سایت رسول حکیم پور rhs bwp ir

علی و رسول خطیبی در گذر زمانع ی که مهدی رحمتی در اینستا گرام منتشر کرد از علی و رسول خطیبی علی و رسول خطیبیعلی و رسول خطیبیرسول خطیبی (متولد ۳۱ شهریور ۱۳۵۷ در تبریز) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل ایران است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
ع های بزرگترین فیلسوف جهان در جمع هواداران بزرگترین فیلسوفان جهان ، همواره از مهر و انسانیت سخن گفته و می گویند. حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ
خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود . حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم ا و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ
دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان پر است از ستارهای امید. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ
میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست. حکیم ارد بزرگ

مین که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند. حکیم ارد بزرگ

همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش، توان آدمی را پایانی نیست. حکیم ارد بزرگ

هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود شه کن. حکیم ارد بزرگ

هنگامی که آرمان خویش را بی م، خود به خود، نا امیدی ها کنار می روند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, سخنان حکیم ارد بزرگ, جملات حکیم ارد بزرگ, ع حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ فیلسوف محبوب و خوشنام
جملات قصار فیلسوف مشهور ایرانی حکیم ارد بزرگ + ع جملات خواندنی مهربان باشیم که گریز زمان زندگی ، بیش از آنست که می پنداریم . حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
آتش نشانها ، هر دم ، هستی خود را برای زنده ماندن دیگران، به خطر می افکنند . حکیم ارد بزرگ

از دیدگاه ارد ، آتش نشانها ، براستی چهره های ماندگار هستند . حکیم ارد بزرگ

ابومسلم اسانی نماد برافراشته ایرانیان است او بندهای دشمنان ایران را کرد و خون گرمی شد در رگهای سرد کشورمان ، خونی که تا ابد در دل این کشور خواهد جوشید و هر زنجیری را خواهد نمود. حکیم ارد بزرگ

یک ارزن انسانیت ، بسیار با ارزشتر از بزرگترین فیلسوف جهان بودن است. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
هر آدمی ، به اندازه کوششی که می کند ، از داشته های گیتی بهره می برد. حکیم ارد بزرگ

اساطیر ، شایسته گرامیداشت و بزرگداشت هستند ، اما نهایت نیستند. حکیم ارد بزرگ

شه و سخن نامداران و اساطیر زاینده است ، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش ، شادی و امید به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ

آدمهای بزرگ و شمند ، بسیار اشک می ریزند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته ده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند. حکیم ارد بزرگ

در کشوری که احزاب و گروههای مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ فیلسوف محبوب و خوشنام
فرازی به جملات دمندانه فیلسوف برتر جهان مهربان باش تا جاودانه شوی . حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
دمندان و فرهنگ سازان ، همیشه زنده اند. حکیم ارد بزرگ

دمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند. حکیم ارد بزرگ

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار ، تا همگان پشتیبان تو باشند. حکیم ارد بزرگ

ها نباید گورستان صدها هزار پایان نامه دانشجویان باشند، باید همه پایان نامه ها را از بایگانی ها و کتابخانه های متروک بیرون کشید و در اینترنت بارگذاری کرد . کشوری که می خواهد برترین شود باید فضای مجازی غنی داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید. حکیم ارد بزرگ

احزاب و گروه های حداقل دو سال پیش از انتخابات باید نامزدهای خود را به مردم معرفی نمایند تا عموم ، زمان لازم برای ارزی رفتارها و برنامه های آنان را داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

احزاب و گروه های نیک را تنها نگذارید ، با پیوستن به آنها ، سرزمین خویش را آبادتر کنید. حکیم ارد بزرگ

ادبیات درست ، نخستین نشان یک سیاستمدار خوب است. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
به خانه ها و فروشگاه هایی که در آنها ، لاشه خشک شده جانوران و یا پوست کنده شده آنها گذاشته شده است ، پا نگذارید. حکیم ارد بزرگ

