مجنون

کلیمیان در مجلس گفت: نخست مجنون خون آشامی است که سرتاپا در لجنزار جنایت فرورفته و همواره نقشی جز مسموم فضا،کشتار ک ن و ن بیگناه و ظالمانه زمین های مردم فلسطین نداشته است.

هنگامی که لیلی و مجنون ده ساله بودند ، روزی مجنون در مکتب خانه پشت سر لیلی نشسته بود . سوالی را از لیلی پرسید ، لیلی جو نداد . مجنون از پشت سر آهسته جواب را در گوش لیلی گفت اما لیلی هیچ نگفت . دوباره سوال خود را پرسید و باز مجنون در گوش لیلی و باز لیلی هیچ نگفت و بعد از بار سوم لیلی را خواند و چوب را بر پای لیلی بست و او را فلک کرد . لیلی گریه نکرد و هیچ نگفت . بعد از کلاس ، لیلی با پای کبود لنگ لنگ قدم بر می داشت که مجنون عصبانی دستش را بر بازوی لیلی زد و گفت : دیوانه ، مگر کر بودی که آنچه را به تو گفتم نشنیدی و یا لال که به نگفتی . لیلی اشکش در آمد و دوید و رفت . که شاهد این منظره بود پیش رفت و گوش مجنون را کشید و گفت : لیلی نه کر بود و نه لال از عشق شنیدن دوباره صدای تو ، فلک را تحمل کرد و دم بر نیاورد ، اما از ضربه اهسته دست تو اشکش در آمد ، من اگر او را به فلک بستم ش بودم و حق تنبیه او را داشتم اما تو عشق او بودی و هیچ حقی برای سرزنش ش نداشتی . مجنون کاش می فهمیدی که لیلی کر شد تا تو باز گویی .
مجنون از راهی میگذشت. جمعی گذاشته بودند. مجنون از لا به لای گزاران رد شد. جماعت تند و تند را تمام د. همگی ریختند بر سر مجنون. گفتند بی تربیت کافر شده ای. مجنون گفت مگر چه گفتم؟!
گفتند مگر کوری که از لای صف گزاران میگذری. مجنون گفت من چنان در فکر لیلی غرق بودم که وقتی میگذشتم حتی یک گزار ندیدم. شما چطور عاشق خ د و در حال صحبت با خدا همگی مرا دیدید؟!
باز هم مجنون شدم، لیلا بیا و ناز کن شیطنت کن، عشوه کن، افسونگری آغاز کن موی را افشان تا باد هم مجنون شود روسری بردار و عالم را پر از اعجاز کن شاعران را از تو گفتن مُنتهای آرزوست ف بر اَبرو کمانِ حافظ شیراز کن خواب دیدم بسترم تا آمدی زینت گرفت ابن سیرین را بگو تعبیر سروِناز کن ناز انگشتان تو بر های تارِ من معجزه با پنجه ات در ی شهناز کن فتنه کن، آتش بسوزان و نوایی ساز کن شرّ و شوری آتشین، ای دختر اهواز کن آس دل را برده ای در حکم دل، آهسته تر در ت رحم بر این تک ورق سرباز کن ای تن طنّاز تو گل واژه ی شعر و غزل جان من آن دکمه های لعنتی را باز کن علی نیاکوئی لنگرودی
لاله اسکندی امشب مهمان برنامه تلویزیونی «جزیره مجنون» خواهد بود.
کلیمیان در مجلس گفت: نتانیاهو مجنون خون آشامی است که نقشی به جز مسموم فضا و کشتار ن و ک ن بی گناه و ظالمانه زمین های مردم مظلوم فلسطین ندارد.
آهنگ جدید حامد همایون به نام مجنون آهنگ جدید و بسیار زیبای حامد همایون به نام مجنون hamed homayoun new called majnoun | با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ |
 آهنگ جدید حامد همایون به نام <font style=مجنون" width="450" height="450">
آهنگ جدید حامد همایون به نام مجنون
شهید محمدرضا کارور در تاریخ چهارم اسفندماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی در سن بیست و شش سالگی، طی عملیات خیبر به شهادت رسید و پیکر پاکش هنوز میهمان جزیره مجنون است.

