مرجع اطلاعات علمی کاربردی

 جهت مشاوره تخصصی علمی کاربردی کافیست
با تلفن ثابت با شماره 9099071611
و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.
 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
 
متقاضیان علمی کاربردی میبایست یک منبع اطلاع رسانی بروز داشته باشند تا زمان ثبت نام ها ، انتخاب رشته و... علمی کاربردی و های بدون کنکور را از دست ندهد.
کانال علمی کاربردی سامانه صدای مشاور به صورت آنلاین و کاملا به روز اطلاعات زیر را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد:
 
زمان ثبت نام علمی کاربردی


روش ثبت نام علمی کاربردی


مدارک لازم جهت ثبت نام علمی کاربردی


زمان دریافت کارت ورود به جلسه علمی کاربردی


شرایط ثبت نام علمی کاربردی


لیست رشته های کاردانی علمی کاربردی


لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی


لیست رشته های پر طرفدار علمی کاربردی


سرفصل دروس مختلف علمی کاربردی


اعلام نتایج علمی کاربردی


زمان انتشار دفترچه ثبت نام علمی کاربردی


میزان شهریه علمی کاربردی
شماره تلفن صدای مشاور - هزینه صدای مشاور - مشاوره کنکور تلفنی - مشاور تحصیلی تلفنی رایگان - مشاور تحصیلی ارشد - شماره تلفن مشاوره تحصیلی-رشته های بدون کنکور علمی کاربردی -لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی 96-ثبت نام علمی کاربری 96 - تمدید مجدد ثبت نام کاردانی علمی کاربرد-زمان ثبت نام علمی کاربردی 96 -ثبت نام علمی کاربردی 96 - 97 -شهریه علمی کاربردی-بدون کنکور علمی کاربردی- علمی کاربردی واحد 11-ثبت نام علمی کاربردی علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی 96- ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی-  ثبت نام علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور-فرصت مجدد ثبت نام علمی کاربردی-شرایط ثبت نام علمی کاربردی- مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-کانال تلگرام علمی کاربردی - راهنمای ثبت نام بدون کنکور در علمی کاربردی - 
 جهت مشاوره تخصصی علمی کاربردی کافیست
با تلفن ثابت با شماره 9099071611
و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.
 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
 
متقاضیان علمی کاربردی میبایست یک منبع اطلاع رسانی بروز داشته باشند تا زمان ثبت نام ها ، انتخاب رشته و... علمی کاربردی و های بدون کنکور را از دست ندهد.
کانال علمی کاربردی سامانه صدای مشاور به صورت آنلاین و کاملا به روز اطلاعات زیر را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد:
 
زمان ثبت نام علمی کاربردی


روش ثبت نام علمی کاربردی


مدارک لازم جهت ثبت نام علمی کاربردی


زمان دریافت کارت ورود به جلسه علمی کاربردی


شرایط ثبت نام علمی کاربردی


لیست رشته های کاردانی علمی کاربردی


لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی


لیست رشته های پر طرفدار علمی کاربردی


سرفصل دروس مختلف علمی کاربردی


اعلام نتایج علمی کاربردی


زمان انتشار دفترچه ثبت نام علمی کاربردی


میزان شهریه علمی کاربردی
شماره تلفن صدای مشاور - هزینه صدای مشاور - مشاوره کنکور تلفنی - مشاور تحصیلی تلفنی رایگان - مشاور تحصیلی ارشد - شماره تلفن مشاوره تحصیلی-رشته های بدون کنکور علمی کاربردی -لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی 96-ثبت نام علمی کاربری 96 - تمدید مجدد ثبت نام کاردانی علمی کاربرد-زمان ثبت نام علمی کاربردی 96 -ثبت نام علمی کاربردی 96 - 97 -شهریه علمی کاربردی-بدون کنکور علمی کاربردی- علمی کاربردی واحد 11-ثبت نام علمی کاربردی علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی 96- ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی-  ثبت نام علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور-فرصت مجدد ثبت نام علمی کاربردی-شرایط ثبت نام علمی کاربردی- مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-کانال تلگرام علمی کاربردی - راهنمای ثبت نام بدون کنکور در علمی کاربردی - 
 جهت مشاوره تخصصی علمی کاربردی کافیست
با تلفن ثابت با شماره 9099071611
و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.
 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
 
