مطالب علمی و درسی

کیف درسی ، زنگ فناوری ، کلبه علم و دانش ، علم و دانش ، مجله علمی ، تحقیق و آموزش ، ک شان دانش ، درس و علم ، مجله درسی ، چهار سوی علم ، شهد علم ، جزیره اسرار آمیز دانش ، آکادمی علمی ، علمی و آموزشی ، سرای دانش ، علم کده کاکتوس ، علمی و درسی ، جزیره علم و دانش ، درس و مدرسه ، مکتب خانه نوین ، مرجع آموزشی کشور ، درسی و آموزشی ، علم آموز ، مدرسه برتر ، لذت دانایی ، تصاویر متحرک ، شهر علم ، علم دونی ، کیف اینترنتی ، زنگ مدرسه
 
مطالب درسی درباره حفاظت از محیط زیست در کتاب درسی دانش آموزان از سال آینده افزایش می یابد.
مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی ابت و متوسطه گفت: برخورد سطحی با مسئله حجم کتاب های درسی نداشته باشیم
اختصاصی از نیک فایل جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور با و پر سرعت .
 جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور
 جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نورمولف : سید محمد تقی رانکوهیفایل : pdfتعداد صفحات : 318
با
جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور
پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنیپاو وینت-شیوه-ارائه-مطالب-علمی-و-فنیپاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی فایل

کتاب درسی رسمیترین رسانه در زمینه ارتباط علمی است که به رغم گسترش استفاده از وسایل جدید اطلاع رسانی، نقش اساسی و مهمی در یادگیری برای همه سطوح دارد. برخورداری از بهره وری در تالیف کتابهای درسی نیازمند ارزی و نقد مستمر آنها و تلاش برای از بین بردن کاستی هاست.
هر رسانه، فارغ از نوع و هدف آن، به طور قطع به خواننده خود اطلاعاتی می دهد و یا تجربه ای می آموزد. کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر کت که به بازار می آید، بی تردید پیامی آموزشی – چه مثبت و چه منفی، چه کم و چه زیاد – در بر دارد. با این تعریف وسیع و گسترده، تمام کتاب ها " آموزشی" هستند. اما اگر بخواهیم این تعریف کلی را تخصصی تر کنیم، می توانیم کتاب های آموزشی ادبیات را به صورت زیر تعریف کنیم:
" کتاب های آموزشی ادبیات، کتاب هایی هستند که به منظور فراهم زمینه های ایجاد انگیزه آموزش جبرانی، افزایش دانش و سواد علمی، پرورش مهارت ها، ارتقای یادگیرنده و تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری، چه براساس برنامه رسمی مصوب درسی و چه در کنار برنامه درسی، به منظور گسترده و یا تکمیل برنامه درسی تولید می شوند."
بنابر این، کت آموزشی است که یا به تأیید و تقویت برنامه درسی می پردازد یا با توجه به زمینه های آموزشی که برنامه درسی فرصت پرداختن به آن ها را نداشته است، یا درنظر گرفتن هدف های آموزشی خاص برای مخاطبان ویژه و بر حسب علاقه آن ها تهیه می شود. در ادامه کتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری
سال اول و دوم متوسطه اول (راهنمایی )
در قالب pdf برای قرار داده شده است.
اختصاصی از یاری فایل پروژه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دوربین مداربسته با و پر سرعت .
پروژه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دوربین مداربسته
پروژه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دوربین مداربسته به صورت فایل پاور پوینت و ورد
با
پروژه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی دوربین مداربسته

مقاله گزارش درس شیوه ی ارائه مطالب علمی و فنی


مقاله گزارش درس شیوه ی ارائه مطالب علمی و فنی
محقق گرامی، شما برای فایل مقاله گزارش درس شیوه ی ارائه مطالب علمی و فنی به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاهده توضیحات بیشتر و
دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازی

بهترین روش برای فهم و درک درست مطالب درسی یادآوری و بازی مطالب در ذهن و یادداشت نکات به جای دوباره خواندن مطالب و تلف بیهوده ی وقت است. دانش آموز بعد از خواندن یک مبحث، کتاب درسی را می ببندد و سعی می کند ذهن خود را به چالش بکشد و مطالب را به خاطر آورد و در دفتر یادداشت کند. همان لحظه دوباره به کتاب درسی مراجعه کرده و مطالب فراموش شده را تا یادگیری کامل مجدد می خواند. با این روش هم زمان چند نکته ی کلیدی را در درس خواندن رعایت می کند.
1- با روش جدید در درس خواندن، انگیزه، دقت و تمرکز حواس پیدا می کند.
2- از وقت خود به صورت بهینه و کارامد استفاده می کند.
3- یادگیری های ناقص خود را حین درس خواندن می شناسد.
4- به جای اتلاف وقت برای خواندن دوباره و کامل مطالب فقط روی مباحث فراموش شده وقت می گذارد.
5- جزوه ای از نکات کلیدی و خلاصه ی درس هم زمان با خواندن برای خود فراهم می کند که در زمان مرور مطالب قابل استفاده است.
6- ذهن خود را در بازی مطالب به چالش می اندازد و هم زمان به تثبیت مطالب در ذهن خود می پردازد.
با این روش و تهیه ی دفتر برداشت ذهنی از مطلب، با گذشت زمان متوجه می شود که در هر بار مراجعه به کتاب درسی برای کدام مطالب وقت بیش تری اختصاص دهد و از تکرار بیهوده ی مطالب کم اهمیت تر پرهیز می کند.دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازی
دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازی

بهترین روش برای فهم و درک درست مطالب درسی یادآوری و بازی مطالب در ذهن و یادداشت نکات به جای دوباره خواندن مطالب و تلف بیهوده ی وقت است. دانش آموز بعد از خواندن یک مبحث، کتاب درسی را می ببندد و سعی می کند ذهن خود را به چالش بکشد و مطالب را به خاطر آورد و در دفتر یادداشت کند. همان لحظه دوباره به کتاب درسی مراجعه کرده و مطالب فراموش شده را تا یادگیری کامل مجدد می خواند. با این روش هم زمان چند نکته ی کلیدی را در درس خواندن رعایت می کند.
1- با روش جدید در درس خواندن، انگیزه، دقت و تمرکز حواس پیدا می کند.
2- از وقت خود به صورت بهینه و کارامد استفاده می کند.
3- یادگیری های ناقص خود را حین درس خواندن می شناسد.
4- به جای اتلاف وقت برای خواندن دوباره و کامل مطالب فقط روی مباحث فراموش شده وقت می گذارد.
5- جزوه ای از نکات کلیدی و خلاصه ی درس هم زمان با خواندن برای خود فراهم می کند که در زمان مرور مطالب قابل استفاده است.
6- ذهن خود را در بازی مطالب به چالش می اندازد و هم زمان به تثبیت مطالب در ذهن خود می پردازد.
با این روش و تهیه ی دفتر برداشت ذهنی از مطلب، با گذشت زمان متوجه می شود که در هر بار مراجعه به کتاب درسی برای کدام مطالب وقت بیش تری اختصاص دهد و از تکرار بیهوده ی مطالب کم اهمیت تر پرهیز می کند.دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازی
دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازی

بهترین روش برای فهم و درک درست مطالب درسی یادآوری و بازی مطالب در ذهن و یادداشت نکات به جای دوباره خواندن مطالب و تلف بیهوده ی وقت است. دانش آموز بعد از خواندن یک مبحث، کتاب درسی را می ببندد و سعی می کند ذهن خود را به چالش بکشد و مطالب را به خاطر آورد و در دفتر یادداشت کند. همان لحظه دوباره به کتاب درسی مراجعه کرده و مطالب فراموش شده را تا یادگیری کامل مجدد می خواند. با این روش هم زمان چند نکته ی کلیدی را در درس خواندن رعایت می کند.
1- با روش جدید در درس خواندن، انگیزه، دقت و تمرکز حواس پیدا می کند.
2- از وقت خود به صورت بهینه و کارامد استفاده می کند.
3- یادگیری های ناقص خود را حین درس خواندن می شناسد.
4- به جای اتلاف وقت برای خواندن دوباره و کامل مطالب فقط روی مباحث فراموش شده وقت می گذارد.
5- جزوه ای از نکات کلیدی و خلاصه ی درس هم زمان با خواندن برای خود فراهم می کند که در زمان مرور مطالب قابل استفاده است.
6- ذهن خود را در بازی مطالب به چالش می اندازد و هم زمان به تثبیت مطالب در ذهن خود می پردازد.
با این روش و تهیه ی دفتر برداشت ذهنی از مطلب، با گذشت زمان متوجه می شود که در هر بار مراجعه به کتاب درسی برای کدام مطالب وقت بیش تری اختصاص دهد و از تکرار بیهوده ی مطالب کم اهمیت تر پرهیز می کند.دفتری به نام برداشت ذهنی برای بازی
وضعیت فرهنگی خانواده:
در خانواده هایی که والدین از طریق کلام و رفتار به علم دانش آموز و معلم او احترام می گذارند موفقیت تحصیلی در این خانواده ها بیشتر مشاهده می شود. همچنین در خانواده هایی که والدین با کتاب، رو مه و مطالعه سروکار دارند علاقمندی فرزند هم به مطالعه و بخصوص درس افزایش می یابد.
آرامش روانی و عاطفی خانواده:
در خانواده هایی که فرزندان احساس امنیت روانی می کنند و پیوسته پدر و مادر را حامی و پشتوانه خود می دانند انرژیهای روانی آنها برای تحصیل و موفقیت صرف می شود.
نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنها:
داشتن دوستان صمیمی، نیکوکار، شاداب، سالم و درسخوان زمینه علمی بودن و به مطالب علمی پرداختن را فراهم می کند. ارتباط با دوستان علمی و تلاشگر، جذب گروه علمی شدن و توانایی های خود را نشان دادن باعث می شود رفتارهای علمی هم شکل بگیرد.
آموزشهای تقویتی:
والدین باید این اصل تربیتی را بیاموزند که همه دانش آموزان در یک زمان ثابت به یک سطح یادگیری نمیرسند بلکه زمان برای آنها متفاوت است. گاهی لازم است ساعات درسی افزایش یابد و یا استفاده از معلم کمکی، کتاب راهنما، سی دی های آموزشی و حضور در کلاسهای جبرانی بسیار مناسب و مفید خواهد بود.
پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟
انجام منظم تکالیف درسی در منزل:
انجام منظم تکالیف، آموخته ها را پایدار میکند. بین دانش آموز و مطالب درسی ارتباط شناختی ایجاد می کند. نظم در انجام کارها و آموزش، مغز را برای یادگیری فع ر می کند و این دانش آموزان درسها را خوب یاد گرفته و پیشرفت می کنند.
آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان:
در خانواده هایی که والدین با ویژگی های روانی و شخصیتی فرزندان خود آشنایی دارند و آنها را ء می کنند، تشویق فرزندان و پاداش دهی به موقع، علاقمندی آنها را برای یادگیری بالا برده و موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.
رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس:
یک تحقیق نشان می دهد 71% دانش آموزان علت پیشرفت تحصیلی خود را “همدلی معلم” با آنها می دانند. آنها گفته اند ما در کلاس با این معلم راحت بودیم و این راحتی باعث می شد ما مطالب را راحت تر یاد بگیریم. یک معلم مهربان و صمیمی می تواند حتی خلاء عاطفی و روانی دانش آموزان را که با مشکلات خانواده ارتباط دارد پر کند. تشویق زبانی معلم و پاداش دادن او انرژیهای روانی فرد را فعال کرده و روز به روز پیشرفت تحصیلی و تعادل رفتاری دانش آموز بهتر خواهد شد.
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی با و پر سرعت .
پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی این فایل حاوی مطالعه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 24 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.   فهرست
تعریف ارائه
سیستم ارائه
انواع ارائه از نظر نوع رسانه
عوامل موثر در ارائه تصویر محیط برنامه
با
پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
ساختار کتاب ریاضی چهارم دبستان کتاب ریاضی چهارم دبستان نیز ساختار ی شبیه کتاب های ریاضی دوم و سوم دبستان دارد. با توجه به نظرات معلمان محترم مبنی بر کاهش حجم و محتوای کتاب های درسی جهت تعمیق و تفهیم بهتر مطالب، برای کتاب ریاضی چهارم دبستان 7 فصل در نظر گرفته شده است. هر فصل حاوی موارد زیر می باشد: موضوعات مرتبط: مخصوص همکاران گرامی، مطالب علمی - تاریخی -تربیتی و ... لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید
برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابت آلمان محمد رضا اسمعیلی ، عضو هیئت علمی
برنامه درسی تربیت بدنی از آنجایی که نظام آموزشی آلمان بر طبق نظام فدرال اداره می شود و تدوین برنامه درسی در آن به عهدة مراکز ای ی است، تحقیق حاضر بر روی برنامه درسی تربیت بدنی یکی از استانهای این کشور یعنی استان هسن متمرکز است. استان هسن از استانهای مرکزی آلمان است و مرکز آن شهر ویسبادن تقریباً در مرکز کشور آلمان قرار دارد. فرانکفورت نیز که یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین ای آلمان است در این استان قرار دارد.
باتوجه به کاربردی بودن مطالب عنوان شده د نل علمی اپتومتری وایبر تصمیم گرفتم چکیده مطالب هرشب راجهت استفاده عموم دروبلاگ درج نمایم امیدوارم بتوانم همگام با صاحب نظران دراین جمع گامی کوچک درارتقاویامروردانسته های علمی وحرفه ای شما بردارم والبته همرامی شمامطمئنابه غنای بحث خواهد افزود منتظر نظرات یاپرسشهای شماهستیم ...(پیگیری درادامه مطلب)
قبل از رفتن به کلاس مطالب را بخوانید. این کار در درک بهتر مطالب به شما کمک می کند. به موقع در کلاس درس حاضر شوید؛ چون بیش تر مطالب مهم و خلاصه ی موضوع درسی، در اول کلاس ارائه می شود. سعی کنید مشکلات و مسائل شخصی خود را در طول کلاس از ذهن دور کنید. اگر می توانید در ردیف اول کلاس بنشینید؛ در این صورت گوش آسان تر می شود. آغاز و پایان صحبت های معلم را با دقت بیش تری گوش کنید. به عبارت هایی که معلم روی آن تأکید دارد بیش تر توجه کنید. یک مطلب عبارت است از مقدمه، متن یا مطلب اصلی و نتیجه گیری. بدین ترتیب نکات در این سه مرحله، گنجانده می شوند. پس به دقت و خوب گوش کنید و یادداشت بردارید. هر سؤالی در ذهنتان تداعی می شود یادداشت کنید و بعد از کلاس بپرسید. سؤال باعث تمرکز بیش تر شما در کلاس درس و جلوگیری از حواس پرتی می شود.
در نخستین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی که در تاریخ 30 مهر ماه 1393 در آزاد ی واحد خوراسگان برگزار می شود، مقاله دانشجوی ی به راهنمایی اعضای محترم هیئت علمی گروه پذیرفته شده که چکیده آن در زیر آمده است: رهنمودهای پارادایم پیچیدگی برای ارتقای کیفیت برنامه ی درسی در آموزش عالی کامران شاهولی، سیدمنصور مرعشی، سیدجلال هاشمی هدف از این پژوهش بررسی پارادایم پیچیدگی به منزله ی یکی از بسترهای فلسفی کارآمد در تدوین برنامه ی درسی و استنتاج رهنمودهای آن برای ارتقای کیفیت برنامه ی درسی آموزش عالی می باشد. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیلی- استنتاجی انجام گردید و به نتایج زیر انجامید: پارادایم پیچیدگی با نگرشی متفاوت به جهانِ هستی و توصیف و تبیین آن بر اساس مفاهیمِ تغییر، پویایی، تعامل و بازخورد؛ و مؤلفه هایی چون تعدد عوامل اثرگذار بر پدیده ها، کل نگری، علیت پیچیده، نوپدیدی، خودسازماندهی و ...، بستری مناسب و کارآمد برای مواجهه ی نظام آموزشی با وضعیت امروز و آینده ی جامعه بشری که تغییر و پیچیدگی مهمترین مشخصه های آن هستند، فراهم می آورد؛ بنابراین در برنامه ی درسی رهنمودهایی را ارائه می دهد که کاربست آنها سبب ارتقای کیفیت آموزش عالی خواهد شد. از جمله ی این رهنمودها می توان به مواردی چون: تأکید بر وحدت علوم و تدوین برنامه ی درسی فرارشته ای؛ طراحی و اجرای برنامه درسی به صورت غیرخطی و راهبردی؛ تدوین استانداردهای یاددهی و یادگیری به جای محتوای ثابت؛ پژوهش محوری در یاددهی و یادگیری؛ و ارزشی چندبُعدی و توصیفی با در نظر گرفتن علیت پیچیده اشاره نمود. کلمات کلیدی: پارادایم پیچیدگی، کیفیت برنامه ی درسی، آموزش عالی
حجت ال و المسلمین بهرام محمدیان افزود: اگر معلمی دانش آموزان را اجبار به ید کتاب های کمک درسی کند این عمل تخلف است و با مدیر مدرسه برخورد می شود.

