فرقه منحرف و زیاد خواه و

سایتهای فرقه رجوی خبر فوت زن نگون بخت بنام فریده ونایی در آلبانی درج کرده و نوشته این بیست وسومین قربانی محاصره دارویی و پزشکی می باشد !
سایت فرقه مافیایی رجوی در ادامه خبر از قول مریم قجر چند سطری نوشته تا وانمود کند مریم قجر به خاطر فوت این زن نگون بخت ماتم زده است !

همچنین فوت این زن نگون بخت به محاصره دارویی و پزشکی ربط داده که معلوم نیست در آلبانی از کدام محاصره دارویی و پزشکی سخن می گویند !

اما واقعیت چیست ؟

این اولین زن نگون بختی نیست که در فرقه رجوی به خاطر بیماری فوت می کند و طبعآ ا ی هم نیست و تا زمانی که اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی رجوی زنباره و دیگر سران فرقه هستند چه مرد و یا زن خواه نا خواه سرنوشتی بهتر از این در انتظارشان نیست چون شخص رجوی و مریم قجر برای فرار از پاسخگویی به خون و جنازه بیشتر نیاز دارند تا یک ادم سالم ...
برای مطالعه کامل به ادامه مطلب مراجعه شود
دوری و فاصله گرفتن از افه ها، برای جماعت پیشرفته شادمانی فراهم می کند، اما اعضای فرقه گنابادی با سجده در مقابل بزرگان خود کار را به جایی رسانده اند که می توان از آن ها به عنوان بت پرستان عصر علم و تکنولوژی یاد کرد.
شکی در این نیست که اهم اعضای فرق مختلف با راه و روشهایی که شیوخ و اقطاب فرقه ها از دیر زمان برایشان تبیین نموده اند راه به بی راهه می برند، فرقه صوفی گنابادی یکی از همین فرقه های منحرف است که با توجه به این که جهان امروزی د ی پیشرفت علم و تکنولوژی می باشد, در اغلب مجالس باز هم اعضای این فرقه تشویق به سجده اقطاب و ب ایی مراسمات دست بوسی و پابوسی می کنند!! یوسف مردانی از شیخ المشایخ فرقه گنابادی در یکی از مجالس سخنرانی اذعان کرد که از راه بت پرستی به خدا پرستی می رسیم!!. اعتراف سریع مردانی صدقعلی شاه فرقه گنابادی در این برهه از زمان که جای بسی تامل دارد، به نوعی سر پوش نهادن به اعمالی است که انتشار تصاویر و های این مجالس، برای خود اعضای فرقه سئوال برانگیز شده است، شیخ الشیوخ فرقه برای توجیه اعضاء و سر شیره به اصطلاح فقرا در سخنرانی خود اینگونه گفت که از راه بت پرستی به خدا پرستی می رسیم!!. سرخوردگی بعد از هر عمل ناشایست گریبانگیر آن شخص می شود. http://94.182.147.237/files/fa/news/1395/8/5/4364_581.mp3
آیا وه ت یک فرقه دست ساز است؟ آیا اصولا ارتباطی میان این فرقه با وجود دارد؟ فرق وه ت با اهل سنت چیست؟ آیا وه ت فقط با شیعیان سر ناسازگاری دارد؟ برای آشنایی با این فرقه ساخت انگلیس با گزارش ویژه مشرق همراه شوید.
آیا وه ت یک فرقه دست ساز است؟ آیا اصولا ارتباطی میان این فرقه با وجود دارد؟ فرق وه ت با اهل سنت چیست؟ آیا وه ت فقط با شیعیان سر ناسازگاری دارد؟ برای آشنایی با این فرقه ساخت انگلیس با گزارش ویژه مشرق همراه شوید.
کتاب «فرقه ها و انشان» به زبان فرانسه،در ۲۰۸ صفحه و توسط خانم دومینیک بیتون، محقق و نویسنده صاحب نام فرانسوی در ناحیه آنژو فرانسه و با قیمت ۱۳٫۹۰ یورو منتشر شده است.این کتاب نگاهی عمیق به خطر حضور و فعالیت فرقه ها در جامعه فرانسه داشته و با استفاده از روش های علمی، تجربیات و منابع بسیار زیاد از اعماق و مکانیزم های ایدئولوژی درونی آنان حرف زده است.
