روزانه های یک خانم کوچولو

عاشقانه هایی از کتاب شازده کوچولو شازده کوچولو پرسید:
از کجا بفهمم وابسته شدم؟
روباه جواب داد:
تا وقتی هست نمی فهمی!


ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯿﺎﯼ ﻭ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻧﺸﻪ ﭼﯿﻪ؟
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﯼ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻪ...!


شازده کوچولو: اهلی یعنی چی؟
روباه: چیزی ست که پاک فراموش شده..
معنی اش ایجاد علاقه است


شازده کوچولو گفت:
بعضی کارا
بعضی حرفا
بدجور دل آدمو آشوب میکنه
گل گفت مث چی؟
شازده کوچولو گفت:
مث وقتی که
میدونی
دلم برات بی‌قراره
و کاری نمیکنی... 
روباه گفت:
-سلام.
شازده کوچولو مودبانه جواب داد:
-سلام.
سر برگرداند ولی ی را ندید.
صدا گفت:
-من اینجا هستم،زیر درخت سیب...
شازده کوچولو گفت:
-تو کی هستی؟خیلی خوشگلی...
روباه گفت:
-من روباهم.
شازده کوچولو به او پیشنهاد کرد:
-بیا با من بازی کن.من خیلی غمگینم...
روباه گفت:
-نمی توانم با تو بازی کنم.مرا اهلی نکرده اند.
شازده کوچولو آهی کشید و گفت:
-ببخش!
اما کمی فکر کرد و باز گفت:
-اهلی یعنی چه؟
روباه گفت:
-تو اهل اینجا نیستی.پی چه می گردی؟
شازده کوچولو گفت:
-پی آدمها می گردم.اهلی یعنی چه؟
روباه گفت:
-آدمها تفنگ دارند و شکار می کنند.این کارشان اسباب زحمت است!مرغ هم پرورش می دهند.فایده شان فقط همین است.تو پی مرغ می گردی؟شازده کوچولو گفت:-نه.من پی دوست می گردم.اهلی یعنی چه؟
روباه گفت:

لیلا اوتادی بازیگر سینما و تلویزیون روز گذشته میهمان برنامه هفت بود.
شعر و قصه ک نه موش کوچولو و آینه

موش کوچولو و آینه
یک روز موش کوچولویی در میان باغ بزرگی می گشت  و بازی می کرد که  ص شنید:میو میو.موش کوچولو خیلی ترسید.پشت بوته ای پنهان  شد و خوب گوش کرد.صدای بچه گربه ای بود که تنها و سرگردان میان گل ها می گشت و میومیو می کرد.
 
موش کوچولو که خیلی از گربه ها می ترسید، از پشت بوته ها به بچه گربه نگاه می کرد و از ترس می لرزید.بچه گربه که مادرش را گم کرده بود، خیلی ناراحت بود. موش کوچولو می ترسید اگر از پشت بوته خارج شود، بچه گربه او را ببیند و به  سراغش بیاید و او را بخورد؛ اما بچه گربه آن قدر نگران  و ناراحت بود که موش کوچولو را پشت بوته ی گل سرخ نمی دید.
 
او فقط می خواست که مادرش را پیدا کند.با صدای بلند می گفت:«میومیو مامان جون من اینجام، تو کجایی؟» او آنقدر این جمله  را تکرار کرد تا مادرش صدای او را شنید و به طرفش آمد و او را با خود از باغ  بیرون برد.
 
موش کوچولو نفس راحتی کشید و دوباره مشغول بازی شد.همین طور که زیر بوته ها می دوید و ورجه ورجه می کرد، چشمش به چیزی افتاد که زیر بوته ها برق می زد.
 