متقاضیان علمی کاربردی میبایست یک منبع اطلاع رسانی بروز داشته باشند تا زمان ثبت نام ها ، انتخاب رشته و... علمی کاربردی و های بدون کنکور را از دست ندهد.
کانال علمی کاربردی سامانه صدای مشاور به صورت آنلاین و کاملا به روز اطلاعات زیر را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد:
 
زمان ثبت نام علمی کاربردی


روش ثبت نام علمی کاربردی


مدارک لازم جهت ثبت نام علمی کاربردی


زمان دریافت کارت ورود به جلسه علمی کاربردی


شرایط ثبت نام علمی کاربردی


لیست رشته های کاردانی علمی کاربردی


لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی


لیست رشته های پر طرفدار علمی کاربردی


سرفصل دروس مختلف علمی کاربردی


اعلام نتایج علمی کاربردی


زمان انتشار دفترچه ثبت نام علمی کاربردی


میزان شهریه علمی کاربردی
شماره تلفن صدای مشاور - هزینه صدای مشاور - مشاوره کنکور تلفنی - مشاور تحصیلی تلفنی رایگان - مشاور تحصیلی ارشد - شماره تلفن مشاوره تحصیلی-رشته های بدون کنکور علمی کاربردی -لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی 96-ثبت نام علمی کاربری 96 - تمدید مجدد ثبت نام کاردانی علمی کاربرد-زمان ثبت نام علمی کاربردی 96 -ثبت نام علمی کاربردی 96 - 97 -شهریه علمی کاربردی-بدون کنکور علمی کاربردی- علمی کاربردی واحد 11-ثبت نام علمی کاربردی علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی 96- ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی-  ثبت نام علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور-فرصت مجدد ثبت نام علمی کاربردی-شرایط ثبت نام علمی کاربردی- مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-کانال تلگرام علمی کاربردی - راهنمای ثبت نام بدون کنکور در علمی کاربردی - 

 جهت مشاوره تخصصی علمی کاربردی کافیست
با تلفن ثابت با شماره 9099071611
و یا باموبایل همراه اول با شماره  99225595 تماس بگیرید.
 تماس از 8 صبح تا 12 شب ( حتی ایام تعطیل )
 
متقاضیان علمی کاربردی میبایست یک منبع اطلاع رسانی بروز داشته باشند تا زمان ثبت نام ها ، انتخاب رشته و... علمی کاربردی و های بدون کنکور را از دست ندهد.
کانال علمی کاربردی سامانه صدای مشاور به صورت آنلاین و کاملا به روز اطلاعات زیر را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد:
 
زمان ثبت نام علمی کاربردی


روش ثبت نام علمی کاربردی


مدارک لازم جهت ثبت نام علمی کاربردی


زمان دریافت کارت ورود به جلسه علمی کاربردی


شرایط ثبت نام علمی کاربردی


لیست رشته های کاردانی علمی کاربردی


لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی


لیست رشته های پر طرفدار علمی کاربردی


سرفصل دروس مختلف علمی کاربردی


اعلام نتایج علمی کاربردی


زمان انتشار دفترچه ثبت نام علمی کاربردی


میزان شهریه علمی کاربردی
شماره تلفن صدای مشاور - هزینه صدای مشاور - مشاوره کنکور تلفنی - مشاور تحصیلی تلفنی رایگان - مشاور تحصیلی ارشد - شماره تلفن مشاوره تحصیلی-رشته های بدون کنکور علمی کاربردی -لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی 96-ثبت نام علمی کاربری 96 - تمدید مجدد ثبت نام کاردانی علمی کاربرد-زمان ثبت نام علمی کاربردی 96 -ثبت نام علمی کاربردی 96 - 97 -شهریه علمی کاربردی-بدون کنکور علمی کاربردی- علمی کاربردی واحد 11-ثبت نام علمی کاربردی علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی 96- ثبت نام بدون آزمون علمی کاربردی-  ثبت نام علمی کاربردی- ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور-فرصت مجدد ثبت نام علمی کاربردی-شرایط ثبت نام علمی کاربردی- مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-کانال تلگرام علمی کاربردی - راهنمای ثبت نام بدون کنکور در علمی کاربردی - 