اقای بازوند ( محب خواه)خانم عاکفی ( محب خواه)اقای عالیخوان ( محب خواه)خانم اقا مهدی ( باقریه)خانم اسماعیلی ( باقریه)حسین کاظمی ( محب خواه)حمید عبدالملکی ( محب خواه)حسین فیضی ( محمد علی برخورداری - علم صنعت)
به واضع روشن است که این فرقه با کمک صهیونیسم توانسته حتی در مساجد ما نفوز کند.و توانسته اند با روش های مختلف ارزش های مهم دینی ما را برای خودمان پیش پا افتاده کنند.نفوز افرادی که به این ارزش ها اعتقاد دارد در سازمان ها واداره جات و...موجب شده که معماری ی در بسیاری از شهر های ایران باب شود واین امر نفوز بیش از حد این فرقه در فرهنگ ایرانی ی را نشان میدهد. ومایع ننگ است
أبان می گوید سلیم گفت: شنیدم که حضرت على ع از رئیس یهودیان سؤال فرمود: شما به چند فرقه تقسیم شده ­اید؟ او گفت: بر فلان تعداد و فلان گروه. حضرت علی ع فرمود: دروغ گفتی. آنگاه رو به مردم کرده و فرمود: اگر شرایط حکومت برای من مهیا می شد، بین اهل تورات با توراتشان و بین اهل انجیل با انجیلشان و بین اهل قرآن با قرآنشان قضاوت می . یهودیان به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند که هفتاد فرقه از آنان در آتش جهنم جای دارند و یک فرقه در بهشت، آن یک فرقه انی هستند که پیرو یوشع بن نون وصیِّ حضرت موسی ع شدند. یان نیز به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که هفتاد و یک فرقه آنان در آتش جهنم جای دارند و یک فرقه در بهشت و آن یک فرقه انی هستند که پیرو شمعون وصیِّ حضرت عیسی ع شدند و این امت ( یعنی امت ) به هفتاد و سه فرقه تقسیم شدند که هفتاد و دو فرقه آنان در آتش جهنم جای دارند و یک فرقه در بهشتند و آن یک فرقه انی هستند که از وصیِّ حضرت محمد ص تبعیت و پیروی د. -در این هنگام حضرت ع با دست به خود می زد.- سپس حضرت ع فرمود: سیزده فرقه از آن هفتاد و سه فرقه اهل محبت و دوستی با من هستند که از میان آنان نیز یک فرقه در بهشت جای دارند و دوازده فرقه دیگر در آتش جهنم.[1] [1] - کتاب الفبای شیعه اسرار آل محمد(ص)، سلیم بن قیس هلالی، نشر آرام دل، ترجمه محمد اسکندری، حدیث سی و دوم، ص 265
أبان می گوید سلیم گفت: شنیدم که حضرت على ع از رئیس یهودیان سؤال فرمود: شما به چند فرقه تقسیم شده ­اید؟ او گفت: بر فلان تعداد و فلان گروه. حضرت علی ع فرمود: دروغ گفتی. آنگاه رو به مردم کرده و فرمود: اگر شرایط حکومت برای من مهیا می شد، بین اهل تورات با توراتشان و بین اهل انجیل با انجیلشان و بین اهل قرآن با قرآنشان قضاوت می . یهودیان به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند که هفتاد فرقه از آنان در آتش جهنم جای دارند و یک فرقه در بهشت، آن یک فرقه انی هستند که پیرو یوشع بن نون وصیِّ حضرت موسی ع شدند. یان نیز به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که هفتاد و یک فرقه آنان در آتش جهنم جای دارند و یک فرقه در بهشت و آن یک فرقه انی هستند که پیرو شمعون وصیِّ حضرت عیسی ع شدند و این امت ( یعنی امت ) به هفتاد و سه فرقه تقسیم شدند که هفتاد و دو فرقه آنان در آتش جهنم جای دارند و یک فرقه در بهشتند و آن یک فرقه انی هستند که از وصیِّ حضرت محمد ص تبعیت و پیروی د. -در این هنگام حضرت ع با دست به خود می زد.- سپس حضرت ع فرمود: سیزده فرقه از آن هفتاد و سه فرقه اهل محبت و دوستی با من هستند که از میان آنان نیز یک فرقه در بهشت جای دارند و دوازده فرقه دیگر در آتش جهنم.[1] [1] - کتاب الفبای شیعه اسرار آل محمد(ص)، سلیم بن قیس هلالی، نشر آرام دل، ترجمه محمد اسکندری، حدیث سی و دوم، ص 265
متأسّفانه چنانکه می دانیم بعداز رحلت جانسوز رسول أکرم ص فرقه های مختلفی درمیان مسلمین پدید آمدند که تعدادشان بسیار زیاد است و این مقاله به هیچ وجه گنجایش ذکر همة آنها را ندارد و برای اطّلاع از أحوال و عقاید آنها باید به کتب مفصّلی مراجعه شود که دربارة فرقه های گوناگون جهان ، تألیف شده اند. أمّا در اینجا فقط به عنوان نمونه به ذکر چند فرقه از فرقه هایی که تعدادی از آنها خود را دوستدار حضرت علیّ بن أبی طالب(ع) معرّفی می د اکتفا می کنیم تا خوانندة محترم بداند که مسأله ای مشابه مسألة پسر حضرت حسن عسکری(ع) و غیبت او، قبلاً نیز درمیان مسلمین سابقه داشته، سپس در مقالة حاضر موضوع «مهدی موعود و غیبت او» و روایات مربوط به این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم.
