دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۱ شهرکرد

غیر از شرکتهای سهامی بقیه شرکتهای تجاری احتیاج به شرکتنامه دارد. شرکتنامه طبق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد، وگرنه براساس دستور ماده ۴۸ قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. به دلیل پیچیدگی ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ثبت شرکت ها، طبق مقررات مورخه ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری به اداره ثبت شرکتها در مرکز و شهرستان ها اجازه ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به معنی دفتر اسناد رسمی می باشد. پس ثبت شرکتنامه، رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه انجام می شود و شرکاء به طور کامل زیر ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تایید خواهند نمود.

عنوان : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد) آزاد ی واحد شهرکرد پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد) راهنما: سرکار خانم الهام حیدری مشاور: جناب آقای … ادامه خواندن پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
ادامه مطلب

عنوان : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد) آزاد ی واحد شهرکرد پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد) راهنما: سرکار خانم الهام حیدری مشاور: جناب آقای … ادامه خواندن پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
ادامه مطلب
پیرو بخشنامه 89231/90 مورخ 10/5/90 تعرفه حق حریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدیدنظر قرار گرفته ابلاغ و از تاریخ 15/5/94 در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود. فایل تعرفه جدید حق حریر دفاتر اسناد رسمی
سند نقل و انتقال خودرو باید صرفا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود
با رأی نمایندگان مجلس برای پیشگیری از بروز خسارت به یداران، سند نقل و انتقال خودرو صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. 
عنوان : جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد) آزاد ی واحد شهرکرد پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی   عنوان: جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری (مورد مطالعه شهرستان شهرکرد) راهنما: سرکار خانم الهام حیدری    مشاور: جناب آقای … ادامه خواندن پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
شماره: 95/45484 تاریخ: 95/3/5 معاون امور اسناد معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی مدیر کل امور اسناد و سردفتران مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها پیرو بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 94/5/12 در خصوص تعیین تعرفه حق حریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق حریر اسناد معاملات منقول با سایر اسناد مالی موضوع ج سه بند الف بخشنامه مذکور ، عبارت «سایر اسناد مالی» از عنوان ج شماره 3 بند الف حذف و عنوان ج یک بند الف الحاق می گردد. لذا حق حریر «سایر اسناد مالی» بر اساس ضرایب ج یک بند الف بخشنامه تعرفه حق حریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد. معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت. احمد تویسرکانی تصویر بخشنامه در ادامه مطلب
شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد,

شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد, شهرکردچت,چت شهرکرد,شهرکرد,چتروم شهرکرد,
قابل توجه سران محترم دفاتر اسناد رسمی:برگزاری کلاس آموزشی "اجاره" با رویکرد اجاره املاک تی
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری کارگاه آموزشی "اجاره با رویکرد اجاره املاک تی" راس ساعت 16 روز چهارشنبه 15مرداد ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد برگزار می گردد.
کارگاه های آموزشی ثبت آنی،معتمد و معرف و شهود و وک نیز قبل از این با همکاری منتخبین کانون سر دفتران و دفتر یاران برگزار شده است.
روابط عمومی اداره کل از عزیزان سر دفتر و دفتر یار انتظار حضور به موقع حداکثری دارد.
منبع:اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
قابل توجه سران محترم دفاتر اسناد رسمی:برگزاری کلاس آموزشی "اجاره" با رویکرد اجاره املاک تی
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری کارگاه آموزشی "اجاره با رویکرد اجاره املاک تی" راس ساعت 16 روز چهارشنبه 15مرداد ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد برگزار می گردد.
کارگاه های آموزشی ثبت آنی،معتمد و معرف و شهود و وک نیز قبل از این با همکاری منتخبین کانون سر دفتران و دفتر یاران برگزار شده است.
روابط عمومی اداره کل از عزیزان سر دفتر و دفتر یار انتظار حضور به موقع حداکثری دارد.
منبع:اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
سمت های اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل تعیین گردیدند.   - آقای محمد رضا محامد، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 28 قم : رئیس هیات مدیره. - آقای سید ف الدین بزاز جزایری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره 22 قم: نایب رئیس هیات مدیره. - آقای احمد رضا زاده عسکری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 29 قم : خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران قم.
- آقای محمد مهدی پاکدل، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 55 قم : دبیر هیات مدیره.
شهرکرد- ایرنا- خط جدید پست برون استانی شهرکرد به تهران در راستای توسعه زیرساخت و شاخص های ارتباطات روز از شهرکرد به مسیر تهران فعال شد.