 
علمی کاربردی دو بار در سال برای ورودی مهر و بهمن پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور دارد  . داوطلبانی که قصد ثبت نام علمی کاربردی ورودی مهر ماه ( نیمسال اول ) را دارند می بایست حدودا از اوا مرداد ماه ( برای ورودی مهر ) و اوا آبان ماه ( برای ورودی بهمن ) با مراجعه به سایت سنجش آموزش کشور و ید کارت اعتباری ثبت نام و وارد شماره سریال یداری شده نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . علاقه مندان به تحصیل در مقطع کاردانی علمی کاربردی مجاز به انتخاب حداکثر 20 کد رشته محل و برای مقطع کارشناسی حداکثر 30 کد رشته محل را از دفترچه  علمی کاربردی 97 انتخاب نموده و پس از طی مراحل ثبت نام اینترنتی و تایید اطلاعات ثبت نامی خود ، رسید ثبت نام را دریافت نمایند . با وجود احتمال ویرایش اطلاعات ثبت نامی باز هم توصیه می شود که داوطلبان در ورود اطلاعات خود نهایت دقت را به ج دهند زیرا تعداد دفعات امکان ویرایش اطلاعات ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 97یک بار و فقط در زمان ثبت نام خواهد بود . به محض آغاز مهلت ویرایش ثبت نام ، راهنمای تصویری آن را در همین مقاله قرار خواهیم داد .


ادامه مطلب...
 
علمی کاربردی در دو بازه زمانی از سال پذیرش دانشجو بدون کنکور دارد و واجدین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 باید به سایت sanjesh.org مراجعه نموده و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام خود نمایند . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو داوطلبان قبل از مراجعه به سایت لازم است مدارک ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 خود که با توجه به مقطع تحصیلی متقاضی متفاوت است را آماده نمایند . داوطلبان متقاضی ثبت نام بدون کنکور لازم است قبل از مراجعه به سایت اطلاعاتی از قبیل : اطلاعات مقطع تحصیلی قبلی ، اطلاعات شخصی ، اطلاعات محل س ت و اطلاعات رشته محل های مورد تقاضا طبق دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 کد رشته محل های مورد نظر خود را باید آماده کنند . پس از اعلام نتایجئبدون کنکور علمی کاربری داوطلبان باید این مدارک ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی 98 را به همراه رسید ثبت نام خود برای ارائه به پذیرفته شده به همراه داشته باشند . برای اطلاع از جزئیات مدارک ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی می توایند به سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو مراجعه کنید :
 
www.tahsilico.com/web/articles/view/511/مدارک-ثبت-نام-بدون-کنکور- -علمی-کاربردی-98
 
 
پایگاه اینترنتی مرجع کتاب ارائه کننده اطلاعات کتابهای الکترونیکی (ebook) به زبان اصلی می باشد. وبسایت مرجع کتاب (librarya) به منظور تامین نیاز کاربران کشور به کتابهای علمی تخصصی راه اندازی شده است و ارائه کننده اطلاعات دهها هزار کتاب مرجع تخصصی در کلیه حوزه های علمی می باشد. به منظور جستجو در کتابها، می توانید با مراجعه به صفحه جستجو با استفاده از عنوان، نام نویسنده، نام ناشر، برخی از واژه های موجود در توضیحات و نیز شابک (isbn) به جستجوی کتاب مورد نظر خود بپردازید. در صورت بروز هر گونه مشکل در استفاده از سایت لطفا از طریق بخش پشتیبانی کاربران اقدام فرمایید. به صورت دوره ای کتابهای جدید به منابع مرجع کتاب افزوده می شود. برای اطلاع از آ ین کتابهای افزوده شده و تغییرات سایت، می توانید در خبرنامه پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور عضو شوید:
http://www.librarya.com
 
پایگاه خبری ین نیوز، مرجع اخبار نظام ی کشور، افتخار دارد که کامترین و به روزترین اطلاعات در زمینه آزمون نظام ی را در اختیار داوطلیان قرار دهد. این اطلاعات برای هر آزمون به روزرسانی می شود.
مشاهده متن کامل اطلاعات کاربردی آزمون نظام ی
جزوه دست نویس نظام ی عمران
 
 
 
