درسنامه و تست مبحث تابع

درسنامه کامل شامل معنا و مفهوم و لغت ها - هم خانواده ها و در کل تمام چیز هایی که برای یادگیری فارسی بهش نیاز داریم. تست و پاسخنامه تشریحی - در انتها آزمون - درسنامه درس به درس - کتلاب تیزهوشانی - تفاوتش با کتاب های تیزهوشان اینه که کامل تر و قوی تر و تست های بیشتری داره جامعه شناسی2-سوم انسانی-شب امتحان کار- ریاضی هفتم برای هر مبحث ابتدا درسنامه ای با توضیح و مثال های کافی و نکات تستی لازم آمده است-سپس وارد تست های کتاب می شویم که شامل تست های کنکور تمرین های کتاب درسی ، تست های تالیفی و کنکورهای سال های اخیر - در پایان هر فصل تست های دشوارتر گروه z با پاسخنامه تشریحی و کلیدی کار هندسه یازدهم دفتر برنامه ریزی ابت هفته های من گاجتیزهوشان-جامع ششم
اختصاصی از نیک فایل پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث تابع - 6 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث تابع - 6 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث تابع - 6 اسلاید    مثال:هر گاه دامنه ی یک تابع به چند مجموعه ی جدا از هم تقسیم کنیم به طوریکه اجتماع آن مجموعه ها برابر با دامنه های تابع باشد و روی هر مجموعه  ضابطه ای متمایز تعریف می کنیممناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث تابع - 6 اسلاید

