ مرا با خوبی خود ببخش . خدایا در دل های ما جز عشق خدت چیزی نکار و بر تن و جان ما جز لطف و رحمت خود چیزی نقش نزن و بر کارهای دنیایی ما غیر از مهربانی و رحمت خودت چیزی نباران . معنی درس « همای رحمت » 1 ـ ای علی ، ای رحمت و بخشش الهی ، تو چه نشانه ی بزرگی از خدا هستی ؛ زیرا سایه ی رحمت و سعادت خداوندی را بر سر همه ی موجودات افکنده ای . 2 ـ ای دل ( ای انسان ) اگر می خواهی خدا را بشناسی ، به علی توجه کن و با استفاده از وجود او خدا را بشناس ، به خدا سوگند من نیز خدا را با وجود علی شناختم . 3 ـ ای علی ای ابر رحمت الهی ، اگر تو در قیامت لطف خود را شامل حال ما نکنی ، شعله های دوزخ با کینه و انتقام جویانه ، وجود همه ی موجودات را خواهد سوزاند .

1000-کلمه-ضروری-و-پرکاربرد-زبان-انگلیسی-با-معنی
1000 کلمه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی
فرمت فایل ی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 195 کیلوبایت
قیمت: 2500 تومان
 
توضیحات:
1000 کلمه ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی با معنی، در قالب فایل pdf در 15 صفحه.

برای مکالمه و خواندن متون انگلیسی و درک مطلب باید دایره لغات وسیعی داشت. اما باید توجه داشت که در ابتدا باید روی لغاتی تمرکز شود که بیشترین استفاده را دارد.
به همین منظور 1000 کلمه ضروری انگلیسی که بیشترین کاربرد و استفاده را داشته اند در یک فایل pdf به صورت دسته بندی شده و با معنی در اختیار شما قرار داده ایم.
 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

فهم های غلط، نتیجه ترجمه های غلط
کلمات ابزار فهم هستند و می توان آنها را مواد اولیه برای ساختن فکر دانست. اگر کلمه ای از زبان های دیگر به غلط ترجمه شود، به معنی فاسد بودن مواد اولیه و در نتیجه، فاسد شدن محصول یعنی فکر خواهد بود.
برخی از ترجمه های غلط عبارتند از:


development
به غلط رشد ترجمه شده، درحالی که درست آن توسعه و گسترش است رشد به معنی کمال است، ولی توسعه تنها وسعت یافتن است نه رشد

development psychology
این اصطلاح بیشتر به معنای روانشناسی تحول (و تغییر) است نه روانشناسی رشد

 
education
به غلط تربیت و پرورش ترجمه شده در حالی که معنی درست آن آموزش است educational psychology یعنی روانشناسی آموزشی (نه تربیتی یا پرورشی)


psychology
به غلط روان شناسی ترجمه شده در حالی که در تعریف، به معنای رفتارشناسی و ذهن شناسی آمده است
میرزا مهدیخان استرآبادی، سنگلاخ، مقدمه و تصحیح: ح. م. صدیق، نشر اختر. باب چهارم: در بیان اسم فاعل ۩ و آن بر دو قسم است. قسم اوّل، آن است که بر معنی فاعل موضوع اند. و آن مشتمل است بر دو نوع: نوع اوّل، قیاسی است. و آن مبنی بر دو علامت است: علامت اوّل، «غوجی» ğuci و «کوجی» küci است که در آ فعل امر در می آید. مثل: «آلغوجی» alğuci یعنی: گیرنده. و «کیلکوجی» kilküci یعنی: آینده. تخطئه طالع هروی گوید،[i] در بیان معنی «آلغوجی»[ii]alğuci که:«گاه به معنی فاعل و گاه به معنی مصدر می آید و ی مبالغه نیز واقع می شود.»، غلط کرده است. «غوجی» ğuci و «کوجی» küci همان بر معنی فاعل وضع شده اند و افاده ی معنی دیگر نمی کنند [ ب. ر 38].
داستان ضرب المثل دست بالای دست بسیار است
معنی مرغ همسایه غاز است
داستان دست بالای دست بسیار است
دست بالای دست بسیار است کنایه از چیست
معنی ضرب المثل سحرخیز باش تا کامروا باشی
معنی ضرب المثل مرغ همسایه غازه
معنی ضرب المثل عقلش به چشمش است
معنی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه
ادامه مطلب
شعر چشمه وسنگ با معنی
شعر چشمه و سنگ به صورت نثر
معنی شعر چشمه و سنگ علی اسفندیاری
معنی شعر گشت یکی چشمه ز سنگی جدا
شعر چشمه وسنگ به صورت نثر
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا معنی
معنی شعر چشمه وسنگ از نیما یوشیج
معنی شعر چشمه و سنگ از نیما ادامه مطلب

