سرنوش ت

 کشور که شهروندان اش بار بار اشتباهات خود را در انتخاب زعیم تکرار کند و تحول نوین را از روی احساسات نه از روی تعقل بر گزیند بی گمان که درب تازه ای جهنم را به روی خویش گشوده است و این طعم تلخی است که ملت افغانستان در چهل سال پیسن متقبل شده است. به باور من کشمکش های داخلی و برون مرزی سر زمین ما بر خواسته از ذهن و ذهنیت های انگشت شمار بیماران روانی و وارثان حریص قدرت و قدرت طلبی است که خویش را صاحب اختیار ملک میدانند و هر بار که موقف های شوم اجتماعی و شان در مضیقه قرار میگیرد اذان مردم را در مخاطره انداخته و در هر گوشه کنار میهن به بهانه های مختلف چون تبعیض لسانی، نژادی، مذهبی و امثال آن آتش جنگ و فتنه گری را گرم میسازند. خواهش من از جوانان کشور چه در داخل و چه در خارج هستند این است که شما صاحبان اصیل امروز و فردا کشور هستید و شما از جمله ای انی نیستید که قلم را با تنفگ فرق نتوانید اکثریت شما میدانید که افغانستان بزرگترین دارنده نیرو جوان است و بیشترین تعداد تحصیل کرده را نیز همین جوانان دار است و متاسفانه صدامات بی حد و مرز را نیز همین قشر جوان دیده است. پس لطفاً لطفاً نگزارید که تصمیم زندگی و تغییر سرنوش شما را انی بگیرد که بار بار آزموده شده اند و به خوان پاک شما پیام صلح نوشتند چه از جناح راست و چه از جناح چپ آ این نیرو و متانت شما است که اینها هستند. آ دانش و رهی و ایستادگی شما است که اینها در ملل جهان شناخته میشوند. پس چرا قدرت و استعداد تان خود استفاده نمیکنید که قدرت و استعداد خود را به استفاده ای دیگران قرار میدهید، که هیچ ارزشی به شما قایل نیستند. زعیم و آن نیست که خود را انتخاب کند، زعیم و آنست که او را مردم برگزینند. همچنان از بزرگان و سر دمداران کشور صمیمانه و عاجزانه تقاضا میکنم برای یکبار هم شده بگذارید که نسل جوان این کشور چگونه تصمیم آینده خود را میگیرند. حداقل کمکی نمی توانید مداخله و سر زنشی نکنید. اینقدر خود را در برابر خدا ج و رسول اش مسول نشمارید، فهمیدیم فهمیدیم خیلی دلسوز هستید و خیلی تمثیل خوبی از دلسوزی و میهن دوستی نمودید ما کرده های خوب تان را هزاران خوب میشماریم و بد تان را نادیده میگیریم. شمایان زیاد خواستید خدمات بزرگ انجام دهید ولی هر بار خداوند یاریتان نکرد شاید این سعادت نصیب تان نبوده و شاید توانایی تان تا همین حد بود که تاریخ شاهد اش است. از جهاد مجاهدین تا عرش معلا سپاسگزاریم. انقلاب رفقای چپی را نیز حرمت میگذاریم. خداوند متعال و گذشتگان را غریق رحمت و تا قیام قیامت ارواح شان را در لفافه های رحمانیت اش شاد داشته باشد و خانواده های بلا دیده ای معلولین و معیوبین را صبر و استقامت نصیب بگرداند. آمین با حرمت و ارادت احمد محمود امپراطور


 
کشور که شهروندان اش بار بار اشتباهات خود را در انتخاب زعیم تکرار کند و تحول نوین را

از روی احساسات نه از روی تعقل بر گزیند بی گمان که درب تازه ای جهنم را  به روی خویش گشوده است
و این طعم تلخی است که ملت افغانستان در چهل سال پسین متقبل شده است.
به باور من کشمکش های داخلی و برون مرزی سر زمین ما بر خواسته از ذهن و ذهنیت های انگشت

شمار بیماران روانی و وارثان حریص قدرت و قدرت طلبی است که خویش را صاحب اختیار ملک میدانند

و هر بار که موقف های شوم اجتماعی و شان در مضیقه  قرار میگیرد
اذهان مردم را در مخاطره انداخته و در هر گوشه کنار میهن به بهانه های مختلف چون

تبعیض لسانی، نژادی، مذهبی و امثال آن آتش جنگ و فتنه گری را گرم میسازند.
خواهش من از جوانان کشور چه در داخل و چه در خارج هستند این است که شما صاحبان

اصیل امروز و فردا کشور هستید و شما از جمله ای انی نیستید که قلم را با تفنگ فرق نتوانید

اکثریت شما میدانید که افغانستان بزرگترین دارنده نیرو جوان است و بیشترین تعداد تحصیل کرده

را نیز همین جوانان دار است و متاسفانه صدامات بی حد و مرز را نیز همین قشر جوان دیده است.
پس

لطفاً لطفاً
نگزارید که تصمیم زندگی و تغییر سرنوش شما را انی بگیرد که

بار بار آزموده شده اند و به خوان پاک شما پیام صلح نوشتند
چه از جناح راست و چه از جناح چپ
آ این نیرو و متانت شما است که اینها هستند.
آ دانش و رهی و ایستادگی شما است که اینها در ملل جهان شناخته میشوند.
پس چرا قدرت و استعداد تان خود استفاده نمی کنید که قدرت و استعداد خود را

به استفاده ای دیگران قرار میدهید، که هیچ ارزشی  به شما قایل نیستند.
زعیم و آن نیست که خود را انتخاب کند،
زعیم و آنست که او را مردم برگزینند.
همچنان از بزرگان و سر دمداران کشور صمیمانه و عاجزانه تقاضا میکنم

برای یکبار هم شده بگذارید که نسل جوان این کشور چگونه تصمیم آینده خود را میگیرند.
حداقل کمکی نمی توانید مداخله و سر زنشی نکنید.
اینقدر خود را در برابر خداوند ج و رسول اش مسؤل نشمارید،
فهمیدیم فهمیدیم
خیلی دلسوز هستید
و خیلی تمثیل خوبی از دلسوزی و میهن دوستی نمودید
ما کرده های خوب تان را هزاران خوب میشماریم و بد تان را نادیده میگیریم.
شمایان زیاد خواستید خدمات بزرگ انجام دهید ولی هر بار خداوند یاریتان نکرد
شاید این سعادت نصیب تان نبوده
و شاید توانایی تان تا همین حد بود که تاریخ شاهد اش است.
از جهاد مجاهدین تا عرش معلا سپاسگزاریم.
انقلاب رفقای چپی را نیز حرمت میگذاریم.
خداوند متعال و گذشتگان را غریق رحمت و تا قیام قیامت ارواح شان را

در لفافه های رحمانیت اش شاد داشته باشد و خانواده های بلا دیده ای

معلولین و معیوبین را صبر و استقامت نصیب بگرداند.
آمین
با حرمت و ارادت
احمد محمود امپراطور
 
 
تحقیق درباره انتخابات از دیدگاه لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 9 انتخابات از دیدگاه انقلاب ی ایران یکی از کم نظیرترین انقلابهای دنیا است که بدون حمایت آشکار یا پنهان قدرتهای بزرگ وعلی رغم عناد شدید استکبار جهانی ، با بالاترین حمایت از طرف توده های مردم در لبیک به دعوت کبیر انقلاب به پیروزی رسید .اتکال به عنایت خداوند و اتکا به توده های مسلمان و مومن یکی از بارزترین صفات (ره) در ی این انقلاب بزرگ بود . (ره) برخلاف تفسیر و تعبیر عده ای هیچگاه از روی مصلحت شی اقدامی برخلاف باور و ایمان خود انجام نمی داد .اطلاعیه ها و اعلامیه های قبل از پیروزی نهضت آن مرد بزرگ تاریخ حاضر، مملو از تأکید و توجه به حضور مردم ، رأی مردم ونظر مردم است .هنوز صدای ملکوتی آن عزیز سفر کرده در اولین ساعات ورودش به میهن و در گ ار شهیدان بخون ۀ انقلاب ی بگوش می رسد که فریاد می زد (( من ت تعیین می کنم ،من به پشتوانۀ این ملت ت تعیین می کنم ...،من به واسطۀ اینکه ملت مرا قبول دارد ، ت تعیین می کنم ... )) حضرت با آن همه ایمان و استواری که به معنای تمام کلمه همچو جبل راسخ و از کوه هم استوارتر بود قدرت خویش را بواسطه این می داند که مردم او را قبول دارند .حضور مردم و رأی مردم یکی از واژه هایی است که مکرر و از عمق جان از زبان آن رجل الهی شنیده می شد.ملتی که از داد 42 تا بهمن 57 برای پیروزی انقلاب ی سختیها کشید و زندانها، شکنجه ها ، اسارتها، شهادتها و .... دید در اولین ماههای جشن پیروزی انقلاب باید به پای صندوقهای رأی حاضر شوند که را می خواهند یا نه؟ رأی آری یا خیر به ؟! مگر درودیوار ا و روستاهای کشور ناظر بر شعار این ملت به تبعیت از عظیم الشأن حضرت (ره) نبود که یکپارچه فریاد می زدنند ، استقلال ، ؟آری چنین بود و در راه این شعار خونها ریخته شد و خون دلها خورده شد ، اما از آنجائیکه معمار بزرگ انقلاب در پی ریزی این حکومت الهی بفکر استحکام آن بود بار دیگر نظر ملت را در یک رأی گیری در حساسترین شرایط انقلاب به جهانیان نشان داد وعهد مجددی از مردم برای حمایت و پشتیبانی از نظام نوپای گرفت .پس از تأیید توسط بیش از 98% ملت ،انتخابات تعیین خبرگان برای تدوین قانون اساسی و پس از تدوین ،اخذ رأی بمنظور پذیرش یا رد قانون اساسی و.....بنا به فرمودۀ حضرت ,آیت ا... ،حضرت و یاران باوفایش بنحوی بنای را نهادند که این نظام همیشه و در همۀ مراحل به نظر وتأیید مردم نیازمند است .بر همین اساس (ره) حساسیت خاصی به حضور مردم در همۀ انتخاباتها داشت تا جایی که بعنوان یک سفارش برای زمان خویش و پس از آن به ملت می فرماید :(( وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات ،چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای ی و چه انتخابات خبرگان ... در صحنه باشند .)) ایشان استقلال ، ،پیشرفت در امور وعدم وابستگی به شرق یا غرب را منوط به حضور همۀ مردم در صحنه های مختلف اجتماع بخصوص در انتخاباتهای مختلف که علیترین نوع حضور و تصمیم گیری مردم در سرنوشت خویش است می داند و می گوید :(( مردم اگر را ،استقلال و را ، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را می خواهند ، همه در انتخابات شرکت کنند .)) بعنوان یک الهی بزرگ با عنایت به سنت و سیرۀ عظیم الشأن (ص) و ائمه اطهار (ع) به حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش توجه ویژه و خاصی داشت و پس از توکل بر خداوند ،بزرگترین تکیه گاه انقلاب را مردم می دانستند لذا خطاب به ملت جهت حضور جدی در پای صندوقهای رأی می فرماید : ( همۀ شما،همۀ ما ،زن ومرد،هر مکلف همان طور که باید بخواند ، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند .))و روزهای برگزاری انتخابات را روز تعیین سرنوشت اعلام می نماید .قرآن مجید تحول ودگرگونی و اصلاح امور جامعه را بجز از طریق تحول و دگرگونی افراد جامعه ،ممکن نمی داند زیرا خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آن قوم خود در اصلاح امور خود بکوشند و به تبعیت از احکام ان الهی در جامعۀ خویش با قیام و حضور در صحنه اجتماع تحول ایجاد نمایند .از دیدگاه (ره) روز انتخابات روز تعیین سرنوشت است : (عزیزان من که امید نهضت ی به شماست !در روز تعیین سرنوشت کشور بپاخیزید و به صندوقها هجوم آورید و آرای خود را در آنها بریزید .))روز سرنوشت ، بپا خواستن ، هجوم آوردن ،همۀ این عبارات بمعنی حضور با شور و شوق و نشاط و از سر عشق و ایمان به نظام است به بیان دیگر (ره) می فرماید همیشه با عشق و علاقه حامی نظام و انقلاب باشید و با حضور در صحنه انتخابات از آن دفاع و محافظت نمائید .از دیدگاه بنیانگذار ملت هیچ عذر و بهانه ای برای گوشه گیری و عدم دخ در سرنوشت خویش را ندارند واصولاً ملتی که نسبت به سرنوشت خویش بی تفاوت باشد و درعین اینکه زمینه و شرایط برای تعیین سرنوشت برایش مهیا است گوشه گیری در پیش گیرد و اجازه دهد دیگران برای او تعیین سرنوشت نمایند ،ملت زنده ای نخواهد بود . (ره) انتخابات را مال همۀ مردم می داند و می فرماید (( انتخابات در انحصار هیچ نیست ،نه در انحصار ت است ،نه در انحصار احزاب است ، نه در انحصار گروه ها، انتخابات مال همۀ مردم است .))بر همین اساس که انتخابات آزاد حق مردم است برای کناره گیری مردم هیچ عذری را پذیرفتنی نمی داند و حضور در انتخابات را یک تکلیف تلقی نموده ،می فرماید: (( این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل ی که پیش می آید ،چه بخواهید تعیین ید و چه –عرض م که – رئیس جمهور بخواهید تعیین ید ،باید در صحنه باشید ،عذری ندارید که بروید و کنار بنشینید .))حضرت (ره) تمام حساسیتی که نسبت به انتخابات ،انقلاب و ... دارند برای پیاده احکام نورانی و حفظ می دانند یکی از را ارهای حفظ نظام ی و شرایطی که بدور از حکومت و سلطۀ طاغوت

فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق درباره انتخابات از دیدگاه
تحقیق درباره انتخابات از دیدگاه... پاو وینت طراحی و ارزی یک الگوریتم مسیری امن سبک وزن در شبکه های موردی
پاو وینت طراحی و... تحقیق در مورد دروغ
تحقیق در مورد... مقاله درمورد... آموزش و پرورش خلاقیت
مقاله درمورد... آموزش و پرورش خلاقیت... کارآموزی عمران ب ایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت 21 ص
کارآموزی عمران ب ایی... تحقیق در مورد دروغ گویی
تحقیق در مورد... تحقیق درباره. انتخاب بهترین روغن ماشین
تحقیق درباره. انتخاب بهترین... پاو وینت طراحی و ساخت یک سیستم مراقبت بهداشتی روبوتیک بر اساس اینترنت
پاو وینت طراحی و ساخت... کارآموزی عمران 40 ص
کارآموزی عمران 40 ص... درخت سیب
درخت سیب... تحقیق درباره. امنیت شبکه های کامپیوتری کرم
تحقیق درباره. امنیت شبکه های کامپیوتری... تحقیق در مورد دروغ در روایات ی
تحقیق در مورد دروغ در... تحقیق در مورد قانون هوگ
تحقیق در مورد قانون هوگ... تحقیق درباره. امنیت در سایه حجاب
تحقیق درباره. امنیت در سایه حجاب... تحقیق در مورد قانون هوک
تحقیق در مورد قانون هوک... کارآموزی عمران گرگان 38 ص
کارآموزی عمران ... تحقیق در مورد قارچهای خوراکی 40 ص
تحقیق در مورد قارچهای خوراکی 40 ص... تحقیق در مورد قرآن کریم نوشته چه ی است؟ 10 ص
تحقیق در مورد... تحقیق در مورد قالب گیری ف ات 3ص
تحقیق در مورد قالب گیری... پاو وینت طراحی و ارزی یک الگوریتم مسیری امن سبک وزن در شبکههای موردی
پاو وینت طراحی و ارزی یک الگوریتم... درختان نرم چوب ی شمالی خانم محمودی
درختان نرم چوب ی شمالی ... تحقیق در مورد قارچهای وحشی
تحقیق در مورد قارچهای وحشی... تحقیق در مورد قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
تحقیق در مورد... تحقیق در مورد قانون مطبوعات
تحقیق در مورد قانون مطبوعات... تحقیق در مورد فیثاغورس
تحقیق در مورد فیثاغورس... تحقیق درباره. امنیت در php
تحقیق درباره. امنیت در... تحقیق در مورد درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی 18
تحقیق در مورد درصد شرکت کنندگان در... تحقیق در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی 15 ص
تحقیق در مورد فیزیولوژی... تحقیق در مورد قارچهای سمی
تحقیق در مورد قارچهای سمی... تحقیق در مورد فواید ورزش 14 ص
تحقیق در مورد فواید ورزش 14... تحقیق در مورد قالب گیری ف ات
تحقیق در مورد قالب گیری... تحقیق در مورد فیبر نوری 17 ص
تحقیق در مورد فیبر نوری... تحقیق درباره. امنیت و ظاهر زیبا در office12
تحقیق درباره. امنیت و ظاهر... تحقیق در مورد فیزیولوژی ورزش 18 ص
تحقیق در مورد فیزیولوژی ورزش... دانه روغنی گلرنگ
دانه روغنی گلرنگ... تحقیق در مورد فوم پلاستیکی
تحقیق در مورد... تحقیق در مورد قارچ 78 ص
تحقیق در مورد... تحقیق در مورد درخت فندق و درخت گردوی ایرانی 18 ص
تحقیق در مورد درخت فندق... تحقیق در مورد فهرست مخزن تانک هیدرولیک
تحقیق در مورد فهرست مخزن تانک... تحقیق در مورد نامه اعتماد 11 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره. ت علم نسبت به عمل
تحقیق درباره. ت علم نسبت... پاو وینت صندوق بین المللی پول
پاو وینت صندوق بین المللی... تحقیق درباره. محمد غزالی
تحقیق درباره. محمد غزالی... دانستنی هایی از تغذیه
دانستنی هایی از تغذیه... تحقیق در مورد درباره مدیریت انگیزش در سازمان 10 ص
تحقیق در مورد درباره مدیریت انگیزش در... کارآموزی عمران پروژه اجرای سازه های بتنی 57 ص
کارآموزی عمران پروژه اجرای... تحقیق درباره. محمد تقی ع «جواد الائمه »
تحقیق درباره. محمد تقی ع... تحقیق در مورد فیزیک و آموزش
تحقیق در مورد فیزیک و... تحقیق در مورد درباره خواص پزشکی گیاه کنگر 13 ص
تحقیق در مورد درباره خواص... دامپروری
دامپروری... تحقیق درباره گشتاور نیرو
تحقیق درباره گزارش تحلیلی از بورس دبی
تحقیق درباره گرما
تحقیق درباره گرما مادر انرژی ها
تحقیق درباره گذر از دامداری سنتی به دامداری صنعتی و نقش آموزش و ترویج
مقاله درمورد پروین ت آبادی
تحقیق درباره: بهداشت روانی دانش آموزان
تحقیق. آسم
تحقیق درباره تمدن بین النهرین
تحقیق. آسانسور
تحقیق درباره: بهداشت روانی دانش آموزان
تحقیق درباره لیفتراک 55 ص
تحقیق درباره نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت
تحقیق درباره تمدن بین النهرین
تحقیقی درمورد فرار از مدرسه و راه درمان آن

کلمات کلیدی :روز عیین سرنوش دیدگاه بخواهید عیین ید حقیق درباره انخابا عیین سرنوش حضر حضور مردم سرنوش خویش دیدگاه همۀ مردم انخابا ی سرنوش انقلاب جمهوری دیدگاه
تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص فرمت فایل : .doc


تعداد صفحه : 18 صفحه

قسمتی از متن :

‏ وم شناخت اصلح

‏اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و و امت ی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان ی بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: ‏«‏مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.‏»‏ ‏(‏1‏)
‏می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای‏ آن‏ قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نما‏یند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس ‏«‏ انا الله و انا الیه راجعون‏»‏ شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، ‏«‏ ‏»‏ و ‏«‏دفاع از ارزش ها‏»‏ باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.
‏مردم همه باید به گذشته و حال ک داتورها نگاه کنند.
‏ معظم انقلاب ی می فرمایند: ‏«‏ به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.‏»‏(‏2‏)
‏باید ‏با شناخت به سراغ ک داتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.
‏رسول خدا (ص) می فرمایند: ‏«‏هر پیشوایی قومی را عهده‏ ‏دار شود و در بین آن قوم داناتر ‏ا‏ز او وجود داشته باشد، کار‏آ‏ن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.‏»‏(‏3‏)
‏این حدیث شریف‏ ‏را علمای در بحث مربوط به جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را جماعت قرار دهند.
‏روشن است که این حدیث ، هر نوع ت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین ‏«‏ جماعت‏»‏ رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای ی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب ‏کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما ‏«‏الهی‏»‏ شد، خداوند نیز کمک می کند.
‏در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن عزیز می فرمایند: ‏«‏انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به و حیثیت آن داشته باشد‏،‏ و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر ا‏صلح را انتخاب کردید، کاری ی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید ‏«‏انتخاب‏»‏ برای است یا برای صلاح خودتان.‏»‏ ‏(‏4‏)
‏اگر انتخاب برای باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان ایران شده ایم.‏پی نوشت ها
‏1. راهبردهای ولایت، ج5 ، ص 152 2. انتخاب و مردم ، ص 23
‏3. جامع الاحادیث شیعه‏،‏ ج6، ص 456 4. صحیفه نور، ج 18 ، ص 152
‏ ‏ ‏
‏ وم دقت در شرایط انتخاب شوندگان
‏ ‏ ‏
‏انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! بزرگوارمان می فرمود: ‏«‏احدی شرعاً نمی تواند به ی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.‏»‏ (2) معظم انقلاب ی فرمودند: ‏«‏این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.


فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص
فرمت فایل :... طرح احداث نهالستان در سطح 53 هگتار
فرمت فایل : وردتعداد صفحات... تحقیق در مورد انتخاب شهردار 14 ص
فرمت فایل : .doc تعداد صفحه :... طرح ریزی علم وراثت توسط مندل
... فولادهای پر آلیاژ
... آموزش حذف frp سامسونگ a310y با اندروید 7.0 از طریق فعال adb با با z3x
... فولادهای کم آلیاژ
... تحقیق در مورد اقرار 40 ص
... طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب با شرایط موجود
... تحقیق در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی 35 ص
... عجایب هفتگانه
... پروژه عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک word
... تحقیق در مورد امنیت ملی 16 ص
... تحقیق در مورد اکراه و اجبار در حقوق
... آموزش برنامه نویسی تحت وب asp.net بهمراه مثال و سورس های آن
... اقلیم در معماری
... عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازی یا دفع
... آموزش حذف frp سامسونگa310f با اندروید 7.0 از طریق فعال adb با با z3x
... تحقیق در مورد اکراه در عقود
... تحقیق در مورد امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان 65 ص
... پروژه عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست
... فـــضـــاهـــای شـــهـــری
... فضای برداری و آشنایی با فضای نرمدار
... تحقیق در مورد غشای سلولی word
... تحقیق در مورد اقسام دعاوی
... فلوئور 14 اسلاید
... تحقیق در مورد اصولی از قانون جمهوری ایران 85 ص
... تحقیق در مورد فرآیندهای جداسازی شیمیایی
... فرسایش و راههای مقابله با آن پروژه درس خاک­شناسی
... تحقیق در مورد اقاله
... تسلط بر آ بازی شاه و پیاده dominate king and pawn endgames
... تحقیق در مورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص
... تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص
... پاو وینت_گچ ساختمانی و نحوه تهیه و فرآوری آن_140 اسلاید_pptx
... تحقیق در مورد اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه 20 ص
... آموزش زبان برنامه نویسی سی شا بصورت فصلی
... تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص
... تحقیق در مورد اعلامیه حذف خشونت علیه ن 10ص
... تحقیق در مورد اعتصاب کارگری 30 ص
... تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی 43 ص
... opportunities intermediate book cd
... تحقیق در مورد اصول و قوانین بیمه
... تحقیق در مورد اشخاص حقیقی 18ص
... تحقیق سود و زیان شرکت ها _ در قالب ورد 58ص
... رایگان آموزش نرم افزار حسابداری هلو
... تحقیق در مورد اصول و اه عد ترمیمی
... تحقیق در مورد استفتاآت قضایی 250 ص
... تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی _ در قالب ورد 11 ص
... تحقیق در مورد اصول 37 ص
... پاو وینت مقاومت مصالح
پاو وینت مقاوم سازی ساختمان در برابر حریق 15 اسلاید
پاو وینت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی
پاو وینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
پاو وینت چگونه خبر بد را به والدین بدهیم؟
پاو وینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
پاو وینت جزوه اخلاق
تحقیق در مورد امنیت 16 ص
پاو وینت اخلاق و مبانی آن
پاو وینت چگونه خبر بد را به والدین بدهیم؟
پاو وینت جزوه اخلاق
پاو وینت مقاومت مصالح

کلمات کلیدی :معظم انقلاب ی مورد انخابا مجلس انخابا مجلس معظم انقلاب انقلاب ی برای جهان بینی قوانین الهی مجلس هشم شناخ اصلح انخاب انخابا ی فرمایند سرنوش مسایل
تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص فرمت فایل : .doc


تعداد صفحه : 18 صفحه

قسمتی از متن :

‏ وم شناخت اصلح

‏اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و و امت ی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان ی بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: ‏«‏مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.‏»‏ ‏(‏1‏)
‏می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای‏ آن‏ قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نما‏یند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس ‏«‏ انا الله و انا الیه راجعون‏»‏ شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، ‏«‏ ‏»‏ و ‏«‏دفاع از ارزش ها‏»‏ باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.
‏مردم همه باید به گذشته و حال ک داتورها نگاه کنند.
‏ معظم انقلاب ی می فرمایند: ‏«‏ به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.‏»‏(‏2‏)
‏باید ‏با شناخت به سراغ ک داتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.
‏رسول خدا (ص) می فرمایند: ‏«‏هر پیشوایی قومی را عهده‏ ‏دار شود و در بین آن قوم داناتر ‏ا‏ز او وجود داشته باشد، کار‏آ‏ن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.‏»‏(‏3‏)
‏این حدیث شریف‏ ‏را علمای در بحث مربوط به جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را جماعت قرار دهند.
‏روشن است که این حدیث ، هر نوع ت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین ‏«‏ جماعت‏»‏ رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای ی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب ‏کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما ‏«‏الهی‏»‏ شد، خداوند نیز کمک می کند.
‏در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن عزیز می فرمایند: ‏«‏انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به و حیثیت آن داشته باشد‏،‏ و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر ا‏صلح را انتخاب کردید، کاری ی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید ‏«‏انتخاب‏»‏ برای است یا برای صلاح خودتان.‏»‏ ‏(‏4‏)
‏اگر انتخاب برای باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان ایران شده ایم.‏پی نوشت ها
‏1. راهبردهای ولایت، ج5 ، ص 152 2. انتخاب و مردم ، ص 23
‏3. جامع الاحادیث شیعه‏،‏ ج6، ص 456 4. صحیفه نور، ج 18 ، ص 152
‏ ‏ ‏
‏ وم دقت در شرایط انتخاب شوندگان
‏ ‏ ‏
‏انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! بزرگوارمان می فرمود: ‏«‏احدی شرعاً نمی تواند به ی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.‏»‏ (2) معظم انقلاب ی فرمودند: ‏«‏این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.


فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص
فرمت فایل :... طرح احداث نهالستان در سطح 53 هگتار
فرمت فایل : وردتعداد صفحات... تحقیق در مورد انتخاب شهردار 14 ص
فرمت فایل : .doc تعداد صفحه :... طرح ریزی علم وراثت توسط مندل
... فولادهای پر آلیاژ
... آموزش حذف frp سامسونگ a310y با اندروید 7.0 از طریق فعال adb با با z3x
... فولادهای کم آلیاژ
... تحقیق در مورد اقرار 40 ص
... طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب با شرایط موجود
... تحقیق در مورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی 35 ص
... عجایب هفتگانه
... پروژه عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک word
... تحقیق در مورد امنیت ملی 16 ص
... تحقیق در مورد اکراه و اجبار در حقوق
... آموزش برنامه نویسی تحت وب asp.net بهمراه مثال و سورس های آن
... اقلیم در معماری
... عملیات انتقال جرم موسوم به جذب گاز و بازی یا دفع
... آموزش حذف frp سامسونگa310f با اندروید 7.0 از طریق فعال adb با با z3x
... تحقیق در مورد اکراه در عقود
... تحقیق در مورد امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان 65 ص
... پروژه عوامل آنتروپوژنیک درقلمره های کارستی باتاکیدبرمدیریت کارست
... فـــضـــاهـــای شـــهـــری
... فضای برداری و آشنایی با فضای نرمدار
... تحقیق در مورد غشای سلولی word
... تحقیق در مورد اقسام دعاوی
... فلوئور 14 اسلاید
... تحقیق در مورد اصولی از قانون جمهوری ایران 85 ص
... تحقیق در مورد فرآیندهای جداسازی شیمیایی
... فرسایش و راههای مقابله با آن پروژه درس خاک­شناسی
... تحقیق در مورد اقاله
... تسلط بر آ بازی شاه و پیاده dominate king and pawn endgames
... تحقیق در مورد اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص
... تحقیق در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص
... پاو وینت_گچ ساختمانی و نحوه تهیه و فرآوری آن_140 اسلاید_pptx
... تحقیق در مورد اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه 20 ص
... آموزش زبان برنامه نویسی سی شا بصورت فصلی
... تحقیق در مورد اعمال قاعده درء،در حقوق کیفری ماهوی 18 ص
... تحقیق در مورد اعلامیه حذف خشونت علیه ن 10ص
... تحقیق در مورد اعتصاب کارگری 30 ص
... تحقیق در مورد اعتبارات اسنادی 43 ص
... opportunities intermediate book cd
... تحقیق در مورد اصول و قوانین بیمه
... تحقیق در مورد اشخاص حقیقی 18ص
... تحقیق سود و زیان شرکت ها _ در قالب ورد 58ص
... رایگان آموزش نرم افزار حسابداری هلو
... تحقیق در مورد اصول و اه عد ترمیمی
... تحقیق در مورد استفتاآت قضایی 250 ص
... تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی _ در قالب ورد 11 ص
... تحقیق در مورد اصول 37 ص
... پاو وینت مقاومت مصالح
پاو وینت مقاوم سازی ساختمان در برابر حریق 15 اسلاید
پاو وینت کاتالوگ انسان بحث اجتهاد و تقلید برای مقطع راهنمایی
پاو وینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
پاو وینت چگونه خبر بد را به والدین بدهیم؟
پاو وینت مدیـریت منابع انسانی پیشرفته
پاو وینت جزوه اخلاق
تحقیق در مورد امنیت 16 ص
پاو وینت اخلاق و مبانی آن
پاو وینت چگونه خبر بد را به والدین بدهیم؟
پاو وینت جزوه اخلاق
پاو وینت مقاومت مصالح

کلمات کلیدی :معظم انقلاب ی مورد انخابا مجلس انخابا مجلس معظم انقلاب انقلاب ی برای جهان بینی قوانین الهی مجلس هشم شناخ اصلح انخاب انخابا ی فرمایند سرنوش مسایل
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : نکته هایی درباره ی اعتماد به نفس 1- همه چیز از شما شروع می شود. ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار کنید. 2- هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و استعدادهای نهانی فراوانی برخوردار است که با برخورداری از اعتماد به نفس می تواند آنها را بارور و شکوفا سازد . 3- شما می توانید به انسانی کامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود کمک کنید تا استعدادهای نهانی خود را از قوه به فعل در آورید. 4- سعی نکنید پیوستگی شما به دیگران موجب تقلید کورکورانه شما از آنها بشود و استقلال و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید . 5- انسان همان است که خود باور می کند . 6- بزرگ ترین و حیاتی ترین ویژگی یک انسان ، اعتماد به نفس است . 7- از این نکته آگاه باشید که برخورداری از اعتماد به نفس، تمامی نقص های جسمانی را جبران می کند. 8- سعادت و آسایشِ هر در اختیار خود اوست. از قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست. 9-اظهارنظر و سخن گفتن درجمع مانند ویتامینی است که در ساختمان اعتماد به نفس شما نقش حیاتی ایفا می کند. 10-بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد. 11-تمام وعده و وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی. 12- ی که به خود اطمینان دارد به تعریف ی احتیاج ندارد. 13-هیچ چیز بیش از نیروی درونی و بیش از اعتماد به نفس ، شخص را قوی و نیرومند نگه نمی دارد. وقتی که این قوت باطنی متز ل شود، یک باره قوای بدنی شخص فرو می ریزد و او را از پای در می آورد. 14-اعتماد به نفس شرط موفقیت است. با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاکم شوید 1. ب آمادگی برای دور شدن از شرایط نامساعد به منظور پیشگیری از ش ت ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 2. اگر مایل نیستید در کار فعلی تان بهترین باشید، احتمالاً این کار مناسب شما نیست. 3. اعتماد به نفس بالا ناشی از این احساس است که بر سرنوشت خود حاکم هستید. 4. یاد بگیرید که برای رسیدن به علائق حقیقی خود تلاش کنید. این کار باعث می شود که احساس بسیار خوبی داشته باشید. 5. حوزه ای را که از کار در آن لذت می برید مشخص کنید و سپس تمام وقت و توانی را که در اختیار دارید صرف آن کنید. 6. لازمه اعتماد به نفس این است که شهامتش را داشته باشید که به روش خودتان زندگی کنید. 7. آماده باشید که خود را هر سال از نو بسازید. مجسم کنید که می توانید بدون هیچ زحمت و محدودیتی بارها از نو شروع کنید. 8. نقاط ضعف هر ی بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست . همیشه روی نقاط قوت خود تمرکز کنید. 9. توجه خود را روی مهمترین چیز متمرکز کنید و تا انجام کامل آن دست از کار نکشید. 10. افکارتان را روی کاغذ بیاورید . کارها را اولویت بندی کنید و همیشه از مهم ترین آنها شروع کنید. 11. اعتماد به نفس هنگامی به دست می آید که شما با حداکثر توانایی و کارایی تان کار کنید. 12. هر چه کارهای مهم بیشتری را به پایان برسانید بیشتر احساس می کنید که فرد قدرتمند و مثبتی هستید. 13. به هنگام آشفتگی و تحولات سریع، مرتباً خود را با در نظر گرفتن شرایط جدید ارزی کنید. 14. مدام برای خود هدف های جدید و استانداردهای بالاتری در نظر بگیرید و هرگز قانع نباشید. 15. شما می توانید هر کاری را به انجام برسانید به شرط آن که شدیداً مایل به انجام آن باشید و آماده باشید که به مدت لازم و به اندازه کافی روی آن کار کنید. شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کنید؟ ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر انسان رخ می دهد. نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تاثیرآن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره ای مناسبی بهره مند شوند و از این طریق با اه ، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند.

فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه
تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه... تحقیق در مورد نکاتی درباره چاپ
تحقیق در مورد نکاتی درباره... تحقیق درباره فنا وبقاء
تحقیق درباره فنا... تحقیق درباره فن و هنر سفالگری
تحقیق درباره فن و... تحقیق در مورد نکاتی در مورد درس های ادبیات 1
تحقیق در مورد نکاتی در مورد... تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات
تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات... تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فن آوری و نانو تکنولوژی
تحقیق درباره فن آوری... تحقیق درباره فمینیسم تکرار تجربه هاى ناموفق
تحقیق درباره فمینیسم تکرار... تحقیق در مورد نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی 27 ص
تحقیق در مورد نیاز... تحقیق درباره فمینیسم از شعار تا واقعیت
تحقیق درباره فمینیسم از... تحقیق در مورد نوع دادة مجموعه 11 ص
تحقیق در مورد نوع... تحقیق درباره فلوچارت
تحقیق درباره فلوچارت... تحقیق درباره فلش
تحقیق درباره فلش... تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین دوران زندگی 14 ص
تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین... تحقیق در مورد نوترون
تحقیق در مورد نوترون... تحقیق درباره فلسفه
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق درباره فلسفه و تعلیم و تربیت 16 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نهاد اجتماعی 24 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فلسفه علامه طباطبایی
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نماد مستعد برای تفکرات ، تصورات و حتی توهمات 35 ص
تحقیق در مورد نماد... تحقیق درباره فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو 39ص
تحقیق درباره فلسفه سیاسى... تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات
تحقیق درباره فلسفه ریاضی... تحقیق در مورد نکاتی که در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص
تحقیق در مورد نکاتی که در... تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص
تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص... تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه ک ن 33 ص
تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش... تحقیق درباره فلسفه حجاب
تحقیق درباره فلسفه حجاب... تحقیق درباره فلسفه حج
تحقیق درباره فلسفه حج... تحقیق در مورد نقش پدران در دوران حاملگی 18 ص
تحقیق در مورد نقش پدران در... تحقیق درباره فلسفه برای همه
تحقیق درباره فلسفه برای همه... تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامت روانی 17 ص
تحقیق در مورد نقش ورزش... تحقیق درباره فلسفه اصلی
تحقیق درباره فلسفه اصلی... تحقیق درباره فلسفه اخلاقی
تحقیق درباره فلسفه اخلاقی ... تحقیق در مورد نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها
تحقیق در مورد نقش ورزش در... تحقیق درباره فلسفه 4 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه
تحقیق در مورد نقش و... تحقیق درباره فلسطین و منطقه خاورمیانه
تحقیق درباره فلسطین و منطقه... تحقیق درباره ف قلع
تحقیق درباره ف قلع... تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه
تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه... تحقیق درباره ف بیسموت
تحقیق درباره ف ... تحقیق درباره فلاپی
تحقیق درباره فلاپی... تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى خلاقیت
تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى... تحقیق درباره فقر
تحقیق درباره فقر... تحقیق در مورد نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات 10 ص
تحقیق در مورد نقش مسلمانان... تحقیق درباره فقر در روستا
تحقیق درباره فقر در روستا... تحقیق درباره فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار
تحقیق درباره فعل مرکب در... تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه 15 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فضای سایبر
تحقیق درباره فضای سایبر... تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی
تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای... کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
تحقیق درباره ایمن سازی خانواده
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شا
سوورس کد محاسبه و نمایش ج ضرب در وجی با زبان سی شا
سوروس کدحل دستگاه معادلات به روش fft و dfd به زبان سی شا
پاو وینت ارزشمند درباره گزیده ای از کتاب فوق ستاره فروش اثری از برایان تریسی
سورس کد محاسبه ماکزیمم مینیمم و میانگین سه عدد با زبان سی شا
کتاب ارزشمند مدیریت زمان و موفقیت اثری از برایان تریسی
پروژه پیاده سازی سیستم آموزشگاه زبان با زبان دلفی به همراه سورس کدها
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
پروژه سیستم حقوق دستمزد بیمارستان با نرم افزار ا ل
بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه}
سورس کد محاسبه حقوق مالیات و بیمه کارمند با زبان سی شا
کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و اصول موفقیت
کتاب موفقیت از دیدگاه بزرگان و دانشمندان ارزشمند جهان
بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای روانشناسی فروش در ب و کارهای اینترنتی
تحقیق درباره بررسی و ارزی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها
پروژه درس ی نرم افزار سیستم مدیریت فروشگاه
طرح توجیهی بررسی احداث نیروگاه 1.2 م اتی فتوولتائیک در شهرستان ایرانشهر
تحقیق درباره ارزی و بررسی خود تنظیمی فردی در آموزش
پروژه کامل و جامع درباره ارزی پستهای توزیع برق
پاو وینت در مورد تاثیر افزایش کربن دی ا ید بر روی کره زمین
کتاب کاربردی و کم یاب زبان تخصصی icdl
سورس کد حل دستگاه معادلات به روش گوس جردن با زبان سی شا
تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت ن شاغل و خانه دار جهت بهبود زندگی شویی
سورس کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل با زبان سی شا
سورس کد حل انتگرال خطی تگ گانه با زبان سی شا
آموزش جامع زبان برنامه نویسی قدرتمند جاوا
سورس کد پیاده سازی بازی دوز به روش گرافیکی با زبان سی شا
سورس کد تعیین ریشه های معادله درجه دوم با زبان سی شا
تحقیق درباره جرایم علیه اموال و مالکیت
تحقیق در مورد اعجاز عددى و نظم ریاضی قرآن
پاو وینت در مورد پژوهش , مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آن
پاو وینت در مورد تمرین نشانه ی آ اوّل و آ غیر اوّل (تحقیق دانش آموزی)
پاو وینت در مورد بررسی بناهای پیش از

