متن سخنان اتحادیان از مشهددرباره تائب درابرسج

تائب کیست س رست یک کار خیرخواهانه و انساندوستانه بنام صخا خودش هم یک انسان خیرخواه و انساندوست است عاشق تائب بشویم تا هزاران عشق نصیبمان گردد وقتی عاشق تائب که شدیم و از او در صخا حمایت کردیم عاشق علم و عرفان می شویم عاشق قرض الحسنه و خیریه می شویم عاشق انسانهای بسیار خوب می گردیم دشمن مغرضان و مغروران و منفوران می گردیم عاشق شیخ بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن قانی و ابوسعید ابوالخیر می شویم عاشق تورات و انجیل و قرآن می گردیم عاشق اشعار شاعران و سخنان بزرگان می شویم عاشق خیر و خوبیها می گردیم عاشق فعالیت و فداکاری و هوشیاری و بیداری می شویم عاشق همه عاشقان جهان هستم عاشق بهترین انسانهای دنیا عاشق بیل گیتس و بافت هستم این برکت علم و عرفان است این است تائب بستگی به شما دارد که هدیه تائب را چگونه پاسخ بدهید تائب فداکاری را به شما هدیه کرد با فعالیت و فداکاری تائب دل همه مردم دنیا را خشنود کرده است تائب شعارش خدمت قرض الحسنه و خیریه است تائب شعارش جذب و جلب پولدارها و ابرمیلیاردرها است تا صخا را به نفع قرض داران و برای گلستان روستاها تقویت نماید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید image result for ‫صخا‬‎ related image
حکیم ارد بزرگ لبخند خداست(تائب) یکی از رگهای غیرت خدا در قالب حکیم ارد بزرگ در شیروان به جوش آمد (تائب) انسانهای نیک پندار و نیک کردار و نیک گفتار شایسته حمایت و همکاری هستند (تائب) حکیم ارد بزرگ انسانی نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار است (تائب) حکیم ارد بزرگ چراغی پرنور است که به لطف خدا روشن شده است (تائب) سخنان حکیم ارد بزرگ شمع وجود هرانسانی را روشن می کند (تائب) داستان صخا را به گوش حکیم ارد بزرگ برسانیم (تائب) آفرین به مردم عزیز شیروان که به نحو احسن قدر و ارزش لبخند خدا را می دانند (تائب) لبخند خدا برمردم شیروان شیرین و گوارای وجودشان باد (تائب) لبخند خدا شیرین می شود اگر مردم قدربدانند (تائب) رگهای غیرت خدا در جائی به جوش می آید که مردم زمینه اش را فراهم کرده باشند (تائب) اگر مردم قدر لبخند خدا را ندانند طبیعتا تلخ و زهر می شود (تائب) ضدهمکاری لبخند خدا را تلخ و زهر می کند (تائب) انی که لبخند خدا را برمردم شیرین می کنند پرخیر و برکت می شوند (تائب) قدر و ارزش لبخندهای خدا را بدانیم تا عزت و عظمت نصیبمان شود (تائب) داستان صخا را به گوش حکیم ارد بزرگ برسانیم (تائب) فداکاران لبخند خدا هستند رگهای غیرت خدا هستند که در هر روستا و شهری به جوش می آیند (تائب) من از همه بهتر به ارزش سخنان حکیم ارد بزرگ پی بردم (تائب) صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ related image image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫حکیم ارد بزرگ لبخند خداست (تائب)‬‎
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان از خود گذشتی رسیدی (تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب) این سخنان ناب حاصل سی سال بی خو و عشق و علاقه به یزدان پاک و فرشتگان و افراد صالح است حاصل عشق و علاقه شدید تائب به فرهنگ وورزش و فعالیت و فداکاریست حاصل عشق به قرض الحسنه و خیریه و کوشا بودن در این راه است امیدوارم حاصل دعای شب و ورد سحری تائب باعث خشنودی و سعادت و خیر و برکت همه شما عزیزان باشد باعث هرچه بیشتر شدن رحم و غیرت و خج همه ما گردد آمین یا رب العالمین related image related image related image related image image result for ‫روزهای رفته به چوب کبریتهای سوخته‬‎ related image
حکیم ارد بزرگ لبخند خداست(تائب) یکی از رگهای غیرت خدا در قالب حکیم ارد بزرگ در شیروان به جوش آمد (تائب) انسانهای نیک پندار و نیک کردار و نیک گفتار شایسته حمایت و همکاری هستند (تائب) حکیم ارد بزرگ انسانی نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار است (تائب) حکیم ارد بزرگ چراغی پرنور است که به لطف خدا روشن شده است (تائب) سخنان حکیم ارد بزرگ شمع وجود هرانسانی را روشن می کند (تائب) داستان صخا را به گوش حکیم ارد بزرگ برسانیم (تائب) آفرین به مردم عزیز شیروان که به نحو احسن قدر و ارزش لبخند خدا را می دانند (تائب) لبخند خدا برمردم شیروان شیرین و گوارای وجودشان باد (تائب) لبخند خدا شیرین می شود اگر مردم قدربدانند (تائب) رگهای غیرت خدا در جائی به جوش می آید که مردم زمینه اش را فراهم کرده باشند (تائب) اگر مردم قدر لبخند خدا را ندانند طبیعتا تلخ و زهر می شود (تائب) ضدهمکاری لبخند خدا را تلخ و زهر می کند (تائب) انی که لبخند خدا را برمردم شیرین می کنند پرخیر و برکت می شوند (تائب) قدر و ارزش لبخندهای خدا را بدانیم تا عزت و عظمت نصیبمان شود (تائب) داستان صخا را به گوش حکیم ارد بزرگ برسانیم (تائب) فداکاران لبخند خدا هستند رگهای غیرت خدا هستند که در هر روستا و شهری به جوش می آیند (تائب) من از همه بهتر به ارزش سخنان حکیم ارد بزرگ پی بردم (تائب) صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید wzfd_2223.jpg txtj_1412.jpg image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ related image image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ txtj_1412.jpg image result for ‫حکیم ارد بزرگ لبخند خداست (تائب)‬‎
جناب اتحادیان مدیر کل بازنشسته آموزش و پرورش مشهد از باسوادان و بافرهنگهای بزرگواری که حاصل دعا و آرزوهای تائب بود و هست به همراه گرامی فیض بخش که دوست همکار ایشان می باشد مهمان ما در ابرسج بود و از مناظر زیبای این روستا دیدن فرمودند و از نزدیک داستان فعالیت و فداکاری مرا با صخا دیدند و شنیدند و دقایقی را در این باره صحبتهای شیرینی داشتند که به سمع و نظرتان می رسانم و این ضبط شد و در روستا پخش گردید ببینید شما باید شرح زندگی یک آقای زحمتکشی مثل ابوالفضل ابراهیمی را که عمرش رو و خانواده اش را و شا را نشاط زندگیش را فدای آبادی این روستا کرده اینرو رو مه ای کنید رسانه ای کنید بفرستید به شصت رو مه کشور تا این رو مه ها که دارای نویسندگان برجسته تحلیلگران برجسته جامعه شناسان برجسته و مردم دوستان برجسته دارن بیان اینجا با این آقا ابوالفضل ابراهیمی مصاحبه کنند و بگویند آقا چی باعث شد که تو زندگیت را فدا کردی در این روستا چرا بچه هاتو فدا کردی چرا زنتو فدا کردی اونها وقتی بیان چون اطلاعات دارن سوالات زیبا و شیرین می پرسن می فهمن که این سوخته مردمش هست این عاشق مردم روستایش است چون عاشق و سوخته این مردم است خودشو زن و بچه هاشو فداکرده بجای اینکه بچه هاش و بشن خانمش کارمند بشه خودش کارمند اداره بشه همه را آورده در خدمت روستا که یک صندوق تعاونی درست ه و مردم را بیدار و هوشیار ه که آقا بیشتر کار ید بیشتر تولید ید نگذارید بچه هاتون برن بگذارید بچه هاتون کار کنن توی همین روستا داری کنین دامداری کنین مرغداری کنین قالی بافی کنین مردم را تحریک کنین مصرف کننده شهر بیاد لبنیات سالم گوشت و مرغ و کره و پنیر سالم کشک سالم ب ن همه چیز رو بصورت اورگانیک دسته اول کره شیر ماست پنیر خامه وقتی مردم در شهر بدونن یک روستائی مثل ابرسج هست که محصولات طبیعی تولید می کنه و این محصولات سالم هستن مردم میان اینجا درنتیجه مردم روستا از فقر و بدبختی نجات پیدا می کنن اونیکه نداره یک می ه اونیکه دو تا داره چهارتا می ه چهارتا برادرن می رن یک تعاونی داری و مرغداری درست می کنن و این باعث رشد روستا می شه یکدفعه ای هم نمی شه آقای رو مه آقای نویسنده آقای رو مه کیهان آقای مدیر رونامه ایران آقای مدیر رو مه همشهری آقای رو مه اسان آقای رو مه قدس بداد برسید بداد این مردم برسید ولله ابوالفضل ابراهیمی می خواد مردم را از فقر نجات بده مردم را پولدار کنه نگذاره مردم مهاجرت کنن روستا تخلیه بشه و اینها برن تو شهر حاشیه نشین بشن تا ی تلفنی و یا کلفت و نوکر خانه ثروتمندان بشن آرزوی من یک آرزوی ملی و مذهبیست رو مه نگاران صاحبان جراید شما که قلم دارین شما که توان دارین بیائید بداد ما برسین محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چند سال قبل هیچ گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر: علف هرزکش ها، قارچ کش ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت می شود، رشد می کنند.

