زمین جای قشنگی نیست

به نظرت خوب نیست که انسان بتوان با موشک یا بی موشک بین زمین و اسمان و فضا سفر کند؟ دل کندن از داشته ها با تصور از دست دادنشان وحشتناک است اما تصور معامله ی بر سود جه طور هم زمین و هم اسمان را ارزو که کناه نیست هست؟ می دانی راز ارتفاع رتبه ی من جه بوده و هست؟ من از صفر شروع و باقی انبیا از صد اشرف مخلوقات و افتخار خالق می تواند از صفر تا بی نهایت را بدود...
مثل باغی سبز در یک روز بارانی قشنگی
مثل دریایی چه آرام و چه توفانی قشنگی

روسری را طرح لبنانی ببندی یا نبندی،
زلف بر صورت بیفشانی، نیفشانی قشنگی

خنده های زیر لب، یا آن نگاه زیر چشمی،
شاید اصلا با همین حرکات پنهانی قشنگی

تا که نزدیکت می آیم در همان حال مشوش
ـ که میان رفتن و ماندن پریشانی ـ قشنگی

این پلنگ بی قرارت را به کرنش می کشانی
ماه مغرورم! خودت هم خوب می دانی قشنگی

می نشینی دامن گلدار را می گسترانی
مثل نقش شمسه روی فرش کرمانی قشنگی

نه، ... فرشته نیستی، می سوزد آدم از نگاهت
آری آتش ای با اینکه ی، قشنگی

سرنوشت ما نمی دانم چه خواهد شد؟ ولی تو مثل حس ناتمام بیت پایانی قشنگی
بسم الله الرحمن الرحیم
فکر می کنند عاجز کننده خدایند
خدا می گوید:
وشما در زمین عاجز کننده نیستید
 
 سوره مبارکه شوری آیه 31. وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر و شما در زمین عاجزکننده [خدا] نیستید [تا بتوانید از دسترس قدرت او بیرون روید] و جز خدا هیچ س رست و یاوری برای شما نیست.
 
 
نوشتن از بهزاد فراهانی در پرانتزهای فراوان و گیومه های بسته، آسان نیست. بهزاد فراهانی که فقط افتخار فراهان نیست و پدر هنرمند ایران زمین است.
نوشتن از بهزاد فراهانی در پرانتزهای فراوان و گیومه های بسته، آسان نیست. بهزاد فراهانی که فقط افتخار فراهان نیست و پدر هنرمند ایران زمین است… در روزهای تلخی با قرار گفت وگو گذاشتم؛ در خانه تئاتر که طبقه پایین آن تولیدی پوشاک بچه بود! اما بهزاد فراهانی عمیقا امیدوار است و شدیدا زندگی را دوست دارد.
ادامه مطلب...
نوشتن از بهزاد فراهانی در پرانتزهای فراوان و گیومه های بسته، آسان نیست. بهزاد فراهانی که فقط افتخار فراهان نیست و پدر هنرمند ایران زمین است.
نوشتن از بهزاد فراهانی در پرانتزهای فراوان و گیومه های بسته، آسان نیست. بهزاد فراهانی که فقط افتخار فراهان نیست و پدر هنرمند ایران زمین است… در روزهای تلخی با قرار گفت وگو گذاشتم؛ در خانه تئاتر که طبقه پایین آن تولیدی پوشاک بچه بود! اما بهزاد فراهانی عمیقا امیدوار است و شدیدا زندگی را دوست دارد.
ادامه مطلب...
دل ب
 