مبحث اول-بیان مسئله: 5 مبحث دوم-اه تحقیق: 10 مبحث سوم-سوالات تحقیق 10 مبحث چهارم-فرضیه ها: 10 مبحث پنجم-سوابق تحقیق: 11 مبحث ششم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 12 مبحث هفتم-روش تحقیق 12 مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق: 13 مبحث نهم-تقسیم مطالب 13 مبحث اول-تعریف سند و انواع آن 13 مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی 14 مبحث […]
ادامه مطلب
اختصاصی از فایلکو پاو وینت ریاضی تجربی پایه پیش ی مبحث تابع قدر مطلق و جز صحیح - 37 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی تجربی پایه پیش ی مبحث تابع قدر مطلق و جز صحیح - 37 اسلاید
 پاو وینت ریاضی تجربی پایه پیش ی مبحث تابع قدر مطلق و جز صحیح - 37 اسلاید    مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیاءبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی تجربی پایه پیش ی مبحث تابع قدر مطلق و جز صحیح - 37 اسلاید
عربی دهم-شب امتحان درسنامه کامل درسنامه کامل
اختصاصی از رزفایل پاو وینت مبحث تابع ریاضی دوم دبیرستان با و پر سرعت .
پاو وینت مبحث تابع ریاضی دوم دبیرستان
پاو وینت مبحث تابع ریاضی دوم دبیرستان پاو وینت مبحث تابع ریاضی دوم دبیرستان      نوع فایل : پاو وینتتعداد اسلاید : 23
با
پاو وینت مبحث تابع ریاضی دوم دبیرستان
اختصاصی از فایلکو پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث تابع نمایی - 22 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث تابع نمایی - 22 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث تابع نمایی - 22 اسلاید    نمودار و ویژگی های تابع نمایی:همان گونه که ملاحظه کردید در تعریف تابع نمایی                              قید شده که       عددی مخالف 1 باشد در واقع اگر              آن گاه       یک تابع ثابت است حال برای بررسی تابع نمایی                         دو ح  را درنظر می گیریم .مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا.برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث تابع نمایی - 22 اسلاید
اختصاصی از فایلکو پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر - 23 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر - 23 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر - 23 اسلاید    دامنه توابع گویا:به طور کلی دامنه هر تابع گویا برابر مجموعه ی همه عددهای حقیقی غیر از آن هایی است که م ج تابع گویا را صفر می کنندمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا.برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر - 23 اسلاید
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث رسم تابع درجه دو و نکات سهمی - 5 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث رسم تابع درجه دو و نکات سهمی - 5 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث رسم تابع درجه دو و نکات سهمی - 5 اسلاید   برای رسم تابع درجه 2 قبلا در فصل 1 به روش شیفت عمل شد . اکنون می خواهیم با به دست آوردن راس تابع درجه 2 آن را رسم کنیم راس تابع سهمی یعنی همان ماکزیمم و مینیمم سهمی و مختصات آن همیشه                و                  می باشد به عنوان مثال مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث رسم تابع درجه دو و نکات سهمی - 5 اسلاید
اختصاصی از فایلکو پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث مفهوم تابع و رابطه - 19 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث مفهوم تابع و رابطه - 19 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث مفهوم تابع و رابطه - 19 اسلاید    تشخیص تابع بودن یک رابطه از روی نمایش زوج مرتبی:اگر یک رابطه به صورت مجموعه ای زوج های مرتب داده شده باشد ، در این صورت این رابطه تنها در صورتی تابع است که هیچ دو زوج مرتبی متمایز از آن مولفه های اول برابر نداشته باشندمناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا.برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی مبحث مفهوم تابع و رابطه - 19 اسلاید
اختصاصی از نیک فایل پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع های مثلثاتی - 6 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع های مثلثاتی - 6 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع های مثلثاتی - 6 اسلاید    نتیجه:تابع            برای هر مقدار                         مشتق پذیر است.مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع های مثلثاتی - 6 اسلاید
تو منابع پیشنهادی برای ژنتیک و گیاهی به درسنامه های خیلی سبز اشاره شد.حالا اینجا تو ادامه مطلب میتونید به طور کامل درسنامه های خیلی سبز رو داشته باشید ادامه مطلب
اختصاصی از ژیکو پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع مرکب - 11 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع مرکب - 11 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع مرکب - 11 اسلاید    اگر                                دو تابع مشتق پذیر باشند آنگاه      نسبت به      دارای مشتق است اگر مشتق       نسبت به      را با        و مشتق      نسبت به      را با          نشان دهیم داریم:مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه سوم تجربی مبحث مشتق تابع مرکب - 11 اسلاید
مبحث اول-بیان مسئله: 5 مبحث دوم-اه تحقیق: 10 مبحث سوم-سوالات تحقیق   10 مبحث چهارم-فرضیه ها: 10 مبحث پنجم-سوابق تحقیق: 11 مبحث ششم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   12 مبحث هفتم-روش تحقیق   12 مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق: 13 مبحث نهم-تقسیم مطالب    13 مبحث اول-تعریف سند و انواع آن  13 مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی   14 مبحث […]
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث تابع - 8 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث تابع - 8 اسلاید
 پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث تابع - 8 اسلاید     تابع:1- اگر رابطه ی روبرو رابطه ی بین زمان و درجه حرارت باشد ج ی بکشید و درجه ی حرارت را در زمان های                          بدست آورید.مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیابرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت ریاضی پایه سوم انسانی مبحث تابع - 8 اسلاید
در این با سوالات متنوعی از مبحث تابع، تابع وارون، اعمال روی توابع و ترکیب توابع (عناوین فصل دوم حسابان یازدهم) حل شده و توضیح داده شده است. از آنجا که مبحث تابع یکی از مباحث مهم در کنکور است، تست هایی از این مبحث نیز در آورده شده است. برای فایل پی دی اف این می توانید از لینک زیر را فرمائید:

http://s8.picofile.com/file/8304975834/tamrin_test_fasl2.pdf

و برای دیدن سایر های حسابان و سایر های من و رایگان آن به صفحه های من در یکی از سایت های زیر مراجعه فرمائید:
hesaban.jimdo.com
riazi.blog.ir
riazi.jimdo.com
rezaeihendeseh.jimdo.com
مراجعه فرمائید همچنین کانال تلگرامی برجا با آدرس:
@barpafile
برای از طریق تلگرام وجود دارد.