به ک ن خویش ، دوستی با طبیعت را بیاموزیم. حکیم ارد بزرگ

بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد. حکیم ارد بزرگ

بیشترین هرز آب در بخش کشاورزی است ، ت ها باید کشاورزان را آموزش داده و مجبور به استفاده درست و بهینه از آب کنند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ فیلسوف محبوب و خوشنام
آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله با کیفیت عالی و ت ت آهنگ     آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله با کیفیت عالی و ت ت آهنگ آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله موزیک بسیار زیبا از امید جهان بنام یا رسول الله همراه با ت ت موزیک و دو کیفیت متفاوت از رسانه بزرگ صبا موزیک new omid jahan – ya rasoolallah with text on saba- and s omid jahan rasool آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله متن آهنگ یا رسول الله امید جهان یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله رسول نازنینی چراغ آسمون شمع روی زمینی
یا رسول الله محمد تو امینی سپه سالار کل مسلمینی
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله با
لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
سخنان آموزنده و نایاب فیلسوف شهیر ایران زمان کیمیاست، آن را صرف پاسخ به دروغ پردازی آدمهای شیاد و مردم آزار نکنید. حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز. حکیم ارد بزرگ

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند. حکیم ارد بزرگ

نوا زنده است یا مرده ؟ رنگ ها بخشی از پیکره ایی زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چگونه؟ ، اگر به این پرسش ها خوب بنگریم ، خواهیم دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند ، ما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند ، ما را آرامش دهد و یا به خشم آورد ، پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به هزار زبان با ما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی هستند. حکیم ارد بزرگ

ورزش ابزاری برای بهروزی است نه جام شوکرانی برای نیستی. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
د و دانش ، ابزار پیراستن ناراستی هاست. حکیم ارد بزرگ

دمند ، با فر دانش و شه پاک خویش ، رخدادهای فردا را می آفریند. حکیم ارد بزرگ

دمند ، پلهای پشت سر خود را ، نیست و نابود نمی کند. حکیم ارد بزرگ

دمند ، در شوخی زیاده روی نمی کند. حکیم ارد بزرگ

دمند ، همگان را به و فرهیختگی فرا می خواند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
پدران و مادرانی که فرزندان خویش را از اینترنت دور می کنند، شایسته سرزنش هستند. حکیم ارد بزرگ

پیش از استخدام هر و آموزگاری، پژوهش کنید و ببینید تا چه اندازه به بالا بردن غنای اینترنت یاری رسانده است ، به روشنی باید گفت ی که دانش و شه خود را منتشر نمی سازد شایسته ی در نیست. حکیم ارد بزرگ

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه نشوند، گامی برای نگهداری از آنها بر نمی دارند. حکیم ارد بزرگ

تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ فیلسوف محبوب و خوشنام
عبدالله بن عباس می گوید: « روزی با رسول خدا در یکی از کوچه های مدینه می رفتیم که علی ابن طالب از راه رسید و به رسول خدا این گونه سلام کرد: «السلام علیک یا رسول الله و رحمه الله و برکاته» نیز در پاسخ فرمود:« و علیک السلام یا المومنین » از لقبی که رسول خدا به علی بن طالب داد، تعجب و به گفتم: « ای رسول خدا، آنچه درباره پسرعمویم، علی، گفتی، از روی محبت و دوستی شخصی با او بود یا لقبی از ناحیه خداوند؟» رسول خدا فرمود:« نه، به خدا سوگند، آنچه درباره علی گفتم، با چشم خودم دیده ام.» پرسیدم:« ای رسول خدا چه دیدید؟» فرمود: «در شب معراج به هر دری از درهای بهشت نظر می ، روی آن نوشته شده بود: علی بن طالب از هفتاد هزار سال پیش از خلقت آدم " المؤمنین" بوده است. » (بحارالانوار، ج 37، ص 339، حدیث 81)
زهرانی ائتمه خونجگر یا رسول الله
هجروندن اوللام دیده ­تر یا رسول الله
آه و واویلا
محزوندی زهرا سن ای رسول مهربان عزّ و جاهیم سن
دنیاده اللهدان سورا تکیه ­گاهیم سن
چشم امیدیم سن بابا سن پناهیم سن سن­سیز کیمیم واردی مگر یا رسول الله سندن سورا بابا دوشر غملره باشیم
غملردن القانه دؤنر گؤزده گؤزیاشیم
یوخدی آنام یوخدی باجیم یوخدی قارداشیم کیم گویلومی شاد ایلیر یا رسول الله باشه قرا حسرتله من باغلارام سن­سیز
نوحه ائدوب عالملری داغلارام سن­سیز
عمروم نقدری اولسا قان آغلارام سن­سیز ساللام دل دهره شرر یا رسول الله ای پادشاه زمرۀ عاشقان بابا
قربان او زیبا گؤزلره جسم و جان بابا
زهرانی گؤزدن آتما ای مهربان بابا گوندوز گئجه افغان ائدر یا رسول الله بو دهریده سندن سورا دای صفا یوخدی
درد دل صدّیقیه آشنا یوخدی
بو امّتونده گؤررم هئچ بیر وفا یوخدی گؤزیاشی بو گؤزلر الر یا رسول الله *****
زهرانی ائتمه خونجگر یا رسول الله
هجروندن اوللام دیده ­تر یا رسول الله
آه و واویلا
محزوندی زهرا سن ای رسول مهربان عزّ و جاهیم سن
دنیاده اللهدان سورا تکیه ­گاهیم سن
چشم امیدیم سن بابا سن پناهیم سن سن­سیز کیمیم واردی مگر یا رسول الله سندن سورا بابا دوشر غملره باشیم
غملردن القانه دؤنر گؤزده گؤزیاشیم
یوخدی آنام یوخدی باجیم یوخدی قارداشیم کیم گویلومی شاد ایلیر یا رسول الله باشه قرا حسرتله من باغلارام سن­سیز
نوحه ائدوب عالملری داغلارام سن­سیز
عمروم نقدری اولسا قان آغلارام سن­سیز ساللام دل دهره شرر یا رسول الله ای پادشاه زمرۀ عاشقان بابا
قربان او زیبا گؤزلره جسم و جان بابا
زهرانی گؤزدن آتما ای مهربان بابا گوندوز گئجه افغان ائدر یا رسول الله بو دهریده سندن سورا دای صفا یوخدی
درد دل صدّیقیه آشنا یوخدی
بو امّتونده گؤررم هئچ بیر وفا یوخدی گؤزیاشی بو گؤزلر الر یا رسول الله *****
آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله با کیفیت عالی و ت ت آهنگ     آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله با کیفیت عالی و ت ت آهنگ آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله موزیک بسیار زیبا از امید جهان بنام یا رسول الله همراه با ت ت موزیک و دو کیفیت متفاوت از رسانه بزرگ صبا موزیک new omid jahan – ya rasoolallah with text on saba- and s omid jahan rasool آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله متن آهنگ یا رسول الله امید جهان یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله رسول نازنینی چراغ آسمون شمع روی زمینی
یا رسول الله محمد تو امینی سپه سالار کل مسلمینی
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
آهنگ جدید امید جهان یا رسول الله با
لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو
یا رسول الله به قربون جمال روی تو وای که مو مردم حبیبی مردم از بوی تو امید جهان یا رسول الله
مدیر عامل دفتر پخش نورتابان گفت: همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) سینمایی «محمد رسول الله» ساخته مجید مجیدی به صورت گسترده در قزاقستان و مسکو به نمایش گذاشته شد.

ش ت ارکان هستی درعزایت یارسول الله
دعاکردی اجابت شد دعایت یارسول الله
مدینه شهر غمها بعد تو خاموش می گرید
دریغا نشنود دیگر صدایت یا رسول الله
سیه پوشیده کعبه درعزای داغ جانسوزت
بگرید دخترت زهرا برایت یا رسول الله
نشسته منتظربهرت حرا هم باسکوت خود
دلش در حسرت یک ربنایت یا رسول الله
علی آهسته جسمت رابشوید بادلی خونین
که بیش ازدیگران داندبهایت یا رسول الله
الا پیغمبر رحمت که خاتم بر رسولانی
سر وجان محبانت فدایت یا رسول الله
جفا دیدی وفا کردی برای ما دعا کردی
فدای آن همه مهر ووفایت یا رسول الله
ندای ارجعی آمد که نفس مطمئن باز آ
بود مهمانپذیر تو خدایت یا رسول الله
برویم خاک کویت رابه مژگان گرشودقسمت
ببینم آن دیار آشنایت یا رسول الله
بود خاک مدینه توتیای چشم اهل دل
که دارد بوی عطر خاک پایت یا رسول الله
گلچینی از سخنان درخشان فیلسوف دوستداشتنی حکیم ارد بزرگ بیاییم تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم . حکیم ارد بزرگ حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
بزرگداشت انی دیدنیست ، که از دیدگان مردم بسیار دور هستند. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از ورزش های قهرمانی ، با د و شه همراه نیست. ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن ، تباهی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم. حکیم ارد بزرگ