کلمات کلیدی :این کار خود حاکم داشه باشید آماده باشید کار کنید شروع کنید سرنوش خود پرو سعی مورد اعماد نکه های اعماد زندگی انسان وانید انجام بهرین
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : نکته هایی درباره ی اعتماد به نفس 1- همه چیز از شما شروع می شود. ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار کنید. 2- هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و استعدادهای نهانی فراوانی برخوردار است که با برخورداری از اعتماد به نفس می تواند آنها را بارور و شکوفا سازد . 3- شما می توانید به انسانی کامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود کمک کنید تا استعدادهای نهانی خود را از قوه به فعل در آورید. 4- سعی نکنید پیوستگی شما به دیگران موجب تقلید کورکورانه شما از آنها بشود و استقلال و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید . 5- انسان همان است که خود باور می کند . 6- بزرگ ترین و حیاتی ترین ویژگی یک انسان ، اعتماد به نفس است . 7- از این نکته آگاه باشید که برخورداری از اعتماد به نفس، تمامی نقص های جسمانی را جبران می کند. 8- سعادت و آسایشِ هر در اختیار خود اوست. از قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست. 9-اظهارنظر و سخن گفتن درجمع مانند ویتامینی است که در ساختمان اعتماد به نفس شما نقش حیاتی ایفا می کند. 10-بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد. 11-تمام وعده و وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی. 12- ی که به خود اطمینان دارد به تعریف ی احتیاج ندارد. 13-هیچ چیز بیش از نیروی درونی و بیش از اعتماد به نفس ، شخص را قوی و نیرومند نگه نمی دارد. وقتی که این قوت باطنی متز ل شود، یک باره قوای بدنی شخص فرو می ریزد و او را از پای در می آورد. 14-اعتماد به نفس شرط موفقیت است. با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاکم شوید 1. ب آمادگی برای دور شدن از شرایط نامساعد به منظور پیشگیری از ش ت ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 2. اگر مایل نیستید در کار فعلی تان بهترین باشید، احتمالاً این کار مناسب شما نیست. 3. اعتماد به نفس بالا ناشی از این احساس است که بر سرنوشت خود حاکم هستید. 4. یاد بگیرید که برای رسیدن به علائق حقیقی خود تلاش کنید. این کار باعث می شود که احساس بسیار خوبی داشته باشید. 5. حوزه ای را که از کار در آن لذت می برید مشخص کنید و سپس تمام وقت و توانی را که در اختیار دارید صرف آن کنید. 6. لازمه اعتماد به نفس این است که شهامتش را داشته باشید که به روش خودتان زندگی کنید. 7. آماده باشید که خود را هر سال از نو بسازید. مجسم کنید که می توانید بدون هیچ زحمت و محدودیتی بارها از نو شروع کنید. 8. نقاط ضعف هر ی بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست . همیشه روی نقاط قوت خود تمرکز کنید. 9. توجه خود را روی مهمترین چیز متمرکز کنید و تا انجام کامل آن دست از کار نکشید. 10. افکارتان را روی کاغذ بیاورید . کارها را اولویت بندی کنید و همیشه از مهم ترین آنها شروع کنید. 11. اعتماد به نفس هنگامی به دست می آید که شما با حداکثر توانایی و کارایی تان کار کنید. 12. هر چه کارهای مهم بیشتری را به پایان برسانید بیشتر احساس می کنید که فرد قدرتمند و مثبتی هستید. 13. به هنگام آشفتگی و تحولات سریع، مرتباً خود را با در نظر گرفتن شرایط جدید ارزی کنید. 14. مدام برای خود هدف های جدید و استانداردهای بالاتری در نظر بگیرید و هرگز قانع نباشید. 15. شما می توانید هر کاری را به انجام برسانید به شرط آن که شدیداً مایل به انجام آن باشید و آماده باشید که به مدت لازم و به اندازه کافی روی آن کار کنید. شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کنید؟ ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر انسان رخ می دهد. نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تاثیرآن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره ای مناسبی بهره مند شوند و از این طریق با اه ، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند.

فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه
تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه... تحقیق در مورد نکاتی درباره چاپ
تحقیق در مورد نکاتی درباره... تحقیق درباره فنا وبقاء
تحقیق درباره فنا... تحقیق درباره فن و هنر سفالگری
تحقیق درباره فن و... تحقیق در مورد نکاتی در مورد درس های ادبیات 1
تحقیق در مورد نکاتی در مورد... تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات
تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات... تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فن آوری و نانو تکنولوژی
تحقیق درباره فن آوری... تحقیق درباره فمینیسم تکرار تجربه هاى ناموفق
تحقیق درباره فمینیسم تکرار... تحقیق در مورد نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی 27 ص
تحقیق در مورد نیاز... تحقیق درباره فمینیسم از شعار تا واقعیت
تحقیق درباره فمینیسم از... تحقیق در مورد نوع دادة مجموعه 11 ص
تحقیق در مورد نوع... تحقیق درباره فلوچارت
تحقیق درباره فلوچارت... تحقیق درباره فلش
تحقیق درباره فلش... تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین دوران زندگی 14 ص
تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین... تحقیق در مورد نوترون
تحقیق در مورد نوترون... تحقیق درباره فلسفه
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق درباره فلسفه و تعلیم و تربیت 16 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نهاد اجتماعی 24 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فلسفه علامه طباطبایی
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نماد مستعد برای تفکرات ، تصورات و حتی توهمات 35 ص
تحقیق در مورد نماد... تحقیق درباره فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو 39ص
تحقیق درباره فلسفه سیاسى... تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات
تحقیق درباره فلسفه ریاضی... تحقیق در مورد نکاتی که در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص
تحقیق در مورد نکاتی که در... تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص
تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص... تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه ک ن 33 ص
تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش... تحقیق درباره فلسفه حجاب
تحقیق درباره فلسفه حجاب... تحقیق درباره فلسفه حج
تحقیق درباره فلسفه حج... تحقیق در مورد نقش پدران در دوران حاملگی 18 ص
تحقیق در مورد نقش پدران در... تحقیق درباره فلسفه برای همه
تحقیق درباره فلسفه برای همه... تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامت روانی 17 ص
تحقیق در مورد نقش ورزش... تحقیق درباره فلسفه اصلی
تحقیق درباره فلسفه اصلی... تحقیق درباره فلسفه اخلاقی
تحقیق درباره فلسفه اخلاقی ... تحقیق در مورد نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها
تحقیق در مورد نقش ورزش در... تحقیق درباره فلسفه 4 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه
تحقیق در مورد نقش و... تحقیق درباره فلسطین و منطقه خاورمیانه
تحقیق درباره فلسطین و منطقه... تحقیق درباره ف قلع
تحقیق درباره ف قلع... تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه
تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه... تحقیق درباره ف بیسموت
تحقیق درباره ف ... تحقیق درباره فلاپی
تحقیق درباره فلاپی... تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى خلاقیت
تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى... تحقیق درباره فقر
تحقیق درباره فقر... تحقیق در مورد نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات 10 ص
تحقیق در مورد نقش مسلمانان... تحقیق درباره فقر در روستا
تحقیق درباره فقر در روستا... تحقیق درباره فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار
تحقیق درباره فعل مرکب در... تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه 15 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فضای سایبر
تحقیق درباره فضای سایبر... تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی
تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای... کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
تحقیق درباره ایمن سازی خانواده
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شا
سوورس کد محاسبه و نمایش ج ضرب در وجی با زبان سی شا
سوروس کدحل دستگاه معادلات به روش fft و dfd به زبان سی شا
پاو وینت ارزشمند درباره گزیده ای از کتاب فوق ستاره فروش اثری از برایان تریسی
سورس کد محاسبه ماکزیمم مینیمم و میانگین سه عدد با زبان سی شا
کتاب ارزشمند مدیریت زمان و موفقیت اثری از برایان تریسی
پروژه پیاده سازی سیستم آموزشگاه زبان با زبان دلفی به همراه سورس کدها
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
پروژه سیستم حقوق دستمزد بیمارستان با نرم افزار ا ل
بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه}
سورس کد محاسبه حقوق مالیات و بیمه کارمند با زبان سی شا
کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و اصول موفقیت
کتاب موفقیت از دیدگاه بزرگان و دانشمندان ارزشمند جهان
بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای روانشناسی فروش در ب و کارهای اینترنتی
تحقیق درباره بررسی و ارزی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها
پروژه درس ی نرم افزار سیستم مدیریت فروشگاه
طرح توجیهی بررسی احداث نیروگاه 1.2 م اتی فتوولتائیک در شهرستان ایرانشهر
تحقیق درباره ارزی و بررسی خود تنظیمی فردی در آموزش
پروژه کامل و جامع درباره ارزی پستهای توزیع برق
پاو وینت در مورد تاثیر افزایش کربن دی ا ید بر روی کره زمین
کتاب کاربردی و کم یاب زبان تخصصی icdl
سورس کد حل دستگاه معادلات به روش گوس جردن با زبان سی شا
تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت ن شاغل و خانه دار جهت بهبود زندگی شویی
سورس کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل با زبان سی شا
سورس کد حل انتگرال خطی تگ گانه با زبان سی شا
آموزش جامع زبان برنامه نویسی قدرتمند جاوا
سورس کد پیاده سازی بازی دوز به روش گرافیکی با زبان سی شا
سورس کد تعیین ریشه های معادله درجه دوم با زبان سی شا
تحقیق درباره جرایم علیه اموال و مالکیت
تحقیق در مورد اعجاز عددى و نظم ریاضی قرآن
پاو وینت در مورد پژوهش , مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آن
پاو وینت در مورد تمرین نشانه ی آ اوّل و آ غیر اوّل (تحقیق دانش آموزی)
پاو وینت در مورد بررسی بناهای پیش از

کلمات کلیدی :این کار خود حاکم داشه باشید آماده باشید کار کنید شروع کنید سرنوش خود پرو سعی مورد اعماد نکه های اعماد زندگی انسان وانید انجام بهرین
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : نکته هایی درباره ی اعتماد به نفس 1- همه چیز از شما شروع می شود. ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار کنید. 2- هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و استعدادهای نهانی فراوانی برخوردار است که با برخورداری از اعتماد به نفس می تواند آنها را بارور و شکوفا سازد . 3- شما می توانید به انسانی کامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود کمک کنید تا استعدادهای نهانی خود را از قوه به فعل در آورید. 4- سعی نکنید پیوستگی شما به دیگران موجب تقلید کورکورانه شما از آنها بشود و استقلال و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید . 5- انسان همان است که خود باور می کند . 6- بزرگ ترین و حیاتی ترین ویژگی یک انسان ، اعتماد به نفس است . 7- از این نکته آگاه باشید که برخورداری از اعتماد به نفس، تمامی نقص های جسمانی را جبران می کند. 8- سعادت و آسایشِ هر در اختیار خود اوست. از قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست. 9-اظهارنظر و سخن گفتن درجمع مانند ویتامینی است که در ساختمان اعتماد به نفس شما نقش حیاتی ایفا می کند. 10-بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد. 11-تمام وعده و وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی. 12- ی که به خود اطمینان دارد به تعریف ی احتیاج ندارد. 13-هیچ چیز بیش از نیروی درونی و بیش از اعتماد به نفس ، شخص را قوی و نیرومند نگه نمی دارد. وقتی که این قوت باطنی متز ل شود، یک باره قوای بدنی شخص فرو می ریزد و او را از پای در می آورد. 14-اعتماد به نفس شرط موفقیت است. با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاکم شوید 1. ب آمادگی برای دور شدن از شرایط نامساعد به منظور پیشگیری از ش ت ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 2. اگر مایل نیستید در کار فعلی تان بهترین باشید، احتمالاً این کار مناسب شما نیست. 3. اعتماد به نفس بالا ناشی از این احساس است که بر سرنوشت خود حاکم هستید. 4. یاد بگیرید که برای رسیدن به علائق حقیقی خود تلاش کنید. این کار باعث می شود که احساس بسیار خوبی داشته باشید. 5. حوزه ای را که از کار در آن لذت می برید مشخص کنید و سپس تمام وقت و توانی را که در اختیار دارید صرف آن کنید. 6. لازمه اعتماد به نفس این است که شهامتش را داشته باشید که به روش خودتان زندگی کنید. 7. آماده باشید که خود را هر سال از نو بسازید. مجسم کنید که می توانید بدون هیچ زحمت و محدودیتی بارها از نو شروع کنید. 8. نقاط ضعف هر ی بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست . همیشه روی نقاط قوت خود تمرکز کنید. 9. توجه خود را روی مهمترین چیز متمرکز کنید و تا انجام کامل آن دست از کار نکشید. 10. افکارتان را روی کاغذ بیاورید . کارها را اولویت بندی کنید و همیشه از مهم ترین آنها شروع کنید. 11. اعتماد به نفس هنگامی به دست می آید که شما با حداکثر توانایی و کارایی تان کار کنید. 12. هر چه کارهای مهم بیشتری را به پایان برسانید بیشتر احساس می کنید که فرد قدرتمند و مثبتی هستید. 13. به هنگام آشفتگی و تحولات سریع، مرتباً خود را با در نظر گرفتن شرایط جدید ارزی کنید. 14. مدام برای خود هدف های جدید و استانداردهای بالاتری در نظر بگیرید و هرگز قانع نباشید. 15. شما می توانید هر کاری را به انجام برسانید به شرط آن که شدیداً مایل به انجام آن باشید و آماده باشید که به مدت لازم و به اندازه کافی روی آن کار کنید. شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کنید؟ ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر انسان رخ می دهد. نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تاثیرآن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره ای مناسبی بهره مند شوند و از این طریق با اه ، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند.

فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه
تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه... تحقیق در مورد نکاتی درباره چاپ
تحقیق در مورد نکاتی درباره... تحقیق درباره فنا وبقاء
تحقیق درباره فنا... تحقیق درباره فن و هنر سفالگری
تحقیق درباره فن و... تحقیق در مورد نکاتی در مورد درس های ادبیات 1
تحقیق در مورد نکاتی در مورد... تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات
تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات... تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فن آوری و نانو تکنولوژی
تحقیق درباره فن آوری... تحقیق درباره فمینیسم تکرار تجربه هاى ناموفق
تحقیق درباره فمینیسم تکرار... تحقیق در مورد نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی 27 ص
تحقیق در مورد نیاز... تحقیق درباره فمینیسم از شعار تا واقعیت
تحقیق درباره فمینیسم از... تحقیق در مورد نوع دادة مجموعه 11 ص
تحقیق در مورد نوع... تحقیق درباره فلوچارت
تحقیق درباره فلوچارت... تحقیق درباره فلش
تحقیق درباره فلش... تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین دوران زندگی 14 ص
تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین... تحقیق در مورد نوترون
تحقیق در مورد نوترون... تحقیق درباره فلسفه
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق درباره فلسفه و تعلیم و تربیت 16 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نهاد اجتماعی 24 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فلسفه علامه طباطبایی
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نماد مستعد برای تفکرات ، تصورات و حتی توهمات 35 ص
تحقیق در مورد نماد... تحقیق درباره فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو 39ص
تحقیق درباره فلسفه سیاسى... تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات
تحقیق درباره فلسفه ریاضی... تحقیق در مورد نکاتی که در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص
تحقیق در مورد نکاتی که در... تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص
تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص... تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه ک ن 33 ص
تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش... تحقیق درباره فلسفه حجاب
تحقیق درباره فلسفه حجاب... تحقیق درباره فلسفه حج
تحقیق درباره فلسفه حج... تحقیق در مورد نقش پدران در دوران حاملگی 18 ص
تحقیق در مورد نقش پدران در... تحقیق درباره فلسفه برای همه
تحقیق درباره فلسفه برای همه... تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامت روانی 17 ص
تحقیق در مورد نقش ورزش... تحقیق درباره فلسفه اصلی
تحقیق درباره فلسفه اصلی... تحقیق درباره فلسفه اخلاقی
تحقیق درباره فلسفه اخلاقی ... تحقیق در مورد نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها
تحقیق در مورد نقش ورزش در... تحقیق درباره فلسفه 4 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه
تحقیق در مورد نقش و... تحقیق درباره فلسطین و منطقه خاورمیانه
تحقیق درباره فلسطین و منطقه... تحقیق درباره ف قلع
تحقیق درباره ف قلع... تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه
تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه... تحقیق درباره ف بیسموت
تحقیق درباره ف ... تحقیق درباره فلاپی
تحقیق درباره فلاپی... تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى خلاقیت
تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى... تحقیق درباره فقر
تحقیق درباره فقر... تحقیق در مورد نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات 10 ص
تحقیق در مورد نقش مسلمانان... تحقیق درباره فقر در روستا
تحقیق درباره فقر در روستا... تحقیق درباره فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار
تحقیق درباره فعل مرکب در... تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه 15 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فضای سایبر
تحقیق درباره فضای سایبر... تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی
تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای... کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
تحقیق درباره ایمن سازی خانواده
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شا
سوورس کد محاسبه و نمایش ج ضرب در وجی با زبان سی شا
سوروس کدحل دستگاه معادلات به روش fft و dfd به زبان سی شا
پاو وینت ارزشمند درباره گزیده ای از کتاب فوق ستاره فروش اثری از برایان تریسی
سورس کد محاسبه ماکزیمم مینیمم و میانگین سه عدد با زبان سی شا
کتاب ارزشمند مدیریت زمان و موفقیت اثری از برایان تریسی
پروژه پیاده سازی سیستم آموزشگاه زبان با زبان دلفی به همراه سورس کدها
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
پروژه سیستم حقوق دستمزد بیمارستان با نرم افزار ا ل
بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه}
سورس کد محاسبه حقوق مالیات و بیمه کارمند با زبان سی شا
کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و اصول موفقیت
کتاب موفقیت از دیدگاه بزرگان و دانشمندان ارزشمند جهان
بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای روانشناسی فروش در ب و کارهای اینترنتی
تحقیق درباره بررسی و ارزی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها
پروژه درس ی نرم افزار سیستم مدیریت فروشگاه
طرح توجیهی بررسی احداث نیروگاه 1.2 م اتی فتوولتائیک در شهرستان ایرانشهر
تحقیق درباره ارزی و بررسی خود تنظیمی فردی در آموزش
پروژه کامل و جامع درباره ارزی پستهای توزیع برق
پاو وینت در مورد تاثیر افزایش کربن دی ا ید بر روی کره زمین
کتاب کاربردی و کم یاب زبان تخصصی icdl
سورس کد حل دستگاه معادلات به روش گوس جردن با زبان سی شا
تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت ن شاغل و خانه دار جهت بهبود زندگی شویی
سورس کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل با زبان سی شا
سورس کد حل انتگرال خطی تگ گانه با زبان سی شا
آموزش جامع زبان برنامه نویسی قدرتمند جاوا
سورس کد پیاده سازی بازی دوز به روش گرافیکی با زبان سی شا
سورس کد تعیین ریشه های معادله درجه دوم با زبان سی شا
تحقیق درباره جرایم علیه اموال و مالکیت
تحقیق در مورد اعجاز عددى و نظم ریاضی قرآن
پاو وینت در مورد پژوهش , مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آن
پاو وینت در مورد تمرین نشانه ی آ اوّل و آ غیر اوّل (تحقیق دانش آموزی)
پاو وینت در مورد بررسی بناهای پیش از

