شرح گلستاں سعدی

حاصل عمر سعدی
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت
یاد تو می رفت و ما عاشق و بی دل بدیم
برانداختی کار به اتمام رفت...
ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت
سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت
مشعله ای بر فروخت پرتو خورشید عشق
من خاصان بسوخت خانه گه عام رفت
عارف مجموع را در پس دیوار صبر
طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت
گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت
هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت
آ عمر از جهان چو برود خام رفت
ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان
راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت
همت سعدی به عشق میل نکردی ولی
می چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت
"سعدی"
زندگینامه سعدی برای ک ن
تحقیق در مورد سعدی pdf
سعدی کیست
تاریخ تولد سعدی
آثار سعدی
تحقیق در مورد ابوعلی بلعمی
زندگی نامه سعدی به زبان ساده
سعدی شعر ادامه مطلب
کتاب شناسی، مقاله شناسی و فهرست پایان نامه های غزلیات سعدی سعدی از شاعران بزرگ غزل سرای ایران است که نقش مهم و تاثیرگذاری در سیر تکاملی غزل در ادبیات فارسی داشته است. قریحه توانمند شاعری او در قالب زبان فا غزل به جلوه درآمده و او را در جایگاه یکی از شاعران بنام و توانمند «غزل پارسی» قرار داده است. پرداختن به غزلیات سعدی، شناخت زبان و شه توانمندی است که در قرن هفتم در ایران رقم خورده است. براین اساس و در راستای دهة سعدی شناسی، سال 1389 توسط مرکز سعدی شناسی سال غزل نامیده شد و نشست های علمی مراسم یادروز سعدی در این سال نیز به نقد و بررسی غزلیات سعدی اختصاص یافت که مقالات ارایه شده در این بزرگداشت و نیز سایر مقالات مرتبط با موضوع غزلیات سعدی در این مجموعه ارایه شده است. علاوه بر این در این مقاله فهرستی از کتاب ها، مقالات و پایان نامه های تالیف شده پیرامون غزلیات سعدی، در سه بخش ارایه شده است. لازم به ذکر است که بخش مقالات و پایان نامه ها بر اساس نام نویسنده تنظیم شده اند، ولی در بخش کتاب ها به علت تکرار نام سعدی در اغلب موارد، روش تنظیم مطالب براساس عنوان کتاب است. براساس این فهرست، کتاب های منتشر شده پیرامون غزلیات سعدی 88 عنوان است که 29 عنوان آن غزل های سعدی، 24 عنوان برگزیده غزل ها، 6 عنوان ترجمه غزل ها، 9 عنوان غزل های خوشنویسی شده، 11 عنوان شرح غزل ها و9 عنوان کتاب های پیرامون غزل های سعدی است. تعداد مقالات و پایان نامه ها نیز به ترتیب، 99 و 77 عنوان است که در ج های زیر قابل مشاهده است. ج 1: آمار کل کتاب شناسی، مقاله شناسی و فهرست پایان نامه های غزلیات سعدی ردیف عنوان تعداد 1 کتاب ها 88 2 مقاله ها 99 3 پایان نامه ها 77 4 جمع کل 264 ج 2: فهرست موضوعی کتاب ها ردیف عنوان تعداد 1 غزل های سعدی 29 2 برگزیده غزل های سعدی 24 3 ترجمه غزل های سعدی 6 4 غزل های سعدی خوشنویسی شده 9 5 شرح غزل های سعدی 11 6 کتاب های پیرامون غزل سعدی 9 7 جمع کل 88 کتاب ها غزلیات سعدی
مقایسه عرفان مولانا با عرفان سعدی وحافظ:
و چون موسی به وعده گاه آمد عرض کرد:
پروردگارا ! "خود را به من بنمای" تا تو را تماشا کنم .

