روز حد الأرض چیست

آیه پنجم
(وَ إذَا وَقَعَ القَولُ عَلَیهِم أ َجنَا لهُم دَابَّةً مِّنَ الأرضِ تُکلِّمُهُم أنَّ النَّاسَ کَانُوا بِایَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ) (نمل:82)
و هنگامی که وعده عذاب کافران به وقوع پیوندد، جنبده ای از زمین بیرون آریم که با آنان تکلم کند و بگوید که این مردم آیه های ما را باور نمی کرده اند. در بسیاری از احادیث رجعت و همچنین علائم ظهور حضرت مهدی «عج» از وج دابّة الارض سخن گفته شده است. بین علمای شیعه و سنّی، در تفسیر لفظ «دابّة الأرض» اختلاف فراوان دیده می شود. در عین حال در سه مورد، اتّفاق نظر وجود دارد:
1. «دابّة الأرض» در آ ا ّمان وج می کند؛
http://uupload.ir/files/nf75_%d8%af%d8%ad%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6.jpg "دحو الأرض" در کلام حضرت رضا علیه السلام  روزه ۲۵ ذی القعده برابر روزه شصت ماه tebyan  
مفسران با استناد به روایات، آیات بسیار زیادی را بر زمان(عج) تطبیق داده و ایشان را مصداق اکمل آن آیات دانسته اند؛ که به سه آیه اشاره میشود:

1ـ «و نُریدُ اَنَّ نَمُنُّ علی الذینَ استضعفوا فی الأرض و نَجعَلُهُم أئمة و نَجعَلُهُم الوارثین» یعنی اراده کرده ایم که بر آن طایفه ضعیف نگاهداشته شده در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه گردانیم.(قصص/5) در برخی از روایات، این آیه بر ظهور زمان(عج) تطبیق داده شده است؛ از جمله حضرت علی(ع) که در باره این آیه میفرمایند: مراد آل محمد(ص) میباشد که خداوند مهدی(عج) ایشان را بعد از سختی هایشان ظاهر کرده و باعث عزت آنها و ذلت دشمنانشان میشود. (تفسیر نورالثقلین، عبدعلی حویزی، ج4، ص110)

2ـ «وَعَد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فی الأرض …» یعنی خداوند به انی از شما بندگان که ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در زمین خلافت دهد.(نور/55) که روایات مصداق اکمل این خلافت را دوران ظهور زمان(عج) معرفی مینماید؛ از جمله صادق(ع) بعد از خواندن این آیه فرمود: مراد از آن حضرت قائم(عج) و اصحاب حضرت میباشند.(بحارالانوار، ج51، ص58، حدیث50)

3ـ «و لقد کتبنا فی ا بور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون» یعنی بعد از تورات در زبور داود نوشتیم که حتماً بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند شد.(انبیاء/105) باقر(ع)می فرماید: مراد این آیه اصحاب مهدی(عج) در آ ا مان میباشند. نکته قابل توجه این است که این گونه برداشتها از آیات قرآن کریم ناظر به جنبه تأویلی آیات است، و بر اساس آن مصداق آیات قرآنی محدود به یک مورد خاص نیست، و می تواند مصادیق و موارد متعددی را شامل شود. ولی آنچه مسلم و حتمی است این است که تأویلات فوق، که مستظهر به روایات معصومین است، از بارزترین مصادیق و مواردی است که این آیات شریفه آنها را در بر می گیرد.
مفسران با استناد به روایات، آیات بسیار زیادی را بر زمان(عج) تطبیق داده و ایشان را مصداق اکمل آن آیات دانسته اند؛ که به سه آیه اشاره میشود:

1ـ «و نُریدُ اَنَّ نَمُنُّ علی الذینَ استضعفوا فی الأرض و نَجعَلُهُم أئمة و نَجعَلُهُم الوارثین» یعنی اراده کرده ایم که بر آن طایفه ضعیف نگاهداشته شده در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه گردانیم.(قصص/5) در برخی از روایات، این آیه بر ظهور زمان(عج) تطبیق داده شده است؛ از جمله حضرت علی(ع) که در باره این آیه میفرمایند: مراد آل محمد(ص) میباشد که خداوند مهدی(عج) ایشان را بعد از سختی هایشان ظاهر کرده و باعث عزت آنها و ذلت دشمنانشان میشود. (تفسیر نورالثقلین، عبدعلی حویزی، ج4، ص110)

2ـ «وَعَد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فی الأرض …» یعنی خداوند به انی از شما بندگان که ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در زمین خلافت دهد.(نور/55) که روایات مصداق اکمل این خلافت را دوران ظهور زمان(عج) معرفی مینماید؛ از جمله صادق(ع) بعد از خواندن این آیه فرمود: مراد از آن حضرت قائم(عج) و اصحاب حضرت میباشند.(بحارالانوار، ج51، ص58، حدیث50)