اوشوٰ یک عرفان نوظهور زمینی


حسب وقایع مشاهده شده در گوشه گوشه ایران، زمینه های «تخته قاپو » و تمرکز پیروان فرقه های سابق الذکر در مناطق مهم فراهم شده است. این عمل به منظور اجرای «استراتژی ایجاد مجمع الجزایر فرقه ها» در ایران صورت می گیرد. نباید فراموش کرد که عموم فرقه ها ـ چه فرقه های نوظهور و چه تجدید حیات یافته، مانند بهائیت ـ از یک آبشخور سیراب، هدایت و حمایت می شوند.
بنام خدا خانواده ها و انی که عزیزی از آنها در اسارت فرقه رجوی هست برایشان خیلی سخت است که عزیزشان مدتهاست با آنها تماس نداشته و یا به آنها سری نزده. ولی آیا عدم تماس با خانواده و ملاقات با خانواده خواست اسیران در بند فرقه هست یا داستان چیز دیگری است ؟ جهت اطلاع همه انی که عزیزی از آنها در فرقه رجوی اسیر است و همه انی که به نحوی اخبار و وقایع فرقه رجوی را دنبال می کنند بایستی به چند موضوع اشاره کنم تا وقایع فرقه آنگونه که هست آشکار شود. برای مطالعه کامل به ادامه مطلب مراجعه شود
روایتی از (ص) که در منابع معتبر اهل سنت نیز وجود دارد، ان را دوازده نفر اعلام می کند و از میان فرقه های مختلف شیعیان – و بلکه مسلمانان – این تنها شیعه یه است که دوازده نفر را با ذکر دقیق نام و نشان به عنوان می شناسد. توضیح مطلب آنکه میان فرقه های شیعی، « یه»، «زیدیه» و «اسماعیلیه» مهم ترین آنها می باشند و تنها این انشعابات هستند که در حال حاضر پیروانی دارند. اعتقاد این فرقه ها در مورد اصول ت و تعداد ائمه(ع) با هم متفاوت است.
رجانیوز/مسترهای فرقه ضاله «عرفان حلقه» هنوز مبادرت به تشکیل کلاس های این فرقه به صورت پنهان می کنند و هر از گاهی با استفاده از ابزارهای رسانه ای سعی در مظلوم نمایی دارند و با ب ایی ات غیرقانونی به دیدار محکومان فتنه ۸۸ می روند.
 مقایسه نقش موعود باوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

چکیده برداشت نادرست از آموزه ظهور یا بازگشت منجی موعود، نظر به جایگاه و اهمیت این آموزه در ادیان ابراهیمی، از جنبه های مختلف در طول تاریخ، نقش مهمی در پیدایش فرقه های متعددی در این ادیان داشته است. در ، فرقه شیخیه و در یت فرقه مورمون ها از این دسته اند. در ، پیروان شیخ احمد احسایی با ادعای کشف و شهود و طرح نظریه رکن رابع به عنوان نایب خاص عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف)، موجب ج فرقه شیخیه از بدنه اصلی تشیع شدند. در یت نیز جوزف اسمیت با ادعایی مشابه، یعنی ادعای تجربه مکاشفه و نیز دریافت مأموریتی اصلاح گرایانه، به منظور مقدمه چینی برای بازگشت عیسی ، مورمونیسم را پایه گذاری کرد. نکته قابل توجه در خصوص این دو فرقه، شباهت نحوه پیدایش این دو فرقه است که در این مقاله بررسی خواهد شد.
با مشاهده و مطالعه رفتار سازمان فرقه گونه مجاهدین خلق و رفتار انحرافی پ.ک.ک در می ی م که عموم فرقه ها از ساختار مشابه با هم برخوردارند.
نقد in's creed - اقتباسی از مجموعه بازی فرقه ح ین
in's creed با بازی مایکل فاسبندر و ماریان کوتیار، تلاشی دیگر برای ساخت ی اقتباسی از بازی‌های ویدیویی است؛ این بار با اقتباس از فرقه ح ین. 