معشوق فرمود: " هرگز مرا نخواهی دید"؛
لیکن به کوه نگاه کن پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید. پس پروردگارش آن را متلاشی ساخت و موسی مدهوش بر زمین افتاد...
* "أرنی": خودت را به من نشان بده
*"لن ترانی ": هرگز مرا نخواهی دید

سعدی: چو رسی به کوه سینا "أرِنی" مگو و بگذر
که نیرزد این تمنا به جواب "لن ترانی"

حافظ:
چو رسی به طور سینا "أرِنی" بگو و بگذر
تو صدای دوست بشنو، نه جواب "لن ترانی"

مولانا:
"أرنی" ی بگوید که تو را ندیده باشد
تو که با منی همیشه، چه "تری" چه " لن ترانی"
شیخ مصلح الدین سعدی بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجاست همچنان برقرار خواهد ماند. تاریخ ولادت سعدی به قرینه ی سخن او در گلستان در حدود سال 606 هجری است. وی در آغاز گلستان چنین می گوید: « یک شب تأمل ایام گذشته می و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل را به الماس آب دیده می سفتم و این ات مناسب حال خود می گفتم:سعدی در اقصای عالم بگشتم بسی به سر بردم ایام با هر ی تمتع به هر گوشه ای یافتم ز هر منی خوشه ای یافتم چو پاکان شیراز خاکی نهاد ندیدم که رحمت بر این خاک باد تولای مردان این پاک بوم برانگیختم خاطر از شام و روم دریغ آمدم زان همه بوستان تهیدست رفتن سوی دوستان به دل گفتم از مصر قند آورند بر دوستان ارمغانی برند مرا گر تهی بود از قند دست سخن های شیرین تر از قند هست نه قندی که مردم به صورت خورند که ارباب معنی به کاغذ برند»
ایسنا نوشت: بررسی رابطه سعدی و شیراز، رندی در نگاه سعدی و صلح در شه سعدی، آغازگر برنامه های بیستمین یادروز سعدی در شیراز بود.
دهه سوم سعدی شناسی در حالی آغاز می شود که از این رهگذر می توان از یک سو داشته ها و کاستی های این عرصه را به داوری نشست و از سوی دیگر شعله سعدی پژوهی را پرفروغ تر کرد.
پاو وینت بررسی زندگینامه و آثار سعدی
تجدید چاپ دیوان سعدی نشانه خوبی از این است که مردم ما سعدی را دوست دارند.
نشست علمی یادروز سعدی، به سنت هر ساله و با حضور سعدی پژوهان درمرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس برگزار شد. اصغر دادبه از سخنران این نشست به نوآوری سعدی اشاره کرد و گفت: سعدی به نوعی ادب و حکمت را از آسمان فرو داده و در خانه دل ها جای داد که که این نوآوری است. افراط و تفریط یا دو سویه بودن قصه عشق یا مجاز و حقیقت در سعدی نوآور و همیشه مانا است.
وی توضیح داد : مسئله شعر و عشق، یا در سوی مجاز حرکت می کرد یا در سوی حقیقت که در این بین چیزهایی هم گم می شد ؛ ی ره دل بستن به عشق مجازی و توصیف های طبیعت گرانه که در نوع خود ارجمند است یا ی ره ب از زندگی و دل به آسمان بستن، هر دو گسستگی در آنچه که نیاز انسان است را پدید می آورد. سعدی اما پیوندی را برقرار کرد که نه از مجاز غافل ماند و نه از حقیقت. این مرد بزرگ چنان از روزگار خود پیش است که گاهی حتی از روزگار ما نیز پیش است.
وی به سنت ها در آثار سعدی پرداخت و ادامه داد: حرف های سعدی همه حرف های شگفت انگیز و بدیعی است اما به قول ملاصدرا ، تکرارها موجب می شود که گاهی آنها را عادی بیانگاریم. از این بابت خیلی وقت ها معلوم نیست آنچه که نو است خیلی بهتر از سنتی است. در واقع بسیاری از سنت ها از هر مدرنی نو،کاراتر و موثرتر و همچنین متناسب با محیطی است که در آن زندگی می کنیم.

وی تاکید کرد: در بنایی که بخواهند آن را به زمین بزنند، ستون های اصلی آن را می زنند اکنون نیز می خواهند سعدی، فردوسی و ... را به بهانه کهنگی بزنند.