اما با اینکه این محصولات از سایر محصولات که به صورت غیر ارگانیک تولید می شوند بسیار سالم تر هستند اما به دلیل عدم اطلاع رسانی درست در زمینه مزایای آن و همچنین قیمت بالاتر این محصولات، هنوز این فرآورده های ارگانیک جای خود را درسبد ید خانوارها پیدا نکرده است. image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ related image image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ related image
اینطور نیست که خدا از ما در اوج ناسپاسی و بی صبری غافل باشد رگهایش به جوش می آیند و اینها لطف و عنایت خدا هستند که اگر قدرشان را بدانیم و نسبت به این رگهای رحم و غیرت و خج خدا بی تفاوت نباشیم روستایمان شهرمان کشورمان و در نهایت جهان گلستان می شود و اینبار رگ غیرت خدا درابرسج در قالب قرض الحسنه و خیریه بنام صخا با تائب و خانواده فداکارش و با دوستان و اقوامی دریادل با قلبهای شیر به جوش آمد صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید قدررگهای غیرت خدا را بدانید که برای خشنودی قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم به جوش می آیند بدانید تا همه جا گلستان گردد من قدررگهای غیرت خدا را که در گوشه و کنار این جهان به جوش می آیند می دانم و همین باعث خیر و برکتم شده است در وبلاگ صخا دقت کنید بوضوح می بینید من قدر ارد بزرگ را که در شیروان به جوش آمد دانستم عاشق رگهای غیرت خدا در سراسر جهان هستم من رگهای غیرت خدا را می بینم و می شنوم و می فهمم صخا یکی از رگهای غیرت خداست که در ابرسج و با تائب به جوش آمد تا دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های مشهور دنیا را جذب و جلب خودش کند و خیرو برکت فراوان شود و همه بهره مند شوند این معجزه و کرامت عرفان است که همه را خوشحال می کند من رگهای غیرت خدا را در قالب ستاره های مشهور جهان می بینم و عاشقشان هستم و همه آنها را عاشق صخا خواهم کرد چون س رست صخا عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار است سحرخیز و ورزشکار است 09m4_1111.jpg image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
وقتی در صخا دقت می کنیم می بینیم که این قرض الحسنه از نامش پیداست که هزاران تفسیر و توضیح دارد خدا را در وسط صداقت و ایمان می بینیم که تائب با این دو واژه ارزشمند یاریش می کند صداقت و ایمان که در قالب قرض الحسنه ارائه شده است خداوند از صداقت و ایمان خشنود می شود و تائب تمام سعی و تلاشش را می کند تا بلکه بتواند به نحو احسن خداوند را راضی و خشنود سازد و اگر این فداکاری با همکاری مواجه گردد خشنودی خداوند هزاران برابر خواهد شد و این یک دنیا ارزش خواهد داشت دنیا چه ارزشی دارد که نتوانیم در راه صداقت و ایمان قدم برداریم و در این راه همدیگر را یاری کنیم تائب همه را به سعادت و خوشبختی اجبار می کند و اگر اظهار تنفر می کنیم این گناه تائب نمی باشد گناه همه انی است که در اوج توانائی بی تفاوت هستند و زمینه های تنفر را خیلی راحت بوجود می آورند انی که ضدهمکاری می کنند اوضاع بدتری خواهند داشت چون آشکارا خداوند را به قهر و غضب دعوت می کنند خداوندی که با پسر نوح نبی رودروایسی ندارد پس ما چگونه فکر می کنیم که به خودمان اجازه ضدهمکاری با تائب فداکار می دهیم اگر امثال تائب بعد از سالها همت و تلاش در راه قرض الحسنه و خیریه در راه خداوند چراغ سبزهائی را مشاهده نکنند و در این راه سربلند و سرافراز نگردند گناهش به گردن چه انی می تواند باشد اگر امثال تائب در اوج علم و عرفان در اوج عشق و دلدادگی و با وجود عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار بودن نتوانند خدمات راحت و آسان به قرض داران و دردمندان و سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم ارائه نمایند به چه دردی می خورند با چه روئی خداوند را صدا بزنند و از خداوند حمایت و پشتیبانی بخواهند این وظیفه چه انی است که به امثال تائب نیرو و انرژی بدهند تا امید امیدواران را هزاران برابر گردانند انی که اعتماد و اعتبار به سخنان و اعمال گره گشا و مشکل گشا و نان رسان تائب کرده اند
حکیم ارد بزرگ لبخند خداست(تائب) یکی از رگهای غیرت خدا در قالب حکیم ارد بزرگ در شیروان به جوش آمد (تائب) انسانهای نیک پندار و نیک کردار و نیک گفتار شایسته حمایت و همکاری هستند (تائب) حکیم ارد بزرگ انسانی نیک پندار و نیک گفتار و نیک کردار است (تائب) حکیم ارد بزرگ چراغی پرنور است که به لطف خدا روشن شده است (تائب) سخنان حکیم ارد بزرگ شمع وجود هرانسانی را روشن می کند (تائب) داستان صخا را به گوش حکیم ارد بزرگ برسانیم (تائب) آفرین به مردم عزیز شیروان که به نحو احسن قدر و ارزش لبخند خدا را می دانند (تائب) لبخند خدا برمردم شیروان شیرین و گوارای وجودشان باد (تائب) لبخند خدا شیرین می شود اگر مردم قدربدانند (تائب) رگهای غیرت خدا در جائی به جوش می آید که مردم زمینه اش را فراهم کرده باشند (تائب) اگر مردم قدر لبخند خدا را ندانند طبیعتا تلخ و زهر می شود (تائب) ضدهمکاری لبخند خدا را تلخ و زهر می کند (تائب) انی که لبخند خدا را برمردم شیرین می کنند پرخیر و برکت می شوند (تائب) قدر و ارزش لبخندهای خدا را بدانیم تا عزت و عظمت نصیبمان شود (تائب) داستان صخا را به گوش حکیم ارد بزرگ برسانیم (تائب) فداکاران لبخند خدا هستند رگهای غیرت خدا هستند که در هر روستا و شهری به جوش می آیند (تائب) صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ related image image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫ابرسج‬‎ image result for ‫حکیم ارد بزرگ لبخند خداست (تائب)‬‎
صخا قرض الحسنه و خیریه است پیام صلح و دوستی دارد پرچم صخا رنگ سبز و سفید است چون تائب طرفدارا دوستی و صلح است پیام دوستی و صلح دارد همه عاشقان همینطور هستند پس شما هم منظور ا زحمایت و همکاری تائب همان پیوستن به عاشقان است صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید
اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و تحمل سختیهای کارآفرینی می گردد دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور جهان را به سود کارآفرینان تحریک و ترغیب و تشویق می کند من خالصانه دعایش می کنم و عاشقانه سخنانش را آویزه گوشم کرده ام و لذتها برده ام خداوند ما را از هم جدا نسازد و بدیدار هم برساند تا از نزدیک همدیگر را زیارت کنیم تائب امروز در حال با باران حکیم ارد بزرگ را دعا کرد هنوز هم صدای باران می آید و باران خوبی را ابرسج شاهد است بازهم دعایش می کنم امیدوارم به برکت نفس گرم حکیم خداوند به صخا خیر و برکت بدهد تا خدمات آسان و راحت به مردم ارائه بدهم و ابرسج و همه روستاهای جهان را گلستان کنم هرروستا یک تائب با یک صخا که علاج دردهای روستاها یک قرض الحسنه قوی است که با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان همان روستا همه مشکلاتش حل خواهد شد صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید image result for ‫صخا‬‎
مرا پرکنید تا شما را خالی کنم این یک سخن ناب از تائب است که بعد از یک عمر مطالعات فراوان ب کرده و به آن رسیده ام همه شما منظور یک عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فعال و فداکار را می فهمید از اینکه می گوید مرا پرکنید تا شما را خالی کنم هیچ به اندازه یک عارف و عاشق دلسوز شما نیست حتی از پدر و مادر برایتان دلسوزتر می باشند تائب این را با صخا نشان داده است تائب را پرکنید از لطف و عنایت و توجه و حمایت و همکاری تا شما را از غم و غصه و رنج استرس و فشار و بسیاری از این قبیل خالی کند تائب با جذب رضایت حقتعالی و خشنودی خداوند در های رحمت را برویتان باز کرد تا شما را از جوروجفاها خالی کند اما حمایت و همکاری می خواست که ضعیف بود و اصلا نبود پس من خالی هستم مرا پرکنید شما هم خالی نیستید تا شما را خالی کنم شما دلتان پراز غم و غصه است سنگین هستید سبکتان می کنم اما باید جواب فداکاری را با حمایت و همکاری می دادید که متاسفانه ضدهمکاری و بی تفاوتی زیاد بود خیلی زیاد پس مرا پرنکردید که انتظار و توقع دارید تا شما را خالی کنم باید در پرشدن تائب شریکان خوبی می شدید ولی متاسفانه اینطور نبود یکی از عزیزان چند روز پیش عذرخواهی کرد که ما که ریش سفید و بزرگتر بودیم به صخا نیامدیم و حساب نداشتیم خیلی شرمنده ایم من گفتم همان که گفتی ممنون فقط دعا کن خداوند می رساند تو هم سعی کن بیائی و دیگران را تشویق و ترغیب به آمدن نمائی اگر تائب پرشود حتما شما خالی می شوید از دلتنگیها و غم و غصه ها صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا (تائب) صخا (تائب ) صخا(تائب)صخا (تائب) صخا یک سخن معروف از تائب است و این سخن نیست یک عمل معروف و مشهور از تائب است عارفان و عاشقان عمل می کنند جمله معروف و مشهور تائب عارف و عاشق و فداکار هم همین است صخا (تائب) و این سخن عارفانه و عاشقانه باید خیلی زود به گوش ابرمیلیاردرها و پولدارهای جهان برسد خیلی زود به گوش مفسران و دانشمندان و ستاره های جهان برسد یک سخن زیبا اما نه بر زبان بلکه در عمل صخا (تائب) مرا پرکنید تا شما را خالی کنم (تائب)
دردعا و آرزوهای خوب به سیم آ بزنیم (تائب) خداوند دعا و آرزوهای ما را می شنود (تائب) نتیجه صبر خودت را می بینی رنج هائی که کشیده ای به سرآمده و حالا نوبت بخت و مراد است ت با تو مساعدت کرده پس قدراینهمه عنایت الهی را بدان دراصل آنچه را درگذشته کاشته ای امروز درو می کنی و به نیت خودت خواهی رسید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان شروع به نام حقتعالی خودش باطل کند افکار ای عزیز مصر خدای من به عشق یوسف به تو عزت و قدرت و ثروت داد (تائب) دعا و آرزوهای یعقوب نبی کنج کلبه احزان د رعزیز مصر جواب داد (تائب) قابل توجه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب جهان دعای عاشقان در اوج صداقت و ایمان و فداکاری درگوشه و کنار این جهان مخصوصا در روستاها پشت و پناه شماست (تائب) ای عزیز مصر سالها از حال و احوال خزانه دارلایق و شایسته خودت غافل و بی خبر بودی اما خداوند هوای تو را داشت و نگهدار یوسف بود (تائب) یعقوب نبی در کلبه احزان و یوسف هم سالها در کنج زندان تحت تاثیر برادران غافل و جاهل قرار گرفتند(تائب) دعا و آرزوهای یعقوب نبی بعد از سالها صبر و شکر جمیل جواب داد و عاقبت بوی یوسف چشم و دلش را روشن کرد(تائب) هرگز از ی کینه و نفرت بدل نگرفتم بغض من از است که بندگان خداوند را سرکش و نافرمان و گمراه می کند(تائب) یکی از دعا ها و آرزوهای یعقوب نبی بوی خوش یوسف بود(تائب) دعا و آرزوهای خود را به تقلید از یعقوب نبی بدرگاه خداوند تقدیم نمائیم (تائب) عید من روزی است که دعا و آرزوهایم در حق صخا مستجاب و برآورده شود(تائب) دردعا و آرزوهای خوب به سیم آ بزنیم (تائب) صخا اوج دعا و آرزوهای خوب و گره گشاست (تائب) image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
وقتی یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار می شود به شرط حمایت و عنایت خداپسندانه همه چیز زیبا خواهد شد (تائب) ی که فقط به زیبائی فکر می کند همه همت و تلاشش را بکار می گیرد تا به هدفش برسد همه باید زیبا و قشنگ فکر کنیم تا دنیا گلستان شود ی که فداکاری می کند و در قالب قرض الحسنه و خیریه شب و روز همت و مطالعه و کوشش می کند این انسان زیبا می شد و ارزش دارد ی که از فداکاران حمایت و همکاری می کند چنین شخصی هم زیبا فکر می کند و باز هم ارزش دارد قدر و ارزش یک انسان زیبا و یک ایده زیبا و سخنان زیبا را باید بیشتر و بهتر بدانیم هرچه حمایت و عنایت بیشتر باشد خیر و برکت بیشتری نصیب و روزی ما خواهد شد و خداوند خشنودتر و راضی تر می گردد لبخند خدا را در انسانهائی همچون تائب و مجموعه هائی همچون صخا می بینیم پس با ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری تلخ نکنیم این لبخند زیبا را که گرفتار درد و رنج و محنت خواهیم شد حواسمان به لبخند زیبای خدا با تائب در صخا باشد تا خیر و برکت فراوانی نصیبمان شود جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان حاصل لبخند خداست پس قدر و ارزش این لبخند را بدانیم و تلخ و زهر نکنیم بدون شک ارائه خدمات بی نظیر قرض الحسنه و خیریه وامهای بدون چک و سفته و بدون کارمزد صخا حاصل لبخند خدابود و این حمایت و عنایت می خواست پس تا دیرنشده است قدر چنین انسانی را با چنین مجموعه ای که شا ار کرده است را بدانیم
فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند (تائب) تقویت فداکاران به نفع همه مردم جهان است (تائب) ی که در شه سعادت و خوشبختی بندگان خداست و به همه توجه و عنایت دارد فداکاری را به اوج می رساند با قرض الحسنه و خیریه به مردم خدمت می کند صاحب یک ایده برای روستاها می شود چنین شخصی پاداشش فقط حمایت و همکاریست تعریف و تبلیغ و تشویق مزد و پاداش چنین ی خواهد بود چون خداوند در آیات و روایاتش از نیکوکاران تعریف کرده است حمایت و پشتیبانی از آنها را برخود واجب کرده است سرزنش و گلایه و سوء تفاهم را حرام کرده است
خداوند خودش را دوستدار نیکوکاران معرفی کرده است پس اجازه ضدهمکاری به فداکاران را ندهیم حمایت و همکاری را برخود واجب کنیم عاشق فداکاران باشیم انی که شب و روز در مطالعه و بررسی هستند تا با پیشرفت و رشد و شکوفائی خداوند را خشنود سازند پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب) حمایت و همکاری از فداکاران باعث تقویت و پرنور شدن آنها می شود تشویق و ترغیب آنها باعث خیر و برکت بسیار می شود حمایت و همکاری با فداکاران بلاها و مصیبت ها را از ما دور می کند چون خدا با آنهاست و به حامیان فداکاران توجه و عنایت می کند و برع باید از ت یب و تحقیر و تضعیف فداکاران دست برداشت چون خدا با آنهاست و خشم و غضب خدا هم دلها را سیاه و چشمها را شور می کند و از چشم همه می افتیم و نمی توانیم خیرخواه دیگران باشیم گلایه ها از انسانهای سیاه دل زیاد است و برع انسانهای ساده و بی ریا همه مردم دعاگویشان هستند ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری با فداکاران را خوشحال می کند (تائب) من خودم سخنان بزرگان و اشعار شاعران و آیات پروردگار را برای مردم می گویم حال خوشی به آنها دست می دهد خوشحال می شوند تعریف می کنند بعضی ها دوباره و سه باره می خواهند که بگویم و حتی بنویسم و به آنها بدهم مردم تشنه سخنان بزرگان هستند تشنه اشعار شاعران بزرگ مردم بدنبال سعادت و خوشبختی هستند اما اجازه نمی دهد و همه را فریب می دهد تنها حمایت و همکاری با فداکاران است که را خوار و ذلیل می کند ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری با فداکاران را خوشحال می کند (تائب) فداکاران به همه مردم جهان تعلق دارند هدیه خدا هستند (تائب) فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند (تائب) تقویت فداکاران به نفع همه مردم جهان است (تائب) حمایت و همکاری بهترین نوع تشکر و قدردانی از یک فداکار است (تائب) قدرفداکاران را بدانیم تا خداوند هم خیر و برکتمان را زیاد کند (تائب) ی که فداکاری می کند به همه خوشی های زندگیش پشت پا زده است پس بیشتر توجه کنیم (تائب) تقویت فداکاران روحیه فداکاری را در جامعه گسترش می دهد (تائب) image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند (تائب) تقویت فداکاران به نفع همه مردم جهان است (تائب) ی که در شه سعادت و خوشبختی بندگان خداست و به همه توجه و عنایت دارد فداکاری را به اوج می رساند با قرض الحسنه و خیریه به مردم خدمت می کند صاحب یک ایده برای روستاها می شود چنین شخصی پاداشش فقط حمایت و همکاریست تعریف و تبلیغ و تشویق مزد و پاداش چنین ی خواهد بود چون خداوند در آیات و روایاتش از نیکوکاران تعریف کرده است حمایت و پشتیبانی از آنها را برخود واجب کرده است سرزنش و گلایه و سوء تفاهم را حرام کرده است
خداوند خودش را دوستدار نیکوکاران معرفی کرده است پس اجازه ضدهمکاری به فداکاران را ندهیم حمایت و همکاری را برخود واجب کنیم عاشق فداکاران باشیم انی که شب و روز در مطالعه و بررسی هستند تا با پیشرفت و رشد و شکوفائی خداوند را خشنود سازند پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب) حمایت و همکاری از فداکاران باعث تقویت و پرنور شدن آنها می شود تشویق و ترغیب آنها باعث خیر و برکت بسیار می شود حمایت و همکاری با فداکاران بلاها و مصیبت ها را از ما دور می کند چون خدا با آنهاست و به حامیان فداکاران توجه و عنایت می کند و برع باید از ت یب و تحقیر و تضعیف فداکاران دست برداشت چون خدا با آنهاست و خشم و غضب خدا هم دلها را سیاه و چشمها را شور می کند و از چشم همه می افتیم و نمی توانیم خیرخواه دیگران باشیم گلایه ها از انسانهای سیاه دل زیاد است و برع انسانهای ساده و بی ریا همه مردم دعاگویشان هستند ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری با فداکاران را خوشحال می کند (تائب) من خودم سخنان بزرگان و اشعار شاعران و آیات پروردگار را برای مردم می گویم حال خوشی به آنها دست می دهد خوشحال می شوند تعریف می کنند بعضی ها دوباره و سه باره می خواهند که بگویم و حتی بنویسم و به آنها بدهم مردم تشنه سخنان بزرگان هستند تشنه اشعار شاعران بزرگ مردم بدنبال سعادت و خوشبختی هستند اما اجازه نمی دهد و همه را فریب می دهد تنها حمایت و همکاری با فداکاران است که را خوار و ذلیل می کند ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری با فداکاران را خوشحال می کند (تائب) فداکاران به همه مردم جهان تعلق دارند هدیه خدا هستند (تائب) فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند (تائب) تقویت فداکاران به نفع همه مردم جهان است (تائب) حمایت و همکاری بهترین نوع تشکر و قدردانی از یک فداکار است (تائب) قدرفداکاران را بدانیم تا خداوند هم خیر و برکتمان را زیاد کند (تائب) ی که فداکاری می کند به همه خوشی های زندگیش پشت پا زده است پس بیشتر توجه کنیم (تائب) تقویت فداکاران روحیه فداکاری را در جامعه گسترش می دهد (تائب) یک انسان فعال و فداکار با حمایت و همکاری بهترین استفاده ها را برای مردم می تواند داشته باشد (تائب) image result for ‫صخا‬‎ image result for ‫صخا‬‎
هرگز بردل فداکاران داغ نگذاریم چون پشتیبانی بنام خدا دارند(تائب) عزیزان را گرامی بداریم تا عزیز بمانیم (تائب) وقتی که یک فداکار ضدهمکاری می بیند و یا با عدم حمایت و همکاری مواجه می باشد دانشمندان و ثروتمندان دنیا درباره ایشان دست بکار شوند وگرنه تیرآه سخت دلدوز است (تائب) ستاره های محبوب دنیا وظیفه دارند حامی و پشتیبان یک فداکار باشند (تائب) زمانیکه پاداش یک فداکار ضدهمکاری و یا عدم حمایت و همکاری می شود هرگز او را سرزنش نکنیم بلکه خودمان را ملامت کنیم (تائب) به ی که به فتنه و فساد مغرضان و مغروران و منفوران دچار می شود هرگزطعنه نزنیم و سرزنشش نکنیم (تائب) قعر چاه اوج ماه را د ی دارد پس راضی به رضای خداوند باشیم (تائب) کارفرمائی که از پرداختن حقوق پایه به کارگر عاجز است شایسته بدترین سرزنش ها و گلایه هاست (تائب) کارگری که در اوج صداقت و ایمان و فداکاری قرار دارد لایق بهترین درودها و پاداشهاست (تائب) وقتی که از یک عاشق و فداکار روبرمی گردانیم خداوند از ما رو برخواهد گرداند (تائب) کارگری که وجدان کاری داشته باشد خیلی زود کارفرما و کارآفرین می شود (تائب) دشمنان فداکاران دیر یا زود به خشم و غضب خداوند که بهترین حامی و پشتیبان آنهاست گرفتار می شوند و اما پست ترینشان زودتر و دیگران هم دیرتر مگر اینکه توبه و تلافی کنند (تائب) خوشا به سعادت ی که داستان زندگیش با داستان یوسف و برادران مو نمی زند (تائب) فتنه و فساد مغرضان و مغروران و منفوران هرعاشق و فداکاری را به باد می دهد (تائب) بی اعتبار و بی آبرو می شوند انی که دربند اعتبار و آبروی عاشقان نمی باشند (تائب) انی که به حقوق شرعی و قانونی یک فداکار می کنند دیریازود رسوا می شوند (تائب) حمایت و همکاری با فداکاران بالهای پروازشان را قوی می کند(تائب) از معجزه حمایت و همکاری با یک فداکار همین بس که عزیز مصر یکتاپرست شد(تائب) حتی کافران با حمایت و همکاری از فداکاران نزد خدامحبوب شدند (تائب) تحریک و تشویق مردم برحمایت و همکاری از فداکاران دلها را روشن و منور می گرداند (تائب)
صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان از خود گذشتی رسیدی (تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب) این سخنان ناب حاصل سی سال بی خو و عشق و علاقه به یزدان پاک و فرشتگان و افراد صالح است حاصل عشق و علاقه شدید تائب به فرهنگ وورزش و فعالیت و فداکاریست حاصل عشق به قرض الحسنه و خیریه و کوشا بودن در این راه است امیدوارم حاصل دعای شب و ورد سحری تائب باعث خشنودی و سعادت و خیر و برکت همه شما عزیزان باشد باعث هرچه بیشتر شدن رحم و غیرت و خج همه ما گردد آمین یا رب العالمین image result for ‫روزهای رفته به چوب کبریتهای سوخته‬‎ related image related image related image related image image result for ‫روزهای رفته به چوب کبریتهای سوخته‬‎ related image روزهای رفته به چوب کبریت های سوخته می مانند image result for ‫روزهای رفته به چوب کبریتهای سوخته‬‎ related image related image related image
وقتی در صخا دقت می کنیم می بینیم که این قرض الحسنه از نامش پیداست که هزاران تفسیر و توضیح دارد خدا را در وسط صداقت و ایمان می بینیم که تائب با این دو واژه ارزشمند یاریش می کند صداقت و ایمان که در قالب قرض الحسنه ارائه شده است خداوند از صداقت و ایمان خشنود می شود و تائب تمام سعی و تلاشش را می کند تا بلکه بتواند به نحو احسن خداوند را راضی و خشنود سازد و اگر این فداکاری با همکاری مواجه گردد خشنودی خداوند هزاران برابر خواهد شد و این یک دنیا ارزش خواهد داشت دنیا چه ارزشی دارد که نتوانیم در راه صداقت و ایمان قدم برداریم و در این راه همدیگر را یاری کنیم تائب همه را به سعادت و خوشبختی اجبار می کند و اگر اظهار تنفر می کنیم این گناه تائب نمی باشد گناه همه انی است که در اوج توانائی بی تفاوت هستند و زمینه های تنفر را خیلی راحت بوجود می آورند انی که ضدهمکاری می کنند اوضاع بدتری خواهند داشت چون آشکارا خداوند را به قهر و غضب دعوت می کنند خداوندی که با پسر نوح نبی رودروایسی ندارد پس ما چگونه فکر می کنیم که به خودمان اجازه ضدهمکاری با تائب فداکار می دهیم اگر امثال تائب بعد از سالها همت و تلاش در راه قرض الحسنه و خیریه در راه خداوند چراغ سبزهائی را مشاهده نکنند و در این راه سربلند و سرافراز نگردند گناهش به گردن چه انی می تواند باشد اگر امثال تائب در اوج علم و عرفان در اوج عشق و دلدادگی و با وجود عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار بودن نتوانند خدمات راحت و آسان به قرض داران و دردمندان و سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم ارائه نمایند به چه دردی می خورند با چه روئی خداوند را صدا بزنند و از خداوند حمایت و پشتیبانی بخواهند این وظیفه چه انی است که به امثال تائب نیرو و انرژی بدهند تا امید امیدواران را هزاران برابر گردانند انی که اعتماد و اعتبار به سخنان و اعمال گره گشا و مشکل گشا و نان رسان تائب کرده اند image result for ‫خدا‬‎ image result for ‫خدا‬‎ related image related image
همچو یوسف ای برادرها مرا رنجانده اید پاسخ صبر و سکوتم را مگر یزدان نداد (تائب) تائب وقتی که مظلومانه تحقیر و ت یب و تضعیف شد از آنجاکه ساده و بی ریا بود خداوند نقش یوسف را با اشاره های عرفانی و به او داد تا در زندگیش بازی کند هرچند فشار مغرضان و مغروران و منفوران جان شکار و طاقت فرساست حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می داند خدای حال گردان غم مخور غربت و تنهائی و فراق جانان سخت و جان شکار است پافشاری و یارانش برجوروجفا طاقت فرساست سوء تفاهم ها و سوء ظن ها و تهمت ها و سرزنش ها و گلایه ها سخت است اما به لطف و عنایت خدا و با عشق به اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات پروردگار متوجه نمی شوی کی تمام می شود سحرخیزی شب زنده داری کوهنوردی دعا و آرزوهای بزرگ اشعارو مقالات ناب داستانت را به گوش عزیزانی در دنیا می رساند که در اوج قدرت و ثروت هستند و وقتش که برسد به قدرت خدا در یک چشم به هم زدن به فریادت می رسند در سوره شعرائ آیات پایانی به ما دستور می دهد اگر دچار ناجوانمردان شدی شعر بگو سخنان زیبا بگو و فریاد بزن به گوش عالمو آدم برسان بعد به امید خدا مشتاق و امیدوار باش خودش درست می کند تائب هم به دستور خدا شاعر و نویسنده شد عاشق و عارف شد فداکار شد تا بتواند نقش یوسف را اجرا کند دست انی را که نقش برادران یوسف را بازی د رو کندو درس عبرتی برای همه انی باشد که در عهد تائب زندگی می کنند فریاد یک عاشق و عارف بالاتر از غرش شیر است درتمام جهان می پیچد فقط باید مشتاق و امیدوار بود و مشغول به همان حافظ و بزرگان و پروردگار شد یاد کارآفرینان و دانشمندان و ثروتمندان محبوب جهان هر رنج و بلا و مصیبتی را راحت و آسان می کند تاوقتش برسد اتفاقا خیلی هم زود می گذرد و این همان لطف خداست من سالها رنج و جوروجفای جان شکاری دیدم که امیدوارم بزودی بدست یک انسان ابرقدرت رو شود تا همه خوبان و جوانمردان و مدعیان جهان از غفلت و بی خبری خودشان از تائب در صخا شرمنده و خج زده شوند و تا آ عمر حسرت بخورند که چرا دراوج قدرت و ثروت با وجود داستان یوسف از مظلومان و معصومانی همچون تائب در اوج صداقت و ایمان و فداکاری غافل و بی خبرند واقعا هم شرم آور است
اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و تحمل سختیهای کارآفرینی می گردد دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور جهان را به سود کارآفرینان تحریک و ترغیب و تشویق می کند من خالصانه دعایش می کنم و عاشقانه سخنانش را آویزه گوشم کرده ام و لذتها برده ام خداوند ما را از هم جدا نسازد و بدیدار هم برساند تا از نزدیک همدیگر را زیارت کنیم تائب امروز در حال با باران حکیم ارد بزرگ را دعا کرد هنوز هم صدای باران می آید و باران خوبی را ابرسج شاهد است بازهم دعایش می کنم امیدوارم به برکت نفس گرم حکیم خداوند به صخا خیر و برکت بدهد تا خدمات آسان و راحت به مردم ارائه بدهم و ابرسج و همه روستاهای جهان را گلستان کنم هرروستا یک تائب با یک صخا که علاج دردهای روستاها یک قرض الحسنه قوی است که با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان همان روستا همه مشکلاتش حل خواهد شد صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید شیروانیهای گرامی عاشق حکیم ارد بزرگ هستم امیدوارم شما هم عاشق تائب در صخا باشید و مرا سربلند و سرافراز کنید عاشق سخنان حکیم ارد بزرگ هستم امیدوارم شما هم عاشق اشعار و مقالات تائب باشید و به صخا عشق بورزید و برای خیر و برکت این قرض الحسنه دعا کنید related image related image image result for ‫دعا درباران‬‎