دوستان و داوطلبان عزیز
در این تاپیک قصد داریم برای شما عزیزان به صورت خلاصه وار کتاب های فوق العاده ک شان + سیاره زیست شناسی رو تشریح کنیم کتبی که برترین و کامل ترین منبع برای درسنامه و تست زیست شناسی تالیف سید احمد رضا میرحسینی میباشد کتاب ک شان زیست شناسی قابل استفاده برای تمام دانش اموزان دبیرستانی و کنکوری ها فهرست مطالب 1-متن صفحه به صفحه کتاب درسی به صورت پاراگراف به پاراگراف 2-نکته ها و توضیحات ودرسنامه قوی و کامل و روان کنکوری مختص به هر پاراگراف بعد از همان پاراگراف + درسنامه ترکیبی با تمام مباحثی که امکان ترکیب شدن با این پاراگراف را دارند از هر سه کتاب زیست شناسی 3-تست های تالیفی خط به خط و قوی بعد از هر مبحث که مختص به همان مبحث هستند 4-تست های تالیفی ترکیبی و فوق العاده قوی از هر مبحث 5-تست های ازمون های ازمایشی گاج - سنجش - قلمچی - گزینه مختص هر درس بعد از اتمام درس به صورت ترکیبی از کل فصل 6-تست های کنکور 5 سال اخیر داخل و خارج از کشور مختص هر درس 7- پاسخنامه کلیدی بعد از اتمام هر درس 8-پاسخنامه تحلیلی و تشریحی تمام گزینه های هر تست بعد از پاسخنامه کلیدی 9-سوالات پیش بینی کنکور 97 در غالب 5 ازمون جامع 50 سوالی 10-پاسخنامه تشریحی و تحلیلی ازمون های پیش بینی بعد از اتمام هر ازمون
کتاب سیاره زیست شناسی ( مختص جمع بندی و قابل استفاده فقط برای کنکوری ها و فارق حصیلان ) فهرست مطالب 1-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی انسان ( تمام مطالب مربوط به زیست شناسی انسان در کنکور ) 2-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی گیاهی (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی گیاهی در کنکور ) 3-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی جانوری (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی جانوری در کنکور ) 4-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی ژنتیک (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی ژنتیک در کنکور ) 5-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی چهارم (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی چهارم در کنکور ) 6-تست های تالیفی و کاملا ترکیبی بعد از هر درس نامه 7-پاسخ نامه تشریحی بعد از هر مجموعه تست 8-همراه با سوالات و تحلیل کنکور 5 سال اخیر به صورت جامع و 250 سوالی
قیمت این کتب آموزشی زیست به صورت کامل و با هم 200.000 تومان میباشد.
تذکر مهم : تمام حقوق این کتاب در انحصار گروه اموزشی برمودا بوده و هرنوع کپی برداری مستقیم و غیر مستقیم پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت ادامه مطلب
فایل فشرده جزوه و درسنامه حساب دیفرانسیل و انتگرال سال چهارم ریاضی ارسال می گدریافتعنوان: درسنامه حساب دیفرانسیل
حجم: 4.7 مگابایت
توضیحات: این فایل pdf جزوه کمک درسی است

درسنامه و نمونه سوالات مبحث خازن ها ویژه کنکور سراسری درسنامه و نمونه سوالات مبحث خازن ها ویژه کنکور سراسری ارسال توسط : samad در کنکور, فروشگاه, فیزیک 3 روز قبل 0 19 بازدید درسنامه و نمونه سوالات مبحث خازن ها ویژه کنکور سراسری در این پست سه نمونه درسنامه مبحث خازن و نمونه سوالات آن را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم. این مجموعه شامل مطالب زیر می باش: ۱: درسنامه شماره ۱ ، آموزش مبحث خازن ویژه کنکور سراسری شامل ۲۷ صفحه ۲: درسنامه شماره ۲، جزوه و مثال های این مبحث همراه با پاسخ های تشریحی در قالب ۲۰ صفحه ۳: درسنامه شماره ۳، جزوه مبحث خازن ها پایه سوم دبیرستان در قالب ۲۲ صفحه ۴: ۹۷ تست از مبحث خازن ها همراه با پاسخنامه تشریحی برای دریافت روی گزینه ید کلیک کنید. قیمت ۵۰۰ تومان جهت سفارش لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید :

tweet  برای توضیحات بیشتر و کلیک کنید    
درسنامه و نمونه سوالات مبحث خازن ها ویژه کنکور سراسری درسنامه و نمونه سوالات مبحث خازن ها ویژه کنکور سراسری ارسال توسط : samad در کنکور, فروشگاه, فیزیک 3 روز قبل 0 19 بازدید درسنامه و نمونه سوالات مبحث خازن ها ویژه کنکور سراسری در این پست سه نمونه درسنامه مبحث خازن و نمونه سوالات آن را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم. این مجموعه شامل مطالب زیر می باش: ۱: درسنامه شماره ۱ ، آموزش مبحث خازن ویژه کنکور سراسری شامل ۲۷ صفحه ۲: درسنامه شماره ۲، جزوه و مثال های این مبحث همراه با پاسخ های تشریحی در قالب ۲۰ صفحه ۳: درسنامه شماره ۳، جزوه مبحث خازن ها پایه سوم دبیرستان در قالب ۲۲ صفحه ۴: ۹۷ تست از مبحث خازن ها همراه با پاسخنامه تشریحی برای دریافت روی گزینه ید کلیک کنید. قیمت ۵۰۰ تومان جهت سفارش لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید :

tweet  برای توضیحات بیشتر و کلیک کنید    
 
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌ های کارشناس رسمی رشته نقشه ‌برداری کاملترین مرجع آمادگی آزمون های کارشناسی بوده و برای استفاده داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری نقشه برداری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه نقشه برداری کاملا متناسب سازی شده است. کتاب پیش رو شامل هشت فصل بوده و علاوه بر درسنامه، پرسش های تالیفی و آزمون کارشناسی رسمی از سال 79 به صورت کاملا تشریحی حل شده است.
مشاهده متن کامل کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌ های کارشناس رسمی رشته نقشه ‌برداری
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان 
 


کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌ های کارشناس رسمی رشته نقشه ‌برداری کاملترین مرجع آمادگی آزمون های کارشناسی بوده و برای استفاده داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری نقشه برداری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه نقشه برداری کاملا متناسب سازی شده است. کتاب پیش رو شامل هشت فصل بوده و علاوه بر درسنامه، پرسش های تالیفی و آزمون کارشناسی رسمی از سال 79 به صورت کاملا تشریحی حل شده است.
مشاهده متن کامل کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون‌ های کارشناس رسمی رشته نقشه ‌برداری
 
تحلیل مبحث 13 مقررات ملی ساختمان 
اختصاصی از یاری فایل درسنامه آیین نگارش مکاتبات اداری با و پر سرعت .
درسنامه آیین نگارش مکاتبات اداری 30 صفحه پی دی اف  
با
درسنامه آیین نگارش مکاتبات اداری
درسنامه و تست مبحث هندسه تحلیلی و جبر (ریاضی۳ و حسابان۱) هندسه تحلیلی و جبر دانش آموزان پایه ی یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک می توانند جزوه ی مبحث هندسه تحلیلی و جبر (فصل اول ریاضی۲ یازدهم تجربی و درس پنجم از فصل اول حسابان۱ یازدهم ریاضی) را در ادامه نمایند. این جزوه شامل درسنامه، مثال و نمونه سوالات تستی با پاسخنامه ی کلیدی از مباحثی مانند "معادله خط" ، "شرط توازی و تعامد دو خط" ، "فاصله ی دو خط" ، "مختصات وسط یک خط" ، "فاصله ی دو نقطه" ، "روش تغییر متغیر در حل معادله" ، "مجموع و حاصل ضرب ریشه های معادله ی درجه دوم" ، "روابط بین ریشه های معادله ی درجه دوم" ، "ماکزیمم و مینیمم تابع درجه دوم" ، "تعیین معادله ی درجه دوم به کمک نمودار" ، "مستطیل طلایی" ، "معادلات گویا" ، "معادلات رادیکالی" و… است. با تشکر از مه ویان ادامه ی این مطلب را بخوانید
مبحث دوم.rar - 1.1 mb مبحث اول.rar - 1.6 mb مبحث سوم.rar - 2.1 mb مبحث چهارم.rar - 2.5 mb مبحث پنجم.rar - 3.6 mb مبحث ششم.rar - 2.7 mb مبحث هفتم.rar - 1.3 mb مبحث هشتم.rar - 916 kb مبحث نهم.rar - 6.1 mb مبحث دهم.rar - 5.1 mb مبحث یازدهم.rar - 1.7 mb مبحث دوازدهم.rar - 1.8 mb مبحث سیزدهم.rar - 603 kb مبحث چهاردهم.rar - 1.3 mb مبحث پانزدهم.rar - 1.1 mb مبحث شانزدهم.rar - 2.1 mb مبحث هفدهم.rar - 1.8 mb مبحث هجدهم.rar - 2.0 mb مبحث نوزدهم.rar - 1.4 mb مبحث بیستم.rar - 2.9 mb مبحث بیست و یکم.rar - 1.7 mb مبحث بیست و دوم.rar - 1.2 mb