حق بده، آنقدرها از تو ب ساده نیست
بی هوای تو برای دل تپیدن ساده نیست
 
عشق تو چون کوه پشتم بود و بعد از رفتنت
نعش خود را اینور و آنور کشیدن ساده نیست
 
کاش پشتم از نگاه سرد و ت میش ت
پیش چشم دشمنان خود خمیدن ساده نیست
 
گفته بودی "بعد ازین در خواب میبینی مرا"
دلبر خود را فقط در خواب دیدن ساده نیست
 
هیچ روی زمین جای ی را پر نکرد
مطمئنا جای تو غیری گزیدن ساده نیست
 
وحید رحمانی
⬅️ قرآن پیش از همه، تمام موجودات را متحرک اعلام نموده و در سوره یس پس از ذکر زمین و شمس و قمر و مدار نجومى و ک شان میفرماید:
◀️ و کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ‏، همه نامبردگان در آیات قبل در مدار خود در حرکتند همچنین
◀️ در سوره طه میفرماید: الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً. آن خدائى که قرار داد براى شما زمین را گهواره، که در این آیه، زمین را به گهواره تشبیه فرموده یعنی زمین همانند گهواره اولا داراى حرکت است ثانیا مسیر حرکت آن بطور منحنى است چنان که حرکت زمین بدور خورشید بصورت بیضى است، با در نظر گرفتن مراتب فوق میتوان گفت بهتر از کلمه (مهد) تشبیهى نمیتوان پیدا کرد که از هر حیث و جهت موافق اوصاف زمین باشد،
◀️ حضرت المؤمنین علیه السّلام در باره حرکت زمین در یکى از بیانات خود (در نهج البلاغه) فرمود: و عدل حرکاتها بالراسیات من جلامیدها ، خداوند حرکات زمین را بواسطه کوههاى محکم که از جنس سنگ است تعدیل نمود.
◀️ علل الشرائع، ترجمه مسترحمى، ص: 7
https://telegram.me/soalojavabemazhabi
دیرگاهیست در ظلمت بی فردای این روزگار زمین در انتظار است تا ی بیاید که باشد و تا مردمان با نگاهی در او را از نا بازشناسند. امروز که آدمیان صداقت را به زیر آوار فراموشی ها از یاد برده اند؛ حالا که خاک از خون سرخ عد گلگون است؛ زمین در حسرت یک مرد می سوزد. حالا که سپیدی ها همه در سیاهی دل های آدمیان رنگ باخته اند؛ دیدگان زمین در انتظار اندکی-حتی- سپیدی چون پلک خیس سپیده دم بارانی ست. راه درازیست از اینجا تا صداقت و زمین در انتظار است تا مردی بیاید از جنس آسمان تا با قدوم نازنینش جسورانه شقاوت را؛ خیانت را از هستی پاک کند. تا شب دریده شود و دیدگان آدمیان طلوعی از جنس عد را به نظاره بنشینند. راه دشواری نیست از اینجا تا مصیبت و دستان سرد آدمیان گرمای دستانی را به یاری می خواند تا در مرداب بی رحمی دنیا امیدبخش رهایی باشد. علی که از جنس آسمان بود به برق یک شمشیر به آسمان رفت . علی به ستوه آمده از آدمیانی از جنس شقاوت و قساوت به برق یک شمشیر از عمق وجود فریاد برآورد که : فزت و رب الکعبه و از آن روز که عد همراه علی به آسمان رفت, زمین و زمان در انتظار وجود پر وجودی ست تا برخیزد, شمشیر برگیرد و جهانی را روشنی بخشد. او خواهد آمد.....
زمین با سرعتی باورن ی به دور خود در حرکت است، در این صورت عقل حکم می کند اگر فردی با هواپیما در مسیر خلاف جهت چرخش زمین پرواز کند باید زودتر از معمول به مقصدش برسد، زیرا مقصد با سرعت درحال نزدیک شدن به فرد است. براساس گزارش ساینس الرت، اگر مقصد سفر به سوی فرد حرکت کند، به نظر می آید مسافر سریعتر از زمان معمول به آن خواهد رسید، اما واقعیت اینگونه نیست. زمین با سرعتی برابر 1180 کیلومتر بر ساعت در جهت شرق به دور خود در گردش است، و فردی در یک هواپیما به سمت مقصدی در جهت غرب در پرواز است، در این صورت با درنظر گرفتن این موضوع که مقصد با سرعت درحال نزدیک شدن به سوی هواپیما است، این فرد نباید سریعتر از معمول به مقصدش برسد؟ پاسخ کوتاه به این پرسش خیر است. در این شرایط فرد زودتر از معمول به مقصد نخواهد رسید زیرا هواپیما تحت تاثیر فراید چرخش زمین قرار می گیرد و این به آن معنی است که درحالی که مقصد به سوی هواپیما در چرخش است، هواپیما از مقصد فاصله می گیرد. اگرچه زمین در خط استوا با سرعتی برابر 1670 کیلومتر بر ساعت در جهت شرق در چرخش است، سطح زمین و هرآنچه روی آن و اطراف آن قرار دارد در مناطق شمالی تر یا جنوبی تر نسبت به خط استوا با سرعتی کمتر، برابر 1180 کیلومتر بر ساعت در چرخشند. حتی هوایی که زمین را دربر گرفته نیز با همین سرعت در جهت شرق در چرخش است. از این رو به نظر می آید زمانی که هواپیمایی به سمت غرب حرکت می کند، از آنجایی که چرخش زمین به سمت شرق است پس مقصد به سمت هواپیما درحرکت است و هواپیما زودتر از حد عادی به مقصد خواهد رسید. با این همه چرخش زمین همه آنچه در اطرافش قرار دارد را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد، یعنی زمین به همراه همه آنچه در سطح و در هوای اطراف آن وجود دارند به سمت شرق در حرکت است، و هواپیمای درحال پرواز در آسمان نیز از این امر مستثنی نیست. این به آن معنی است که هواپیمایی که با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت روی خط استوا به سمت شرق درحرکت است، درواقع سرعتی برابر 1830 کیلومتر بر ساعت دارد: 1670+160. اما زمانی که هواپیما با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت در خلاف جهت چرخش زمین در حرکت باشد، سرعتش از سرعت چرخش زمین کاسته خواهد شد: 1670-160. در حقیقت زمانی که درحال پرواز به سوی غرب هستید، به صورت همزمان با سرعتی کمتر از سرعت زمین به سمت شرق در چرخشید. این شرایط تنها زمانی تغییر پیدا می کند که هواپیما در فاصله ای نزدیک، تقریبا 10 کیلومتری از قطب ها باشد، در این صورت حرکت به سمت غرب فرد را دقیقا به غرب خواهد برد. از این رو است که طول پرواز رفت و برگشت به یک مقصد معمولا با یکدیگر متفاوت است. جریان های شدید بادی در اتمسفر زمین نیز که خود تحت تاثیر مدور بودن زمین و چرخش آن قرار دارند بر زمان طول پرواز هواپیماها تاثیر گذارند.
فروش فوق العاده و فوری زمین دو نبش در کوی ویلایی پارسا سعیدآباد تبریز
بسم الله الرحمن الرحیم
فروش نقدی
قابل معاوضه با آپارتمان دو خوابه در تبریز به ارزش حداقل 200 میلیون تومان
فروش فوق العاده و فوری زمین دو نبش در کوی ویلایی پارسا سعیدآباد تبریز

