عاشقاش کیان محمد

توی "فروشنده" عماد از بالای پشت بام یه نگاهی کرد به ساختموناُ دور دورا و گفت باید اینارو کوبید دوباره ساخت. صاحبخونه جواب داد کوبیدن ساختن اینجوریه!
.
به نظرم خدا هم باید دنیارو بکوبه و فقط عاشقاش بمونن و زندگی کنن. مطمئنن خدا اشتباه نمیکنه عشق ادامه پیدا میکنه[ببخشید خدا که توی کارت دخ میکنم!]


http://bayanbox.ir/view/4026261785167994758/20161223-164250.jpg


سامره در بازگشت دوباره به نیمکت ی کیان بختیاری از فلاحی به عنوان یکی از دستیاران جدید خود در کنار محمد عشقی در راه هدایت شهرکردی ها در مرحله نهایی لیگ دسته سوم کشور بهره می برد به این امید که بتواند راه صعود کیان بختیاری به لیگ دسته دوم را فراهم کند.
مژده وصل نگارم آمد از حق تبارک
عید وحدت بر تمام مسلمین بادا مبارک
یا محمد یا محمد /// مظهر تقوی محمد
آمد و شد از کرامت /// سرور بطحا محمد قدسیان ورد زبانش آیه های حق و هو شد
نان عرش بالا آمد و مهمان اوشد
آمد و از لطف رویش شد خجل خورشید تابان
انتظام هردوعالم از قدومش زیر و رو شد
یا محمد یا محمد /// مظهر تقوی محمد
آمد و شد از کرامت /// سرور بطحا محمد
اللهم صل علی محمد و ال محمد واهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم خدایا درود فرست بر محمد وال محمد ومرا در انجا که حق به اختلاف وشبهه در افتد از جانب خود هدایت فرما که تو هر را بخواهی به راه راست هدایت میفرمایی (منقول از مصباح متهجد)
داریوش عصر ما عصر فریبه عصر اسمای غریبه عصر پژمردن گلدون چترای سیاه تو بارون شهر ما سرش شلوغه وعده هاش همه دروغه آسموناش پر دوده قلب عاشقاش کبوده کاش تو قحطی شقایق بشینیم توی یه قایق بزنیم دلو به دریا من وتو تنهای تنها خونه هامون پر نرده پشت هر پنجره قفسا پر پرنده لبای بدون خنده چشماخونه سؤاله مهربون شدن محاله نه برای عشق میلی نه ی به فکر لیلی کاش تو قحطی شقایق بشینیم توی یه قایق بزنیم دلو به دریا تنهای تنها اونقده میریم که ساحل از منو تو بشه غافل قایقو باهم میرونیم اونجا تاابد میمونیم جایی که نه آسمونش نه صدای مردمونش نه غمش نه جنب وجوشش نه گلای گل فروشش مثل اینجا آهنی نیست مثل اینجا اهنی نیست پس ببین یادت بمونه ی هم اینو ندونه زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا .................................................................
عصرِ ما، عصرِ فریبه! عصرِ اسمای غریبه عصرِ پژمردن گلدون! چترایِ سیاه تو بارون شهر ما سرش شلوغه، وعده هاش، همه دروغه! آسموناش پُرِ دوده، قلبِ عاشقاش کبوده! کاش تو قحطیِ شقایق، بشینیم توی یه قایق، بزنیم دل و به دریا، من و تنهای تنها خونه هامون پُرِ نرده، پشت هر پنجره، پَرده، قفسا پُرِ پرنده! لبای بدون خنده! چشما، خونه ی سواله، مهربون شدن، محاله! نه برای عشق، میلی! نه ی، به فکر لیلی! کاش تو قحطیِ شقایق، بشینیم توی یه قایق، بزنیم دل و به دریا، من و تنهای تنها... اونقده می ریم که ساحل، از بشه غافل! قایق و با هم می رونیم، اون جا تا ابد می مونیم! جایی که نه آسمونش، نه صدای مردمونش، نه غمش، نه جنب و جوشش، نه گُل هایِ گُل فروشش، مثل این جا آهنی نیست! پس ببین یادت بمونه، ی ام اینو ندونه! زنده بودیم اگه فردا، وعده ی ما لبِ دریا...
ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعدهٔ دیدار هر ی به قیامت لیلهٔ اسری شب وصال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد شمس و قمر در زمین نتابد نور نتابد مگر جمال محمد شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد چشم مرا تا به خواب دید ج خواب نمی گیرد از خیال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد

ماه فرو ماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد
وعده ی دیدار هر ی به قیامت لیله ی اسری شب وصال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد
عرصه ی گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد
و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس بو که قبولش کند بلال محمد
همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد تا بدهد بوسه بر نعال محمد
شمس و قمر در زمین نتابند نور نتابد مگر از جمال محمد
شاید اگر آفتاب و ماه نتابند پیش دو ابروی چون هلال محمد
چشم مرا تا به خواب دید ج خواب نمی گیرد از خیال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد
فروش کیت های تحقیقاتی و مواد شیمایی سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات merck سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات sigma aldrich سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات ab سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات alfaaesar سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bio techne سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات ebioscience سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات santa cruz سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات tci سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات qiagen سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات promega سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات rnd systems سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات ray biotech سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات tocris سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات thermo fisher scientific سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات stemcell سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات serva سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات mybiosource سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات millipore سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات novus سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات roche سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات lifetechnologies سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات gibco سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات fermentas سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات dako سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات cayman سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات biolegend سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bio rad سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات appliedbiosystems سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bd سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات antibodies online سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات affymetrix سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات agrisera سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات acros سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات abbexa سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات abnova سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات biovendor سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات ibl سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bosterbio سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات ibl سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bethyl laboratories سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bioteke سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات enzolifesciences سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات gelifesciences سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات miltenyibiotec سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات lifespantech سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات biobasic سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات genwaybio سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات avantilipids سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات spectrum labs سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات hach سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات lab-honeywell سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات cellbiolabs سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات randox سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات carbosynth سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات hookelabs سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات elabscience سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات uscnlifescience سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات exiqon سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات bioneer سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات lsbio سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات anaspec سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات biovision سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات abcr سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات peprotech سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات cusabio life science سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات mp biomedicals سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات sd fine chemicals سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات gehealthcare سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات origene سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات megazyme سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات clontech laboratories سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات euroimmun سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات perkinelmer سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات lonza سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات novogen سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات emdmillipore سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات biotium سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات promocell
