سلام دبستان شاهد

پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
پاسخنامه پیک آدینه 5 ................................. ❀پرهام اصـلانی❀
پاسخنامه پیک آدینه 6 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 7 ................................ ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 8 ................................ ❀علـــی بـابـایی❀

تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، مسابقات پینگ پونگ قهرمانی مدارس ابت پسرانه با شرکت 30 نفر در سالن ورزشی فدک برگزار شد. نتایج مسابقه به تفکیک انفرادی و تیمی به شرح زیر می باشد. انفرادی: 1 – سینا عابدین پور مقام اول از دبستان شاهد 2 – علی شرف زاده مقام دوم از دبستان سروش 3 – پویا زینعلی از دبستان شهید گلی توانا و داریوش هوشمند از دبستان سروش 2 ، مشترکا مقام سوم را ب نمودند. تیمی: 1 - مقام اول دبستان سروش2 2 - مقام دوم دبستان شاهد 3 - مقام سوم دبستان شهید ولی محمدی پویا ی عزیز مبارک باشه خسته نباشی
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀ ویرایش جدید
باتشکرازهمه همکاران ودانش آموزان شرکت کننده در مسابقه نقاشی (خدامن راومن خدا رادوست دارم) آثار برگزیده به شرح زیر اعلام می گردد. مقطع ابت : الهه شاه نظری (دبستان ایران پویا) (رتبه اول) ریحانه طالبی (دبستان شهید کمایی) (رتبه اول) اهورا ابولی(دبستان سروش) (رتبه اول) آراد مومنی (دبستان سروش) (رتبه دوم) فاطمه زهرا متولی (دبستان دریا)(رتبه دوم) عرشیا چراغی (دبستان کبیر)(رتبه دوم) آرش بهبهانی (دبستان مهرگان)(رتبه دوم) نگارصدری(دبستان سعیدانصاری)(رتبه سوم) آرمان رزاق پور(دبستان لقمان حکیم) (رتبه سوم) احمدپور(دبستان لقمان حکیم)(رتبه سوم)
اختصاصی از یارا فایل درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام با و پر سرعت .
درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام
درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام فرمت درس پژوهی: word و قابل ویرایش تعداد صفحات این درس پژوهی: 25 صفحه           قسمتی از این درس پژوهی: هدیه آسمانی پایه دوم ابت نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی هدف کلی : آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب ی اه جزئی : 1ـ تمایل به سلام در برخورد با اطرافیان 2ـ رعایت ادب سلام در برخورد با دیگران 3ـ پیش دستی در سلام را ارزشمند بداند 4ـ بداند سلام مقدمه آشنایی و دوستی است . اه رفتاری 1ـ شیوه های مختلف سلام را بشناسد و بکار ببرد ( مهارت) 2ـ به سلام به دیگران علاقه و تمایل پیدا کند (نگرش ) 3ـ سلام را به عنوان یکی از آداب ی بشناسد (دانش ) 4ـ کامل کتاب کار ارائه درس : (ایجاد انگیزه )
با
درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن. با و پر سرعت .
 پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.
 پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن. پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 8    بخشی از متناین فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد .
با
پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.
اختصاصی از فایلکو پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن . با و پر سرعت .
پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن .
پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن . پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 8    بخشی از متناین فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد .
با
پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن .
اختصاصی از ژیکو پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.. با و پر سرعت .
 پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن..
 پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.. پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 8    بخشی از متناین فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد .
با
پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن..
اختصاصی از ژیکو فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن .. با و پر سرعت .
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن ..
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن .. پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 8    بخشی از متناین فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد .
با
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن ..
اختصاصی از فایلکو فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن. با و پر سرعت .
 فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.
 فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن. پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 8    بخشی از متناین فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد .
با
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.
اختصاصی از نیک فایل فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن. با و پر سرعت .
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن. پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کنفرمت فایل: پاو وینتتعداد اسلاید: 8    بخشی از متناین فصل ، آشنایی با حواس پنج گانه و مباحث پیرامون آن می پردازد .حواس پنج گانه به هر انسان کمک می کند که پیرامون خود را بشناسدو از محیط اطراف خود تجربه های ملموس و یادگیری هایی ماندگار داشته باشد .
با
فایل پاو وینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن.
