دفاع از حریم توحید و نبوت

عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
عنوان : زندگی و فضیلت های آل عبا (ع) در کلام رضا (ع) مولف : سید حسن حسینی موضوع : علی بن موسی (ع) ، هشتم ، 153؟ - 203 ق.- دیدگاه درباره خاندان نبوت. موضوع : خاندان نبوت - سرگذشتنامه. موضوع : خاندان نبوت - احادیث شیعه. موضوع : خاندان نبوت - فضایل. ناشر : بنیاد پژوهشهای ی - 1397
روح الله ی، برادر شهید فاطمیون، در دفاع از حریم اهل بیت(ع) به شهادت رسید. خانواده این شهید با پیکر او وداع د.
فرق نبوّت انبائی و نبوّت تشریعی
نبوت تشریعى انقطاع پذیر است و با نبوت حضرت خاتم صلى اللّه علیه و آله منقطع گردید ولى نبوت انبائى منقطع نمى شود زیرا که نبوت انبائى در حقیقت رسیدن به سر ولایت است و ولایت را نفاد و پایان نیست .
راه رسیدن به نبوت انبائى براى همگان باز است و لذا از آن به نبوت عامه تعبیر مى گردد.
البته مبین است که مرتبه اتم آن را اولیاى الهى و انبیاء عظام و بخصوص جناب خاتم صلى اللّه علیه و آله دارا است . شرح دفتر دل / صمدی آملی/انتشارات نبوغ/1389/ ج 1/ص 493
سوالهای امتحانی شه ی 1 1- دلیل انکار نبوت اکرم (ص) از طرف علمای اهل کتاب ،کدامیک از عوامل زیر بود؟ الف-جهل آنان به نبوت او ب- عدم ارائه معجزه ازطرف او ج-پرهیز از مباهله با علمای نجران د-هواهای نفسانی آنها 2- دلیل مهاجرت اقوام یهود به اطراف مدینه فعلی قبل از ظهور چه بود؟ الف –خوش آب و هوا بودن مدینه ب-دعوت نین قبلی ج-درک ظهور خاتم د-پرهیز از اختلافات قومی 3- کدام یک از ادله اثبات وجود خدا بر دو پایه تجربه و عقل استوار است؟ الف –برهان امکان و وجوب ب- راه فطرت ج- برهان نظم د-هر سه موارد 4- کدامیک از موارد زیر جزء گرایشهای فطری نیست؟ الف- زیبایی دوستی ب-حقیقت جویی ج-حب نفس د-کمال خواهی 5-حاکمیت و سیطره خداوند بر جهان هستی واز جمله انسان ناشی از کدام مراتب توحید است؟ الف-توحی عالی ب- توحید عملی ج- توحید ذاتی د- توحید صفاتی
فرمانده فتح کهگیلویه و بویراحمد، دفاع از حریم ولایت را وظیفه ای ملی بیان کرد و گفت: جوانان غیرتمند ما اجازه نخواهند داد دشمن نگاه چپ به این سرزمین کند.
به نام خدا همانطور که میدانید مسلمانی ،گفتن کلمه شهادتین است و مفهوم این شهادتین که یگانگی خدا و نبوت رسول خداست گواهی شخص جاری کننده این کلمات بر زبان است بر موارد گفته شده ،اما آیا به یگانگی خدا و نبوت رسول خدا به قطع یقین دارید؟ در ادامه مطلب دلایل نبوت برحق رسول خدا را جویا باشید.
مقاله درباره راه هاى اثبات نبوت
زندگی پر فراز نشیب دخت گرامی از تربیت زیر نظر پدر و مادر تا دفاع از حریم ولایت.
ولی فقیه در استان یزد با اشاره به اینکه مداحان اهل بیت(ع) در راه دفاع از حریم ولایت و ت ثابت قدم باشند گفت: (ره) به درستی پا در راه مادرش زهرا(س) گذاشته بود.
محمد رضا زمردیان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران با اعلام این خبر گفت :سمن های عضو کارگروه دفاع مقدس و انقلاب ی این ستاد در حرکتی خود جوش و به دنبال درخواست های مکرر جوانان ولایی و انقل برای دفاع از حریم تشیع و بارگاه ها ی ائمه معصومین علیه السلام اقدام به سازماندهی و ثبت نام داوطلبان دفاع از حریم تشیع نموده اند. وی گفت:این ثبت نام ها توسط نیروهای داوطلب مردمی صورت می گیرد و در همین رابطه تارنمایی تحت عنوان "م عان حریم شیعه" به ادرس harimshia.org نسبت به ثبت نام از جوانان با بصیرت انقل و ولایی و نیروهای مذهبی و عاشقان ایمه معصومین (ع) جهت سازماندهی نیروهای مردمی اقدام می نماید . وی با اشاره به استقبال خودجوش مردمی جهت حضور در عرصه دفاع از حریم شیعه تاکید کرد : از زمان اعلام آغاز ثبت نام و تنها ظرف کمتر از 24 ساعت تعداد 4200 نفر از عاشقان و لایت و مردم همیشه حاضر در صحنه ایران عزیزمان با ثبت نام در این سایت آمادگی خود را در اطاعت از فرامین معظم انقلاب اعلام کرده اند و در صورت نیاز و اذن ولی امر اماده اعزام به کربلای معلی و نجف اشرف هستند.