3ـ «و لقد کتبنا فی ا بور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون» یعنی بعد از تورات در زبور داود نوشتیم که حتماً بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند شد.(انبیاء/105) باقر(ع)می فرماید: مراد این آیه اصحاب مهدی(عج) در آ ا مان میباشند. نکته قابل توجه این است که این گونه برداشتها از آیات قرآن کریم ناظر به جنبه تأویلی آیات است، و بر اساس آن مصداق آیات قرآنی محدود به یک مورد خاص نیست، و می تواند مصادیق و موارد متعددی را شامل شود. ولی آنچه مسلم و حتمی است این است که تأویلات فوق، که مستظهر به روایات معصومین است، از بارزترین مصادیق و مواردی است که این آیات شریفه آنها را در بر می گیرد.
مفسران با استناد به روایات، آیات بسیار زیادی را بر زمان(عج) تطبیق داده و ایشان را مصداق اکمل آن آیات دانسته اند؛ که به سه آیه اشاره میشود:

1ـ «و نُریدُ اَنَّ نَمُنُّ علی الذینَ استضعفوا فی الأرض و نَجعَلُهُم أئمة و نَجعَلُهُم الوارثین» یعنی اراده کرده ایم که بر آن طایفه ضعیف نگاهداشته شده در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه گردانیم.(قصص/5) در برخی از روایات، این آیه بر ظهور زمان(عج) تطبیق داده شده است؛ از جمله حضرت علی(ع) که در باره این آیه میفرمایند: مراد آل محمد(ص) میباشد که خداوند مهدی(عج) ایشان را بعد از سختی هایشان ظاهر کرده و باعث عزت آنها و ذلت دشمنانشان میشود. (تفسیر نورالثقلین، عبدعلی حویزی، ج4، ص110)

2ـ «وَعَد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فی الأرض …» یعنی خداوند به انی از شما بندگان که ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در زمین خلافت دهد.(نور/55) که روایات مصداق اکمل این خلافت را دوران ظهور زمان(عج) معرفی مینماید؛ از جمله صادق(ع) بعد از خواندن این آیه فرمود: مراد از آن حضرت قائم(عج) و اصحاب حضرت میباشند.(بحارالانوار، ج51، ص58، حدیث50)

3ـ «و لقد کتبنا فی ا بور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون» یعنی بعد از تورات در زبور داود نوشتیم که حتماً بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند شد.(انبیاء/105) باقر(ع)می فرماید: مراد این آیه اصحاب مهدی(عج) در آ ا مان میباشند. نکته قابل توجه این است که این گونه برداشتها از آیات قرآن کریم ناظر به جنبه تأویلی آیات است، و بر اساس آن مصداق آیات قرآنی محدود به یک مورد خاص نیست، و می تواند مصادیق و موارد متعددی را شامل شود. ولی آنچه مسلم و حتمی است این است که تأویلات فوق، که مستظهر به روایات معصومین است، از بارزترین مصادیق و مواردی است که این آیات شریفه آنها را در بر می گیرد.

المومنین علیه السلام دروازه ی الهی برای رسیدن به خدا
شیخ مفید رضوان الله علیه روایت کرده است:
محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: کان أمیر المؤمنین علیه السلام باب الله الذی لا یؤتى إلا منه وسبیله الذی من سلک بغیره هلک وکذلک جرى للأئمة الهداة واحدا " بعد واحد، جعلهم الله ارکان الأرض أن تمید بأهلها وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
مفضل بن عمر گفت که از صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: مؤمنان علیه السلام، دروازه ی الهی است که ی به خداوند نمی رسد، مگر از آن دروازه؛ و راه الهی است که هر غیر آن را بپیماید، هلاک می گردد و این امر درباره ی ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری جاری است. خداوند ایشان را ارکان زمین و ستون های آسمان قرار داد تا زمین اهلش را نلرزاند و ایشان حجت بالغه خداوند بر نان روی زمین و زیر آن می باشند.
الاختصاص، تالیف شیخ مفید، صفحه ۳۲-۳۳