خـریـد زمیـن بـهتـرین سـرمایـه گـذاری است
داری نسخ - تضمین 100% مالکیت در موقع ید
کنار جاده
دو نبش شمالی
چشم انداز عالی از سمت جنوب و غرب به جهت وجود جاده
هموار و دست نخورده (بدون نیاز به ت یب ، خاکبردای)
ساخت به طرح دلخواه
امکان تقسیم به دو زمین 536.5 متر
ترانس برق روبروی زمین- همسایه ها برق دارند - آب در 3 متری زمین
انشعاب گاز در حال اجرا
زمین از دو طرف توسط دیوا ر از همسایگان جدا شده
نقشه دقیق
خوش آب و هوا - ت دور از دید
از تبریز - 20 دقیقه بدون ترافیک
پلیس راه تبریز > جاده قدیم شیبلی-انتهای کوی ویلایی پارسا دست راست -زمین دو نبش
200 تومن در مقابل زمین 1073 متری دونبش - کنار جاده پولی نیست


قیمت : 200 میلیون تومان 
شماره تماس مالک  : 1717_213_0935

قرآن کتاب تعلیم و تربیت، و انسان ساز است. کتاب طبّ وتشریح و هیئت و نجوم نیست. کتاب طبیعى و ریاضى و شیمى و فیزیک نیست. و احیاناً اگر در موردى براى ارائه طریق و هدایت بشر به صراط مستقیم خود، از این مطالب اشاره کند؛ در عین آنکه مطلبش عین واقع و صدق مطلق است، طورى مطلب را وانمود نمیکند که مردم را بهم بریزد و در میان دانشمندان عصر غوغائى بر پا کند، و بدون استناد به قواعد و تجربه هاى متمادى که براى آنها سالیان دراز لازم است، یکباره مبادرت به بیان قاعده علمى حقّى بنماید که قابل قبول براى مردم عصر نباشد و براى پذیرش آن نیاز به کنکاش دراز و بحث و تحقیق و تدقیق طولانى داشته باشند. البتّه در این موارد ممکن است راه باز کند و دل و اشارت بنماید، ولى هرگز با صراحت سخن نمیگوید. مسأله حرکت زمین از مسائلى است که با تمام ادلّه و براهینى که براى آن اقامه شده است، هنوز براى بسیارى قابل حلّ نیست؛ و نتوانسته اند پا از مرحله فرضیّه فراتر نهند. مضافاً به آنکه س زمین امرى است وجدانى، یعنى هر بالوجدان زمین را ن و آرام میبیند. و با فرض آنکه در عصر نزول قرآن که قریب پانصد سال از هیئت بطلمیوس گذشته بود، و دنیاى علم آنرا پذیرفته بود که زمین ن است و مرکز عالم است، و ماه و خورشید و سیّارات به گرد زمین میچرخند؛ اگر قرآن بالصّراحه میگفت: زمین به دور خورشید میگردد و متحرّک است؛ و س ى که شما در آن میبینید پندارى بیش نیست؛ و معلوم است که براى اثبات این مدّعى نمیتواند از آونگِ فوکو دلیل بیاورد و شواهد دیگر اقامه کندوظیفه اش نیست، رس ش نیست؛ آنوقت سر همین یک مسأله کوچک چنان غوغا و تشویش برخیزد که بکلّى رس را منهدم کند و براى صدها سال نتواند احکام انسانى را اجرا کند. .................................... علامه طهرانی
منبع: نور ملکوت قران، جلد دوم، صفحه ۵۱ تا ۵۹
چاپ در رو مه آرمان: http://armandaily.ir/?news_id=83153 خوانش «هیچ دروغی به قشنگی تو نیست»محمد کاظم حسینی مجموعه ی «هیچ دروغی به قشنگی تو نیست»اثر محمد کاظم حسینی معطوف به مفاهیم و المان های اجتماعی و فردی می باشد.گاه با فرافکنی در سطح زبان به سمت سطرهای ناهمگون می رود و با ادراک های حسی و مفهومی به غنای زبان می افزاید. ساختار سمپاتیک متن برخوردار از عقلانیت و دارای زبان ریز بافت و چند لایه می باشد.در این هست مندی شعر ها ساختار افقی دارند و تصویر محوری جزء برجستگی های زبانی محسوب می شود.