شور حسین سید رضا نریمانی
یکی مجنون ترین مجنون مثه من


[لطفاً برای دریافت مداحی و مشاهده متن به ادامه مطلب بروید...]
ادامه مطلب

یکی از عیبجویان از لیلی عیبجویی کرد و مجنون در جوابش گفت:

ز حرف عیبجو ، مجنون برآشفت در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی تو که دانی که لیلی چون نکویست کزو چشمت همین بر زلف و رویست تو قد بینی و مجنون جلوه ناز تو ابرو، او نگاه ناوک انداز تو مو بینی و مجنون پیچش مو تو ابرو ، او اشارتهای ابرو… و در جایی دیگر لیلی نذر کرده بود و یک شب همه مردم فقیر را طعام می داد ؛ مجنون هم در صف ایستاد که از دست لیلی غذا بگیرد ولی هنگامی که نوبت به دادن غذا به مجنون شد؛ لیلی با قاشق ظرف مجنون را ش ت و بعد از این موضوع مجنون گفت: همچو دگران نداد کامم وز سنگ ستم ش ت جامم با من ، نظریش ، هست تنها آن سنگ که زد به جام من فاش زان کاسه سر ش تیم کاش گر جام مرا ش ت یارم آزردگی ای جز این ندارم کان لحظه مرا که جام بش ت آزرده نگشته باشد دست صد سر ، فدای ش ت او باد جانها شده مزد دست او باد و در داستانی دیگر که از لیلی و مجنون نقل کرده اند این است که لیلی فوت می کنه و مجنون بر سر قبر او جان به جان آفرین تسلیم می کند؛ البته این داستان بسیار طولانی و قشنگه . این قسمتی از انتهای شعره شستند به آب دیده پاکش دادند ز خاک هم به خاکش پهلوگه دخمه را گشادند در پهلوی لیلیش نهادند ند به ناز تا قیامت برخاست ز راهشان ملامت یا رب چو به احتزاز و پاکی رفتند ز عالم آن دو خاکی آسایش و لطف یارشان کن و آمرزش خود نثارشان کن ما هم نزییم جاودانی نوبت چو به ما رسد تو دانی اگر با دیگرانش بودش میلی چرا کوزه ام بش ت لیلی اگر با دیگرانش بود میلی ؛ چرا ظرف مرا بش ت لیلی

یکی از عیبجویان از لیلی عیبجویی کرد و مجنون در جوابش گفت:

ز حرف عیبجو ، مجنون برآشفت در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی تو که دانی که لیلی چون نکویست کزو چشمت همین بر زلف و رویست تو قد بینی و مجنون جلوه ناز تو ابرو، او نگاه ناوک انداز تو مو بینی و مجنون پیچش مو تو ابرو ، او اشارتهای ابرو… و در جایی دیگر لیلی نذر کرده بود و یک شب همه مردم فقیر را طعام می داد ؛ مجنون هم در صف ایستاد که از دست لیلی غذا بگیرد ولی هنگامی که نوبت به دادن غذا به مجنون شد؛ لیلی با قاشق ظرف مجنون را ش ت و بعد از این موضوع مجنون گفت: همچو دگران نداد کامم وز سنگ ستم ش ت جامم با من ، نظریش ، هست تنها آن سنگ که زد به جام من فاش زان کاسه سر ش تیم کاش گر جام مرا ش ت یارم آزردگی ای جز این ندارم کان لحظه مرا که جام بش ت آزرده نگشته باشد دست صد سر ، فدای ش ت او باد جانها شده مزد دست او باد و در داستانی دیگر که از لیلی و مجنون نقل کرده اند این است که لیلی فوت می کنه و مجنون بر سر قبر او جان به جان آفرین تسلیم می کند؛ البته این داستان بسیار طولانی و قشنگه . این قسمتی از انتهای شعره شستند به آب دیده پاکش دادند ز خاک هم به خاکش پهلوگه دخمه را گشادند در پهلوی لیلیش نهادند ند به ناز تا قیامت برخاست ز راهشان ملامت یا رب چو به احتزاز و پاکی رفتند ز عالم آن دو خاکی آسایش و لطف یارشان کن و آمرزش خود نثارشان کن ما هم نزییم جاودانی نوبت چو به ما رسد تو دانی اگر با دیگرانش بودش میلی چرا کوزه ام بش ت لیلی اگر با دیگرانش بود میلی ؛ چرا ظرف مرا بش ت لیلی

یکی از عیبجویان از لیلی عیبجویی کرد و مجنون در جوابش گفت:

ز حرف عیبجو ، مجنون برآشفت در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی تو که دانی که لیلی چون نکویست کزو چشمت همین بر زلف و رویست تو قد بینی و مجنون جلوه ناز تو ابرو، او نگاه ناوک انداز تو مو بینی و مجنون پیچش مو تو ابرو ، او اشارتهای ابرو… و در جایی دیگر لیلی نذر کرده بود و یک شب همه مردم فقیر را طعام می داد ؛ مجنون هم در صف ایستاد که از دست لیلی غذا بگیرد ولی هنگامی که نوبت به دادن غذا به مجنون شد؛ لیلی با قاشق ظرف مجنون را ش ت و بعد از این موضوع مجنون گفت: همچو دگران نداد کامم وز سنگ ستم ش ت جامم با من ، نظریش ، هست تنها آن سنگ که زد به جام من فاش زان کاسه سر ش تیم کاش گر جام مرا ش ت یارم آزردگی ای جز این ندارم کان لحظه مرا که جام بش ت آزرده نگشته باشد دست صد سر ، فدای ش ت او باد جانها شده مزد دست او باد و در داستانی دیگر که از لیلی و مجنون نقل کرده اند این است که لیلی فوت می کنه و مجنون بر سر قبر او جان به جان آفرین تسلیم می کند؛ البته این داستان بسیار طولانی و قشنگه . این قسمتی از انتهای شعره شستند به آب دیده پاکش دادند ز خاک هم به خاکش پهلوگه دخمه را گشادند در پهلوی لیلیش نهادند ند به ناز تا قیامت برخاست ز راهشان ملامت یا رب چو به احتزاز و پاکی رفتند ز عالم آن دو خاکی آسایش و لطف یارشان کن و آمرزش خود نثارشان کن ما هم نزییم جاودانی نوبت چو به ما رسد تو دانی اگر با دیگرانش بودش میلی چرا کوزه ام بش ت لیلی اگر با دیگرانش بود میلی ؛ چرا ظرف مرا بش ت لیلی
متن موزیک مرد مجنون حسین افتخاری • هنره دو     متن موزیک مرد مجنون حسین افتخاری • هنره دو متن موزیک مرد مجنون حسین افتخاری
lyrics new song by : amirhossein eftekhari marde majnoon مجنون حسین افتخاری" src="http://textahang.xyz/wp-content/uploads/2017/05/amirhossein-eftekhari-marde-majnoon-300x300.jpg" alt="متن موزیک مرد مجنون حسین افتخاری" width="300" height="300" /> متن موزیک شنیدنی مرد مجنون حسین افتخاری میری اما خوب میدونی نه میتونم نه میتونی میری اما دل می مونه بی تو میشم من دیوونه
یادمونه موجو ساحل آسمون صاف ماهِ کامل ساز و آتیش دود و دریا خیلی از ما دور فردا بارون تو رو به من داده دریا تو عمقِ چشماته پر میکشه دلم واست عمری تو قلبِ من جاته
بارون تو رو به من داده دریا تو عمقِ چشماته پر میکشه دلم واست عمری تو قلبِ من جاته ترانه مرد مجنون حسین افتخاری دستِ من نیست دل میخوادت مردِ مجنون مونده یادت بازم امشب دوره خاطراتو یادگارت بارون تو رو به من داده دریا تو عمقِ چشماته پر میکشه دلم واست عمری تو قلبِ من جاته
بارون تو رو به من داده دریا تو عمقِ چشماته پر میکشه دلم واست عمری تو قلبِ من جاته بارون تو رو به من داده دریا تو عمقِ چشماته پر میکشه دلم واست عمری تو قلبِ من جاته
بارون تو رو به من داده دریا تو عمقِ چشماته پر میکشه دلم واست عمری تو قلبِ من جاته ** موزیک خواننده حسین افتخاری مرد مجنون متن موزیک مرد مجنون حسین افتخاری از سایت بزرگ ترانه ، لطفا این مطلب رو به اشتراک بگذارید
مداحی اگر یک مجنون داره لیلا از محمد رضا همتی
جهت به ادامه مطلب بروید 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
عضو شورای شهر کرمانشاه اظهار کرد: بنا به وعده معاون عمرانی شهرداری کرمانشاه، تقاطع ده مجنون تا پایان سال جاری و در بدبینانه ترین ح پایان فروردین سال آینده به بهره برداری می رسد.
می ایستم امروز خدا را به تماشا ای محو شکوه تو خداوند سراپا ای جان جوان مرد به دامان تو دستم من نیز جوانم، ولی افتاده ام از پا آتش بزن آتش به دلم، کار دلم را ای عشق مینداز از امروز به فردا آتش بزن آتش به دلم ای پسر عشق یعنی که مکن با دل من هیچ مدارا با آمدنت قاعده ی عشق به هم خورد لیلای تو مجنون شد و مجنون تو لیلا تا چشم گشودی به جهان ساقی ما گفت: «المنته لله که در میکده شد وا…» ابروی تو پیوسته به هم خوف و رجا را چشمان تو کانون تولا و تبرا ای منطق رفتار تو چون خلق محمد(ص) معراج برای تو مهیاست، بفرما! این ای از شور عراقی و حجازی است پیراهن تو چنگ و جهان دست زلیخا لب تشنه ی لب های تو لب های است لب وا کن و انگور بخواه از لب بابا دل مانده که لب های تو انگور بهشتی است یا شیرخدا روی لبت کاشته ما عالم همه مبهوت تماشای حسین است هر چند حسین است تو را محو تماشا چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان شد گوشه ی شش گوشه برای تو مهیا از گوشه ی شش گوشه دلم با تو سفر کرد ناگاه درآورد سر از گنبد خضرا مجنون علی شد همه ی شهر ولی من مجنون علی اکبر لیلام به مولا