بحار الانوار، تالیف علامه مجلسی، جلد ۲۵، صفحه ۳۵۹

تفسیر نور الثقلین، تالیف شیخ عبد علی الحویزی، جلد ۱، صفحه ۷۷۶


++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر نماد چیست؟++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)غذای کبوتر چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر چاهی چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر راعبی چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر نشانه چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر حمال چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر سمبل چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر طوقی چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)خوراک کبوتر چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر سفید نماد چیست؟++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر در ادبیات نماد چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)در ادبیات فارسی کبوتر نماد چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)غذای کبوتران چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)غذای کبوترها چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کفتر چاهی چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر در خواب نشانه چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر سفید نشانه چیست++23_گــــــوگل_66فروش++(cf cg cd cr cv)کبوتر سیاه نشانه چیست
آیات قرآن کریم با استناد به روایات در مورد زمان(عج)
مفسران آیات بسیار زیادی را بر زمان(عج) تطبیق داده و ایشان را مصداق اکمل آن آیات دانسته اند؛ که به سه آیه اشاره میشود: «و نُریدُ اَنَّ نَمُنُّ علی الذینَ استضعفوا فی الأرض و نَجعَلُهُم أئمة و نَجعَلُهُم الوارثین»،(قصص/5) «یعنی اراده کرده ایم که بر آن طایفه ضعیف نگاهداشته شده در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه گردانیم». در برخی از روایات، این آیه بر ظهور زمان(عج) تطبیق داده شده است؛ از جمله حضرت علی(علیه السلام)که در باره این آیه میفرمایند: مراد آل محمد(ص) میباشد که خداوند مهدی(عج) ایشان را بعد از سختی هایشان ظاهر کرده و باعث عزت آنها و ذلت دشمنانشان میشود. (تفسیر نورالثقلین، عبدعلی حویزی، ج4، ص110) «وَعَد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنّهم فی الأرض … »،.(نور/55) یعنی خداوند به انی از شما بندگان که ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در زمین خلافت دهد.»که روایات مصداق اکمل این خلافت را دوران ظهور زمان(عج) معرفی مینماید؛ از جمله صادق(علیه السلام) بعد از خواندن این آیه فرمود: مراد از آن حضرت قائم(عج) و اصحاب حضرت میباشند.(بحارالانوار، ج51، ص58، حدیث50) «و لقد کتبنا فی ا بور من بعد الذکر أن الأرض یرثها عبادی الصالحون»(انبیاء/105)، «یعنی بعد از تورات در زبور داود نوشتیم که حتماً بندگان نیکوکار من وارث زمین خواهند شد.» باقر(علیه السلام)می فرماید: مراد این آیه اصحاب مهدی(عج) در آ ا مان میباشند. نکته قابل توجه این است که این گونه برداشتها از آیات قرآن کریم ناظر به جنبه تأویلی آیات است، و بر اساس آن مصداق آیات قرآنی محدود به یک مورد خاص نیست، و می تواند مصادیق و موارد متعددی را شامل شود. ولی آنچه مسلم و حتمی است این است که تأویلات فوق، که مستظهر به روایات معصومین است، از بارزترین مصادیق و مواردی است که این آیات شریفه آنها را در بر می گیرد.
به گزارش بجنا:حدیث (1) صادق علیه السلام :
إنَّ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِی الأرض مِن خَالِص عِبَادِهِ مَا یُنزلُ مِنَ السَّمَاء تُحفَةً إلَی الأرض إلَّا صَرَفَهَا عَنهُم إلَی غَیرِهِم وَ لَا بَلِیَةً إلّا صَرَفَهَا إلَیهِم.
خدای عز و جل بندگانی در زمین دارد و در بین بندگان خالصش، انی هستند که هر نعمتی از آسمان به زمین فرود آید، آن را از ایشان باز دارد و به دیگران دهد، و هر گرفتاری که نازل شود، بر ایشان فرود آورد.
اصول کافی (ط-ال یه) ، ج2 ، ص 253 (باب شدة ابلاء المومن حدیث 5)---------------------------------------
حدیث (2) باقر علیه السلام :
إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی إذا أحَبَّ عَبداً غَتَّهُ بِالبَلاءِ غَتّاً وَ ثَجَّهُ بِالبَلاءِ ثَجّاً فإذا دَعاهُ قالَ لَبَّیکَ عَبدی لَئِن عَجّلتُ لَکَ ما سَأَلتَ إنّی علی ذلِکَ لَقادرٌ و لَئِنِ ادَّ تُ لَکَ فَما ادَّ تُ لَکَ فَهُوَ خَیرٌ لَکَ .


خداوند تبارک و تعالی چون بنده ای را دوست دارد در بلا و مصیبتش غرقه سازد و باران گرفتاری بر سرش فرود آرد و آنگاه که این بنده خدا را بخواند فرماید : لبیک بنده ی من ! بی شک اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت کنم می توانم اما اگر بخواهم آن را برایت اندوخته سازم این برای تو بهتر است
اصول کافی(ط-ال یه)، ج2 ، ص 253 (باب شدة ابلاء المومن حدیث 7)