وی گفت: برخی ناشران کتاب های کمک درسی از مطالب کتاب های درسی کپی برداری کرده و آن را به عنوان کتاب کمک درسی با ۱۰ برابر قیمت کتاب درسی در بازار به فروش می رسانند.

محمدیان افزود: امروز ما متوجه چاپ یکی از این کتاب ها شدیم که دقیقا کپی برداری شده از کتاب درسی بود و ما ناشر را شناسایی و موضوع را پیگیری حقوقی کردیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد: اگر دانش آموزی نیاز به مطالعه کتاب های کمک درسی داشت می تواند به کتابنامه های رشد آموزش و پرورش مراجعه و کتاب های استاندارد معرفی شده در این کتابنامه را مطالعه کند.

پاو وینت-شیوه-ارائه-مطالب-علمی-و-فنی- -رانکوهیپاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی رانکوهی فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
حجم فایل: 230
قیمت: 4000 تومانبخشی از متن:
پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
تعداد واحد : دو
نام منبع : شیوه ارائه مطالب علمی
نام مولف : سید محمدتقی رانکوهی
فرمت فایل: پاو وینت
تعداد اسلاید: 37

اه کلی درس
در این درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا می شویم. در بخش ارائه کتبی مراحل آماده سازی ارائه را خواهیم آموخت. ارائه های ی و غیر ی و گونه های مختلف هریک، اجزاء آنها و موارد کاربردشان را می آموزیم. در پایان در مورد ارائه شفاهی، خصوصیات و انواع آن مطالبی خواهید آموخت. فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاو وینت-شیوه-ارائه-مطالب-علمی-و-فنی- -رانکوهیپاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی رانکوهی فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: .ppt
حجم فایل: 230
قیمت: 4000 تومانبخشی از متن:
پاو وینت شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
تعداد واحد : دو
نام منبع : شیوه ارائه مطالب علمی
نام مولف : سید محمدتقی رانکوهی
فرمت فایل: پاو وینت
تعداد اسلاید: 37

اه کلی درس
در این درس با مفهوم ارائه و عوامل موثر آن آشنا می شویم. در بخش ارائه کتبی مراحل آماده سازی ارائه را خواهیم آموخت. ارائه های ی و غیر ی و گونه های مختلف هریک، اجزاء آنها و موارد کاربردشان را می آموزیم. در پایان در مورد ارائه شفاهی، خصوصیات و انواع آن مطالبی خواهید آموخت. فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
جهت تهیه و ید بسته های درسی ی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی ): شرح مطالب درسی +نکات مهم + نمونه سوالات مختلف دوره ی ی علم اطلاعات و دانش شناسی شامل بسته اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته 2-مبانی کتابداری و اطلاع رسانی بسته 3-مدیریت اطلاعات :سازماندهی اطلاعات شامل سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات -مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات بسته 4-روش تحقیق و آمار جهت ب اطلاعات بیشتر درخواست خود را به آدرس [email protected] ارسال نمایید
http://s9.picofile.com/file/8324969534/site1.jpg
عنوان بهترین سایت ها و وبلاگهای علمی و درسی کشور