در این یادداشت به حق دفاع به معنای عام می پردازم که یکی از حقوق طبیعی بشر است. از لحاظ حقوقی نیز هر آنچه جرم است در مقام دفاع مشروع می شود. دفاع، غریزه بشر است.
گروه جهاد و مقاومت مشرق - کاظم فرامرزی رزمنده ای است که به خاطر دسترسی اش به برخی منابع محدود و غیر قابل دسترس دفاع مقدس، توانسته مخاطبان زیادی را به صفحه اختصاصی اش در شبکه های اجتماعی جذب کند. آنچه می بینید، تعدادی از ع های کمتر دیده شده از دوران جنگ تحمیلی است که در صفحه او منتشر شده.رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس رزمندگان در دوران دفاع مقدس
تحقیق در مورد توحید معاد نبوت 116 ص لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 116 صفحه  قسمتی از متن .doc :    معاد انسان از روح و بدن مرکب است . انیکه بمعارف ى تا اندازه اى آشنائى دارند میدانند که در خلال بیانات کتاب و سنت سخن روح و جسم یا نفس و بدن بسیار بمیان میآید و یا اینکه تصور جسم و بدن که بکمک حس درک میشود تا اندازه اى آسان است و تصور روح و نفس خالى از ابهام و پیچیدگى نیست . اهل بحث از متکلمین و فلاسفه شیعه و سنى ...
دریافت فایل
در سه سالگی کلمه توحید « لا اله الا الله » را به کودک بیاموزید و در چهارسالگی با نبوت آشنایش سازید و در پنج سالگی رویش را به قبله کنید و سجده بر زمین را یادش دهید. در شش سالگی رکوع و سجود را به شیوه صحیح به او بیاموزید و در هفت سالگی وضو و را به طور کامل آموزش دهید.
براساس این حدیث شریف، کودک را باید در سه سالگی با خداوند، در چهار سالگی با نبوت و در پنج و شش سالگی با پرستش به شیوه های مختلف آشنا ساخت، تا آن که در هفت سالگی بتوان مجموعه را به عنوان نمادی از کل دین و به تعبیر روایات ستون دین به او القاء نمود. محمد تقی فلسفی، گفتار فلسفی،هیئت نشر معارف ی،1352،ص198 و199.
لینک : بررسی دل معجزه بر نبوت
حضور جوانان در و دفاع از حریم اهل بیت (ع) نشان از بصیرت آنها دارد.
نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای ی با دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع برگزار شد.
صادقین چه انی هستند؟رسول اکرم (ص) در واقعه غدیر پس از اخذ اقرار مردم به سه مطلب اساسی یعنی توحید و نبوت و معاد فرمود: «الا من کنت مولاه فهذا علی مولاه.» بخشی از شبهات مربوط به غدیرخم را براساس کتاب « علی (ع) حقیقت ایمان، فضیلت پنهان» اثر آیت الله سید محمد ضیاءآبادی با هم می خوانیم:خبرگزاری فارس: پاسخ به شبهه ای درباره غدیر خم از زبان آیت الله ضیاءآبادیو از این عبارت به روشنی بر می آید که رسول اکرم (ص) می خواسته اثبات کند که ولایت حضرت علی (ع) در ردیف این اصول اساسی توحید و نبوت و معاد است و اگر آن حضرت می خواست تنها دوستی علی (ع) را اعلام کند، نیازی نداشت که ابتدا راجع به توحید و نبوت و معاد از مردم اقرار بگیرد و این خود شاهد بزرگی است براینکه مولا در گفتار اکرم (ص) به معنای «اولی به تصرف بودن در شئون عامه مردم» است.مخصوصاً که پس از اقرار گرفتن از مردم، راجع به توحید و نبوت و معاد، درباره سخن بار دیگر به گونه ای جالب توجه از مردم اقرار مجدد خواست که :الستم تعلمون انی اولی منکم بانفسکم: آیا من به حکم خدا که فرموده است «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...» اولی به تصرف در شئون زندگی شما از خود شما نیستم؟ یعنی آیا چیزی نیست که . . .
به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی نوشهر ، حجت ال حسینی عضو جامعه مدرسین قم روز یکشنبه 15 تیر 93گفت : ماه رمضان ماه توحید و ولایت است و اصل مساله ولایت به ولایت المومنین (ع) مربوط می شود بنابراین رمضان بدون علی نامفهوم و بی معناست و در واقع دفاع از ولایت علی بن طالب دفاع از توحید است . حسینی تصریح کرد : علی (ع) در اوج بزرگی و عظمت ، مظلوم ترین انسان در همه دوره های تاریخ است و به واسطه دوستی و ارتباط با علی (ع) ، منتسبانش نیز مظلومند و ترس دشمنان در درجه اول از حضرت علی (ع) می باشد که امروز نیز در لباس شاهد این دشمنی ها و کینه ورزی ها هستیم . گفتنی است : در این مراسم سید مهدی فاضلی به مدح المومنین (ع) پرداخت .
دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در حریم درجه ۲ پاسارگاد به خاک س شدند.
زمان دفاع پروژه شنبه 10 تیر ساعت 10 صبح می باشد.
همه مستندات را به همراه داشته باشید. همه اعضای گروه برای دفاع حضور داشته باشند. تا زمان دفاع تایید فرسنگ شمارها باید گرفته شود وگرنه پروزه قابل دفاع نیست.