دو کلمه

پرمعنی ترین کلمه((ما)) است…آن را به کار بر. عمیق ترین کلمه((عشق)) است…به آن ارج بده. بی رحم ترین کلمه(( تنفر)) است…با آن بازی نکن. خودخواهانه ترین کلمه((من)) است…از آن حذر کن. نا پایدارترین کلمه((خشم)) است.آن را فرو بر. بازدارنده ترین کلمه((ترس)) است…با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه ((کار)) است…به آن بپرداز. پوچ ترین کلمه((طمع)) است…آن را بکش. سازنده ترین کلمه((صبر)) است…برای داشتنش دعا…
پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند. عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه. بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش. سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن. خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن. ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر. بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز. پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش. سازنده ترین کلمه "صبر"است... برای داشتنش دعا کن. روشن ترین کلمه "امید" است... به آن امیدوار باش. ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... آن را نخور. تواناترین کلمه "دانش"است... آن را فراگیر. محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش. سمی ترین کلمه "غرور"است... بشکنش. سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش. شایع ترین کلمه "شهرت"است... دنبالش نرو. لطیف ترین کلمه "لبخند"است...آن را حفظ کن. حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است... از آن فاصله بگیر. ضروری ترین کلمه "تفاهم"است... آن را ایجاد کن. سالم ترین کلمه "سلامتی"است... به آن اهمیت بده. اصلی ترین کلمه "اطمینان"است... به آن اعتماد کن. بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی"است... مراقب آن باش. دوستانه ترین کلمه "رفاقت"است... از آن سوءاستفاده نکن. زیباترین کلمه "راستی"است... با ان روراست باش. زشت ترین کلمه "دورویی"است... یک رنگ باش. ویرانگرترین کلمه "تمس "است... دوست داری با تو چنین کنند؟ موقرترین کلمه "احترام"است... برایش ارزش قایل شو. آرام ترین کلمه "آرامش"است... به آن برس. عاقلانه ترین کلمه "احتیاط"است... حواست را جمع کن. دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت"است... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود. سخت ترین کلمه "غیرممکن"است... وجود ندارد. م ب ترین کلمه "شتابزدگی"است...مواظب پلهای پشت سرت باش. تاریک ترین کلمه "نادانی"است...آن را با نور علم روشن کن. کشنده ترین کلمه "اضطراب"است...آن را نادیده بگیر. صبورترین کلمه "انتظار"است... منتظرش باش. بی ارزش ترین کلمه "انتقام"است... بگذاروبگذر. ارزشمندترین کلمه "بخشش"است... سعی خود را . قشنگ ترین کلمه "خوشروئی"آست... راز زیبائی در آن نهفته است. تمیزترین کلمه "پاکیزگی"است... اصلا سخت نیست. رساترین کلمه "وفاداری"است... سر عهدت بمان. تنهاترین کلمه "گوشه گیری"است...بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده. محرک ترین کلمه "هدفمندی"است... زندگی بدون هدف روی آب است. و هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... پس پیش به سوی آن.
آفتاب سوزان یک کلمه بود گیاه تشنه یک کلمه بود آسمان یک کلمه بود بدون ابرهایش چشم در چشم بیابان ایستاده بودم و آفتاب پرست کلمه ای بود که از سنگی به سنگی می رفت و رنگ عوض می کرد. (محمد بهبودی نیا)
من کلمه ای را جاگذاشته ام؛کلمه ای، که یادآور محبّت بی پایانم به شماست. کلمه ای، که سال هاست در کنار بال های زخمی ام، خاک می خورد. می خواهم برگردم؛ برگردم و کلمه ای برایتان بیاورم. بگذارید به پای حواس پرتی ام. بگذارید به پای بیش از اندازه دوست داشتنی بودنتان. آ می دانید، من خودم را آماده نکرده بودم برای این روز. راستش را بخواهید، من هم مثل خیلی های دیگر، تنها ادا درمی آوردم. حالا، چشم هایم طاقت ندارند که به نگاه نافذتان بنگرند. حالا، طاقت ندارم که به چهره ی دلربایتان نگاهی بیندازم. گفتم که، کلمه ای را جاگذاشته ام. رخصتی بدهید اگر مرا، از پیش وجود نازنینتان خواهم رفت، و با کلمه ای بازخواهم گشت. با کلمه ای در قلبم، که مطمئن هستم، مرا با آن خواهید پذیرفت... #و_تو_بارها_گفته ای_که_کلمه_یعنی_جراحت
" نام دیگر مردیست
که در حیاط کوچک زندان قدم می زند"