سعدی میانه رو است این به نگاه انسان دوستانه سعدی به انسان پرداخت و اضافه کرد: سعدی نگاه مودت آمیز به انسان دارد و این مسئله چنان پیش می رود و این محبت به کل هستی سرایت پیدامی کند که به عشق عرفانی تبدیل می شود؛ به صورتی که در شعر در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم/ بدان امید دهم جان تماشا می شود.

دادبه افزود: عشق سوزان نتیجه اشتیاق است و اشتیاق نتیجه هجران؛ وقتی هجران نباشد طبیعی است که اشتیاقی در کار نیست و آن عشق سوزان باید جای خود را به امری بدهد که به درد زندگی عملی میخورد. سعدی هم می گوید باید به تفاهم رسید و آن سوزندگی ناشی از هجران دیگر نمی تواند وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: این همان نگاه با احساس است که سعدی همان نگاه عاشقانه و محبت آمیز را به کل هستی دارد و در قصیده ها توصیه هایی که به جباران تاریخ می کند که دست از ستمگیری بردارید. این ادبیات پایان داد: در نتیجه یکپارچگی در حرکت عاشقانه سعدی می بینیم که انتزاعی و یک سویه نیست و فقط به زمین یا فقط به آسمان نمی چسبد؛ میانه این دو را می بیند و یک زندگی مودت آمیز در آرمان شهر بوستان تحقق پیدا می کند.
⭕️کد ملک 97/3/6/331

#فروش #زمین

⭕️300 متر زمین


قیمت: 12 میلیون تومان


آدرس : ایرانشهر - خیابان مرادی پشت دبستان سعدی


☎️ تلفن تماس :
09155427385 09305499002


@yasinzadehamllak
قصه فقط اونجاش که سعدی یهو برمیگرده رو میکنه به جمعیت ... دستش رو میذاره رو قفسه اش، چشماشو میبنده و میگه: "من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود"
نقل شده که بعد از این جریان دیگه سعدی هیچ وقت اون سعدی سابق نشد.
پاو وینت سعدی- 30 اسلاید - رایگان رایگان پاو وینت های اول تاششم ابت و متوسطه تا
پاو وینت سعدی - رایگان تعداد اسلاید : 30 سعدی پاو وینت زندگی نامه آغاز سفر آموزش در بغداد دیگر سفرها
پاو وینت آماده| پاو وینت ppt - گلستان سعدی پاو وینت آماده| پاو وینت گلستان سعدی _ 180 اسلاید 7000 چتریان _ 30 اسلاید 4500
پاو وینت درمورد سعدی - رایگان رایگان سعدی,تحقیق سعدی,مقاله قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 30
پاو وینت سعدی - رایگان تعداد اسلاید : 30 پاو وینت زندگی نامه سعدی پاو وینت زندگی نامه شاعران,
پاو وینت سعدی (پاو وینت سعدی ir/?p=30 ذخیره ذخیره شده پاو وینت (اسلاید)
پاو وینت سعدی - mehrfile.jeyblog پاو وینت سعدی محصول * پاو وینت سعدی* را از سایت ما دریافت نمایید.برای این فایل روی
پاو وینت (اسلاید) سند 2030 یونسکو پاو وینت (اسلاید) سند 2030 یونسکو پاو وینت سند 2030 یونسکو، در حجم 31 اسلاید قابل
پاووینت کامل درباره سعدی شده این پاو وینت در 35 اسلاید مقوله سعدی – پاو وینت 30.
پاو وینت سعدی - goldenppt این پاو وینت در 25 اسلاید است که شامل بخش های زندگی نامه ، روز سعدی ، آثار سعدی و آرامگاه

 پاو وینت سعدی- 30 اسلاید[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مجموعه: شهر حکایت
 
حکایت گلستان سعدی,حکایت از سعدی
حکایت های آموزنده
 
نادانى مى خواست به الاغى سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به الاغ تلقین مى کرد و به خیال خود مى خواست سخن گفتن را به الاغ یاد بدهد.

حکیمى او را دید و به او گفت: اى احمق! بیهوده کوشش نکن و تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار نداده اند این خیال باطل را از سرت بیرون کن، زیرا الاغ از تو سخن نمى آموزد، ولى تو مى توانى خاموشى را از الاغ و سایر چا ایان بیاموزى.