related image image result for ‫دعا درباران‬‎image result for ‫دعا درباران‬‎ image result for ‫صخا‬‎
از خود گذشتی رسیدی تائب که از سال 1372صخا را افتتاح کرد و چندسالی تجربه می آموخت و دیگران را هم کم کم شریک قرض الحسنه و خیریه می کرد تا همه باهم درراه خداوند و درقالب قرض الحسنه قلبهای بندگان را شاد کنند از خانه و خانواده شروع کرد و با دوستان و اقوام ادامه داد از روستا و بخش و شهر هم گذشته است و قصد دارد با جذب و جلب ابرمیلیاردرهاو پولدارهای جهان با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان جهان با بهترین امکانات در بهترین و عالیترین شرایط روستای خودش ابرسج را گلستان کند و کم کم به همه روستاهای جهان با این ایده قشنگ هر روستا یک تائب با یک صخا برسد درجه تائب طبیعتا نزد خداوند با این ایده و این همه فداکاری بالا شده است که در سطح جهانی صاحب درخشش گردیده است درخشش در جهان به سادگی نیست همت و صداقت و ایمان و فداکاری می خواست که تائب با صخا و ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه و صبر و شکر جمیل و عشق و علاقه و مطالعه و بررسی در احوال ان و کتابهای آسمانی و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به این مقام والا رسیده است تائب عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار شد خودش را اینچنین تحویل جامعه جهانی داد تائب آرزوی بهترین درجات را از خداوند دارد تائب دعا می کند که بالاترین درجات از خداوند نصیبش گردد چون می خواهد باعث افتخار و عزت بشود چون نیت و قصد صدساله دارد بلکه بالا و بالاتر تائب می خواهد افراد زیادی را در قرض الحسنه و خیریه صخا تربیت کند تا با فداکاری و حمایت و عنایت و همکاری گره گشا و نان رسان و مشکل گشا باشند همه جهانیان مخصوصا دانشمندان و ثروتمندان باید تائب را به آرزویش برسانند همه باید از خداوند بخواهند تا دعای تائب مستجاب شود و آرزویش برآورده شود گلستان روستاهای جهان کم دعا و کم آرزوئی نیست باید همه کمک کنیم تا خدا عنایت و حمایت کند یک فداکار با یک مجموعه خیرخواهانه و انساندوستانه همچون صخا ارزش فراوانی دارد همه باید در تقویتش همت و کوشش و دعا کنیم و از خداوند خیر و برکت برای تائب در صخا بخواهیم صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید related image
image result for ‫چندسال بعد از اینکه ازدنیا می روید‬‎image result for ‫چندسال بعد از اینکه ازدنیا می روید‬‎ image result for ‫درجه می گیرند‬‎
صخا فرماندهی دارد چو یوسف که زندان می شود از او گلستان چنین فرماندهی پیروز باشد که روزوشب بود درفکر یزدان تائب س رست صخاست که از قعر چاه درآمد به اوج ماه رسید همچو یوسف ای برادرها مرا رنجانده اید پاسخ صبر و سکوتم را مگر یزدان نداد امیدوارم بزودی بتوانم برسر قبر یوسف حاضر شوم آرزوهای تائب س رست صخا خاص هستند و این هم یکی از همان آرزوهاست یوسف آزاده جان می داداما جان نداد تن به زندان داد و برجانان نداد همه این جوروجفاها را تائب س رست صخا به نمایش عمومی گذاشت فقط یک عزیز مصر از خداوند می خواهم تا دانش و هوش خودم را به نمایش جهانی بگذارم و همه را بهره مند گردانم همه روستاهای جهان را گلستان کنم من این دانش و هوش را ازبرکت نام و یاد خداوند ب کرده ام و شما هم می توانید به شرط اینکه شعارتان از خودگذشتن بشود عملتان نیک بشود فداکاری کنید با فداکاران همکاری کنید تا به مقام والا برسید صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید من از کارگردانها و نامه نویسان معروف و مشهور جهان دعوت می کنم به صخا در ابرسج بیایند تا داستان تائب را از نزدیک و از خود تائب بشنوند آنوقت اگر به من حق ندادند هرچه می خواهید به من بگوئید داستان تائب با داستان یوسف مو نمی زند برای همین من از همه جهانیان بیشتر و بهتر عاشق یوسف هستم و روزی سه چهار بار سوره یوسف را می خوانم و بهترین تفاسیر را از سوره یوسف دارم
image result for ‫غیرت و بی غیرتی‬‎ و حالا صخا تا دانشمندان و ثروتمندان جهان خودشان را نشان بدهند نشان بدهند که از فداکاران حمایت می کنند و پوز نامردانی که بخواهند نان امثال تائب را ببرند جبران و تلافی می شود یعنی خداوند با یاران پاکش در سراسر جهان تلافی می کند تائب و خانواده اش که می خواهند ابرسج و روستاهای جهان را گلستان کنند لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتها بوده و هستند نباید با جوانمردان ضدهمکاری کرد تائب و خانواده اش دربرابر چشمان بزرگان زیادی آسیب دیدند الیس منکم رجل الرشید related image
تشکر می کنم از حقتعالی که لطفی اینچنین بی انتها کرد صخا باشد زالطاف خداوند که قلب شیر را برمن عطا کرد (تائب) یک قلب شیر و یک دل دریا پاداش فداکاری من بود که خداوند عطایم کرد شما هم با همکاری و تقویت صخاصاحب این جایزه بزرگ بشوید (تائب) دوای همه دردهای یک روستا صخاست این جایزه یک انسان فعال و فداکار است که به همه روستائیان جهان اهداء نمود(تائب) یک جوانمرد همه را جوانمرد می خواهد(تائب) حاصل سی سال فداکاری من در زمینه فرهنگ و ورزش برنامه ای شد که به مدت چهل روز همه دردهای روحی و جسمی شما راشفا می بخشد(تائب) برنامه ای دارم که هرمعتادی را ظرف چهل روز بدون نیاز به پزشک و هیچ گونه هزینه ای مادرزاد می کند(تائب) با مطالعه و بررسی در زمینه قرض الحسنه و خیریه صخا شاعر و نویسنده ای پرتلاش شدم (تائب) اگر به صحت و سلامتی خانواده های خودتان علاقه دارید در تقویت صخا همت و کوشش نمائید(تائب) از برکت فعالیت و فداکاری در صخا یک خانواده عاشق جایزه خداوند به من شد(تائب) با مطالعه و بررسی در مقالات صخا هزاران رمز و راز عرفانی نصیب و روزیتان خواهد شد(تائب) صداقت و ایمان و فداکاری کمترین پاداش در عوض همکاری با صخاست که خدا نصیبتان می کند (تائب) اگر به سلامتی جسم و روح بچه های خودتان علاقه دارید آنها را تشویق به مطالعه و بررسی در زمینه قرض الحسنه صخا نمائید یک معجزه بزرگ عرفانی و که دلها را روشن می کند و جلا می دهد(تائب) صخا بدون شک روح و روان شما عزیزان را جلا می دهد (تائب) با فداکاری در زمینه قرض الحسنه و خیریه صخا عاشق و عارف شدم (تائب) مرا صخا در سطح جهانی مطرح نمود شما هم با حمایت و همکاری و تقویت صخا می توانید خیلی زود در سطح دنیا مشهور و محبوب شوید(تائب) حمایت و همکاری از فداکاران معجزه می کند (تائب) فداکاری و همکاری در زمینه قرض الحسنه و خیریه اثرات بسیار مفید و ارزشمندی به جا خواهد گذاشت که در کوتاه مدت و دراز مدت به این حرف می رسید(تائب) مصیبت ها و بلاهائی از من و خانواده و دوستانم بخاطر فداکاری و حمایت و همکاری در صخا دور شد که باعث حیرت و تعجب بسیاری از عزیزان گردید (تائب) همت و کوشش در زمینه قرض الحسنه بسیاری از شیطنت ها را خودبخود دور خواهد کرد (تائب) فداکاری و حمایت و همکاری در قرض الحسنه و خیریه صخا فکر را متمرکز می سازد (تائب) صخا عصاره اشعار شاعران و سخنان بزرگان و آیات پروردگار است که تائب سی سال با عشق و علاقه به آنها توجه و عنایت داشت(تائب) به خداوند توجه و عنایت و شب و روز نخو دم و بی بهانه و بی ریا در راه فرهنگ و ورزش همت و کوشش جایزه ویژه ام صخا شد(تائب) از خداوند بخاطر صخا تشکر می کنم که قلب شیر و دل دریا پاداش بی خو های من شد(تائب) همه دانشمندان و ثروتمندان مشهور دنیا با یک فریاد جهانی می شوندخدا هم صدائی بنام صخا به من داد تا با آن فریاد بزنم (تائب) سی سال تجربه کوهنوردی برنامه ای به من داد که برای صحت و سلامتی و جوانی همه شما عزیزان ارزشمند و موثرمی باشد(تائب) شب قدر شب پرخیر و برکتی برای صخا بود و پیام خوبی داشت (تائب) تقدیر و تشکر از سخنان حکیم ارد بزرگ طرفدران محبوبی را به من بخشید (تائب) معجزه لذت بردن از سخنان حکیم ارد بزرگ دوستان عزیزی بود که خداوند از راه دور بر من عطا نمود (تائب) از زندگی رازهائی می دانم که در مقالات صخا به یادگار گذاشتم با مطالعه و بررسی بیشتر به آنها خواهید رسید(تائب) رازهای عرفانی و فراوانی به یادگار گذاشتم که در مقالات صخا خواهید دید (تائب) یک جمله تاثیر گذار برای صخا گفتم که باعث جذب و جلب بسیاری از عزیزان شد(تائب) گره هائی در صخا باز شده است که همه را نمک گیر نمود(تائب) با جذب و جلب افراد توانا می توانیم در صخا گره های بیشتری باز کنیم و خدمات راحت و آسانی ارائه نمائیم (تائب) هر با فداکاران لجبازی کند خدا در بسیاری از موارد لجبازی را به آنها نشان می دهد (تائب) صخا پاداش سی سال فعالیت و فداکاری یک عاشق و عارف و شاعر و نویسنده است با عدم حمایت و همکاری و یا ضدهمکاری ارائه خدمات قرض الحسنه را سخت نگردانیم (تائب) صخا حاصل زحمت یک شب زنده دار و سحرخیز است مبادا با بی تفاوتی و بی توجهی به باد بدهیم (تائب) صخا یک ایده بسیار قشنگ از یک فعال و فداکار است با همکاری قشنگی پاسخش را بدهیم (تائب) دوست دارم صخا حامیانی از بین یهودیان و یان و زرتشتیان جهان هم داشته باشد تا همه روستاهای جهان را گلستان کنم (تائب) صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید
از تائب س رست عاشق و فعال و فداکار صخا به دلهای دریا و قلبهای شیر جهان موضوع حمایت و عنایت و همکاری صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان با احترام ابوالفضل ابراهیمی (تائب) اه تائب در صخا فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه نقاط ضعف عدم حمایت و همکاری و ضدهمکاری و معوقات نقاط قوت شروع به نام حقتعالی دعا و آرزوی تائب در صخا از خداوند جذب و جلب تنها یک دانشمند بزرگ و یک ثروتمند مشهور جهت تقویت و پرنور شدن این چراغ عرفانی و و تقویت نقاط قوت و ازبین رفتن نقاط ضعف این نامه حاصل زحمت یک انسان عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکار سحرخیز و کوهنورد است امیدوارم همه در سربلندی و سرافرازی بهترین حبیب خدا توجه و عنایت داشته باشیم که بدون شک سربلندی تائب در صخا دلهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم را شاد و سند می نماید و دنیا و آ ت همه ما را که با فعالیت و فداکاری و حمایت و همکاری خداوند را یاری می کنیم بهشت برین می گرداند اجر همگی با یزدان پاک
چله گرفتم تا کاملا مطیع پروردگار بشوم اطاعت از فرمانهای خداوند را در چهل روز از دل و جان و با از خودگذشتن و ریاضتهای جان شکار عرفانی به نحو احسن به نمایش گذاشتم شب چهلم درجه گرفتم تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش (هاتف غیب ) شاعر و نویسنده می شوی و تخلصت تائب می باشد مبارک باشد من هم تشکر و صمیمانه خودم را نشان دادم تا صخا حاصل عشق و ایمانم شد صخا فرماندهی دارد چویوسف که زندان می شود از او گلستان چنین فرماندهی پیروز باشد که روز و شب بود در فکر یزدان دستورات خداوند را که در کتابهای آسمانی و اشعار و سخنان شاعران و بزرگان بود مو به مو اجرا تا اطاعت امر خودم را نشان داده باشم و بعد به مقام فرماندهی رسیدم و به خودم خوب فرمان دادم فرمان همت و صداقت و ایمان و فداکاری و مطیع شدم و خوب گوش هرچه از ستادفرماندهی تائب دستور داده می شد گوش و به مقام عارف و عاشق و شاعر و نویسنده نائل شدم به مقام فعالیت و فداکاری رسیدم دستوراتم را به همسر و فرزندان و برادرم در قالب قرض الحسنه و خیریه صخا دادم آنها هم گوش به فرمان شدند و خداوند را شکر که فداکاری را به اوج رساندند و اکنون که خیالم راحت شده است که خوب اطاعت می کنند فرمان خودم را به جهان صادر کرده ام تا همه انی که عاشق و شیفته فداکاری تائب در قالب قرض الحسنه و خیریه هستند اطاعت نمایند تا من هم بتوانم با دست و دل باز همه روستاهای جهان را گلستان کنم هر عاشق یک فرمانده عرفانی و است از دستورات تائب اطاعت کند من هم ممنون می شوم که بتوانم جهان را گلستان نمایم بهترین حمایت و همکاری از صخا دستور تائب است بهترین تشویق و ترغیب و تبلیغ و تحریک ثروتمندان معروف و مشهور دستور تائب است بهترین توجه و عنایت نسبت به صخا دستور تائب س رست صخاست اطاعت کنید تا همه شما را بهره مند سازم چرا اطاعت نکنید من که در های رحمت مخصوص پروردگا را بروی شما گشوده ام اطاعت کنید درهای خیر و برکت را هم می خواهم برویتان بگشایم صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید یک فرمانده لایق و امانتدار و محبوب و عارف و عاشق دیگر از خداوند چه می خواهید