آهنگ جدید هوروش باند مجنون • سی اس لند     آهنگ جدید هوروش باند مجنون • سی اس لند آهنگ جدید هوروش باند مجنون و حالا ترک جدید و فوق العاده شنیدنی گروه هوروش باند بنام مجنون همراه با ت ت و کیفیت عالی موزیک و ترانه سرا : آرش ap / تنظیم کننده : مسعود جهانی ( مهدی دار ، مسعود جهانی ) new hoorosh band – majnoon with text and s مجنون" src="http://saba- .com/wp-content/uploads/2017/04/majnoon.jpg" alt="majnoon آهنگ جدید هوروش باند مجنون" width="450" height="450" /> متن آهنگ مجنون هوروش باند همه میدونن مه من دیوونتم تو سرم فکر توئه بی طاقتم
هرکی میبینه میگه روانیم چرا نمیبینی منو چرا نمیبینی منو
رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم
همه از دم دیده بودن مارو باهم چیده بودن
خاطراتو باز کنارت من همون موندم که بودم
نبودی ولی من مثل پروانه دور تو بودم
نه نبود اصلا از اولم دل تو با من نبود ولی موندم
من میام به سمتت هنوزم من همون آدم دیروزم
رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم
رفتم از دلت عشق من بهت کم نمیشه من وابسته ام
هر کجا بری هر چقدر بخوای دور شی از دلم باز هستم هوروش باند مجنون منبع : آهنگ جدید هوروش باند مجنون
لرستانی در برنامه جزیره مجنون گفت: در صورتی که بتوانم نخستین دفاع مقدسی خود را بسازم، مطمئنا ی بدون "گلوله" می سازم، چون معتقدم سینمای دفاع مقدس فقط به معنای توپ و تانک نیست.
بسم الله
خبرگزاری فارس: با شنیدن خبر شهادت نواب می خواستم <font style=مجنون وار سر به دیوار بکوبم" title="خبرگزاری فارس: با شنیدن خبر شهادت نواب می خواستم مجنون وار سر به دیوار بکوبم" src="http://media.farsnews.com/media/uploaded/files/images/1393/10/27/13931027000489_p oa.jpg">
صبح روزی که به من اطلاع دادند او شهید شده است ی که چنان عشقی به نواب دارد چطور می تواند این خبر را بشنود. با شنیدن این موضوع می خواستم مجنون وار سر به دیوار بکوبم اما خودم را حفظ و به منزل آقای بهبهانی رفتم. ادامه مطلب
روزی روزگاری دو کوه میزیستند. البته نمیدانم کوه ها هم میزی اند یا چی. منظورم این است که دو کوه وجود داشتند. آن دو کوه بهم نمیرسیدند. چون کوه هستند دیگر خیر سرشان.
پایین و پایینتر از آن دو کوه در شهر، لیلی و مجنون میزیستند. دیگر مطمئنم که این دو قابلیت زیست را داشتند. مجنون عاشق لیلی بود. یعنی دقیقن همان موقع که همه چی آروم و شهر امن و امان بود همه با صدای ناله و ار مجنون از آسایش گرفته میشدند که میگفت عاشق لیلی است.
پدر مجنون سعی میکرد مجنون را آرام کند و دلداری اش بدهد. پدر مجنون روشن فکر بود. پدر مجنون مثل پدر پسر شجاع اسم خاصی نداشت و به پدر مجنون معروف بود.
پدر مجنون به مجنون میگفت "جون دلم، پسر من، مگه نشنیدی که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه؟" و مجنون با خیر جواب میداد و پدر مجنون میگفت زهرمار. مجنون میگفت خب چه که؟ پدر مجنون میگفت خب یعنی اینکه شاید کوه ها بهم نرسند ولی آدمها به هم میرسند، تو به لیلی میرسی. مجنون میگفت پدر دروغم نزن، من قرار است سینگل به گور شوم. پدر مجنون با جیزس کرایست گفتنی بحث را تموم میکرد و دیگر ادامه نمیداد.
روزی مجنون با دیگر پسرهای محل در کوچه راه میرفتند و ظرف هایی به دست داشتند. نمیدانم چرا. اسکل مسکلی چیزی بودند. همینطور بیدلیل ظرف بر دست در کوچه راه میرفتند. حالا این که خوب است، لیلی یکهو پیدایش میشود و بیدلیلتر از آنها میرود و ظرف مجنون را میگیرد و زارت میشکاند. حالا همه ی این اتفاقات بی دلیل و منطق را میشود هضم کرد، اما مشکل اصلی آنجاست که مجنون شروع میکند به تجزیه و تحلیل و بعد میگوید اگر به من نداشت هیچ میلی؟ پس چرا شکاند ظرف مرا لیلی؟ و در ادامه پدرش را داریم که سر از پنجره بیران می آورد و میگوید چون تو یه ابله به تمام معنایی.