حکیمى گفتش اى نادان چه کوشى
در این سودا بترس از لولائم

نیاموزد بهایم از تو گفتار
تو خاموشى بیاموز از بهائم

هر که تامل نکند در جواب
بیشتر آید سخنش ناصواب

یا سخن آراى چو مردم بهوش
یا بنشین همچو بائم خموش


به گریه در وسط شعرهایی از سعدی به گریه در وسط شعرهایی از سعدی به گریه در وسط شعرهایی از سعدی به گریه در وسط شعرهایی از سعدی به گریه در وسط شعرهایی از سعدی
به مناسبت اول اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی ، کتیبه ای حاوی بیتی از اشعار این شاعر پرآوازه ایرانی در ایستگاه سعدی رونمایی شد.
همزمان با اول اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی ، کتیبه ای حاوی بیتی از اشعار این شاعر پرآوازه ایرانی در ایستگاه سعدی رونمایی شد.
همشهری آنلاین: همایش سعدی و ویکتور هوگو در روز بزرگداشت سعدی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
آرامگاه سعدی"معروف به سعدیه محل زندگی و دفن سعدی، شاعر برجستهٔ پارسی گوی است.
همشهری آنلاین: همایش «سعدی و ویکتور هوگو» به مناسبت روز بزرگداشت سعدی در تهران برگزار می شود.
کار در گلستان و بوستان سعدی ؛ سعدی از شاعرانی است که در اثر مسافرت به درون و بیرون کشور و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه های متفاوت زندگی اجتماعی از خود به یادگار گزارده است . این ره توشه یکی از غنی ترین ادبیات آن زمان و شاید جهان باشد . سعدی می خواهد بگوید که کار ضرورت زندگی اجتماعی است زندگی بر اساس کار مشخص و قابل توجیه است . کار انسان را تربیت و پرورش می دهد . شخص بیکاره چیزی برای گفتن و عرضه ندارد . او تجربه در کار را سرمایه انسانی می داند و انسان با تجربه را سرمایه تلقی می کند . سعدی حکایت دو برادر را بازگو می کند . یکی از حاصل کار خود روزگار می گذرانید و دیگری نزد خدمت کرده و کار راحتی را پیشه کرده بود . این دو برادر به ویژه آن که نزد بود به دیگری توصیه می کند که کار سخت را رها کند و به نزد بیاید و زندگی راحتی را پیشه کند . و باقیمانده عمر را به عزت درآن بماند . اما برادر چون به کار سخت خو کرده و عزت نفسی والا دارد . کار سخت را از دست به نزد ایستادن ترجیح می دهد . او آرزوی خود را که عشق به کار و آزاد زیستن است .داشتن استقلال و خود بودن را درست می داند و بندگی را بندگی را عملی ناپسند به شمار می آورد . به دست آهن تفته خمیر به از دست بر نزد (گ/1/36"گلستان ، باب اول ، حکایت 36") گرچه بیرون زرزق نتوان خورد در طلب ، کاهلی نشاید کرد غواص اگر شه کند کام نهنگ هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ (گ/3/28)
میزگرد بهاری با حضور عطار، مولانا، سعدی و حافظ صبحم از مشرق برآمد باد نوروز ا ز یمین عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد کودکی گفتا تو پیری با دمندان نشین گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار همچو طفلان دامنش پرارغوان و یاسمین آستین بر دست پوشید از بهار و برگ و شاخ میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین باد گل ها را پریشان می کند هر صبحدم زان پریشانی مگر در روی آب افتاده چین نوبهار از غنچه بیرون شد به یک تو پیرهن بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین این نسیم خاک شیرازست یا مشک ختن یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین بامدادش بین که چشم