تجزیه-و-تحلیل-سیستم-دفترخانه-ثبت-اسناد-رسمی
تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
فرمت فایل ی:  
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 1084
قیمت: 5000 تومان
بخشی از متن:
شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد.
بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی

رییس دفتر خانه

قسمت ثبت تقاضاها

قسمت تکمیل مدارک

قسمت پرونده سازی برای متقاضی

قسمت ثبت پرونده

قسمت بایگانی
 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی
ثبت اسناد رسمی"/>
'بازارچه دائمی صنایع دستی وگردشگری' و طرح 'کنارگذر شرقی و شمالی شهرکرد' روز با حضور ایرج حسینی صدر آبادی قائم مقام معاون امور مجلس رئیس جمهوری در شهرکرد افتتاح شد.
شهردار شهرکرد گفت: در آستانه فرا رسیدن عید نوروز از تاریخ 20 اسفندماه سال جاری لغایت ۱۵ فروردین ماه سال 96 صدور مجوزهای حفاری و خاکبرداری در شهرکرد متوقف می شود.
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:خداوند قادر متعال را سپاس می گزاریم از باب نعمت ها و توانایی هایی که در درون مان قرار داده است.این گزارش کار و گزارش تکمیلی اینجانب است که خدمت ارجمندم آقای حق شناس ارایه خواهم نمود.محل کارآموزی من واقع در ***- ***- خیابان *** دفتر*** می باشد.همان طور که می دانید این دفترخانه ها با توجه به جمعیت هر شهر به تعدادشان افزوده می شود.یعنی به ازای هر 15000 نفر یک دفترخانه اسناد رسمی می توان زد.باتوجه به جمعیت فولادشهراکنون4 دفترخانه در حال خدمت رسانی است. اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر می باشد 1 :1- دفتر اسناد رسمی 2- دفتر املاک 3- دفتر ثبت موقوفات 4- دفتر املاک 5- دفتر گواهی امضاء 6- دفتر س ها 7- دفتر توزیع اظهار نامه ها 8- دفتر املاک مجهول المالک 9- دفتر ثبت شرکت ها 10- دفتر ثبت قنوات 11-دفتر املاک توقیف شده 12-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه قیمت : 50 هزارتومان 09195193326
مراسم عزاداری ایام فاطمیه از سوی دفتر ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و شهرکرد برگزار می شود.
انتصابات جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی احکام جداگانه ای از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل « دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی»، « دفتر تشکیلات و بهبود روش ها» و « امور اسناد و سردفتران» این سازمان منصوب شدند.
رئیس مجمع خیرین بانوان شهرکرد از توزیع ۴۰۰ سبد مهربانی برای خانواده ها و نیازمندان شهرستان شهرکرد خبر داد.
ثبت قریب ۷.۵ میلیون فقره انواع سند در دفاتر اسناد رسمی کشور در شش ماهه نخست سال جاری 7 میلیون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمی با رشد 8 درصدی به نسبت مدت مشابه سال 92 در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در شش ماهه نخست سال جاری 7 میلیون و 488 هزار و 920 فقره انواع سند رسمی با رشد 8 درصدی به نسبت مدت مشابه سال 92 در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت رسیده است . این اسناد شامل اسناد بیع، صلح، وک ، اجاره، تقسیم نامه، گواهی امضاء و سایر اسناد تنظیمی بوده است. در شش ماهه نخست امسال همچنین 373 هزار و 23 ازدواج دائم با کاهش 6 درصدی و 115 ازدواج منقطع با کاهش 21 درصدی در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده است. در این مدت همچنین 76 هزار و 977 طلاق با رشد یک درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل نیز در دفاتر رسمی طلاق در کشور به ثبت رسیده است. گفتنی است در حال حاضر 7 هزار و 117 دفتر اسناد رسمی، 3 هزار و 241 دفتر ازدواج و 847 دفتر طلاق زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند.
معاون محترم اموراسناد مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها سلام علیکم احتراما بدینوسیله " تعرفه حق حریر دفاتر اسناد رسمی " به شماره 94/77811 مورخ 1394/05/12 که به تایید و امضای جناب آقای تویسرکانی ، معاون محترم رییس قوه قضاییه و ریاست عالی سازمان رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد . هاشم کارگر مدیرکل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل تعرفه جدید در ادامه مطلب
آتش سوزی دفتر اسناد رسمی در بهشهر سه نفر را مصدوم و راهی بیمارستان کرد.
سایت آزاد شهرکرد : در این مقاله قصد داریم تا شما را با سر فصل هایی از جمله : زمان ثبت نام آزاد شهرکرد ، رشته های آزاد شهرکرد ( بدون کنکور ) ، بدون کنکور آزاد شهرکرد آشنا کنیم تا بتوانید مسیر بهتری را انتخاب نمایید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
سایت آزاد شهرکرد : در این مقاله قصد داریم تا شما را با سر فصل هایی از جمله : زمان ثبت نام آزاد شهرکرد ، رشته های آزاد شهرکرد ( بدون کنکور ) ، بدون کنکور آزاد شهرکرد آشنا کنیم تا بتوانید مسیر بهتری را انتخاب نمایید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پلیس نوشت : فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از توقیف 302 دستگاه خودرو و موتورسیکلت در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرکرد، خبر داد
شهرکرد- ایرنا- مدیر فرودگاه بین المللی شهرکرد از تاخیر 5 ساعته پرواز شهرکرد - مشهد بدلیل نقص فنی هواپیما خبر داد.
شهردار شهرکرد از آغاز به کار نخستین طرح کارت پارک الکترونیک چهارمحال و بختیاری در شهرکرد خبر داد.
تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی
 رأی شماره ۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عد اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای ی شهر اراک مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳   

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]