کلمات کلیدی :این کار خود حاکم داشه باشید آماده باشید کار کنید شروع کنید سرنوش خود پرو سعی مورد اعماد نکه های اعماد زندگی انسان وانید انجام بهرین
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : نکته هایی درباره ی اعتماد به نفس 1- همه چیز از شما شروع می شود. ارزش و احترام خود را بدانید و به وجود خود افتخار کنید. 2- هر فردی جدا از ظاهر و موجودیت واقعی اش ، از توانایی های بالقوه و استعدادهای نهانی فراوانی برخوردار است که با برخورداری از اعتماد به نفس می تواند آنها را بارور و شکوفا سازد . 3- شما می توانید به انسانی کامل و واقعی تبدیل شوید ، فقط باید به خود کمک کنید تا استعدادهای نهانی خود را از قوه به فعل در آورید. 4- سعی نکنید پیوستگی شما به دیگران موجب تقلید کورکورانه شما از آنها بشود و استقلال و اعتماد به نفس خود را از دست بدهید . 5- انسان همان است که خود باور می کند . 6- بزرگ ترین و حیاتی ترین ویژگی یک انسان ، اعتماد به نفس است . 7- از این نکته آگاه باشید که برخورداری از اعتماد به نفس، تمامی نقص های جسمانی را جبران می کند. 8- سعادت و آسایشِ هر در اختیار خود اوست. از قبول مسئولیت نهراسید، پذیرش مسئولیت نشانه شخصیت شماست. 9-اظهارنظر و سخن گفتن درجمع مانند ویتامینی است که در ساختمان اعتماد به نفس شما نقش حیاتی ایفا می کند. 10-بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و در پرتو سعی و جدیت به مقام و منزلتی برسد. 11-تمام وعده و وعیدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی. 12- ی که به خود اطمینان دارد به تعریف ی احتیاج ندارد. 13-هیچ چیز بیش از نیروی درونی و بیش از اعتماد به نفس ، شخص را قوی و نیرومند نگه نمی دارد. وقتی که این قوت باطنی متز ل شود، یک باره قوای بدنی شخص فرو می ریزد و او را از پای در می آورد. 14-اعتماد به نفس شرط موفقیت است. با اعتماد به نفس می توانید بر سرنوشت خود حاکم شوید 1. ب آمادگی برای دور شدن از شرایط نامساعد به منظور پیشگیری از ش ت ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. 2. اگر مایل نیستید در کار فعلی تان بهترین باشید، احتمالاً این کار مناسب شما نیست. 3. اعتماد به نفس بالا ناشی از این احساس است که بر سرنوشت خود حاکم هستید. 4. یاد بگیرید که برای رسیدن به علائق حقیقی خود تلاش کنید. این کار باعث می شود که احساس بسیار خوبی داشته باشید. 5. حوزه ای را که از کار در آن لذت می برید مشخص کنید و سپس تمام وقت و توانی را که در اختیار دارید صرف آن کنید. 6. لازمه اعتماد به نفس این است که شهامتش را داشته باشید که به روش خودتان زندگی کنید. 7. آماده باشید که خود را هر سال از نو بسازید. مجسم کنید که می توانید بدون هیچ زحمت و محدودیتی بارها از نو شروع کنید. 8. نقاط ضعف هر ی بسیار بیشتر از نقاط قوت اوست . همیشه روی نقاط قوت خود تمرکز کنید. 9. توجه خود را روی مهمترین چیز متمرکز کنید و تا انجام کامل آن دست از کار نکشید. 10. افکارتان را روی کاغذ بیاورید . کارها را اولویت بندی کنید و همیشه از مهم ترین آنها شروع کنید. 11. اعتماد به نفس هنگامی به دست می آید که شما با حداکثر توانایی و کارایی تان کار کنید. 12. هر چه کارهای مهم بیشتری را به پایان برسانید بیشتر احساس می کنید که فرد قدرتمند و مثبتی هستید. 13. به هنگام آشفتگی و تحولات سریع، مرتباً خود را با در نظر گرفتن شرایط جدید ارزی کنید. 14. مدام برای خود هدف های جدید و استانداردهای بالاتری در نظر بگیرید و هرگز قانع نباشید. 15. شما می توانید هر کاری را به انجام برسانید به شرط آن که شدیداً مایل به انجام آن باشید و آماده باشید که به مدت لازم و به اندازه کافی روی آن کار کنید. شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کنید؟ ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر انسان رخ می دهد. نظر به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و تاثیرآن در تداوم و استحکام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ، ضرورت دارد دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره ای مناسبی بهره مند شوند و از این طریق با اه ، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند.

فایل >>>
سایر محصولات :
تحقیق در مورد نکته های در مورد اعتماد به نفس
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه
تحقیق درباره فناوری اطلاعات و بیمه... تحقیق در مورد نکاتی درباره چاپ
تحقیق در مورد نکاتی درباره... تحقیق درباره فنا وبقاء
تحقیق درباره فنا... تحقیق درباره فن و هنر سفالگری
تحقیق درباره فن و... تحقیق در مورد نکاتی در مورد درس های ادبیات 1
تحقیق در مورد نکاتی در مورد... تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات
تحقیق درباره فن ساختمانی صفحات... تحقیق در مورد نیازهای انسان از نظر ابراهام مزلو
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فن آوری و نانو تکنولوژی
تحقیق درباره فن آوری... تحقیق درباره فمینیسم تکرار تجربه هاى ناموفق
تحقیق درباره فمینیسم تکرار... تحقیق در مورد نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی 27 ص
تحقیق در مورد نیاز... تحقیق درباره فمینیسم از شعار تا واقعیت
تحقیق درباره فمینیسم از... تحقیق در مورد نوع دادة مجموعه 11 ص
تحقیق در مورد نوع... تحقیق درباره فلوچارت
تحقیق درباره فلوچارت... تحقیق درباره فلش
تحقیق درباره فلش... تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین دوران زندگی 14 ص
تحقیق در مورد نوجوانی حساسترین... تحقیق در مورد نوترون
تحقیق در مورد نوترون... تحقیق درباره فلسفه
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق درباره فلسفه و تعلیم و تربیت 16 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نهاد اجتماعی 24 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فلسفه علامه طباطبایی
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نماد مستعد برای تفکرات ، تصورات و حتی توهمات 35 ص
تحقیق در مورد نماد... تحقیق درباره فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو 39ص
تحقیق درباره فلسفه سیاسى... تحقیق درباره فلسفه ریاضی یا فلسفه ریاضیات
تحقیق درباره فلسفه ریاضی... تحقیق در مورد نکاتی که در تعمیر مانیتور باید توجه داشت 20 ص
تحقیق در مورد نکاتی که در... تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص
تحقیق درباره فلسفه ریاضی 22 ص... تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه ک ن 33 ص
تحقیق در مورد نقـش مراکز پـیـش... تحقیق درباره فلسفه حجاب
تحقیق درباره فلسفه حجاب... تحقیق درباره فلسفه حج
تحقیق درباره فلسفه حج... تحقیق در مورد نقش پدران در دوران حاملگی 18 ص
تحقیق در مورد نقش پدران در... تحقیق درباره فلسفه برای همه
تحقیق درباره فلسفه برای همه... تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامت روانی 17 ص
تحقیق در مورد نقش ورزش... تحقیق درباره فلسفه اصلی
تحقیق درباره فلسفه اصلی... تحقیق درباره فلسفه اخلاقی
تحقیق درباره فلسفه اخلاقی ... تحقیق در مورد نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها
تحقیق در مورد نقش ورزش در... تحقیق درباره فلسفه 4 ص
تحقیق درباره فلسفه... تحقیق در مورد نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه
تحقیق در مورد نقش و... تحقیق درباره فلسطین و منطقه خاورمیانه
تحقیق درباره فلسطین و منطقه... تحقیق درباره ف قلع
تحقیق درباره ف قلع... تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه
تحقیق در مورد نقش نور در کارگاه... تحقیق درباره ف بیسموت
تحقیق درباره ف ... تحقیق درباره فلاپی
تحقیق درباره فلاپی... تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى خلاقیت
تحقیق در مورد نقش معلم در شکوفایى... تحقیق درباره فقر
تحقیق درباره فقر... تحقیق در مورد نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات 10 ص
تحقیق در مورد نقش مسلمانان... تحقیق درباره فقر در روستا
تحقیق درباره فقر در روستا... تحقیق درباره فعل مرکب در فارسی گفتاری معیار
تحقیق درباره فعل مرکب در... تحقیق در مورد نقش محبت و مهرورزی در پیشرفت جامعه 15 ص
تحقیق در مورد... تحقیق درباره فضای سایبر
تحقیق درباره فضای سایبر... تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی
تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای... کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
تحقیق درباره ایمن سازی خانواده
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
کتاب جامع و کم نظیر آموزش زبان برنامه نویسی سی شا پروژه محور
سورس کد حل ج سیمپل (simplex) با زبان سی شا
25 قطعه کد و سورس کد کاربردی با زبان سی شا
سوورس کد محاسبه و نمایش ج ضرب در وجی با زبان سی شا
سوروس کدحل دستگاه معادلات به روش fft و dfd به زبان سی شا
پاو وینت ارزشمند درباره گزیده ای از کتاب فوق ستاره فروش اثری از برایان تریسی
سورس کد محاسبه ماکزیمم مینیمم و میانگین سه عدد با زبان سی شا
کتاب ارزشمند مدیریت زمان و موفقیت اثری از برایان تریسی
پروژه پیاده سازی سیستم آموزشگاه زبان با زبان دلفی به همراه سورس کدها
بسته ویدیویی آموزش کامل ایمیل مارکتینگ و بازاری اینترنتی
پروژه سیستم حقوق دستمزد بیمارستان با نرم افزار ا ل
بسته ویدیویی آموزشی ایجاد و ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان {مثل همین فروشگاه}
سورس کد محاسبه حقوق مالیات و بیمه کارمند با زبان سی شا
کتاب کاربردی شصت راز طلایی مدیریت زمان و اصول موفقیت
کتاب موفقیت از دیدگاه بزرگان و دانشمندان ارزشمند جهان
بسته ویدیویی آموزش تکنیکهای روانشناسی فروش در ب و کارهای اینترنتی
تحقیق درباره بررسی و ارزی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها
پروژه درس ی نرم افزار سیستم مدیریت فروشگاه
طرح توجیهی بررسی احداث نیروگاه 1.2 م اتی فتوولتائیک در شهرستان ایرانشهر
تحقیق درباره ارزی و بررسی خود تنظیمی فردی در آموزش
پروژه کامل و جامع درباره ارزی پستهای توزیع برق
پاو وینت در مورد تاثیر افزایش کربن دی ا ید بر روی کره زمین
کتاب کاربردی و کم یاب زبان تخصصی icdl
سورس کد حل دستگاه معادلات به روش گوس جردن با زبان سی شا
تحقیق و پروژه جامع درباره مقایسه رضایت ن شاغل و خانه دار جهت بهبود زندگی شویی
سورس کد محاسبه محیط و مساحت مستطیل با زبان سی شا
سورس کد حل انتگرال خطی تگ گانه با زبان سی شا
آموزش جامع زبان برنامه نویسی قدرتمند جاوا
سورس کد پیاده سازی بازی دوز به روش گرافیکی با زبان سی شا
سورس کد تعیین ریشه های معادله درجه دوم با زبان سی شا
تحقیق درباره جرایم علیه اموال و مالکیت
تحقیق در مورد اعجاز عددى و نظم ریاضی قرآن
پاو وینت در مورد پژوهش , مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آن
پاو وینت در مورد تمرین نشانه ی آ اوّل و آ غیر اوّل (تحقیق دانش آموزی)
پاو وینت در مورد بررسی بناهای پیش از