عملیات آزادسازی محله های شرقی حلب از یکشنبه 30 آبان 95 برابر با 20 نوامبر 2016 آغاز شد تا حدود یک چهارم این محله ها در مدت تنها سه روز از آغاز عملیات از لوث گروه های تروریستی پا ازی شود که مهمترین محله های آزاد شده شامل «م ن هنانو، جبل بدرو، الأرض الحمرا، بعیدین ، الحیدریة،الهلک، دوار الجن » می شود.
http://uupload.ir/files/nf75_%d8%af%d8%ad%d9%88_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6.jpg "دحو الأرض" در کلام حضرت رضا علیه السلام  روزه ۲۵ ذی القعده برابر روزه شصت ماه tebyan  
بر اساس نظر فقهی مرحوم آیت الله منتظری هم «میرحسین و مهدی » را باید کرد ر اساس نظریه فقهی مرحوم آیت الله منتظری هم که کاملاً منطبق بر قانون مجازات ی است، سران فتنه را باید به جرم «إفساد فی الأرض» کرد. امید آنکه بعضی جاهلان لجوج یا مُغرضان عنودی که به دنبال رفع حصرند سر عقل آیند و بفهمند وقتی انقلاب می فرمایند: «جرم اینها بزرگ است و اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود» منظورشان از این "مجازات سنگین" چیست!
به نام خداوند بخشنده مهربان بعد سال ها دوری از دنیای وبلاگ دوباره در این راه قدمی گذاشتم جهت نشر فعالیت ها شاید یک کلمه آن مفید باشه همیشه یکی از آرزوها ی من خدمت به محرومین و نیازمندان بوده سال ها برای شرکت های مختلف و برای خودم کار و آ توفیق نصیبم شد که در این راه قرار بگیرم
حدیث روزرسول خدا صلی الله علیه و اله: سوگند به آن که مرا به حق ی برانگیخته، به راستی که حسین بن علی، در آسمان بزرگ‏تر از آن است که در زمین شناخته می‏ شود.مشرق- جواد علیه‏ السلام از جدش حسین علیه ‏السلام نقل می ‏کند که آن حضرت گفت: بن کعب پیش خدا صلی الله علیه و آله بود که من وارد شدم، رسول‏ خدا صلی الله علیه و آله به من گفت: آفرین بر تو یا اباعبدالله! ای زینت آسمان‏ها و زمین! بن کعب به او گفت: یا رسول ‏الله! چگونه جز تو، زینت آسمان‏ها و زمین، تواند بود؟ صلی الله علیه و آله گفت: ای ! سوگند به آن که مرا به حق ی برانگیخته، به راستی که حسین بن علی، در آسمان بزرگ‏تر از آن است که در زمین شناخته می ‏شود.
هر آینه بر سمت راست عرش خدای عزوجل نوشته شده است: حسین، چراغ هدایت و کشتی نجات، پیشوای نیکی و برکت و عزت و افتخار، و دریای دانش و گنجی است که برای آینده اندوخته شده است.چرا چنین نباشد که خدای عزیز و جلیل، در پشت او، نسل پاک و پاکیزه و با برکتی را قرار داده است که پیش از آن که آفریده ‏ای در رحم‏ های ن و پشت مردان بوده باشد، یا شب و روزی آفریده شده باشد؛ این نسل آفریده شده بود.
به او ( حسین علیه‏ السلام)، دعاهایی الهام شده است که هرگز آفریده ‏ای، خدا را با آن‏ها نخواند، مگر این که خدای عزوجل وی را با او محشور سازد و در سرای دیگر شفیعش باشد و خدا گره از کارش بگشاید و اندوهش برطرف سازد، قرضش را ادا نماید، مشکلش را آسان گرداند، راهش را هویدا سازد، او را بر خصمش، نیرو دهد و ‏ اش را ندرد....متن حدیث:عن محمد بن علی بن موسی، عن أبیه علی بن موسی، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفربن محمد، عن أبیه محمد بن علی، عن أبیه علی بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علی بن أبی‏طالب علیه‏السلام قال: دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و عنده بن کعب. فقال لی رسول الله صلی الله علیه و آله: مرحبا بک یا ابا عبدالله، یا زین السماوات و الأرض. قال له أبی: و کیف ی یا رسول الله صلی الله علیه و آله زین السماوات و الأرض أحد غیرک؟ قال: یا ، والذی بعثنی بالحق نبیا، أن الحسین بن علی فی السماء اکبر منه فی الأرض، و إنه لمکتوب عن یمین عرض الله عزوجل: مصباح هدی، و سفینة نجاة، و إمام خیر، و یمن  ، و عز، و ف ، و بحر علم، و ذ ]فلم لا ی کذلک؟[  و أن الله عزوجل رکب فی صلبه نطفة طیبة مبارکة زکیة خلقت من قبل أن ی مخلوق فی الأرحام أو یجری ماء فی الأصلاب أو ی لیل و نهار. و لقد لقن دعوات ما یدعوا بهن مخلوق إلا ه الله عزوجل معه و کان شفیعه فی آ ته، و فرج الله عنه کربه، و قضی بها دینه، و یسر أمره، و أوضع سبیله، و قواه علی عدوه، و لم یهتک ستره...
«عیون أخبارالرضا علیه السلام، ج ‏1، ص 59»
«اللهم! بلی، لا تخلو الأرض من قآئم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و بیناته»
بار خدایا! چنین است که هرگز زمین به لطف تو از ی که با حجت و دلیل به امر حق قیام کند و دین الهی را بر پا دارد، خالی نخواهد ماند؛ خواه ظاهر باشد و آشکار، خواه در حال ترس و پنهانی؛ تا دلایل الهی و مشعل های فروزان او از بین نرود. ادامه مطلب را بخوانید
الّذین ان مکّنّا هم فی الأرض اقاموا الصّلوه و اتوا ا ّکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و للّه عاقبه الاُمور: یاران خدا انی هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، را ب ا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و پایان همه امور از آن خداست. در بعضی از روایات ی آیه فوق به حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ و یارانش یا آل محمد به طور عموم تفسیر شده است. چنانکه از حدیثی از باقر ـ علیه السّلام ـ می خوانیم که در تفسیر آیه (الّذین ان مکنّاهم فی الارض) فرمود: این آیه تا آ از آن آل محمد و مهدی و یاران او است. در تفسیر المیزان آمده: مراد به تمکین آنان در زمین این است که ایشان را در زمین نیرومند کند به طوری که هر کاری را بخواهند، بتوانند انجام دهند و هیچ مانعی یا مزاحمی نتواند سد راه آنان شود. در جائی تفسیر شده است که اگر انسان دارای تمکن بود . دارای جاه و مقام بود و زور و قدرت داشت و خدا رو هم در نظر گرفت و خوند و زکات داد و امر به معروف و نهی از منکر کرد عاقبت به خیر هست . یعنی اگه زور داری و پول داری و امکانات خوب داری و ... خدا رو هم در نظر داری موفقی.این آیه رو بیاییم سرلوحه کارهایمان مطمئن باشید پاداش خوبی از سوی خدا میگیرید. مگر یکی از صفات برجسته خداوند "شاکر" نیست؟ خدا که به عبادت ما و توجه ما به اون نیازی ندارد اما وقتی فرامین اون رو اطاعت کردیم شکرگزار بنده خودش هست و میگوید من شاکر هستم و به دلیل این صفتم به شما ای بنده پاداش میدهم. به امید آن که از صفت "شاکر" خداوند بهره مند باشیم.
علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست
 