به طرف آن رفت، یک آینه کوچک  با قاب طلایی بود.موش کوچولو توی آینه نگاه کرد و خودش را دید.خیال کرد یک موش دیگر را می بیند.خوشحال شد و شروع کرد با ع خودش حرف زدن.می گفت:«سلام، میای با من بازی کنی؟» دهان موش کوچولوی توی آینه تکان می خورد ولی ص به گوش موش کوچولو نمی رسید.موش کوچولو آنقدر با موش توی آینه حرف زد که حوصله اش سر رفت و ت شد.
  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
شعر و قصه ک نه موش کوچولو و آینه

موش کوچولو و آینه
یک روز موش کوچولویی در میان باغ بزرگی می گشت  و بازی می کرد که  ص شنید:میو میو.موش کوچولو خیلی ترسید.پشت بوته ای پنهان  شد و خوب گوش کرد.صدای بچه گربه ای بود که تنها و سرگردان میان گل ها می گشت و میومیو می کرد.
 
موش کوچولو که خیلی از گربه ها می ترسید، از پشت بوته ها به بچه گربه نگاه می کرد و از ترس می لرزید.بچه گربه که مادرش را گم کرده بود، خیلی ناراحت بود. موش کوچولو می ترسید اگر از پشت بوته خارج شود، بچه گربه او را ببیند و به  سراغش بیاید و او را بخورد؛ اما بچه گربه آن قدر نگران  و ناراحت بود که موش کوچولو را پشت بوته ی گل سرخ نمی دید.
 
او فقط می خواست که مادرش را پیدا کند.با صدای بلند می گفت:«میومیو مامان جون من اینجام، تو کجایی؟» او آنقدر این جمله  را تکرار کرد تا مادرش صدای او را شنید و به طرفش آمد و او را با خود از باغ  بیرون برد.
 
موش کوچولو نفس راحتی کشید و دوباره مشغول بازی شد.همین طور که زیر بوته ها می دوید و ورجه ورجه می کرد، چشمش به چیزی افتاد که زیر بوته ها برق می زد.
 
به طرف آن رفت، یک آینه کوچک  با قاب طلایی بود.موش کوچولو توی آینه نگاه کرد و خودش را دید.خیال کرد یک موش دیگر را می بیند.خوشحال شد و شروع کرد با ع خودش حرف زدن.می گفت:«سلام، میای با من بازی کنی؟» دهان موش کوچولوی توی آینه تکان می خورد ولی ص به گوش موش کوچولو نمی رسید.موش کوچولو آنقدر با موش توی آینه حرف زد که حوصله اش سر رفت و ت شد.
  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پدر عصبانی پس از یک هفته سکوت در ماجرای مرگ رقیه کوچولو، سکوتش را ش ت و ماجرا قتل دخترش را فاش کرد.
شازده کوچولو نمیدانم یادت هست یا نه..آن روزها را میگویم..آن روزها که به خاطرت م.خاص زندگی نداشت..آن روزها که م.خاص پکر و افسرده شده بود و جز تو از چیز دیگری حرف نمیزد..شازده کوچولو نمیخواهم دروغ بگویم چون اصلا نمیدانم که اگر ببینمت این گل رز بازهم لاله ی واژگون میشود یا نه!؟ تو که غریبه نیستی شازده کوچولو.. ی نبود که نداند م.خاص خدایش را به تو فروخته است...م.خاص دلش بدجور لرزید آنروز که میان 60نفر لنز چشمهایت با زوم اپتیکال فقط او را دید..فقط اسم او را پرسید و بعد کلی به به و چهچه از دریچه ی شعرت برایش بیرون ریخت...آن روز م.خاص ضعیف شد و تو شازده کوچولو،تو شدی نقطه ی ضعفش...شازده کوچولو م.خاص خوابش نمیبرد تا تو سالم به خانه برسی..صبحهایِ 4شنبه که همیشه دیر می آمدی..فقط دوستان نزدیک م.خاص بودند که متوجه میشدند..او دارد بیت میکند... و اما الان شازده کوچولو...من اینجایم،همان م.خاص همیشگی و تو آنجایی که من نمیدانم! شازده کوچولو ناراحت نمیشوی که تراوشاتِ قلبیم را بگذارم اینجا بدون هیچ رمزی تا بقیه هم بخوانند؟!متاسفم شازده جانم...روح و حسِ من که هیچوقت نمیفهمی روزی رُزی برایت پ ر شد و هرگز از این موضوع ناراحت نبود... (شادمهر من نمیدونم باز اینجا سر میزنی یا نه...اما این نوشته بیشتر به خاطرِ تو بود تا شازده کوچولو..من هنوز نگرانتم هاول)
اختصاصی از ژیکو پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو ) با و پر سرعت .
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو )
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 20 اسلاید قابل ویرایش به همراه نکات کلیدی درس
با
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو )
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو ) با و پر سرعت .
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو )
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 20 اسلاید قابل ویرایش به همراه نکات کلیدی درس
با
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو )
ع ابوالفضل کوچولو مربوط به آذرماه سال 1396


