درسنامه جامع و کامل فصل دوم حسابان یازدهم

جزوه کامل حسابان یازدهمجزوه-کامل-حسابان-یازدهم جزوه تایپ شده، رنگی و مصور کتاب حسابان یازدهم،شامل 5 فصل، در قالب pdf و در 237 صفحه. کتاب حسابان یازدهم از 5 فصل تشکیل شده است. در این جزوه 237 صفحه ای تدریس مصور 5 فصل کتاب به همراه نمونه سوالات سال های گذشته و مساله های متعدد و متنوع در ... فایل
در مورد جزوه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهمجزوه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهم تالیف بابالویان برای دانش آموزان یازدهم ریاضی قرار گرفت . جزوه که در اختیار شامل قرار دارد شامل درسنامه فصل اول حسابان یازدهم و فصل دوم حسابان یازدهم و همچنین فصل سوم حسابان یازدهم می باشد . درسنامه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهم در دو بخش تنظیم شده است که شامل توضیحات مفصل در مورد فصل جبر و معادله و فصل تابع و فصل توابع نمایی و لگاریتمی حسابان یازدهم می باشد دانش اموزان یازدهم و داوطلبان کنکور ریاضی می توانند از آن استفاده کنند . از ویژگی های جزوه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهم ریاضی می توان به درسنامه های کامل آن در هر بخش اشاره نمود و شامل سوالات تمرینی متعدد برای یادگیری کامل آن می باشد . این جزوه قابل استفاده برای امتحان حسابان یازدهم نیز می باشد . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در مورد جزوه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهمجزوه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهم تالیف بابالویان برای دانش آموزان یازدهم ریاضی قرار گرفت . جزوه که در اختیار شامل قرار دارد شامل درسنامه فصل اول حسابان یازدهم و فصل دوم حسابان یازدهم و همچنین فصل سوم حسابان یازدهم می باشد . درسنامه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهم در دو بخش تنظیم شده است که شامل توضیحات مفصل در مورد فصل جبر و معادله و فصل تابع و فصل توابع نمایی و لگاریتمی حسابان یازدهم می باشد دانش اموزان یازدهم و داوطلبان کنکور ریاضی می توانند از آن استفاده کنند . از ویژگی های جزوه فصل اول و دوم و سوم حسابان یازدهم ریاضی می توان به درسنامه های کامل آن در هر بخش اشاره نمود و شامل سوالات تمرینی متعدد برای یادگیری کامل آن می باشد . این جزوه قابل استفاده برای امتحان حسابان یازدهم نیز می باشد . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
راجع درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی یازدهم مطلب امروز در مورد درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی سال یازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی می باشد که قابل استفاده برای رشته های ذکر شده می باشد . جزوه و آموزش و تست درس اول زبان یازدهم که توسط کتاب فا بان منتشر شده است شامل توضیحات خط به خط گرامر درس اول زبان یازدهم می باشد که تمام نکات مهم و کنکوری این درس را به طور کامل پوشش داده است و آموزش کامل درس زبان یازدهم در بخش گرامر را را به نحو احسنت انجام داده است . درسنامه درس اول زبان یازدهم شامل تمامی لغات درس اول زبان یازدهم تجربی می باشد که تمام لغات درس یک زبان یازدهم به طور کامل گرد آوری شده است . همچنین جزوه درس اول زبان یازدهم شامل سوالات تست گرامر و تست لغات می باشد که دانش اموزان برای امادگی در کنکور سراسری باید این تست ها را کار کنند .همچنین درسنامه جامع درس اول حسابان یازدهم در مورد سایر مطالبی که در 1 درس و فصل اول زبان انگلیسی یازدهم بحث شده است توضیحاتی کانلی را ارائه داده است . ادامه مطلب