علت بوسیدن اجبار میدانی که چیست
تو،موافق نیستی...اینکار!میدانی که چیست
 
این جنون هروقت میبینم تو را سرمیزند
بوسه میخواهد دلم اصرار میدانی که چیست
 
مثل داروهای کم پیدانبودت فاجعه ست
من پر از درد توام بیمار میدانی که چیست
 
دستهایم رابگیر وچشمهایم ببین
لااقل یک مرتبه، یک بارمیدانی که چیست
 
بی جو ،پاسخ دردآورچشمان توست!
ازسکوتت خسته ام،بیزار،میدانی که چیست
 
من فقط بوسیدمت اینقدرنفرینم نکن
منطقی رفتارکن رفتارمیدانی که چیست
 
آمرانه ،ظالمانه،جاهلانه ، هرچه هست
دوستت دارم تو را، بسیار،میدانی که چیست..
 
#مجتبی_سپید
بیماری کبد چرب چیست و راه درمان آن چیست؟
1. خالی نبودن زمین از حجتهای الهی رضا(ع) در مواضع متعددی با تأکید بر اینکه زمین هیچگاه از حجت الهی و به حق خالی نمی‏ماند به طور غیر مستقیم موضوع ت را تثبیت می‏ د.
از جمله آن حضرت در پاسخ «سلیمان الجعفری» یا «سلیمان بن جعفر الحمیری» که می‏پرسد:
تخلو الأرض من حجة‏اللّه‏؟
آیا زمین از حجت خدا خالی می‏ماند؟
می‏فرماید:
لوخلت الأرض طرفة عین من حجة لساخت بأهلها.5
اگر زمین [به اندازه] یک چشم برهم زدن از حجت خالی بماند، نانش را در خود می‏برد.
مضمون این روایت از سوی تعدادی دیگر از راویان با تغییرات جزیی در عبارت، نقل شده است.6
براساس این روایت تا آستانه قیامت زمین از ی که حجت خداست خالی نخواهد ماند، هر چند که در مقاطعی از تاریخ این حجت الهی بنابر ضرورتهایی در غیبت به سر برد


