درسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسي مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل برنامه ی درسي چیست؟ کلیبارد و بسیاری از صاحب نظران برنامه ی درسي، تاریخ شکل گیری رسمی این حوزه را سال 1918 می دانند که در آن سال برای نخستین بار … ادامه خواندن پایان نامه با موضوع میزان استفاده معلمان از برنامه درسي مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 18 تا 24 آذر 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي 
برنامه درسي تربیت بدنی مدارس ابت آلمان محمد رضا اسمعیلی ، عضو هیئت علمی
برنامه درسي تربیت بدنی از آنجایی که نظام آموزشی آلمان بر طبق نظام فدرال اداره می شود و تدوین برنامه درسي در آن به عهدة مراکز ای ی است، تحقیق حاضر بر روی برنامه درسي تربیت بدنی یکی از استانهای این کشور یعنی استان هسن متمرکز است. استان هسن از استانهای مرکزی آلمان است و مرکز آن شهر ویسبادن تقریباً در مرکز کشور آلمان قرار دارد. فرانکفورت نیز که یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین ای آلمان است در این استان قرار دارد.

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 18 تا 24 آذر 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي 

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 18 تا 24 آذر 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي 

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 18 تا 24 آذر 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي 

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 18 تا 24 آذر 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي 

iین برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه دهم رشته انسانی است.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي| ج برنامه ریزی درسي | مشاوره رایگان| برنامه ریزی درسي ویژه انسانی| برنامه درسي ویژه امتحانات| چگونگی برنامه ریزی | برنامه ریزی مطالعاتی | مشاور کنکور انسانی| برنامه درسي پایه دهم | برنامه درسي پایه دهم رشته انسانی

این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه یازدهم رشته ریاضی است.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي | بهترین روش برنامه ریزی درسي | برنامه مطالعاتی روزانه | نحوه برنامه ریزی درسي

این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه یازدهم رشته انسانی است.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي | بهترین روش برنامه ریزی درسي | برنامه مطالعاتی روزانه | نحوه برنامه ریزی درسي
طلایی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: در عرضه کتب پایه دبستان و پیش ی  هیچ گونه کمبودی وجود ندارد و ظرفیتی بیش از اندازه دانش آموزان برای ارائه کتب درسي در نظر گرفته است که امسال حدود 7 میلیون دانش آموز در لیست دریافت کتاب قرار دارند.

 وی افزود: به منظور جلوگیری از مراجعه والدین به بازار سیاه و تخلفات کتاب فروشی ها، شرایط برای ید کلیه کتب درسي به شکل تک جلدی فراهم شده است بنابراین  درصورت تخلف از جانب کتابفروشی ها، شهروندان می توانند شکایت خود را از طریق شماره های درج شده در مصوبه مغازه های کتابفروشی  و یا سامانه مندرج، پیگیری کنند.

معاون توسعه منابع انسانی آموزش ‏و پرورش خاطر نشان کرد: اجبار به ید لوازم حریر همراه با کتاب درسي  از جانب کتابفروشی ها ممنوع است و هیچ اجباری در این کار وجود ندارد.

 وی اذعان داشت: درحال حاضر کتب درسي پایه یازدهم توزیع می شود. گفتنی است ثبت نام ید کتب درسي تا 17 شهریور تمدید شده است.

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته ریاضی برای 23تا 29 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
 کلمات کلیدی: برنامه|برنامه درسي| ج برنامه ریزی درسي| برنامه درسي مخصوص ریاضی| مشاوره رایگان| مشاوره تحصیلی| برنامه تحصیلی|بهترین مشاور تحصیلی| برنامه درسي روزانه|نمونه برنامه درسي