چاپ در رو مه آرمان: http://armandaily.ir/?news_id=83153 خوانش «هیچ دروغی به قشنگی تو نیست»محمد کاظم حسینی مجموعه ی «هیچ دروغی به قشنگی تو نیست»اثر محمد کاظم حسینی معطوف به مفاهیم و المان های اجتماعی و فردی می باشد.گاه با فرافکنی در سطح زبان به سمت سطرهای ناهمگون می رود و با ادراک های حسی و مفهومی به غنای زبان می افزاید. ساختار سمپاتیک متن برخوردار از عقلانیت و دارای زبان ریز بافت و چند لایه می باشد.در این هست مندی شعر ها ساختار افقی دارند و تصویر محوری جزء برجستگی های زبانی محسوب می شود.
این احمق این نفهم به دین و واژه ها این نفهم به قران این جاه طلب ابن قدرت  طلب و... میدانید طبق قران اثبات کرده است صاحب اسمان و زمین است و چون صاحب است پس س رست شماست نه از نظر هدایتی بلکه مالکیتی هر گردی گردو نیست ما انواع س رستی داریم من میخواهم بدانم کجای قران این قسط نظریه را گفته کدام حدیث این منظور را بیان کرده اصلا چه ی غیر از حضرت علی اینچنین ادعایی را کرده من میخواهم بدانم چه ی میتواند اثباط کند بهار ،زمستان است چه ی میتواند اثباط کند شب ،روز است این چه اثباطی است این چه خواسته ای است این چه قدرت طلبی است ایا این اصلا اسمان و زمین را میشناسد ایا خودش و جوارح و سیستم بدن را میشناخت که بخواهد صاحب هم باشد ایا این احمق جانشینش این قدر دانش را دارد که بخواهد ثابت هم د این مفهوم در این نظام جز قانون اساسی است البته که اختیاراتی در این مفهوم هم دارد ایا خواست افرینش از این زمین را اصلا میداند و میفهمد ایا این صاحب میداند ایا شما این جاه طلبی را برای این نفهمها تایید میکنید پس چرا جز قانونتان است ایا این کفر نیست ایا خودش اصلا معنی ولایت را میدانست 
تو یک آواز قشنگی بیا که بی تو دلم اینجا میمره تو یک آواز قشنگی  2 تا چشم داری مثل ستاره با اون چشمات میتونی هر ی رو دیونه و  صید کنی تو شکوه یک قصری در بالاترین تو همون اسب سفیدی برای اینکه با تو باشم خیلی بیقرارم مثل با شکوه پرنده های سفیدی تو برام راه باز کن من یک تک سوارم من یک چشمه عمیقم تو نوای مهربونی تو برام یک همزبونی تو برام مثل یک قصه ای هستی که از لالایی مادر نیز شیرینتر تو طلوع یک سپیده هستی چشماتو میبینم خیلی امیدوار میشم احساس مشترک تو همونی که از قصه ها بیرون اومدی تو یک آواز قشنگی من پر از غبارم انتظار با باران از ابرم
انواع سیستم های نیرو از نظر اتصال به زمین: مفهوم حروف اختصاری بکار رفته در سیستمهای توزیع نیرو به شرح زیر میباشد: حرف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو با زمین است، t:یک نقطه از سیستم مستقیما" به زمین وصل است (معمولا نقطه خنثی)
فروش فوق العاده و فوری زمین دو نبش شمالی با موقعیت عالی 
در کوی ویلایی پارسا سعیدآباد تبریز