پایگاه خبری ین نیوز، مرجع اخبار نظام ی کشور، افتخار دارد که کامترین و به روزترین اطلاعات در زمینه آزمون نظام ی را در اختیار داوطلیان قرار دهد. این اطلاعات برای هر آزمون به روزرسانی می شود.
مشاهده متن کامل اطلاعات کاربردی آزمون نظام ی
جزوه دست نویس نظام ی عمران
 
علمی کاربردی در دو بازه زمانی از سال پذیرش دانشجو بدون کنکور دارد و واجدین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 97 که متقاضی ورودی مهر ماه هستند باید در اواسط مرداد ماه و متقاضیان ورودی بهمن اواسط آبان ماه به سایت sanjesh.org مراجعه کنند و ثبت نام خود را تکمیل نمایند . داوطلبان قبل از مراجعه به سایت لازم است مدارک ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 97 خود که با توجه به مقطع تحصیلی متقاضی متفاوت است را آماده نمایند . داوطلبان متقاضی ثبت نام بدون کنکور لازم است قبل از مراجعه به سایت اطلاعاتی از قبیل : اطلاعات مقطع تحصیلی قبلی ( رشته تحصیلی ، محل فارغ حصیلی و معدل ) ، اطلاعات شخصی ( نام ، نام خانوادگی ، شماره شناشنامه ، تاریخ تولد ، کد ملی و ... ) ، اطلاعات محل س ت ( آدرس محل س ت ، شماره تلفن ثابت ، شماره تلفن همراه ، کد پستی و ... ) و اطلاعات رشته محل های مورد تقاضا که طبق دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 97 کد رشته محل های مورد نظر خود را باید آماده کنند . 
 
ادامه مطلب...
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
 
متقاضیان ثبت نام بدون کنکور  علمی کاربردی 97 ابتدا باید از شرایط ثبت نام و اطلاعات دیگری از قبیل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، تاثیر معدل ، شهریه علمی کاربردی 97 ، نقل و انتقال و ... اطلاع پیدا کنند .  شرکت داوطلبان در ثبت نام بدون کنکور  علمی کاربردی در یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته منوط به رعایت شرایط عمومی و شرایط اختصاصی ذکر شده توسط  علمی کاربردیاست . شرایط عمومی ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 97 به شرح زیر است :
1 - اعتقاد به نظام ایران
2 - نداشتن عناد با نظام ایران
3 - نداشتن فساد اخلاقی 
4 - داشتن توانایی جسمی متناسب برای تحصیل در رشته های انتخ
5 - رعایت مقررات علمی کاربردی 
6 - تبعیت دانشجو از قوانین ایران
7- عدم تعهد تامین خوابگاه 
با توجه به تعداد بالای داوطلبان تحصیل در  علمی کاربردی در این مقاله برای هر کدام از دو مقطع ذکر شده در بالا شرایط اختصاصی ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 97 را ارائه کرده ایم .


ادامه مطلب...
جامع علمی کاربردی یکی از هایی میباشد که وابسته به فناوری تحقیقات و وزارت علوم میباشد که در راستای تحقق بخشیدن به هدف ارتقا سطح مهارت شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و بالا بردن مهارت های حرفه ای فارغ حصیلان مرکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی میباشند ، به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی و کارشناسی مینمایند.. همانگونه که در مقاله راهنمای ثبت نام علمی کاربردی گفته شد. هرساله  علمی کاربردی در راستای پذیرش دانشجو دو بار برای ورودی مهر و بهمن ماه به روش بدون کنکور اقدام مینماید.در سالهای پیشین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی به صورت اینترنتی و از طریق سایت سنجش انجام میپذیرد.اما در نظر داشته باشید که  علمی کاربردی سابقه ثبت نام حضوری را هم داشته است.در این مقاله تصمیم بر آن داریم تا توضیحاتی در رابطه با نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی96-97 برای شما مخاطب عزیز ارائه نماییم.
ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی
زمان ثبت نام علمی کاربردی 96-97
زمان ثبت نام علمی کاربردی
ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 
ثبت نام علمی کاربردی تهران
شرایط ثبت نام علمی کاربردی
مهلت ثبت نام علمی کاربردی 96-97
 
 شماره تلفن صدای مشاور  
 
جهت ب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این مطلب با مشاورین صدای مشاور تماس حاصل نمایید 
 