به پسری، مرد زندگی گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
زیستگاهای گیاهی و جانوری ، ثروت و دارایی بسیار با ارزش ملی است ، ارزش نگهداری از آنها ، کمتر از نگهبانی "بانک مرکزی" نیست. حکیم ارد بزرگ

سرود و آهنگ زیبای طبیعت ، تپشی آرام و کشیده دارد. حکیم ارد بزرگ

شادی ، بر سرا خانه نابود کنندگان دشت ها و جنگل ها ، نخواهد نشست. حکیم ارد بزرگ

شکار جانوران را باید به فراموشی سپرد. حکیم ارد بزرگ

شکارچیان جانوران را ، از سرزمینمان بیرون بریزیم. حکیم ارد بزرگ

شوربختانه ، آدمیان همواره ارزش مهمترین و بزرگترین داشته های خود را فراموش می کنند و آب ، از آن بهترین های فراموش شده است. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod
باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست. حکیم ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود. حکیم ارد بزرگ

برخی به "ارد" می گویند اعتماد به نفس نداریم . به آنها می گویم : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم ، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش ، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم ، راه تازه ای برای بهتر شدن نمی ی م . هر یک از ما آدمیان ، دارای توانی هستیم ، آن را یافته و بر آن گام نهیم. از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید. حکیم ارد بزرگ

بزرگان ، بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را ، به آیندگان هدیه می دهند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ . ع بزرگترین فیلسوف ایرانی . شرکاء مجتبی . بزرگ شیروان . بزرگترین فیلسوف گیتی . بزرگترین شمند . ارد بزرگ شیروان . great orod حکیم ارد بزرگ فیلسوف محبوب و خوشنام
احوالات دختر رسول خدا (ص) از زمانی تغییر کرد که (ص)از این جهان رخت بربست.
بند اول
ای طلوع مهربونی،ای رسول آسمونی رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله ای دل و دلبر جونی،توی قلب من میمونی رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله
ختم الانبیا تویی،جلوه ی خدا تویی رحمت للعالمین،جان مرتضی تویی
یا ابا هرا هستی ه قلبم یا ابا هرا به تو اسیره قلبم یا ابا هرا عشق منی به والله یا ابا هرا ماه منیره قلبم

یا ابا هرا سیدنا محمد...

بند دوم
ای همه داروندارم،من زمستون،تو بهارم رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله اسم تو رو لب شعارم،نازنین یار و نگارم رسول الله رسول الله رسول الله مدد یا رسول الله
بهترینه بشری،تو درخشان قمری به خانوم فاطمه تو،یه نمونه پدری
یا ابا هرا ای مرشد و م یا ابا هرا بر جنتی کلیدم یا ابا هرا هستم کبوتر تو یا ابا هرا سوی تو پر کشیدم

یا ابا هرا سیدنا محمد...

بند سوم
ای نگار مه جبینم،ای المومنینم علی مولا علی مولا علی مولا مدد یا علی مولا ای شه بالا نشینم،پیش تو خاکه زمینم علی مولا علی مولا علی مولا مدد یا علی مولا
یل خیبر مددی،شیر صفدر مددی ای شهنشاه نجف،علی حیدر مددی
یا ابا ینب دارم به تو ارادت یا ابا ینب رزق از تو داره برکت یا ابا ینب عشقه همین یه جمله یا ابا ینب بر دشمنه تو لعنت

یا ابا ینب مولا علی علی جان...