کلمات کلیدی :این کار خود حاکم داشه باشید آماده باشید کار کنید شروع کنید سرنوش خود پرو سعی مورد اعماد نکه های اعماد زندگی انسان وانید انجام بهرین
بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر ت در تهران ( پسر به دختر) بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر ت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی داردشناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر ت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه استو درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستا دسته بندی کار و امور اجتماعی فرمت فایل doc حجم فایل 128 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 159 دریافت فایل بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر ت در تهران ( پسر به دختر) فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها فهرست مطالب فصل اول : چهار چوب پژوهش انگیزه انتخاب موضوع..................................................................................... 2 مسئله یا طرح پژوهش..................................................................................... 3 اهمیت و فایده پژوهش..................................................................................... 8 اه پژوهش................................................................................................. 9 فرضیه های پژوهش........................................................................................ 9 مدل نظری پژوهش........................................................................................... 11 پرسش هااساسی پژوهش............................................................................... 12 فصل دوم : ادبیات پژوهش پیشینه پژوهش................................................................................................ 14 ادبیات نظری.................................................................................................... 23 نظریۀ های جامعه شناسی............................................................................... 70 نظریه برچسب................................................................................................. 70 نظریۀ نیاز......................................................................................................... 72 نظریۀ امید و انتظار.......................................................................................... 76 نظریۀ حمایت اجتماعی ................................................................................... 79 نظریۀ روانکاوی............................................................................................... 80 فصل اول (چهارچوب پژوهش) انگیزه انتخاب موضوع مسئله یا طرح پژوهش اهمیت و فایده پژوهش اه پژوهش فرضیه های پژوهش مدل نظری پژوهش پرسش اساسی پژوهش انگیزه انتخاب موضوع انگیزه انتخاب موضوع بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر ت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر ت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو تی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن ت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو تی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم نهاد خانواده سعی وافر نماییم. مسئله یا طرح پژوهش آنچه به عنوان تعریف از اختلالات هویت ارائه می شود بیانگر این مطلب است که اختلالات هویت به وضعیتی گفته می شود که فرد به طور مستمر و پایدار از ت بیولوژیک (هویت ) خود ناراضی است.تمایل یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل خود را دارد و این وضعیت برای فرد ایجاد ناراحتی شدید و یا اختلال درعملکرد روانی و اجتماعی می نماید (وامقی ، ص2) از نظر روانی پسرهای دارای چنین اختلالی با فعالیت های دخترانه سرگرمند تمایل به پوشیدن لباسهای دخترانه دارند یا لباس های در دسترس خود را به شکل دخترانه در می آورند.عروسک های زن اسباب بازی مورد علاقه آنها است و در بازی هایشان نقش دخترانه به عهده می گیرند ممکن است اصرار داشته باشند و ادعا کنند که شان از بین خواهد رفت و یا بهتر است که آن را نداشته باشند این گونه افراد در جمع پسرها مورد اذیت و تمس قرار گرفته و اغلب طرد می شوند بعضی از پسرها ممکن است از مدرسه رفتن به دلیل مس ه شدن یا تحت فشار قرار گرفتن برای پوشیدن لباس های پسرانه اجتناب کنند اینگونه تمایلات از یک سو و قرار گرفتن در جامعه ای که با این تمایلات مخالف است و با آنها برخورد می کند از سوی دیگر این افراد را دچاراختلال در عملکرد می نماید.فشار روانی دراین افراد شدت می یابد و ترجیح می دهند کمتر در جمع افراد هم جنس خود حاضر شده و انزوا طلبی را ترجیح می دهند افسردگی یک مشکل شایع در مبتلایان به این اختلال است زیرا مسائل و مشکلات جدیدی در ارتباط با خانواده و مدرسه و محیط زندگی خود دارند که این افسردگی در مواردی منجر به اقدام آنها برای خودکشی می شود به خصوص اگر فرد احساس ناامیدی در مورد تغییر ت داشته باشد در یک مطالعه میزان خودکشی د رمردان دو تی3/16 درصد بوده است (همان منبع ، ص 15).علاوه بر اختلالات روانی رویکردهای جامعه نیز این افراد را دچار اختلال در عملکرد می نماید.سیری در جوامع گذشته نشان می دهد که افرادی که دارای رفتار غیر عادی بوده و به نوعی دچار آسیب شده بودند همواره پذیرای برچسب هایی مانند ، جادوگر ، بیمار ، مختل المشاعر ، مطرود و بیگانه بوده اند و جامعه نیز درهمه حال آنان را میکروب های خطرناکی به شمار می آورده که به علت پیشه روش ها و کردارهای ضد اجتماعی ، بهداشت جامعه را در خطر نابودی قرار می دهند ، در بیانی دقیق تر می توان گفت که پیشداوری ها و تصورات قالبی که در فرهنگ هر جامعه درمورد پدیده هایی مانند اختلال هویت وجود دارد به تدریج تفکرات و باورهای خاص خود را درباره پدید آوردندگان آن ایجاد می کند برداشت های ایجاد شده به تدریج جایگاه خود را به عنوان مبنایی برای قضاوت جامعه در مورد این افراد و ارزی جایگاه و کنش های آنان به دست می آورد و بر شیوه برخورد جامعه با آنان تاثیر عمیق و تعیین کننده بر جا می گذارد در عین حال از آنجا که اغلب این تصورات بر شالوده های علمی و تجربی متکی نیست مسیر برخورد جامعه با این گروه همواره به سمت مسیرهای نادرست رهنمون می گردد و در این مسیر نیز همواره آثار منفی خود را در پی آورده و می آورد تصوراتی که هریک به شکلی خاص تصویر ذهنی جامعه را درباره این گروه واژگون می سازد در این میان می توان از انواعی از این دست تصورات نام برد که افراد دو تی راموجوداتی خطرناک تر از آنچه که هستند یا می توانند باشند جلوه می دهد . پس هراس جامعه را از آنان بیشتر نموده و مقابله با آن را شدیدتر می نماید برخی از ذهنیت های جامعه ناشی از پیشداوری هایی است حاکی از اینکه این گروه از افراد با سایر افراد جامعه متفاوت هستند مضامینی مانند اینکه آنان به اراده و خواست خود و به سبب پای بند نبودن به اصول اخلاقی و ملاحظات انسانی مرتکب رفتار غیر عادی می گردند آرزوها و علایق بشری در قلب و روح آنان تاثیر نمی کند و خلاصه اینکه همه ازیک قماش هستند.نمونه هایی از این دست تصورات در یک طیف وسیع قرار می گیرد که شامل گونه هایی از تصورات پیشینیان است که رفتارهای غیر عادی را ناشی از علل ماوراء الطبیعی در روان افراد یا انواعی دیگر از اثر گذاری این علل می دانستند تصوراتی از این قبیل که آنها در تسخیر ارواح ی اند که در وجودشان رخنه کرده و راه مهار آن نیز خارج این ارواح از کالبد فرد است.حتی اگر این کار به سوزاندن آن کالبدها منجر شود.بدیهی است که اینگونه تصورات در جامعه به دنبال فشارهای روانی ن یتی هایی را برای افراد دو تی به دنبال خواهد داشت با پیشرفت علم و آگاهی بشر در مورد این افراد امروزه راه های مختلفی برای درمان و از بین بردن علائم بالینی اختلال هویت در افراد شکل گرفته که یکی از این راه ها انجام عمل جراحی تغییر ت به منظور از بین بردن ت کنونی فرد و وارد شدن به گروه تی مورد تمایل فرد می باشد.بدین ترتیب مشکل عمده این افراد از نظر روانی از بین خواهد رفت.متخصصان بالینی بر نیاز به ارزی دقیق هر فرد قبل از تصمیم برای برداشتن گام های پزشکی لازم برای تغییر ت تاکید می کنند.اکثر مراکز درمانی به برخی اقدامات اولیه برای افرادی که آزمون های روان شناختی آنها بیانگر ثبات هیجانی و احتمالاً متناسب برای جراحی تشخیص داده می شوند می پردازند بعد از برگزیدن بیماران معمولاً لازم است آنها یک یا دو سال به عنوان عضوی از جنس مخالف زندگی کنند.طی این دوره تزریق هورمون برای ایجاد صفات ثانویه به کار می رود این دوره حکم آمادگی روان شناختی برای زندگی به عنوان عضوی از جنس دیگر را دارد مطالعات روی بیمارانی که به دقت انتخاب شده بودند نشان دادکه جراحی درمان کارآمدی بوده است هرچند متخصصان در سازگاری وا جتماعی آنها بهبود مشخصی را نمی دیدند ولی اکثر بیماران گزارش نمودند که از نتایج راضی هستند و بهترین نتیجه به دست آمده از رضایت ناشی از تغییر ت در حد متوسط بود. نکته قابل توجه این است که هویت قویاً تحت تاثیر عوامل روان شناختی اجتماعی و فرهنگی است و جراحی در حال حاضر فقط می تواند مشکلات موثر از عوامل روان شناختی را بر طرف نماید اما آیا این شیوه توانسته جوابگوی مشکلات اجتماعی و فرهنگی افراد در تی در مقابله جامعه باشد؟ و آیا توانسته همان گونه که در حل مشکلات روانپریشی این افراد موثر بوده است در میزان سازگاری اجتماعی این افراد تاثیر گذاشته و میزان رضایت آنها را از تغییر ت افزایش دهد؟ اهمیت و فایده پژوهش افراد دو تی هنوز برای جامعه ما شناخته شده نیستند و حضور آنها در اذهان عمومی به عنوان افراد مجرم و منحرف هنوز به قوت خود باقی است.مشکلاتی که افراد دو تی با آنها روبرو هستند برای جامعه مهم نبوده و همچنان به عنوان سدی در جهت برآورده نیاز این افراد به شمار می رود یکی از راه های درمان این افراد جراحی به منظور تغییر ت است به این امید که مشکلات روحی شان حل شود و بتوانند به زندگی عادی برگردند ولی با توجه به اینکه جراحی فقط مشکلات روحی این افراد را برطرف می کند و دید افراد جامعه نسبت به تغییر ت افراد دو تی همچنان منفی باقی می ماند وجود تحقیق در مورد میزان رضامندی این افراد از تغییر ت با روش جراحی ضروری به نظر می رسد از آنجا که دلیل عمده و بسیار مهم افراد دو تی برای تغییر ت این است که از بودن در جنس خود ناراضی بوده و خواهان رهایی از این وضعیت هستند بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان رضامندی آنها از تغییر ت و قرار گرفتن در ت جدید شکل گرفته است. اه پژوهش 1- معرفی افراد دو تی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو تی؛ 2- معرفی مشکلات آنها و معرفی روش جراحی که به عنوان موثرترین روش برای درمان مشکل این افراد مطرح شده است. 3- آگاهی در مورد میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت. فرضیه های پژوهش 1- میزان احترام افراد جامعه به تغییر ت افراد دو تی در میزان رضامندی آنها از تغییر ت به روش جراحی موثر است. 2- میزان ی میل در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 3- میزان ی نیاز به امنیت در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 4- میزان ی نیاز به تعلق اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 5- میزان رضامندی از پایگاه اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 6- میزان برخورداری از نظام حمایت اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛
7- مدل نظری پژوهش پرسش های اساسی پژوهش 1- افراد دو تی ازتغییر ت خود چقدر رضایت دارند؟ 2- آیا میزان احترام افراد جامعه به تغییر ت افراد دو تی در میزان رضامندی آنها از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 3- آیا میزان ی میل در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 4- آیا میزان ی نیاز به امنیت در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 5- آیا میزان ی نیاز به تعلق اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 6- آیا میزان رضامندی از پایگاه اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 7- آیا میزان برخورداری از نظام حمایت اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ فصل دوم (ادبیات پژوهش) پیشینه مطالعاتی پژوهش ادبیات نظری نظریۀ های جامعه شناسی نظریۀ برچسب نظریۀ نیاز نظریۀ امید و انتظار نظریۀ حمایت اجتماعی نظریۀ روانکاوی
پیشینه پژوهش آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند. طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان ی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد. همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر 2 سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد. شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی 2 تا 3 هزار سال قبل از میلاد نیز سوراخ جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح ی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود 800 سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[1] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت. هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خو دند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود. درمورد تاریخچه رفتار و هویت باید گفت که رفتار همواره برای اکثر مردم موضوعی بسیار قابل توجه بوده است در طول قرن ها نظرات مردم درباره ت و انحراف تغییرات قابل توجهی را از سر گذرانیده است.طبق مشاهدات موجود در تاریخ هنری سوم پادشاه فرانسه به طور علنی لباس نه می پوشید و آرزو داشت که زن به شمار آید و چون یکی از اهالی ارس موهایش را کوتاه می کرد و ترجیح می داد لباس مردانه بپوشد.طی قرن چهارده قبل از میلاد یونانیان امور را بخش مطبوعی از طبیعت می دانستند این وسعت نظر با دیدگاه متداول دوره بین سقوط روم و قرن 14 یعنی هنگامی که قدرتمندان کلیسا با موضوعات به عنوان گناه برخورد می د در تعارض است در آن دوره هزاران اروپایی برای اقرار به تماس عاشقانه با شکنجه می شدند.آنگاه آنان را زنده زنده در انزار عمومی می سوزاندند تمام روستاهای جنوب آلمان و سوئیس به این طریق نابود شدند بهایی که ن باید برای رهایی از این سرنوش نافرجام می پرداختند این بود که از همه افکار چشم بپوشند.در اواسط قرن نوزدهم این نظر که زنها باید کاملاً اخلاقی و از لحاظ عشقی سرد و از نظر بی جاذبه باشند به اوج خود رسید.از ن انتظار می رفت تنها به خاطر ی همسرانشان و به انجام رسانیدن تعهد مادر شدن به رفتار اقدام کنند.تا اینکه برخی از اشخاص شجاع ترجیح دادند با به خطر انداختن موقعیت حرفه ای خود در مورد نقش ت در رفتار انسان به بحث بپردازند.یکی از این افراد فروید بود.وی موضوعات جمع آوری شده از بیماران متعدد را مورد استفاده قرار داد تا اثرات منفی واپس زنی نسبت به مسائل و تجارب عاشقانه منتشر نمود وی ردپای انحرافات در دوران بزرگسالی را در رویدادهای مهم دوران کودکی جستجو می کرد.نظرات او در مورد مسائل دوران طفولیت اکثر مردم را تکان داد هرچند امروزه بسیاری از جنبه های این نظریات هنوز بحث برانگیزند ولی فروید بیش از هر دیگری باعث شد در مورد نقش احساسات تفکر جدیدی صورت بگیرد. هاولوک الیس یکی دیگر از افراد پر نفوذ در طرح دیدگاههای تازه در مورد مسائل بود.وی کتاب ها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآورد که بر تمامی رفتارهای متداول در زندگی روزمره مردم متمرکز بود.وی علل جسمانی دراختلالات را مبتنی بر عوامل روانشناختی ذکر کرد.همچنین معتقد بود اکثر افراد و گروه ها به خاطر اینکه افکارشان بیش از حد با داستان های رذیلانه راجع به جنایات وانحراف مشغول است.امور را به عنوان امری پلید می نگرند به موازات توسعه نگرش علمی نسبت به اختلالات روانی ، ترحم و دلسوزی برای افراد که دچار این قبیل اختلال ها بودند افزایش یافت.فیلیپ پینل پیشاهنگ اصلاح بیمارستان های روانی فرانسه همدردی زیادی نسبت به وضعیت بیماران ابراز نمود و اعتقاد راسخ داشت که آن ها به مراقبت و درمان انسانی نیازمندند اگر چه امروزه این نگرش را هم کارگزاران بالینی و هم جامعه تا حدودی پذیرفته اند ولی در زمان خود امری نادر بوده است.پینل مجبور بود با این نظر مبارزه کندکه موسسات ویژه دیوانگان وسیله ای برای محافظت از جامعه به شمار می آید نه برای کمک به بیماران .در قرن 19 به تدریج درمان بیماران روانی و دارای اختلال ، انسانی تر شده بود و امروزه اکثر موسسات مراقبت هایی با کیفیت بسیار خوب ارائه می دهند.خلاصه مطلب آنکه تاریخ روانشناسی رفتار غیر عادی داستان چگونگی برخورد جوامع با افرادی است که متفاوت از دیگران بودند و متناسب با جامعه عمل نمی د.فراز و نشیب ها ، پیشرفت ها و عقب گردها به ما احساس خوش بینانه توام با احتیاطی می دهد که در مورد قدرت عقل برای شناخت و تدوین راه های کمک به افرادی که در انطباق با هنجارهای جامعه ناتوانند بیشتر تاکید کنیم.نظریات مربوط به نابهنجاری تقریباً به هیچ روی جدید نبوده و هریک گذشته ای بسیار طولانی دارد.نگرش به افراد نابهنجار همواره منع کننده پویایی های اجتماع مسلط زمانه است مثالی از پیوند بین آنچه در جامعه ما می گذرد با نحوه درک و طرز تلقی اختلال به وسیله مطالعات نقش ن در قرن 19 فراهم آمده است.نظریاتی حاکی از وجود تفاوت هایی مبتنی بر ت در گرفتار آمدن به رفتار غیر عادی ، به وضوح زائیده تفکرات قالبی ، فرهنگی و وضعیت اجتماعی آن دوره بودند نه تنها ن وابسته به مردان به شمار می آمدند بلکه عقیده بر آن بود که در برابر انواع اختلالات آسیب پذیر تر هستند. چکیده پژوهش 1- سن بر شکل گیری هویت تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛ 2- اختلال هویت در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهر ؛ هویت عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین 3 تا 4 سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از : الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛ ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش خود. شیوع این اختلال از 6 تا 16 درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری و هویت نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛ 3- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، حسینیه اسماعیلی ، محمد رضا ابراهیمی؛ معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اه دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد. 4- نقش محیط در شکل گیری هویت - مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری ک ن و نوجوانان علوم پزشکی زنجان. 5- نقش خانواده در تشکیل هویت ک ن ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، علوم بهزیستی و توانبخشی ،اسفند 1373. 6- شکل گیری هویت و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره 1 تا 4 ، 1370. ادبیات نظری هویت هویت [2] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[3] 1992 به نقل از پور افکاری 1373).ک ن در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه ی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت از ابت ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[4] 1980). هویت تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش ت می تواند منشا احساس هویت محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به ت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با ت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد. ک ن خیلی زود در می یابند که به کدام جنس منسوب شده اند.تعمیم در این مورد که نوزاد پسر است یا دختر ، بلافاصله پس از تولد توسط والدین و دیگران مطابق با فرم خارجی اتخاذ شده و بعد از آن به طرق مختلف مثل انتخاب رنگ و فرم لباس ، هدایایی که اطرافیان می آورند ، انتظارات و تع ر والدین از رفتار کودک و نوع رفتارهایی که تشویق می شوند تایید می گردد.همچنین مادرها معمولاً با دختران مثل خود رفتار می کنند ولی با پسران به شکلی متفاوت ، آنچه ک ن در ضمن 2 تا 3 سال اول زندگی یاد می گیرند.نقش اساسی در تعیین هویت آنها دارد یعنی نحوه نگرش آنها را نسبت به تفکیک هایی که بین نقش های مرد و زن در فرهنگی که در آن زندگی می کنند مشخص می سازد.(دیویس 1991 به نقل از پورافکاری 1374).هویت همچنین ارتباط بین عقاید فرد درباره نقش های مناسب و همین طور ادراکی که از خود دارد را نیز در بر می گیرد.و از تجربیات اجتماعی تاثیر می پذیرد.و برای اینکه ثبات و دوام پیدا کند به گذشت زمان نیاز دارد.(لیندزی[5] و تامپسون[6] 1998).اساس وپایه یک هویت استوار به طور ناهشیار در دوران کودکی بنا می گردد.ک ن بین سنین 18 ماهگی تا 3 سالگی درباره هویت شناختی دست کم ناقص ب می کنند.آنها می آموزند که خود و دیگران را به عنوان مرد یا زن طبقه بندی کنند.در سن 3 سالگی جهان در درون زن یا مرد دو مقوله ای می شود و کودک تا 7 سالگی به الگو قرار دادن رفتارش با هنجارهای فرهنگی تن در می دهد.البته لازم به ذکر است که جنس تنها به پدیده های کالبدی و زیست شناختی نسبت داده می شود و هویت اشاره ضمنی به جنبه های روانی مربوط به مردانگی و نگی دارد پس برای یک برخورد اجتماعی توانا و موفق به هویت روشنی نیاز داریم که منظور از آن بنا به تعریف کمپبل رفتار و نمایی است از آنچه که در فرهنگ اجتماعی از مردی و مرد بودن و از زنی و زن بودن برداشت می شود و می توان آن را همان درک فرد از نقش اجتماعی مردانه و نه دانست و هویت هر چند که در سال های نخستین پدید می آید در طول زندگی امکان دارد که دگرگون شود. نقش مونی و واید کایند[7] در سال 1980 هویت را تجربه خصوصی نقش ونقش را جلوه عمومی هویت تعریف کرده اند به عقیده مونی نقش هرچیزی است که فرد می گوید یا انجام می دهد تا درجه مردی ، زنی یا دوگانه بودن خود را نشان دهد.