بسم الله الرحمن الرحیم
فروش نقدی
قابل معاوضه با آپارتمان دو خوابه در تبریز به ارزش حداقل 200 میلیون تومان
فروش فوق العاده و فوری زمین دو نبش شمالی با موقعیت عالی در کوی ویلایی پارسا سعیدآباد تبریز

خـریـد زمیـن بـهتـرین سـرمایـه گـذاری است
داری نسخ - تضمین 100% مالکیت در موقع ید
کنار جاده
دو نبش شمالی
چشم انداز عالی از سمت جنوب و غرب به جهت وجود جاده
هموار و دست نخورده (بدون نیاز به ت یب ، خاکبردای)
ساخت به طرح دلخواه
امکان تقسیم به دو زمین 536.5 متر
ترانس برق روبروی زمین- همسایه ها برق دارند - آب در 3 متری زمین
انشعاب گاز در حال اجرا
زمین از دو طرف توسط دیوا ر از همسایگان جدا شده
نقشه دقیق
خوش آب و هوا - ت دور از دید
از تبریز - 20 دقیقه بدون ترافیک
پلیس راه تبریز > جاده قدیم شیبلی-انتهای کوی ویلایی پارسا دست راست -زمین دو نبش
200 تومن در مقابل زمین 1073 متری دونبش - کنار جاده پولی نیست