تماس از تلفن ثابت سراسر ایران بدون گرفتن کد :  
9099071611
 
 
تماس با موبایل همراه اول  99225595
 
تماس از شهرستان ها، به غیر از تهران 02149737
 
پاسخگویی 8 صبح تا 12 شب (
حتی ایام تعطیل)
 
 
ketab2 اطلاعات بیشتر عنوان کتاب کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار etabs 2015(جلد اول- ویراست دوم) شابک 9786006190723 نوبت چاپ پنجم مولف رضا سلطان آبادی ، مهند س احمدرضا جعفری تعداد صفحات 768 سال انتشار 1395 قیمت پشت جلد : 40000 تومان اطلاعات بیشتر و ید کتاب این کتاب در واقع همان کتاب قبلی تحت عنوان کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با etabs2013 هست که محتوای آن بر اساس ورژن جدید نرم افزار ( etabs2015) و آیین نامه های جدید ( مبحث شش و نه ویرایش 92 و ایین نامه 2800 ویرایش 4) به روز شده است. البته بخشهای مربوط به نرم افزار safe از کتاب حذف شده است و به کتاب دیگری منتقل شده است که به زودی منتشر خواهد شد.
هلپ فارسی مرجع قفل نرم افزاری
هلپ فارسی نرم افزار بسیار قدرتمند و مشهورsoftware p port armadillo professional
در زمینه ی قفل گذاری اطلاعات، که ابزاری بسیار قدرتمند برای محافظت از اطلاعات شما در مقابل کپی غیر مجاز بوده و با روشهای پیشرفته ی قفل گذاری نرم افزار، از اطلاعات و برنامه های نوشته شده ی شما محافظت می کند.این برنامه بهترین نرم افزار برای قرار دادن قفل های تلفنی و اینترنتی برای برنامه های شما است.هلپ فارسی این نرم افزار دقیقا از روی هلپ اصلی ترجمه شده و شامل تمام اطلاعات مورد نیاز برای یادگیری کار با نرم افزار است
درود هموطن عزیز برای فایل حاضر؛ لطفا ابتدا برای اطمینان از انتخاب خود توضیحات آن را در لینک زیر مشاهده و پس از آن بصورت آنی نمایید...

هلپ فارسی مرجع قفل نرم افزاری
===================ایمیل های پشتیبانی اختصاصی[email protected]
[email protected]  انلاین هلپ فارسی مرجع قفل نرم افزاری
 
علمی کاربردی در سال های اخیر با پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور در دو مقطع کاردانی  و کارشناسی ناپیوسته ، توانسته است متقاضیان زیادی علی الخصوص شاغلین را جذب ثبت نام علمی کاربردی نماید . به استناد از سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 در مقطع کاردانی در دو مرحله مهر و بهمن ماه امکان پذیر است . از مهم ترین شرایط ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی داشتن مدرک دیپلم در یکی از شاخه های نظری که شامل ریاضی ، تجربی ، انسانی و یا فنی حرفه ای و یا کاردانش می باشد . متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 می بایست پس از ید کارت اعتباری ثبت نام علمی کاربردی 98 از طریق سایت سنجش و وارد نمودن شماره سریال ثبت نامی وارد مراحل ثبت نام شوند و پس از تکمیل اطلاعات شخصی و وارد کد رشته های انتخ از دفترچه ثبت نام کاردانی علمی کاربردی که حداکثر می تواند 30 کد رشته باشد ، ثبت نام خود را انجام داده و منتظر اعلام نتایج بدون کنکور علمی کاربردی باشند . این پس از بررسی سوابق تحصیلی و در صورت دارا بودن شرایط و ظرفیت پذیرش کدرشته انتخ هرداوطلب وضعیت قبولی وی را مشخص خواهد کرد . برای اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص ثبت نام علمی کاربردی بدون کنکور 98 می توانید مقالات موجود در سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو مراجعه نمایید :
 
 
www.tahsilico.com/web/articles/view/376/ثبت-نام-بدون-کنکور- -علمی-کاربردی-98
 
علمی کاربردی هر سال 2 بار برای ورودی مهر و بهمن در مقطع کاردانی ( فوق دیپلم ) و کارشناسی ناپیوسته ( لیسانس ) بصورت بدون کنکور اقدام به پذیرش دانشجو می نماید . پذیرش دانشجو در های علمی کاربردی بر اساس سوابق تحصیلی می باشد . وجود کدرشته های متنوع و زیاد در اکثر واحد های  علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی یکی از ویژگی های برجسته ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی می باشد که موجب شده هر ساله متقاضیان بیشتری علاقه مند به تحصیلی در این شوند . در این مقاله به بررسی جزئیاتی در خصوص زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 می پردازیم .
ادامه مطلب...
 