بسمه تعالی در آستانه میلاد عظیم الشان حضرت محمد مصطفی ص بر آن شدیم تا از روند پیشرفت احداث مسجد مردم شریف را مطلع ساخته تا باشد تحرکی در کمک های بعدی شان را شاهد باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد :
بسمه تعالی در آستانه میلاد عظیم الشان حضرت محمد مصطفی ص بر آن شدیم تا از روند پیشرفت احداث مسجد مردم شریف را مطلع ساخته تا باشد تحرکی در کمک های بعدی شان را شاهد باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد :
آهنگ جدید محمد علیزاده به نام عشق من new by mohammad alizadeh called eshghe man
 آهنگ جدید محمد علیزاده به نام عشق من,آهنگ جدید محمد علیزاده عشق من, آهنگ محمد علیزاده عشق من,محمد علیزاده عشق من
ادامه مطلب
ثواب من قال فى رکوعه و سجوده و قیامه الله مصل على محمد و ال محمد.
حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه عن محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسى عن ه ادامه مطلب
جان عالم به فدایت یا محمّد(ص)                            دیده ی ما خاک پایت یا محمّد(ص) روشنی باشد فزون بر جهل و ظلمت                       چون تویی نور هدایت یا محمّد(ص) در کنار نام و یادت باشد اکنون                                  لطف ایزد بی نهایت یا محمّد(ص) در کلامت هر زمانی می تراود                             حرف سبحان در صدایت یا محمّد(ص) بهر ما از مهر آن یزدان منان                                    کرده ای هر دم روایت یا محمّد(ص) هر ی کو بنگرد روشن ببیند                                نام رحمان بر لوایت یا محمّد(ص) در سراشیب جهان، در خواب دنیا                              فعل ما را کن درایت یا محمّد(ص) چون ضمیرت را خدا کرده هدایت                            نفس دون کرده رهایت یا محمّد(ص) خوانده پیغمبر ترا ایزد که باشد                                 قابل صدق و صفایت یا محمّد(ص) شوق رستن از پلیدی های دنیا                             بوده در نطق و صلایت یا محمّد(ص) سختی ابلاغ دین و نشر قرآن                                کی کند از رب جدایت یا محمّد(ص) می نمودی هر زمان، در هر مکانی                         مستمندان را حمایت یا محمّد(ص) جستن دانش، رهایی از جه                            می رسد در هر ندایت یا محمّد(ص) در سرای جاودان داری به رضوان                                  منزلی نزد خدایت یا محمّد(ص) آرزو دارم که دستم را ز م                               گیرد آن دست شفایت یا محمّد(ص سروده شده در :6و1385/3/5 - زهره سوری
محرم امد وماه عزا شد.یاد مداحان اهل بیت که سالهای قبل در بین ما بودند و الان گرفتار خاکند بخیر با ذکر فاتحه وصلوات بر محمدامان اله کارگر(امان حسن ملا علی) مداح محمد حسنی (محمد علی غلامرضا) طباچی طبل جنگ و هییتحبیب زمانی(حبیب شکراله)علی صادق نیا(علی محمد صادق)چوشه کن بعد از هییت زنجیر زنیفرج اله قدیرزاده(فرج علی محمد رضا)مسوول تدارکات پذیرایی مسجدذکر فاتحه وصلوات بر محمد
1- علیزاده آریانا 2- نسائیان مصطفی 3- حق پرست سجاد 4- بسیطی حسین 5- سبزه سعید 6- صفری رضا 7- سبزیان نوق محمد علی 8- پیرزاده مقدم مهدی 9- پیرزاده مقدم باغسیاه حسین 10- قاسمی باغسیاه وحید 11- عباسیان زیرجانی سینا 12- افشارنیا محمد 13- افشارنیا متین 14- نوریان محمد حسین 15- باذلی میکائیل 16- امانیان امید 17- احمدی کیان 18- باقری علی
1- علیزاده آریانا 2- نسائیان مصطفی 3- حق پرست سجاد 4- بسیطی حسین 5- سبزه سعید 6- صفری رضا 7- سبزیان نوق محمد علی 8- پیرزاده مقدم مهدی 9- پیرزاده مقدم باغسیاه حسین 10- قاسمی باغسیاه وحید 11- عباسیان زیرجانی سینا 12- افشارنیا محمد 13- افشارنیا متین 14- نوریان محمد حسین 15- باذلی میکائیل 16- امانیان امید 17- احمدی کیان 18- باقری علی
عید مبعث عید بندگی مخلوق در برابر خالق و معبود مبارک باد. ماه فرو ماند از جمال محمّد*** سرو نباشد به اعتدال محمّد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست*** در نظر قدر با کمال محمّد بعثت رحمت و مغفرت حضرت محمد(ث) بر شما مبارک باد
در امتحان نوبت آبان ماه دانش آموزان کلاس دوم تجربی شاهد حضرت علی اکبر سجاد آقا محمد و محمد یوسف مرادی گنجه در جلسه امتحان غایب بود. دانش آموزان محمد رضا احمدی حمیدرضا اکبری محمد اویسی حسین بختیاری محمد بختیاری محمد طاها جوادی محمد مهدی حاج ملا حسینی محمد مهدی حصاری نژاد محمد سن زاده ابوالفضل شاطر سجاد ظهر حسین قنبری محمد کمیجانی محمد حسین مظفری محمد جواد ملایی با اخذ نمره بالای هفده عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دادند که بدینوسیله از آنها تقدیر و تشکر می شود. در این میان سه دانش آموز توانستند نمره کامل را اخد نمایند. جواد ی فر حصاری نزاد سن زاده
ایام مقارن با هفته ت است به ت تدبیر و امید تبریک و خدا قوت می گویم وانتظار داریم ت مردان محترم به دو ویژه گی بارز شهید رجایی کم مصرفی وپر کار ی رادر حد توان تاسی جویند تا مثل آن عزیز در دل ملت بمانند. در غیر این صورت حتی در فکر هواداران خود جای نخواهید داشت تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی تصاویری از شهید محمد علی رجایی
محمد محور عالم محمد آدم
محمد منجی هستی محمد سید بطحا
محمدکیست آنکو بوده قرآن دفتر مدحش
که وصفش را نداند به غیر از قادر دانا