✅ ماس دعای خیر ✍♪کربلایی حسین سلطانی
سبک
آهنگ جدید رسول پویان یه پیکر رسیده     آهنگ جدید رسول پویان یه پیکر رسیده آهنگ جدید رسول پویان یه پیکر رسیده موسیقی جدید و بسیار شنیدنی و ارزشی رسول پویان بنام یه پیکر رسیده با متن آهنگ و کیفیت عالی شعر : دریا جوانبخت ، آهنگ سازی : رسول پویان ، تنظیم : حمید نیکوکار ، می و مسترینگ : نوید دهقان new song by rasoul pouyan ye peykar resideh whittext on saba- ye peykar resideh آهنگ جدید رسول پویان یه پیکر رسیده متن آهنگ رسول پویان یه پیکر رسیده یه پیکر رسیده از اون سمت مرزه
که اون تیکه غربت به دنیا می ارزه
یه پیکر رسیده که سیر نشه روزی
به عشق حسین و تبارش سپیده
یه جفت چشم گریون شبای محرم
که حالا به دیدار زینب رسیده
یه مرد از عبور تب و تاب رویا
که از صبح فردا شبونه بریده
به زینب رسیده به زینب رسیده رسول پویان یه پیکر رسیده منبع : آهنگ جدید رسول پویان یه پیکر رسیده
رسول خدا(ص):هرکه ازحلال شرم کندخدا وی رابه حرام مبتلا کند. رسول خدا(ص):حکایت مؤمن چون خوشه است که بادآن راتکان دهد، نوبتی بایستدونوبت دیگربیفتد وحکایت کافرچون درخت صنوبراست که پیوسته بپاباشدتاازریشه برآید. رسول خدا(ص):حکایت منافق چون بزحیران ، میان دوگله است. رسول خدا(ص):حکایت امت من چون باران است که نداننداول آن بهتراست یاآ ش. 96/11/8
روزی مردی فقیر، با ظرفی پر از انگور، نزد رسول الله آمد و به او هدیه داد، رسول الله آن ظرف را گرفت و شروع کرد به خوردن انگور و با خوردن هر دانه انگور تبسمی میکرد و آن مرد از خوشحالی انگار بال در آورده و پرواز میکرد، اصحاب رسول الله بنابه عادت منتظر این بودند که آنها را در خوردن شریک نماید و رسول الله همه انگورها را خورد و به آنها تعارفی نکرد . آن مرد فقیر با خوشحالی فراوان از آنجا رفت . یکی از اصحاب پرسید: یا رسول الله عادت بر این داشتید که ما را در خوردن شریک میکردید، اما این بار به تنهائی انگورها را خوردید!! رسول الله لبخندی زد و فرمود : دیدید خوشحالی آن مرد وقتی انگورها را میخوردم؟ انگورها آنقدر تلخ بود، که ترسیدم اگر یکی از شما در خوردن تلخی نشان دهد خوشحالی آن مرد به افسردگی مبدل شود . " اللهم زین أخلاقنا بحق القرآن و محمد و آله "
به گزارش وبلاگ املاک شما مسکن معماری
اجاره آپارتمان دلباز در منطقه حکیم نظامی اصفهان، آپارتمان با موقعیت خوب در اصفهان، رهن و اجاره آپارتمان خوش ساخت در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان با موقعیت شمالی جنوبی در اصفهان، اجاره آپارتمان دارای نور خوب در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان دارای 1 پارکینگ، اجاره آپارتمان با 3 اتاق نورگیر در منطقه حکیم نظامی اصفهان، رهن آپارتمان با متراز 130 متر مربع در اصفهان، رهن آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان 30.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در اصفهان 1.500.000 تومان
اجاره آپارتمان خوش ساخت با موقعیت خوب در منطقه حکیم نظامی اصفهان، آپارتمان با دسترسی نزدیک به مراکز ید در اصفهان، رهن و اجاره آپارتمان با ساخت خوب در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان با موقعیت شمالی و نورگیر در اصفهان، اجاره آپارتمان دارای 2 سرویس بهداشتی در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان دارای نور پردازی مناسب، اجاره آپارتمان با 2 اتاق دلباز و روشن در منطقه حکیم نظامی اصفهان، رهن آپارتمان با متراز 120 متر مربع در اصفهان، رهن آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان 28.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در اصفهان 1.200.000 تومان
اجاره آپارتمان خوش نقشه بدون پرتی در منطقه حکیم نظامی اصفهان، آپارتمان شیک با نمای سنگی در اصفهان، رهن و اجاره آپارتمان با بهترین امکانات در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان با ورود از درب شمالی در اصفهان، اجاره آپارتمان دارای چشم انداز خوب در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان دارای 1 پارکینگ در اصفهان، اجاره آپارتمان با 2 اتاق دارای نور کافی در منطقه حکیم نظامی اصفهان، رهن آپارتمان با متراز 100 متر مربع در اصفهان، رهن آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان 30.000.000 تومان، اجاره آپارتمان در اصفهان 1.000.000 تومان
کلمات کلیدی: اجاره آپارتمان دلباز در منطقه حکیم نظامی اصفهان، آپارتمان با موقعیت خوب در اصفهان، رهن و اجاره آپارتمان خوش ساخت در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان با موقعیت شمالی جنوبی در اصفهان، اجاره آپارتمان دارای نور خوب در منطقه حکیم نظامی اصفهان، اجاره آپارتمان دارای 1 پارکینگ، اجاره آپارتمان با 3 اتاق نورگیر در منطقه حکیم نظامی اصفهان، رهن آپارتمان با متراز 130 متر مربع در اصفهان
 منبع :  نین
 
