زیر یک سقف مشترک با عشق

زوج های جوان در روزهای قبل از ازدواج و یا در اوایل زندگی مشترک به دلیل عشق و علاقه معمولاً حساب بانکی مشترک بازمی کنند، اما این کار می تواند در صورت عدم توافق طرفین به یک مشکل جدی در آینده تبدیل شود.
«صد اقت» مهمترین رکن د ر آغاز یک زند گی مشترک و موفق است؛ البته بسیاری هم هستند که با کنارگذاشتن این اصل مهم، با فریب، د روغ و نیرنگ سعی د ر آغاز زند گی مشترک د ارند . اما آیا تفاوتی بین صد اقت و د روغ د ر آغاز زند گی مشترک نیست؟
«صد اقت»، مهمترین رکن د ر آغاز یک زند گی مشترک و موفق است. البته بسیاری هم هستند که با کنار گذاشتن این اصل مهم، با فریب، د روغ و نیرنگ، سعی د ر آغاز زند گی مشترک د ارند؛ اما آیا تفاوتی بین صد اقت و د روغ د ر آغاز زند گی مشترک نیست؟
درختان پرتقال نمای کثیف پشت شیشه را رنگین می کند. انتظار دردناک در رگانم جریان دارد. دردهای مشترک ما را به هم پیوند می دهد. پیرمردی چند لواشک در دست گرفته قدم میزند از میان جمعیت. خستگی های مشترک ما را از دنیا فراری می دهد. چشمانم را می بندم... ۱،۲،۳،۴ مرور خاطرات مرا از بوی گند مردمان اطرافم دور می کند. لبخندی شروع به شکل گرفتن می کند اما صدای بلند دختری مرا از جا می پراند. پیرمرد چشمانش را میچرخاند و زیر لب غرولندی می کند. عصبانیت های مشترک ما را متحد می کند. بی ت در چهره ام نمایان شده است. با انگشت روی پاهایم ضرب میگیرم. سعی میکنم حواسم را شش دانگ به موسیقی در حال پخش شدن بدهم تا گذر زمان کمتر حس شود. نوای مشترک گوش هایمان ما را به هم گره زده است.
درختان پرتقال نمای کثیف پشت شیشه را رنگین می کند. انتظار دردناک در رگانم جریان دارد. دردهای مشترک ما را به هم پیوند می دهد. پیرمردی چند لواشک در دست گرفته قدم میزند از میان جمعیت. خستگی های مشترک ما را از دنیا فراری می دهد. چشمانم را می بندم... ۱،۲،۳،۴ مرور خاطرات مرا از بوی گند مردمان اطرافم دور می کند. لبخندی شروع به شکل گرفتن می کند اما صدای بلند دختری مرا از جا می پراند. پیرمرد چشمانش را میچرخاند و زیر لب غرولندی می کند. عصبانیت های مشترک ما را متحد می کند. بی ت در چهره ام نمایان شده است. با انگشت روی پاهایم ضرب میگیرم. سعی میکنم حواسم را شش دانگ به موسیقی در حال پخش شدن بدهم تا گذر زمان کمتر حس شود. نوای مشترک گوش هایمان ما را به هم گره زده است.
این نخستین رزمایش مشترک عربستان سعودی و ترکیه در سال 2017 و 15 مین رزمایش مشترک آنها در 15 ماه گذشته است.
هفتمین نشست کمیسیون مشترک (برنامه جامع اقدام مشترک) روز با حضور نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد.
گسترش «طرح مدیریت مشترک مرزی» و «دروازه مشترک مرزی» یکی دیگر از اقدامات انجام شده در زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی است که بر اساس آن در مرز دو کشور امکان ترانزیت ومبادله سریعتر کالاها میسر می شود .
بهداشت گفت: از بین ۲۲ سند همکاری مشترک ایران و کوبا در حوزه های مختلف که از ۸ ماه پیش در دستور کار کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور قرار گرفت، امروز ۱۲ سند همکاری و یک سند نهایی کمیسیون مشترک ایران و کوبا به امضا رسید.
ایرنا نوشت: هفتمین نشست کمیسیون مشترک (برنامه جامع اقدام مشترک) با حضور نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا دقایقی پیش در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد.
هفتمین نشست کمیسیون مشترک (برنامه جامع اقدام مشترک) با حضور نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا دقایقی پیش در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد.
