مدیریت فرهنگی جهاد ی واحد گلستان

پژوهشگران بومی جهاد ی گلستان برای اولین بار در کشور بیش از سه هزار نهال سرخدار پرورش دادند.
اعتبارات جهاد کشاورزی گلستان 7 برابر افزایش یافته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت:400 تن مرغ گلستان روانه بازارهای داخلی شد.
✅ خبر خوب برای دانشجو معلمان عزیز و خمچنین پیام نوری ها و دوستانی که انتخاب واحدشون با سیستم گلستانه

هم اکنون دسترسی به سامانه گلستان برای تمامی مرورگر ها فعال شد

دیگه نگران این نباشید که
چرا گلستان دیر باز میشه
چجور انتخاب واحد کنم
چرا گلستان باز نمیشه خمگی درست شد و میشه انشالله
✅ خبر خوب برای دانشجو معلمان عزیز و خمچنین پیام نوری ها و دوستانی که انتخاب واحدشون با سیستم گلستانه

هم اکنون دسترسی به سامانه گلستان برای تمامی مرورگر ها فعال شد

دیگه نگران این نباشید که
چرا گلستان دیر باز میشه
چجور انتخاب واحد کنم
چرا گلستان باز نمیشه خمگی درست شد و میشه انشالله
اختصاصی از ژیکو گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان با و پر سرعت .
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 85     مقدمه   کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز  می­شود.اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،  برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و  دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته­ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می­باشد که به طور خلاصه بیان شده است.
با
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
اختصاصی از ژیکو گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان با و پر سرعت .
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 85     مقدمه   کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز  می­شود.اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،  برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و  دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته­ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می­باشد که به طور خلاصه بیان شده است.
با
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
اختصاصی از نیک فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان با و پر سرعت .
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 85     مقدمه   کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز  می­شود.اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،  برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و  دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته­ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می­باشد که به طور خلاصه بیان شده است.
با
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
اختصاصی از نیک فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان با و پر سرعت .
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 85     مقدمه   کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز  می­شود.اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،  برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و  دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته­ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می­باشد که به طور خلاصه بیان شده است.
با
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
اختصاصی از یاری فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان با و پر سرعت .
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 85     مقدمه   کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز  می­شود.اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،  برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و  دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته­ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می­باشد که به طور خلاصه بیان شده است.
با
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان با و پر سرعت .
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
 گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستانفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحه: 85     مقدمه   کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز  می­شود.اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،  برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و  دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته­ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می­باشد که به طور خلاصه بیان شده است.
با
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان
طی حکم حمیدرضا طیبی رئیس جهاد ی کشور، “سهیل دادخواه" به سمت س رستی جهاد ی واحد هرمزگان منصوب شد. در این حکم آمده است : "با عنایت به تعهد، سوابق و تجربه ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان س رست جهاد ی واحد هرمزگان منصوب می شوید. انتظار دارد تمامی مساعی خویش را در جهت توسعه و ارتقاء بیش از پیش فعالیت های جهاد ی به کار بندید. امید است با یاری خداوند متعال و همکاری و همدلی همه ی جهادگران عزیز جهاد ی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید." سهیل دادخواه عضویت در هیئت علمی جهاد ی هرمزگان، مدیر گروه مدیریت مرکز آموزش عالی علمی کابردی جهاد ی بندرعباس، س رست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد ی هرمزگان و س رست معاونت آموزشی جهاد ی هرمزگان را در کارنامه دارد. همچنین رئیس جهاد ی کشور در نامه ای از زحمات مهدی حسینیان س رست سابق جهاد ی هرمزگان تقدیر و تشکر به عمل آوردند. انتهای پیام/ @$
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
گله مندی رییس پیام نور گلستان از به تعویق افتادن ۸ ساله پروژه ساخت واحد کلاله گله مندی رییس پیام نور گلستان از به تعویق افتادن ۸ ساله پروژه ساخت واحد کلاله رئیس پیام نور گلستان گفت: پروژه ساخت واحد کلاله،پروژه ای که ۸ سال به تعویق افتاده است و اکنون ضرورت مساعدت مسئولین در تکمیل این پروژه احساس می شود. قربان شهریاری، رئیس پیام نور استان گلستان در دیدار با فرماندار کلاله و رئیس پیام نور کلاله با ابراز نگرانی از روند کُند ساخت پیام ... ثبت یک دیدگاه ادامه مطلب
گرگان – ایرنا - مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو گفت: ایجاد واحد نمایندگی گلستان در مسکو به منظور رفع نیازهای تولیدکنندگان در زمینه شناخت ظرفیت ها و اطلاع رسانی دقیق و عمیق فرصت های این استان ضروری…

