مد های و دیگر برنامه ها gta

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه برنامه ششم از برنامه هایی بود که سخت مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: فشارهای سنگینی از بیرون و داخل مجلس پیرامون برنامه ششم بود تا برنامه از مسیر خود خارج شود، اما این برنامه تصویب شد.
کتاب برنامه نویسی matlab همراه با gui و c/c++ و جعبه ابزارهای تخصصی حاصل بیش از 10 سال مطالعات در حوزه ی نرم افزار مطلب است. در این کتاب سعی شده است از نظر برنامه نویسی matlab بررسی شود و در چهار بخش: 1- بخش عمومی شامل برنامه نویسی و توابع نویسی 2- برنامه نویسی با gui 3- برنامه نویسی جهت ارتباط مطلب و نرم افزارهای دیگر 4- بخش هوش تهیه شده است
1- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند عددی را که رقم یکانش بزرگتر است را 10 بار و عدد دیگر را 5 بار چاپ کند 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر 1 بود از 1 تا 10 بنویسد و اگر 2 بود از 10 تا 20 بنویسد و اگر 3 بود بود از 20 تا 30 بنویسد و . . . . 3- برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و مجموع اعداد فرد و تعداد اعداد زوج را چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که 30 عدد بخواند و تعداد اعدادی را که رقم دهگانشان زوج بود را چاپ کند 5-برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و اگر یکی بر دیگر بخشپذیر بود 10 مضرب عدد کوچکتر را چاپ گند 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اعداد اول کوچکتر از آنرا چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که سه عدد بخواند و عدد بزرگتر را به تعداد حاصل جمع دو عدد دیگر چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند اگر مربع کامل بود بنویسد yesوگرنه بنویسد no 9- برنامه ای بنویسید که اعداد چهار رقمی متقارن را که زوج هم باشند را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را شمرده و چاپ کند 11- برنامه ای بنویسید که عددهای چهار رقمی ای را که در آنها 5 یا 7 وجود دارد جمع کند و حاصل جمع را چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که اعداد مربع کامل 3 رقمی را چاپ کند 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد 4 رقمی بخواند آنرا به تکه برابر قسمت کند (مثلا 4567 را به 45 و 67 تبدیل کند ) اگر هر دو قسمت عدد اول بودند بنویسد yes وگرنه بنویسد no 14- برنامه ای بنویسید که 30 عدد صحیح را بخواند و تعداد آنهایی را که رقم یکان آنها فرد است را بشمارد و تعداد را چاپ کند 15- برنامه ای بنویسید که 20 نمره بخواند و معدل نمرات کمتر از 10 را جداگانه و معدل نمرات بیشتر از 10 را هم جداگانه محاسبه کند و چاپ کند
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه برنامه ششم از برنامه هایی بود که سخت مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: فشارهای سنگینی از بیرون و داخل مجلس پیرامون برنامه ششم بود تا برنامه از مسیر خود خارج شود، اما این برنامه تصویب شد.