ا ان عذای حسین را درست میدانند ولی چندین سال است که هییات هر هفته اقدام به عذای حسین میکنند و افراط گرایانه به ستودن او میپردازند و عذای دایم را برگزیدند البته که زیان به بدن و نین یدن در اوصاف شعرها و غیره تا حدی است که خود را نیز سگ هم پنداشتند غیر از تحریفات شور انگیز و غیره نیز است البته که اول راه و اینقدر انحراف با مقایسه صوفیها زیاد است
25شهریور مصادف است با تخلیه کامل قرارگاه عنکبوتی اشرف از عناصر و وابسته های فرقه رجوی. قرارگاهی که یادآور ، دردها و رنج های پدران و مادران چشم انتظار است . به همین منظور ویژه نامه ای را که خاطرات آن روزها را به تصویر می کشد ، تنظیم نموده ایم . امید است یادآوری آن خاطرات بر عزم خانواده ها بر تلاشی این فرقه تروریستی بیفزاید . اهمیت قرارگاه اشرف برای فرقه رجوی
قرارگاه اشرف به عنوان استراتژی نظامی – این فرقه... برای مطالعه کامل به ادامه مطلب مراجعه شود
صوف و صوفی گری هیچ ربطی به عرفان ی ندارد. تصوف به شدت از طرف ان معصوم و علمای بزرگ مردود اعلام شده است. فرقه ی نعمت اللهی از جمله فرقه هایی است که علاوه بر انحراف های اعتقادی و تضاد با ناب همواره بر ضد منافع ملی و کیان تشیع و توسعه و ترقی مملکت فعالیت داشته است... تصوف گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/ سید حبیب الله تدینی؛ در قسمت های قبل به معرفی کامل فرقه ی ضاله ی گنابادی پرداختیم و هم چنین با نام بردن از سردمداران اصلی این فرقه، از روابط آنان با حکومت های طاغوتی برداشتیم. در قسمت پایانی نقد و بررسی فرقه ی گنابادی به امکانات مالی و شگردهای این فرقه برای جذب مخاطب خواهیم پرداخت.
1. وه ت محصول افکار ابن تیمیه در قرن هشتم (728م) است. وی سفر برای زیارت را تحریم کرد. 2. عالمان اهل سنت از چهار فرقه افکار وی را منحرف و وی را فردی فاسق دانستند. و به زندان شام افتاد و در همان جا هم مرد. 3شاگرد او ابن قیم نیز افکار وی را داشت و با مردن ابن قیم (758م) افکار ابن تیمیه نیز افول کرد. 4. محمد ابن عبدالوهاب در قرن 12 افکار ابن تیمیه را ابراز کرد. وبا مخالفت پدر و دیگران روبرو شد.
دراویش
نام فرقه : نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی گنابادی
تخلص فرقه : گنابادی
موسس فرقه : محمد سلطانعلیشاه
سال تاسیس : ۱۲۹۴ هجری قمری
قطب کنونی : نورعلی تابنده #مجذوبعلیشاه
محل مرکزی فعالیت: تهران خانقاه سلیمانی
مهمترین مراکز جمعیتی : بخش بیدخت گناباد و بخش ششده فسا
ادامه مطلب
دراویش
نام فرقه : نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی گنابادی
تخلص فرقه : گنابادی
موسس فرقه : محمد سلطانعلیشاه
سال تاسیس : ۱۲۹۴ هجری قمری
قطب کنونی : نورعلی تابنده #مجذوبعلیشاه
محل مرکزی فعالیت: تهران خانقاه سلیمانی
مهمترین مراکز جمعیتی : بخش بیدخت گناباد و بخش ششده فسا
ادامه مطلب
دراویش
نام فرقه : نعمت اللهیه سلطانعلیشاهی گنابادی
تخلص فرقه : گنابادی
موسس فرقه : محمد سلطانعلیشاه
سال تاسیس : ۱۲۹۴ هجری قمری
قطب کنونی : نورعلی تابنده #مجذوبعلیشاه
محل مرکزی فعالیت: تهران خانقاه سلیمانی
مهمترین مراکز جمعیتی : بخش بیدخت گناباد و بخش ششده فسا
ادامه مطلب
ایرنا نوشت: فرقه یی «شاهدان یهوه» به حکم دادگاه عالی روسیه سازمانی افراط گرا شناخته و فعالیت آن در این کشور ممنوع اعلام شد.