گذشت و گذشت و مجنون روز به روز بیشتر و بیشتر در غم لیلی افسرده و غمگین میشد و دیگر امیدی به رل زدن با او نداشت. روزی دوست مجنون، که آن هم اسم خاصی نداشت، ماشین دوصدشش نقره ای ای ید. مجنون پس از دریافت شیرینی و اینها عاجزانه از دوستش خواهش کرد که ماشین را به او بدهد تا با آن در محل دور دوری کند و دل لیلی را بدست آورد. دوستش ظالمانه چس کرد و گفت نعچ نوعچ. مجنون را از ماشین به بیران پرت کرد و خودش دور دور در محل.
همان روز لیلی اتفاقی به محل آمد و اتفاقی دوست مجنون با آن ماشین قشنگش را دید و کاملن اتفاقی هم عاشق دوست مجنون شد. آن دو با هم ازدواج د و صاحب دو فرزند به نام های پسرِ دوست مجنون و لیلی 1 و پسرِ دوست مجنون و لیلی 2 شدند. حال اینکه خوب است، حتی آن دو کوهی که اول ماجرا هم گفتم در اثر حرکت صفحات زمین به هم رسیدند و کوه به کوه رسید. یعنی مجنون آنقدر بدبخت بود و آنقدر به لیلی نرسید که ضرب المثل "آدم به آدم نمیرسد ولی کوه به کوه میرسد" میان مردم باب شد.
از این جریانات سالها و حتی ماه ها گذشت و مجنون کم و بیش سعی در فراموش لیلی داشت. او کمی عاقلتر و بالغتر شده بود و پیش پدرش در مکانیکی کار میکرد. بله! پدر مجنون مکانیک بود.
روزی دوست مجنون بدو بدو به پیش مجنون آمد و گفت مجنون زود باش ماشینم را درست کن، زنم، که همان لیلی است، حالش خیلی بد و رو به موت است و اگر ماشینم را درست نکنی من نمیتوانم او را به بیمارستان برسانم. مجنون حس منی ایجاد شده در تنش را سرکوب کرد و خیلی انتقام جویانه عمل کرد. به اینگونه که برگشت به دوستش گفت "آن روز را یادت است که نذاشتی من سوار ماشینت شوم؟ حال که آنطور کردی من هم اینطور میکنم و ماشینت را درست نمیکنم، بله آقای محترم، کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد."
این عمل مجنون باعث شد دوست مجنون نتواند لیلی را به مقصد، که بیمارستان باشد، برساند و لیلی در همین اثر به سوی حق شتافت.
مجنون که از کار خود پشیمان بود صبح تا شب سر قبر لیلی گریه و زاری کرد تا آنجا که مرد. و بالا ه در آن دنیا، مجنون به لیلی رسید.
روزی روزگاری دو کوه میزیستند. البته نمیدانم کوه ها هم میزی اند یا چی. منظورم این است که دو کوه وجود داشتند. آن دو کوه بهم نمیرسیدند. چون کوه هستند دیگر خیر سرشان.
پایین و پایینتر از آن دو کوه در شهر، لیلی و مجنون میزیستند. دیگر مطمئنم که این دو قابلیت زیست را داشتند. مجنون عاشق لیلی بود. یعنی دقیقن همان موقع که همه چی آروم و شهر امن و امان بود همه با صدای ناله و ار مجنون از آسایش گرفته میشدند که میگفت عاشق لیلی است.
پدر مجنون سعی میکرد مجنون را آرام کند و دلداری اش بدهد. پدر مجنون روشن فکر بود. پدر مجنون مثل پدر پسر شجاع اسم خاصی نداشت و به پدر مجنون معروف بود.
پدر مجنون به مجنون میگفت "جون دلم، پسر من، مگه نشنیدی که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه؟" و مجنون با خیر جواب میداد و پدر مجنون میگفت زهرمار. مجنون میگفت خب چه که؟ پدر مجنون میگفت خب یعنی اینکه شاید کوه ها بهم نرسند ولی آدمها به هم میرسند، تو به لیلی میرسی. مجنون میگفت پدر دروغم نزن، من قرار است سینگل به گور شوم. پدر مجنون با جیزس کرایست گفتنی بحث را تموم میکرد و دیگر ادامه نمیداد.
روزی مجنون با دیگر پسرهای محل در کوچه راه میرفتند و ظرف هایی به دست داشتند. نمیدانم چرا. اسکل مسکلی چیزی بودند. همینطور بیدلیل ظرف بر دست در کوچه راه میرفتند. حالا این که خوب است، لیلی یکهو پیدایش میشود و بیدلیلتر از آنها میرود و ظرف مجنون را میگیرد و زارت میشکاند. حالا همه ی این اتفاقات بی دلیل و منطق را میشود هضم کرد، اما مشکل اصلی آنجاست که مجنون شروع میکند به تجزیه و تحلیل و بعد میگوید اگر به من نداشت هیچ میلی؟ پس چرا شکاند ظرف مرا لیلی؟ و در ادامه پدرش را داریم که سر از پنجره بیران می آورد و میگوید چون تو یه ابله به تمام معنایی.
گذشت و گذشت و مجنون روز به روز بیشتر و بیشتر در غم لیلی افسرده و غمگین میشد و دیگر امیدی به رل زدن با او نداشت. روزی دوست مجنون، که آن هم اسم خاصی نداشت، ماشین دوصدشش نقره ای ای ید. مجنون پس از دریافت شیرینی و اینها عاجزانه از دوستش خواهش کرد که ماشین را به او بدهد تا با آن در محل دور دوری کند و دل لیلی را بدست آورد. دوستش ظالمانه چس کرد و گفت نعچ نوعچ. مجنون را از ماشین به بیران پرت کرد و خودش دور دور در محل.
