دامن دوست به صد خون دل افتاد بدست

هم از تو در گریزم و هم از تو ناگزیر دامن به دست دارم و دستم به دامن است**
*سعدی **علیرضا بدیع
+دامن به دست داشتن کنایه از گریز داشتن از چیزی یا ی ++دست به دامن ی داشتن هم کنایه برای کمک خواستن از ی هست
بر دوش تو تا زلف زره پوش تو افتاد
بار دل عالم همه بر دوش تو افتاد

تار سر زلفت ز گران باری دل ها
صد بار سراسیمه در آغوش تو افتاد

یک سلسله دیوانه آن حلقه زلفند
کز بهر چه بر طرف بناگوش تو افتاد

آن دل که نبوده ست ی جز تو به یادش
فریاد که یک باره فراموش تو افتاد

آسوده حریفی که ز مینای محبت
تا روز جزا می زد و مدهوش تو افتاد

تا شام قیامت نکشد منت خورشید
هر دیده که بر صبح بناگوش تو افتاد

آن نقطه که پیرایه پرگار وجود است
خالی است که بر کنج لب نوش تو افتاد

از چشم ترم جوش زند خون دمادم
تا در جگرم خار جگرجوش تو افتاد

یک باره نظر بست ز سرچشمه کوثر
هر چشم که بر لعل قدح نوش تو افتاد

خون می چکد از گلبن اشعار فروغی
تا در طلب غنچه خاموش تو افتاد

فروغی بسطامی
ع روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آیینه اوهام افتاد
این همه ع می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد
من ز مسجد به ابات نه خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد
چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایره گردش ایام افتاد
در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد
آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد
زیر شمشیر غمش کنان باید رفت کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد
هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد
آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد
دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
سروبالای من آن گه که درآید به سماع چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد
نظر پاک تواند رخ جانان دیدن که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد
مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد
بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد
دوست داشتن درست مثل نانیست که از تنور در آمده، تا داغ و تازه است لذت بخش است، دوست داشتن درست مثل آش رشته داغ در زیر اولین باران زمستانی در هوای سرد است، که اگر سرد شده باشد، که اگر از تب و تاب افتد دیگر بیانش بی فایده است... دوست داشتن را اگر به وقتش ابراز نکرد، اگر از تب و تاب افتاد، باز گفتنش یک بی تفاوتی را متفاوت نمیکند. انکارناپذیر است که همه آدم های این کره خاکی به دوست داشتن معتادند که اگر نبودند این همه "عشق" در این دنیا زاده نمیشد... راستش از مرگ دوست داشتن ها و عشق میترسم، از روزی که آدم ها از ترس پس زده شدن، از ترس تنها شدن ها به هم نگویند که چقدر همدیگر را دوست دارند، که دوست داشتنشان از تب وتاب افتد، که روزی هیچ عاشقی دست آن معشوقی که باید در دستانش نباشد میترسم...من از ناگهانی دیر شدن ها میترسم، از این همه بی تفاوتی و بی احساسی میترسم...