به نقل از/خبرنامه هیئات مذهبی کشور/ برنامه هیأت ا هرا اشکفتک در فصل تابستان مسؤول هیأت ا هرا (س) اشکفتک برنامه های فصل تابستان این هیأت را معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات ی چهارمحال و بختیاری، مسؤول هیأت حضرت ا هرا (س) اشکفتک برنامه هفتگی این هیأت را قرائت یک جزء قرآن روز برشمرد. مهین محمدی دیگر برنامه هفتگی این هیأت را برگزاری زیارت عاشورا و زمان (عج) روز عنوان کرد. وی برگزاری مراسم های ملی و مذهبی را ز دیگر برنامه های سالیانه این هیأت معرفی کرد. محمدی گفت: این هیأت برای کمک به تجهیز حسینیه صندوق دارد. وی همچنین افزود: این هیأت برای تشویق اعضاء هر ساله اردوی سیاحتی زیارتی مشهد، جمکران، قم و اردو های داخل استان یبرگزار می کند. محمدی افزود: این هیأت فعالیت خود را از سال 1384 شروع کرد و هم اکنون بیش از 150 عضو دارد. لازم به ذکر است این هیأت برنامه های خود را در شهر اشکفتک، حسینیه ء برگزار می کند.برای مثال شخصی که این برنامه را دریافت میکند
روز 18 داد باید جز 2 را بخواند  در این روز 29 جز بعدی توسط 29 نفر دیگر گروه ختم میشد و در روز اول ماه مبارک یک بار قران ختم میشود اگر تعداد گروه ها بیشتر باشد به ازای هر گروه یک بار قران ختم میشود
روز 19 داد جز 3 را باید توسط شخص خوانده شود و جز های دیگر توسط افراد دیگر خوانده میشود و در روز دوم هم به طور گروهی قران ختم میشود 
روز 20 داد  جز 4 را باید بخواندو...
 
به این ترتیب در روز ا ماه مبارک رمضان این شخص به طور انفرادی قران را ختم میکند و در ثواب 30 بار ختم قران به صورت گروهی شریک میشود
 و در برنامه داده شده در ستون ا میتونید بعد از قرائت هر جز ضربدر بزنید تا از اشتباه یا فراموشی جلوگیری شود
ماس دعا
 

اصولا هر برنامه باید یک سند پشتیبان داشته باشد؛ یعنی مجموعه ای از بررسی ها و تحقیقات که نشان دهد چرا این برنامه ها انتخاب شده است و چرا برنامه ها و اه دیگر کنار گذاشته شده اند؟
عنوان: برنامه نویسی کامپیوتر-اصول کلی برنامه نویسی برای مبتدیان نوشته می شود آموزش مقدماتی برنامه نویسی است یک برنامه ساده محاسباتی با چند زبان مختلف از قبیل : بیسیک-فورترن-سی-پاسکال-اتولیسپ ...مقایسه می شود اشاره مختصر به روش حرفه ای برنامه نویسی اگر محدودیت حجم مطلب نداشت.
عنوان: برنامه نویسی کامپیوتر-اصول کلی برنامه نویسی برای مبتدیان نوشته می شود آموزش مقدماتی برنامه نویسی است یک برنامه ساده محاسباتی با چند زبان مختلف از قبیل : بیسیک-فورترن-سی-پاسکال-اتولیسپ ...مقایسه می شود اشاره مختصر به روش حرفه ای برنامه نویسی اگر محدودیت حجم مطلب نداشت.