بر اساس نظر فقهی مرحوم آیت الله منتظری هم «میرحسین و مهدی » را باید کرد ر اساس نظریه فقهی مرحوم آیت الله منتظری هم که کاملاً منطبق بر قانون مجازات ی است، سران فتنه را باید به جرم «إفساد فی الأرض» کرد. امید آنکه بعضی جاهلان لجوج یا مُغرضان عنودی که به دنبال رفع حصرند سر عقل آیند و بفهمند وقتی انقلاب می فرمایند: «جرم اینها بزرگ است و اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود» منظورشان از این "مجازات سنگین" چیست!
سرلوحه برنامه های مهدی علیه السلام چیست؟
گسترش عد در سراسر گیتی از اساسی ترین آرمان های انقلاب مهدی علیه السلام قرار دارد و از هدف های اساسی آن تحول عظیم جهانی است، چنان که این اصل از نخستین هدف ها و اصلی ترین برنامه های همه ان بوده است که اجتماعات و مردمان را بدان فراخوانده اند و در راه تحقق آن فداکاری های بسیار کرده اند. می توان گفت بیشترین مبارزه ان بر سر اجرای عد بوده است. زمان در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشن فکرانی که بخواهند به گونه ای در برابر اجرای عد بایستند مقاومت می کند و با انی که با تأویل غلط آیات قرآن کریم، قصد تضعیف مبانی انقلاب او را دارند، درگیر می شود و آنان را از سر راه انقلاب برمی دارد. «عدل» به معنای رعایت دقیق حقوق مردم و برابری همه آن ها در برخورداری از حقوق و منافع مشروع و معقول خویش است، چنان که «ظلم» زی انهادن حق و حقوق دیگران و نابرابری و تبعیض است. عد ، زمینه حیات اجتماعی تنها در بخش ویژه ای از جامعه نیست، بلکه در همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی، عامل اصلی حیات و زندگی انسان، اصل عد و عدل است. عدل حیات زندگی است و زندگی بی عد مرگی است که حیات پنداشته می شود. حسین علیه السلام فرمود: «لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطوّل الله عزّوجلّ ذلک الیوم حتّی ی ج رجل من وُلدی فیملأها عدلاً و قسطاً کما ملئت جوراً و ظلماً. کذلک سمعت رسول الله یقول؛ اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را دراز گرداند تا مردی از فرزندان من قیام کند و زمین را از عدل و داد پر کند، آن گونه که از ستم و بیداد آکنده شده. این چنین از رسول خدا شنیدم».[۱] زمان در لحظات نخستین پس از تولد، دهان به سخن گشود و عرض کرد: «... اللّهمّ انجز لی ما وعدتنی و أتمم لی أمری و ثبّت وطأتی واملأ الأرض بی عدلاً و قسطاً؛ خداوندا! به آنچه بر من وعده دادی وفا کن و امر مرا به کمال برسان و گام های مرا استوار بدار و زمین را به دست من آکنده از عدل و داد ساز».[۲] علی علیه السلام درباره عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام می فرماید: «... لینزعنّ عنکم قضاة السوء ولیقبضن عنکم المراضین ولیعزلنّ عنکم اُمرآء الجور ولیطهرنّ الأرض من کلّ غاشٍ؛ ... او ( مهدی علیه السلام) قاضیان زشت کار را کنار می گذارد و دست سازش کاران را از سرتان کوتاه می کند و حکمرانان ستم پیشه را عزل می نماید و زمین را از هر نادرست و خائنی پاک می سازد».[۳] پی نوشت ها ۱. کمال الدین، شیخ صدوق، ج۱، ص۳۱۸. ۲. همان، ج۲، ص۴۲۸؛ بحارالانوار، غلامه مجلسی، ج۵۱، ص۱۳. ۳. همان، ص۱۲۰.
اگرچه انسان خلیفه الله است و مهم است و «الم تروا انّ اللَّه سخّر لکم ما فى السّموات و ما فى الأرض».(سوره لقمان آیه ۲۰)
اما اومانیسم (انسان گرایی) یا اص انسان موضوع دیگری است که خارج از بحث های فلسفی ی و حوزوی خیلی راحت وارد فضای عمومی جامعه شده و توسط عده ای روشنفکر نما متاسفانه بشدت در حال گسترش است.
حقیقت این است که با این گردش وسیع اطلاعات وقتی عده ای هنوز نمیتوانند تفاوت انسان و خداوند را بفهمند ، نمیشود فکرشان را روشن فرض کرد یا احیانا حق استضعاف اطلاعات برایشان قائل شد.