میلاد اشرف مخلوقات، رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و آغاز هفته وحدت مبارکباد.

میوه آرامش و پیشرفت و امنیت، بر درخت اتحاد می روید.
ای رخت چراغ هُدی یا محمد ابن علی پنجمین ولیّ خدا، یا محمد ابن علی نجل سیدال ، یا محمد ابن علی جان عالمت به فدا، یا محمد ابن علی ا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی ای بهار دل سخنت، ای حیات جان ز دمت جنّ و انس و حور و ملک، جمله سائل کرمت در مدینة دل ماست، هم بقیع و هم حرمت یک صدا دهیم ندا، یا محمد ابن علی یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی شمع جمع اهل ولا، کعبة دل همه ای پارة تن نبی و نور چشم فاطمه ای در دلم فروغ خدا، بر لبم تو ای دل نگردد از تو جدا، یا محمد ابن علی یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی جز دعای تو نبود، بر لبم دعای دگر جز ولای تو نبود، در دلم ولای دگر گر برانی از در خود، تا روم به جای دگر من نمی روم ابدا، یا محمد ابن علی یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی مهر تو عبادت من، عشق من ارادت من با شما ولادت من، با شما شهادت من هم عطاست عادت تو، هم دعاست عادت من کن عنایتی به گدا، یا محمد ابن علی یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی
روزی عده ای از اصحاب ع خدمت آمدند و عرض د که آقا یابن رسول الله چگونه صلوات بفرستیم بر محمد آل محمد ص-حضرت فرمودند- باین نحو صلوات بفرستید: اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک و انبیائک و کتبک و جمیع خلقک و ارضک و سمائک علی محمد و آل محمد اصحاب عرض د آقا ی که با این کیفیت صلوات بفرستد خداوند چه صو به او عنایت می فرماید؟ حضرت صادق فرمودند: بخدا قسم هر که با این نحو صلوات بر محمد و آل محمد علیهما السلام بفرستد از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده است و هر هر روز این صلوات را بگوید می شود محب آل محمد و محب آل محمد به گناه نمی افتد .
سلام به همرزمان مخصوصا سلول 13 موصل 4 امروز با فرزند مرحوم رضا محمد حسینی معروف به رضا قصاب آشنا شدم و توسط صادق جهان میر شماره همراهش به من رسید وباعث شد تا اکنون یادی از رضا محمد حسینی روحش شاد یادش گرامی یادگار رضا محمد حسینی اسمش مهدی است در اسرع وقت ع ایشون براتون میزارم
منابع قضایی مصر از حبس یک ساله "محمد بدیع" اخوان المسلمین و "اسامه" پسر محمد مرسی به علت اهانت به دادگاه خبر دادند.
سعید سبزه رضا ملکی عباس لطفی سید محمد مدنی مصطفی نسائیان آریانا علیزاده میکائیل باذلی رضا خصلتی سینا عباسیان محسن چمنی جواد رب کیان احمدی رضا بنی اسدی محمد علی سبزیان حسین پیرزاده نقوی محمد افشار نیا متین افشارنیا قابل توجه اولیای محترم افرادی که در آزمون تیزهوشان قبول شده اند از این لیست حذف خواهند شد و به جای آنان افرادی که امتیاز قابل قبول را گرفته باشند مجدد اعلام خواهند شد که در آینده به اطلاع دانش آموزان عزیز خواهد رسید
سعید سبزه رضا ملکی عباس لطفی سید محمد مدنی مصطفی نسائیان آریانا علیزاده میکائیل باذلی رضا خصلتی سینا عباسیان محسن چمنی جواد رب کیان احمدی رضا بنی اسدی محمد علی سبزیان حسین پیرزاده نقوی محمد افشار نیا متین افشارنیا قابل توجه اولیای محترم افرادی که در آزمون تیزهوشان قبول شده اند از این لیست حذف خواهند شد و به جای آنان افرادی که امتیاز قابل قبول را گرفته باشند مجدد اعلام خواهند شد که در آینده به اطلاع دانش آموزان عزیز خواهد رسید
کنسرسیوم اقتصادی گروه بازرگانی کیان در ایران
( کیان جورجیا در گرجستان )
کنسرسیوم اقتصادی گروه بازرگانی کیان در ایران ( کیان جورجیا در گرجستان ) با بهره مندی از پتانسیل های قدرتمند عضو در مجموعه :
ارائه دهنده سیستمهای سبک و سنگین تهویه مطبوع ، تولید کننده رادیاتورهای شیشه ای دکوراتیو ، مجری صفر تا صد تاسیسات الکتریکال و مکانیکال 
و ارائه دهنده متریالهای مختلف مورد نیاز در صنعت ساختمان ، در خدمت همکاران محترم میباشد .

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی :
انبوه سازان
معماران
ین
طراحان
عمده فروشان مصالح ساختمانی
تاسیسات
نصاب تاسیسات
خدمات پس از فروش تاسیسات
چیلر ، مینی چیلر ، داکت ، اسپیلت
شرکتهای ساختمانی
نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان در گرجستان
لطفا با ما همراه باشید .
شماره های تماس : 00989191609210 تلگرام و واتساپ
شماره تماس مدیریت 00989126528166
شمار تماس در گرجستان 00995595269260
صفحه اینستاگرام : kian_commercial_group
ایمیل : [email protected]
های لنگرودی و شیخ علی روضه خان ، معروف به آقا شیخ علی محقق شلمانی کندکاو ... حاج آقا ، کت با نسخ خطی در کتابخانه تهران وجود دارد که سالهای نه چندان دور از منزل ما به سرقت رفته بود و متعلق به اسدالله معروف به اسد بلند که عضو حذب جنگل نیز بود و معمولا" خود را در محل و به اهل و محل شکاربان معرفی میکرد ، امکان دارد ربطی به شجره ما داشته باشد . حتما" زیرا اجداد شما از خانواده بزرگ خطه گیلان مخصوصا" لنگرود و املش بودند...( نسخ خطی که در کتابخانه تهران وجود دارد ) محمد بن شمس الدین (محمد شریف ) 407 و ... محمد شریف بن شمس الدین محمد شلمانی رانکوئی 112