همان روز لیلی اتفاقی به محل آمد و اتفاقی دوست مجنون با آن ماشین قشنگش را دید و کاملن اتفاقی هم عاشق دوست مجنون شد. آن دو با هم ازدواج د و صاحب دو فرزند به نام های پسرِ دوست مجنون و لیلی 1 و پسرِ دوست مجنون و لیلی 2 شدند. حال اینکه خوب است، حتی آن دو کوهی که اول ماجرا هم گفتم در اثر حرکت صفحات زمین به هم رسیدند و کوه به کوه رسید. یعنی مجنون آنقدر بدبخت بود و آنقدر به لیلی نرسید که ضرب المثل "آدم به آدم نمیرسد ولی کوه به کوه میرسد" میان مردم باب شد.
از این جریانات سالها و حتی ماه ها گذشت و مجنون کم و بیش سعی در فراموش لیلی داشت. او کمی عاقلتر و بالغتر شده بود و پیش پدرش در مکانیکی کار میکرد. بله! پدر مجنون مکانیک بود.
روزی دوست مجنون بدو بدو به پیش مجنون آمد و گفت مجنون زود باش ماشینم را درست کن، زنم، که همان لیلی است، حالش خیلی بد و رو به موت است و اگر ماشینم را درست نکنی من نمیتوانم او را به بیمارستان برسانم. مجنون حس منی ایجاد شده در تنش را سرکوب کرد و خیلی انتقام جویانه عمل کرد. به اینگونه که برگشت به دوستش گفت "آن روز را یادت است که نذاشتی من سوار ماشینت شوم؟ حال که آنطور کردی من هم اینطور میکنم و ماشینت را درست نمیکنم، بله آقای محترم، کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد."
این عمل مجنون باعث شد دوست مجنون نتواند لیلی را به مقصد، که بیمارستان باشد، برساند و لیلی در همین اثر به سوی حق شتافت.
مجنون که از کار خود پشیمان بود صبح تا شب سر قبر لیلی گریه و زاری کرد تا آنجا که مرد. و بالا ه در آن دنیا، مجنون به لیلی رسید.
توضیح.تصویری ازحسن شعبانی  تصویری از حسن شعبانی درجزیره مجنون سال 1362 حسن شعبانی سالیان پیش دربسیج میثم روستای بنداروزریاست پایگاه بسیج روستای بنداروزرابرعهده داشته است.
آهنگ شهرام شکوهی به نام مجنون تنها با بالاترین کیفیت new by shahram shokoohi called majnoone tanhaترانه و آهنگسازی: شهرام شکوهی ؛ تنظیم: داریوش صالح پور ؛ می و مستر: محمد فلاحی ع آهنگ جدید شهرام شکوهی با نام <font style=مجنون تنها" cl ="alignnone size-full wp-image-37117" src="http://nasle .com/image/2017/08/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7.jpg" srcset="http://nasle .com/image/2017/08/ -آهنگ-جدید-شهرام-شکوهی-مجنون-تنها.jpg 500w, http://nasle .com/image/2017/08/ -آهنگ-جدید-شهرام-شکوهی-مجنون-تنها-65x65.jpg 65w, http://nasle .com/image/2017/08/ -آهنگ-جدید-شهرام-شکوهی-مجنون-تنها-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" title=" آهنگ جدید شهرام شکوهی با نام مجنون تنها" width="500" height="500" />  آهنگ جدید شهرام شکوهی با آهنگ جدید شهرام شکوهی در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک متن آهنگ شهرام شکوهی با نام مجنون تنها از عشقش شده دیوونه بده کرده پشیمونه
لیلا رفتِ و داغونِ مجنون
عشقی که مثه زندونه قلبی رو نمیلرزونه
لیلا رفتِ و داغونِ مجنون
مجنون شده تنها رسوا و بی پروا
فریاد زد ای لیلا
سهم من از دنیا تنها تویی تنها
برگرد به من لیلا
وای از این مجنون
وای از این مجنون
دلِ دنیا خون از تو ای مجنون
زندان بانی که مجنونِ عشقش شکل یه زندونه
لیلا هم شده دیوونه مجنون
لیلا ابر بهارونه اشکاش قطره بارونه
لیلا هم شده دیوونه مجنون
مجنون شده تنها رسوا و بی پروا
فریاد زد ای لیلا
سهم من از دنیا تنها تویی تنها
برگرد به من لیلا
وای از این مجنون
وای از این مجنون
دلِ دنیا خون از تو ای مجنون آهنگ جدید شهرام شکوهی با نام مجنون تنها
اسفند ماه 62 یادآور حماسه آفرینی رزمندگان در جزایر مجنون است . عملیات خیبر در سوم اسفند ماه و با رمز یا رسول الله (ص)آغاز و جزایر مجنون به تصرف رزمندگان درآمد . دشمن بعثی تمام توان نظامی خود را برای بازپس گیری جزایر بکار گرفت و به قول رزمنده ها جزیره را با گلوله های تانک و توپ شخم زد.....
روزی لیلی از علاقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او با خبر شد