***************** کلمه ***
گفته بودی پرستار می تواند
کلمه ای باشد
وبیمار کلمه ای دیگر...

روی تخت دراز کشیده ای
و کلمه ای بر بالین کلمه ای دیگر ایستاده است
از پنجره به بیرون خیره شدی
من کلمه بودم
تو کلمه بودی
درختها
ماشین ها
زنجیر
اسارت
زندان
پلیس
تمام چیزهایی که وجود داشت کلمه بود
و تمام چیزهائی که وجود نداشت کلمه ای دیگر.
با کلمه ای بر لب متولد شدی
باکلمات،بزرگ شدی ،به مدرسه رفتی
با کلمات زندگی کردی
و این تمام سهم تو از خوشبختی بود.
حالا در خیابان قدم میزنی
با هزار کلمه شلوغ در سرت ،
سیگاری روشن می کنی
یقه کاپشنت را بالا می زنی
دستهای خالی ات
سرما را در آغوش کشیده اند
این روزها سردرد را با خودت
به هر سمتی از شهر می بری .
سر درد همه جا هست
در صدا و بوق ماشینها
در همهمه ی عابران
در نگاه زنی
که با تمام زیبائی اش از روبرو می آید
از شاخه تا بن درخت
روی ارتفاع ساختمانها.
سر درد همه جا هست
و تنها یک دانه ی برف روی شقیقه ی داغت
می تواند قسمتی از آرامش را به تو برگرداند
در خیابان قدم می زنی
با هزار کلمه ی شلوغ در سرت
در خیابان قدم می زنی
باهزار کلمه ی شلوغ در سرت
در خیابان قدم می زنی
با هزار.........

اگر پول همه چیز را می آلاید، چرا نتواند نوشتن را نیز بیالاید؟ داستان شاعر یونانی، سیمونیدس، نخستین نویسنده ای که برای هر کلمه پول طلبید، نشان می دهد که چگونه کلمه و پول از آنچه به نظر می رسد نزدیک ترند.
یکی از راه های بسیار مناسب برای تقویت دیکته این است که کلمه ی دشوار را به کلمات ساده تر تقسیم کنیم. مثلا اگر شما کلمه ی fromage به معنی پنیر را می خواهید یاد بگیرید، کافی است که آن را به دو بخش تقسیم کنید: from و age هر دوی این کلمات انگلیسی هستند و دیکته ی آنها را بلد هستید. from یعنی «از» ، age یعنی سن. مجموعا می شود «از سن». با حفظ این کلمه دیکته ی کلمه ی fromage را نیز می آموزید. مثال دیگر کلمه ی maintenant است که به نظر بسیاری از زبان آموزان، دیکته ی دشواری دارد. در حالی که کافیست که آن را به سه کلمه ی انگلیسی تقسیم کنید: main یعنی اصلی ten یعنی ده ant یعنی مورچه پس دیکته ی کلمه ی maintenant را می شود از عبارت «ده تا مورچه ی اصلی» به راحتی به خاطر سپرد. با این روش می توانید مشکل خود را در دیکته تا حد قابل توجهی برطرف کنید.
هر عضو کلاس حرفی را انتخاب می کند، روی کاغذ می نویسد و بر می چسباند. بچه ها به دو گروه تقسیم می شوند و با حرکت خود کنار هم قرار می گیرند و کلمه می سازند. مربی کلمه ها را روی تخته یا روی یک کاغذ بزرگ می نویسد. سپس از بچه ها خواسته می شود بر جای خود بنشینند و با استفاده از حروف دیگر که نزد دوستان آنهاست کلمه های جدید دیگری بسازند. این کلمه ها روی تخته یا کاغذ نوشته می شوند. ادامه مطلب
تعداد کلمه «ساعت» :
در قرآن واژه ساعه یا همان ساعت 24 مرتبه آمده است. این تعداد برابر با تعداد ساعات در یک شبانه روز می باشد. تعداد کلمه «یوم» به معنای روز:
کلمه یوم به معنای روز (به صورت مفرد) 365 بار و به تعداد روزهای سال شمسی در قرآن بکار رفته است. همچنین این کلمه به صورت جمع و اشاره به دو روز به تعداد روزهای ماه در قرآن قابل شمارش است. تعداد کلمه «شهر» به معنای ماه :
کلمه شهر در زبان عربی به معنای ماه است. در قرآن این واژه 12 مرتبه به تعداد ماههای سال آمده است.
بازی به این صورته: من تمام حروف الفبارو بصورت جداگانه مینویسم. شما هر کلمه ای رو که میخواین بهم بگین،حروفشو کپی میکنین.من میرم تو مالکیت معنوی میخونمش^_^ مثلا ب چ ه. :)) کاریتونم نباشه چطوری میخونم و از کجا میفهمم کی ماله چیه:| ا-آ-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع_غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی. بعدا هم کلمه هارو میزارم^_^ پ.ن:«هر ی هم که کپی کرد کلمه شو بهم خصوصی اطلاع بده» امضا:«بهار بچه»
حالش بدتر ازیناس که با کلمه در بشه بهترش کرد..ولی کلمه در می کنه..