بنابراین نقش اصطلاحی است برای بیان وحدت نقش و هویت ، تمایز نقش و هویت حاصل عوامل تعیین کننده و رویدادهای قبل و بعد از تولد می باشد که عامل دوم تاثیر کلی ، عامل اول را بیشتر می کند در تمایز نقش و هویت همانند سازی مشخص می کند که فرد از طریق تقلید و الگو برداری طرحواره ذهنی از اعضای هم جنس خود در مغز خویش ایجاد نموده است.اختلالات نقش وهویت در افراد دارای اندام های بیرونی و درونی طبیعی روی می دهد.مسیرهای دستگاه عصبی مرکزی تغییرات ساختاری قابل توجهی که بتوان اختلالات نقش هویت را به آنها نسبت داد نشان نمی دهند.(ولمن 1989 به نقل از نجاریان 1375). نحوه شکل گیری هویت به طور طبیعی پس از اینکه طفل متولد می شود می توان ت وی را از روی خارجی تشخیص داد بعد از تولد عواملی از قبیل احساسات مادر نسبت به نقش خودش ، رابطه زن و شوهر ، تجربیات گذشته مادر با ک ن دیگر و تربیتی که مادر سعی می کند نوزاد را مطابق به آن بار بیاورد تماماً در تشکیل احساس هویت در کودک دسال موثر می باشد (کرمانی 1369). بعضی از رفتارها و حرکات مادر ممکن است به قدری ظریف و بی اهمیت باشد و هیچ نیز به اهمیت آن واقف نباشد مثلاً مادری که صاحب پسری شده ولی اتاقل خواب او را به طرزی ظریف و دخترانه آراسته و یا برای وسایل مورد نیاز کودک رنگ های مناسب دختران را انتخاب کرده باشد ممکن است از نظر وی چنین طرز رفتار و آرایشی بی اهمیت باشد ولی همین اعمال ممکن اس یکی از دلایل بروز اختلال هویت در طفل باشد موقعی که کودک به سن 2 تا 3 سالگی رسید هسته اولیه هویت یعنی تصور اینکه زن یامرد است در نهاد و شخصیت و افکار کودک نقش می بندد.بنابراین اگر با انحراف در سن جوانی شخص روبرو شدیم باید هسته اولیه را در کودکی او جستجو کنیم. نقش تی منظور از نقش تی[8] مجموعه ای از فعالیت ها و گرایش هایی است که برای یک جنس در جامعه خاص رایج است.برای مثال فردی که هویت نه را می پذیرد ممکن است نقش های نه را نیز بپذیرد.همچنین ممکن است از پذیرش همه یا بخشی از آن نقش های امتناع کند.مثلاً ممکن است فردی بگوید من زن هستم ولی ورزش و ریاضیات را دوست دارم و از خانه داری متنفرم.برای مثال بعضی از جوامع غذا پختن را کاری نه و برخی دیگر آن را کاری مردانه می دانند.حتی در جامعه ما آنچه را که رفتار طبیعی زن یا مرد می دانیم ، از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند کودک باید از عهده انجام برخی از نقش هایی که اجتماع برایش تعیین کرده برآید و رفتارهای مربوط به آنها را از خود نشان دهد این نقش ها از طریق پاداش و تنبیه والدین و هم سالان که جزئیات رفتارمربوط به آنها را می دانند آموخته می شود.کودک این رفتاهای صحیح را تا حدودی از طریق بازی و تمرین و انتظارات محیطی درمورد منع یا قبول رفتار مقتضی می آموزد.یکی از مجموعه های اساسی نقش ها به ت فرد مربوط می شود.قبل از اینکه کودک بداند و جنس متفاوت وجود دارد والدین نوعی برنامه خاص تربیتی برای جنس او را آغاز می کنند همچنین نقش های تی انتظارات فرهنگی نیز هستند که تعیین می کنند ارتباط بین زنها و مردها چگونه باشد و نیز فعالیت افراد را بر اساس ارزش ها و علائق مشخص می سازد.این انتظارات بر اساس تفاوت های زیست شناختی و واکنش های روان شناختی بین جنس ها و الگوهای رفتار اجتماعی شکل می گیرند و به نوبه خود وابسته به سازمان های اجتماعی و اقتصاد جامعه هستند (گروهی از نویسندگان 1971 به نقل از رحمانیان 1374). پذیرش نقش این اصطلاح بدین معنی است که فرد خصوصیات شخصی و رفتارهایی را که فرهنگش برای مرد یا زن بودن مناسب می داند ب کند (ساجدی 1375).هویت نقش بیشتر بیانگر تعریف و برداشت خصوصی و شخصی فرد از خود است حال آنکه پذیرش نقش آن دسته از خصوصیات روانشناختی است که دیگران برای مرد یا زن مناسب بدانند مانند پرخاشگری یا وابستگی ، در واقع ویژگی های مردانه یا نه قابل جمع است ، یک زن ممکن است هم آشپزی را دوست داشته باشد و هم تعمیر اتومبیل را و در عین حال که علایقی دارد که فرهنگش برخی را مردانه و برخی را نه تلقی می کند، حس هویت نه داشته باشد. یک مرد ممکن است احساس نکند که وجود ویژگی های ناهمگون در هویت مردانه او تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.در سال های اخیر عموماً تحول نقش به سه جنبه مرتبط ولی متفاوت تقسیم شده است. 1- تشخیص نقش [9] به ادراک زیر بنایی و ارزی از خود به عنوان مرد یا زن اطلاق می شود.(کار تولوی[10] 1988). که وماً این ادارک مردی و زنی هشیار نیست و معمولاً در سه سال اول زندگی با افزایش سن گسترش می یابد.(براون[11] وهمکاران 1951). 2- ترجیح نقش [12] تمایل به قبول رفتارهای متناسب با یک نقش و یا به ادراک ترجیحی و مطلوب تر رفتارهای یک نقش نسبت داده می شود و به تمایز کلی بین مرزهای تعیین شده فرهنگی و نمایش نقش های تی وابسته می باشد. 3- قبول نقش [13] به رفتارهای مردانه یا نه قابل مشاهده و آشکار افراد نسبت داده می شود.قبول نقش به خصوص در طی زمانی که مهارت های میان فردی در ارتباط با دگر خواهی متحول می شوند اهمیت دارد.این سه مولفه همیشه نمی باشد.برای مثال ممکن است بین جهت گیری نقش و ترجیحات نقش تفاوت هایی را مشاهده کرد.گرچه جهت گیری نقش در آغاز زندگی شکل می گیرد ولی به نظر می رسد نسبت به تغییرات مقاوم تر از دو جنبه دیگر باشد.ودر بیشتر ک ن هم سانی بین این سه جنبه را در اوا دوره ابت تحصیل می توان پیش بینی کرد. پذیرش نقش نظریۀ های جامعه شناسینظریۀ حمایت اجتماعی
بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر ت در تهران ( پسر به دختر) بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر ت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی داردشناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر ت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه استو درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستا دسته بندی کار و امور اجتماعی فرمت فایل doc حجم فایل 128 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 159 دریافت فایل بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر ت در تهران ( پسر به دختر) فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها فهرست مطالب فصل اول : چهار چوب پژوهش انگیزه انتخاب موضوع..................................................................................... 2 مسئله یا طرح پژوهش..................................................................................... 3 اهمیت و فایده پژوهش..................................................................................... 8 اه پژوهش................................................................................................. 9 فرضیه های پژوهش........................................................................................ 9 مدل نظری پژوهش........................................................................................... 11 پرسش هااساسی پژوهش............................................................................... 12 فصل دوم : ادبیات پژوهش پیشینه پژوهش................................................................................................ 14 ادبیات نظری.................................................................................................... 23 نظریۀ های جامعه شناسی............................................................................... 70 نظریه برچسب................................................................................................. 70 نظریۀ نیاز......................................................................................................... 72 نظریۀ امید و انتظار.......................................................................................... 76 نظریۀ حمایت اجتماعی ................................................................................... 79 نظریۀ روانکاوی............................................................................................... 80 فصل اول (چهارچوب پژوهش) انگیزه انتخاب موضوع مسئله یا طرح پژوهش اهمیت و فایده پژوهش اه پژوهش فرضیه های پژوهش مدل نظری پژوهش پرسش اساسی پژوهش انگیزه انتخاب موضوع انگیزه انتخاب موضوع بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر ت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر ت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو تی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن ت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو تی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم نهاد خانواده سعی وافر نماییم. مسئله یا طرح پژوهش آنچه به عنوان تعریف از اختلالات هویت ارائه می شود بیانگر این مطلب است که اختلالات هویت به وضعیتی گفته می شود که فرد به طور مستمر و پایدار از ت بیولوژیک (هویت ) خود ناراضی است.تمایل یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل خود را دارد و این وضعیت برای فرد ایجاد ناراحتی شدید و یا اختلال درعملکرد روانی و اجتماعی می نماید (وامقی ، ص2) از نظر روانی پسرهای دارای چنین اختلالی با فعالیت های دخترانه سرگرمند تمایل به پوشیدن لباسهای دخترانه دارند یا لباس های در دسترس خود را به شکل دخترانه در می آورند.عروسک های زن اسباب بازی مورد علاقه آنها است و در بازی هایشان نقش دخترانه به عهده می گیرند ممکن است اصرار داشته باشند و ادعا کنند که شان از بین خواهد رفت و یا بهتر است که آن را نداشته باشند این گونه افراد در جمع پسرها مورد اذیت و تمس قرار گرفته و اغلب طرد می شوند بعضی از پسرها ممکن است از مدرسه رفتن به دلیل مس ه شدن یا تحت فشار قرار گرفتن برای پوشیدن لباس های پسرانه اجتناب کنند اینگونه تمایلات از یک سو و قرار گرفتن در جامعه ای که با این تمایلات مخالف است و با آنها برخورد می کند از سوی دیگر این افراد را دچاراختلال در عملکرد می نماید.فشار روانی دراین افراد شدت می یابد و ترجیح می دهند کمتر در جمع افراد هم جنس خود حاضر شده و انزوا طلبی را ترجیح می دهند افسردگی یک مشکل شایع در مبتلایان به این اختلال است زیرا مسائل و مشکلات جدیدی در ارتباط با خانواده و مدرسه و محیط زندگی خود دارند که این افسردگی در مواردی منجر به اقدام آنها برای خودکشی می شود به خصوص اگر فرد احساس ناامیدی در مورد تغییر ت داشته باشد در یک مطالعه میزان خودکشی د رمردان دو تی3/16 درصد بوده است (همان منبع ، ص 15).علاوه بر اختلالات روانی رویکردهای جامعه نیز این افراد را دچار اختلال در عملکرد می نماید.سیری در جوامع گذشته نشان می دهد که افرادی که دارای رفتار غیر عادی بوده و به نوعی دچار آسیب شده بودند همواره پذیرای برچسب هایی مانند ، جادوگر ، بیمار ، مختل المشاعر ، مطرود و بیگانه بوده اند و جامعه نیز درهمه حال آنان را میکروب های خطرناکی به شمار می آورده که به علت پیشه روش ها و کردارهای ضد اجتماعی ، بهداشت جامعه را در خطر نابودی قرار می دهند ، در بیانی دقیق تر می توان گفت که پیشداوری ها و تصورات قالبی که در فرهنگ هر جامعه درمورد پدیده هایی مانند اختلال هویت وجود دارد به تدریج تفکرات و باورهای خاص خود را درباره پدید آوردندگان آن ایجاد می کند برداشت های ایجاد شده به تدریج جایگاه خود را به عنوان مبنایی برای قضاوت جامعه در مورد این افراد و ارزی جایگاه و کنش های آنان به دست می آورد و بر شیوه برخورد جامعه با آنان تاثیر عمیق و تعیین کننده بر جا می گذارد در عین حال از آنجا که اغلب این تصورات بر شالوده های علمی و تجربی متکی نیست مسیر برخورد جامعه با این گروه همواره به سمت مسیرهای نادرست رهنمون می گردد و در این مسیر نیز همواره آثار منفی خود را در پی آورده و می آورد تصوراتی که هریک به شکلی خاص تصویر ذهنی جامعه را درباره این گروه واژگون می سازد در این میان می توان از انواعی از این دست تصورات نام برد که افراد دو تی راموجوداتی خطرناک تر از آنچه که هستند یا می توانند باشند جلوه می دهد . پس هراس جامعه را از آنان بیشتر نموده و مقابله با آن را شدیدتر می نماید برخی از ذهنیت های جامعه ناشی از پیشداوری هایی است حاکی از اینکه این گروه از افراد با سایر افراد جامعه متفاوت هستند مضامینی مانند اینکه آنان به اراده و خواست خود و به سبب پای بند نبودن به اصول اخلاقی و ملاحظات انسانی مرتکب رفتار غیر عادی می گردند آرزوها و علایق بشری در قلب و روح آنان تاثیر نمی کند و خلاصه اینکه همه ازیک قماش هستند.نمونه هایی از این دست تصورات در یک طیف وسیع قرار می گیرد که شامل گونه هایی از تصورات پیشینیان است که رفتارهای غیر عادی را ناشی از علل ماوراء الطبیعی در روان افراد یا انواعی دیگر از اثر گذاری این علل می دانستند تصوراتی از این قبیل که آنها در تسخیر ارواح ی اند که در وجودشان رخنه کرده و راه مهار آن نیز خارج این ارواح از کالبد فرد است.حتی اگر این کار به سوزاندن آن کالبدها منجر شود.بدیهی است که اینگونه تصورات در جامعه به دنبال فشارهای روانی ن یتی هایی را برای افراد دو تی به دنبال خواهد داشت با پیشرفت علم و آگاهی بشر در مورد این افراد امروزه راه های مختلفی برای درمان و از بین بردن علائم بالینی اختلال هویت در افراد شکل گرفته که یکی از این راه ها انجام عمل جراحی تغییر ت به منظور از بین بردن ت کنونی فرد و وارد شدن به گروه تی مورد تمایل فرد می باشد.بدین ترتیب مشکل عمده این افراد از نظر روانی از بین خواهد رفت.متخصصان بالینی بر نیاز به ارزی دقیق هر فرد قبل از تصمیم برای برداشتن گام های پزشکی لازم برای تغییر ت تاکید می کنند.اکثر مراکز درمانی به برخی اقدامات اولیه برای افرادی که آزمون های روان شناختی آنها بیانگر ثبات هیجانی و احتمالاً متناسب برای جراحی تشخیص داده می شوند می پردازند بعد از برگزیدن بیماران معمولاً لازم است آنها یک یا دو سال به عنوان عضوی از جنس مخالف زندگی کنند.طی این دوره تزریق هورمون برای ایجاد صفات ثانویه به کار می رود این دوره حکم آمادگی روان شناختی برای زندگی به عنوان عضوی از جنس دیگر را دارد مطالعات روی بیمارانی که به دقت انتخاب شده بودند نشان دادکه جراحی درمان کارآمدی بوده است هرچند متخصصان در سازگاری وا جتماعی آنها بهبود مشخصی را نمی دیدند ولی اکثر بیماران گزارش نمودند که از نتایج راضی هستند و بهترین نتیجه به دست آمده از رضایت ناشی از تغییر ت در حد متوسط بود. نکته قابل توجه این است که هویت قویاً تحت تاثیر عوامل روان شناختی اجتماعی و فرهنگی است و جراحی در حال حاضر فقط می تواند مشکلات موثر از عوامل روان شناختی را بر طرف نماید اما آیا این شیوه توانسته جوابگوی مشکلات اجتماعی و فرهنگی افراد در تی در مقابله جامعه باشد؟ و آیا توانسته همان گونه که در حل مشکلات روانپریشی این افراد موثر بوده است در میزان سازگاری اجتماعی این افراد تاثیر گذاشته و میزان رضایت آنها را از تغییر ت افزایش دهد؟ اهمیت و فایده پژوهش افراد دو تی هنوز برای جامعه ما شناخته شده نیستند و حضور آنها در اذهان عمومی به عنوان افراد مجرم و منحرف هنوز به قوت خود باقی است.مشکلاتی که افراد دو تی با آنها روبرو هستند برای جامعه مهم نبوده و همچنان به عنوان سدی در جهت برآورده نیاز این افراد به شمار می رود یکی از راه های درمان این افراد جراحی به منظور تغییر ت است به این امید که مشکلات روحی شان حل شود و بتوانند به زندگی عادی برگردند ولی با توجه به اینکه جراحی فقط مشکلات روحی این افراد را برطرف می کند و دید افراد جامعه نسبت به تغییر ت افراد دو تی همچنان منفی باقی می ماند وجود تحقیق در مورد میزان رضامندی این افراد از تغییر ت با روش جراحی ضروری به نظر می رسد از آنجا که دلیل عمده و بسیار مهم افراد دو تی برای تغییر ت این است که از بودن در جنس خود ناراضی بوده و خواهان رهایی از این وضعیت هستند بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان رضامندی آنها از تغییر ت و قرار گرفتن در ت جدید شکل گرفته است. اه پژوهش 1- معرفی افراد دو تی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو تی؛ 2- معرفی مشکلات آنها و معرفی روش جراحی که به عنوان موثرترین روش برای درمان مشکل این افراد مطرح شده است. 3- آگاهی در مورد میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت. فرضیه های پژوهش 1- میزان احترام افراد جامعه به تغییر ت افراد دو تی در میزان رضامندی آنها از تغییر ت به روش جراحی موثر است. 2- میزان ی میل در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 3- میزان ی نیاز به امنیت در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 4- میزان ی نیاز به تعلق اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 5- میزان رضامندی از پایگاه اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 6- میزان برخورداری از نظام حمایت اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛
7- مدل نظری پژوهش پرسش های اساسی پژوهش 1- افراد دو تی ازتغییر ت خود چقدر رضایت دارند؟ 2- آیا میزان احترام افراد جامعه به تغییر ت افراد دو تی در میزان رضامندی آنها از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 3- آیا میزان ی میل در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 4- آیا میزان ی نیاز به امنیت در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 5- آیا میزان ی نیاز به تعلق اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 6- آیا میزان رضامندی از پایگاه اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 7- آیا میزان برخورداری از نظام حمایت اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ فصل دوم (ادبیات پژوهش) پیشینه مطالعاتی پژوهش ادبیات نظری نظریۀ های جامعه شناسی نظریۀ برچسب نظریۀ نیاز نظریۀ امید و انتظار نظریۀ حمایت اجتماعی نظریۀ روانکاوی
پیشینه پژوهش آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند. طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان ی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد. همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر 2 سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد. شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی 2 تا 3 هزار سال قبل از میلاد نیز سوراخ جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح ی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود 800 سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[1] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت. هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خو دند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود. درمورد تاریخچه رفتار و هویت باید گفت که رفتار همواره برای اکثر مردم موضوعی بسیار قابل توجه بوده است در طول قرن ها نظرات مردم درباره ت و انحراف تغییرات قابل توجهی را از سر گذرانیده است.طبق مشاهدات موجود در تاریخ هنری سوم پادشاه فرانسه به طور علنی لباس نه می پوشید و آرزو داشت که زن به شمار آید و چون یکی از اهالی ارس موهایش را کوتاه می کرد و ترجیح می داد لباس مردانه بپوشد.طی قرن چهارده قبل از میلاد یونانیان امور را بخش مطبوعی از طبیعت می دانستند این وسعت نظر با دیدگاه متداول دوره بین سقوط روم و قرن 14 یعنی هنگامی که قدرتمندان کلیسا با موضوعات به عنوان گناه برخورد می د در تعارض است در آن دوره هزاران اروپایی برای اقرار به تماس عاشقانه با شکنجه می شدند.آنگاه آنان را زنده زنده در انزار عمومی می سوزاندند تمام روستاهای جنوب آلمان و سوئیس به این طریق نابود شدند بهایی که ن باید برای رهایی از این سرنوش نافرجام می پرداختند این بود که از همه افکار چشم بپوشند.در اواسط قرن نوزدهم این نظر که زنها باید کاملاً اخلاقی و از لحاظ عشقی سرد و از نظر بی جاذبه باشند به اوج خود رسید.از ن انتظار می رفت تنها به خاطر ی همسرانشان و به انجام رسانیدن تعهد مادر شدن به رفتار اقدام کنند.تا اینکه برخی از اشخاص شجاع ترجیح دادند با به خطر انداختن موقعیت حرفه ای خود در مورد نقش ت در رفتار انسان به بحث بپردازند.یکی از این افراد فروید بود.وی موضوعات جمع آوری شده از بیماران متعدد را مورد استفاده قرار داد تا اثرات منفی واپس زنی نسبت به مسائل و تجارب عاشقانه منتشر نمود وی ردپای انحرافات در دوران بزرگسالی را در رویدادهای مهم دوران کودکی جستجو می کرد.نظرات او در مورد مسائل دوران طفولیت اکثر مردم را تکان داد هرچند امروزه بسیاری از جنبه های این نظریات هنوز بحث برانگیزند ولی فروید بیش از هر دیگری باعث شد در مورد نقش احساسات تفکر جدیدی صورت بگیرد. هاولوک الیس یکی دیگر از افراد پر نفوذ در طرح دیدگاههای تازه در مورد مسائل بود.وی کتاب ها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآورد که بر تمامی رفتارهای متداول در زندگی روزمره مردم متمرکز بود.وی علل جسمانی دراختلالات را مبتنی بر عوامل روانشناختی ذکر کرد.همچنین معتقد بود اکثر افراد و گروه ها به خاطر اینکه افکارشان بیش از حد با داستان های رذیلانه راجع به جنایات وانحراف مشغول است.امور را به عنوان امری پلید می نگرند به موازات توسعه نگرش علمی نسبت به اختلالات روانی ، ترحم و دلسوزی برای افراد که دچار این قبیل اختلال ها بودند افزایش یافت.