قیمت : 200 میلیون تومان 
شماره تماس مالک  : 1717_213_0935


سعیدآباد تبریز | خانه | زمین | ملک | آپارتمان| رهن | اجاره | ید | فروش | املاک
چگونگی آفرینش زمین: اشاره به علم geology (زمین شناسی و شناخت طبقات آن) در کلام حضرت (ع): ««زمین را به موج‏هاى پر وش، و دریاهاى موّاج فرو پوشاند،
موج‏هایى که بالاى آن‏ها به هم مى ‏خورد و در تلاطمى سخت، هر یک دیگرى را واپس مى‏ زد، چونان شتران نر مست، فریاد کنان و کف بر لب، به هر سوى روان بودند. پس، قسمت‏هاى سرکش آب از سنگینى زمین فرو نشست و هیجان آنها بر اثر تماس با زمین آرام گرفت. زیرا زمین با پشت بر آن مى‏غلطید و آن همه سر و صداى امواج ن و آرام شده، چون اسب افسار شده رام گردید.
خشکى ‏هاى زمین در دل امواج، گسترد، و آب را از کبر و غرور و سرکشى و وش باز داشت، و از شدّت حرکتش کاسته شد، و بعد از آن همه حرکت‏هاى تند ت شد، و پس از آن همه وش و سرکشى متکبّرانه به جاى خویش ایستاد. پس هنگامى که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست، و کوه‏ هاى سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل کرد، چشمه‏ هاى آب از فراز کوه ‏ها بیرون آورد و آب‏ها را در شکاف بیابان‏ها و زمین‏هاى هموار روان کرد، و حرکت زمین را با ص ه ‏هاى عظیم و قلّه کوه ‏هاى بلند نظم داد، و زمین به جهت نفوذ کوه ‏ها در سطح آن، فرو رفتن ریشه کوه ‏ها در شکاف‏ هاى آن و سوار شدن بر پشت دشت‏ها و صحراها، از لرزش و اضطراب باز ایستاد.»» خطبه 91
سعده بن صدقه از صادق (ع) نقل کرد،روزی در مسجد کوفه شخصی به علی (ع)گفت خدارا آنگونه توصیف کن که گویا با چشم سر اورا دیده ایم، به خطابه برخاست ومسجد پر از مردم شد.
وقتی دوستی به من گفت:خانه شما کوچک و کتابخانه ­ات درهم برهم است، یک ساختمان خوب بساز و کتابخانه را مرتب کن ! آن روزها قیمت زمین سر به فلک می­زد. من گفتم :آدمِ عاقل،هیچ وقت می­آید زمین متری شش هزار تومان را ساختمان کند و آن وقت در آن کتاب جا دهد؟ دوستی به نام یزدانی مقدم،می­گفت: یک روز در منزل خواهرم بودم،شوهرش از درآمد و یک بسته کتاب که بسته­ بندی شده بود کنار گذاشت و به غذا خوردن مشغول شدیم.یزدانی گفت:من به شوخی به او گفتم: در این جیره بندی،فصلِ ید کتاب نیست،من یک همکلاسی قدیم داشتم به نام باستانی پاریزی، او در یکی از کتابهایش نوشته حیف نیست آدم زمین متری شش هزار تومان را ب د و توی آن کتاب جا دهد؟ دامادشان گفته بود: باستانی از این شوخی­ها خیلی دارد! حرف او را جدی نگیر! یزدانی ادامه داد: بعد از ناهار،بسته را باز که کتابها را تماشا کنم. با کمال تعجب متوجه شدم که دو تا از آن سه کتاب تازه یداری شده،کتابهای خود باستانی پاریزی بود!یزدانی گفته بود:راست می­گوئی،حرفهای باستانی را نباید جدی گرفت! کتاب: نون جو دوغ گو، مولف: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
ع نوشته رحلت و شهادت حسن
خورشید عشق را، ره شام و زوال نیست
بر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیست
در آسمان دلبری و آستان عشق
نور جمال دلبر ما را مثال نیست
 
فلک را رکن ارامش ش ته
زمین از اشک غم ، در گل نشسته
ملائک جمله در جوش و وشند
خلایق جمله از ماتم خموشند
گاهی آسمان به زمین نزدیک میشود ، آنقدر نزدیک که انگار ی میخواهد از دورترین ک شان به نقطه ای از زمین خیره شود. می خواهد شاهد اتفاقی باشد. میخواهد در حوالی این روزمرگی ها ی را ببیند که گاهی به آسمان نگاه میکند. ی که در عمق نگاهش ستاره ای سوسو میزند. ستاره که نه ، شاید ک شانی که هنوز ی برایش نامی انتخاب نکرده. زندگی ادامه دارد، برای من، برای تو. مثل هر روز ، مثل هر شب. اما برای تو با آن ستاره ی گم شده در نگاهت شاید این زندگی نیست که ادامه دارد. شاید این تویی که تا زندگی هست ادامه داری و به پایان نمی رسی. با توام ! خود را به خواب نزن . این دیگر دست نیست . ک شان ها هیچ وقت از یاد نمیروند.
گزارش فیلد، گزارش فیلد زمین شناسی ایران، فیلد زون مکران، دانود گزارش فیلد زمین شناسی زاگرس، گزارش فیلد الشتر، گزارش های فیلد زمین شناسی، ساختار گزارش نویسی فیلد، فیلد، گزارشهای زمین شناسی زاگرس
ایران گزارش به همت سه دانشجوی دوره ی کارشناسی (ورودی 92) زمین شناسی شهید بهشتی آماده شده است. در این گزارش ساختار تهیه ی یک گزارش را می توانید مشاهده کنید.
با تشکر از کوشا تمیمی، پویان شیروانی، وحید فتح الهی

 جزوه زمین شناسی ایران| جزوه درسی زمین شناسی آقا نباتی| آقانباتی جزوه زمین شناسی ایران| جزوه کلاسی درس زمین شناسی ایران آقانباتی| جزوه زمین شناسی مخصوص کنکور ارشد| جزوه درس زمین‌شناسی ساختمانی| جزوه زمین شناسی محیط رسوبی| جزوه کلاسی زمین شناسی محیط رسوبی| جزوه‌ی زمین‌شناسی، جزوه زمین شناسی، زمین شناسی کنکور ارشد، جزوه کارشناسی زمین شناسی| جزوه زمین شناسی نفت| جزوه کنکور ارشد زمین شناسی نفت| جزوه درس چینه شناسی| جزوه زمین شناسی ساختاری کنکور ارشدکنکور ارشد زمین شناسی| جزوه های زمین شناسی مخصوص کنکور