...........
معلم انقلاب علی شریعتی میگوید:
" مسئولیت روشنفکر این است که از کافه های اشرافی روشنفکرانه! بالا شهر، که قهوه پنج تومانی می خورد و راجع به کشورهای عقب مانده سخن می گوید فرود بیاید و دریابد که توده چه می کشد، زبانش چیست، چه مذهبی دارد " (مسئولیت شیعه بودن)
...........
اینها انی هستند که فرق مقاومت و دفاع از سرزمین را با جنگ و کشتن آدمهای بی دفاع نمیدانند
فرق شهادت را با هلاکت نمیفهمند
تفاوتی بین مردمی بودن با پوپولیسم(عَوام گرایی) قائل نیستند
و با این همه به اسم روشنفکری و با ژست دانایی پرچم نادانی را بلند میکنند
که از دیده شدن دور نمانند. p o: ‎اگرچه انسان خلیفه الله است و مهم است و «الم تروا انّ اللَّه سخّر لکم ما فى السّموات و ما فى الأرض».(سوره لقمان آیه ۲۰) اما اومانیسم (انسان گرایی) یا اص انسان موضوع دیگری است که خارج از بحث های فلسفی ی و حوزوی خیلی راحت وارد فضای عمومی جامعه شده و توسط عده ای روشنفکر نما متاسفانه بشدت در حال گسترش است. حقیقت این است که با این گردش وسیع اطلاعات وقتی عده ای هنوز نمیتوانند تفاوت انسان و خداوند را بفهمند ، نمیشود فکرشان را روشن فرض کرد یا احیانا حق استضعاف اطلاعات برایشان قائل شد. ........... معلم انقلاب علی شریعتی میگوید:
اگرچه انسان خلیفه الله است و مهم است و «الم تروا انّ اللَّه سخّر لکم ما فى السّموات و ما فى الأرض».(سوره لقمان آیه ۲۰)
اما اومانیسم (انسان گرایی) یا اص انسان موضوع دیگری است که خارج از بحث های فلسفی ی و حوزوی خیلی راحت وارد فضای عمومی جامعه شده و توسط عده ای روشنفکر نما متاسفانه بشدت در حال گسترش است.
حقیقت این است که با این گردش وسیع اطلاعات وقتی عده ای هنوز نمیتوانند تفاوت انسان و خداوند را بفهمند ، نمیشود فکرشان را روشن فرض کرد یا احیانا حق استضعاف اطلاعات برایشان قائل شد.
...........
معلم انقلاب علی شریعتی میگوید:
" مسئولیت روشنفکر این است که از کافه های اشرافی روشنفکرانه! بالا شهر، که قهوه پنج تومانی می خورد و راجع به کشورهای عقب مانده سخن می گوید فرود بیاید و دریابد که توده چه می کشد، زبانش چیست، چه مذهبی دارد " (مسئولیت شیعه بودن)
...........
اینها انی هستند که فرق مقاومت و دفاع از سرزمین را با جنگ و کشتن آدمهای بی دفاع نمیدانند
فرق شهادت را با هلاکت نمیفهمند
تفاوتی بین مردمی بودن با پوپولیسم(عَوام گرایی) قائل نیستند
و با این همه به اسم روشنفکری و با ژست دانایی پرچم نادانی را بلند میکنند
که از دیده شدن دور نمانند. p o: ‎اگرچه انسان خلیفه الله است و مهم است و «الم تروا انّ اللَّه سخّر لکم ما فى السّموات و ما فى الأرض».(سوره لقمان آیه ۲۰) اما اومانیسم (انسان گرایی) یا اص انسان موضوع دیگری است که خارج از بحث های فلسفی ی و حوزوی خیلی راحت وارد فضای عمومی جامعه شده و توسط عده ای روشنفکر نما متاسفانه بشدت در حال گسترش است. حقیقت این است که با این گردش وسیع اطلاعات وقتی عده ای هنوز نمیتوانند تفاوت انسان و خداوند را بفهمند ، نمیشود فکرشان را روشن فرض کرد یا احیانا حق استضعاف اطلاعات برایشان قائل شد. ........... معلم انقلاب علی شریعتی میگوید:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و حبیبنا ابى القاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین و صحبه المنتجبین و السّلام على عباد اللّه الصّالحین.
اللّهمّ صلّ على علىّ بن موسى الرّضا المرتضى ال ّقىّ النّقىّ و حجّتک على من فوق الأرض و من تحت الثّرى الصّدّیق الشّهید صلاة کثیرة تامّة نامیة زاکیة متواصلة مترادفة کأفضل ما صلّیت على احد من عبادک و اولیائک.

