لوندویل

رئیس آبفای آستارا: وضعیت آب لوندويل استاندارد است رئیس اداره آب و فاضلاب شهری آستارا گفت: وضعیت آب لوندويل استاندارد است و هیچ گونه قطعی آب در این شهر وجود ندارد. علیرضا ملکی نژاد امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در آستارا با اشاره به وضعیت آب این شهرستان اظهار کرد: وضعیت آب شهری آستارا در ماه رمضان استاندارد است و در بحران آب نیستم. وی درباره آب شهری لوندويل افزود: وضعیت آب لوندويل در حد استاندارد است و هیچ موردی در زمینه قطعی آب اعلام نشده است. رئیس اداره آب و فاضلاب شهری آستارا با بیان اینکه شهر لوندويل از آب شهری آستارا تامین می شود گفت: دو حلقه آب چاه استاندارد برای روزهایی که گردشگر در آستارا بیشتر می شود تامین شده است و برای کمبود آب شهر لوندويل آب استاندارد پمپاژ می کند. وی با شاره به اظهارات عضو شورای لوندويل مبنی بر وضعیت بحرانی آب این شهر، گفت: درخواست ما به افراد غیر متخصص این است که در امور غیرتخصصی اظهار نظر نکنند. ملکی نژاد خاطرنشان کرد: آب شهری آستارا 21 هزار انشعاب و آب شهر لوندويل 2 هزار انشعاب و دکل آب شهری آستارا 23 هزار انشعاب آب شهری دارد. به گفته وی، در برخی مواقع آب شهری آستارا برای مساعدت به روستاییان با همکاری آب روستایی برای تامین آب اقدام می کند.
رئیس آبفای آستارا: وضعیت آب لوندويل استاندارد است رئیس اداره آب و فاضلاب شهری آستارا گفت: وضعیت آب لوندويل استاندارد است و هیچ گونه قطعی آب در این شهر وجود ندارد. علیرضا ملکی نژاد امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در آستارا با اشاره به وضعیت آب این شهرستان اظهار کرد: وضعیت آب شهری آستارا در ماه رمضان استاندارد است و در بحران آب نیستم. وی درباره آب شهری لوندويل افزود: وضعیت آب لوندويل در حد استاندارد است و هیچ موردی در زمینه قطعی آب اعلام نشده است. رئیس اداره آب و فاضلاب شهری آستارا با بیان اینکه شهر لوندويل از آب شهری آستارا تامین می شود گفت: دو حلقه آب چاه استاندارد برای روزهایی که گردشگر در آستارا بیشتر می شود تامین شده است و برای کمبود آب شهر لوندويل آب استاندارد پمپاژ می کند. وی با شاره به اظهارات عضو شورای لوندويل مبنی بر وضعیت بحرانی آب این شهر، گفت: درخواست ما به افراد غیر متخصص این است که در امور غیرتخصصی اظهار نظر نکنند. ملکی نژاد خاطرنشان کرد: آب شهری آستارا 21 هزار انشعاب و آب شهر لوندويل 2 هزار انشعاب و دکل آب شهری آستارا 23 هزار انشعاب آب شهری دارد. به گفته وی، در برخی مواقع آب شهری آستارا برای مساعدت به روستاییان با همکاری آب روستایی برای تامین آب اقدام می کند.
با کمک محیط بانان محیط زیست و مردم آتش سوزی حیات وحش لوندويل مهار شد به گزارش خبرگزاری فارس از آستارا، پارک حیات وحش لوندويل این شهرستان که پیش از ظهر امروز دچار حریق شده بود با تلاش نیروهای آتش نشان مهار شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در حاشیه مهار آتش سوزی مذکور در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: آتش سوزی این پارک با کمک محیط بانان حیات وحش، مردم و آتش نشانی لوندويل و آستارا مهار شد. شهروز قلی نژاد دلیل آتش سوزی را در دست بررسی عنوان کرد. به گزارش فارس، اهالی منطقه پارک حیات وحش لوندويل دلیل اصلی آتش سوزی را حضور معتادان پر خطر در محوطه این پارک عنوان د. امسال 1.5 تار از حیات وحش لوندويل معروف به انارستان در آتش سوخته بود و امروز برای دومین بار آتش سوزی در داخل حیات وحش صورت گرفت که بی دقتی در این زمینه موجب اعتراض محیط دوستان شد.
http://img7.irna.ir/1393/13930208/81141723/81141723-5656474.jpg بسمه تعالی اهالی شهر و روستاهای لوندويل از زحمات دلسوزانه و شبانه روزی جناب سرهنگ رحیم مهدی زاده فرماندهی محترم نیروی انتظامی بندر مرزی آستاراوفرماندهی انتظامی لوندويل جناب سروان رضایی و پرسنل تحت امر ایشان درارتقا توسعه و نظم و امنیت در لوندويل بخصوص این بازار لوندويل و زادگان تقدیر و تشکر می نمایند.
از طرف : جمعی از بازاریان و فرهنگیان و کشاورزان و صیادان بخش و شهر لوندويل
----------------------------------- این طومار به امضای بازاریان و فرهنگیان و کشاورزان و صیادان بخش و شهر لوندويل
با کمک محیط بانان محیط زیست و مردم آتش سوزی حیات وحش لوندويل مهار شد به گزارش خبرگزاری فارس از آستارا، پارک حیات وحش لوندويل این شهرستان که پیش از ظهر امروز دچار حریق شده بود با تلاش نیروهای آتش نشان مهار شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در حاشیه مهار آتش سوزی مذکور در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: آتش سوزی این پارک با کمک محیط بانان حیات وحش، مردم و آتش نشانی لوندويل و آستارا مهار شد. شهروز قلی نژاد دلیل آتش سوزی را در دست بررسی عنوان کرد. به گزارش فارس، اهالی منطقه پارک حیات وحش لوندويل دلیل اصلی آتش سوزی را حضور معتادان پر خطر در محوطه این پارک عنوان د. امسال 1.5 تار از حیات وحش لوندويل معروف به انارستان در آتش سوخته بود و امروز برای دومین بار آتش سوزی در داخل حیات وحش صورت گرفت که بی دقتی در این زمینه موجب اعتراض محیط دوستان شد.
با کمک محیط بانان محیط زیست و مردم آتش سوزی حیات وحش لوندويل مهار شد به گزارش خبرگزاری فارس از آستارا، پارک حیات وحش لوندويل این شهرستان که پیش از ظهر امروز دچار حریق شده بود با تلاش نیروهای آتش نشان مهار شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در حاشیه مهار آتش سوزی مذکور در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: آتش سوزی این پارک با کمک محیط بانان حیات وحش، مردم و آتش نشانی لوندويل و آستارا مهار شد. شهروز قلی نژاد دلیل آتش سوزی را در دست بررسی عنوان کرد. به گزارش فارس، اهالی منطقه پارک حیات وحش لوندويل دلیل اصلی آتش سوزی را حضور معتادان پر خطر در محوطه این پارک عنوان د. امسال 1.5 تار از حیات وحش لوندويل معروف به انارستان در آتش سوخته بود و امروز برای دومین بار آتش سوزی در داخل حیات وحش صورت گرفت که بی دقتی در این زمینه موجب اعتراض محیط دوستان شد.
جناب توکل مافی بخشدار محترم لوندويل انتصاب بجا و شایسته جنابعا لی تبریک می گوییم.. شورای ی و دهیاری کانرود
شورای ی و دهیاری سیبلی شورای ی و دهیاری قنبر محله سیبلی شورای ی و دهیاری خسرو محله شورای ی و دهیاری سیروالیوه شورای ی و دهیاری قره سو شورای اسلا می و دهیار ی چلوند مدیر تعاونی دهیاران لوندويل
زمان انتشار: دوشنبه 23 تیر 1393 با کمک محیط بانان محیط زیست و مردم آتش سوزی حیات وحش لوندويل مهار شد به گزارش خبرگزاری فارس از آستارا، پارک حیات وحش لوندويل این شهرستان که پیش از ظهر امروز دچار حریق شده بود با تلاش نیروهای آتش نشان مهار شد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در حاشیه مهار آتش سوزی مذکور در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: آتش سوزی این پارک با کمک محیط بانان حیات وحش، مردم و آتش نشانی لوندويل و آستارا مهار شد. شهروز قلی نژاد دلیل آتش سوزی را در دست بررسی عنوان کرد. به گزارش فارس، اهالی منطقه پارک حیات وحش لوندويل دلیل اصلی آتش سوزی را حضور معتادان پر خطر در محوطه این پارک عنوان د. امسال 1.5 تار از حیات وحش لوندويل معروف به انارستان در آتش سوخته بود و امروز برای دومین بار آتش سوزی در داخل حیات وحش صورت گرفت که بی دقتی در این زمینه موجب اعتراض محیط دوستان شد.
بهرام بنی جلالی - تقدیر و تشکر مردم لوندويل


جناب آقای بهرام بین جلالی مدیر محترم سد معبر شهرداری لوندويل از جنابعالی ، کارکنان و مدیران شهرداری لوندويل
که در راستای امنیت شغلی بازاریان لوندويل و زیباسازی شهرمان و مبارزه با دست فروشان و سد معبر و حل معضل ترافیک لوندويل
تلاش می نمایید صمیمانه تشکر می کنیم . بازاریان و رستوران داران و اصناف شهر لوندويل ------------------------= خدا به شما بهرام بنی جلالی مدیر محترم سد معبر قوت بده . حقیقتاٌ در مبارزه با سد معبر و زیبا سازی شهر لوندويل و حتی حل معضل ترافیک شهر تک و تنها شبانروز کار می کنید و بدون هیچ منت حتی روز های تعطیل کار می کنید و در این شهر 24 هزار نفری واقعا تشکر بهرام جان
جمعی از رانندگان حمل و نقل مسافری برون شهر لوندويل به آستارا
رئیس اداره محیط زیست آستارا: آتش سوزی حیات وحش لوندويل خسارت چندانی نداشت/تکذیب مصاحبه معاون فرماندار آستارا رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: آتش سوزی پارک حیات وحش لوندويل آستارا با مهار به موقع آتش، خسارت زیادی در بر نداشت. شهروز قلی نژاد امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در آستارا با اشاره به آتش سوزی روز گذشته پارک حیات وحش لوندويل اظهار کرد: حضور به موقع محیطبانان و همکاری پاسگاه لوندويل و نیروهای آتش نشانی آستارا و لوندويل و اهالی آتش مهار شد. وی با بیان اینکه این آتش سوزی خسارت زیادی به حیات وحش وارد نیامده است، تصریح کرد: با تلاش تمام همکاران و نیروهای مذکور آتش خاموش شد که این همه تلاش جای قدردانی دارد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: ان محیطبان سازمان محیط زیست 24 ساعته در حال گشت زنی در محوطه بیش از یک تاری حیات وحش لوندويل و تالاب استیل و آق هستند و هرگونه آتش سوزی در سریع ترین وقت خاموش می شود. وی از گردشگران و اهالی محل خواست تا به هنگام گردش در حیات وحش لوندويل و محوطه تالاب های آستارا آتش روشن نکنند و اگر آتشی روشن بود برای حفظ محیط زیست آن را خاموش کرده و یا به پاسگاه حیات وحش لوندويل واقع در روبروی پلیس راه تالش ـ آستارا یا اداره محیط زیست تلفنی یا حضوری اطلاع دهند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا با بیان اینکه 12 مرال و 6 ن در پارک حیات وحش لوندويل آستارا وجود دارد، خاطرنشان کرد: ن قرمز یا کوهی یکی از بزرگ ترین انواع ن های بومی اروپا، آسیای صغیر، غرب آسیا و آسیای میانه و شمال آفریقا است. وی با اشاره به اینکه مرال به طور کلی با توجه به جمعیت مناسب و زیستگاه وسیع در خطر انقراض قرار ندارد، یادآور شد: برخی از انواع گونه های آن با خطر انقراض مواجه هستند. قلی نژاد از تولد یک رأس مرال ایرانی در پارک حیات وحش لوندويل آستارا خبر داد و یادآور شد: این زایمان با نظارت دامپزشک معتمد سازمان در شرایط مساعد و طبیعی صورت گرفت و بره متولد شده در شرایط مناسب و خوب قرار دارد. *تکذیب مصاحبه معاون فرماندار آستارا با در یک سایت خبری به گزارش فارس، روز گذشته یک سایت خبری از قول محمدرضا شهاب زاده معاون اجتماعی فرماندار آستارا موضوع آتش سوزی پارک حیات وحش لوندويل را نادرست خوانده بود. شهاب زاده امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس هرگونه درج اخبار به نقل از وی در آن سایت را تکذیب کرد و خلاف واقع خواند و گفت: هرگز چنین مصاحبه ای با این سایت خبری نکرده ام و آنچه درج شده خلاف واقعیت است. معاون فرماندار آستارا تصریح کرد: روز گذشته بنده در بازدید میدانی از بخش مرکزی روستای آستارا بودم و در جریان حادثه نبودم.
لوندويل در اولویت کاری ماست" src="http://img7.irna.ir/1393/13931127/81508912/81508912-6279740.jpg" alt="" /> سیروس شفقی عصر دوشنبه در آیین معارفه بخشدار جدید بخش لوندويل شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: روستای باش محله لوندويل با 600 خانوار فاقد شبکه آبرسانی مورد نیاز است و این امر برای ما پذیرفته نیست که روستایی با این همه جمعیت ، شبکه آب آشامیدنی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه آبرسانی به این روستا با هم افزایی و پیگیری مسوولان قابل اجراست ، بیان کرد: شایسته است مسوولان برای انجام کارها و خدمت به مردم به خصوص در مناطق روستایی مسابقه بگذارند.

وی با بیان این که از هیچ کوششی برای رفع مشکلات بخش لوندويل دریغ نخواهیم کرد ، اظهار کرد: به بخش لوندويل باید بیشتر توجه شود و کمبودهای عمرانی به خصوص در سطح روستاهای این بخش باید برطرف شود.

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا از فعال شدن بخشداری لوندويل در عرصه عمرانی در دوره خدمت ت تدبیر و امید خبر داد و گفت: خوشحالیم که امروز نشاط و شاد در جوامع شهری و روستایی دیده می شود.

شفقی با تاکید بر این که نباید فرصت خدمت به مردم را از دست بدهیم ، افزود: عقب ماندگی ها و کاستی های زیادی در جامعه وجود دارد و به همین علت هر چه قدر برای مردم کار شود ، باز کم است.

فرماندار آستارا با اشاره به پیش بینی اعتبارات مناسب در قالب بودجه سال 94 برای این شهرستان گفت: اقدامات عمرانی زیادی در آستارا آغاز شده و این شهرستان در سال آینده به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل می شود.

وی با اشاره به این که برای رفع مشکلات انباشته شده عزم جدی داریم ، بیان کرد: ما در دوره خدمت ت تدبیر و امید باید طرح هایی که دارای گره های اجرایی هستند ، به صورت کارشناسی شناسایی و بررسی کرده و همه آنها را راه اندازی کنیم.

وی مسوولان را نمایندگان ت برای خدمت به مردم دانست و گفت: انتظارات مردم از ما برای خدمت زیاد است و همه باید همت کنیم و خدمتگزار بودن ت را در عمل نشان دهیم.

وی ادامه داد: امروز شاهد اقدامات عمرانی خوبی توسط دهیاران در بخش لوندويل هستیم و دهیاران نیز روی حمایت ما حساب کنند و کارها را جدی بگیرند.

وی خطاب به بخشدار جدید لوندويل گفت: طرح های عمرانی را مطالعه شده اجرا و اولویت ها را مشخص کنید.

در این آیین وحید پورحضرت بخشدار سابق لوندويل که به سمت معاونت امور عمرانی و برنامه ریزی شهرستان آستارا منصوب شده است ، گزارشی از دوره خدمت 10 ماهه خود ارایه کرد.

همچنین در این آیین که با حضور مسوولان محلی برگزار شد ، توکل مافی به عنوان بخشدار جدید لوندويل معرفی شد.

بخش لوندويل شهرستان آستارا با حدود 22 هزار نفر جمعیت، دارای 19 روستا می باشد که اغلب آنها فاقد شبکه آبرسانی جامع بوده و آب آشامیدنی اهالی ، اغلب به شکل سنتی و با استفاده از آب چاه تامین می شودر
به مناسبت هفته ی سلامت، منابع تامین آب شرب مدارس ابت بخش لوندويل شهرستان آستارا پایش شد.
جمعی از کوهنوردان جوان و بزرگسال آستارایی عصر شنبه مسیر منتهی به آبشار لاتون را طی د.
کوهنوردان مسیر خود را از ارتفاعات روستای کوته کومه لوندويل به سمت مرتفع ترین آبشار ایران طی د.
21 کوهنورد به س رستی امین دوست ، راهنمایی حمید صابر و جلوداری قلی دهگردی مسیر هفت کیلومتری صعود به آبشار لاتون را پیمودند.
بانوان کوهنورد نیز به مدیریت فریبا سفالی مسیر پنج ساعته ارتفاعات لاتون را کوهپیمایی د.
در این برنامه ورزشی با وجود هوای سرد زمستانی تپه های جنگلی زیبا با چشمه های فراوان انگیزه صعود کوهنوردان را در میانه های راه دو چندان می کرد.
آبشار لاتون در 15 کیلومتری جنوب شهرستان آستارا و در روستای کوته کومه شهر لوندويل جای گرفته است.
ارتفاع تقریبی آبشار لاتون 105 متر است که به لحاظ بلندی مرتفع ترین آبشار ایران محسوب می شود.
علاوه بر آبشار اصلی لاتون ، آبشاری دیگر در 10 متری آن قرار دارد که 65 متر ارتفاع دارد و سرریز آب آن نسبت به آبشار اصلی بیشتر و پهن تر است.
جمعی از طبیعت دوستان به همراه «وحید پورحضرت» معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری آستارا، روسای ادارات، بخشداران بخش مرکزی و لوندويل و دهیاران بخش مرکزی شهرستان آستارا در آستانه عید نوروز حاشیه تالاب استیل عباس آباد را از زباله و پسماندهای به جای مانده از گردشگران پا ازی د.

این آبشار زیبا که از لوندويل آستارا 15 کیلومتر فاصله دارد از دامنه شرقی کوه اسپیناس سرچشمه می گیرد فاصله لوندويل تا روستای کوته کومه که ابتدای صعود به این آبشار هست تا آبشار 6 کیلومتر فاصله دارد و برای رسیدن به این مکان زیبا و رویایی باید 4 ساعت راه پیمود . روستای کوته کومه دارای یک چشمه آب گرم معدنی می باشد . ساعت حرکت 1 بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخه 20 فروردین محل برای حرکت: پارک میرزا کوچک خان س رست :آقای نیک روان راهنما: محمدرضایی برای ثبت نام به مطبوعاتی سروش واقع در پشت بانک کشاورزی مراجعه نمایید .
باغ پرندگان شهر مرزی آستارا در جوار پناهگاه حیات وحش و پارک طبیعت گردی لوندويل آستارا واقع شده و پرندگانی نظیر قوی گنگ و مشکی، غاز آفریقایی و کانا ، فلامینگو، خ ، درنای آفریقایی و تناز، انواع مرغ اردک سانان، انواع طوطی، کپک، بلبل، بلدرچین، مرغ مینای سخنگو، مرغ عشق ،مرغ های زینتی، طاووس و انواع قرقاول در آن نگهداری می شوند.
مسیر ی :مشهدمقدس، چناران،قوچان،فاروج،شیروان،بجنورد،آشخانه، چمن بید،تنگراه ، کالیگش ،مینودشت ، آزادشهر،دلند،خانبین، علی آباد، فاضل آباد،گرگان، کردکوی، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمکلاه،نکا،سورک، اول کمر بندی ساری، انتهای کمر بندی ساری، قائم شهر،بابل، بابلسر،فریدونکار، محمود آباد، نور، رویان، سیسنگان، نوشهر ، چالوس،نمک آبرود،عباس آباد، تنکابن، رامسر ،چاب ر ،کلاچای ، رودسر ،لنگرود ،لاهیجان ،آستانه اشرفیه ،کوچصفهان،رشت،بندر انزلی،رضوان شهر، پره سر، اسالم ، تالش ، لیسار، حویق ،لوندويل، آستارا، نمین، اردبیل.
من نامم لوندويل است جوانانی دارم فهیم و تحصیلکرده اما حامی ندارد ، طبیعت زیباییهایی در محیط اطرافم قرار داده اما هیچ طرح و برنامه ای برای آن نیست من لوندويلم با مردمانی که دارای فضل و فضیلتند ولی صاحبان زر و سیم و قدرت بی توجه به آن ، من رشد کرده ام بی آنکه ی دست و پایم را بگیرد نیازمندم بدون اینکه مددکاری داشته باشم همت جوانمردان و شیر ن ریشه در طبع بلند من دارد.به ی اجازه ی تهمت زدن نمی دهم و تهمت ن را از آنِ خود نمی دانم من هماره فریاد زده ام اما فریاد رسی ندیده ام ؛ چون سرو راست قامت ایستاده و نظاره گر عملکرد ناهمگون انیم که بوسیله من سر بالا نموده اند و باد غبغبشان نگاهشان را از من دورکرده ؛ من لوندويلم در دلم دردها و سخن هاست اینها را شنیده اند و در زمان نیاز، مدعیان آن را تایید و در گفتاردر پی بر طرف آن به شرط انتخاب شدن برآمده اند اما عملی مشاهده نشده و تنها مانده ام بی آنکه اثری از خود در طی چهار سال به جا گذاشته باشند .
 
من لوندويل بی غل و غشم. خوبان! که پاکی و صفا از وجودتان پیداست به پا خیزید و خودی نشان دهید که هستیم و از کیان خود در برابر خفاشان شب زنده دار دفاع کنیم و جغدان به ظاهر خوش صدا اما ویرانگر را پس بزنیم . من لوندويلم رومی و زنگی را از هم تشخیص می دهم و انیکه گرگند اما خود را در پوست بره پنهان نموده اند می شناسم دیگر بعد از سالیان طولانی بس است چهره عوض نمودن و خود را به رنگ های گوناگون در آوردن و حقوق سرزمینم را زیر پا گذاشتن این روز ها سیل کف ها را به خوبی برایتان نمایان خواهد کرد تا دری م کیانند آنانانی که ادعا دارند و در ت یب این مرز و بوم مشارکت داشته است .

 
.من لوندويلم همیشه و در همه احوال بیدارم ریاکاران ، منافقان ، دوبه هم ن و سخن چینان را که سبب س من شده و جهش را از من گرفته اند می شناسم من به همت مردمم ، عظمت دارم. مناعت طبع در تک تک مردمم موج می زند من فکر و شه و شعور انسانیم را با دنیا عوض نمی کنم اما ناتوان مانده ام ی را می خواهم که دستم را بگیرد تا گرگ صفتان را که سبب ویرانی من شده اندو به مردمم صفت های ناروا می زنند و خود را با  زبا ن نرم و تملق آمیز به من وصل نموده اند از خود برانم من لوندويل پاک و مصفایم من همواره خود را در عرصه ها و میدان ها نشان داده ام به خاطر آنکه از موجودیت خود دفاع کنم تا حمایت شوم اما کو و هیهات از این حمایت !؟ما را فراموش کرده اند دلهایمان زخمی شده و زخمهایمان کهنه و مزمن گشته ی را می خواهد که با درایت و با نگاه موشکافانه آن را درمان کند تا پس از مدت ها یام صورت پذیرد من لوندويلم خوبان من همیشه شمع محفلند و هرگز نقض پیمان نمی کنند عهد وفاداری در ذاتشان متبلور است من به دنبال گمشده ای می گردم گمشده ی من صداقت و پاکی ،  صفا و صمیمت، برادری و برابری ، نیکی و احسان وبه فکر جوانان بودن در جهت اشتغال آنها است نه به حرف بلکه در عمل بدون طایفه سالاری ؛ اینها ی از کل می باشند که برشمردم من کل گمشده ام را  در آرزوی یافتن انسان بسر می برم .  والسلام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«سیروس شفقی» فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا اظهار داشت: این تور برای نخستین بار و با هدف معرفی جاذبه های گردشگری بندر مرزی آستارا راه اندازی شده است. وی ادامه داد: این تور از امروز 28 اسفند ماه تا پایان نوروز 94 در دو نوبت صبح و بعدازظهر میهمانان و گردشگران را به اماکن توریستی و گردشگری شهر منتقل خواهد کرد. شفقی با بیان اینکه در اجرای این تور از یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه می نی بوس شهرداری بندر مرزی آستارا استفاده خواهد شد، توضیح داد: پتانسیل های توریستی آستارا از قبیل پارک ساحلی شریعتی، نوار مرزی و فالیت های اقتصادی گمرک، ساختمان تاریخی چوبی گمرک، روستای مرزی باغچه سرا، استیل عباس آباد، روستای دربند، پناهگاه حیات وحش لوندويل، باغ پرندگان، بندر چند منظوره و طرح سالمسازی سفیر امید به گردشگران معرفی می شود. وی با بیان اینکه در اجرای این طرح فرمانداری، شهرداری آستارا، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هم همکاری خواهند داشت، تصریح کرد: شهرستان مرزی بندر آستارا علاوه بر بازارهای مرزی داراری قابلیت های بی شمار طبیعی، توریستی و گردشگری می باشد که باید به هموطنان معرفی شود. فرماندار آستارا در پایان با تأکید بر اینکه باید همه جاذبه های شهرستان به میهمانان معرفی شود، افزود: تردد بیش از 700 هزار نفر مسافر از طریق مرز زمینی آستارا و قرار گرفتن نام آستارا در میان 20 شهر گردشگ ذیر ایران نشانگر اهمیت بحث گردشگری در این منطقه است. استیل عباس آباد، تالاب آق، گردنه حیران، پارک جنگلی بی بی یانلو، پناهگاه حیات وحش لوندويل، ساحل صدف، باغ پرندگان، بهشت کاکتوس ها، سواحل دریای خزر، آبگرم علی داشی و کوته کومه، آبشار لاتون (بلندترین آبشار کشور)، خانه های آسیاب، باغ چای، ارتفاعات عباس آباد، بازارهای مرزی، بقعه 700 ساله شیخ محمود خیوی، بقعه پیرقطب الدین و بقعه زادگان ابراهیم و قاسم(ع) از مهمترین اماکن گردشگری و زیارتی شهرستان محسوب می شوند.
عمو ضیا مهربان و سرباز سید علی ایثارگر و مهربانه اینجاست با حال و با صفاست آدم بدا و دشمنان نظام ی خیلی می ترسن ازعمو ضیاو سربازان ولایت عمو ضیا رو می بینن هر بار پا میذارن به فرار اگه بندر مرزی بندر آستارا با صفاست به خاطر عمو ضیاست
اگه مرز آستارا با صفاست به خاطر امثال ایثارگران و جانبازان وسربازان ولایت همانند عمو ضیاهاست
**** ازآستارا و آدماش هرچی بگم باز کمه کوچیک بزرگ اهل آستارا و لوندويل اهل صفا اند همه از صبح تا شب مشغول یک عالمه کاریم به جای خونه سازی هی درخت دوستی می کاریم باغچه دوستی می زنیم و با عشق عمو ضیاآستارا
گل میاریم گل می کاریم آب میریزیم روش اگه بندر آستارا و لوندويل با صفاست به خاطرعمو ضیا های آستارا ست اگه بندر مرزی آستارا با صفاست به خاطر بودن سربازان ولایتی مثل عمو ضیاست
رئیس جمعیت هلال احمر آستارا خبر داد نجات جان کوهنوردان گمشده زنجانی در ارتفاعات باباعلی آستارا رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا از نجات جان سه کوهنورد گمشده زنجانی در ارتفاعات باباعلی بخش لوندويل این شهرستان خبر داد. نجات جان کوهنوردان گمشده زنجانی در ارتفاعات باباعلی آستاراحسین خورشیدی  رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا امروز از نجات جان سه کوهنورد گمشده در ارتفاعات باباعلی از توابع بخش لوندويل این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: پس از اطلاع از گم شدن سه کوهنورد در ارتفاعات باباعلی، دو تیم امداد و نجات در محل حضور پیدا د.  
وی اعضای تیم امداد و نجات را متشکل از هفت نفر با یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه آمبولانس دانست و تصریح کرد: تیم های اعزام شده به محل پس از یک و نیم روز جست وجو در نهایت توانستند کوهنوردان گمشده را در مسیر ارتفاعات باباعلی به آبشار لاتون، شناسایی و آن ها را نجات دهند.  
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا با اشاره به اینکه سه کوهنورد گمشده ن شهرستان زنجان بودند گفت: یکی از کوهنوردان به دلیل مصدومیت با آمبولانس جمعیت هلال احمر به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان منتقل شد و پس از انجام معاینات درمانی، وضعیت جسمی ایشان مطلوب است.
بیژن خالقوردی دانشجویی علو م و کارشناس ارشد علو م و رسما ک دای دروه دهم دهم آستارا می شود
-----------------------------------

1_1


--------------------------------------
حاج بیژن خالقوردی پور ..کارشناس ارشد و دانشجوی علو م ، ، معلم ، ریس اداره صنعت و معدن آستارا از فعالان آستارا ... با دعوت مردم لوندويل و روستا ها و شهر استارا وی برای انتخابات تشویق می کنند و ب هم در حضور حدود 500نفر از رجال شهر استارا وی رسما اعلام نمود من تا حالا نمی خواستم ک دای دوره دهم شوم چون دارم تحصیلاتم را تکمیل می کنم ..اما با دیدن این استقبال مردمی و فعالان شهرستان تشویق شدم در آینده نزدیک نظرم را می دهم ....
وی مورد حمایت جمعی از معلمان ، اعتدالیون و اصلاح طلب ها ، دانشجویات و تاجرها ، و بازاریان و دانشجویان و ان و بازنشستگان نیروهای مسلح و ت و...آستارا و لوندويل می باشد و از نظر مالی هم وضعیت مالی اش از تمام ک داهای مطرح استارا عالی تر است ... وی یکی از ک دای اصلی و خطر ناک این دوره خواهد بود ..... افرادی که از وی حمایت می کنند در شهرستان استارا تعیین کنندگان انتخابات آستارا و لوندويل است و این موقعیت بیژن را بیستر می کند ... بنابر نظر سنجی تمام ک های مطرح آستارا و استارا می دانند در صورت قر ار گرفتن حاج بیژن در کنار آنها پیروزی صد در صد را تضیمین می شود در صدد جذب وی درستاد های خود هستند ..حتی بعضی از ک دا های مطرح بوی قول فرمانداری بندر استاغرا بعداز موفقیت دادند از جمله یکی از ک داهای که در دروه قبل رد صلاحیت شده بود و در جمع دوستانش گفته من صلاحیتم را می گیرم و اگر موفق بشوم بیژن را به ستاد خودم بیاورم پیروزی من در انتخابات صد در صد هست و قول می دهم اگر وی به ستاد من بیاید بمحض پیرزوی در انتخابات وی را بعنوان فرماندار آستارا منصوب کنم...
منبع درد نیوز dardnews.ir
بیژن خالقوردی دانشجویی علو م و کارشناس ارشد علو م و رسما ک دای دروه دهم دهم آستارا می شود
-----------------------------------

1_1


--------------------------------------
حاج بیژن خالقوردی پور ..کارشناس ارشد و دانشجوی علو م ، ، معلم ، ریس اداره صنعت و معدن آستارا از فعالان آستارا ... با دعوت مردم لوندويل و روستا ها و شهر استارا وی برای انتخابات تشویق می کنند و ب هم در حضور حدود 500نفر از رجال شهر استارا وی رسما اعلام نمود من تا حالا نمی خواستم ک دای دوره دهم شوم چون دارم تحصیلاتم را تکمیل می کنم ..اما با دیدن این استقبال مردمی و فعالان شهرستان تشویق شدم در آینده نزدیک نظرم را می دهم ....
وی مورد حمایت جمعی از معلمان ، اعتدالیون و اصلاح طلب ها ، دانشجویات و تاجرها ، و بازاریان و دانشجویان و ان و بازنشستگان نیروهای مسلح و ت و...آستارا و لوندويل می باشد و از نظر مالی هم وضعیت مالی اش از تمام ک داهای مطرح استارا عالی تر است ... وی یکی از ک دای اصلی و خطر ناک این دوره خواهد بود ..... افرادی که از وی حمایت می کنند در شهرستان استارا تعیین کنندگان انتخابات آستارا و لوندويل است و این موقعیت بیژن را بیستر می کند ... بنابر نظر سنجی تمام ک های مطرح آستارا و استارا می دانند در صورت قر ار گرفتن حاج بیژن در کنار آنها پیروزی صد در صد را تضیمین می شود در صدد جذب وی درستاد های خود هستند ..حتی بعضی از ک دا های مطرح بوی قول فرمانداری بندر استاغرا بعداز موفقیت دادند از جمله یکی از ک داهای که در دروه قبل رد صلاحیت شده بود و در جمع دوستانش گفته من صلاحیتم را می گیرم و اگر موفق بشوم بیژن را به ستاد خودم بیاورم پیروزی من در انتخابات صد در صد هست و قول می دهم اگر وی به ستاد من بیاید بمحض پیرزوی در انتخابات وی را بعنوان فرماندار آستارا منصوب کنم...
منبع درد نیوز dardnews.ir
بیژن خالقوردی دانشجویی علو م و کارشناس ارشد علو م و رسما ک دای دروه دهم دهم آستارا می شود
-----------------------------------

1_1


--------------------------------------
حاج بیژن خالقوردی پور ..کارشناس ارشد و دانشجوی علو م ، ، معلم ، ریس اداره صنعت و معدن آستارا از فعالان آستارا ... با دعوت مردم لوندويل و روستا ها و شهر استارا وی برای انتخابات تشویق می کنند و ب هم در حضور حدود 500نفر از رجال شهر استارا وی رسما اعلام نمود من تا حالا نمی خواستم ک دای دوره دهم شوم چون دارم تحصیلاتم را تکمیل می کنم ..اما با دیدن این استقبال مردمی و فعالان شهرستان تشویق شدم در آینده نزدیک نظرم را می دهم ....
وی مورد حمایت جمعی از معلمان ، اعتدالیون و اصلاح طلب ها ، دانشجویات و تاجرها ، و بازاریان و دانشجویان و ان و بازنشستگان نیروهای مسلح و ت و...آستارا و لوندويل می باشد و از نظر مالی هم وضعیت مالی اش از تمام ک داهای مطرح استارا عالی تر است ... وی یکی از ک دای اصلی و خطر ناک این دوره خواهد بود ..... افرادی که از وی حمایت می کنند در شهرستان استارا تعیین کنندگان انتخابات آستارا و لوندويل است و این موقعیت بیژن را بیستر می کند ... بنابر نظر سنجی تمام ک های مطرح آستارا و استارا می دانند در صورت قر ار گرفتن حاج بیژن در کنار آنها پیروزی صد در صد را تضیمین می شود در صدد جذب وی درستاد های خود هستند ..حتی بعضی از ک دا های مطرح بوی قول فرمانداری بندر استاغرا بعداز موفقیت دادند از جمله یکی از ک داهای که در دروه قبل رد صلاحیت شده بود و در جمع دوستانش گفته من صلاحیتم را می گیرم و اگر موفق بشوم بیژن را به ستاد خودم بیاورم پیروزی من در انتخابات صد در صد هست و قول می دهم اگر وی به ستاد من بیاید بمحض پیرزوی در انتخابات وی را بعنوان فرماندار آستارا منصوب کنم...
منبع درد نیوز dardnews.ir
ااطلاعیه تغییر برنامه هفته : یکشنبه 1394/04/28
به علت شرایط جوی ووجود بارندگی برنامه این هفته در مسیر نیارق - آبشار لاتون - کوته کومه لوندويل برگزار خواهد شد .در صورت تمایل به شرکت در برنامه لطفا با شمار ه 09141544178 تماس حاصل فرمایید .
چتر ها را باید بست..زیر باران باید رفت....
آستارایم گوشه ای بهشت است اا دارستانی شهرستان آستارا ساختمان «رئیس حیاطی» آستارا ثبت ملی می شود قلعه تک آغاج طرق مظفری بقعه سیدمحمد دوست بقعه شیخ تاج الدین محمد خیوی بقعه پیرقطب الدین مدرسه شهیدمدنی زاده ابراهیم و قاسم سیبلی دبیرستان حکیم نظامی قلعه شیندان پناهگاه حیات وحش لوندويل بازار بزرگ ساحلی آستارا تالاب بین المللی استیل عباس آباد و آق ساحل آستارا چشمه آب گرم علی داشی پارک جنگلی بی بی یانلو کانرود (آستارا) کوته کومه آستارا تله ک ن حیران آستارا حیران، مشاهیر، چهر های ماندگار گیلان مدرسه حکیم نظامی آستارا تاریخچه بندر آستارا- تصاویر موقعیت شهربندری آستارا کیوان اسد پور -سوابق و ع ک دا های مطرح دوره دهم آستارا -تحلیل هشتم مشاهیر و چهر های ماندگار بندر استارا و لوندويل ... مشاهیر، چهر های ماندگار تالشان ایران مشاهیر، چهر های ماندگار گیلان
تاریخچه آستارا (گردشگری ، مذهبی و و جغرافیایی و حیات وحش و..)
مسابقه سه جانبه دوستانه تکواندو دختران گرامی داشت سالروز هفته دفاع مقدس در تاریخ 31/06/93 در خانه تکواندو سالن هلال احمر آستارا برگزار شد.این مسابقه در تمامی رده های و اوزان مختلف سنی( سال-نونهال-نوجوان و جوان) با شرکت مجموع 42 نفر بازیکن از سه تیم شرکت کننده (خانه تکواندو آستارا،پدرام آستارا،طوفان لوندويل ) برگزار گردیدکه به نفرات برتر هر وزن حکم و مدال قهرمانی اهدا شد . روابط عمومی هیات تکواندو شهرستان آستارا
واقعا جای بس تاسف است با اینکه محیط بانان زحمت کش و ریس اداره حفاظت محیط زیست و صدهها نفر مردم آستارا به کمک آتش نشانی آستارا و لوندويل آتش حیات وحش را خاموش د و آتشی در مله عام..متاسفانه معاون آستارا با خبرنگار خبر گزاری تسنیم مصاحبه و می گوید ..حیات وحش آتش نگرفته است و دفعه پیش هم بخاطر مخفی کاری معاون فرماندار یک تار ونیم حیات وحش سوخت همه چیز را می بیند
که یک تار نیم حیات وحش هم سوخت علت کمبود نیرو و عدم امکانات است بجای مخفی آتش سوزی امروز در حیات وحش ای کاش نیروهای محیط بان را زیاد کنید و امکانات وسیله نقیله و دروبین مداربسته بدهید..تا این اتفاقات نیافتد بخدا من بعنوان محیط بان با بقیه دوستانمان تا امشب ناراحت و گریه کنان هستیم
یک محیط بان از آستارا
ین و ضابطین و اجرای احکام ۱۷ تار زمین حیات وحش و بیت المال که توسط یک شرکت غیر تی ( مجتمه صدف آستارا ) تصرف شده بود حاضر شدند ..مدیر مجتمع تعهد داد تا سه روز خود شخصا ساز و ساز غیر قانونی را ت یب کند و سه روز دیگر اداره منابع طبیعی رسما بیت المال و ۱۷ تار حیات وحش را تحویل می گیرند ..