تا حالا شده تو پیج اینستای یه نقاش کوچولو که ازتون خواسته به کارش نظر بدین ، کامنت بذارید و از نقاشیش هم در کنار تعریف یه انتقاد کوچولو کنید ؟
بعد شده که کامنتتونو بعدش پاک کنه بدون اینکه بگه چرا ؟
بعد شده که براش بنویسید : چرا پاک کردی ؟ و بعد همونم پاک کنه ؟؟؟

بعد شده عصبانی بشید و براش کامنت بذارید : خیلی نفهمی و دنبال تعریف و تمجیدی فقط !!

بعد شده مامانش کامنتت رو شیش صبح ببینه و جوابتو بده ؟
بعد شده با مادر نقاش کوچولو توی دایرکت به مناظره بشینید و بعد به این توافق برسین که قبل از اینکه نقاش کوچولو از خواب بیدار بشه اون کامنتی که توش گفتی "نفهم " رو پاک کنی تا یه وقت دل نقاش کوچولو نشکنه ؟؟
شده اینجوری بشه ؟ یا نشده ؟
برا من شد ^^ همین امروز . دلم میخواست اسکرین شات تمام کامنتا و چت هارو بذارم ولی خب هرچی قضیه گنگ تر باشه کمتر به خودتون جرئت قضاوت میدین ^^_ البته بلانسبت تو ^_^
تن :)

خانم ها روزانه چیزی حدود 80 تا 100 تار مو از دست می دهند، اما هر ی سطحی دارد که برایش طبیعی به حساب می آید. پس به جای اینکه تارهای مو را بشمارید، به دنبال تغییراتی باشید که برایتان طبیعی نیستند.
ایمان کوچولو در سیزده بدر سال 1397 رفته باغ محمد
فرحناز کوچولو در سیزده بدر سال 1397 با خانواده رفته باغ عمو محمد
اختصاصی از هایدی پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو ) با و پر سرعت .
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو ) پاو وینتی زیبا و جذاب در 20 اسلاید قابل ویرایش به همراه نکات کلیدی درس
با
پاو وینت درس 17 فارسی نهم ( شازده کوچولو )
تیپ های مختلف یک دختر کوچولویکی از مشکلات متداول والدین چگونه خواباندن ک ن و به خصوص نوزادان است. نوزادها اغلب ناگهانی از خواب بیدار شده و شروع به گریه می کنند. ولی مادری توانسته این سختی را به شیوه مبتکرانه ای پشت سر بگذارد.به گزارش نیک صالحی خانم لارا ایزومیکاوا که عکاسی اهل است، به شیوه خلاقانه ای دختر کوچولوی چهار ماهه اش به نام جوی ماری را در حین خواب به شکل سلبریتی های مختلف، موزیسین ها و شخصیت های تلویزیونی، لباس پوشانده است که نتیجه آن را در تصاویر زیر می توانید مشاهده کنید.ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  ع های بامزه از یک دختر کوچولو  ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش ع های ابتکاری مادری از دخترش  ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش تیپ های مختلف نوزاد دختر ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  مدل ژست های دختر کوچولو ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  مدل های مختلف ژست عکاسی از یک نوزاد 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