راجع درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی یازدهم مطلب امروز در مورد درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی سال یازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی می باشد که قابل استفاده برای رشته های ذکر شده می باشد . جزوه و آموزش و تست درس اول زبان یازدهم که توسط کتاب فا بان منتشر شده است شامل توضیحات خط به خط گرامر درس اول زبان یازدهم می باشد که تمام نکات مهم و کنکوری این درس را به طور کامل پوشش داده است و آموزش کامل درس زبان یازدهم در بخش گرامر را را به نحو احسنت انجام داده است . درسنامه درس اول زبان یازدهم شامل تمامی لغات درس اول زبان یازدهم تجربی می باشد که تمام لغات درس یک زبان یازدهم به طور کامل گرد آوری شده است . همچنین جزوه درس اول زبان یازدهم شامل سوالات تست گرامر و تست لغات می باشد که دانش اموزان برای امادگی در کنکور سراسری باید این تست ها را کار کنند .همچنین درسنامه جامع درس اول حسابان یازدهم در مورد سایر مطالبی که در 1 درس و فصل اول زبان انگلیسی یازدهم بحث شده است توضیحاتی کانلی را ارائه داده است . ادامه مطلب
راجع درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی یازدهم مطلب امروز در مورد درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی سال یازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی می باشد که قابل استفاده برای رشته های ذکر شده می باشد . جزوه و آموزش و تست درس اول زبان یازدهم که توسط کتاب فا بان منتشر شده است شامل توضیحات خط به خط گرامر درس اول زبان یازدهم می باشد که تمام نکات مهم و کنکوری این درس را به طور کامل پوشش داده است و آموزش کامل درس زبان یازدهم در بخش گرامر را را به نحو احسنت انجام داده است . درسنامه درس اول زبان یازدهم شامل تمامی لغات درس اول زبان یازدهم تجربی می باشد که تمام لغات درس یک زبان یازدهم به طور کامل گرد آوری شده است . همچنین جزوه درس اول زبان یازدهم شامل سوالات تست گرامر و تست لغات می باشد که دانش اموزان برای امادگی در کنکور سراسری باید این تست ها را کار کنند .همچنین درسنامه جامع درس اول حسابان یازدهم در مورد سایر مطالبی که در 1 درس و فصل اول زبان انگلیسی یازدهم بحث شده است توضیحاتی کانلی را ارائه داده است . ادامه مطلب
عنوان : جزوه حسابان سوم ریاضی متوسطه فصل اول جزوه حسابان سوم ریاضی متوسطه فصل اول عنوان : جزوه حسابان سوم ریاضی متوسطه فصل اول  جزوه حسابان شامل درس نامه به همراه مثال های حل شده همراه با سوال و تست کنکور مخصوص داوطلبان کنکور سراسری رشته ریاضی فاتحی شماره تماس : 09126605143 جزوه حسابان سوم ریاضی متوسطه فصل اول
راجع درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی یازدهممطلب امروز در مورد درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی سال یازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی می باشد که قابل استفاده برای رشته های ذکر شده می باشد . جزوه و آموزش و تست درس اول زبان یازدهم که توسط کتاب فا بان منتشر شده است شامل توضیحات خط به خط گرامر درس اول زبان یازدهم می باشد که تمام نکات مهم و کنکوری این درس را به طور کامل پوشش داده است و آموزش کامل درس زبان یازدهم در بخش گرامر را را به نحو احسنت انجام داده است . درسنامه درس اول زبان یازدهم شامل تمامی لغات درس اول زبان یازدهم تجربی می باشد که تمام لغات درس یک زبان یازدهم به طور کامل گرد آوری شده است . همچنین جزوه درس اول زبان یازدهم شامل سوالات تست گرامر و تست لغات می باشد که دانش اموزان برای امادگی در کنکور سراسری باید این تست ها را کار کنند .همچنین درسنامه جامع درس اول حسابان یازدهم در مورد سایر مطالبی که در 1 درس و فصل اول زبان انگلیسی یازدهم بحث شده است توضیحاتی کانلی را ارائه داده است . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
راجع درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی یازدهممطلب امروز در مورد درسنامه و تست لغات و گرامر درس اول زبان انگلیسی سال یازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی می باشد که قابل استفاده برای رشته های ذکر شده می باشد . جزوه و آموزش و تست درس اول زبان یازدهم که توسط کتاب فا بان منتشر شده است شامل توضیحات خط به خط گرامر درس اول زبان یازدهم می باشد که تمام نکات مهم و کنکوری این درس را به طور کامل پوشش داده است و آموزش کامل درس زبان یازدهم در بخش گرامر را را به نحو احسنت انجام داده است . درسنامه درس اول زبان یازدهم شامل تمامی لغات درس اول زبان یازدهم تجربی می باشد که تمام لغات درس یک زبان یازدهم به طور کامل گرد آوری شده است . همچنین جزوه درس اول زبان یازدهم شامل سوالات تست گرامر و تست لغات می باشد که دانش اموزان برای امادگی در کنکور سراسری باید این تست ها را کار کنند .همچنین درسنامه جامع درس اول حسابان یازدهم در مورد سایر مطالبی که در 1 درس و فصل اول زبان انگلیسی یازدهم بحث شده است توضیحاتی کانلی را ارائه داده است . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