کتاب درسي رسمیترین رسانه در زمینه ارتباط علمی است که به رغم گسترش استفاده از وسایل جدید اطلاع رسانی، نقش اساسی و مهمی در یادگیری برای همه سطوح دارد. برخورداری از بهره وری در تالیف کتابهای درسي نیازمند ارزی و نقد مستمر آنها و تلاش برای از بین بردن کاستی هاست.
هر رسانه، فارغ از نوع و هدف آن، به طور قطع به خواننده خود اطلاعاتی می دهد و یا تجربه ای می آموزد. کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر کت که به بازار می آید، بی تردید پیامی آموزشی – چه مثبت و چه منفی، چه کم و چه زیاد – در بر دارد. با این تعریف وسیع و گسترده، تمام کتاب ها " آموزشی" هستند. اما اگر بخواهیم این تعریف کلی را تخصصی تر کنیم، می توانیم کتاب های آموزشی ادبیات را به صورت زیر تعریف کنیم:
" کتاب های آموزشی ادبیات، کتاب هایی هستند که به منظور فراهم زمینه های ایجاد انگیزه آموزش جبرانی، افزایش دانش و سواد علمی، پرورش مهارت ها، ارتقای یادگیرنده و تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری، چه براساس برنامه رسمی مصوب درسي و چه در کنار برنامه درسي، به منظور گسترده و یا تکمیل برنامه درسي تولید می شوند."
بنابر این، کت آموزشی است که یا به تأیید و تقویت برنامه درسي می پردازد یا با توجه به زمینه های آموزشی که برنامه درسي فرصت پرداختن به آن ها را نداشته است، یا درنظر گرفتن هدف های آموزشی خاص برای مخاطبان ویژه و بر حسب علاقه آن ها تهیه می شود. در ادامه کتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری
سال اول و دوم متوسطه اول (راهنمایی )
در قالب pdf برای قرار داده شده است.
چکیده در این مقاله با استفاده و مراجعه به نظرات متخصصان علم برنامه درسي در خصوص معنا و مفهوم ،و حدود برنامه درسي مطالبی را تهیه و تنظیم کنیم و با استفاده از دیدگاههاو نظرات مختلف در خصوص تعاریف برنامه درسي ،قلمرو برنامه درسي ،،اه و مقاصد برنامه درسي ،تعریف عملیاتی از برنامه درسي ،اجرای برنامه درسي ،تغییر دربرنامه درسي ،تاریخ برنامه درسي ،تحقیق و ارزشی از برنامه درسي به عنوان یک سند ،یک نظام و یک قلمروو نیز ارتباط برنامه درسي به عنوان یک حوزه با حوزه های تخصصی تعلیم و تربیت :حوزه فلسفی ،روانشناختی و حوزه اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نظرات متخصصان و صاحبنظران برنامه درسي پرداخته و مطالبی را ارائه نماییم . واژگان کلیدی : برنامه درسي ، مبانی برنامه درسي ، مفهوم برنامه درسي مقدمه تعلیم و تربیت نقش بسیار مهمی در زندگی انسان و حتی (حیوان )دارد و بر هیچ این امر مهم پوشیده نیست چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به کمال مطلوب برساند و تعلیم و تربیت نا صحیح او را به سقوط کشاند .زیرا آدمی بر خلاف حیوانات که آگاهیها و نیازهای خود را به صورت غریزی می دانند در آغاز ولادتش فاقد علم ،ادراک ،و تربیت و کمال است و بتدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیر مستقیم ،استعدادهای بالقوه ی او به فعلیت می رسد و رشد و تکامل می یابد چنانکه قرآن مجید می فرماید :« و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالیکم هیچ نمیدانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرارداد تا شکر گزار باشید »{سوره نحل 78} از این رو مکتب برای تربیت در تمام مراحل و

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 9 تا 15 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي | بهترین روش برنامه ریزی درسي | برنامه مطالعاتی روزانه | نحوه برنامه ریزی درسي

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 9 تا 15 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي | بهترین روش برنامه ریزی درسي | برنامه مطالعاتی روزانه | نحوه برنامه ریزی درسي

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 9 تا 15 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي | بهترین روش برنامه ریزی درسي | برنامه مطالعاتی روزانه | نحوه برنامه ریزی درسي


باورهای تی در کتاب های درسي
باورهای- تی-در-کتاب-های-<font style=درسي" / onload="resetwh(this,470);"> تحقیق با موضوع باورهای تی در کتاب های درسي، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، چهار چوب نظری پژوهش ،روش پژوهش جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل نقش باورها و ارزش های دانش آموزان در فرآیند حل مسئله، تحلیل نقش باورها... فایل 