 
 
سم، سینۀ رسول خدا را دریده بود، سم بود و بود ولی تیرها نبود. آنجا که خون سبط رسول ریخت، هر چند «تشت» بود ولی از طلا نبود... هر چند داغدار شماییم، یا رسول الله! و ای سبط نبی! یابن رسول الله! امّا، مثل شما بر لبهامان جاری است: «لا یوم کیومک یا اباعبدالله»
محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله

انس بن مالک نقل کرده است: مردی از اهل بادیه آمد و ما بسیار دوست داشتیم که شخصی از اهل بادیه محضر نبی اکرم صلّی اللَّه علیه و آله مشرّف شود و از آن حضرت سؤال کند ، باری وی عرض کرد: یا رسول اللَّه چه وقت ساعت بپا می شود ( یعنی زمان قیامت کی خواهد بود )؟

چون وقت رسیده بود حضرت را خوانده و پس از آن فرمودند: چه ی بود که از ساعت قیامت سؤال نمود؟

محبت رسول خدا،رسول خدا، ،حضرت محمد،مسلمانان
سائل عرضه داشت: یا رسول اللَّه من بودم

حضرت فرمودند: برای آن روز چه عمل آماده کرده ای؟

سائل: به خدا سوگند عمل زیادی ندارم نه و نه روزه فقط خدا و رسولش را دوست می دارم

حضرت فرمودند: شخص هر ی را که دوست دارد در آن روز با او محشور می شود

انس می گوید: من ندیدم که مسلمانان بعد از به عملی شادمان و مسرورتر باشند از سرورشان به محبّت به خدا و رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه مرتبط: کتابخانه دینی کلمات کلیدی: محبت رسول خدا،رسول خدا، ،حضرت محمد،مسلمانان
جام جم سیما | حذف "محمد رسول الله" از روی سایت یوتیوب! + ع جام جم سیما | حذف "محمد رسول الله" از روی سایت یوتیوب! + ع تاریخ انتشار : دوشنبه 4 آبان 1394 ساعت 08:34 | شماره خبر : 2145129441504850011 تعداد بازدید: 905 یوتیوب، کانال رسمی محمد رسول الله (ص) را از روی سایت خود حذف کرد. به گزارش جام جم سیما به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، درحالی که کانال محمد رسول الله (ص) با استقبال چشمگیر مخاطبان خارجی روبرو شده بود به گونه ای که تیزر رسمی این در مدت یک ماه بیش از نیم میلیون بازدید داشته است توسط مسئولان یوتیوب حذف شد.اما پس از حذف این توسط مردم در کانال های مختلف دوباره آپلود شد و حالا هم ثانیه به ثانیه بر تعداد بازدید کنندگان این در کانال های مختلف یوتیوب افزوده می شود.
رسول خدا(ص):هیچ مؤمنی نیست مگرگناهی داردکه گاه به گاه آن رامرتکب شودوازآن دوری نکندتا ازدنیابرود. رسول خدا(ص):وقتی خدادردنیاگناه بنده ای رابپوشاند، درآ ت وی رابدان سرزنش نخواهدکرد. رسول خدا(ص):پاداش یکه درحال گشایش بخشش کندازآنکه بخشش رامی پذیردبیشترنیست به شرط آنکه محتاج باشد. رسول خدا(ص):هرکه ربافراوان خورد، سرانجام اوبه فقرانجامد. رسول خدا(ص):ازهیچ فتنه ای که خطرناک تر از زن و باشدبرامت خویش بیم ندارم. 96/11/4