پس نامه ای به او نوشت و گفت:

“اگر علاقه مندی که منو ببینی ، نیمه شب کنار باغی که همیشه از اونجا گذر میکنم باش”

مجنون که شیفته دیدار لیلی بود چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت و در محل قرار نشست .

نیمه شب لیلی اومد و وقتی اونو تو خواب عمیق دید …

از کیسه ای که به همراه داشت چند مشت گردو برداشت و کنار مجنون گذاشت و رفت

مجنون وقتی چشم باز کرد ، خورشید طلوع کرده بود آهی کشید و گفت :

“ای دل غافل یار آمد و ما در خواب بودیم . افسرده و پریشون به شهر برگشت”

در راه ، یکی از دوستانش اونو دید و پرسید : چرا اینقدر ناراحتی؟!

و وقتی جریان را از مجنون شنید با خوشحالی گفت : این که عالیه !

آخه نشونه اینه که ،لیلی به دو دلیل تو رو خیلی دوست داره !

دلیل اول اینکه : خواب بودی و بیدارت نکرده!

و به طور حتم به خودش گفته : اون عزیز دل من ، که تو خواب نازه پس چرا بیدارش کنم؟!

و دلیل دوم اینکه : وقتی بیدار می شدی ، گرسنه بودی و لیلی طاقت این رو نداشت پس برات گردوگذاشته تا بشکنی و بخوری !

مجنون سری تکان داد و گفت : نه ! اون می خواسته بگه :

تو عاشق نیستی ! اگه عاشق بودی که خوابت نمی برد !

تو رو چه به عاشقی؟ بهتره بری گردو بازی کنی!

قضاوت همیشه آسانست ، اما حقیقت در پشت زبان وقایع نهفته است .