دوست داشتن درست مثل نانیست که از تنور در آمده، تا داغ و تازه است لذت بخش است، دوست داشتن درست مثل آش رشته داغ در زیر اولین باران زمستانی در هوای سرد است، که اگر سرد شده باشد، که اگر از تب و تاب افتد دیگر بیانش بی فایده است... دوست داشتن را اگر به وقتش ابراز نکرد، اگر از تب و تاب افتاد، باز گفتنش یک بی تفاوتی را متفاوت نمیکند. انکارناپذیر است که همه آدم های این کره خاکی به دوست داشتن معتادند که اگر نبودند این همه "عشق" در این دنیا زاده نمیشد... راستش از مرگ دوست داشتن ها و عشق میترسم، از روزی که آدم ها از ترس پس زده شدن، از ترس تنها شدن ها به هم نگویند که چقدر همدیگر را دوست دارند، که دوست داشتنشان از تب وتاب افتد، که روزی هیچ عاشقی دست آن معشوقی که باید در دستانش نباشد میترسم...من از ناگهانی دیر شدن ها میترسم، از این همه بی تفاوتی و بی احساسی میترسم...
عربستان سعودی دست به دامن ماشین روابط عمومی شد دستگاه روابط عمومی به خوبی تأمین مالی شده عربستان سعودی، پس از انفجاری مخالف شیعه نمر باقر النمر در روز شنبه به سرعت برای شکل دادن به چگونگی پوشش این خبر در ایالات متحده به تکاپو افتاد.
انتظار و دامن زدن به ظلم در آ ا مان انتظار و دامن زدن به ظلم در آ ا مان زمینه سازی برای ظهور مست م دست روی دست گذاشتن برای گسترش فساد و حتی دامن زدن به اوضاع نابسامان اجتماعی در این راستا است، در این دیدگاه مردم نقش سازنده ای برای تعجیل در امر ظهور ندارند.
پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد
از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد
دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد
از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
مژگان تو تا تیغ جهان گیر برآورد بس کشته دل زنده که بر یک دگر افتاد
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد
حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود بس طرفه حریفیست کش اکنون به سر افتاد
مدل جدید کت دامن های مجلسی نه برای این پست مدل های جدید کت و دامن مجلسی را آورده ایم امید است ن خوشتیپ و شیک بپسندند این مدل های کت دامن مجلسی ما را ، جدیدترین های کت دامن مجلسی را در زیر مشاهده کنید در طرح های زیبا و متفاوت از نظر طراحی فوق العاده است: the-new-models-skirt-suit-chamber-nazdoone.com (1)
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 4 بعد از رسم الگوی اولیه دامن تنگ روی خط از وسط جلو و پشت دور را داخل می شویم نقاط k و r بدست می آید فاصله 5 سانت = ( r به 2 ) = 5 سانت و ( k به 4 ) دامن فون گشاد ( آزاد ) بعد از رسم الگوی اولیه دامن تنگ روی خط از وسط جلو و پشت دور را داخل می شویم نقاط k و r بدست می آید فاصله 5 سانت = ( r به 2 ) = 5 سانت و ( k به 4 ) مساوی 5 سانت می شود و نقاط f و s در (vبه r) و ( v به k ) روی خط قرار دارد از نقاط بدست آمده مطابق شکل به لبه دامن عمود می کنیم و تا خط کمر ادامه می دهیم از خط 5 سانت بالا رفته خطی بموازات رسم می کنیم تا وسط جلو و پشت الگو را قطع کند روی خط کمر پشت از دو طرف خطوط جدید 1 سانت خارج می شویم دو پنس به قطر 2 سانت و بلندی 15 سانت رسم می شود و روی خط کمر جلو از دو طرف خطنوط جدید 75/0 سانت خارج شده دو پنس به قطر 5/1 سانت وبلندی 15 سانت رسم می شود شکل 1 خطوط از لبه دامن تا اتنتهای پنسها چیده می شود و پنسها بسته می شود در نتیجه درلبه دامن اوزمان ایجاد می شود مقدار اوزمانها را از لبه دامن خارج می شویم و به خط وصل می کنیم برای کنترل قد پهلوها خط جدید مطابق شکل 2 به لبه دامن عمود می شود شکل 2 وسط جلو و پشت روی ای بسته پارچه قرار میگیرد اگر وسط پشت همراه با زیپ باشد وسط پشت روی ای ترکی پارچه قرار میگیرد شکل 3 و شکل 4.