رضا منصف این درسنامه بخش اول فصل ویژگی های فیزیکی مواد کتاب فیزیک پایه دهم می باشد برای تکمیل مباحث و ید باقی مطالب فصل با شماره 09117636268 ت
لینک های : کیفیت 172p | کیفیت 260p | کیفیت 346p | کیفیت 648p |
• نام کتاب: درسنامه آزمون های کارشناس رسمی رشته های تاسیسات ساختمانی و برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات ( مبحث تاسیسات صنعتی ساختمان) • مؤلف/مترجم: محمد میلانی • ناشر: نوآور • قیمت: 45000 تومان
• قابل استفاده برای: - ین برق، مکانیک و صنایع • کتاب پیش رو به طور کلی شامل مباحث زیر می باشد: کارشناسی تاسیسات صنعتی فرآیندهای ساخت و تولید، ماشین صنعتی کارشناسی حوادث و ارزی و قیمت گذاری ماشین آلات و… به انضمام سوالات کلیه ادوار آزمون های کارشناسی رسمی قوه قضاییه
✅ جهت ید کتاب یا مشاهده فهرست و پی دی اف قسمتی از کتاب به لینک زیر در سایت انتشارات نوآور مراجعه نمایید: https://goo.gl/v66bs6 ▪️تلگرام: https://t.me/noavarpub ▪️سروش: http://sapp.ir/noavarpub ▪️اینستاگرام: https://www.instagram.com/noavarpub
کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته نقشه برداری کاملترین مرجع آمادگی آزمون های کارشناسی بوده و برای استفاده داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری نقشه برداری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه نقشه برداری کاملا متناسب سازی شده است. کتاب پیش رو شامل هشت فصل بوده و علاوه بر درسنامه، پرسش های تالیفی و آزمون کارشناسی رسمی از سال ۷۹ به صورت کاملا تشریحی حل شده است. مشاهده متن کامل کتاب درسنامه و تشریح کامل سوالات آزمون های کارشناس رسمی رشته نقشه برداری تحلیل مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی ( گی )ترجمه-لغات-کتاب-درسنامه-جامع-زبان-ارشد-علوم-پزشکی-(- - گی-) اصل و ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی تالیف گی، در قالب فایل pdf و در حجم 290 صفحه. این فایل شامل لغات کتاب گی در قالب pdf به صورت کامل با بهترین کیفیت و بصورت تایپ شده شامل تمامی لغات ۱۲ مهارت گی و لغات بسیاری از متون سنوات ... فایل
ویژگی های یک کتاب تست استاندارد چیست؟
1- دارای تست های کنکور سراسری و آزمون های جامع استاندارد باشد چون ما داریم برای یک آزمون استاندارد سراسری آماده می شویم پس به سوالاتی نیاز داریم که استاندارد باشند یعنی سوالات تالیفی یک مولف نباشند بلکه طراحی شده یک گروه مولفان باشند زیرا سوالات تالیفی نظر شخصی یک مولف است که ممکن است سوالات یا ساده باشند و یا سخت که در هر صورت مناسب یک آزمون سراسری نیست زیرا سوالات ساده تر از کنکور شما را خلاق نمی کند و سوالات سخت تر از کنکور در ذهن شما توهم آموزشی ایجاد می کند.