رسول خادم که چند ماه پیش به عنوان خزانه دار موقت کمیته ملی المپیک معرفی شد می بایستی از این سمت خداحافظی کند.
سومین نشست اوج هنر به مناسبت سالگرد درگذشت رسول ملاقلی پور عصر برگزار می شود.
اهالی هنر و سینما در دهمین سالگرد درگذشت رسول ملاقلی پور گردهم آمدند و یاد دوست دیرین خود را زنده د.
ابن حجر عسقلانی در «تهذیب هذیب « از اسحاق بن حبیبه و او از ابوهریره روایت می کند که گفت : گواهی می دهم که همراه رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم حرکت می کردیم که ناگهان رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم صدای حسنین را شنید که می گریستند و مادر ایشان هم همراه آنان بود، پیغمبر صل الله علیه وآله وسلم با سرعت به سوی آنها شتافت و پرسید: چرا این دو فرزندم می گریند؟ فاطمه پاسخ داد: از تشنگی . رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم به سراغ مشک کهنه ای که با آب آن وضو می گرفت رفت . ولی آن روز آب بسیار کم بود و مردم هم به دنبال به دست آوردن آب بودند. رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم فریاد زد: آیا ی از شما آب همراه دارد؟ هیچ آبی به همراه نداشت . آن گاه رسول خدا صل الله علیه وآله وسلم خطاب به فاطمه فرمودند: یکی از آن دو فرزند را به من بده .
قال رسول ا...(ص): سیدفن بضعة منی بأرض اسان، ما زارها مکروب إلّا نفس ا... کربه و لا مذنب إلّا غفر ا... ذنبه. رسول اکرم(ص) می فرمایند: هیچ شخص گرفتاری نیست که تن من در اسان را زیارت کند، جز این که گرفتاری او برطرف می شود و هیچ شخص گن اری نیست که او را زیارت کند، مگر این که گناهانش بخشیده می شود.منبع سایت تبیان
نوشته اند که: المومنین آمد فاطمه اش را به خاک بسپارد. گریست و رو کرد به رسول خدا و گفت: ای رسول خدا، ودیعه گرانبهای تو اینک به سوی تو بازگشت. و آنچه نزد من بود حالا پیش توست. ولی اندوه من همیشگی است و من به بیداری خواهد گذشت تا اینکه من نیز نزد شما بیایم و آرام بگیرم. ای رسول خدا! از دخترت بپرس و اصرار کن تا بگوید که چگونه امت تو دست در دست هم به او ستم د…
پ.ن: چگونه مرگ یک مادر چهل تن متهم دارد؟...
و اشک سلاح است...بی تیغ...بی شمشیر...
به نام خدا همانطور که میدانید مسلمانی ،گفتن کلمه شهادتین است و مفهوم این شهادتین که یگانگی خدا و نبوت رسول خداست گواهی شخص جاری کننده این کلمات بر زبان است بر موارد گفته شده ،اما آیا به یگانگی خدا و نبوت رسول خدا به قطع یقین دارید؟ در ادامه مطلب دلایل نبوت برحق رسول خدا را جویا باشید.