نوع فایل : pdf
تعداد صفحات: 45
ادامه مطلب...
زمین تشنه است و زمان را سر زمستان نیست قصد باران نیست زمین گرم است و درختان را سایه ای برسر نمانده است و آن سوتر آهوها عطش را با خود قدم به قدم می برند و گل ها طلوع نکرده می میرند قناتی نیست تا سراغ مزرعه را بگیرد و چشمه ای نیست تا به انتظار بنشیند کوزه هارا آی.... / تاب نگاه را ندارم سر فرود می آورم به شرم و دست دراز می کنم به خواهش قنوتم را بخوان ای رحیم رحمان / آی.... خدایا! / ببار باران را / برای من -که گناه آلوده ام نه- برای او که بی گناه است ببار! برای قلب سخت این وآن نه، برای دل مهربان مادران چشم انتظار ببار برای ما که - به شیطنت- تیر برآفتاب می زنیم نه، به حرمت آفتاب و مهتاب ببار برای ما که اهل حقد و کینه ایم نه برای مهربانی بهار ببار برای ما که سنگ می شویم به راه، نه، برای چشمه ها و آبشار ببار برای آن که اهل تهمت است نه به حرمت زلال جویبار ببار برای ما که / مثل کوه کینه ایم نه، ولی برای ک ن بی قرار ببار برای ما که پشت به قبله ایم نه ولی / برای عشق قبله هزار ببار ما / پر از ریاست خدای من ولی برای عارفان دل فگار ببار اگرچه غرق در د و تهمتیم اگرچه در / سبوی ما / غیبت است برای ما که نه / ولی برای حرمت بهار ببار برای برگ و شاخسار ببار اگر چه من غریق بحر معصیت رفیق راه آتشم اگر دعای بال و پر ش ته ام ولی امید من / و آرزوی ک ن شهر به دست های مهربان توست ببار... ببار... هزار بار ببار ... برای او که مهربان است و بی گناه - شرمنده ام خدای من- برای من من گنا ار هزار بار ببار... اسان جنوبی - مورخ شنبه 1393/10/27 شماره انتشار 18884 /صفحه2/اخبار
 
بی تودر دنیا ، اسیر غربتم
دل به دلتنگی ندادم ، نیست عادتم
من که ازشهرخیال ، پرزدم برکویت
ازهمه عالم گریختم ، تاشوی هم صحبتم
چشمم عادت کردکه بی تو ، بارانی شود
عاشقت باشم و ، دل طوفانی شود
درهوایت کبوتر باشم و ، پرزنم
تاکه با تیرمژگانت ، دل به پایت افکنم
بی تودنیایم غم و ، بغضم به قدرعالم و
باصدای خندات ، غلام هویدا شود
در زمین وهواعاشق ، رسوا شود
باغریبی خوگرفتم ، بی توهرگزآشنا
این جهان مجازی ، نیست با عشق آشنا
 