این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه یازدهم رشته تجربی است.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي پایه یازدهم | برنامه ریزی تحصیلی | برنامه ریزی درسي | ج برنامه ریزی روزانه | ج برنامه ریزی درسي پایه یازدهم | ج برنامه ریزی برای درس خواندن | مشاوره برنامه ریزی درسي | دفتر برنامه ریزی روزانه زندگی | نحوه برنامه ریزی درسي | مشاوره درسي آنلاین | روش صحیح برنامه ریزی درسي | 
بسمه تعالی تغییر جزئی کتاب درسي جغرافیای پیش ی پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسي در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسي اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است :

برنامه ریزی درسي پایه دوازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای 18 الی 24 آذر 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسي| روش برنامه ریزی درسي|چگونه برنامه ریزی کنیم|سایت مشاوره تحصیلی|اصول برنامه ریزی درسي | برنامه ریزی هفتگی |

برنامه ریزی درسي پایه دهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزانپایه دهم رشته انسانی برای 25آذر الی 1 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسي| روش صحیح برنامه ریزی| برنامه ریزی درسي برای پایه دهم انسانی| ج برنامه ریزی درسي  دهم


جزوه درسي طرح ریزی واحدهای صنعتی
جزوه-<font style=درسي-طرح-ریزی-واحدهای-صنعتی" / onload="resetwh(this,470);"> جزوه درسي طرح ریزی واحدهای صنعتی، در قالب pdf و در 61 صفحه، شامل جزوه درس طرح ریزی واحد های صنعتی، رشته ی صنایع، فصل اول: مبانی و چشم انداز طراحی کارخانه، قلمرو طراحی کارخانه، هدف های اصلی طراحی کارخانه، نیاز مستمر به فایلجزوه درسي مسئله ی با است اج نکات مهم
جزوه-<font style=درسي-مسئله-ی -با-است اج-نکات-مهم" / onload="resetwh(this,470);"> جزوه درسي مسئله ی با است اج نکات مهم، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل موارد و نکات زیر فصل اول: چرا برخی معتقدند تصمیم گیری و مدیریت مترادفند؟، دو تعریف فراگیر از مسئله بیان کنید، دو ویژگی عمومی تمام فرآیندهای پیشنهاد فایلجزوه درسي ریخته گری به صورت پاو وینت
جزوه-<font style=درسي-ریخته-گری-به-صورت-پاو وینت" / onload="resetwh(this,470);">جزوه درسي ریخته گری به صورت پاو وینت فایل


این برنامه برای مرور درس ها و آمادگی آزمون های نوبت اول ویژه پایه دهم رشته انسانی است.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه درسي| ج برنامه ریزی درسي | مشاوره رایگان| برنامه ریزی درسي ویژه انسانی| برنامه درسي ویژه امتحانات

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته انسانی برای 16 تا 22 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: روش برنامه ریزی| برنامه ریزی درسي| ج برنامه ریزی درسي| مشاوره رایگان| بهترین برنامه ریزی درسي| برنامه درسي پایه یازدهم


مجموعه جزوات درسي و غیردرسي اخلاق حرفه ای
مجموعه-جزوات-<font style=درسي-و-غیردرسي-اخلاق-حرفه-ای" / onload="resetwh(this,470);"> مجموعه جزوات درسي و غیردرسي اخلاق حرفه ای، در قالب doc، pdf و ppt، شامل جزوه درس اخلاق حرفه ای در تجارت، چزوه درس اخلاق حرفه ای با علیمحمدی، جزوه اخلاق حرفه ای (اخلاق کار) سرکار خانم ریاضی، جزوه اخلاق فایل

بسمه تعالی پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسي در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسي اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است :

برنامه ریزی درسي ویژه پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به پایه یازدهم رشته تجربی برای 16 تا 22 دی 96-97 است. کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.
برای مشاهده ادامه متن کلیک کنید
کلمات کلیدی: برنامه ریزی درسي| روش برنامه ریزی| برنامه ریزی درسي ویژه تجربی| برنامه درسي پایه یازدهم| ج برنامه درسي| مشاوره تحصیلی