فیلیپ پینل پیشاهنگ اصلاح بیمارستان های روانی فرانسه همدردی زیادی نسبت به وضعیت بیماران ابراز نمود و اعتقاد راسخ داشت که آن ها به مراقبت و درمان انسانی نیازمندند اگر چه امروزه این نگرش را هم کارگزاران بالینی و هم جامعه تا حدودی پذیرفته اند ولی در زمان خود امری نادر بوده است.پینل مجبور بود با این نظر مبارزه کندکه موسسات ویژه دیوانگان وسیله ای برای محافظت از جامعه به شمار می آید نه برای کمک به بیماران .در قرن 19 به تدریج درمان بیماران روانی و دارای اختلال ، انسانی تر شده بود و امروزه اکثر موسسات مراقبت هایی با کیفیت بسیار خوب ارائه می دهند.خلاصه مطلب آنکه تاریخ روانشناسی رفتار غیر عادی داستان چگونگی برخورد جوامع با افرادی است که متفاوت از دیگران بودند و متناسب با جامعه عمل نمی د.فراز و نشیب ها ، پیشرفت ها و عقب گردها به ما احساس خوش بینانه توام با احتیاطی می دهد که در مورد قدرت عقل برای شناخت و تدوین راه های کمک به افرادی که در انطباق با هنجارهای جامعه ناتوانند بیشتر تاکید کنیم.نظریات مربوط به نابهنجاری تقریباً به هیچ روی جدید نبوده و هریک گذشته ای بسیار طولانی دارد.نگرش به افراد نابهنجار همواره منع کننده پویایی های اجتماع مسلط زمانه است مثالی از پیوند بین آنچه در جامعه ما می گذرد با نحوه درک و طرز تلقی اختلال به وسیله مطالعات نقش ن در قرن 19 فراهم آمده است.نظریاتی حاکی از وجود تفاوت هایی مبتنی بر ت در گرفتار آمدن به رفتار غیر عادی ، به وضوح زائیده تفکرات قالبی ، فرهنگی و وضعیت اجتماعی آن دوره بودند نه تنها ن وابسته به مردان به شمار می آمدند بلکه عقیده بر آن بود که در برابر انواع اختلالات آسیب پذیر تر هستند. چکیده پژوهش 1- سن بر شکل گیری هویت تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛ 2- اختلال هویت در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهر ؛ هویت عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین 3 تا 4 سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از : الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛ ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش خود. شیوع این اختلال از 6 تا 16 درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری و هویت نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛ 3- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، حسینیه اسماعیلی ، محمد رضا ابراهیمی؛ معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اه دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد. 4- نقش محیط در شکل گیری هویت - مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری ک ن و نوجوانان علوم پزشکی زنجان. 5- نقش خانواده در تشکیل هویت ک ن ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، علوم بهزیستی و توانبخشی ،اسفند 1373. 6- شکل گیری هویت و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره 1 تا 4 ، 1370. ادبیات نظری هویت هویت [2] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[3] 1992 به نقل از پور افکاری 1373).ک ن در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه ی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت از ابت ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[4] 1980). هویت تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش ت می تواند منشا احساس هویت محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به ت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با ت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد. ک ن خیلی زود در می یابند که به کدام جنس منسوب شده اند.تعمیم در این مورد که نوزاد پسر است یا دختر ، بلافاصله پس از تولد توسط والدین و دیگران مطابق با فرم خارجی اتخاذ شده و بعد از آن به طرق مختلف مثل انتخاب رنگ و فرم لباس ، هدایایی که اطرافیان می آورند ، انتظارات و تع ر والدین از رفتار کودک و نوع رفتارهایی که تشویق می شوند تایید می گردد.همچنین مادرها معمولاً با دختران مثل خود رفتار می کنند ولی با پسران به شکلی متفاوت ، آنچه ک ن در ضمن 2 تا 3 سال اول زندگی یاد می گیرند.نقش اساسی در تعیین هویت آنها دارد یعنی نحوه نگرش آنها را نسبت به تفکیک هایی که بین نقش های مرد و زن در فرهنگی که در آن زندگی می کنند مشخص می سازد.(دیویس 1991 به نقل از پورافکاری 1374).هویت همچنین ارتباط بین عقاید فرد درباره نقش های مناسب و همین طور ادراکی که از خود دارد را نیز در بر می گیرد.و از تجربیات اجتماعی تاثیر می پذیرد.و برای اینکه ثبات و دوام پیدا کند به گذشت زمان نیاز دارد.(لیندزی[5] و تامپسون[6] 1998).اساس وپایه یک هویت استوار به طور ناهشیار در دوران کودکی بنا می گردد.ک ن بین سنین 18 ماهگی تا 3 سالگی درباره هویت شناختی دست کم ناقص ب می کنند.آنها می آموزند که خود و دیگران را به عنوان مرد یا زن طبقه بندی کنند.در سن 3 سالگی جهان در درون زن یا مرد دو مقوله ای می شود و کودک تا 7 سالگی به الگو قرار دادن رفتارش با هنجارهای فرهنگی تن در می دهد.البته لازم به ذکر است که جنس تنها به پدیده های کالبدی و زیست شناختی نسبت داده می شود و هویت اشاره ضمنی به جنبه های روانی مربوط به مردانگی و نگی دارد پس برای یک برخورد اجتماعی توانا و موفق به هویت روشنی نیاز داریم که منظور از آن بنا به تعریف کمپبل رفتار و نمایی است از آنچه که در فرهنگ اجتماعی از مردی و مرد بودن و از زنی و زن بودن برداشت می شود و می توان آن را همان درک فرد از نقش اجتماعی مردانه و نه دانست و هویت هر چند که در سال های نخستین پدید می آید در طول زندگی امکان دارد که دگرگون شود. نقش مونی و واید کایند[7] در سال 1980 هویت را تجربه خصوصی نقش ونقش را جلوه عمومی هویت تعریف کرده اند به عقیده مونی نقش هرچیزی است که فرد می گوید یا انجام می دهد تا درجه مردی ، زنی یا دوگانه بودن خود را نشان دهد.بنابراین نقش اصطلاحی است برای بیان وحدت نقش و هویت ، تمایز نقش و هویت حاصل عوامل تعیین کننده و رویدادهای قبل و بعد از تولد می باشد که عامل دوم تاثیر کلی ، عامل اول را بیشتر می کند در تمایز نقش و هویت همانند سازی مشخص می کند که فرد از طریق تقلید و الگو برداری طرحواره ذهنی از اعضای هم جنس خود در مغز خویش ایجاد نموده است.اختلالات نقش وهویت در افراد دارای اندام های بیرونی و درونی طبیعی روی می دهد.مسیرهای دستگاه عصبی مرکزی تغییرات ساختاری قابل توجهی که بتوان اختلالات نقش هویت را به آنها نسبت داد نشان نمی دهند.(ولمن 1989 به نقل از نجاریان 1375). نحوه شکل گیری هویت به طور طبیعی پس از اینکه طفل متولد می شود می توان ت وی را از روی خارجی تشخیص داد بعد از تولد عواملی از قبیل احساسات مادر نسبت به نقش خودش ، رابطه زن و شوهر ، تجربیات گذشته مادر با ک ن دیگر و تربیتی که مادر سعی می کند نوزاد را مطابق به آن بار بیاورد تماماً در تشکیل احساس هویت در کودک دسال موثر می باشد (کرمانی 1369). بعضی از رفتارها و حرکات مادر ممکن است به قدری ظریف و بی اهمیت باشد و هیچ نیز به اهمیت آن واقف نباشد مثلاً مادری که صاحب پسری شده ولی اتاقل خواب او را به طرزی ظریف و دخترانه آراسته و یا برای وسایل مورد نیاز کودک رنگ های مناسب دختران را انتخاب کرده باشد ممکن است از نظر وی چنین طرز رفتار و آرایشی بی اهمیت باشد ولی همین اعمال ممکن اس یکی از دلایل بروز اختلال هویت در طفل باشد موقعی که کودک به سن 2 تا 3 سالگی رسید هسته اولیه هویت یعنی تصور اینکه زن یامرد است در نهاد و شخصیت و افکار کودک نقش می بندد.بنابراین اگر با انحراف در سن جوانی شخص روبرو شدیم باید هسته اولیه را در کودکی او جستجو کنیم. نقش تی منظور از نقش تی[8] مجموعه ای از فعالیت ها و گرایش هایی است که برای یک جنس در جامعه خاص رایج است.برای مثال فردی که هویت نه را می پذیرد ممکن است نقش های نه را نیز بپذیرد.همچنین ممکن است از پذیرش همه یا بخشی از آن نقش های امتناع کند.مثلاً ممکن است فردی بگوید من زن هستم ولی ورزش و ریاضیات را دوست دارم و از خانه داری متنفرم.برای مثال بعضی از جوامع غذا پختن را کاری نه و برخی دیگر آن را کاری مردانه می دانند.حتی در جامعه ما آنچه را که رفتار طبیعی زن یا مرد می دانیم ، از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند کودک باید از عهده انجام برخی از نقش هایی که اجتماع برایش تعیین کرده برآید و رفتارهای مربوط به آنها را از خود نشان دهد این نقش ها از طریق پاداش و تنبیه والدین و هم سالان که جزئیات رفتارمربوط به آنها را می دانند آموخته می شود.کودک این رفتاهای صحیح را تا حدودی از طریق بازی و تمرین و انتظارات محیطی درمورد منع یا قبول رفتار مقتضی می آموزد.یکی از مجموعه های اساسی نقش ها به ت فرد مربوط می شود.قبل از اینکه کودک بداند و جنس متفاوت وجود دارد والدین نوعی برنامه خاص تربیتی برای جنس او را آغاز می کنند همچنین نقش های تی انتظارات فرهنگی نیز هستند که تعیین می کنند ارتباط بین زنها و مردها چگونه باشد و نیز فعالیت افراد را بر اساس ارزش ها و علائق مشخص می سازد.این انتظارات بر اساس تفاوت های زیست شناختی و واکنش های روان شناختی بین جنس ها و الگوهای رفتار اجتماعی شکل می گیرند و به نوبه خود وابسته به سازمان های اجتماعی و اقتصاد جامعه هستند (گروهی از نویسندگان 1971 به نقل از رحمانیان 1374). پذیرش نقش این اصطلاح بدین معنی است که فرد خصوصیات شخصی و رفتارهایی را که فرهنگش برای مرد یا زن بودن مناسب می داند ب کند (ساجدی 1375).هویت نقش بیشتر بیانگر تعریف و برداشت خصوصی و شخصی فرد از خود است حال آنکه پذیرش نقش آن دسته از خصوصیات روانشناختی است که دیگران برای مرد یا زن مناسب بدانند مانند پرخاشگری یا وابستگی ، در واقع ویژگی های مردانه یا نه قابل جمع است ، یک زن ممکن است هم آشپزی را دوست داشته باشد و هم تعمیر اتومبیل را و در عین حال که علایقی دارد که فرهنگش برخی را مردانه و برخی را نه تلقی می کند، حس هویت نه داشته باشد. یک مرد ممکن است احساس نکند که وجود ویژگی های ناهمگون در هویت مردانه او تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.در سال های اخیر عموماً تحول نقش به سه جنبه مرتبط ولی متفاوت تقسیم شده است. 1- تشخیص نقش [9] به ادراک زیر بنایی و ارزی از خود به عنوان مرد یا زن اطلاق می شود.(کار تولوی[10] 1988). که وماً این ادارک مردی و زنی هشیار نیست و معمولاً در سه سال اول زندگی با افزایش سن گسترش می یابد.(براون[11] وهمکاران 1951). 2- ترجیح نقش [12] تمایل به قبول رفتارهای متناسب با یک نقش و یا به ادراک ترجیحی و مطلوب تر رفتارهای یک نقش نسبت داده می شود و به تمایز کلی بین مرزهای تعیین شده فرهنگی و نمایش نقش های تی وابسته می باشد. 3- قبول نقش [13] به رفتارهای مردانه یا نه قابل مشاهده و آشکار افراد نسبت داده می شود.قبول نقش به خصوص در طی زمانی که مهارت های میان فردی در ارتباط با دگر خواهی متحول می شوند اهمیت دارد.این سه مولفه همیشه نمی باشد.برای مثال ممکن است بین جهت گیری نقش و ترجیحات نقش تفاوت هایی را مشاهده کرد.گرچه جهت گیری نقش در آغاز زندگی شکل می گیرد ولی به نظر می رسد نسبت به تغییرات مقاوم تر از دو جنبه دیگر باشد.ودر بیشتر ک ن هم سانی بین این سه جنبه را در اوا دوره ابت تحصیل می توان پیش بینی کرد. پذیرش نقش نظریۀ های جامعه شناسینظریۀ حمایت اجتماعی
بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر ت در تهران ( پسر به دختر) بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر ت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی داردشناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر ت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه استو درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستا دسته بندی کار و امور اجتماعی فرمت فایل doc حجم فایل 128 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 159 دریافت فایل بررسی میزان رضامندی افراد از تغییر ت در تهران ( پسر به دختر) فروشنده فایل کد کاربری 8044 تمام فایل ها فهرست مطالب فصل اول : چهار چوب پژوهش انگیزه انتخاب موضوع..................................................................................... 2 مسئله یا طرح پژوهش..................................................................................... 3 اهمیت و فایده پژوهش..................................................................................... 8 اه پژوهش................................................................................................. 9 فرضیه های پژوهش........................................................................................ 9 مدل نظری پژوهش........................................................................................... 11 پرسش هااساسی پژوهش............................................................................... 12 فصل دوم : ادبیات پژوهش پیشینه پژوهش................................................................................................ 14 ادبیات نظری.................................................................................................... 23 نظریۀ های جامعه شناسی............................................................................... 70 نظریه برچسب................................................................................................. 70 نظریۀ نیاز......................................................................................................... 72 نظریۀ امید و انتظار.......................................................................................... 76 نظریۀ حمایت اجتماعی ................................................................................... 79 نظریۀ روانکاوی............................................................................................... 80 فصل اول (چهارچوب پژوهش) انگیزه انتخاب موضوع مسئله یا طرح پژوهش اهمیت و فایده پژوهش اه پژوهش فرضیه های پژوهش مدل نظری پژوهش پرسش اساسی پژوهش انگیزه انتخاب موضوع انگیزه انتخاب موضوع بدون شک در جامعه امروز ایران قدرت تغییر ت در شکل روابط و انسجام خانوادگی تاثیرات بسزایی دارد.شناخت وضعیت اخلاقی فرد ، و تاثیر سابقه تغییر ت در خانواده و تاثیر هرکدام از آنان منجر به کاهش یا افزایش انسجام در محیط خانوادگی می شود شایان توجه است.و درخواست و رفع نیازهای مالی ، اقتصادی ،فرهنگی والدین و دوستان توسط فرد یا رفت و آمد با والدین دوستان می تواند باعث افزایش تفاهم و روابط میان افراد دو تی شود.ولی اینگونه موارد (تغییر دادن ت) می تواند در زندگی خانوادگی کارکرد مثبت و یا منفی داشته باشد که گاه این کارکرد باعث افزایش روح همکاری وانسجام خانوادگی می شود مانند پیشرفت در زندگی از جنبه های عاطفی ، عقیدتی و غیره و گاه باعث کاهش انسجام خانوادگی می شود مانند بی مهری و بی علاقگی ، خشونت و انزجار می شود.به عنوان یک مسئله می تواند مورد بحث و بررسی باشد که به صورت یک موضوع که جنبه علمی دارد قابل ارزی قرار گیرد.پس چه خوب است که ما به آن درجه از علم و آگاهی رسیده باشیم که روز به روز با افزایش سطح آگاهی نسبت به افراد دو تی در جهت انسجام خانوادگی گام برداریم.و هرچه بیشتر در مستحکم نهاد خانواده سعی وافر نماییم. مسئله یا طرح پژوهش آنچه به عنوان تعریف از اختلالات هویت ارائه می شود بیانگر این مطلب است که اختلالات هویت به وضعیتی گفته می شود که فرد به طور مستمر و پایدار از ت بیولوژیک (هویت ) خود ناراضی است.تمایل یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل خود را دارد و این وضعیت برای فرد ایجاد ناراحتی شدید و یا اختلال درعملکرد روانی و اجتماعی می نماید (وامقی ، ص2) از نظر روانی پسرهای دارای چنین اختلالی با فعالیت های دخترانه سرگرمند تمایل به پوشیدن لباسهای دخترانه دارند یا لباس های در دسترس خود را به شکل دخترانه در می آورند.عروسک های زن اسباب بازی مورد علاقه آنها است و در بازی هایشان نقش دخترانه به عهده می گیرند ممکن است اصرار داشته باشند و ادعا کنند که شان از بین خواهد رفت و یا بهتر است که آن را نداشته باشند این گونه افراد در جمع پسرها مورد اذیت و تمس قرار گرفته و اغلب طرد می شوند بعضی از پسرها ممکن است از مدرسه رفتن به دلیل مس ه شدن یا تحت فشار قرار گرفتن برای پوشیدن لباس های پسرانه اجتناب کنند اینگونه تمایلات از یک سو و قرار گرفتن در جامعه ای که با این تمایلات مخالف است و با آنها برخورد می کند از سوی دیگر این افراد را دچاراختلال در عملکرد می نماید.فشار روانی دراین افراد شدت می یابد و ترجیح می دهند کمتر در جمع افراد هم جنس خود حاضر شده و انزوا طلبی را ترجیح می دهند افسردگی یک مشکل شایع در مبتلایان به این اختلال است زیرا مسائل و مشکلات جدیدی در ارتباط با خانواده و مدرسه و محیط زندگی خود دارند که این افسردگی در مواردی منجر به اقدام آنها برای خودکشی می شود به خصوص اگر فرد احساس ناامیدی در مورد تغییر ت داشته باشد در یک مطالعه میزان خودکشی د رمردان دو تی3/16 درصد بوده است (همان منبع ، ص 15).علاوه بر اختلالات روانی رویکردهای جامعه نیز این افراد را دچار اختلال در عملکرد می نماید.سیری در جوامع گذشته نشان می دهد که افرادی که دارای رفتار غیر عادی بوده و به نوعی دچار آسیب شده بودند همواره پذیرای برچسب هایی مانند ، جادوگر ، بیمار ، مختل المشاعر ، مطرود و بیگانه بوده اند و جامعه نیز درهمه حال آنان را میکروب های خطرناکی به شمار می آورده که به علت پیشه روش ها و کردارهای ضد اجتماعی ، بهداشت جامعه را در خطر نابودی قرار می دهند ، در بیانی دقیق تر می توان گفت که پیشداوری ها و تصورات قالبی که در فرهنگ هر جامعه درمورد پدیده هایی مانند اختلال هویت وجود دارد به تدریج تفکرات و باورهای خاص خود را درباره پدید آوردندگان آن ایجاد می کند برداشت های ایجاد شده به تدریج جایگاه خود را به عنوان مبنایی برای قضاوت جامعه در مورد این افراد و ارزی جایگاه و کنش های آنان به دست می آورد و بر شیوه برخورد جامعه با آنان تاثیر عمیق و تعیین کننده بر جا می گذارد در عین حال از آنجا که اغلب این تصورات بر شالوده های علمی و تجربی متکی نیست مسیر برخورد جامعه با این گروه همواره به سمت مسیرهای نادرست رهنمون می گردد و در این مسیر نیز همواره آثار منفی خود را در پی آورده و می آورد تصوراتی که هریک به شکلی خاص تصویر ذهنی جامعه را درباره این گروه واژگون می سازد در این میان می توان از انواعی از این دست تصورات نام برد که افراد دو تی راموجوداتی خطرناک تر از آنچه که هستند یا می توانند باشند جلوه می دهد . پس هراس جامعه را از آنان بیشتر نموده و مقابله با آن را شدیدتر می نماید برخی از ذهنیت های جامعه ناشی از پیشداوری هایی است حاکی از اینکه این گروه از افراد با سایر افراد جامعه متفاوت هستند مضامینی مانند اینکه آنان به اراده و خواست خود و به سبب پای بند نبودن به اصول اخلاقی و ملاحظات انسانی مرتکب رفتار غیر عادی می گردند آرزوها و علایق بشری در قلب و روح آنان تاثیر نمی کند و خلاصه اینکه همه ازیک قماش هستند.نمونه هایی از این دست تصورات در یک طیف وسیع قرار می گیرد که شامل گونه هایی از تصورات پیشینیان است که رفتارهای غیر عادی را ناشی از علل ماوراء الطبیعی در روان افراد یا انواعی دیگر از اثر گذاری این علل می دانستند تصوراتی از این قبیل که آنها در تسخیر ارواح ی اند که در وجودشان رخنه کرده و راه مهار آن نیز خارج این ارواح از کالبد فرد است.حتی اگر این کار به سوزاندن آن کالبدها منجر شود.بدیهی است که اینگونه تصورات در جامعه به دنبال فشارهای روانی ن یتی هایی را برای افراد دو تی به دنبال خواهد داشت با پیشرفت علم و آگاهی بشر در مورد این افراد امروزه راه های مختلفی برای درمان و از بین بردن علائم بالینی اختلال هویت در افراد شکل گرفته که یکی از این راه ها انجام عمل جراحی تغییر ت به منظور از بین بردن ت کنونی فرد و وارد شدن به گروه تی مورد تمایل فرد می باشد.بدین ترتیب مشکل عمده این افراد از نظر روانی از بین خواهد رفت.متخصصان بالینی بر نیاز به ارزی دقیق هر فرد قبل از تصمیم برای برداشتن گام های پزشکی لازم برای تغییر ت تاکید می کنند.اکثر مراکز درمانی به برخی اقدامات اولیه برای افرادی که آزمون های روان شناختی آنها بیانگر ثبات هیجانی و احتمالاً متناسب برای جراحی تشخیص داده می شوند می پردازند بعد از برگزیدن بیماران معمولاً لازم است آنها یک یا دو سال به عنوان عضوی از جنس مخالف زندگی کنند.طی این دوره تزریق هورمون برای ایجاد صفات ثانویه به کار می رود این دوره حکم آمادگی روان شناختی برای زندگی به عنوان عضوی از جنس دیگر را دارد مطالعات روی بیمارانی که به دقت انتخاب شده بودند نشان دادکه جراحی درمان کارآمدی بوده است هرچند متخصصان در سازگاری وا جتماعی آنها بهبود مشخصی را نمی دیدند ولی اکثر بیماران گزارش نمودند که از نتایج راضی هستند و بهترین نتیجه به دست آمده از رضایت ناشی از تغییر ت در حد متوسط بود. نکته قابل توجه این است که هویت قویاً تحت تاثیر عوامل روان شناختی اجتماعی و فرهنگی است و جراحی در حال حاضر فقط می تواند مشکلات موثر از عوامل روان شناختی را بر طرف نماید اما آیا این شیوه توانسته جوابگوی مشکلات اجتماعی و فرهنگی افراد در تی در مقابله جامعه باشد؟ و آیا توانسته همان گونه که در حل مشکلات روانپریشی این افراد موثر بوده است در میزان سازگاری اجتماعی این افراد تاثیر گذاشته و میزان رضایت آنها را از تغییر ت افزایش دهد؟ اهمیت و فایده پژوهش افراد دو تی هنوز برای جامعه ما شناخته شده نیستند و حضور آنها در اذهان عمومی به عنوان افراد مجرم و منحرف هنوز به قوت خود باقی است.مشکلاتی که افراد دو تی با آنها روبرو هستند برای جامعه مهم نبوده و همچنان به عنوان سدی در جهت برآورده نیاز این افراد به شمار می رود یکی از راه های درمان این افراد جراحی به منظور تغییر ت است به این امید که مشکلات روحی شان حل شود و بتوانند به زندگی عادی برگردند ولی با توجه به اینکه جراحی فقط مشکلات روحی این افراد را برطرف می کند و دید افراد جامعه نسبت به تغییر ت افراد دو تی همچنان منفی باقی می ماند وجود تحقیق در مورد میزان رضامندی این افراد از تغییر ت با روش جراحی ضروری به نظر می رسد از آنجا که دلیل عمده و بسیار مهم افراد دو تی برای تغییر ت این است که از بودن در جنس خود ناراضی بوده و خواهان رهایی از این وضعیت هستند بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان رضامندی آنها از تغییر ت و قرار گرفتن در ت جدید شکل گرفته است. اه پژوهش 1- معرفی افراد دو تی به جامعه به منظور آشنایی افراد جامعه با پدیده دو تی؛ 2- معرفی مشکلات آنها و معرفی روش جراحی که به عنوان موثرترین روش برای درمان مشکل این افراد مطرح شده است. 3- آگاهی در مورد میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت. فرضیه های پژوهش 1- میزان احترام افراد جامعه به تغییر ت افراد دو تی در میزان رضامندی آنها از تغییر ت به روش جراحی موثر است. 2- میزان ی میل در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 3- میزان ی نیاز به امنیت در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 4- میزان ی نیاز به تعلق اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 5- میزان رضامندی از پایگاه اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛ 6- میزان برخورداری از نظام حمایت اجتماعی در میزان رضامندی افراد دو تی از تغییر ت به روش جراحی موثر است؛