منظور از پست های زمانبندی شده در اینستاگرام این است که بتوانید مشخص کنید پست های شما در بازه های زمانی مشخص شده توسط شما ارسال شود .  به کمک این قابلیت می توانید از قبل پست های خود را آپلود کنید تا در زمانی که مشخص می کنید پست شما به اشتراک گذاشته شود. نحوه زمانبندی ارسال پست در اینستاگرام به این صورت است که باید یکی از برنامه هایی را که برای این منظور طراحی شده است استفاده نمایید . یکی از برنامه هایی که به این منظور استفاده می شود برنامه buffer است . این برنامه علاوه بر اینکه قابلیت زمانبندی پست های اینستاگرام را دارد در دیگر شبکه های اجتماعی نیز قابل استفاده است . برنامه publish یکی دیگر از برنامه هایی است که امکان زمانبندی پست در اینستاگرام را به کاربران خود می دهد . این برنامه در شبکه های اجتماعی دیگر مثل توییتر و نیز کاربرد دارد.  روش کار این برنامه بدین صورت است که ع و یا ویدیو خود را انتخاب و جزییات مربوط به آن را درج می کنید. سپس باید انتخاب کنید که در زمان تعیین شده در کدام یک از شبکه های اجتماعی منتشر شود. برنامه های  later و  hootsuite از دیگر برنامه های پست اتوماتیک اینستاگرام می باشند .  برای ب اطلاعات بیشتر در خصوص زمانبندی ارسال پست در اینستاگرام مقاله اینترنت کمک هیواتک را ببینید : 
 
www.heyvatech.com/web/articles/view/602/آموزش-ارسال-پست-های-زمان-دار-در-اینستاگرام
  
منظور از پست های زمانبندی شده در اینستاگرام این است که بتوانید مشخص کنید پست های شما در بازه های زمانی مشخص شده توسط شما ارسال شود .  به کمک این قابلیت می توانید از قبل پست های خود را آپلود کنید تا در زمانی که مشخص می کنید پست شما به اشتراک گذاشته شود. نحوه زمانبندی ارسال پست در اینستاگرام به این صورت است که باید یکی از برنامه هایی را که برای این منظور طراحی شده است استفاده نمایید . یکی از برنامه هایی که به این منظور استفاده می شود برنامه buffer است . این برنامه علاوه بر اینکه قابلیت زمانبندی پست های اینستاگرام را دارد در دیگر شبکه های اجتماعی نیز قابل استفاده است . برنامه publish یکی دیگر از برنامه هایی است که امکان زمانبندی پست در اینستاگرام را به کاربران خود می دهد . این برنامه در شبکه های اجتماعی دیگر مثل توییتر و نیز کاربرد دارد.  روش کار این برنامه بدین صورت است که ع و یا ویدیو خود را انتخاب و جزییات مربوط به آن را درج می کنید. سپس باید انتخاب کنید که در زمان تعیین شده در کدام یک از شبکه های اجتماعی منتشر شود. برنامه های  later و  hootsuite از دیگر برنامه های پست اتوماتیک اینستاگرام می باشند .  برای ب اطلاعات بیشتر در خصوص زمانبندی ارسال پست در اینستاگرام مقاله اینترنت کمک هیواتک را ببینید : 
 
www.heyvatech.com/web/articles/view/602/آموزش-ارسال-پست-های-زمان-دار-در-اینستاگرام
  
بنا بر تصمیم تهیه کننده ی برنامه سوروایوور فصل اول قسمت آ این برنامه تا آماده سازی 8 قسمت فصل دوم برنامه سوروایوور فصل دوم در شبکه موبایل و دیگر سایتها پخش نخواهد شد ... و مجوز پخش نیز صادر شده است ولی وقتی به مرحله ی پخش می رسیم می بیـنم که ما اگر بخواهیم فرضأ پنجشنبه ی این هفته قسمت آ را پخش کنیم تا پخش اولین قسمت فصل دوم این برنامه زمان زیادی طول خواهد کشید و به همین دلیل تا آماده سازی 8 قسمت برنامه سوروایوور فصل دوم قسمت پایانی پخش نخواهد شد ... اطلاع رسانی تاریخ پخش قسمت آ برنامه سوروایوور فصل اول : بــزودی ...
1- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و جمع ارقام زوج و جمع ارقام فرد آن را بدست اورد و هر دو حاصل را چاپ کند 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر رقم سمت چپ و رقم سمت راست آن با هم برابر بودند بنویسد yes وگرنه بنویسد no 3- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و از رقم سمت چپ آن یکی کم کند و عدد بیچاره را چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و اگر تعداد ارقام آن دو برابر است بنویسد ok 5- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر جمع ارقام زوج و جمع اراقام فرد آن برابرند بنویسد ok 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و دو رقم سمت چپ آن بیچاره را چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و همه عدد را بجز رقم سمت چپ آن چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و بزرگترین رقم آن را چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند اگر رقم های سمت چپ آن دو برابر بود بنویسد ok 10-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند اگر اول است بنویسد yes 11- برنامه ای بنویسید که اعداد اول دو رقمی را چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که اعداد مربع کامل دو رقمی را چاپ کند 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و همه اعداد اول کمتر از آن را چاپ کند 14- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و مقلوب آن بیچاره را چاپ کند 15- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر اول بود آنرا ده بار و اگر اول نبود 20 بار چاپ کندبرنامه file transfer pro بهترین روش برای ارسال و دریافت فایل و فولدر با گوشی ها، تبلت ها و رایانه های دیگر است. این برنامه بر روی پلت فرم های مختلف مانند مک، ویندوز، آیفون، آیپد، آیپاد تاچ و اندروید کار می کند. این برنامه بسیار سریع و راحت است و به پیکربندی و وارد آدرس نیاز ندارد و دستگاه های دیگر به صورت خ ر شناسایی می شوند. این برنامه از طریق شبکه محلی به انتقال فایل ها و فولدرهای می پردازدبرنامه (floating apps (multitasking بزرگترین مجموعه بر روی فروشگاه گوگل پلی با ۳۲ برنامه شناور را به شما ارائه کرده و به شما امکان می دهد برنامه های شناور مخصوص به خود را از ویجت ها و urlها ایجاد نمایید! هریک از برنامه های شناور یک برنامه کوچک است که در یک پنجره باز می شود و بر روی همه برنامه های دیگر شناور می شود تا چند وظیفه ای واقعی را بر روی گوشی یا تبلت به شما ارائه نماید.

شاید بعد از روت یکی از بهترین برنامه هایی که باید ازش بر روی گوشی های لنوو استفاده کرد برنامه root uninstaller هست. با این برنامه می تونید برنامه های سیستمی و هر برنامه ای رو که دلتون خواست حذف کنید. در ادامه متن توضیح کوتاهی میدم که چطور و به خوبی ازش استفاده کنید. بنابراین یکی از ساده ترین راه های حذف برنامه های ارجینال و یا غیر رسمی گوشی های لنوو استفاده از این برنامه کم حجم هست.
عنوان: برنامه نویسی کامپیوتر-اصول کلی برنامه نویسی اصول کلی برنامه نویسیآموزش مقدماتی برنامه نویسی با زبانهای مختلف از قبیل : بیسیک -فورترن -سی -پاسکال -اتولیسپ ... اشاره مختصر به ویژوالها و روش حرفه ای برنامه نویسی
برنامه فوق العاده عالی استفاده انرژی خورشیدی در تمام دنیا در حال انجام است.حتی در زاده هاشم جاده هراز هم از انرژی خورسیدی برای گرم آب سرویس ها استفاده می شود.اما خبر تکان دهنده برای کشورهای نفت خیز هم وجود دارد. با پیشرفت انرژی خورشیدی دیگر اعراب نمی توانند هوسرانی کنند و یا تهرانی ها دیگر نمی توانند به ویلا هایشان در شمال بروند .زیرا غرب و جهان متمدن دیگر نیاز به انرژی کثیف نفتی ندارد و پول چندانی هم به اعراب و ایرانی ها برای خوشگذرانی نمی دهند.ممکن است حتی به دلیل استفاده از انرژی نفت و گاز تنبیه و تحریم شوند. تا سال 2016 در ایالات متحده امریکا در هر 86 ثانیه یک برنامه و سقف خورشیدی اجرا می شود.این بدین معنی است کشورهای نفت خیز باید دنبال یک منبع درآمد دیگری باشند.انرژی خورشیدی همه جا را در خواهد نوردید و مسئله گرمایش زمین نیز موج سهمگینی را برای کاهش استفاده از انرژی نفت ایجاد خواهد کرد.