جریان مکتب نور علی اللهی(اهل حق)جریان مکتب نور علی اللهی(اهل حق) همه ادیان و مکاتب مورد تهدید جریانی به نام افراط گرائی قرار گرفته اند.یکی از فرقه های افراطگرا،فرقه موسوم به اهل حق است که غلو در مقام علی علیه السلام از سرفصلهای اعتقادی آنان است و در واقع از فرقه های غلات محسوب می شوند.
وی در ادامه مدعی شد که ایران سیاست های فرقه گرایانه در منطقه دنبال می کند و فرقه گرایی در قانون اساسی این کشور ذکر شده است.
جوزف اسمیت دو قرن پیش و در حالی که کمتر از 15 سال داشت ادعا کرد فرشته ای به نام " مورونی" بر او نازل شده و دستوراتی به او داده است. او سپس 10 سال بعد با انتشار کت به نام " مورمون" پایه های اعتقادی فرقه مذهبی "مورمون ها" را بنا کرد.

نفاق و عوام فریبی
در حالی که اقطاب و مشایخ گنابادی، هیچ اعتقادی به ائمه ی معصومین ندارند، خود را در میان مریدان و عوام الناس، شیعه ی «اثنی عشری» معرفی می کنند. «شاه نعمت الله ولی» که قطب اعظم این فرقه می باشد، در دیوانش آشکارا خود را سنی معرفی نموده و وقتی سلسله ی اقطاب قبل از خود را معرفی می نماید، هیچ نامی از ان پس از حضرت علی(علیه السلام) نمی برد. او سلسله ی اقطاب خود را که عموماً سنی مذهب هستند، به «حسن بصری» رسانده و معتقد است، حسن بصری قه را از حضرت علی(علیه السلام) گرفته است، در صورتی که حسن بصری از زمان حضرت علی(علیه السلام) تا زمان حضرت باقر(علیه السلام) زنده بوده و از طرف پنج معاصر خود، طرد شده است. او از طرف حضرت علی(علیه السلام) سامری امت، معرفی شده است. حسن بصری همواره در خدمت بنی امیه بوده و در بصره، قاضی دستگاه «حجاج ابن یوسف» بوده است و هیچ نامی از او در میان اصحاب ائمه به چشم نمی خورد.
لازم به ذکر است اقطاب گنابادی برای رها شدن از شرّ حسن بصری، دست به سلسله سازی زده و نوشته اند اقطاب ما به «معروف کرخی» می رسند و معروف، قه را از رضا(علیه السلام) گرفته است و این هم دروغی آشکار است، زیرا آرم اصلی این فرقه به نام شاه نعمت الله ولی ثبت شده که آشکارا سلسله ی اقطاب قبل از خود را به حسن بصری رسانده است، حال اگر این دروغ بزرگ گنابادی ها را هم قبول کنیم و معروف کرخی مجهول الهویه، قه ی خود را از رضا(علیه السلام) گرفته باشد، پس این فرقه ی منحرف به ان پس از رضا(علیه السلام)، زمان(عجل الله تعالی) و نواب خاص و عام زمان (مرجعیت) اعتقاد ندارند. جالب است بدانیم به تازگی فرقه ی ضاله ی گنابادی برای این مشکل نیز چاره شی نموده و معروف کرخی را از سلسله ی اقطاب حذف و قه ی خود را به «جنید بغدادی» سنی نسبت داده است، ولی در این صورت نیز با انکار نواب خاص زمان(عجل الله تعالی) و مرجعیت نمی توانند خود را شیعه ی اثنی عشری بدانند.
بی اعتنایی به قرآن و عترت
مراسم این فرقه ی منحرف معمولاً با غزل حافظ، مثنوی معنوی مولوی و اشعار مذهبی آغاز می شود و کم تر مشاهده شده است در آغاز مراسم، قرآن بخوانند. جالب است، قطب فعلی که ای حقوق دارد، در روخوانی قرآن ضعف داشته و قرآن را غلط می خواند. هم چنین تا کنون دیده نشده است که اعضای این فرقه در مراسم رسمی و خصوصی خود، دعای فرج بخوانند. از این رو «سلطان محمد گنابادی» جد قطب فعلی، آشکارا از «مهدی نوعی» نام برده و اعتقادی به حضرت مهدی(عجل الله تعالی) ندارد، ولی متأسفانه نام «خانقاه های» خود را «حسینیه» گذاشته اند و مردم را به انحراف می کشانند...
@mohamadrezahadadpour

تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری یفایل حاضر در دسته ی معارف ی بوده و دارای 35 صفحه می باشد.تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری ی فهرست
مقدمه
پیچیدگی های علمی- بساطت علمی
پیچیدگی و سخت گیری مذهبیلینک توضیحات کامل و :تحقیق تشیع در نه فرقه و مبارزه با بیداری ی