لیلا اوتادی در برنامه «هفت» حضور داشت و حرف های جنجالی بی سابقه ای زد.
با گذشت کمتر از یک هفته از مرگ رقیه کوچولو روی تخت بیمارستان، ناپدری اش که تا کنون منکر جنایت بود، روز گذشته به ضرب و شتم مرگبار او اعتراف کرد.
دپرس از معرفی جوانان موفق د استقبال می کند 1- آقای مرتضی علینقی زاده دانشجوی ترم 7 ی کشاورزی - ترویج زابل - دوره روزانه ۲- آقای سید وحید سعیدی دانشجوی ی صنایع دانشکده فنی شهید باهنر کرمان ترم 7 -دوره روزانه 3- آقای سید وحید سعیدی فارغ حصیل ی معدن دانشکده فنی شهید باهنر کرمان دوره روزانه - شاغل در شرکت معدنی گل گهر سیرجان 4- آقای علی ایرانمنش فرزند حاج حمید، دانشجوی علوم صادق ع دوره روزانه ۵- آقای عباس عسکر زاده دانشجوی ممتاز ی برق فردوسی مشهد دوره روزانه ۶- آقای صادق وجه الدینی دانشجوی نمونه کارشناسی ارشد فلسفه تهران -روزانه ۷-خانم فرشته وجه الدینی کارشناس ارشد شیمی تجزیه - روزانه- فردوسی مشهد شرکت کننده در مصاحبه ی (ان شاالله در آستانه قبولی) ۸- خانم فاطمه وجه الدینی فرزند جواد نشجوی کارشناسی مشاوره فرهنگیان کرمان ....... .... در بخش نظرات شما نیز مشخصات دیگران را وارد کنید
مریم نشیبا می گوید: تازه ترین فعالیت من، گویندگی برنامه «شب بخیر کوچولو» و «گلبانگ» است.
میای دو جا یه حرف مهم خارج از بحث های داغ شده روزمره بزنی، ی هیچ توجه ای نمی کنه و بدتر از اون متهمت می کنن به عدم انسان بودن! کاش می شد شازده کوچولو وار راه خودت را می رفتی و دنیا را از زاویه دیگری می دیدی، ولی چاره ای نیست، بعضی وقت ها به ناچار باید همرنگ جماعت بشی و مار فیل بلعیده ات را کلاه بنامی!
فال روزانه 7 آبان 1396,فال امروز شما پنجشنبه 7 آبان 96،فال روزانه بر اساس تاریخ تولد,فال روزانه 5 آبان 96 فال روز تولد امروز 7 آبان ماه 1396,فال روزانه | فال امروز | فال روز تولد - نمناک,فال روزانه دوشنبه 7 آبان 1396 | فال روزانه یکشنبه,فال روزانه یکشنبه 7 آبان 1396,فال روز تولد امروز 7 آبان ماه 1396 فال روزانه روز تولد نم تان,فال روزانه یک شنبه 7 آبان 1396 - میهن فال,انواع فال و طالع بینی روزانه - آلامتو 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
لیلا اوتادی با حضور در برنامه «هفت» ضمن اشاره به مافیای سینمای ایران که به دست یک دختر کوچولو افتاده است، اکثر خبرنگاران را نادان و بی تربیت خطاب کرد.
تیپ های مختلف یک دختر کوچولویکی از مشکلات متداول والدین چگونه خواباندن ک ن و به خصوص نوزادان است. نوزادها اغلب ناگهانی از خواب بیدار شده و شروع به گریه می کنند. ولی مادری توانسته این سختی را به شیوه مبتکرانه ای پشت سر بگذارد.به گزارش نیک صالحی خانم لارا ایزومیکاوا که عکاسی اهل است، به شیوه خلاقانه ای دختر کوچولوی چهار ماهه اش به نام جوی ماری را در حین خواب به شکل سلبریتی های مختلف، موزیسین ها و شخصیت های تلویزیونی، لباس پوشانده است که نتیجه آن را در تصاویر زیر می توانید مشاهده کنید.ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  ع های بامزه از یک دختر کوچولو  ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش ع های ابتکاری مادری از دخترش  ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش تیپ های مختلف نوزاد دختر ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  مدل ژست های دختر کوچولو ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  مدل های مختلف ژست عکاسی از یک نوزاد ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  ع های ابتکاری و خلاقانه از نوزادان  ع های خلاقانه مادری از دختر کوچولوی بانمکش  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نمایش «جادوگر کوچولو» به نویسندگی هادی حسنعلی و کارگردانی فریبا دلیری از 10 فروردین ماه همزمان با ایام نوروز در پردیس تئاتر تهران به روی صحنه خواهد رفت.
پویانمایی دو بعدی پارسا کوچولو تولید سیمای مرکز کرمان، با هدف انتقال پیام های آموزشی به ک ن و دسالان در ایام نوروز 96 پخش می شود.
– آموزش مقدمات کامپیوتر و سخت افزار برای کوچولوها
– آموزش ویندوز برای کوچولو ها
– آموزش اینترنت برای کوچولو ها
– آموزش تایپ برای کوچولوها
– آموزش مقدمات آفیس برای کوچولو ها
– آموزش مقدمات فتوشاپ برای کوچولو ها
– آموزش نرم افزارهای کاربردی برای کوچولوها
– آموزش و معرفی چند نرم افزار ک نه دیگر … منتشر شده در ۱ dvd اورجینال
* بهترین کیفیت آموزشی به زبان به فارسی * ادامه مطلب
سلام به دوستان عزیز طاعات و عباداتتون قبول باشه تابستان خوبی پیش رو داشته باشید. 20 داد صبا کوچولو دختر خانم تیکدری بدنیا اومده از طرف تمامی دوستان 82ای بهشون تبریک میگم و براشون آرزوی سلامتی دارم. ان شا الله که قدمش پر خیر و برکت باشه. یه تبریکم باید به رضا فرهادی عزیز بگیم که دختر دومش هم بدنیا اومده و حالا بابای دوتا گل دختره. منتظر نظراتتون هستیم که بدونیم هنوز خیلی ها به وبلاگ سر میزنند
داستان از خلبانی شروع می شود که هواپیمایش در صحرا های آفریقا اب شده و دارد سعی می کند که آن را تعمیر کند . خلبان تعریف می کند که وقتی بچه بوده ، چند نقاشی کشیده و چون بزرگ تر ها نقاشی هایش را درک نکرده بودند و مدام به او می گفتند به جای نقاشی ریاضی و فیزیک بخواند و به این شکل ذوق نقاشی در او کور شده بود . در آن جا ناگهان شازده کوچو ظاهر می شود ، و خلبان و شازده کوچولو همراه هم می شوند . شازده کوچولو معنی نقاشی های خلبان را می فهمد و این مسئله رابطه آن ها را با هم نزدیک تر می کند .
برگزاری ششمین نشست کتابخوان باحضور سرکار خانم صنایع و تعدادی از دانش آموزان پایه هفتم مدرسه فاطمیه برگزار شد. در این نشست کتاب 500 نکته برای مطالعه معرفی شد.(این کتاب در کتابخوان ماه مهر معرفی شده بود). هم چنین خانم صنایع یکی از اعضای فعال و برتر در زمینه کتاب و کتابخوانی هستند ، که سالها با کتابخانه همکاری نزدیک دارند، خانم صنایع در این نشست پنج کتاب نوجوان را به دانش آموزان معرفی د.کتابهای عشق ، شازده کوچولو ، شاهزاده و گدا ، جام جهانی در جوادیه و گردان قاطرچی ها در این نشست معرفی شدند.