+کاش خدا به دستیارش بگه: نقشش دیگه تاثیرگذار نیست.. ردش کنین.

توضیح:شاید باید جای پی نوشت و کلمه های بی خودِ بالاش برع باشه. ولی نیست. اصلا چی سر جاش هست؟ 
این آقای فلسفه که می آید شبکه ی چهار و هی حرف می زند و حرف می زند و باز هم حرف می زند و گاهی خودش هم گیج می شود و از مجری می پرسد که چی بود؟چی شد؟ ب باز هم داشت حرف می زد! کلمه ی جالبی گفت میان حرف هایش: سبُکدوش! بحث این بود که معنا از قبل در ذهن هست و انسان از آن استفاده می کند. مثالش این بود که کلمه سازهای فرهنگستان از قبل یک معنا و یا کلمه ای را می دانند و درنظر دارند و بعد می توانند برای آن کلمه یا معنا کلمه ای جدید بسازند. حالا اینها به کنار. توی همان مثال، آقای یک مثال دیگر هم زد. گفت مثلاً افغان ها برای ی که بازنشسته می شود از کلمه ی «سبُکدوش» استفاده می کنند که خیلی بهتر است و معنا را بهتر می رساند و الحق کلمه ی آنها از کلمه ای که ما برای آن معنا استفاده می کنیم عالی تر است و بهتر معنا را می رساند و چه و چه. چون وقتی ی دوره ی کاری اش تمام می شود در واقع از بار یک مسئولیت آزاد شده و فلان. کاری به بحث های فلسفی ِ ندارم. جایش اینجا نیست اصلاً. فقط، شما این استدلال را در موردِ اینکه سبکدوش کلمه ی بهتری است قبول دارید؟ ی که دوره ی کاری اش تمام می شود، «باز می نشیند»، این درست تر است که! فلسفه سخت است و کلمه ساختن برای مفاهیمی که در سر و در دل داریم هم همین طور. همین می شود که گاهی می بینیم هیچ کلمه ای حالِ ما را نمی رساند و آن وقت است که انگار همه چیز لال شده است...
و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود: کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل "دوستت دارم" تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم" تو را تلخ کند مثل "خسته ام" تو را سبز کند مثل "خوشحالم" تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم" تو را سست کند مثل. "نمی توانم" تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم" تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم" کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل: از همین لحظه شروع میکنم،،حالا که بعد از ماه مبارک انرژی مثبت گرفتیم، ازهمین نقطه تغییر میکنم، ازهمین دم یک طرح نو میزنم، می توانم.. می خواهم..