چگونگی و کیفیت افراد ، وقایع و یا سخنان دیگران به تفسیر ی است که ما ، از آنها می کنیم ، و چه بسا که حقیقت ، غیر ازتفسیر ماست .
آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها
آهنگی زیبا از شهرام شکوهی♬ ترانه ای بسیار زیبا و شنیدنی ♬ موزیک مجنون تنها از شهرام شکوهی ♪ همراه با متن و دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ترانه و آهنگ : شهرام شکوهی / می و مسترینگ : محمد فلاحی آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها new song by shahram shokoohi majnoone tanha with excellent quality & text in 20sedaمجنون تنها" src="http://20seda.ir/wp-content/uploads/2017/12/shahram-shokoohi-majnoone-tanha.jpg" alt="shahram shokoohi majnoone tanha آهنگ جدید شهرام شکوهی مجنون تنها" width="450" height="450" />
آهنگ جدید مرتضی اشرفی مجنون     آهنگ جدید مرتضی اشرفی مجنون آهنگ جدید مرتضی اشرفی مجنون و حالا ترانه ی جدید و بسیار زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام مجنون به همراه متن و بهترین کیفیت موزیک و ترانه سرا : عماد طغرایی / تنظیم کننده : مهدی معظم new morteza ashrafi – majnoon with text on saba- مجنون" src="http://www.instm.ir/wp-content/plugins/a nced-lazy-load/shade.gif" alt="majnoon 1 آهنگ جدید مرتضی اشرفی مجنون" width="450" height="450" /> متن آهنگ مجنون مرتضی اشرفی آدمای حالی به حالی عشقای دروغ حسای تو خالی
وای مجنون جای تو خالی که ببینی چی سر عشق اومده بازم جای تو خالی
میسوزم و میسازم و میبازم عشقو ای عشق کجایی
تو به جان و دل من زخم زدی پس زدی حسمو دست نزن قلب من خیلی مریضه خیلی مریضه
هی تو بازی دادی قلبمو من میخواستم تورو ساده بودم ولی خاطرت خیلی عزیزه
تو به جان و دل من زخم زدی پس زدی حسمو دست نزن قلب من خیلی مریضه خیلی مریضه
هی تو بازی دادی قلبمو من میخواستم تورو ساده بودم ولی خاطرت خیلی عزیزه
دل و جانم به فدای چشمای زیبات هرچی بد بودی که بازم من بودم همرات
فدای سرت که قلبمو ش تی نازنین آرزو به دل شدم عشقو ببینم رو زمین
تو به جان و دل من زخم زدی پس زدی حسمو دست نزن قلب من خیلی مریضه خیلی مریضه
هی تو بازی دادی قلبمو من میخواستم تورو ساده بودم ولی خاطرت خیلی عزیزه
تو به جان و دل من زخم زدی پس زدی حسمو دست نزن قلب من خیلی مریضه خیلی مریضه
هی تو بازی دادی قلبمو من میخواستم تورو ساده بودم ولی خاطرت خیلی عزیزه مرتضی اشرفی مجنون منبع : آهنگ جدید مرتضی اشرفی مجنون
آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها
آهنگی زیبا از شهرام شکوهی♬ ترانه ای بسیار زیبا و شنیدنی ♬ موزیک مجنون تنها از شهرام شکوهی ♪ همراه با متن و دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ ترانه و آهنگ : شهرام شکوهی / می و مسترینگ : محمد فلاحی آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها new song by shahram shokoohi majnoone tanha with excellent quality & text in 20seda مجنون تنها" src="http://20seda.ir/wp-content/uploads/2017/12/shahram-shokoohi-majnoone-tanha.jpg" alt="shahram shokoohi majnoone tanha آهنگ جدید شهرام شکوهی مجنون تنها" width="450" height="450">
آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها
آهنگی زیبا از شهرام شکوهی♬ ترانه ای بسیار زیبا و شنیدنی ♬ موزیک مجنون تنها از شهرام شکوهی ♪ همراه با متن و دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ ترانه و آهنگ : شهرام شکوهی / می و مسترینگ : محمد فلاحی آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها new song by shahram shokoohi majnoone tanha with excellent quality & text in 20seda مجنون تنها" src="http://20seda.ir/wp-content/uploads/2017/12/shahram-shokoohi-majnoone-tanha.jpg" alt="shahram shokoohi majnoone tanha آهنگ جدید شهرام شکوهی مجنون تنها" width="450" height="450">
آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها
آهنگی زیبا از شهرام شکوهی♬ ترانه ای بسیار زیبا و شنیدنی ♬ موزیک مجنون تنها از شهرام شکوهی ♪ همراه با متن و دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ ترانه و آهنگ : شهرام شکوهی / می و مسترینگ : محمد فلاحی آهنگ شهرام شکوهی مجنون تنها new song by shahram shokoohi majnoone tanha with excellent quality & text in 20seda مجنون تنها" src="http://20seda.ir/wp-content/uploads/2017/12/shahram-shokoohi-majnoone-tanha.jpg" alt="shahram shokoohi majnoone tanha آهنگ جدید شهرام شکوهی مجنون تنها" width="450" height="450">