غ..ر..آ
رسیده روز طبیعت ولی طبیعی نیست
که درد پهلوی مادر دگر طبیعی نیست
فراتر است ز حدّ تصورم دردش
صدای ناله مادر دگر طبیعی نیست
کدام گل چه سر و سبزه و دل و چمنی؟؟؟
که زردی گل حیدر دگر طبیعی نیست...
فتاد روی سری در،دری که سنگین است
دگر برای همین درد سر طبیعی نیست
حسن فتاده ز آب و غذا ولی زهرا
به جان فاطمه حال پسر طبیعی نیست
چه واژه های بدی آمده بمیرم من
در و سر و لگد و میخ در....طبیعی نیست....""
قصه ی روباه وزاغ همراه با شعر دوران ابت ...امیدوارم خوشتون بیاد یکی بود یکی نبود . در یک روز آفت آقا کلاغه یک قالب پنیر دید ، زود اومد و اونو با نوکش برداشت ،پرواز کرد و روی درختی نشست تا آسوده ، پنیرشو بخوره . روباه که مواظب کلاغ بود ، پیش خودش فکر کرد کاری کند تا قالب پنیررا بدست بیاورد . روباه نزدیک درختی که آقاکلاغه نشسته بود ، رفت و شروع به تعریف از آقا کلاغه کرد : " به به چه بال و پر زیبا و خوش رنگی داری ، پر و بال سیاه رنگ تو در دنیا بی نظیر است . عجب سر و دم قشنگی داری و چه پاهای زیبائی داری ، حیف که صدایت خوب نیست اگر صدای قشنگی داشتی از همه پرندگان بهتر بودی . کلاغه که با تعریفهای روباه مغرور شده بود ، خواست قارقار کنه تا روباه بفهمد که صدای قشنگی داره ، ولی پنیر از منقـارش می افتـد و آقـا روبـاه اونو برمی داره و فـرار می کنه . کلاغ تازه متوجه حقه روباه شد ولی دیگر سودی نداشت . خوب بچه های عزیز من چه نتیجه ای از این داستان گرفتید . باید مواظب باشید ، اگر ی تعریف زیاد وبیجا از چیزی یا ی می کنه ، حتمأ منظوری داره . امیدوارم که شما هیچ وقت گول نخورید. زاغکـی قـالب پنیـری دیـد به دهان بر گرفت و زود پرید بر درختی نشست در راهی که از آن می گـذشت روباهـی روبه پر فریـب وحیلت ساز رفـت پـای درخـت کـرد آواز گـفت بـه بـه چقـدر زیبائی چـه سـری چه دمی عجب پائی پرو ب سیاه رنگ و قشنگ نیست بـالاتر از سیـاهـی رنگ گرخوش آواز بودی و خوش خوان نبودی بهتر از تو در مرغان زاغ می خواسـت قارقار کند تـا کـه آوازش آشـکـار کنـد ط افتاد چون دهان بگشود روب جست و ط را بربود
زمین لرزه شش ریشتری در شمال شیلی تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ موسسه لرزه نگاری اعلام کرد زمین لرزه ای به بزرگی شش ریشتر روز شنبه شمال شیلی را لرزاند. به گزارش جهان به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، هنوز از تلفات احتمالی این ز له که در ساعت یک و سی و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی در عمق ۱۰۹ کیلومتری زمین روی داد، گزارشی نرسیده است.
در دست گرفتن سکان مدیریت دفتر مخاطرات زمین شناختی، زیست محیطی و ی را به دوست و همکار دیرینه ام شمشکی عزیز تبریک می گویم امیدوارم با منش علمی و حرفه ای که دارد در پیشبرد را ارهای مربوط به زمین شناسی کاربردی از ابهای زیر زمینی تا بحث های زمین شناسی ی، زمین شناسی زیست محیطی و سایزموتکتونیک در سازمان و کشور موفق باشد.
بند اول: باز این چو شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است‏

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بى نفح صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع مى‏کند از مغرب آفتاب
کآشوب در تمامى ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست‏
این رستخیز عام که نامش محرم است

درباره گاه قدس که جاى ملال نیست
سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه مى‏کنند
گویا عزاى اشرف اولاد آدم است‏

خورشید آسمان و زمین نور مشرقَین
پرورده ی کنار رسول خدا، حسین‏

بند دوم

کشتى ش ت خوردۀ طوفان کربلا
در خاک و خون تپیده ی میدان کربلا متن کامل در: http://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/tarjeeha/sh1/
 طبق احدیث و ایه و روایات میتوان توضیحات خلقت افرینش را به پیدایش زمین و جو زمین همان اسمان هفت گانه ا اج کرد یعنی به احتمال زیاد جو زمین هفت لایه است و چون بیشتر مسایل کل به جز است میتوان مشت نشان وار طلقی کرد در کل افرینش واسمان را به زینت اسمان بیشتر کنایه از شفاف شدن جو بعد از کف و دود است و این مثل را زده تا بتوان با فاصله و شناخت از اطراف نزدیک کل افرینش راحتتر شناخته شود چون ایات ایات را تفسیر میکند پس اطراف اطراف را توضیح میدهد با کمی دقت در طرز تشکیل کرات وسیارات و پایان عمرشان که هست بهتر میتوانید به عمق مراحل افرینش زمین و جو و حتی دوره های ششگانه و غیره پی ببرید و چون زمین قابل س ت است و منحصر به فرد است نیاز بوده ساختارش اشکارتر شود یعنی طرز ساختش ما کره گازی داریم دود و صورتهای توضیحی شرح حالی دیگر وجودارد