منبع انواع ع نوشته برای فضای مجازی : http://aksestan.blog.ir
ای ی که پای کامپیوترت نسشتی و فکر میکنی که خیلی زرنگی…
اما جمله ای که خوندی کلمه ی نشستی اش غلط بود…
ههههههه
دیدی رزنگ نبودی؟
ای بابا باز هم که اشتباه خوندی کلمه ی بالا زرنگه نه رزنگ…
ای دل غافل…فارسی بلد نستی بخونی؟!
آخه نخبه، کلمه ی بالا نیستیه نه نستی…
دلنبدم، فارسی بلد نیستی…چرا می خونی؟!!
اه اه اه… بابا اون کلمه ی بالا دلبندمه نه دلنبدم…
تو دبیرستان فارسی رو چند می شدی؟!
بابا کلمه بالا فارسیش غلطه…
چیه؟!…رفتی ببینی غلطه یا نه؟!!
اما این کتاب نیز با برخی از اشکالات تایپی روبه رو است که لازم است همکاران آنها را ویرایش نمایند . این اشکالات به شرح زیر می باشد . اشکالات تایپی در کتاب عربی هفتم چاپ 93 این اشکالات لازم است که توسط دانش آموزان و دبیران اصلاح گردد . 1- صفحه 4 تمرین اول , ویرگول بعد از هذه برداشته شود . 2- صفحه 19سطر دوم به جای کلمه صورة ، کلمه اولئک نوشته شود و کلمه صورة حذف گردد . 3- صفحه 42در واژه نامه و نیز در انتهای کتاب کلمه (ألف = هزار ) اضافه شود . 4- صفحه 48 درواژه نامه ستون دوم ؛ کلمه پنجم ؛ علامت حرف ت در سألته ن می باشد . هم چنین کلمه فلاّح به عنوان کلمه جدید در واژه نامه اضافه گردد و از صفحه 66برداشته شود . 5- صفحه 70 پایین صفحه سطر دوم از پایین به بالا (سمعنا = شنیدیم ) و _ وصلتم = رسیدید )
چند روز پیش، پروژه ای را به ... تحویل دادم که البته پروژه واقعا سنگینی بود و کیفیت، بسیار مورد تاکید بود. حدودا هشت هزار کلمه! من معمولا در هر ساعت 1000 کلمه فارسی به انگلیسی و ماکزیمم 1500 کلمه را بدون ترادوس ترجمه می کنم. بنابراین، پیش بینی من برای ترجمه یک مقاله هشت هزار کلمه ای هشت ساعت بود. اما... ادامه مطلب
این جمله با یک کلمه یک حرفی اغاز میشود کلمه دوم دو حرفیست کلمه سوم سه حرفی و......بیستمین کلمه بیست حرفی!! i do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless,extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability,transcendentalizes intercommunications incomprehensibleness حالا معنیش: نمیدانم این های خانوادگی این دست خط های گیج کننده را از کجا ب میکنند.با این حال سواد پزشکی انها غیرقابل کشف بودن این دست خط ها را جبران کرده و بر غیرقابل کشف بودن انها(دست خط)برتری میجوید. نویسندش یا خیلی بیکار بوده یا خیلی متفکر!!!!
کتاب هشتم اما عمده اشکالات : 1-درصفحه 23 کتاب حرکت فعل أکلت از فتحه به ره می بایست تغییر کند . 2- درصفحه 18واژه نامه حرکت م در کلمه از فتحه به ضمه تغییر نماید . 3- درصفحه 73ج شماره 10، خانه اول حذف شود . 4- درصفحه 18 خط سوم بعد از کلمه البسیطة ( قراءة النصوص البسیطة ) نقطه گذاشته شود . 5- صفحات 66 و 67 کتاب می بایست جابه جا شود . یعنی ابتدا صفحه 67تدریس شود بعد صفحه 66 اشکالات تایپی در کتاب عربی هفتم چاپ 93 این اشکالات لازم است که توسط دانش آموزان و دبیران اصلاح گردد . 1- صفحه 4 تمرین اول , ویرگول بعد از هذه برداشته شود . 2- صفحه 19سطر دوم به جای کلمه صورة ، کلمه اولئک نوشته شود و کلمه صورة حذف گردد . 3- صفحه 42در واژه نامه و نیز در انتهای کتاب کلمه (ألف = هزار ) اضافه شود . 4- صفحه 48 درواژه نامه ستون دوم ؛ کلمه پنجم ؛ علامت حرف ت در سألته ن می باشد . هم چنین کلمه فلاّح به عنوان کلمه جدید در واژه نامه اضافه گردد و از صفحه 66برداشته شود . 5- صفحه 70 پایین صفحه سطر دوم از پایین به بالا (سمعنا = شنیدیم ) و _ وصلتم = رسیدید )
