روابط ایران و افغانستان با سرعت بیشتری توسعه پیدا خواهد کرد

معاون وزارت خارجه ایران به رئیس جمهور کرزی: ایران از تلاش های شما در ۱۳ سال گذشته در بهبود و گسترش روابط میان دو کشور قدردانی میکند

۱۱ سرطان ۱۳۹۳
به گزارش افغانستان سرفراز به نقل ار دفتر ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس افغانستان شب گذشته با ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیهء وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، روی مسائل مختلف بشمول انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان و وضعیت منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
معاون وزارت خارجه ایران برگزاری هر دو دور انتخابات در افغانستان را با شکوه خواند و تاکید کرد که هر یک از دو ک دا، ریاست جمهوری افغانستان را به عهده خواهد گرفت، این موضوع داخلی افغانستان است و ایران به دوستی اش با افغانستان همچنان ادامه خواهد داد.
وی گفت برای ایران به عنوان همسایه افغانستان هیچ چیزی مهمتر از تداوم ثبات در این کشور نیست.
معاون وزارت خارجه ایران همچنین به نمایندگی از کشورش از تلاش های رئیس جمهور کرزی در ۱۳ سال اخیر در بهبود و گسترش روابط میان دو کشور تشکر کرد.
رئیس جمهور کرزی از همکاری های ایران در طول این سالها به افغانستان تشکر کرد و ایران را دوست و همسایه خوب افغانستان خوانده، تاکید کرد که یکی از دست آورد های افغانستان در طول یک دهه گذشته گسترش مزید روابط افغانستان با همسایه ها از جمله ایران بوده است.
حامد کرزی گفت که اطمینان دارم که رئیس جمهور آینده نیز خواهان تحکیم هرچه بیشتر روابط میان دو کشور همسایه خواهد بود.
پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: ایران و روسیه به یک چالش جدی برای قدرت نفوذ در افغانستان تبدیل شده اند. تعدادی از مقامات یی و افغان این مطلب را تایید کرده و معتقدند نامشخص بودن آینده واشنگتن در افغانستان و یا چگونگی توسعه روابط با موجب شده است یی ها نقش کمرنگ تری در مقایسه با ایران و روسیه در افغانستان ایفا کند.  


دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد. به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد. پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم.   ادامه مطلب:   http://javaninews.ir
پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: ایران و روسیه به یک چالش جدی برای قدرت نفوذ در افغانستان تبدیل شده اند. تعدادی از مقامات یی و افغان این مطلب را تایید کرده و معتقدند نامشخص بودن آینده واشنگتن در افغانستان و یا چگونگی توسعه روابط با موجب شده است یی ها نقش کمرنگ تری در مقایسه با ایران و روسیه در افغانستان ایفا کند.  
دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد. به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد. پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم.   ادامه مطلب:   http://javaninews.ir   
دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد. به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد. پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم.   ادامه مطلب:   http://javaninews.ir   

دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد. به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد. پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم.   ادامه مطلب:   http://javaninews.ir
دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد.به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد.پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با بیان اینکه در ارتباط با افغانستان نیازمند عزم جدی و جهانی هستیم به روابط مثبت ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت: ایران همواره در کنار ت و ملت افغانستان حضور دارد.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با بیان اینکه در ارتباط با افغانستان نیازمند عزم جدی و جهانی هستیم به روابط مثبت ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت: ایران همواره در کنار ت و ملت افغانستان حضور دارد.
نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا در بخش اقتصادی که به افغانستان سفر کرده، بر حل مشکلات در روابط بازرگانی افغانستان و پا تان تأکید کرد.

دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد.به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد.پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم. ادامه مطلب: http://javaninews.ir  
  پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: ایران و روسیه به یک چالش جدی برای قدرت نفوذ در افغانستان تبدیل شده اند. تعدادی از مقامات یی و افغان این مطلب را تایید کرده و معتقدند نامشخص بودن آینده واشنگتن در افغانستان و یا چگونگی توسعه روابط با موجب شده است یی ها نقش کمرنگ تری در مقایسه با ایران و روسیه در افغانستان ایفا کند.
  پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: ایران و روسیه به یک چالش جدی برای قدرت نفوذ در افغانستان تبدیل شده اند. تعدادی از مقامات یی و افغان این مطلب را تایید کرده و معتقدند نامشخص بودن آینده واشنگتن در افغانستان و یا چگونگی توسعه روابط با موجب شده است یی ها نقش کمرنگ تری در مقایسه با ایران و روسیه در افغانستان ایفا کند.  
رییس جمهوری، امنیت ، ثبات و وحدت ملی را پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور دانست و تاکید کرد که ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت و ت افغانستان دریغ نخواهدکرد.
گسترش شبکه ریلی به توسعه مرزی ایران و افغانستان کمک می کند، گفتگوی تلفنی اشرف غنی با مشاور امنیت ملی ، حمله مسلحانه به مجلس افغانستان و ... از پربازدیدترین اخبار صفحه افغانستان باشگاه خبرنگاران است.
دفاع افغانستان در صدر یک هیئت عالی رتبه، وارد تهران شد.  دفاع افغانستان وارد تهران شدسپهبد طارق شاه بهرامی دفاع افغانستان به دعوت سرتیپ حاتمی دفاع ایران امروز شنبه 22 اردیبهشت در رأس یک هیئت بلند پایه دفاعی و نظامی وارد تهران شد. براساس این گزارش، وی در مدت اقامت در کشورمان، ضمن ملاقات و مذاکره با همتای ایرانی خود با مقامات و دفاعی ایران پیرامون توسعه روابط دفاعی نظامی و همکاری های منطقه ای و بین المللی دیدار و مذاکره خواهد کرد.
  پایگاه اینترنتی واشنگتن پست در گزارشی نوشت: ایران و روسیه به یک چالش جدی برای قدرت نفوذ در افغانستان تبدیل شده اند. تعدادی از مقامات یی و افغان این مطلب را تایید کرده و معتقدند نامشخص بودن آینده واشنگتن در افغانستان و یا چگونگی توسعه روابط با موجب شده است یی ها نقش کمرنگ تری در مقایسه با ایران و روسیه در افغانستان ایفا کند.   
وزارت امور خارجه افغانستان از افتتاح مرکز علمی و فرهنگی در کابل برای توسعه روابط فرهنگی میان کابل و مسکو خبر داد.
تهدید رئیس جمهور افغانستان به تحریم علیه ایران + ع تهدید رئیس جمهور افغانستان به تحریم علیه ایران + ع تهدید رئیس جمهور افغانستان به تحریم علیه ایران + ع تهدید افغانستان تهدید رئیس جمهور افغانستان علیه ایران مهاجران افغان ا اج شوند روابط تجاری را قطع می کنیم و ایران را تهدید به تحریم کرد که باید منتظر پاسخ مقامات ایران باشیم. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به تصمیم ت های ایران و پا تان نسبت به ا اج مهاجرین افغان از این دو کشور و باز گرداندن آنها به افغانستان به شدت هشدار داده است. به گزارش عصر ایران به نقل از العربیه، رئیس جمهوری افغانستان، با اشاره به ا اج مهاجران از پا تان و ایران، گفت:«اگر پا تان و ایران به ا اج مهاجرین افغان ادامه دهند افغانستان تمام روابط بازرگانى خود را با این دو کشور قطع خواهد کرد». ادامه مطلب
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می خواهیم را ارهایی برای شتاب دادن به همکاری های اقتصادی ایران و چین بی م و انتظار ما این است که با سرعت بیشتری روابط را توسعه بدهیم.
اسدالله زائری گفت: به دوستان متخصصی که قصد بازگشت به افغانستان را دارند می گویم اوضاع آنقدرها هم که تصور می کنید بحرانی نیست.
  پایگاه اینترنتی واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: ایران و روسیه به یک چالش جدی برای قدرت نفوذ در افغانستان تبدیل شده‌اند. تعدادی از مقامات یی و افغان این مطلب را تایید کرده و معتقدند نامشخص بودن آینده واشنگتن در افغانستان و یا چگونگی توسعه روابط با موجب شده است یی‌ها نقش کمرنگ‌تری در مقایسه با ایران و روسیه در افغانستان ایفا کند.     
بانک توسعه آسیایی در گزارشی اعلام کرد: رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی ۲.۵ خواهد بود.
کارشناس مسائل افغانستان گفت: حزب ی ظرفیت ملی است که در افغانستان وجود دارد. بنابراین نسبت به آینده کشور تعهد بیشتری در قیاس با بیگانگان دارند.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که استان نیمروز به چابهار وصل خواهد شد و با این اتصال، تغییر قابل ملاحظه ای در توسعه اقتصادی منطقه به وجود خواهد آمد.
دفاع گفت: امنیت افغانستان را امنیت خودمان می دانیم و در مبارزه با تروریسم هر کمکی بتوانیم با تمام توان انجام خواهیم داد.به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، دور دوم مذاکرات بین وزرای دفاع ایران و افغانستان برگزار شد.پس از این نشست، سرتیپ حاتمی در نشست خبری مشترک با سپهبد طارق شاه بهرامی با گرامیداشت یاد و خاطره ی این کشور و همه ی محور مقاومت اظهار کرد: ایران در جریان کامل وضعیت و تهدیدات امنیتی افغانستان قرار دارد و بابت اقدامات تروریستی در این کشور که دل هر انسانی را به درد می آورد، متاسف هستیم.ادامه مطلب: http://javaninews.ir 
سفیر ایران در کابل می گوید که برای توسعه و ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه های تجارتی میان افغانستان و ایران، یک پل ترانزیتی به طور مشترک بین این 2 کشور بر روی دریای هریرود احداث خواهد شد.
محسن بهرامی ارض اقدس در خبرآنلاین نوشت: عضویت در مجامع بین المللی منجر به توسعه روابط می شود و توسعه روابط هم به توسعه روابط اقتصادی از راه جذب سرمایه و تکنولوژی منتهی می شود.
بانک توسعه آسیایی در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی(۲۰۱۷)؛ ۲.۵ درصد خواهد بود.