کار آموزی گیاهپزشکی ،سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات استان گلستان کار آموزی گیاهپزشکی ،سازمان جهاد کشاورزی مدیریت حفظ نباتات استان گلستان (انسکتاریوم و کلینیک بیماری های گیاهی ) رشته: گیاهپزشکی موضوع : مبارزه بیولوژیک فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 33 فهرست: عنوان صفحه مراحل انجام شده در انسکتاریوم 1 شناخت زنبور برا و نحوه تاثیر آن1 میزبانهای مهم برا برای تکثیر انبوه2 گونه های مهم زنبور برا در ایران2 نحوه پارازیت زنبور برا 2 روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور برا 3 بید آرد ep ...
دریافت فایل
س رست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گلستان از مصدومیت 11 نفر در چهارشنبه آ سال در گلستان خبر داد.
گرگان – ایرنا - مشاور معاون رئیس مجلس روسیه و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو گفت: ایجاد واحد نمایندگی گلستان در مسکو برای رفع نیاز های تولیدگران این استان در زمینه شناخت ظرفیت ها و اطلاع رسانی دقیق…
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار شب عید در استان گلستان از 26 اسفند آغاز می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار شب عید در استان گلستان از 26 اسفند آغاز می شود.
رئیس جهاد ی واحد اصفهان از رشد 60 درصدی درآمدهای این واحد در قالب 6 مرکز آموزشی و رشد 35 درصد فراگیران خبر داد.
فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان ..فایل فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان .. را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان .. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 85           مقدمه    کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز   می­شود . اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،   برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و   دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته& ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان ..فایل فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان .. را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان .. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 85           مقدمه    کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز   می­شود . اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،   برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و   دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته& ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان.فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان. را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 85           مقدمه    کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز   می­شود . اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،   برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و   دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته& ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان.فایل گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان. را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر اداره جهاد کشاورزی استان گلستان فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 85           مقدمه    کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می­تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ­باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته­های خود را با شرایط و نیازمندی­های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط­ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری­ها و تسلط بر یادگیری­های دوره ی کمک می­کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز   می­شود . اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب،   برای آزمایـش این آموخته­ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و می­باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و   دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته& ...
دریافت فایل

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ششمین پاسداشت ادبیّات جهاد و مقاومت به همراه انتشار سه تقریظ حضرت آیت الله العظمی بر کتاب های «وقتی مهتاب گم شد»، «گلستان یازدهم» و «دختر شینا» برای اولین بار، با تقدیر از راویان و نویسندگان این کتاب ها در شهر همدان برگزار خواهد شد. ادامه: همدان، میزبان ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت
حمید میرزاده رئیس آزاد ی در اجرای بند 2 پیوست بخشنامه شماره 93/77/48885 مورخ 29/4/93 در حکمی آرین ساطعی را به سمت س رستی واحد تجمیع شده علوم و تحقیقات گلستان و آزاد ی گرگان منصوب و ابراز امیدواری کرد که وی با توکل به خداوند متعال و با صداقت، امانتداری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشد.رئیس آزاد ی در این حکم مسئولیت تجمیع واحد علوم و تحقیقات گلستان و آزاد ی واحد گرگان را به وی س است.به گزارش آنا، ساطعی از اعضای هیات علمی بوده و مسئولیت معاونت هماهنگی آزاد ی استان گلستان را هم بر عهده دارد
حمید میرزاده رئیس آزاد ی در اجرای بند 2 پیوست بخشنامه شماره 93/77/48885 مورخ 29/4/93 در حکمی آرین ساطعی را به سمت س رستی واحد تجمیع شده علوم و تحقیقات گلستان و آزاد ی گرگان منصوب و ابراز امیدواری کرد که وی با توکل به خداوند متعال و با صداقت، امانتداری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشد.رئیس آزاد ی در این حکم مسئولیت تجمیع واحد علوم و تحقیقات گلستان و آزاد ی واحد گرگان را به وی س است.به گزارش آنا، ساطعی از اعضای هیات علمی بوده و مسئولیت معاونت هماهنگی آزاد ی استان گلستان را هم بر عهده دارد

ریاست نظام ی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از برگزاری انتخابات شورای نظام ی کشاورزی در گلستان خبر داد و بیان کرد: انتخابات شورای نظام ی کشاورزی در تاریخ یکم تیرماه جاری در گلستان برگزار می گردد.

مشاهده متن کامل برگزاری انتخابات شورای نظام ی کشاورزی در استان گلستان سوالات آزمون نظام ی تاسیسات مکانیکی