درسنامه 2-انواع پرسش های تشریحی 3- آزمون های میان ترم و پایان ترم 4-پاسخنامه تشریحی حسابان یازدهم تست ریاضیات تجربی تست فلسفه یازدهم کتاب املا اول دبستان سری کا وچینو گاجشب امتحان عربی یازدهم انسانی
96- ویرایش جزیی کتاب و مطابقت با کتاب درسی شب امتحان آمار و احتمال یازدهم زبان نهم کار درسنامه کامل شامل معنا و مفهوم و لغت ها - هم خانواده ها و در کل تمام چیز هایی که برای یادگیری فارسی بهش نیاز داریم. تست و پاسخنامه تشریحی - در انتها آزمون - درسنامه درس به درس - کتلاب تیزهوشانی - تفاوتش با کتاب های تیزهوشان اینه که کامل تر و قوی تر و تست های بیشتری داره کار زمین شناسی یازدهم شب امتحان ریاضی وآمار یازدهم انسانیفیزیک 3 ریاضی-شب امتحان
درسنامه کامل شامل معنا و مفهوم و لغت ها - هم خانواده ها و در کل تمام چیز هایی که برای یادگیری فارسی بهش نیاز داریم. تست و پاسخنامه تشریحی - در انتها آزمون - درسنامه درس به درس - کتلاب تیزهوشانی - تفاوتش با کتاب های تیزهوشان اینه که کامل تر و قوی تر و تست های بیشتری داره جامعه شناسی2-سوم انسانی-شب امتحان کار- ریاضی هفتم برای هر مبحث ابتدا درسنامه ای با توضیح و مثال های کافی و نکات تستی لازم آمده است-سپس وارد تست های کتاب می شویم که شامل تست های کنکور تمرین های کتاب درسی ، تست های تالیفی و کنکورهای سال های اخیر - در پایان هر فصل تست های دشوارتر گروه z با پاسخنامه تشریحی و کلیدی کار هندسه یازدهم دفتر برنامه ریزی ابت هفته های من گاجتیزهوشان-جامع ششم
درسنامه کامل شامل معنا و مفهوم و لغت ها - هم خانواده ها و در کل تمام چیز هایی که برای یادگیری فارسی بهش نیاز داریم. تست و پاسخنامه تشریحی - در انتها آزمون - درسنامه درس به درس - کتلاب تیزهوشانی - تفاوتش با کتاب های تیزهوشان اینه که کامل تر و قوی تر و تست های بیشتری داره جامعه شناسی2-سوم انسانی-شب امتحان کار- ریاضی هفتم برای هر مبحث ابتدا درسنامه ای با توضیح و مثال های کافی و نکات تستی لازم آمده است-سپس وارد تست های کتاب می شویم که شامل تست های کنکور تمرین های کتاب درسی ، تست های تالیفی و کنکورهای سال های اخیر - در پایان هر فصل تست های دشوارتر گروه z با پاسخنامه تشریحی و کلیدی کار هندسه یازدهم دفتر برنامه ریزی ابت هفته های من گاجتیزهوشان-جامع ششم
درسنامه جامع و کامل فصل دوم حسابان یازدهم (تابع) تابع کتاب "آموزش و تست حسابان(۱)"، کت جامع و کامل برای استفاده ی دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و داوطلبان کنکور است که کاری از انتشارات کلک معلم است. این کتاب شامل درسنامه ای قوی، مثال های متنوع، نکات مهم درسی، تمرینات و سوالات تستی کنکورهای سراسری و موسسات مختلف با پاسخ تشریحی است که توسط اساتید محترم جناب آقای عباس امیدوار (دبیر ریاضی دبیرستان های منطقه ۹ تهران) و سرکار خانم حسنیه شریفی (دبیر ریاضی دبیرستان های شهر قدس) تالیف گردیده است. فایل pdf دو درس اول از فصل دوم این کتاب (درس۱ "آشنایی بیشتر با تابع" و درس۲ "انواع تابع")، توسط همکار گرامی جناب آقای عباس امیدوار (از مولفان کتاب) به سایت ریاضی سرا ارسال گردیده است. این فایل در ادامه قابل است. با تشکر از امیدوار ادامه ی این مطلب را بخوانید
عربی دهم-شب امتحان درسنامه کامل درسنامه کامل
ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی ( گی )ترجمه-لغات-کتاب-درسنامه-جامع-زبان-ارشد-علوم-پزشکی-(- - گی-) اصل و ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی تالیف گی، در قالب فایل pdf و در حجم 290 صفحه. این فایل شامل لغات کتاب گی در قالب pdf به صورت کامل با بهترین کیفیت و بصورت تایپ شده شامل تمامی لغات ۱۲ مهارت گی و لغات بسیاری از متون سنوات ... فایل


ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی ( گی )
ترجمه-لغات-کتاب-درسنامه-جامع-زبان-ارشد-علوم-پزشکی-(- - گی-)
اصل و ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی تالیف گی، در قالب فایل pdf و در حجم 290 صفحه. این فایل شامل لغات کتاب گی در قالب pdf به صورت کامل با بهترین کیفیت و بصورت تایپ شده شامل تمامی لغات 12 مهارت گی و لغات بسیاری از متون سنوات ...

 فایل
 ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی ( گی )
ترجمه-لغات-کتاب-درسنامه-جامع-زبان-ارشد-علوم-پزشکی-(- - گی-)
اصل و ترجمه لغات کتاب درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی تالیف گی، در قالب فایل pdf و در حجم 290 صفحه. این فایل شامل لغات کتاب گی در قالب pdf به صورت کامل با بهترین کیفیت و بصورت تایپ شده شامل تمامی لغات 12 مهارت گی و لغات بسیاری از متون سنوات ...

 فایل
 

توضیحات نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت داددر این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت داد به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید کنید. نمونه سوال امتحانی حسابان یازدهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات داد می باشد.برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تو منابع پیشنهادی برای ژنتیک و گیاهی به درسنامه های خیلی سبز اشاره شد.حالا اینجا تو ادامه مطلب میتونید به طور کامل درسنامه های خیلی سبز رو داشته باشید ادامه مطلب
کامل ترین جزوه حسابان سوم ریاضی فیزیک+نمونه سوال: قیمت فقط ۳۰۰۰ تومان image result for ‫جزوه حسابان سوم ریاضی فیزیک+نمونه سوال‬‎ جزوه حسابان سوم ریاضی فیزیک+نمونه سوال نوع فایل :pdf تعداد صفحات :۱۵۸ شرح مختصر: در این پست جزوه ی کامل حسابان (فصل اول تا پنجم) را برای استفاده ی دانش آموزان و علاقه مندان قرار داده ایم.
این فایل شامل درسنامه، نکات، مثال و نمونه سوالات امتحان نهایی از کل کتاب حسابان می باشد. برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید. http://file-folder.ir/1396/06/13/کامل-ترین-جزوه-ح…سوم-ریاضی-فیزیکن/ ‎
معلم خصوصی خوب برای آموزش و تدریس فصل دو حسابان تابع