7- مدل نظری پژوهش پرسش های اساسی پژوهش 1- افراد دو تی ازتغییر ت خود چقدر رضایت دارند؟ 2- آیا میزان احترام افراد جامعه به تغییر ت افراد دو تی در میزان رضامندی آنها از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 3- آیا میزان ی میل در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 4- آیا میزان ی نیاز به امنیت در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 5- آیا میزان ی نیاز به تعلق اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 6- آیا میزان رضامندی از پایگاه اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ 7- آیا میزان برخورداری از نظام حمایت اجتماعی در میزان رضامندی افراد از تغییر ت به روش جراحی موثر است؟ فصل دوم (ادبیات پژوهش) پیشینه مطالعاتی پژوهش ادبیات نظری نظریۀ های جامعه شناسی نظریۀ برچسب نظریۀ نیاز نظریۀ امید و انتظار نظریۀ حمایت اجتماعی نظریۀ روانکاوی
پیشینه پژوهش آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده و هست.و در این زمینه سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است.برخی از این نظریات تقریباً جهانشمول به نظر می رسند.و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخ دیده می شوند.شاید بزرگ ترین فایده مطالعه تاریخ آگاه شدن از همین امر است که درمورد نابهنجاری ها ، باورها و بارها نظریات معینی تکرار شده اند. طبق نظریه ای کهن که امروزه نیز به چشم می خورد رفتار غیر عادی نتیجه عملکرد نیروهای مارواءالطبیعی و جادویی مثل ارواح شرور و است.در جوامعی که این نظریه را باور داشتند معمولاً درمان ، همان جادو بوده است.نزد بسیاری از جوامع ، جادوگر قبیله یا طبیب همان ی که گمان می بردند با نیروهای ماوراء الطبیعی در تماس باشد.واسطه ارتباط ارواح با انسانها بوده است و فرد گرفتار به کمک او می توانست دریابد که کدام ارواح باعث مشکل او شده اند و برای آرام ساختن آنها چه باید کرد. همچنین در تاریخ رفتار غیر عادی این عقیده نیز رواج داشته است که رفتارهای عجیب و غریب بعضی از مردم ناشی از اختلال کار بدن آنها است.مثلاً نقشی که نه همه بدن فرد بلکه عضو معینی را گرفتار می کند.منشایی که برای چنین نقصی قائل می شوند بسته به ماهیت رفتار غیر عادی ، عقاید فرهنگی جامعه و دانش علمی متفاوت بوده است گاهی رفتار غیر عادی با سوراخ جمجمه درمان می شده است در این روش به کمک شی تیزی مثلاً سنگ سوراخی به قطر 2 سانتی متر در جمجمه ایجاد می شد. شواهدی به دست آمده حاکی از اینکه حتی 2 تا 3 هزار سال قبل از میلاد نیز سوراخ جمجمه در کشورهای شرق مدیترانه و شمال آفریقا به کار می رفته است.مطالعه روی جمجمه به منظور ایجاد راه گریزی برای ارواح ی بوده است.دانش دوره یونان باستان نیز محصول قرن ها تکامل بوده است.حدود 800 سال قبل از میلاد رفتار آشفته یا جنون آمیز تنیهی در برابر توهین به خدایان تلقی می شد آنهایی که خدایان قصد هلاکشان را داشتند.نخست دیوانه می گردیدند درمان این افراد در معابدی که به اسکلوپیوز[1] ، خدای تندرستی ، اهدا شده بود صورت می گرفت. هر معبد ساختاری دالان مانند داشت که بیماران روانی در آن راه می رفتند و می خو دند و عاقبت به مرکز آن می رسیدند عقیده بر این بود که در اثنای جریان مذبور خدای تندرستی به خواب آنهامی آمد و آنها را شفا می داد در قرون بعد این عقیده که زندگی شخص در دست خدیان است.تدریجاً حداقل در بین شهروندان تحصیل کرده از بین رفت.فلاسفه یونان نسبت به جنبه هایی از وجود فرد که تبیینی از رفتارهای عادی و غیر عادی به دست می دهد کنجکاو شدند و نابهنجاری و اختلالات شدید به عنوان پدیده های طبیعی در نظر گرفته شدند که باید برای آنها درمان منطقی فراهم شود. درمورد تاریخچه رفتار و هویت باید گفت که رفتار همواره برای اکثر مردم موضوعی بسیار قابل توجه بوده است در طول قرن ها نظرات مردم درباره ت و انحراف تغییرات قابل توجهی را از سر گذرانیده است.طبق مشاهدات موجود در تاریخ هنری سوم پادشاه فرانسه به طور علنی لباس نه می پوشید و آرزو داشت که زن به شمار آید و چون یکی از اهالی ارس موهایش را کوتاه می کرد و ترجیح می داد لباس مردانه بپوشد.طی قرن چهارده قبل از میلاد یونانیان امور را بخش مطبوعی از طبیعت می دانستند این وسعت نظر با دیدگاه متداول دوره بین سقوط روم و قرن 14 یعنی هنگامی که قدرتمندان کلیسا با موضوعات به عنوان گناه برخورد می د در تعارض است در آن دوره هزاران اروپایی برای اقرار به تماس عاشقانه با شکنجه می شدند.آنگاه آنان را زنده زنده در انزار عمومی می سوزاندند تمام روستاهای جنوب آلمان و سوئیس به این طریق نابود شدند بهایی که ن باید برای رهایی از این سرنوش نافرجام می پرداختند این بود که از همه افکار چشم بپوشند.در اواسط قرن نوزدهم این نظر که زنها باید کاملاً اخلاقی و از لحاظ عشقی سرد و از نظر بی جاذبه باشند به اوج خود رسید.از ن انتظار می رفت تنها به خاطر ی همسرانشان و به انجام رسانیدن تعهد مادر شدن به رفتار اقدام کنند.تا اینکه برخی از اشخاص شجاع ترجیح دادند با به خطر انداختن موقعیت حرفه ای خود در مورد نقش ت در رفتار انسان به بحث بپردازند.یکی از این افراد فروید بود.وی موضوعات جمع آوری شده از بیماران متعدد را مورد استفاده قرار داد تا اثرات منفی واپس زنی نسبت به مسائل و تجارب عاشقانه منتشر نمود وی ردپای انحرافات در دوران بزرگسالی را در رویدادهای مهم دوران کودکی جستجو می کرد.نظرات او در مورد مسائل دوران طفولیت اکثر مردم را تکان داد هرچند امروزه بسیاری از جنبه های این نظریات هنوز بحث برانگیزند ولی فروید بیش از هر دیگری باعث شد در مورد نقش احساسات تفکر جدیدی صورت بگیرد. هاولوک الیس یکی دیگر از افراد پر نفوذ در طرح دیدگاههای تازه در مورد مسائل بود.وی کتاب ها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآورد که بر تمامی رفتارهای متداول در زندگی روزمره مردم متمرکز بود.وی علل جسمانی دراختلالات را مبتنی بر عوامل روانشناختی ذکر کرد.همچنین معتقد بود اکثر افراد و گروه ها به خاطر اینکه افکارشان بیش از حد با داستان های رذیلانه راجع به جنایات وانحراف مشغول است.امور را به عنوان امری پلید می نگرند به موازات توسعه نگرش علمی نسبت به اختلالات روانی ، ترحم و دلسوزی برای افراد که دچار این قبیل اختلال ها بودند افزایش یافت.فیلیپ پینل پیشاهنگ اصلاح بیمارستان های روانی فرانسه همدردی زیادی نسبت به وضعیت بیماران ابراز نمود و اعتقاد راسخ داشت که آن ها به مراقبت و درمان انسانی نیازمندند اگر چه امروزه این نگرش را هم کارگزاران بالینی و هم جامعه تا حدودی پذیرفته اند ولی در زمان خود امری نادر بوده است.پینل مجبور بود با این نظر مبارزه کندکه موسسات ویژه دیوانگان وسیله ای برای محافظت از جامعه به شمار می آید نه برای کمک به بیماران .در قرن 19 به تدریج درمان بیماران روانی و دارای اختلال ، انسانی تر شده بود و امروزه اکثر موسسات مراقبت هایی با کیفیت بسیار خوب ارائه می دهند.خلاصه مطلب آنکه تاریخ روانشناسی رفتار غیر عادی داستان چگونگی برخورد جوامع با افرادی است که متفاوت از دیگران بودند و متناسب با جامعه عمل نمی د.فراز و نشیب ها ، پیشرفت ها و عقب گردها به ما احساس خوش بینانه توام با احتیاطی می دهد که در مورد قدرت عقل برای شناخت و تدوین راه های کمک به افرادی که در انطباق با هنجارهای جامعه ناتوانند بیشتر تاکید کنیم.نظریات مربوط به نابهنجاری تقریباً به هیچ روی جدید نبوده و هریک گذشته ای بسیار طولانی دارد.نگرش به افراد نابهنجار همواره منع کننده پویایی های اجتماع مسلط زمانه است مثالی از پیوند بین آنچه در جامعه ما می گذرد با نحوه درک و طرز تلقی اختلال به وسیله مطالعات نقش ن در قرن 19 فراهم آمده است.نظریاتی حاکی از وجود تفاوت هایی مبتنی بر ت در گرفتار آمدن به رفتار غیر عادی ، به وضوح زائیده تفکرات قالبی ، فرهنگی و وضعیت اجتماعی آن دوره بودند نه تنها ن وابسته به مردان به شمار می آمدند بلکه عقیده بر آن بود که در برابر انواع اختلالات آسیب پذیر تر هستند. چکیده پژوهش 1- سن بر شکل گیری هویت تاثیر دارد.دختران در کلیه سنین قبل از بلوغ جنس مونث را زنده سازی می کنند در کلیه سنین تعداد افرادی که هریک از نشانه های اختلال هویت را داشته اند کمتر از تعداد افرادی بوده که این نشانه ها را نداشتند؛ 2- اختلال هویت در دوران کودکی و نوجوانی ، محمد رضا احمدی- فرزاد مومنی- فرزانه مهر ؛ هویت عبارت است از احساس فردی مرد یا زن بودن که از سنین 3 تا 4 سالگی شروع می شود برای تشخیص اختلال هویت دو ملاک عمده وجود دارد که عبارتند از : الف) همانند سازی قوی و مستمر با جنس مخالف؛ ب) احساس ناراحتی مستمر از جنس خود یا احساس نامناسب بودن در نقش خود. شیوع این اختلال از 6 تا 16 درصد مطالعات همه گیرشناسی غیر رسمی متغیر بوده است.برای ارزی این اختلال می توان از گزارش والدین ، روش های رفتاری و فنون فرافکن استفاده کرد.از عارضه های همراه این اختلال می توان به افسردگی ، آشفتگی های رفتاری و اختلالات شخصیت اشاره کرد بین سوگیری و هویت نمی توان رابطه اجتماعی فرض کرد.در سبب شناسی این اختلال می توان به عوامل زیستی و روانی و اجتماعی اشاره کرد.درمدل نظری زاکر برادی و کواتیس یک عامل عمومی که اضطراب کودک را افزایش داده وعوامل اختصاصی که به صورت پویا در درون خانواده کودک وجود دارد.به عنوان عامل اصلی اختلال هویت معرفی شده اند برای درمان می توان از فنون رفتاری و روان تحلیلی و آموزش خانواده استفاده کرد.ولی کار با خود بیمار و درمان عارضه های همراه از جمله افسردگی و سایر مشکلات روانی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا است؛ 3- بررسی فاکتورهای محیطی ایجاد اختلال هویت در فضای ارتباطات درون خانوادگی کودک ، حسینیه اسماعیلی ، محمد رضا ابراهیمی؛ معمولاً در مراجعان مبتلا به اختلال هویت متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می نماییم که آنها را از دیگران متمایز می سازد.این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چهارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی را فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال گردد.در این اختلال ابعاد گوناگونی از نظر سبب شناسی مطرح شده ونظریه های متعددی در این خصوص ارائه شده و پژوهشگران زیادی از منظرهای گوناگون بدان پرداخته اند ولی تمایز اساسی این افراد در کیفیت ارتباطات اولیه رشد در فضای ارتباط درون خانوادگی با مراجع قدرت از اهمیت به سزایی برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.مهم ترین هدف این پژوهش پاسخ به این سوال اصلی است که آیا سیستم ارتباطی این افراد در فضای ارتباطات درون خانوادگی و در فرایند اولیه رشد با افراد به هنجار تفاوت دارد یا خیر؟ از اه دیگر این پژوهش بررسی نقش اعضای خانواده و کیفیت چهارچوب ارتباط آنان درایجاد این اختلال می باشد. 4- نقش محیط در شکل گیری هویت - مهرداد محمدیان- مقاله ، سومین سمینار سراسری اختلال رفتاری ک ن و نوجوانان علوم پزشکی زنجان. 5- نقش خانواده در تشکیل هویت ک ن ، مسعود فلاحی ، اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستی ، علوم بهزیستی و توانبخشی ،اسفند 1373. 6- شکل گیری هویت و ارتباط آن با شرایط فرهنگی ، نیک چهره محسنی ، نشریه علوم تربیتی دوره چهاردهم شماره 1 تا 4 ، 1370. ادبیات نظری هویت هویت [2] آگاهی شخص از طبیعت زیست شناختی خود و پذیرفتن این طبیعت به عنوان یک مرد یا زن است (کاستلو[3] 1992 به نقل از پور افکاری 1373).ک ن در دوران کودکی به تدریج درک می کنند چه ی هستند و کدام یک از هویت های گروهی برای آنها اهمیت دارد.هویت از ابت ترین و مهم ترین راه هایی است که کودک از طریق آنها خود را می شناسد و به دیگران می شناساند.(ماسن[4] 1980). هویت تجربه شخصی از فردیت خود ، مرد یا زن بودن است تجربه خصوصی و درونی فرد از ابراز آشکار نقش ت می تواند منشا احساس هویت محسوب شود.به عبارت دیگر آگاهی شخص و بینشی که افراد نسبت به ت و نقش ها و گرایش های متناسب با نقش خود دارند بیانگر هویت آنها است.کودک هم گام با رشد خود و از طریق جریان هایی که هر روز تجربه می کند در می یابد که چه رفتارهایی مناسب با ت اوست.و در عین حال با رفتارهای جنس مخالف به گونه ای مغایرت دارد. ک ن خیلی زود در می یابند که به کدام جنس منسوب شده اند.تعمیم در این مورد که نوزاد پسر است یا دختر ، بلافاصله پس از تولد توسط والدین و دیگران مطابق با فرم خارجی اتخاذ شده و بعد از آن به طرق مختلف مثل انتخاب رنگ و فرم لباس ، هدایایی که اطرافیان می آورند ، انتظارات و تع ر والدین از رفتار کودک و نوع رفتارهایی که تشویق می شوند تایید می گردد.همچنین مادرها معمولاً با دختران مثل خود رفتار می کنند ولی با پسران به شکلی متفاوت ، آنچه ک ن در ضمن 2 تا 3 سال اول زندگی یاد می گیرند.نقش اساسی در تعیین هویت آنها دارد یعنی نحوه نگرش آنها را نسبت به تفکیک هایی که بین نقش های مرد و زن در فرهنگی که در آن زندگی می کنند مشخص می سازد.(دیویس 1991 به نقل از پورافکاری 1374).هویت همچنین ارتباط بین عقاید فرد درباره نقش های مناسب و همین طور ادراکی که از خود دارد را نیز در بر می گیرد.و از تجربیات اجتماعی تاثیر می پذیرد.و برای اینکه ثبات و دوام پیدا کند به گذشت زمان نیاز دارد.(لیندزی[5] و تامپسون[6] 1998).اساس وپایه یک هویت استوار به طور ناهشیار در دوران کودکی بنا می گردد.ک ن بین سنین 18 ماهگی تا 3 سالگی درباره هویت شناختی دست کم ناقص ب می کنند.آنها می آموزند که خود و دیگران را به عنوان مرد یا زن طبقه بندی کنند.در سن 3 سالگی جهان در درون زن یا مرد دو مقوله ای می شود و کودک تا 7 سالگی به الگو قرار دادن رفتارش با هنجارهای فرهنگی تن در می دهد.البته لازم به ذکر است که جنس تنها به پدیده های کالبدی و زیست شناختی نسبت داده می شود و هویت اشاره ضمنی به جنبه های روانی مربوط به مردانگی و نگی دارد پس برای یک برخورد اجتماعی توانا و موفق به هویت روشنی نیاز داریم که منظور از آن بنا به تعریف کمپبل رفتار و نمایی است از آنچه که در فرهنگ اجتماعی از مردی و مرد بودن و از زنی و زن بودن برداشت می شود و می توان آن را همان درک فرد از نقش اجتماعی مردانه و نه دانست و هویت هر چند که در سال های نخستین پدید می آید در طول زندگی امکان دارد که دگرگون شود. نقش مونی و واید کایند[7] در سال 1980 هویت را تجربه خصوصی نقش ونقش را جلوه عمومی هویت تعریف کرده اند به عقیده مونی نقش هرچیزی است که فرد می گوید یا انجام می دهد تا درجه مردی ، زنی یا دوگانه بودن خود را نشان دهد.بنابراین نقش اصطلاحی است برای بیان وحدت نقش و هویت ، تمایز نقش و هویت حاصل عوامل تعیین کننده و رویدادهای قبل و بعد از تولد می باشد که عامل دوم تاثیر کلی ، عامل اول را بیشتر می کند در تمایز نقش و هویت همانند سازی مشخص می کند که فرد از طریق تقلید و الگو برداری طرحواره ذهنی از اعضای هم جنس خود در مغز خویش ایجاد نموده است.اختلالات نقش وهویت در افراد دارای اندام های بیرونی و درونی طبیعی روی می دهد.مسیرهای دستگاه عصبی مرکزی تغییرات ساختاری قابل توجهی که بتوان اختلالات نقش هویت را به آنها نسبت داد نشان نمی دهند.(ولمن 1989 به نقل از نجاریان 1375). نحوه شکل گیری هویت به طور طبیعی پس از اینکه طفل متولد می شود می توان ت وی را از روی خارجی تشخیص داد بعد از تولد عواملی از قبیل احساسات مادر نسبت به نقش خودش ، رابطه زن و شوهر ، تجربیات گذشته مادر با ک ن دیگر و تربیتی که مادر سعی می کند نوزاد را مطابق به آن بار بیاورد تماماً در تشکیل احساس هویت در کودک دسال موثر می باشد (کرمانی 1369). بعضی از رفتارها و حرکات مادر ممکن است به قدری ظریف و بی اهمیت باشد و هیچ نیز به اهمیت آن واقف نباشد مثلاً مادری که صاحب پسری شده ولی اتاقل خواب او را به طرزی ظریف و دخترانه آراسته و یا برای وسایل مورد نیاز کودک رنگ های مناسب دختران را انتخاب کرده باشد ممکن است از نظر وی چنین طرز رفتار و آرایشی بی اهمیت باشد ولی همین اعمال ممکن اس یکی از دلایل بروز اختلال هویت در طفل باشد موقعی که کودک به سن 2 تا 3 سالگی رسید هسته اولیه هویت یعنی تصور اینکه زن یامرد است در نهاد و شخصیت و افکار کودک نقش می بندد.بنابراین اگر با انحراف در سن جوانی شخص روبرو شدیم باید هسته اولیه را در کودکی او جستجو کنیم. نقش تی منظور از نقش تی[8] مجموعه ای از فعالیت ها و گرایش هایی است که برای یک جنس در جامعه خاص رایج است.برای مثال فردی که هویت نه را می پذیرد ممکن است نقش های نه را نیز بپذیرد.همچنین ممکن است از پذیرش همه یا بخشی از آن نقش های امتناع کند.مثلاً ممکن است فردی بگوید من زن هستم ولی ورزش و ریاضیات را دوست دارم و از خانه داری متنفرم.برای مثال بعضی از جوامع غذا پختن را کاری نه و برخی دیگر آن را کاری مردانه می دانند.حتی در جامعه ما آنچه را که رفتار طبیعی زن یا مرد می دانیم ، از نسلی به نسل دیگر تغییر می کند کودک باید از عهده انجام برخی از نقش هایی که اجتماع برایش تعیین کرده برآید و رفتارهای مربوط به آنها را از خود نشان دهد این نقش ها از طریق پاداش و تنبیه والدین و هم سالان که جزئیات رفتارمربوط به آنها را می دانند آموخته می شود.کودک این رفتاهای صحیح را تا حدودی از طریق بازی و تمرین و انتظارات محیطی درمورد منع یا قبول رفتار مقتضی می آموزد.یکی از مجموعه های اساسی نقش ها به ت فرد مربوط می شود.قبل از اینکه کودک بداند و جنس متفاوت وجود دارد والدین نوعی برنامه خاص تربیتی برای جنس او را آغاز می کنند همچنین نقش های تی انتظارات فرهنگی نیز هستند که تعیین می کنند ارتباط بین زنها و مردها چگونه باشد و نیز فعالیت افراد را بر اساس ارزش ها و علائق مشخص می سازد.این انتظارات بر اساس تفاوت های زیست شناختی و واکنش های روان شناختی بین جنس ها و الگوهای رفتار اجتماعی شکل می گیرند و به نوبه خود وابسته به سازمان های اجتماعی و اقتصاد جامعه هستند (گروهی از نویسندگان 1971 به نقل از رحمانیان 1374). پذیرش نقش این اصطلاح بدین معنی است که فرد خصوصیات شخصی و رفتارهایی را که فرهنگش برای مرد یا زن بودن مناسب می داند ب کند (ساجدی 1375).هویت نقش بیشتر بیانگر تعریف و برداشت خصوصی و شخصی فرد از خود است حال آنکه پذیرش نقش آن دسته از خصوصیات روانشناختی است که دیگران برای مرد یا زن مناسب بدانند مانند پرخاشگری یا وابستگی ، در واقع ویژگی های مردانه یا نه قابل جمع است ، یک زن ممکن است هم آشپزی را دوست داشته باشد و هم تعمیر اتومبیل را و در عین حال که علایقی دارد که فرهنگش برخی را مردانه و برخی را نه تلقی می کند، حس هویت نه داشته باشد. یک مرد ممکن است احساس نکند که وجود ویژگی های ناهمگون در هویت مردانه او تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.در سال های اخیر عموماً تحول نقش به سه جنبه مرتبط ولی متفاوت تقسیم شده است. 1- تشخیص نقش [9] به ادراک زیر بنایی و ارزی از خود به عنوان مرد یا زن اطلاق می شود.(کار تولوی[10] 1988). که وماً این ادارک مردی و زنی هشیار نیست و معمولاً در سه سال اول زندگی با افزایش سن گسترش می یابد.(براون[11] وهمکاران 1951). 2- ترجیح نقش [12] تمایل به قبول رفتارهای متناسب با یک نقش و یا به ادراک ترجیحی و مطلوب تر رفتارهای یک نقش نسبت داده می شود و به تمایز کلی بین مرزهای تعیین شده فرهنگی و نمایش نقش های تی وابسته می باشد. 3- قبول نقش [13] به رفتارهای مردانه یا نه قابل مشاهده و آشکار افراد نسبت داده می شود.قبول نقش به خصوص در طی زمانی که مهارت های میان فردی در ارتباط با دگر خواهی متحول می شوند اهمیت دارد.این سه مولفه همیشه نمی باشد.برای مثال ممکن است بین جهت گیری نقش و ترجیحات نقش تفاوت هایی را مشاهده کرد.گرچه جهت گیری نقش در آغاز زندگی شکل می گیرد ولی به نظر می رسد نسبت به تغییرات مقاوم تر از دو جنبه دیگر باشد.ودر بیشتر ک ن هم سانی بین این سه جنبه را در اوا دوره ابت تحصیل می توان پیش بینی کرد. پذیرش نقش نظریۀ های جامعه شناسینظریۀ حمایت اجتماعی
******توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بی د