موعد تحویل تمرین 27 مهر ماه همراه با تمرین ها و پرسش های کتاب جعفرنژاد 1- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند عددی را که رقم یکانش بزرگتر است را 10 بار و عدد دیگر را 5 بار چاپ کند 2- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر 1 بود از 1 تا 10 بنویسد و اگر 2 بود از 10 تا 20 بنویسد و اگر 3 بود بود از 20 تا 30 بنویسد و . . . . 3- برنامه ای بنویسید که سه عدد بخواند و عدد بزرگتر را به تعداد حاصل جمع دو عدد دیگر چاپ کند 4- برنامه ای بنویسید که عددهای چهار رقمی ای را که در آنها 5 یا 7 وجود دارد جمع کند و حاصل جمع را چاپ کند 5- برنامه ای بنویسید که اعداد مربع کامل 3 رقمی را چاپ کند 6- برنامه ای بنویسید که اعداد چهار رقمی متقارن را که زوج هم باشند را چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که 20 عدد را بخواند و تعداد اعداد زوج و تعداد اعداد فرد را شمرده و چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که اعداد مربع کامل از یک تا 1000 را چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و تعداد اعداد زوج بین آنها را بشمارد و تعداد را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند اگر زوج بود مقسوم علیه های آن را چاپ کند و اگر فرد بود 10 مضرب آن را چاپ کند 11- برنامه ای بنویسید که همه اعداد 5 رقمی را چاپ کند که رقم زوج ندارند 12-برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند اگر اول بود آنرا 20 بار چاپ کند 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اعداد اول بین آن عدد و مریع آن عدد را چاپ کند 14- برنامه ای بنویسید که اعداد دو رقمی را به این صورت که هر عدد اول را یک بار و هر عدد غیر اول را دو بار چاپ کند 15- برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد مریع کامل 4 رقمی را بشمارد و تعداد را چاپ کند
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه ت اعتقادی به نوشتن برنامه ندارد، گفت: آن چه را که ت در قالب لایحه احکام و یا سند برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد جزو اسناد پشتیبان برنامه است و ت باید "برنامه" ششم را مجلس ارائه می کرد.
همه ما با نرم افزار wplsoft کار کردیم و ممکن است با آن برنامه هایی نوشته باشیم . روی صحبت من با آن دسته از دوستانی است که در پیاده سازی خواسته های خود در برنامه دچار مشکل هستند . ما به جای برنامه آماده ، کل فرآیند نوشتن یک برنامه را برای شما در نظر گرفتیم . از توضیحات اولیه روی شکل پروژه تا برنامه نویسی و شبیه سازی و عیب ی چند باره . ما به شما در این مجموعه روش برنامه نویسی را آموزش می دهیم نه خود برنامه را . برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید :
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: یکی از تغییرات مهم برنامه ششم نسبت به پنج برنامه قبلی این است که کمیسیون تلفیق برای تحقق این برنامه یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته است.
ستاد اقتصاد مقاومتی در یک مرحله حدود 600 برنامه و در مرحله دیگر 200 برنامه تهیه د و 120 برنامه اینها باید در سال 95 اجرا می شد.
بخش هایی را به برنامه اضافه خواهیم کرد، یک بخش که به بازتاب های موضوعات مختلف در فضای مجازی می پردازد بخش دیگر حضور یک هیات علمی به صورت آنلاین در برنامه است که چند نفر برای هر برنامه انتخاب خواهند شد
نجم الدین شریعتی مجری برنامه «سمت خدا» روز 22 اردیبهشت ماه روی آنتن زنده به برکناری سیدعبدالمجید رکنی تهیه کننده این برنامه اشاره و تأکید کرد: اگر تهیه کننده برنگردد من هم این برنامه را اجرا نمی کنم.

به گزارش مهر، با برکناری تهیه کننده برنامه «سمت خدا» حواشی جدیدی حول این برنامه پیش آمد. در ساعت 13:40 روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه «سمت خدا» روی آنتن رفت و نجم الدین شریعتی مجری برنامه گفت: من همین جا اعلام می کنم تهیه کننده ما را از این برنامه برداشته اند و تا وقتی که او نیاید من هم دیگر به این برنامه نمی آیم.همچنین حجت ال والمسلمین حبیب الله فرحزاد نیز که به عنوان کارشناس روزهای دوشنبه این برنامه زنده حضور داشت، گفت: باید این را بگویم که حتی به رکنی اجازه نمی دهند پایش را به استودیو بگذارد. تنشی در بین مسئولان صدا و سیما و تهیه کننده برنامه بوده و هر چه ما به مسئولان رو انداختیم آنها روی ما را زمین زدند. بنابراین اگر تهیه کننده و مجری برنامه برنگردد، ما کارشناس ها هم دیگر به این برنامه نخواهیم آمد.