مجموعه: خواندنیهای دیدنیع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
جمل های با معنی
 
ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
 جمل های زیبا و خواندنی
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
جمل های زیبا
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
ع نوشته های مفهومی
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
ع نوشته های عاشقانه جدید
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
ع نوشته های غمگین
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
ع نوشته های زیبا و مفهومی
 
ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
ع نوشته های زیبا
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
جمل های زیبا و خواندنی
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
جمل های با معنی
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
 جمل های آموزنده
 
 ع نوشته های مفهومی , جمل های زیبا
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
n00000356-b.jpg لفظ حجاب یعنی حائل وساتر واصطلاحا"بببببه پوشش بانوان ((حجاب ))گفته می شود .در قرآن لفظ حجاب وجود دارد ولی فقط درباره ی همسران پیغمبر (ص)به کار رفته آن هم نه به معنی پوشش ن .قرآن مصداق ونوع حجاب ومباحث دیگر آنرا دقیقا"بیان می کند اما نه تحت عنوان حجاب .قرآن مبحثی تحت عنوان حجاب ندارد چنان که اکثر مطالب را تحتعنوان خاصی مطرح نمی کند .این از ویژگی های خاص قران است که در عین حالی که جوانب مختلف یک مسئله را توضیحمی دهد آن ها را تحت عناوین فصل بندی شده مطرح نمی کند .این متکلمان و علما هستند که موضوعات را دسته بندی و نامگذاری می کنند واز آنها بحث میکنند .درفقه هم لفظ حجاب برای پوشش بانوان به کار نمی رود بلکه به جای آن لفظ ((ستر))به کار می رود .ولی کلمه ی حجاب برای پوشش زن شایع واصطلاح شده ودر مبحث پوشش بانوان درهمین معنی اصطلاحی که پوشش است به کار می رود نه معنی لغوی ان که باشد . بعضی گمان کرده اند که حجاب ی از آن جا که لغت حجاب به معنی است یعنی در بودن زن ! وحجاب یعنی (( نشینی))وزن خوب زنی است که همیشه درخانه و باشد وبیرون نیاید !همین تلقی از حجاب موجب افراطی هایی شده ونیز موجب شده تا بعضی که از شه قرآنی اطلاع ندارند ویا دارند وخود را به نادانی می زنند حجاب را به (( نشینی ))تعبیرکرده وبه آن حمله کنند .در مکتوب حاضر هرجا لفظ حجاب به کار می رود معنی اصطلاح آن درنظر است یعنی پوشش نه معنی لغوی آن یعنی
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (69)
مجموعه: خواندنیهای دیدنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
ع نوشته های زیبا
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های آموزنده
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های با معنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های زیبا و خواندنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های زیبا و خواندنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
ع نوشته های جذاب 
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
ع نوشته های جالب
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
ع نوشته های زیبا و مفهومی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
ع نوشته های عاشقانه
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های آموزنده
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های با معنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های زیبا و خواندنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
جمل های زیبا و خواندنی
 
جمل های زیبا و خواندنی ,جمل های با معنی
ع نوشته های جذاب
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
مجموعه: خواندنیهای دیدنی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمل های با معنی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
ع نوشته های زیبا
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
ع نوشته های زیبا و مفهومی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
ع نوشته های جالب
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
ع نوشته های جدید
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
ع نوشته های جذاب
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمل های زیبا
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمل های زیبا و خواندنی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمل های با معنی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
ع نوشته های زیبا
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
 جمل های زیبا با موضوع خدا
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی
 
جمل های زیبا و خواندنی, جمل های با معنی
جمل تفکر برانگیز
 
گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

مجموعه: کاریکاتور و تصاویر طنزکاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتورهای مفهومی و جالب
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتورهای مفهومی
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتورهای مفهومی جالب
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتور فقر
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتور با معنی
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتورهای مفهومی و جالب
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتور های زیبا
 
کاریکاتور با معنی, کاریکاتور جدید
کاریکاتورهای مفهومی
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته