قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران
قرعه یکی از قواعد فقه ی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی

مشخصات فایلتعداد صفحات
23


حجم
0 کیلوبایت


فرمت فایل اصلی
doc


دسته بندی
فقه و حقوق ی
توضیحات کامل

چکیده :"قرعه" یکی از قواعد فقه ی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی.  مشهور است: «القرعه لکل امر مشکل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع‌اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا که متاثر از فتاوی قضایی راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.
فهرست مطالب
چکیده
قرعه چیست؟
الف) قرعه در لغت
ب) قرعه در اصطلاح
ج) انواع قرعه
د) ماهیت قرعه
ه) قرعه اصل یا اماره
مستندات قاعده‌ی قرعه
الف) قرعه در قرآن
ب) قرعه در سنت و اخبار
ج- اجماع و قرعه
مصادیق قرعه در فقه و حقوق
الف) مصادیق قرعه در فقه
قرعه در قوانین موضوعه ایران
الف- قرعه در قانون مدنی
ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی
ج- قرعه در قانون مجازات ی
بحث و نتیجه
منابع


توضیحات بیشتر وصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و قرعه در فقه و حقوق ایران
قواعد فقه ی
قرعه"/>
کارتحقیقی بررسی قاعده ا ام در فقه و حقوق ایرانکارتحقیقی-بررسی-قاعده-ا ام-در-فقه-و-حقوق-ایران کارتحقیقی بررسی قاعده ا ام در فقه و حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه چکیده قاعده فقهی ا ام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب ی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فایل
کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایرانکارتحقیقی-بررسی-قاعده-اقدام-در-حقوق-مدنی-ایران کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 48 صفحه چکیده یکی از مسقطات ضمان در حقوق قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه ب فایل
کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایرانکارتحقیقی-بررسی-قاعده-فراغ-دادرس-در-حقوق-ایران کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 73 صفحه چکیده مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قاعده ای معروف به قاعده «فراغ دادرس» بر دادرسی مدنی کشور حاکم بود: «قاضی پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.» توضیح آنکه «از هنگامی که قاضی رای نها فایل
91486560941674730127.jpgقاعده استرداد یا محاکمه یکی از بنیانی ترین اصول حقوق بین الملل کیفری محسوب می گردد که در کنار اصولی مانند اصل قانون بودن جرم و مجازات و اصل برائت مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله کوتاه به بررسی آ ین تحولات صورت گرفته راجع به قاعده استرداد یا محاکمه در کمیسیون حقوق بین الملل در قالب دو بخش خواهیم پرداخت. با این حال جهت مقدمه ای بر قاعده مزبور در بخش اول مفهوم قاعده استرداد یا محاکمه و عرفی یا معاهداتی بودن آن آورده خواهد شد و سپس در بخش دوم به فعالیت های صورت گرفته در سطح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به قاعده استرداد یا محاکمه و در نهایت آ ین تحولات صورت گرفته در باب این قاعده در کمیسیون حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.
تحقیق قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران با تکیه بر دیدگاههای (ره) تاریخ ایجاد 13/07/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 24 قیمت: 2400 تومان حجم فایل: 35 kb تعدادمشاهده 4

فهرست مطالب
چکیده
قرعه چیست؟
الف) قرعه در لغت
ب) قرعه در اصطلاح
ج) انواع قرعه
د) ماهیت قرعه
ه) قرعه اصل یا اماره
مستندات قاعده ی قرعه
الف) قرعه در قرآن
ب) قرعه در سنت و اخبار
ج- اجماع و قرعه
مصادیق قرعه در فقه و حقوق
الف) مصادیق قرعه در فقه
قرعه در قوانین موضوعه ایران
الف- قرعه در قانون مدنی
ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی
ج- قرعه در قانون مجازات ی
بحث و نتیجه
منابع


قرعه چیست؟
الف) قرعه در لغت:
واژه قرعه «sort , lot»: (جعفری لنگرودی، 4/ذیل واژه) در لغت معانی مختلفی دارد. برخی آن را بیم و ترس و نگرانی معنا کرده اند،(همان) و برخی دیگر آن را مترادف سهم و نصیب دانسته اند ( محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قتیبی،ذیل واژه ) و حتی برخی این واژه را به «خیار المال»معنا نموده اند (سعید، ابوحبیب،ذیل واژه) ابن فارس و راغب اصفهانی آن را به زدن به چیزی معناکرده است. (ابن فارس، 5/72 و راغب اصفهانی، 416) در القاموس الفقهیه قرعه را هم معنا با ضرب و زدن، بیم و نگرانی، آمدن ناگهانی، و نصیب آورده است. (همان) برخی از فقها قرعه را هم معنا با سهم (تیر) هم معنا دانسته اند زیرا معمولا قرعه را با تیر انجام می دادند. (ابن رشد، به نقل موسوعه جمال عبدالناصر،11/222)
ب): قرعه در اصطلاح
قرعه را راهی دانسته اند که با آن تقسیم سهام و پایان دادن به اختلاف ها و نزاع های مالی صورت می گیرد. مشهور است بین فقها که «القرعه لکل امر مشکل »( سید محمد حسینی، ذیل واژه) برخی در اصطلاح، قرعه را نام اشیایی دانسته اند که با علامت از آنها برای فصل خصومت و یا تمیز حق و ناحق در حدود عرف و عادت بهره می گیرند. (جعفری لنگرودی، همان، غیاث اللغات، ذیل واژه) بنابراین مطابق تعریف اول قرعه یکی از طرق و روش های حل و فصل اختلاف است اما بنابر تعریف دوم قرعه نام اشیا و ابزاری است که در یکی از روش های حل و فصل دعاوی بکار می رود. اما با اندک درنگ و آنچنانکه از لحن فقها بر می آید تعریف نخست که قرعه را نام یکی از روش های حل و فصل می داند به واقعیت نزدیک تر است.
کلمات کلیدی مرتبط:
تحقیق قاعده ی قرعه ,در فقه و حقوق ایران , با تکیه بر دیدگاههای , (ره) ,قرعه چیست؟ ,الف) قرعه در لغت ,ب) قرعه در اصطلاح ,ج) انواع قرعه ,د) ماهیت قرعه ,ه) قرعه اصل یا اماره ,مستندات قاعده ی قرعه ,الف) قرعه در قرآن ,ب) قرعه در سنت و اخبار ,ج- اجماع و قرعه ,مصادیق قرعه در فقه و حقوق ,الف) م, مقالات مرتبط در این دسته تحقیق بررسی قصاص اعضای بدن و پیوند اعضا رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاکید بر دیدگاه (ره)
بررسی تطبیقی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و - نبی اله نعمتی چکیده : در همه نظام های حقوقی دنیا هر باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد می باشد. در حقوق کامن لا دارا شدن غیر عادلانه به عنوان منبع تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می شود در بر می گیرد.
تحقیق رشته حقوق عنوان تحقیق: بررسی قاعده درأ بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه یه تعداد صفحات: 13 صفحه فرمت فایل: pdf ادامه مطلب
تحقیق قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران با تکیه بر دیدگاههای (ره) تاریخ ایجاد 13/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 24   قیمت: 2400 تومان   حجم فایل: 35 kb  تعدادمشاهده  4  
فهرست مطالب
چکیده
قرعه چیست؟
الف) قرعه در لغت
ب) قرعه در اصطلاح
ج) انواع قرعه
د) ماهیت قرعه
ه) قرعه اصل یا اماره
مستندات قاعده‌ی قرعه
الف) قرعه در قرآن
ب) قرعه در سنت و اخبار
ج- اجماع و قرعه 
مصادیق قرعه در فقه و حقوق
الف) مصادیق قرعه در فقه
قرعه در قوانین موضوعه ایران
الف- قرعه در قانون مدنی
ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی
ج- قرعه در قانون مجازات ی
بحث و نتیجه
منابع
 
 
 
 
 