علمی کاربردی هر ساله و در دو ورودی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون اقدام به پذیرش و جذب دانشجو در دو مقطع فوق دیپلم و کاردانی به کارشناسی می نماید . به استناد از سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 می بایست پس از ید کارت اعتباری ثبت نام علمی کاربردی 98 از طریق سایت سنجش و وارد نمودن شماره سریال ثبت نامی وارد مراحل ثبت نام شوند و پس از تکمیل اطلاعات شخصی و وارد کد رشته های انتخ از دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته علمی کاربردی 98 که حداکثر می تواند 20 کد رشته برای کاردانی و 30 کدرشته برای کارشناسی می باشد ، ثبت نام خود را انجام داده و منتظر اعلام نتایج بدون کنکور علمی کاربردی 98 باشند . داوطلبان مقطع کاردانی می بایست رشته محل های ارائه شده در دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی 98 و متقاضیان مقطع کارشناسی ، دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی 98 را دنلود و مطالعه نمایند . در حال حاضر دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 منتشر نشده است برای لیک مستقیم آن می توانید به سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو مراجعه کنید :
 
www.tahsilico.com/web/articles/view/508/دفترچه-ثبت-نام-و-انتخاب-رشته-بدون-کنکور- -علمی-کاربردی
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی مهارت تبریز در رشته های: فرش دستباف – طراحی لباس – سیستم های کامپیوتری – ابزار دقیق، در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.فرصت ثبت نام در دوره های جامع علمی کاربردی هفت روز خواهد بود. به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در پذیرش دورهای کاردانی جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1393 می رساند، که ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی از روز مورخ 93/4/31آغاز و در روز دوشنبه 93/5/6پایان می پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در دوره کاردانی جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1393 اقدام نمایند. لازم به یادآوری می باشد دفترچه راهنما در زمان ثبت نام از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است. داوطلبین جهت ب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 3826933 تماس حاصل فرمایند .
سخت افزار hardwareppt مرجع ارائه های سخت افزاری
سخت افزار ، درباره سخت افزار ، مرجع سخت افزار
این وبلاگ در آبان ماه 1392 توسط جمعی از دانشجویان کاردانی فناوری اطلاعات که در گردآوری مطالب نقش داشتند و توسط عصر اطلاعات به ثبت رسید و هم اکنون نیز به دلیل احساس نیاز جامعه به محتوی این وبلاگ قصد داریم روی موضوع سئوی این سایت کار کنیم تا این وبگاه ارزشمند در جستوجو های کاربران بالاتر از دیگر سایتها و وبلاگ ها ظاهر شود.به امید این که تلاشهای ناچیز ما برای شما مفید واقع شوند....سئوی این سایت به زودی توسط عصر اینفو انجام خواهد شد.
 
علمی کاربردی یکی از مراکز بزرگ جذب دانشجو در ایران است که هر ساله متقاضیان بسیاری ، خود را برای تحصیل در این آماده می کنند . کلیه متقاضیان تحصیل در  علمی کاربردی رشته های بدون کنکور علمی کاربردی ، برای تحصیل در این م م به پرداخت شهریه هستند .  پذیرفته شدگان نهایی برای ثبت نام علمی کاربردی لازم است از میزان شهریه علمی کاربردی 97 - 98 مطلع باشند . میزان شهریه علمی کاربردی 97 - 98 در مقاطع مختلف متفاوت است که شامل شهریه ثابت و شهریه متغیر است . شهریه ثابت برای هر ورودی  علمی کاربردی تا اتمام تحصیل در کلیه ترم ها تغییر نمی کند و شهریه متغییر با توجه به تعداد واحد های اخذ شده در هر ترم متفاوت خواهد بود و همچنین مشمول افزایش شهریه سالانه خواهد بود . با توجه به اینکه فعلا شهریه مصوب سال تحصیلی 97 - 98 اعلام نشده است در ادامه این مقاله میزان شهریه مقاطع مختلف  علمی کاربردی 96 - 97 را قرار دادیم ولی با توجه به اینکه هر سال افزایش 10 تا 15 درصدی داریم می توان میزان شهریه سال تحصیلی 97 - 98 را تخمین زد .