2- حجم کتاب باید متناسب با زمان کم شما باشد همانطور که می دانید سال چهارم سال چالش برانگیز شماست. زیرا هم امسال را باید برای مدرسه و کنکور بخوانید و هم دروس سال دوم و سوم را برای کنکور ، پس کارتان دشوار خواهد بود. به همین دلیل باید سراغ کت بروید که با حجم کم بهترین بازدهی را برای شما داشته باشد.حجم زیاد کتاب باعث ایجاد ترس و وهم در ذهن شما شده و شما را از آن درس دور خواهد کرد و از همه مهمتر باعث بهم زدن تعادل مطالعاتی شما خواهد شد.
3- کتاب درسنامه نداشته باشد یا بسیار مختصر باشد درسنامه چیست؟؟؟!!!!! درسنامه همان نکات تست های کنکوری سال های گذشته است که توسط مؤلف از تست ها بیرون کشیده شده و به صورت درسنامه در ابتدای هر فصل یا مبحث نوشته می شود. شما با خواندن اینگونه درسنامه ها جلوی رشد خلاقیت و مهارت ذهن خود را خواهید گرفت و ذهنی کاملا وابسته به این درسنامه ها خواهید داشت که در آینده بخاطر حجم زیاد مطالب قادر به مرور تمام درسنامه ها نخواهید شد!
4- پاسخنامه تشریحی مختصری داشته باشد در پاسخنامه کتاب نباید نکته و درسنامه وجود داشته باشد زیرا باز هم ذهن شما وابسته به آن نکات خواهد شد و با افزایش نکات در آینده فرصت مرور و خواندن آن حجم از نکات را نخواهید داشت
5- طبقه بندی شده باشد
ویژگی های یک کتاب تست استاندارد چیست؟
1- دارای تست های کنکور سراسری و آزمون های جامع استاندارد باشد چون ما داریم برای یک آزمون استاندارد سراسری آماده می شویم پس به سوالاتی نیاز داریم که استاندارد باشند یعنی سوالات تالیفی یک مولف نباشند بلکه طراحی شده یک گروه مولفان باشند زیرا سوالات تالیفی نظر شخصی یک مولف است که ممکن است سوالات یا ساده باشند و یا سخت که در هر صورت مناسب یک آزمون سراسری نیست زیرا سوالات ساده تر از کنکور شما را خلاق نمی کند و سوالات سخت تر از کنکور در ذهن شما توهم آموزشی ایجاد می کند.
2- حجم کتاب باید متناسب با زمان کم شما باشد همانطور که می دانید سال چهارم سال چالش برانگیز شماست. زیرا هم امسال را باید برای مدرسه و کنکور بخوانید و هم دروس سال دوم و سوم را برای کنکور ، پس کارتان دشوار خواهد بود. به همین دلیل باید سراغ کت بروید که با حجم کم بهترین بازدهی را برای شما داشته باشد.حجم زیاد کتاب باعث ایجاد ترس و وهم در ذهن شما شده و شما را از آن درس دور خواهد کرد و از همه مهمتر باعث بهم زدن تعادل مطالعاتی شما خواهد شد.
3- کتاب درسنامه نداشته باشد یا بسیار مختصر باشد درسنامه چیست؟؟؟!!!!! درسنامه همان نکات تست های کنکوری سال های گذشته است که توسط مؤلف از تست ها بیرون کشیده شده و به صورت درسنامه در ابتدای هر فصل یا مبحث نوشته می شود. شما با خواندن اینگونه درسنامه ها جلوی رشد خلاقیت و مهارت ذهن خود را خواهید گرفت و ذهنی کاملا وابسته به این درسنامه ها خواهید داشت که در آینده بخاطر حجم زیاد مطالب قادر به مرور تمام درسنامه ها نخواهید شد!
4- پاسخنامه تشریحی مختصری داشته باشد در پاسخنامه کتاب نباید نکته و درسنامه وجود داشته باشد زیرا باز هم ذهن شما وابسته به آن نکات خواهد شد و با افزایش نکات در آینده فرصت مرور و خواندن آن حجم از نکات را نخواهید داشت
5- طبقه بندی شده باشد