تا حالا زیاد دیده ایم که تحت مطالبشان ذکر میکنند مسئولیت مطالب برعهده مدیر یا سردفتر یا ... فلان جا نمی باشد بنظر شما این چند کلمه رفع کننده مسئولیت است و ایا نمیتوان از باب مسئولیت مدنی مطالبه خسارات کرد؟و ایا معاونت پیشگیری از جرم نباید در این موارد دخ کند و تارنما مورد این ویژگی مسدود کند؟چرا نه بلکه شخص منتشر کننده مسئول مطالب منتشره خود است عده ای با رونق بیکاری و افزایش جستجوی کلمه کار و با قرار دادن اسامی و شماره تلفن افراد جویای کار سعی در تبلیغ خود میکنند و از این راه به سود و شهرت رسیدند شما به عنوان قاضی یا یا حقوقدان اگر ی برای احقاق حق کشته شده خود از این طریق مواجه شدید نباید با ذکر چند کلمه رفع مسئولیت کنید عوامل رافع مسئولیت حصری و در قانون مجازات ی ذکر شده اند رفع کننده مسئولیت با ذکر چند کلمه نداریم و این سبب بی نظمی و هرج و مرج است
عیدهای من همیشه فروردینی نبوده اند. عید برای من رسیدن به کاغذهای رو مه بود،کاغذهای کاهی و قطور با کلمه هایی که به اندازه نوجوانی من ساده و پاک و نجیب بودند. صبح های نوجوانی من همیشه با همین کلمه هاشروع می شد و می رسید به ظهری که مسیر مدرسه تا خانه را یک ریز می دویدم تا با تکه های شده یک رو مه جشن بگیرم . من این صبح ها و روزها را دوست داشتم چون کلمه داشتند. چون کلمه هایش می توانستند با من حرف بزنند . چون لذتشان را می ریختند توی زندگی ساده و فقیرانه مان و نمی گذاشتند حس کنم پول توجیبی های چند ماهه ام به ید یک رو مه هم قد نمی دهد و ما این قدر ندار هستیم که باید خوشی های شاعرانه را از زندگی ام بگیرم . من همیشه به آدم هایی که کلمه های رو مه را داشتند و کنارشان زندگی می د و خوشی هایش را با دل و چشم های من قسمت می د حسودی ام می شد. من این آدم ها و نوع زندگی شان را دوست داشتم و می خواستم رو مه نگار باشم. حالا سال هاست که رو مه نگارم. حالا طعم همه صبح ها و عیدهای مرا کلمه ها شیرین می کند . من هنوز هم کلمه ها را دوست دارم و آدم هایی که با این کلمه ها روزگار می گذارنند و روزگارشان را یک جور دیگر می گذرانند . من حالا هم همه عیدانه هایم را با کلمه ها جشن می گیرم ، از شوق کف می زنم ،بغض می کنم اشک می ریزم حتی با ریتم تند واژه هایش می م و به اندازه همه این خوشی ها از زمان و نامردی هایش کلمه هایم را دلگیر می کنم. کلمه هایی که می دانم هیچ کدام سر ناسازگاری با من ندارند و نداشته اند. نیامده اند با من بجنگند نیامده اند دلگیرم کنند و بنشینند گریه های ک نه ام را تماشا کنند . اما گاهی آرزومی کنم نمی گذاشتم کلمه ها جوانی ام را به تاراج ببرد.من حق زندگی را به جرم عاشقی کلمه ها در خود کشته ام. من اما به همین دنیا خوشبختم و خوشم که شما را دارم و کلمه ها را ...
دارم 2000 کلمه انگلیسی رو یاد می گیرم البته 625 کلمه رو قبلا یاد گرفتم که البته مرور اون رو توی برنامه ی انکی زیاد پیگیرش نشدم چون رفتم سراغ گرامر الان هم تا آ حرف g کلمه ها رو یاد گرفتم یک جمله برای هر کلمه پیدا می کنم - یک ع و تلفظ و فونتیک و معنای اون به انگلیسی با کلمات ساده و همه رو وارد برنامه انکی می کنم انکی مثل جعبه لایتنر می مونه با این تفاوت که انکی هوشمند تره و هم تحت ویندوز و هم برای گوشی بعضی موقع ها کلمات ساده هستند و با ع کارمون راه می افته ولی اگر کلمه با ع نشه اون رو توضیح داد مثل موفقیت باید با جمله و تعریف اون با کلمات ساده همون 625 کلمه که قبلا با ع یاد گرفتم لازمه
البته زمانی که 2000 کلمه رو وارد مرور اون ها مهمتره