مرد م آستارا از اینکه ۱۷ تار حیات وحش و ساحل آستارا ( بیت المال ) از دست یک شرکت غیر بومی با حکم قانون بازپ می گیرند خوشحال هستند و از دادگستر ی و ری ساداره منابع طبیعی و فرکاندار و مسئولان مربوطه متشکرم و از اعمال قانون و جدیت بدون تعارف بودن دستگاه قضا خوشحال هستند ... درد نیوز + نوشته شده در دوشنبه نهم تیر 1393ساعت 12:3 توسط خبر گزاری و محیط زیست جهانی | نظر بدهید 17 تار حیات وحش لوندويل ( مجتمع ساحلی صدف )به بیت المال دوشنبه باز پس گرفته می شود دوستداران و م عان محیط زیست آستارا و کشور از قاطیعت دادگستری آستارا و اداره منابع طبیعی آستارا از بابابت باز پس گیریی 17 تار حیات وحش ( بیت المال ) تقدیر و تشکر می کنند .. بعداز سالها تلاش حفافظان منابع طبیعی و محیط زیست بخصو ص ریس اداره منابع طبیعی آستارا و پی گیریی جدی و قانونمند دادگستری آستارا و گیلان ...17 تار مجتمع ساحلی صدف سیبلی آستارا بعداز 23 سال تصرف از شرکت سرمایه گذاری جهانگردی ( شرکت غیر تی ) بازپس و بیت المال ( اداره منابع طبیعی آستارا صاحب ملک و اداره حفاظت محیط زیست قایم مقام حفاظت از حیات وحش لوندويل ) گرفته می شود و کلا خلع ید با حکم قضایی می شود و فردا آ ین روز اخطار یه است و شرکت سرمایه گذاری جهانگردی ( شرکت غیر تی ) متصرف 17 تار حیات وحش و ساحل لوندويل به حکم قانون گردن نهاده و فردا 17 تار را تخلیه و در اختیار قانون ( اداره منبع طبیعی آستارا- اداره حفاظت محیط زیست آستارا ) قر ار می گیرد بحکم قانون .. م عان محیط زیست از قاطعیت و جدیت دادگستری آستارا و اداره منابع طبیعی از باز پس گیریی 17 تار بیت المال و حیات وحش و ساحل تقدیر و تشکر می کند و مردم شهرستان استارا از اینکه 17 تار حیات وحش به بیت المال بر می گردد ابراز سندی و خوشحالی می کنند ..23 سال بود...؟ یک منبع موثق که خواست نامش فاش نشود گفت : یکی از علل خلع ید 17 تار حیات وحش ساخت و ساز غیر مجاز و مغایر با تفاهم نامه بوده است و تمام ساخت ساز بتونی ت یب می شود تا حیات وحش به روز اول بر گرد اما طرح سالمسازی و پلاژهای چوبی ت یب نمی شود . منبع مطلع گفت : افرادی در صدد هستند به بهانه استفاده شخصی بنام سرمایه گذار ..جلسات متعدد با بعضی آقایون می گذرند بدانند مطابق حکم قانون چون شرکت متصرف ساخت و ساز غیرز قانونی نموده است حکم خلع ید گرفته شد..در صورتیکه اگر قرار باشد طرح سالمسازی سه ماه در این مجتمع که پول حصار بتونی را سازمان محیط زیست داده است ..اجرا شود منوط به این است هیچ ساخت و سازی بتونی در 17 تار انجام نشود وفقط برای طرح شنا مورد استفاده قرار خواهد گرفت وی تصریح کرد : بعضی ها با خیال خام با افرادی مذاکراتی داشته اند قراردادی های غیر قانونی 50 میلیارد تومانی و... که در این مجتمع ساخت و ساز انجام دهند بدانند قانون چنین اجازه ای به آنها نخواهد داد..و اگر قرار هم باشد منبعد طرح سالمسازی در این جا اجرا شود فقط محدود و باتعهد عدم ساخت و ساز باشد .. وی پشنهاد کرد : چون قانون اجازه ساخت و ساز در حیات وحش و محی طزیست نمی دهد ووپشنهاد می کنیم...این مجتمع در سه ماهه تابستان به شرکت تعاونی توسعه و عمرا ن بخش و شهر لوندويل بصورت استجاری داده شود فقط برای اجرای طرح سلامت و در سایر فصول بدون دست زدن به درختان و حیات وحش بعنوان مجتمع تفریحی و پارک طبیعت گردی استفاده شود... منبع مطلع گفت : خیال افرادی که با یک فرد ن سرمایه گذار اردبیلی و چند سرمایه گذار غیر بومی ساخت و باخت نمودند تا با سرمایه گذاری به ساخت و ساز بپر دازنند راحت باشد قانون چنین تعرض و ساخت و سازی و ت یب محیط زیست و ح17 تار حیات وحش ( مجتمع ساحلی صدف سیبلی ) را نخواهند داد .. هر کار می کنند از نظر قانونی پوچ و عبس است ...همانطوریکه قانون ( اداره منابع طبیعی و داگستری ) فردا دوشنبه خلع ید می کند از دست شرکت سرمایه گذاری جهانگردی ...اگر بنابر ساخت وباخت هم این کار انجام شود ..مطمن باشند با پی گیریی قانونی در اینده نزدیک همانند حکم قانونی فردا در آینده چنین آینده ای در انتظار آنهاست.. دوستداران و م عان محیط زیست آستارا و کشور از قاطیعت دادگستری آستارا و اداره منابع طبیعی آستارا از بابت باز پس گیریی 17 تار حیات وحش ( بیت المال ) تقدیر و تشکر می کنند .. منبع: درد نیوز :dardnews.ir
شهروز قلی نژاد،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرزی بندر آستارا خاطرنشان کرد: بر اثر نزاع دو رأس مرال نر و ورود شاخ های مرال بزرگ به قفسه و ریه مرال دیگر، علیرغم تلاش های مأموران و کارشناسان محیط زیست گیلان و دامپزشک، مرال مصدوم تلف شد. وی مهمترین عامل مرگ مرال مصدوم را جراحات عمیق و خونریزی شدید عنوان کرد و ادامه داد: نزاع بین دو نر در حیات وحش، طبیعی است و این غریزه بیشتر در مرحله بانگی و جفت گیری خودنمایی می کند. قلی نژاد توضیح داد: اینگونه نزاع بین مرال های نر نیز در سال های گذشته در پناهگاه حیات وحش لوندويل رخ داده و به دلیل متفاوت بودن جراحات، حیوان مصدوم مداوا شده است. وی در پایان با انتقاد از برخی رسانه ها که بدون بررسی موضوع، علت مرگ مرال مصدوم را تزریق مواد بی هوشی توسط تیم کارشناسی محیط زیست قید کرده بودند، تصریح کرد: مرگ مرال مذکور پیش از ورود تیم کارشناسی و دامپزشک صورت پذیرفت و شدت خونریزی پس از نزاع سبب شد تا گزارش سریع محیط بان جهت اعزام تیم کارشناسی به محل پناهگاه، اجازه مداوا را ندهد. پناهگاه طبیعت گردی و حیات وحش «لوندويل» با مساحت ۱۰۴۷ تار در جنوب شهر مرزی بندر آستارا واقع شده و از چند بخش جنگلی، جلگه ای، تال و ساحلی در نوار دریای خزر تشکیل شده است. این پناهگاه در تاریخ ۱۳۵۲ به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده کشور شناخته شد و در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۵۴ براساس مصوبه ۶۳ شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیوست. از محوطه ۲۰۰ تاری فنس کشی شده این پناهگاه، بالغ بر ۶۰ تار به شکل محصور برای نگهداری ۹ رأس مرال (۳ نر و ۶ ماده) و ۶ رأس ن زرد ایرانی اختصاص یافته است.