ادامه مطلب...
سامانه مرجع جامع گرشگری شهرستان چابهار در آستانه فرا رسیدن سال جدید و به منظور دسترسی آسان به اطلاعات گردشگری توسط مسافران و گردشگران نوروزی راه اندازی شد.
 
متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 ابتدا باید از شرایط ثبت نام و اطلاعات دیگری از قبیل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، تاثیر معدل ، شهریه علمی کاربردی 98 ، نقل و انتقال و ... اطلاع پیدا کنند . به نقد از سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو شرکت داوطلبان در ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی در یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته منوط به رعایت شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 ذکر شده در دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توسط این است . از مهم ترین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 برای هر یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی ترتیب داشتن مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم و یا دیپلم سه ساله نظام جدید ( فنی و حرفه ای ، کار و دانش و نظری ) و مدرک کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) می باشد . برای اطلاع از جزئیات شرایط ثبت نام بدون کنکور دانتشگاه علمی کاربردی می توانید به سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو مراجعه کنید :
 
 
www.tahsilico.com/web/articles/view/513/شرایط-ثبت-نام-بدون-کنکور- -علمی-کاربردی-98
 
 
 
متقاضیان ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 ابتدا باید از شرایط ثبت نام و اطلاعات دیگری از قبیل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، تاثیر معدل ، شهریه علمی کاربردی 98 ، نقل و انتقال و ... اطلاع پیدا کنند . به نقد از سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو شرکت داوطلبان در ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی در یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته منوط به رعایت شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 ذکر شده در دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توسط این است . از مهم ترین شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 98 برای هر یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی ترتیب داشتن مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم و یا دیپلم سه ساله نظام جدید ( فنی و حرفه ای ، کار و دانش و نظری ) و مدرک کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) می باشد . برای اطلاع از جزئیات شرایط ثبت نام بدون کنکور دانتشگاه علمی کاربردی می توانید به سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو مراجعه کنید :
 
 
www.tahsilico.com/web/articles/view/513/شرایط-ثبت-نام-بدون-کنکور- -علمی-کاربردی-98
 
 
 
علمی کاربردی که در چند سال قبل متقاضیان بسیار زیادی مخصوصا در بین شاغلین پیدا کرده است سالانه دو بار پذیرشبدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی دارد. کارشناسی ارشد علمی کاربردی تنها یک بار و در سال 93 پذیرش داشته و نمی توان درباره احتمال پذیرش آن در ثبت نام علمی کاربردی 96 با قطعیت صحبت کرد. ولی ثبت نام در مقاطع کاردانی وکارشناسی به روال سال های قبل به قوت خود باقی است. در این مقاله قصد داریم بطور کامل درباره ثبت نام علمی کاربردی 96 در مقاطع کاردانی و کارشناسی ، زمان و شرایط ثبت نام و همچنین راهنمای ثبت نام علمی کاربردی توضیحات تکمیلی را ارائه کنیم.


” تحصیل در علمی کاربردی نیاز به کنکور یا آزمون ورودی ندارد “
<** ادامه مطلب...
گاهی اوقات اتفاق می افتد که شما به دلایل مختلفی نیاز به دانستن اطلاعاتی راجع به سیستمتان دارید. در این مواقع داشتن یک مرجع به سیستمتان دارید. در این مواقع داشتن یک مرجع نیبتا کامل براحتی قابل دسترسی باشد موهبت است. ما روشی برای دسترسی به این منبع را به شما ارائه می دهیم . کافی است گزینه run از منوی start را اجرا کرده و در قسمت open عبارت msinfo32 را وارد کنید . پنجره ای در برابرتان ظاهر می شود که شامل بخشهای مختلفی است و اطلاعات کاملی از خلاصه سیستم شما از قبیل نوع پردازنده و میزان حافظه و … تا اطلاعات کاملی درباره هر کدام از پورتهای سریال موازی و ده ها مطلب دیگر