یادگیری زبان انگلیسی
تا حالا به این فکر کردید که طولانی ترین کلمه انگلیسی چیه؟ و یا حتی می تونید حدس بزنید چند حرف داره؟ در میان کلمات کلیه فرهنگ لغات انگلیسی کلمه "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" که نام یک بیماری شش است با 45 حرف طولانی ترین کلمه است. در میان کلمات غیرفنی کلمه "flocci­nauci­nihili­pili­fication" با 29 حرف بیشترین طول را دارد و به معنای "هیچی" است!
بقیه در ادامۀ مطلب ...
ادامه مطلب
یادم هست اول دبستان که بودم اولین کلمه ای را که با حروف الفبا شروع به نوشتن آب بود و از آن روز به اهمیت آب پی بردم و دانستم که در آینده این ، بسیار کلمه ی معروفی خواهد بود و بر سر زبانها در تمام دنیا خواهد افتاد. و همین اتفاق هم افتاد و امروز شاهد این موضوع در شهرم، استانم، کشورم، کره خاکی که در آن زندگی می کنم هستم. همان انی که آن روز این کلمه را به عنوان اولین کلمه زندگی به من آموختند باورشان می شود که امروز این کلمه توسعه یابد و به (بحران آب) افزایش یابد. چرا به جای اینکه معلم ها به ما می گفتند باباآب داد به ما نگفتند آب محدود است....از آن زمان با خودم فکر می چقدر این آب زیاد و حروف است که معلم آن را به ما می آموزد و از آن روز به بعد در مصرف ءن بی گناه کوتاهی ن
فلان کلمه فصیح نیست! چه ی فصاحت یک کلمه را مشخص می کند؟ درک این مطلب برای عموم بلاغتیون دشخوار است که نظام و کُلِ یک مجموعه را در نظر بگیرند، از این رو، دچار ایراداتی از این نوع اند. اگر فلان کلمه در گویشی خاص در متن معیار از فصاحت کلام می کاهد، دلیل بر عدم فصاحت کلمه نیست! درک هارمونی و تناسب، نیاز به ادراک ِ سیستم هاست. براطلاق، جنون این قبیله، ظرافتِ آرمونیکال را طلب است. ✹ و صدالبته که این دقیقه، منحصر به بلاغتِ ما نیست، چه ما مردمی هستیم که از ادراک کل در تغافل یم. |*||عُنوان،|| مِصرَعی اَز غَزَلِ ف الدین ِ عراقی اَست.|
جمله های ناب و پر معنا در زندگی سازنده ترین کلمهگذشت است آن را تمرین کن پرمعنی ترین کلمه ما است آن را به کار بر عمیق ترین کلمه عشق است به آن ارج بده بی رحم ترین کلمه تنفر است با آن بازی نکن خودخواهانه ترین کلمه من است از آن حذر کن
ناپایدارترین کلمه خشم است آن را فرو بر بازدارنده ترین کلمه ترس است با آن مقابله کن با نشاط ترین کلمه کار است به آن بپرداز پوچ ترین کلمه طمع است آن را بکش سازنده ترین کلمه صبر است برای داشتنش دعا کن روشن ترین کلمه امید است به آن امیدوار باش ضعیف ترین کلمه حسرت است حسرت کش نباش تواناترین کلمه دانش است آن را فرا گیر محکم ترین کلمه پشتکار است آن را داشته باش سمی ترین کلمه شانس است به امید آن نباش لطیف ترین کلمهلبخند است آن را حفظ کن ضروری ترین کلمه تفاهم است آن را ایجاد کن سالم ترین کلمه سلامتی است به آن اهمیت بده اصلی ترین کلمه اعتماد است
به آن اعتماد کن دوستانه ترین کلمه رفاقت است از آن سو استفاده نکن زیباترین کلمه راستی است با آن روراست باش زشت ترین کلمه تمس است دوست داری با تو چنین شود؟! موقر ترین کلمه احترام است برایش ارزش قائل شو آرامترین کلمه آرامش است آرامش را دریاب عاقلانه ترین کلمه احتیاط است حواست را جمع کن دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت است اجازه نده مانع پیشرفتت شود سخت ترین کلمه غیر ممکن است غیر ممکن وجود ندارد م ب ترین کلمه شتابزدگی است مواظب پل های پشت سرت باش تاریک ترین کلمه نادانی است آن را با نور علم روشن کن کشنده ترین کلمه اضطراب است آن را نادیده بگیر صبور ترین کلمه انتظار است منتظرش بمان با ارزش ترین کلمه بخشش است برای بخشش هیچوقت دیر نیست
قشنگ ترین کلمه خوشرویی است راز زیبایی در آن نهفته است رسا ترین کلمه وفاداری است بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است محرک ترین کلمه هدفمندی است زندگی بدون آن پوچ است و هدفمند ترین کلمه موفقیت است پس پیش به سوی موفقیت
ز له ای به بزرگی 3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین شهر کلمه در بخش بوشکان شهرستان دشتستان را لرزاند.
جمله به جمل لمه به کلمهحرف به حرف مقالات الهی قمشه  ای را سر می کشم انگور می شومکه مست کنمکه عقل کنمکه هش کنم
به این آزمایش توجه کنید: گروهی از دانشجویان هجده تا بیست و ی ال را در یک سالن جمع می کنند و به آنها مجموعه هائی از پنج کلمه می دهند تا با چهار کلمه از هر مجموعه جمله ای بسازند. در این مجموعه ها کلمه هائی وجود دارد که دل به سن و سالخوردگی می کند. مانند عصا، دندان ، از کار افتادگی، موی سفید و از این دست. ادامه مطلب
نمیدانست که تو احمق نبودی و فقط به او اعتماد داشتی و نمیدانست هر شب که به خانه میرفتی صدای پای غریبه ای که به سمت پشت بام میدوید را میشنیدی و نمیداند هنوز هم در دلت میگویی: اذیتش باآنکه دوستم داشت تنهایم گذاشت..... رفتم رفتی رفت... رفت... رفت... تنها کلمه ای که میتونه شور و عشق و زندگی رو به همراه داشته باشه کلمه ی ببخشیده.میدونم که من بارها و بارها ازاین کلمه استفاده