خبر شهادت حسین علیه السلام توسط جبرئیل به رسول الله صلی الله علیه و آله
به گواهی اهل سنت (سقیفه)، عزاداری برای سیدال علیه السلام سابقه ای به درازای تاریخ دارد و به حیات و سیره آن بزرگوار بر می گردد. منابع تاریخی اهل سنت (سقیفه) به وضوح این نکته را اعتراف نموده اند که آن حضرت نخستین فردی بود که از شهادت فرزندش حسین بن علی علیه السلام خبر داد و برای مظلومیت وی اشک ریخت.
سبط بن جوزی مورخ و عالم نامی اهل خلاف آورده است:
ثم قال الحسین ما یقال لهذه الأرض؟ فقالوا (کربلاء) و یقال لها أرض (نینوى) قریة بها فبکى و قال کرب و بلاء؛ اخبرتنی أم سلمة ق : کان جبرئیل عند رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) و أنت معی فبکیت فقال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) دع ابنی فترکتک فأخذک و وضعک فی حجره فقال جبرئیل أ تحبه؟ قال نعم؛ قال فان أمتک ستقتله. قال و ان شئت أن أریک تربة ارضه ی یقتل فیها؟ قال نعم؛ ق : فبسط جبرئیل جناحه على أرض کربلاء فأراه إیاها، فلما قیل للحسین هذه أرض کربلاء شمها و قال هذه و اللّه هی الأرض ی أخبر بها جبرائیل رسول اللّه و اننی اقتل فیها.
وقتی حسین علیه السلام به زمین کربلا رسیدند، پرسیدند: این زمین چه نام دارد؟ در جواب عرض د: کربلا، و به آن نینوا نیز می گویند که نام دهی در این است. حسین علیه السلام گریست و فرمود: اندوه و گرفتاری (کرب و بلا) . سپس حضرت فرمود: ام سلمه خبر داد: جبرئیل نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و تو پیش من بودی و ناگهان گریستی. فرمود: بگذار فرزندم را. من تو را رها نمودم، تو را برداشت و در آغوش کشید. جبرئیل پس از دیدن این منظره پرسید: آیا دوستش داری؟ پاسخ داد: بلی. جبرئیل گفت: همانا امت شما به زودی او را خواهند کشت؛ آیا می خواهی خاک سرزمینی را که در آنجا کشته می شود به تو نشان بدهم و آن را ببینی؟ فرمود: بلی. پس جبرئیل بال هایش را گشود و زمین کربلا را نشان داد. از آن ح بیرون آمد و در دستش خاک سرخ بود. هنگامی که به حسین علیه السلام عرض د نام این سرزمین کربلاست، خاک آن را بویید و فرمود: به خدا سوگند، این همان خاکی است که جبرئیل آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد و از آن آگاه گردانید، و من در همین سرزمین کربلا به شهادت می رسم ...
تذکرة الخواص، تألیف سبط بن جوزی، صفحه ۲۵۰
!!! «مردی از قبیله‌ی خثعم به خدمت رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)آمد و عرض کرد: یا رسول الله! مرا خبر کن که برترین در چیست؟ فرمودند: ایمان به خدا. گفت: بعد از آن چیست؟ فرمودند: صله‌ی رحم.
گفت: بعد از آن چیست؟ فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر .
مرد خثعمی‌گفت: به من خبر ده کدامین کارها نزد خداوند مبغوض‌تر است؟
فرمودند: شرک به خدا.
گفت: بعد از آن چیست؟ فرمودندند: قطع صله رحم.
گفت: بعد از آن چیست؟ فرمودند: امر به منکر و نهی از معروف.»
إنا مکنا له فی الأرض و آتیناه من کل شیء سببا (کهف/84) برا موفقیت جناب رئیسی در این شبهای عزیز دعا کنیم.
مردى از صادق (ع) اندرزى درخواست نمود! آن حضرت به او فرمودند:
1- اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟!
2- اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟!
3- و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟!
4- و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟!
5- و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟!
6- و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟!
7- و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏ شود، پس فریب براى چیست؟!
8- و اگر گذر بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟!
9- و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟!
10- و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟!
حاکم نیشابورى حدیثى را از ابوسعید خدرى نقل کرده است:عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال ی ج فی آ أمتی المهدی یسقیه الله الغیث وت ج الأرض نباتها ویعطى المال صحاحا وتکثر الماشیة وتعظم الأمة یعیش سبعا أو ثمانیا یعنی حججا.هذا حدیث صحیح الإسناد ولم ی جاه.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
الطائر والقرود سکنت جماعةٌ من القرود فی جبلٍ، فی لیلةٍ باردةٍ ذات ریاح وأمطارٍ، طلبوا ناراً، فما وجدوها، فشاهدوا فراشة کأنها شرارة نارٍ، فحسبوها ناراً، فمسکوها وجمعوا حطباً کثیراً ووضعوه علیها، وبدأوا ینفخون فی الحطب حتی تشتعل النار للنجاة من البرد. وکان قریباً منهم طائر على شجرةٍ، ینظرون إلیه وینظر إلیهم، وقد رأى عملهم، فقال لهم من بعید: لا تتعبوا إنها فراشة لا نار. لما قال ذلک عدة مرات فما سمعوا کلامه، عزم على القرب منهم لنهیهم عن فعلهم، فمر بالطائر رجلٌ فعرف نیته. فقال له: لا تنصح من لایفهم فلا تتعب نفسک. الطائر ما سمع کلام الرجل، و ذهب إلى القردة لیقول ما هذا العمل إنها فراشة لیست نارا. فأخذه قرد منهم قوی فضربه علی الأرض فمات الطائر.