 
قرعه چیست؟
الف) قرعه در لغت: 
واژه قرعه «sort , lot»: (جعفری لنگرودی، 4/ذیل واژه) در لغت معانی مختلفی دارد. برخی آن را بیم و ترس و نگرانی معنا کرده‌اند،(همان)  و برخی دیگر آن را مترادف سهم و نصیب دانسته‌اند ( محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قتیبی،ذیل واژه ) و حتی برخی این واژه را به «خیار المال»معنا نموده‌اند (سعید، ابوحبیب،ذیل واژه) ابن فارس و راغب اصفهانی  آن را به زدن به چیزی معناکرده است. (ابن فارس، 5/72 و راغب اصفهانی، 416)  در القاموس الفقهیه  قرعه را هم معنا با ضرب و زدن، بیم و نگرانی، آمدن ناگهانی، و نصیب آورده است. (همان) برخی از فقها قرعه را هم معنا با سهم (تیر) هم معنا دانسته اند زیرا معمولا قرعه را با تیر انجام می دادند. (ابن رشد، به نقل موسوعه جمال عبدالناصر،11/222)
ب): قرعه در اصطلاح
قرعه را راهی دانسته‌اند که با آن تقسیم سهام و پایان دادن به اختلاف‌ها و نزاع های مالی صورت می‌گیرد. مشهور است بین فقها که «القرعه لکل امر مشکل »( سید محمد حسینی، ذیل واژه) برخی در اصطلاح، قرعه  را نام اشیایی دانسته اند که با علامت از‌آنها برای فصل خصومت و یا تمیز حق و ناحق در حدود عرف و عادت بهره می گیرند. (جعفری لنگرودی، همان، غیاث اللغات، ذیل واژه) بنابراین مطابق تعریف اول قرعه یکی از طرق و روش‌های حل و فصل اختلاف است اما بنابر تعریف دوم قرعه نام اشیا و ابزاری است که در یکی از روش‌های  حل و فصل دعاوی بکار می‌رود. اما با اندک درنگ و آنچنانکه  از لحن فقها بر می‌آید تعریف نخست که قرعه را نام یکی از روش‌های حل و فصل می داند به واقعیت نزدیک‌تر است.
کلمات کلیدی مرتبط:
تحقیق قاعده ی قرعه ,در فقه و حقوق ایران , با تکیه بر دیدگاههای , (ره) ,قرعه چیست؟ ,الف) قرعه در لغت ,ب) قرعه در اصطلاح ,ج) انواع قرعه ,د) ماهیت قرعه ,ه) قرعه اصل یا اماره ,مستندات قاعده‌ی قرعه ,الف) قرعه در قرآن ,ب) قرعه در سنت و اخبار ,ج- اجماع و قرعه ,مصادیق قرعه در فقه و حقوق ,الف) م, مقالات مرتبط در این دسته تحقیق بررسی قصاص اعضای بدن و پیوند اعضا رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاکید بر دیدگاه (ره)
چکیده همان طور که در مقدمه در مورد اهمیت قاعده قرعه در شریعت ی و جامعه کنونی بحث خواهد گردید. ما در این مختصر سعی مان بر آن است ابتدائاً، مفهوم قاعده قرعه و مضمون آن را از نظر لغت و اصطلاح علما و فقهای عظام بررسی کرده و سپس جایگاه فقهی آن را در مکتب فقه اهل بیت بیان نماییم و سپس در مورد اثبات حجیت این قاعده از کتاب، سنت بناء عقلا و عقل برآمدیم و علی الخصوص در باب بناء عقلا و عقل نظرات علماء عظام و تجزیه و تحلیل آن ها را بر شمرده ایم. تهیه کنندگان : محمداحمدلو - کاظم محبیان - صادق ماستری فراهانی - علی شازده احمدی
قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبال و قرعه دشواری که برای تیم ملی فوتبال ایران رقم خورد، همچنان در محافل مختلف مورد بحث است.
جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنیجایگاه-قاعده-احسان-در-حقوق-مسئولیت-مدنیجایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی فایل
قرعه کشی رقابت های فوتبال انتخ قهرمانی زیر 19 سال آسیا در سال 2018 در کوالالامپور ما ی برگزار شد که علاوه بر تیم جوانان ایران 42 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.
قرعه کشی رقابتهای جایزه بزرگ باکو عصر پنجشنبه برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران با یک قرعه سخت و دشوار کار خود را در این رقابتها آغاز می کنند.
قرعه کشی رقابتهای جایزه بزرگ باکو عصر پنجشنبه برگزار شد و طی آن نمایندگان ایران با یک قرعه سخت و دشوار کار خود را در این رقابتها آغاز می کنند.
مراسم قرعه کشی دور گروهی مرحله نهایی جام جهانی جوانان در کره جنوبی در حالی برگزار می شود که دو ستاره مطرح آرژانتینی در آن حضور خواهند داشت.
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد و شما می توانید از طریق سایت ورزش سه، به صورت زنده این قرعه کشی را دنبال کنید.
قرعه کشی بانک ها در نیمه دوم سال. بعد از برگزاری قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک های ملی،ملت، انصار،مسکن، سینا،پارسیان وکشاورزی نوبت به معرفی دیگر قرعه کشی ها در نیمه دوم سال شده است.در زیر لیستی از قرعه کشی بانک های مختلف آورده شده است : ادامه مطلب