فصل دوم کتاب حسابان یازدهم تابع نام داشته و شامل دروس زیر می باشد.
درس اول: آشنایی بیشتر با تابع
درس دوم: انواع تابع
درس سوم: وارون تابع
درس چهارم: اعمال روی توابع
اگر در فصل 2 حسابان (تابع) مشکل دارید و نیاز به آموزش و معلم تدریس خصوصی دارید می توانید از دبیران خوب مدرسانه استفاده کنید.
برای آشنایی با معلم های مدرسانه و رزرو دبیر با شماره 26570810 تماس بگیرید. همچنین می توانید سوالات خود را در خصوص دبیران و تدریس خصوصی حسابان یازدهم با شماره گیری این شماره تلفن مطرح کنید.
دوستان و داوطلبان عزیز
در این تاپیک قصد داریم برای شما عزیزان به صورت خلاصه وار کتاب های فوق العاده ک شان + سیاره زیست شناسی رو تشریح کنیم کتبی که برترین و کامل ترین منبع برای درسنامه و تست زیست شناسی تالیف سید احمد رضا میرحسینی میباشد کتاب ک شان زیست شناسی قابل استفاده برای تمام دانش اموزان دبیرستانی و کنکوری ها فهرست مطالب 1-متن صفحه به صفحه کتاب درسی به صورت پاراگراف به پاراگراف 2-نکته ها و توضیحات ودرسنامه قوی و کامل و روان کنکوری مختص به هر پاراگراف بعد از همان پاراگراف + درسنامه ترکیبی با تمام مباحثی که امکان ترکیب شدن با این پاراگراف را دارند از هر سه کتاب زیست شناسی 3-تست های تالیفی خط به خط و قوی بعد از هر مبحث که مختص به همان مبحث هستند 4-تست های تالیفی ترکیبی و فوق العاده قوی از هر مبحث 5-تست های ازمون های ازمایشی گاج - سنجش - قلمچی - گزینه مختص هر درس بعد از اتمام درس به صورت ترکیبی از کل فصل 6-تست های کنکور 5 سال اخیر داخل و خارج از کشور مختص هر درس 7- پاسخنامه کلیدی بعد از اتمام هر درس 8-پاسخنامه تحلیلی و تشریحی تمام گزینه های هر تست بعد از پاسخنامه کلیدی 9-سوالات پیش بینی کنکور 97 در غالب 5 ازمون جامع 50 سوالی 10-پاسخنامه تشریحی و تحلیلی ازمون های پیش بینی بعد از اتمام هر ازمون
کتاب سیاره زیست شناسی ( مختص جمع بندی و قابل استفاده فقط برای کنکوری ها و فارق حصیلان ) فهرست مطالب 1-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی انسان ( تمام مطالب مربوط به زیست شناسی انسان در کنکور ) 2-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی گیاهی (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی گیاهی در کنکور ) 3-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی جانوری (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی جانوری در کنکور ) 4-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی ژنتیک (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی ژنتیک در کنکور ) 5-درسنامه جامع و قوی و کامل زیست شناسی چهارم (تمام مطالب مربوط به زیست شناسی چهارم در کنکور ) 6-تست های تالیفی و کاملا ترکیبی بعد از هر درس نامه 7-پاسخ نامه تشریحی بعد از هر مجموعه تست 8-همراه با سوالات و تحلیل کنکور 5 سال اخیر به صورت جامع و 250 سوالی
قیمت این کتب آموزشی زیست به صورت کامل و با هم 200.000 تومان میباشد.
تذکر مهم : تمام حقوق این کتاب در انحصار گروه اموزشی برمودا بوده و هرنوع کپی برداری مستقیم و غیر مستقیم پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت ادامه مطلب
نمونه سوال درس حسابان یازدهم ریاضی نوبت اول + جواب نمونه سوال حسابان یازدهم ادامه مطلب
 