از خواب نوشین برکند گر ندیدی سحر بابل در نگارستان چین گر سرش داری چو سعدی سر بنه مردانه وار با چنین معشوق نتوان باخت عشق الا چنین فصل بهار و نوروز همواره در بین شاعران و ادیب دوستان ایرانی جایگاه ویژه ای داشته است و ردپای فصل بهار و رویش و سرزندگی را در اشعار شاعران کهن و عصر کنونی می بینیم. همه «از عید است و می وزد نفس روشن بهار» سروده اند و با سرودن اشعار خود، خواننده را به وجد آورده اند. امسال به انگیزه فرارسیدن سال نو، بر آن شدیم تا در میزگردی نوروزی (بهاری)، بهار را در قاب نگاه شاعران بزرگی همچون عطار، مولانا، سعدی و حافظ به تماشا بنشینیم. خواندن این مطلب، در ایام تعطیلات نوروزی خالی از لطف نیست. (لطفاً ادامه مطلب را بخوانید)
کتاب "دریچه صبح بازشناسی زندگی و سخن سعدی" از کاووس حسن لی نویسنده، محقق و شاعر درباره سعدی به زبان استانبولی ترجمه و منتشر شد.
غلامعلی حداد عادل گفت: اگر سعدی نبود حافظ، حافظ نمی شد یعنی باید ۱۰۰ سال پیش ازحافظ، سعدی می آمد تا حافظ بدرخشد.
ما را همه شب نمی برد خواب ای ه روزگار دریاب در بادیه تشنگان بمردند وز حله به کوفه می رود آب ای سخت کمان سست پیمان این بود وفای عهد اصحاب خارست به زیر پهلوانم بی روی تو خوابگاه سنجاب ای دیده عاشقان به رویت چون روی مجاوران به محراب من تن به قضای عشق دادم پیرانه سر آمدم به کتاب زهر از کف دست نازنینان در حلق چنان رود که جلاب دیوانه کوی خوبرویان دردش نکند جفای بواب سعدی نتوان به هیچ کشتن الا به فراق روی احباب سعدی
ششمین دوره اهدای جایزه سعدی به خادمان زبان و ادب فارسی با حضور رئیس بنیاد سعدی در رایزنی فرهنگی ایران در دهلی نو برگزار شد.
اولین روز ماه اردیبهشت را به بزرگداشت و گرامی داشت سخن فارسی، سعدی اختصاص داده اند که به حق، او را فصیح ترین گوینده و شاعر نامیده اند. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر طراز اول زبان فارسی است که چهار تن دیگر را انی همچون «فردوسی»، «نظامی گنجوی»، «مولوی» و «حافظ« تشکیل می دهند. برخی دیگر، او را بزرگ ترین شاعر ایران می دانند که فصاحت و زیبایی کلام او را مانندی نیست و شیوایی آن در نظم و نثر، زبانزد همگان است. سعدی شاید تنها شاعری باشد که کلامش را سهل و ممتنع می دانند، زیرا سخن منظوم او به قدری شیوا و بی تکلف است که به نثری روان و ساده نزدیک است. انی که بخواهند کار او را در نثر تقلید کنند درمی مانند و در ضمن کار، به دشواری آن پی می برند. چنانکه «جامی» در کتاب «بهارستان»، «مجد خوافی» در «روضه ی خلد»، «قاآنی » در «پریشان»، «میرزا ابراهیم خان تفرشی» در «مُلستان» و «حکیم قاسمی کرمانی» در «خارستان»، کار او را در «گلستان» تقلید د اما هیچکدام، آن نشد که سعدی آفریده بود. همچنان است در سرودن غزل و بیان اخلاق و عرفان عملی. جز «حافظ» که پس از سعدی نام آورترین شعرا در سرایش غزل است، هنوز شاعری نتوانسته به سبک و شیوه ی سعدی غزل بسراید. در زمینه ی اخلاق و عرفان عملی نیز کت نوشته نشده که همپای «بوستان» باشد.
سید حسن صفحه اینستاگرامش را به تصویری از آرامگاه دیدنی سعدی در شیراز اختصاص داد.
سعدی در روزها و دوره تلخ از تاریخ کشورمان شعرهایی به شیرینی قند سروده است.
بنیاد سعدی با هدف بهره مندی از ایده های متفاوت، مسابقه «طراحی نشان (لوگو)» را ویژه مرکز آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی برگزار می کند.