تمرینات تقویت حافظه فعال

1-     یادآوری عدد به صورت مستقیم( از 3 عدد شروع شده و گسترش می یابد)

2-     یادآوری عدد به صورت مع ( از 3 عدد مع شروع شده و گسترش می یابد)

3-     یادآوری کلمه به صورت مستقیم( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

4-     یادآوری کلمه به صورت مع ( از 3 کلمه مع شروع شده و گسترش می یابد)

5-     یادآوری تصویر به صورت مستقیم( از 3 تصویر شروع شده و گسترش می یابد)

6-     یاد آوری لیستی از هجاهای بی معنی( از 3 کلمه شروع شده و گسترش می یابد)

7-     یادآوری تصویر به صورت مع ( از 3 تصویر مع شروع شده و گسترش می یابد)

8-     یاد آوری کلمه غیر مرتبط ( از 1 کلمه غیر مرتبط از بین 3 کلمه شروع شده و تمرین گسترش می یابد) توجه شود که این تفاوت ها به کاربرد-مفهوم- - رنگ و اندازه و شکل و....

9-     یاد آوری کلمات غیر مرتبط ( از 2 کلمه غیر مرتبط از بین 5 کلمه شروع شده و تمرین گسترش می یابد)

10-  یاد آوری جمله ( از جملات کوتاه 3 کلمه ای شروع شده و گسترش می یابد)

11-  یادآوری جمله( درست یا اشتباه بودن جمله را بیان کند و کلمه آ جمله ها را بگوید( از 1 جمله شروع شده و تعداد جملات افزایش می یابد)

12-  تطبیق لیست کلمه یا لغت   .   یک سری کلمه گفته می شود بعد از چند ثانیه کلمات جدید بیان می شود.باید تشخیص داده شود که آیا کلمات قسمت اول با کلمات قسمت دوم ی ان است یا خیر.

13-  شمارش اعداد به صورت مع

14-  انجام محاسبات ساده ریاضی به صورت مع

15-  یاد آوری مکعب از روی صفحه  رنگی مشبک
16-  تمرین با مازها
برگرفته از ::: کانال آموزش و درمان اختلالات یادگیری