دامن 10 ترک از دامن فون آزاد رولت می شود از مقدار اوزمان ایجاد شده در لبه دامن به انتهای پنسهای جدید رسم کنید شکل 4 و این خطوط را تا کمر چیده می شود و الگوی جلو و پشت هر کدام به 3 قسمت تقسیم می شود وسط جلو و پشت روی ای بسته پارچه قرار میگیرد و قسمتهای پهلو با توجه به راسته الگو روی پارچه قرار میگیرد شکل 5 و 6 و 7 و 8 ( راسته الگو در قسمتهای پهلو از گشادی لبه دامن به قسمت وصل می شود خط راسته الگو می شود )

دامن خمره ای ابتدا از دامن تنگ ساده رولت کنید از انتهای پنسهای جلو و پشت الگو به لبه دامن عمود کنید شکل 7 از قسمت پهلوها در لبه دامن 5/1-1 سانت داخل شده به خط نقطه v وصل کنید خطوط را از لبه دامن تا انتهای پنسها را قیچی کنید هم چنین یک سمت پنسها را از خط کمر تا انتهای پنسها طوری چیده می شود که الگو از هم جدا نشود و خطوط را در لبه دامن برابر با 5/1-1 سانت رویهم قرار داده و در قسمت پهلوها خط جدید را چیده در نتیجه لبه دامن تنگتر می شود شکل 8 و 9 و 10 و 11 زمانیکه خطوط در لبه دامن رویهم قرار میگیرد مقداری به قطر پنسها اضافه می شود که با دوختن پنسها فرم دامن شکیل تر می شود و هلال پهلو هم فرم خود را بخوبی حفظ می کند. دامن ترک با گوده ( لول ) از دامن اولیه تنگ رولت می شود خطوط را رسم کنید از ( 2 به r ) مساوی ( 2 به v) و از 4 به k مساوی ( 4 به v ) علامت می گذاریم از r و k عمود به لبه دامن و تا خط کمر ادامه دهید در جلو و پشت 2 پنس به قطر 3 سانت وبلندی 17 سانت رسم کنید در لبه دامن از نقاط a و b 5-2 سانت داخل شده نقاط cc و dd بدست می آید و از این نقاط به a و b 5-2 که به تناسب قد دامن 45 تا 30 بالاتر از ab قرار دارد وصل می شود مطابق شکل 13 برای گوده از یا یا دایره شکل که شعاع دایره مساوی با ac می باشد می توان گوده ها را از رنگ و یا پارچه دیگری برش داد شکل 14 فاصله ac به oo و فاصله ac به of دوخته می شود شکل 15 0 | 0 چاپ “ آموزش-گام-به-گام-خیاطی-به-روش-مولر-4 ”
تگ ها: مولر آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 4 - 13
ع روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آیینه اوهام افتاد این همه ع می و نقش نگارین که نمود یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد من ز مسجد به ابات نه خود افتادم اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایره گردش ایام افتاد در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد زیر شمشیر غمش کنان باید رفت کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
رکنا: م ع مشهور رئال مادرید در جشن پنجمین قهرمانی تیمش در اروپا با دامن در این مراسم شرکت کرد.
امور خارجه چین امروز (پنجشنبه) از تمامی طرفین خواست تا به تنش ها در شبه جزیره کره دامن نزنند.
 دلت چه شد که از آن شور و اشتیاق افتاد ؟چه شد که بین تو و من چنین نفاق افتاد ؟
زمان به دست تو پایان من نوشت آریمسیر واقعه این بار ، از این سیاق افتاد
دو رودخانه ی عشق شط شده بو ی دریغ که راهش به باتلاق افتاد
خلاف منطق معمول عشق بود انگارمیان ما دو موازی که انطباق افتاد
جهان برای همیشه ، سیاه بر تن کرد شبی که ماه تمام تو در محاق افتاد
شکر به مزمزه چون شوکران شود زین پسمرا که طعم دهان تو از مذاق افتاد
خزان به لطف تو چشم و چراغ تقویم استکه دیدن تو در این فصل ، اتفاق افتاد
چه زندگانی سختی است زیستن بی عشقببین پس از تو که تکلیف من چه شاق افتاد
پس از تو جفت سرشتی و سرنوشتی من !غریبواره ی تو ، تا همیشه تاق افتاد
تو فصل مشترک عشق و شعر من بودیکه با ج تو بین شان طلاق افتاد
هوای تازه تو بودی ، نفس تو و بی تودوباره بر سرم آوار اختناق افتاد
به باور دل نا باورم نمی گنجدهنوز هم که مرا با تو این فراق افتاد
اگر دوست دارید کمک کنید،این مطلب را تکمیل کنید یا مشابه آن را به این وبلاگ هدیه کنید