یکی از مهم ترین راه های بالا بردن آمادگی دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک برای امتحان حسابان 1 نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم (  داد ماه ) ، حل  نمونه سوالات مدارس مختلف و آشنایی با انواع سوالات امتحانی است که ممکن است طرح شود . به این منظور نمونه سوالات امتحان حسابان 1? پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک مدارس مختلف را به همراه پاسخ ( جواب ) تشریحی در دو دسته امتحان حسابان 1 نوبت اول و امتحان حسابان 1 نوبت دوم قرار داده و در ادامه برای  رایگان قرار داده ایم . با کلیک روی هر کدام از نمونه سوالات امتحان حسابان 1 پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک ، وارد صفحه مربوط به آن می شوید. علت اینکه مستقیما لینک را قرار نداده ایم این است که ابتدا سوالات طرح شده در آن امتحان را مشاهده کنید و درصورتیکه درجه سختی آن متناسب سطح علمی مدرسه شماست ، درصورت تمایل فایل pdf مربوط به آن را همانجا بصورت رایگان  کنید .


ادامه مطلب...
توضیح جزوه جامع هندسه تحلیلی پیش یجزوه جامع هندسه تحلیلی پیش ی که توسط موسسه گزینه دو تالیف و منتشر شده در این پست جهت قرار گرفت . درسنامه جامع هندسه تحلیلی پیش ی شامل توضیحات کامل و کنکوری در مورد مطالب کتاب هندسه تحلیلیو جبر خطی پیش ی می باشد و درسنامه ای کامل از مطالب هندسه تحلیلی را در اختیار دانش اموزان قرار می دهد .جزوه جامع دیفرانسیل پیش ی شامل درسنامه فصل اول هندسه تحلیلی و درسنامه فصل دوم هندسه تحلیلی و جزوه فصل سوم هندسه تحلیلی و فصل چهار و پنج می باشد . جزوه جامع هندسه تحلیلی پیش ی درسنامه و نکات مهم و کنکوری این بخش را به طور کامل تحت پوشش قرار داده است و جزوه کامل را در اختیار داوطلبان کنکور ریاضی قرار می دهد .  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
درسنامه جامع وکامل ریاضی پایه دهم
اگر شما هم به دنبال یک جزوه ی کامل وجامع ریاضی هستید که اولا تمام کتاب را پوشش بده و دوماً هم درسنامه داشته باشه وکنار درسنامه مثال داشته باشه وسوال تستی هم داشته باشه وبتونی برای سوال تشریحی هم بهش مراجعه کنی .

مشخصات: *حجم: ۳۹مگابایت *فرمت: pdf

منبع:sakoye10hom.blog.ir

منتظر نظرات شما دوستان هستیم

سلام مخلصم،

فصل اول حسابان
جمع بندی نکات تستی اثبات های فصل اول حسابان یازدهم رو به طور کاملا خلاصه درقالب pdf آماده کردیم
باید بگم که این فایل محض یادآوری فرمول ها هم هست ،ازش استفاده کنین.
ادامه مطلب
سلام مخلصم،

فصل اول حسابان
جمع بندی نکات تستی اثبات های فصل اول حسابان یازدهم رو به طور کاملا خلاصه درقالب pdf آماده کردیم
باید بگم که این فایل محض یادآوری فرمول ها هم هست ،ازش استفاده کنین.
ادامه مطلب
دروس اختصاصی ریاضی: جامع مهروماه
نقاط قوت: درسنامه ها و تستای تالیفی (کنکور 95 سوال دنباله عینن تو کتاب بود)
نقطه ضعف: -
فیزیک پایه و پیش: میکروطبقه بندی گاج نقطه قوت: درسنامه ها و تستا و کلا همه چی!! نقطه ضعف: - شیمی: مبتکران نقطه قوت: درسنامه ها
نقطه ضعف: تستای تالیفی و کلا تعداد تست کم. زیست: آی کیو + جامع گاج
نقطه قوت: پاسخنامه ها شما هم اگه تجربه ای دارید تو قسمت نظرات بگید