اگر می خواهید جهان، در برابر ک ان کرنش کند، پیوسته به کارگر و کارآفرین بپردازید دردهای آنها را کم کنید و آنچه برای گسترش کارشان می خواهند را در اختیارشان بگذارید ، چرا که آنها فر یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگ امروز کوهنوردی من متفاوت از همه روزها بود برای رفع خستگیها و برای هضم آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران و سخنان بزرگان به کوه و صحرا می زنم تا قوت و قدرت بیشتری بگیرم یکی دو ساعت رفتم و برگشتنی باران می آمد دعا به هنگام باران روایتها داریم که مستجاب می شود به یاد حکیم ارد بزرگ بودم که بهترین حامی و پشتیبان کارفرمایان است با سخنان بسیار دل انگیز و روح پرورش من لذت فراوانی از سخنان حکیم برده ام و همیشه به یادش هستم امروز هم در باران دعایش که خداوند قدرت و قوت بسیار بالاتری به بیانات گهربارش بدهد من یک کارآفرینم و سخنان و حمایتهای ارد بزرگ از من باعث انرژی زیادی برای ادامه کار و تحمل سختیهای کارآفرینی می گردد دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور جهان را به سود کارآفرینان تحریک و ترغیب و تشویق می کند من خالصانه دعایش می کنم و عاشقانه سخنانش را آویزه گوشم کرده ام و لذتها برده ام خداوند ما را از هم جدا نسازد و بدیدار هم برساند تا از نزدیک همدیگر را زیارت کنیم تائب امروز در حال با باران حکیم ارد بزرگ را دعا کرد هنوز هم صدای باران می آید و باران خوبی را ابرسج شاهد است بازهم دعایش می کنم امیدوارم به برکت نفس گرم حکیم خداوند به صخا خیر و برکت بدهد تا خدمات آسان و راحت به مردم ارائه بدهم و ابرسج و همه روستاهای جهان را گلستان کنم هرروستا یک تائب با یک صخا که علاج دردهای روستاها یک قرض الحسنه قوی است که با جذب و جلب دانشمندان و ثروتمندان همان روستا همه مشکلاتش حل خواهد شد صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید شیروانیهای گرامی عاشق حکیم ارد بزرگ هستم امیدوارم شما هم عاشق تائب در صخا باشید و مرا سربلند و سرافراز کنید عاشق سخنان حکیم ارد بزرگ هستم امیدوارم شما هم عاشق اشعار و مقالات تائب باشید و به صخا عشق بورزید و برای خیر و برکت این قرض الحسنه دعا کنید image result for ‫آرزوهای قشنگ‬‎ related image related image image result for ‫دعا درباران‬‎
related image image result for ‫دعا درباران‬‎image result for ‫دعا درباران‬‎ image result for ‫صخا‬‎
صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید وقتی خداوند صخا را به پاداش علم و عرفان و زحمتهای من و خانواده ام در راه حافظ و قرآن و تورات و انجیل عطا کرده است به پاداش سجده های شکر تائب و خانواده زحمتکش و دلسوزش عطا کرده است چرا شاکر نباشیم وقتی توانستم در راه قرض الحسنه و خیریه خدمات ارائه بدهم چرا شاکر نباشم چرا عاشق و شیفته نباشم وقتی خیر دنیا و ا ت با صخا هست چرا عاشق نباشم وقتی با وامهای راحت و آسان قلبها را خشنود می بینم باید خوشحال باشم وقتی گره گشا و نان رسان و مشکل گشا شده ام از خداوند بی نهایت سپاسگزارم که این توفیق نصیب من و خانواده ام شده است نصیب دوستان و اقوامم شده است که باعث افتخار مردم بشویم
تائب درراه رضایت پروردگار آموخته است که به بزرگان جهان احترام بگذارد و برای همه ارزش قائل شود این طرز فکر خوب را در سجده های شکر خودم آموختم یاد گرفتم و به همه زیردستانم سفارش کرده ام که اگر می خواهید خیر و بهره ای ببینید به بزرگان احترام بگذارید حرفها و سخنان جالب را از سراسر جهان وقتی که شنیدم سرمه چشمانم و از دل و جان عمل همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های معروف و مشهور سخنان بسیار جالب دارند که با مطالعه در زندگی آنها تجربه های زیادی آموختم به هیچ کدام حساسیت نداشتم و همه در نظرم ی ان بودند ما موحد و یکتا پرست هستیم و همه را فرزندان آدم و حوا می شناسیم و همه برادر و خواهر می باشیم پس فرقی نداریم من به سخنان بزرگان عمل و در مجموعه قرض الحسنه صخا به کار گرفتم تا خیر و برکت کارم بشود امیدوارم این احترام و ارزش و عشق و علاقه باعث تحریک و تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان گردد صخا خدمتی همراه با صداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کردشما هم همکاری کنید من با احترامی که به بزرگان جهان قائل شدم صخا را به نیت گلستان روستاهای جهان افتتاح و اکنون از همه بزرگان جهان دعوت به حمایت و عنایت خداپسندانه می کنم تا با تقویت صخا و گره گشائی بیشتر و بهتر و آسانتر سربلند و سرافراز شوم تائب با پندار و گفتار و کردار نیکش همه بزرگان جهان را سربلند و سرافراز کرد امیدوارم بزرگان جهان هم با توجه و عنایت ویژه تائب را سربلند و سرافراز نمایند و خداوند را با فداکاری و حمایت و همکاری در راه قرض الحسنه و خیریه خشنود سازیم صخا فریاد یک عاشق است این صدا را خداوند به تائب داد تا بدینوسیله در جهان فریاد بزند related image image result for ‫احترام و ارزش بزرگان‬‎ related image image result for ‫احترام و ارزش بزرگان‬‎ related image related image image result for ‫احترام و ارزش بزرگان‬‎ image result for ‫احترام و ارزش بزرگان‬‎
وقتی که انسان با هزاران زحمت به مقامهای والائی رسید یعنی اینکه توفیق رسیدن به مقامهای بلندی را داشته است باید خیلی چیزها را از او یاد بگیریم تائب س رست قرض الحسنه صخا سی سال شبی دو سه ساعت بیشتر نخو د تا بتواند با همت و تلاش به خداوند نزدیک تر شود تائب سحرهای باشکوه رااز دست نداد تا بتواند بیشتر درک کند و بیشتر بخواند و بنویسد و بگوید برای همین هم عارف و عاشق و شاعر و نویسنده و فداکار شد که خیلی چیزها را می شود از نزدیک شدن به او یاد گرفت و طبیعتا آموخت حرفهای قشنگی که از بزرگان جهان گلچین کرده است تجربه های خوب و ارزنده ای که در راه همت و کوشش در قرض الحسنه و خیریه بدست آورده است خیلی چیزهای زیادی را می شود از تائب آموخت که همه می تواند از برکت آیات و روایات پروردگار و اشعار شاعران جهان و سخنان بزرگان دنیاست تائب با نزدیک شدن به بزرگان جهان به مشهوران و محبوبان جهان چیزهای خوبی بدست آورده است که می توانند سراسر ارزشمند و پرسود باشند حمایت و همکاری از تائب در صخا می تواند بهترین ها را به ارمغان بیاورد صخا از معجزات علم و عرفان صخا لطف و عنایتهای یزدان ی که سالها درراه یادگرفتن جوروجفاهای زیادی را متحمل شده است و روز و شبهای سختی را داشته است می تواند به یک باتجربه تبدیل گردد و چیزهای خوب و ارزشمندی را به دیگران انتقال بدهد تائب با همه این حرفها توانسته است خودش و خانواده اش را به روشنی و هوشیاری و بیداری خوبی برساند و درسهای زیادی به دیگران یاد بدهد تا می توانیم درراه فرهنگ و ورزش کوشا و فعال و فداکار باشیم و هرگز خودمان را با دیگران مقایسه نکنیم خداوند به هر هرچه لایق بوده است را عطا کرده است باید همت و تلاش کرد و جز خودمان با ی کاری نداشته باشیم سرمان در لاک خودمان باشد image result for ‫یادگرفتن‬‎