( سوختن) در ادبیات فارسی یک مصدر است وفعل ها و کلمه هایی که از این ریشه ساخته شده و ساخته می شود،فراوان است.که واژه های جدید( هم خانواده) با معانی متفاوت می بینیم.
1- سوخت : ماده ی سوختنی مثل نفت.
2- سوخت : آتش گرفت.
3- سوخت : سوزاند.
4- سوخت : باخت (در بازی ها).
5- سوخت : باطل شد.
6- سوخت : نابود شد

چند مثال شعری:
1 - از:رهی معیری
> سوزد مرا،سازد مرا،در آتش اندازد مرا،
وزمن رها سازد مرا،بیگانه از خویشم کند.(مرا آتش زد
2- از صائب
>دامن داغ جنون آسان نمی آید بدست
سوختم چون شمع تا از آتش افسر یافتم(آتش گرفتم)
3- از نیما:
>سوختم من سوختم من سوختم
کاش راه او نمی آموختم.

وبا ترکیب های دیگر:
1- دلم سوخت
2- لامپ سوخت
3- سهمیه ام سوخت
4- گلویم سوخت
5- کارتِ سوخت
و....

اگر دوست دارید کمک کنید،این مطلب را تکمیل کنید
با خبر شدیم یکی از مدیران باشگاه اهوازی برای برطرف سازی مشکل مالی باشگاهش که روز به روز وضعیتش حادتر می شود، دست به دامن شخصیت های رده بالای کشوری شده است.
این دمِ صبح دگر بار به یادت بودم غرقِ امواجِ یمِ مهر و وفایت بودم قطره ی اشک سرازیر، در این هور افتاد چای در دست، همانندِ دلم شور افتاد شاهد
این دمِ صبح دگر بار به یادت بودم غرقِ امواجِ یمِ مهر و وفایت بودم قطره ی اشک سرازیر، در این هور افتاد چای در دست، همانندِ دلم شور افتاد شاهد
س رست باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ فحاشی را دوست ندارد اما بهتر است زیاد به این موضوع دامن نزنیم.
گویند:
دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت!
در راه با پرودرگار سخن می گفت: ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای.
در همین حال ناگهان گره ای از گره هایش باز شد و گندمها به زمین ریخت!
او با ناراحتی گفت:
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت
محراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت
گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد گونه جادویی م تا بیارمت
خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب بیمار بازپرس که در انتظارمت
صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت
خونم بریخت و از غم عشقم خلاص داد منت پذیر غمزه خنجر گذارمت
می گریم و مرادم از این سیل اشکبار تخم محبت است که در دل بکارمت
بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل در پای دم به دم گهر از دیده بارمت
حافظ و شاهد و رندی نه وضع توست فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت
حدّ خویش و می گفت : فرزندم ! حریم خویش را نگهدار ، و بر گلیم خود باش !که قناعت ، یعنی همین !و همین است ، که آدمی را ، از مردم روزگار ، بی نیاز می دارد ،اگر از حدود خود ، پا را فراتر گذاری ، آغاز حاجت است !و این را ، آن پیر زن بصیر ، اما بی بصر شنید ،و گفت : به خدا همین است ، و جز این نیست !و آنگاه از خود چنین گفت : وقتی که در خانه خود باشم ، گویی که بینایم ، و هیچ حاجتم به عصا نیست ، و به هیچ ،اما همینکه از خانه ام خارج شوم ، حاجتم به عصا خواهد بود ، و هم به نامحرمان ، تا که مرا از این سوی به آن سوی برند ! پا مَنه بیرون زحد خویش تا بینا شوی نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را ......مطالعه ی متن کامل کتاب "دامن دامن،حکمت" در سایت رسمی اینفو کتاب 