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
بایسته های حقوق بین الملل خصوصینگارش: محمد سلجوقیتعداد صفحات: ۴۰۰قیمت: ۲۵،۰۰۰ تومانچاپ: بنیاد حقوقی میزان•گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر به قلم نویسنده محترم:•کتاب حاضر مشتمل بر ۵ کتاب می باشد:•کتاب اول: کلیات-موضوع حقوق بین الملل خصوصی-تحول تاریخی حقوق بین الملل خصوصی-منابع حقوق بین الملل خصوصی•کتاب دوم: تابعیت-نظریه کلی تابعیت-جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران-قاعده های اسلوب کنونی تابعیت ایران-دلایل و دعاوی تابعیت•کتاب سوم: اقامتگاه-کلیات-اقامتگاه اشخاص حقیقی در حقوق مثبت ایران-اقامتگاه اشخاش حقوقی در حقوق مثبت ایران•کتاب چهارم: وضعیت بیگانگان-کلیات-وضعیت اشخاص حقیقی بیگانه در حقوق مثبت ایران-وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در ایران•کتاب پنجم: تعارض قوانین-نقش تاریخی مکتب های حقوقی مختلف در تکوین و تکامل نظریه تعارض قوانین-قلمرو شیوه تعارض قوانین-مسائل ناشی از ارتباط میان نظام های حقوقی مختلف به هنگام اعمال قاعده تعارض قوانین-چگونگی عمل به شیوه تعارض قوانین-موانع اعمال قاعده تعارض قوانین یا اجرای قانون صالحصفحات نخست کتاب حاضر در قالب فایل pdf، به پیوست تقدیم می گردد.•کانال رسمی بنیاد حقوقی میزان در تلگرام:•شماره فروشگاه مرکزی جهت ید:02166467770
فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ضمن توضیح مکانیزم قرعه کشی جام جهانی قرعه نمادین برای تیم ها را پیش بینی کرده است.
کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایرانکار-تحقیقی-بررسی-اماره-تصرف-«قاعده-ید»-و-جایگاه-آن-در-قانون-مدنی-ایران کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 30 صفحه چکیده در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد؛ برخی از آنها فقط قاعده ای فقهی است و بعضی، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال می شود. از فایل
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
وبسایت رسمی برنامه نود - قرعه کشی دور یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان برگزار شد. به گزارش وبسایت نود، قرعه کشی دور بعدی رقابت های جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال برگزار شد. دیدارهای مرحله 1/8…
نمایندگان مجلس شورای ی قاعده افزایش حقوق کارکنان ت را برای سال آینده تعیین د.
به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، قرعه کشی دور یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان برگزار شد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا قرعه کشی شد اما عده ای ادعا می کنند که در این قرعه…
شفقناورزشی- شفقناورزشی- قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان و قرار گرفتن رئال برابر اتلتیکو، واکنش زیادی در فضای مجازی به دنبال داشته است. در شرایطی که دستکاری در قرعه کشی های لیگ قهرمانان سوژه اصلی…
قرعه کشی رقابت های فصل چهاردهم لیگ برتر فوتبال در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد و 16 تیم لیگ برتر از برنامه های دیدارهای خود در لیگ برتر آینده مطلع شدند. قرعه کشی مسابقه های فصل چهاردهم لیگ برتر، توسط غلامرضا بهروان، افشین پیروانی و هادی طباطبایی انجام شد.
برای اولین بار پیش از قرعه کشی لیگ برتر از قبل زمان داربی پایتخت مشخص نیست و ممکن است این دیدار توسط قرعه کشی در هر یک از 15 هفته ممکن انجام شود. بقیه در ادامه مطلب
قرعه کشی رقابت های فصل چهاردهم لیگ برتر فوتبال در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد و 16 تیم لیگ برتر از برنامه های دیدارهای خود در لیگ برتر آینده مطلع شدند. قرعه کشی مسابقه های فصل چهاردهم لیگ برتر، توسط غلامرضا بهروان، افشین پیروانی و هادی طباطبایی انجام شد.
برای اولین بار پیش از قرعه کشی لیگ برتر از قبل زمان داربی پایتخت مشخص نیست و ممکن است این دیدار توسط قرعه کشی در هر یک از 15 هفته ممکن انجام شود. بقیه در ادامه مطلب