آموزش ریاضی، علوم، فارسی بخوانیم، فارسی مهارت های نوشتن، آموزش قرآن برای اول دبستان انتقال مفاهیم درسی کلاس اول دبستان برای ک ن به زبان ساده به شکلی زیبا، جذاب، و دلخواه کودک با انیمشن آموزش اول دبستان انیمشن ها در این نرم افزار آموزش دروس اول دبستان، زیر نظر کارشناس منتخب آموزش و پرورش تهیه شده و مفاهیم درسی اول دبستان با ساختار انیمیشن همچنین تمرین های مناسب در قالب داستان های کوتاه برای درک بالا و تمام کودک از مطالب درس اول دبستان تهیه شده است. مطالب این نرم افزار شامل: ریاضی اول دبستان علوم اول دبستان فارسی بخوانیم اول دبستان فارسی مهارت های نوشتن اول دبستان آموزش قرآن اول دبستان
برای رایگان نرم افزار کودک شگفت انگیز اینجا کلیک کنید
آموزش ریاضی، علوم، فارسی بخوانیم، فارسی مهارت های نوشتن، آموزش قرآن برای اول دبستان انتقال مفاهیم درسی کلاس اول دبستان برای ک ن به زبان ساده به شکلی زیبا، جذاب، و دلخواه کودک با انیمشن آموزش اول دبستان انیمشن ها در این نرم افزار آموزش دروس اول دبستان، زیر نظر کارشناس منتخب آموزش و پرورش تهیه شده و مفاهیم درسی اول دبستان با ساختار انیمیشن همچنین تمرین های مناسب در قالب داستان های کوتاه برای درک بالا و تمام کودک از مطالب درس اول دبستان تهیه شده است. مطالب این نرم افزار شامل: ریاضی اول دبستان علوم اول دبستان فارسی بخوانیم اول دبستان فارسی مهارت های نوشتن اول دبستان آموزش قرآن اول دبستان
برای رایگان نرم افزار کودک شگفت انگیز اینجا کلیک کنید
آموزش ریاضی، علوم، فارسی بخوانیم، فارسی مهارت های نوشتن، آموزش قرآن برای اول دبستان انتقال مفاهیم درسی کلاس اول دبستان برای ک ن به زبان ساده به شکلی زیبا، جذاب، و دلخواه کودک با انیمشن آموزش اول دبستان انیمشن ها در این نرم افزار آموزش دروس اول دبستان، زیر نظر کارشناس منتخب آموزش و پرورش تهیه شده و مفاهیم درسی اول دبستان با ساختار انیمیشن همچنین تمرین های مناسب در قالب داستان های کوتاه برای درک بالا و تمام کودک از مطالب درس اول دبستان تهیه شده است. مطالب این نرم افزار شامل: ریاضی اول دبستان علوم اول دبستان فارسی بخوانیم اول دبستان فارسی مهارت های نوشتن اول دبستان آموزش قرآن اول دبستان
برای رایگان نرم افزار کودک شگفت انگیز اینجا کلیک کنید
آموزش ریاضی، علوم، فارسی بخوانیم، فارسی مهارت های نوشتن، آموزش قرآن برای اول دبستان انتقال مفاهیم درسی کلاس اول دبستان برای ک ن به زبان ساده به شکلی زیبا، جذاب، و دلخواه کودک با انیمشن آموزش اول دبستان انیمشن ها در این نرم افزار آموزش دروس اول دبستان، زیر نظر کارشناس منتخب آموزش و پرورش تهیه شده و مفاهیم درسی اول دبستان با ساختار انیمیشن همچنین تمرین های مناسب در قالب داستان های کوتاه برای درک بالا و تمام کودک از مطالب درس اول دبستان تهیه شده است. مطالب این نرم افزار شامل: ریاضی اول دبستان علوم اول دبستان فارسی بخوانیم اول دبستان فارسی مهارت های نوشتن اول دبستان آموزش قرآن اول دبستان
برای رایگان نرم افزار کودک شگفت انگیز اینجا کلیک کنید
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
پاسخنامه پیک آدینه 6 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
در این شاهد ادای احترام و سلام دادن برادران مسلمانان آفریقایی به رضا (ع) هستیم.
آزمون ریاضی ششم دبستان ص2 تا 160خداوند اغلب اوقات به دیدن ما می آید ولی اکثر مواقع ما خانه نیستیم
عنوان اصلی محصول : آزمون ریاضی ششم دبستان ص2 تا 160
سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای فایل آزمون ریاضی ششم دبستان ص2 تا 160 به این صفحه هدایت شده اید.
برای این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:توضیحات مطلب+ششم
+دبستان ص2 تا 160"/>
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
پاسخنامه پیک آدینه 5 ................................. ❀پرهام اصـلانی❀
پاسخنامه پیک آدینه 6 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 7 ................................ ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 8 ................................ ❀علـــی بـابـایی❀
پاسخنامه پیک آدینه 10 .............................. الوندنژاد - آب برین
تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
با سلام ع هایی که مشاهده می کنید مربوط به مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ 24 اسفند 1392 در دبستان آزادگان شهرک شهید رجایی می باشد. در این مراسم از حاج آقای کرمانی نسب برای سخنرانی دعوت به عمل آمده بود و مداحان این مراسم از نوجوانان هیئت با نام های ابوالفضل علیزاده و مهدی ابویی بودند. انشالله مورد قبول در گاه حق تعالی قرار گیرد.
با سلام ع هایی که مشاهده می کنید مربوط به مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ 24 اسفند 1392 در دبستان آزادگان شهرک شهید رجایی می باشد. در این مراسم از حاج آقای کرمانی نسب برای سخنرانی دعوت به عمل آمده بود و مداحان این مراسم از نوجوانان هیئت با نام های ابوالفضل علیزاده و مهدی ابویی بودند. انشالله مورد قبول در گاه حق تعالی قرار گیرد.
با سلام ع هایی که مشاهده می کنید مربوط به مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ 24 اسفند 1392 در دبستان آزادگان شهرک شهید رجایی می باشد. در این مراسم از حاج آقای کرمانی نسب برای سخنرانی دعوت به عمل آمده بود و مداحان این مراسم از نوجوانان هیئت با نام های ابوالفضل علیزاده و مهدی ابویی بودند. انشالله مورد قبول در گاه حق تعالی قرار گیرد.
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
پاسخنامه پیک آدینه 5 ................................. ❀پرهام اصـلانی❀
پاسخنامه پیک آدینه 6 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 7 ................................ ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 8 ................................ ❀علـــی بـابـایی❀

تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
پاسخنامه پیک آدینه 5 ................................. ❀پرهام اصـلانی❀
پاسخنامه پیک آدینه 6 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 7 ................................ ❀❀❀❀❀❀❀❀
تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀ ویرایش جدید

تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀ ویرایش جدید

تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 4 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
پاسخنامه پیک آدینه 5 ................................. ❀پرهام اصـلانی❀
پاسخنامه پیک آدینه 6 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
پاسخنامه پیک های آدینه 94-93 در این پست قابل دریافت می باشد. پاسخنامه کار در خانه 1 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه کار در خانه 2 ............................... ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 1 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 2 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀ پاسخنامه پیک آدینه 3 ................................. ❀❀❀❀❀❀❀❀
تهیه شده توسط دانش آموزان برتر پایه ی ششم دبستان شاهد
ساختار کتاب ریاضی چهارم دبستان کتاب ریاضی چهارم دبستان نیز ساختار ی شبیه کتاب های ریاضی دوم و سوم دبستان دارد. با توجه به نظرات معلمان محترم مبنی بر کاهش حجم و محتوای کتاب های درسی جهت تعمیق و تفهیم بهتر مطالب، برای کتاب ریاضی چهارم دبستان 7 فصل در نظر گرفته شده است. هر فصل حاوی موارد زیر می باشد: موضوعات مرتبط: مخصوص همکاران گرامی، مطالب علمی - تاریخی -تربیتی و ... لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید
مهران مدیری در صفحه شخصی خود ع زیر را منتشر کرد و نوشت: سال 1353، دبستان دلگشا، میدان بروجردی، کلاس دوم دبستان. معلم خانم جهانشاهی. نفر اول از سمت چپ کتاب به دست.