185
نام صفحه
محمد بن جمهور احسانی 578
محمد بن حارث منصوری 138
محمد بن حسام هروی 189
محمد بن حسن بن علی شافعی 24
محمد بن خالد 26
محمد بن رسول بن ابراهیم 394
محمد بن سنان 275
محمد بن سینیی 125، 124
محمد بن شریف حسینی 610
محمد بن شمس الدین 3
محمد بن شمس الدین (محمد شریف ) 407
محمد بن عبد الحی الرضوی 72
محمد بن عبد الصمد 14
محمد بن عبد الله بن محمد حسین 438
محمد بن عبد النبی بن عبد الصانع 370
محمد بن علی 346
محمد بن علی تبریزی 652
محمد بن علی هاشمی 114
محمد بن عمر بن محمد فضلی 586
محمد بن فرخ 362
محمد بن مالک 289
محمد بن محمد بن نعمان 597
نام صفحه
محمد بن محمد حسن تبریزی حکیمبادی 23
محمد بن محمد سبزواری 44
محمد بن محمد شعیری 44
محمد بن مظفر خلخالی 366
محمد بن یوسف طبیب هروی 383 ، 240 ، 1
محمد بن یونس 488
محمد تقی اردبیلی 1
محمد تقی بن محمد خوئی 407
محمد تقی بن تقی 105
محمد تقی بن عبد الرحیم 7
محمد تقی بن محمد خوئی 407
محمد تقی خان جوانشیر 374
محمد توفیق 323
محمد جعفر ( شیخ ال ی ) 532
محمد جعفر بن احمد انصاری 387
محمد جعفر خورانی 128، 127
محمد جواد بن کلبعلی بن جواد کاظمی 627
محمد حریری 25
محمد حسن 226
محمد حسن بن صفر علی 334
نام صفحه
محمد حسن قزوینی 420
محمد حسین بن ابراهیم 354
محمد حسین بن عبد المطلب الحسینی الجیلانی 547
محمد حسین بن محمد تقی تبریزی 116
محمد حسین بن هادی 363
محمد حسین اسانی 28
محمد حسین سید محمد شاه بن سید صدر الدین 378
محمد حسین بن علیپناه زنوزی 415
محمد حسین بن محمد علی 641
محمد ربیع نیشابوری 357
محمد رحیم بن محمد خلیل بن محمد جعفر 214
محمد رحیم خان 556
محمد رسول بن محمد حسین 87
محمد رشید رضامصری 356
محمد رضا 569
محمد رضا بن حمزه 98
محمد رضا بن عبد الحسین النصیری الطوسی 252
محمد رفیع بن جمال الدین خوانساری 380
نام صفحه
محمد رفیع سالیانی 374
محمد زمان بن حاجی میرزا حسن 105
محمد زنجانی 518
محمد سعید بن محمد حسین طباطبائی اردستانی 192
محمد سلیم نوری 263
محمد شریف بن شمس الدین محمد شلمانی رانکوئی 112
بیوگرافی بهاره کیان‌افشار
در این مطلب در بخش ع های هن یشه ها برای شما بیوگرافی و ع های بهاره کیان‌افشار و خانوادش را آماده کرده ایم امیدواریم مورد رضایت شما قرار بگیرد
 
بیوگرافی بهاره کیان افشار
بهاره کیان‌افشار بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران است. وی بازیگری را به‌طور حرفه‌ای از سال 1385با بازی در مجموعه تلویزیونی کلاه پهلوی (در نقش «شادی مستشارنیا» با دوبله? فریبا رمضان‌پور) آغاز کرد.
ترانه‎سرایی
بهاره کیان ‎افشار ترانه‎سرایی قطعه «تو هستی»، با صدای بهرام رادان، را انجام داده است. نماهنگ این قطعه در سال 1392 منتشر شد.
بهاره کیان افشار بازیگر زن ایرانی که با سریال کلاه پهلوی که اولین کار بازیگری او بود چهره شد. او در سال 1382 همزمان با آغاز برداری کلاه پهلوی کار بازیگری خود را آغاز کرد.بهار کیان افشار در 2 سینمایی دیگر نیز در سال‌ های 90 و 91 بازی کرده است.