مثل همیشه آ حرفم و حرف آ م را با بغض می خورم

وقتی تو نیستی
نه هست های ما چونانکه بایدند نه بایدها... مثل همیشه آ حرفم وحرف آ م را
با بغض می خورم عمری است لبخندهای لاغر خود را دردل ذخیره می کنم: باشد برای روز مبادا! اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست آن روز هرچه باشد روزی شبیه دیروز روزی شبیه فردا روزی درستمثل همین روزهای ماست اما ی چه می داند؟ شاید امروزنیز روزمبادا باشد! وقتی تونیستی نه هست های ما چوانکه بایدند نه بایدها... هرروز بی تو روز مباداست!
اکبر ا یر
آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم )     آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم ) آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم موزیک جدید وبسیار زیبای خواننده علی لهراسبی با عنوان وای خدا پر حرفم که تیتراژ سریال آرام میگیریم هست new ali lohrasbi called vay khoda pore harfam with text on saba- arammigiram آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم متن آهنگ علی لهراسبی وای خدا پر حرفم تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی
من چرا اشکام پس سرازیره بیخودی
تو به من عاشق یه خداحافظ بد اری
نه جای من باشی بی خودت طاقت نمیاری
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
با خدا همدستیو دستاشو میگیری دو دستی
چی ازش دیدی ک قانونای دنیارو ش تی
که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی
که با لذت جونتو میدی پای عهدی که بستی
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من با تو میره با تو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره علی لهراسبی وای خدا پر حرفم آهنگ های پیشنهادی دیگر :
آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم )     آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم ) آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم موزیک جدید وبسیار زیبای خواننده علی لهراسبی با عنوان وای خدا پر حرفم که تیتراژ سریال آرام میگیریم هست new ali lohrasbi called vay khoda pore harfam with text on saba- arammigiram آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم متن آهنگ علی لهراسبی وای خدا پر حرفم تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی
من چرا اشکام پس سرازیره بیخودی
تو به من عاشق یه خداحافظ بد اری
نه جای من باشی بی خودت طاقت نمیاری
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
با خدا همدستیو دستاشو میگیری دو دستی
چی ازش دیدی ک قانونای دنیارو ش تی
که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی
که با لذت جونتو میدی پای عهدی که بستی
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من با تو میره با تو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره علی لهراسبی وای خدا پر حرفم آهنگ های پیشنهادی دیگر :
قرار گذاشته بودیم به هم که رسیدیم توی هر نقطه زمانی و مکانی که باشیم، من لبخند بشوم و او برایم بخواند... درست از شهریور همان سال لعنتی که من یک ماه تمام با خودم و آینه و لبخند و آدم ها قهر کرده بودم... از همان روزهایی که تمام خیابان های شهر را با هندزفری ام به یادت گز کرده بودم و صورتم خیس شده بود... از همان موقعی که به قول خودش غم را توی چشمانم دیده بود... همین شد که یک روز آمد کنار میزم و زل زد توی چشمانم و گفت میخواهد برای همیشه برود... و پشت بندش تاکید کرد تحمل هوای این شهر بدون دیدن لبخندهایم برایش سخت است... همین شد که خواسته بود اجازه بدهم هوای تنهاییم را داشته باشد تا دوباره لبخند شوم و دلیل ماندن و نفس کشیدن دوتاییمان شوم... او گفته بود برای همیشه اما این بار زمانه مهلت نداده بود... پ.ن: یک هفته گذشت بدون تو و صدات... عنوان از قیصر امین پور عزیز
آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم )
  آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم ) آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم موزیک جدید وبسیار زیبای خواننده علی لهراسبی با عنوان وای خدا پر حرفم که تیتراژ سریال آرام میگیریم هست new ali lohrasbi called vay khoda pore harfam with text on saba- arammigiram آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم متن آهنگ علی لهراسبی وای خدا پر حرفم تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی
من چرا اشکام پس سرازیره بیخودی
تو به من عاشق یه خداحافظ بد اری
نه جای من باشی بی خودت طاقت نمیاری
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
با خدا همدستیو دستاشو میگیری دو دستی
چی ازش دیدی ک قانونای دنیارو ش تی
که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی
که با لذت جونتو میدی پای عهدی که بستی
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من با تو میره با تو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره علی لهراسبی وای خدا پر حرفم آهنگ های پیشنهادی دیگر :  
آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم )
  آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ( تیتراژ میانی آرام میگیرم ) آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم موزیک جدید وبسیار زیبای خواننده علی لهراسبی با عنوان وای خدا پر حرفم که تیتراژ سریال آرام میگیریم هست new ali lohrasbi called vay khoda pore harfam whit text on saba- arammigiram آهنگ جدید علی لهراسبی وای خدا پر حرفم متن آهنگ علی لهراسبی وای خدا پر حرفم تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی
من چرا اشکام پس سرازیره بیخودی
تو به من عاشق یه خداحافظ بد اری
نه جای من باشی بی خودت طاقت نمیاری
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
با خدا همدستیو دستاشو میگیری دو دستی
چی ازش دیدی ک قانونای دنیارو ش تی
که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی
که با لذت جونتو میدی پای عهدی که بستی
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من با تو میره با تو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره
تو میری و نفس من باتو میره باتو میره باتو میره
عشق اینبار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره علی لهراسبی وای خدا پر حرفم آهنگ های پیشنهادی دیگر :  
دریافت کننده تیم والیبال پیکان گفت: المپیک ریو برای من تمام شده است وحسرت نرفتن به این مسابقات را نمی خورم و به آن فکر نمی کنم.
می دانی عزیزِ دلم
می دانی این روزها چقدر غصه می خورم؟
«چقدر غصه می خورم که هستی و ندارمت؟»
 