باید دید با وجود این گفته های صریح روی آنتن زنده شبکه 3 سیما، مسئولان تلویزیون چه واکنشی نشان خواهند.
به هنگام ورود به سازمان صدا و سیما برای ضبط برنامه تلویزیونی، درباره برنامه عملی خود درخصوص رونق تولید، وج از رکود و حل بیکاری گفت: یک برنامه مدون دارم که آن را منتشر می کنم.
قائم مقام گروه اجتماعی شبکه سه با اشاره به اینکه نگاه از سه زاویه به موضوعات برنامه "ماه عسل" از اتفاق های خاص در برنامه امسال است، از مدت زمان 70 دقیقه ای برنامه علیخانی برای روزه داران سخن گفت.
-برنامه ای بنویسید که دو عدد بگیر و اعداد اول بین آن دو عدد را چاپ کند 2- برنامه ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و عددی را که جمع ارقامش بیشتر است را 10 بار چاپ کند 3- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اگر اول بود بنویسد yesوگرنه بنویسد no 4- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و رقم راست و رقم چپ آن را چاپ کند 5- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند . ب.م.م. آن دو را چاپ کند 6- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و عدد اول بعد از آن را چاپ کند 7- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و مقلوب آن را چاپ کند 8- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و اعداد متقان کمتر از آن را چاپ کند 9- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و بزرگترین عدد اول بین آن دو را چاپ کند 10- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند و بزرگترین و کوچکترین رقم ان را چاپ کند 11- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و جمع ارقام آن را چاپ کند 12- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و بزرگترین و کوچکترین رقم آن را چاپ کند 13- برنامه ای بنویسید که یک عدد را بخواند و جای رقم سمت چپ و راست آن را با هم عوض کند و عدد جدید را چاپ کند 14- برنامه ای بنویسید که یک عدد بخواند ورقم سمت چپ آن را حذف کرده و بقیه آن را چاپ کند 15- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح را بخواندو 10 عدد اول بعد از آن را چاپ کند 16- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح بخواند و مقلوب آن را چاپ کند 17- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح بخواند و همه اعداد اول کمتر از آن را چاپ کند 18- برنامه ای بنویسید که دو عدد بخواند و اعداد متقارن بین آن دو را چاپ کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی ها نرخ تورم در سال های برنامه ششم توسعه ۷.۹ درصد باقی خواهد ماند، گفت: سالانه در برنامه ششم ۹۷۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
برنامه نویس موفق هیچ وقت سر وقت در محل کارش پیدایش نمیشود
معنای نیمه شب ها برای یک برنامه نویس با نیمه شب انسان های عادی تفاوت دارد . نیمه شب برای یک برنامه نویس یعنی ۱۰ صبح برای یک انسان عادی یک برنامه نویس همیشه تعدادی لغات تخصصی در آستین دارد که میتواند با سر هم آنها دیگران را گیج کند برای یک برنامه نویس هیچ راه حلی بالاتر از restart وجود ندارد نام بیل گیتس برای هر برنامه نویس موفق مقدس است و معبدش مایکروسافت و گوگل میباشد برنامه نویس موفق فقط و فقط با لب تاپ خود عشق بازی میکند. یک برنامه نویس موفق میداند طعم قهوه وقتی سیگاری بر گوشه لب خود داری چه مفهمومی دارد. یک برنامه نویس موفق اکثراً قهوه و چایی ولرم مینوشد. ادامه مطلب