 
کیف درسی ، زنگ فناوری ، کلبه علم و دانش ، علم و دانش ، مجله علمی ، تحقیق و آموزش ، ک شان دانش ،  درس و علم ، مجله درسی ، چهار سوی علم  ، شهد علم ، جزیره اسرار آمیز دانش ، آکادمی علمی ، علمی و آموزشی ،  سرای دانش ، علم کده کاکتوس ، علمی و درسی ، جزیره علم و دانش ، درس و مدرسه ، مکتب خانه نوین ، مرجع آموزشی کشور ، درسی و آموزشی ، علم آموز ، مدرسه برتر ، لذت دانایی ، تصاویر متحرک ، شهر علم ، علم دونی ، کیف اینترنتی ، زنگ مدرسه
 
کانال علمی " حیات" به منظور ارائه مطالب علمی در زمینه زیست شناسی، جانورشناسی، ژنتیک، فیزیولوژی ، سلولی و مولکولی و کنکور سراسری با پشتیبانی علمی مهدی آل بویه راه اندازی گردیده است. http://telegram.me/life1980 برای بیان نظرات، انتقادات، پیشنهادات و پرسش های خود و همچنین ارسال مطالب علمی مرتبط، می توانید از طریق لینک زیر با بنده در ارتباط باشید. [email protected] موفق باشید. آل بویه
روش مطالعه 8 مرحله ای هاروارد! رمز موفقیت برتر ها!
تاکنون روشهای مختلفی جهت مطالعه کتاب های درسی توصیه شده است، یکی از بهترین روشهای پیشنهادی روش (pqrst) است، که یک تکنیک مفید، موثر و سازمان یافته است. استفاده از این روش، از آن جهت توصیه می‌شود که می‌تواند، توانایی فراگیرنده را برای مطالعه، به خاطر سپاری و یادآوری مطالب درسی افزایش دهد.
 
رایگان: روش مطالعه 8 مرحله ای هاروارد
نمونه سوالات درس اصول بازرگانی، ویژه دانشجویان علمی کاربردی: با سلام. سوالات درس اصول بازرگانی طبق قولی که دهده بودم قرار داده شده. سوالات امتحانی از بین همین سوالات خواهد بود. امیدوارم این کار موجب بدخوانی و کج فهمی مطالب درسی شما نشه. به مهر.
نمونه سوالات درس اصول بازرگانی، ویژه دانشجویان علمی کاربردی: با سلام. سوالات درس اصول بازرگانی طبق قولی که دهده بودم قرار داده شده. سوالات امتحانی از بین همین سوالات خواهد بود. امیدوارم این کار موجب بدخوانی و کج فهمی مطالب درسی شما نشه. به مهر.
کاربران محترم، در حال حاضر نسخه پشتیبان قدیمی وبلاگ فعال شده است، با توجه به مشکلات به وجود آمده در وبلاگ ها بخشی از مطالب اخیر این وبلاگ (مطالب سال 93) در پنل قابل مشاهده نیست
بخشی از مطالب پارسال وبلاگ در روزهای آتی دوباره به وبلاگ اضافه خواهد شد.
خود یی-این مقاله از دیدگاه مذهبی به موضوع خود یی نپرداخته است.و تنها سعی شده از دیدگاه علمی و اجتماعی موضوع خود یی بررسی گردد. همچنین عنوان می داریم که وما تمام مطالب عنوان شده در این مقاله صحیح نمی باشد و مطالب علمی همیشه در حال بازنگری می باشد . ادامه مطلب
مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی مبانی فلسفی و علمی این برنامه همانند سایر اسناد همطراز خود مبتنی بر مبانی نظری سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی( می باشد و از این مجموعه، آن بخش از مبانی که مستقیماً به حوزه ی برنامه درسی دل دارد و به عنوان مبانی خاص برنامه درسی تلقی می شود، آمده است.