#سید_تقی_سیدی
می دانی عزیزِ دلم
می دانی این روزها چقدر غصه می خورم؟
«چقدر غصه می خورم که هستی و ندارمت؟»
 
#سید_تقی_سیدی
سرمربى تیم فوتبال گسترش فولاد گفت: تا زمانى که مالک و مدیر عامل باشگاه به من نگویند برو، از این تیم تکان نمى خورم و باید بگویم هنوز پیر و ترسو نشده ام.
آهنگ جدید علی لهراسبی – وای خدا پره حرفم ولی دیره آهنگ جدید علی لهراسبی با نام “وای خدا پره حرفم ولی دیره” منتشر شد new by ali lohrasbi – vay khoda pore harfam vali dire
 آهنگ جدید علی لهراسبی - وای خدا پره حرفم ولی دیره mp3 320
برای آهنگ علی لهراسبی پره حرفم خدا ولی دیره اینجا کلیک کنید

متن آهنگ وای خدا پره حرفم ولی دیره تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی من من چرا اشکام پس سرازیره بیخودی تو به منه عاشق یه خداحافظ بد اری نه جای من باشی بی خودت طاقت نمیاری وای خدا پره حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره عشق این بار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره با خدا همدستی و دستاشو میگیری دو دستی چی ازش دیدی که قانونای دنیارو ش تی که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی وای خدا پره حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره عشق این بار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
متن آهنگ حواسم به چشماته آرمان علیدوست
lyrics arman alidoost havasam be cheshmate

متن آهنگ حواسم به چشماته آرمان علیدوست

ترانه و شعر آهنگ حواسم به چشماته آرمان علیدوست

حواسم به چشماته دستم تو دستاته یه احساسه آرامش تو لحنه حرفاته
شمعها رو روشن کن حرفِ تو حرفِ منه خیالم رو راحت کن بگو فقط یک کلمه من دوست دارم

تو نگاه مهربونت یه بهوونست واسه زنده بودنه من

عاشقت هستمو هنوزم پای حرفم پای عشقه تو می مونم
تو نگاه مهربونت یه بهوونست واسه زنده بودنه من

عاشقت هستمو هنوزم پای حرفم پای عشقه تو می مونم
تویی تک ستاره ی من با تو انگار تویه اوجه آسمونم

ت ت آهنگ حواسم به چشماته آرمان علیدوست

ببین چه حسه خوبی تو اومدی کنارم خوشحالم از اینکه همیشه تو رو دارم
خوشحالمو بی تو یه لحظه نمیتونم خانومی و من هم قدرتو میدونم

تویی تک ستاره ی من با تو انگار تویه اوجه آسمونم

عاشقت هستمو هنوزم پای حرفم پای عشقه تو می مونم
تو نگاه مهربونت یه بهوونست واسه زنده بودنه من

عاشقت هستمو هنوزم پای حرفم پای عشقه تو می مونم
تویی تک ستاره ی من با تو انگار تویه اوجه آسمونم

عاشقت هستمو هنوزم پای حرفم پای عشقه تو می مونم
تو نگاه مهربونت یه بهوونست واسه زنده بودنه من