خبرگزاری آریا - نیروهای مشترک یمن موفق شدند منطقه جبل النشامه در سلسله کوههای "یام" در منطقه نهم را به کنترل خود درآورند. ادامه: عملیات موفق نیروهای مشترک یمن در نَهم
مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر     مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر  برخی از اوقات برای پسر و دختر اتاق مشترک در نظر گرفته می شود که نمی توان روی آن دکوراسیون کاملا دخترانه یا پسرانه در نظر گرفت. والدینی که در خانه های کوچک زندگی می کنند اما 2 یا تعداد بیشتری فرزند دارند، با مشکل کمبود اتاق خواب مواجه اند. در این شرایط فرزندان مجبورند اتاق های خود را با هم تقسیم کنند. اگر فرزندان شما از یک جنس باشند، مشکلی نیست اما کار شما زمانی سخت می شود که یکی از فرزندان تان دختر و دیگری پسر است. نگران نباشید، خوشبختانه طرح هایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آن، یک اتاق را در آن واحد هم دخترانه و هم پسرانه طراحی کنید. از طرح هایی که در اینجا برایتان آورده ایم، ایده بگیرید. مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر
مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر     مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر  برخی از اوقات برای پسر و دختر اتاق مشترک در نظر گرفته می شود که نمی توان روی آن دکوراسیون کاملا دخترانه یا پسرانه در نظر گرفت. والدینی که در خانه های کوچک زندگی می کنند اما 2 یا تعداد بیشتری فرزند دارند، با مشکل کمبود اتاق خواب مواجه اند. در این شرایط فرزندان مجبورند اتاق های خود را با هم تقسیم کنند. اگر فرزندان شما از یک جنس باشند، مشکلی نیست اما کار شما زمانی سخت می شود که یکی از فرزندان تان دختر و دیگری پسر است. نگران نباشید، خوشبختانه طرح هایی وجود دارد که می توانید با استفاده از آن، یک اتاق را در آن واحد هم دخترانه و هم پسرانه طراحی کنید. از طرح هایی که در اینجا برایتان آورده ایم، ایده بگیرید. مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر مدل های دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر
انتشار اسناد تازه ای از سوی ادوارد اسنودن در مورد شدن سیم کارت های ده ها اپراتور در سراسر جهان، نشان می دهد که انگلیس و از میلیون ها تلفن همراه در سراسر جهان و از جمله ایران جاسوسی کرده اند. ادامه: جاسوسی مشترک و انگلیس از میلیون ها مشترک موبایل در جهان
همشهری آنلاین: سارا دلاوری با ش ت در مرحله نیمه نهایی به مقام سوم مشترک انفرادی دست یافت و تیم دو نفره پگاه کامرانی- صفورا زمانلو نیز مقام سوم مشترک بخش تیمی بانوان را ب کرد.
معاون نفت از مذاکره با شرکت گازپروم روسیه به منظور انجام پروژه های مشترک خبر داد و گفت: یکی از این پروژه ها صادرات گاز به صورت مشترک توسط ایران و روسیه است.
معاون نفت از مذاکره با شرکت گازپروم روسیه به منظور انجام پروژه های مشترک خبر داد و گفت: یکی از این پروژه ها صادرات گاز به صورت مشترک توسط ایران و روسیه است.
زوج های جوان در روزهای قبل از ازدواج و یا در اوایل زندگی مشترک به دلیل عشق و علاقه معمولاً حساب بانکی مشترک بازمی کنند، اما این کار می تواند در صورت عدم توافق طرفین به یک مشکل جدی در آینده تبدیل شود. حساب مشترک بین زوجین؛ خوب یا بد؟ کارشناسان علوم روانشناسی اعتقاد دارند زوجین برای داشتن یک حساب بانکی مشترک باید با آگاهی و توافق کامل این کار را انجام دهند و گرنه این حساب می تواند باعث دردسر، اختلافات شدید و حتی طلاق وج در آن ها شود. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
رسانه ها از دیدار رئیس ستاد مشترک این رژیم با رئیس ستاد مشترک ترکیه خبر دادند.
رزمایش مشترک دریایی ایران و عمان با نظارت کمیته مشترک دوستی نظامی ایران و سلطنت عمان امروز (چهار شنبه، ۲۳ فروردین) بین نیروهای دریایی دوکشور در آب های دریای عمان برگزار می شود.
ظهر روز گذشته بازیکنان و مربیان و مدیران تیم سیاه جامگان ناهار مشترک را با یکدیگر صرف د.
مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان گفت: برق ۱۴ هزار مشترک استان که به دلیل بارش سنگین برف قطع شده بود، وصل شد.
مقامات پا تان در نشستی مشترک با سرکرده های خواستار مشارکت آنها در طرح صلح افغانستان شدند.
اجرای مشترک اوگار اونار و اردال یپیکی را در «تابناک» می بینید.
فصل مشترکباران تهرانتا گرمایِ بندریادیستکه از یاد نمی رود
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین تفاهم نامه ای با رنو امضا کرده است که ماه آینده نهایی و به قرارداد تبدیل می شود.
شرایط بد جوی باعث مختل شدن مانور مشترک دریایی و کره جنوبی شد.
در زیر پست مشترک جمعی از بازیگران را برای شما جمع آوری کرده ایم که مشاهده می کنید.
پژو و ایران خودرو در حال کار روی سه محصول مشترک هستند
طبق اعلام محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران‌خودرو و کمپانی پژو، سه محصول مشترک تولید خواهند کرد.