عاشقت هستمو هنوزم پای حرفم پای عشقه تو می مونم
تویی تک ستاره ی من با تو انگار تویه اوجه آسمونم
آهنگ جدید علی لهراسبی – وای خدا پره حرفم ولی دیره آهنگ جدید علی لهراسبی با نام “وای خدا پره حرفم ولی دیره” منتشر شد new by ali lohrasbi – vay khoda pore harfam vali dire    آهنگ جدید علی لهراسبی - وای خدا پره حرفم ولی دیره mp3 320   برای آهنگ علی لهراسبی پره حرفم خدا ولی دیره اینجا کلیک کنید     متن آهنگ وای خدا پره حرفم ولی دیره تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی من من چرا اشکام پس سرازیره بیخودی تو به منه عاشق یه خداحافظ بد اری نه جای من باشی بی خودت طاقت نمیاری وای خدا پره حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره عشق این بار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره با خدا همدستی و دستاشو میگیری دو دستی چی ازش دیدی که قانونای دنیارو ش تی که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی وای خدا پره حرفم ولی دیره ولی دیره ولی دیره تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره عشق این بار دستمونو نمیگیره نمیگیره نمیگیره
آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم new by  ali lohrasbi called vay khoda pore harfam  آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی
آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم new by  ali lohrasbi called vay khoda pore harfam  آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی
آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم new by  ali lohrasbi called vay khoda pore harfam  آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی
آهنگ جدید علی لهراسبی بنام وای خدا پر حرفم با کیفیت اورجینال  آهنگ جدید علی لهراسبی بنام وای خدا پر حرفم new  by ali lohrasbi | vay khoda pore harfam   آهنگ جدید علی لهراسبی بنام وای خدا پر حرفم ali lohrasbi , vay khoda pore harfam ,  آهنگ جدید علی لهراسبی ,  آهنگ علی لهراسبی وای خدا پر حرفم ,  آهنگ وای خدا پر حرفم از علی لهراسبی ,  آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی ,  آهنگهای علی لهراسبی , علی لهراسبی , متن آهنگ وای خدا پر حرفم از علی لهراسبی , وای خدا پر حرفم
شاید روزگار سختت آیو ولی با رسم زمونه جنگت نایو اگر جنگیدیو دیگیر ساختی به این آسونیا نجاتت نایــــو ............... چو میدانم رسم زمونه سخت و تنگه ولی چاره چیه راه ,گریز نـــــــایه اگر دنبال راه چاره گردی به یاد او باش تا که حل شه ............... میدانم دلت تنگ و سرد شوهه ولی دستِ دعــــا میره تا عرشـــه چو میدانم دل و دستت یکی نیس به حرفم گوش کن تا که حل شه ............ دلُم تنگ و دلُم تنگ و دلُم تنگ ولی نیست عزیزی هم چو یک سنگ چو میدانم پی و سویُم آید به حرف دل خورم بر سنگ .................. الهــــی, بار الهی یا خدایا ولی دلدارم کنارم نیست یا خُدایا چو میدانُم همیشــه یاروم هستی دلُم تنگیده یــــا خُدایـــــــا ................... دلوم از رسم زمونه خونه خونه ولی بی یارو همدم , هــــــی....چه حونه چو میدید و هر دم شنیدیم بگو با من چـــــــــــرا تنگه!این خومه خونه شاعر :بازمانده. اف +این شهر رو با لحجه کردی بخونید
آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم new by ali lohrasbi called vay khoda pore harfam  آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی آهنگ وای خدا پر حرفم علی لهراسبی
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: ما فعلاً نمی توانیم در یوم یادگار بازی کنیم و من حسرت کیفیت خوب یوم نقش جهان اصفهان را می خورم. قلعه نویی: حسرت بازی در اصفهان را می خورم/ امیدوارم سه امتیاز را ب کنیم قلعه نویی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی تیمش مقابل صبای قم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد اما هر چقدر که تیم از شرایط مسابقه دور باشد به مراتب آسیب بیشتری می بیند چون تیم ما یک تیم هجومی است. ما یک اردوی خوب را در جزیره کیش برگزار کردیم و در حال حاضر شرایط خوبی داریم.
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم نه قوتی که توانم کناره جستن از او نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم نه دست صبر که در آستین عقل برم نه پای عقل که در دامن قرار کشم ز دوستان به جفا سیرگشت مردی نیست جفای دوست زنم گر نه مردوار کشم چو می توان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم که جور یار کشم خورده ساقی ز جام صافی وصل ضرورتست که درد سر خمار کشم گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید کمینه دیده سع پیش خار کشم
پرسپولیس ببره گل بزنه  نوشابه رو  می خورم  کدام تیم گل زده پرسپولیس یا نفت؟ اگر پرسپولیس از نفت جلو باشه گل زده باشه نوشابه میخورم  میشه یک خبر از نتیجه بازی پرسپولیس با نفت را درج کنید؟ راستش خیلی از سایتها را نگاه دیدم نوشته پخش زنده از مسابقه فوتبال بازی امروز نفت با پرسپولی3 اما با اینکه انلاین و زنده بود اما  خبرش  قدیمی  بود  من  نتیجه  لحظه  به  لحظه رو  می  خواهم  مربوط باشه به روز  یکشنبه تاریخ هم 15/12/95 لطفا اگر میدونید نتیجه این بازی رو  بزنین اگر پرسپولیس  ببره  پیشم  نوشابه هست می خورم دقیقه بازی رو هم  بنویسید ممنون دقیقه 84 بازی نیمه دوم چیزی به پایان بازی نمانده   armin3d com پرسپولیس یک بر صفر از  نفت  جلو  هست  نوشابه رو  بخور
آهنگ بهراد شهریاری به نام مخاطب حرفم با بالاترین کیفیت new by behrad shahriari called mokhatabe harfamترانه: صدیقه رحمانی ؛ آهنگسازی, تنظیم, می و مستر: بهراد شهریاری ع آهنگ جدید بهراد شهریاری با نام مخاطب حرفم  آهنگ جدید بهراد شهریاری با آهنگ جدید بهراد شهریاری در دو کیفیت متفاوت از نسل موزیک آهنگ جدید بهراد شهریاری با نام مخاطب حرفم 
آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم new ali lohrasbi – vay khoda pore harfam
آهنگ جدید وای خدا پر حرفم را با صدای علی لهراسبی با دو کیفیت متفاوت از bia2radio میتوانید کنید.  آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم
آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم با کیفیت بالا و علی لهراسبیعلی لهراسبی آهنگ با کیفیت 320
آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم با کیفیت بالا و علی لهراسبی علی لهراسبی آهنگ با کیفیت 320
آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم new ali lohrasbi – vay khoda pore harfam
آهنگ جدید وای خدا پر حرفم را با صدای علی لهراسبی با دو کیفیت متفاوت از bia2radio میتوانید کنید.  آهنگ جدید علی لهراسبی به نام وای خدا پر حرفم
من وقتی که به حال خودم می نگرم و غبطه می خورم، به حال دوستانی که از جماعت مختلف هستند هم غبطه می خورم چرا که می بینم اینها هم مطالبه گری خود را از رسانه ها به عاریه گرفته اند!!اینها هم برخلاف گفت و شنود های خود اهل کتاب نیستند!!اینها هم هرچند میدانند اصول به تقلید نمی آید ولی مقلد اند!!اینها هم هرچند پز روشنفکری خویش را تا فلسفه های مضاعف می کشند ولی در دام شخصیت پرستی افتاده اند و هزار هراز وضعیت ی ان !وضعیتی که هیچگونه فرقی بینمان نیست حتی اگر از ما یکی یکی یکی عاشق یکی معشوق و یکی هم کارگر باشد.چرا که همه ما محصول سیاست های اتخاذشده هستیم
کلی حرف دارم، کلی نق
اما اونقد الکی بهم ریخته و کلافه ام که فقط ترجیح می دم این رو نشون بدم

http://www.cgart.ir/challenges/mythicwarlord/ و بگم چقدر دارم حسرت می خورم. حســـــــــــــــــرت.
کی می شه بتونم چیزی که می خوام بشم؟ کی پس می شه که یه کاری م؟
اونقدر دارم بخاطرِ این ایونت و عدم تواناییم حسرت می خورم که می تونم بشینم گریه کنم الان.
دوست دارم این آدما رو از نزدیک بشناسم و وارد زندگیم شن.
زندگی کاری.
دوست دارم یاد بگیرم.. دوست دارم آدریان سمیت رو از قبل می شناختم..

مرد خسیسی، خَربُزِه ای ید تا به خانه برای زنِ خود بِبرد. در راه به وَسوسه افتاد که قَدری از آن بخورد، ولی شَرم داشت که دستِ خالی به خانه رَود...
عاقبت فریب نَفس، بر وی چیره شد و با خود گفت: قاچی از بزه را به رَسمِ خانزادِه ها می خورم و باقی را در راه می گذارم، تا عابِران گَمان کنند که خانی از اینجا گذشته است، و چنین کرد.
البته به این اندک، آتش آزِ او فرو ننشست و گفت، گوشتِ بزه را نیز می خورم تا گویند، خان را چاکِرانی نیز در مُلازِمت بوده است و باقی بزه را چاکران خورده اند... سپس آهنگِ خوردن پوستِ آن را کرد و گفت: این نیز می خورم تا گویند خان اسبی نیز داشته است... و در آ تُخم بزه و هر آن چیز که مانده بود را یِک جا بلعید و گفت: اکنون نَه خانی آمده و نَه خانی رفته است.