در مواقعی که کودک دسالی را براى دعا یا نام گذارى به حضور آن حضرت مى‏ آوردند، حضرت براى احترام بستگانش، او را با آغوش باز می گرفت و در دامن خود می گذارد. گاهى اتفاق مى ‏افتاد که کودک در دامن پیغمبر ادرار می کرد. انى که ناظر بودند به روى کودک فریاد می زدند، تندى می د، تا او را از این کار باز دارند. نبى اکرم (ص) آنان را از این برخورد منع می کرد و می فرمود: با تندى و خشونت از ادرار کودک جلوگیرى نکنید سپس طفل را آزاد می گذارد تا کارش را تمام کند. موقعى که دعا یا نام گذارى تمام می شد، بستگان ک ن با خوشحالی، کودک خود را می گرفتند و کمترین آزردگى و ملامت خاطر، در مهربان از ادرار کودک احساس نمی د. موقعى که والدین طفل می رفتند رسول خدا (ص) لباس خود را می شست. بحار الأنوار، ج 16، ص 240
خبرگزاری میزان- قطر گفت: دامن زدن به اختلاف با ایران به عنوان کشوری قدرتمند که ثبات منطقه را تضمین می کند، به مصحلت نیست.
کت و دامن | کت و دامن مجلسی | ید اینترنتی کت و دامن مجلسی کت و دامن | کت و دامن مجلسی | ید اینترنتی کت و دامن مجلسی کت و دامن یکی از اصلی ترین و جزو لباس های کلاسیک در حوزه پوشاک نه است کت و دامن از اوایل قرن بیستم میلادی وارد دنیای پوشاک خانم ها شد و از آن به بعد به صورت گسترده به عنوان یک لباس رسمی و شیک مورد استفاده قرار گرفت کت و دامن در طرح ها و رنگ های مختلفی تولید می شود و شما می توانید با ید کت و دامن مجلسی آن را در مهمانی های رسمی بپوشید و حس بدرخشید! کت و دامن کت و دامن برخی بر این باورند که هرچقدر کت و دامن شما ساده تر باشد شیک تر است و هیچوقت از مد نمی افتد اگر می خواهید خی ان از رنگ کت و دامن یداری شده راحت باشد و بعد از مدتی پشیمان نشوید از رنگ های خنثی مانند مشکی و خا تری یداری نمایید کت و دامن مشکی شما را لاغرتر نشان می دهد و این برای خانم هایی که اضافه وزن دارند ایده آل است کت و دامن مجلسی کت و دامن مجلسی در کشور ما ایران کت و دامن عمدتا به عنوان لباس مجلسی مورد استفاده قرار می گیرد اکثر خانم ها ترجیح می دهند کت و دامن را به رنگ ی ان انتخاب کنند اما این یک قانون غیرقابل تغییر نیست و شما می توانید بنا به سلیقه خود رنگ دامن را از کت متفاوت انتخاب کنید کت و دامن مجلسی را می توان با یک بلوز یا پیراهن نه پوشید یا اینکه اگر کت نه دارای یقه مناسبی باشد می توان آن را به تنهایی پوشید ید اینترنتی کت و دامن مجلسی ید اینترنتی کت و دامن مجلسی طرحی که برای ید دامن انتخاب می کنید می تواند بستگی به سن شما داشته باشد اگر میانسال هستید توصیه می کنیم دامن شما بالای زانو نباشد اگر جوانتر هستید می توانید دامن بالای زانو بپوشید و با یک جوراب به رنگ دامن یا رنگ پوست استایل بی نظیری را برای خودتان ایجاد کنید هم چنین خانم های جوان می توانند کت و دامن را بدون جوراب بپوشند اما استفاده از ا سوری مناسب را فراموش نکنید فروشگاه اینترنتی کت و دامن مجلسی فروشگاه اینترنتی کت و دامن مجلسی ا سوری همراه کت و دامن بسیار بااهمیت است بیشترین اهمیت در این مورد با کفش نه است بهترین انتخاب شما برای کفش نه که همراه کت و دامن استفاده خواهید کرد کفش پاشنه بلند است یک کیف کوچک دستی نیز می تواند مکمل ا سوری شما باشد اگر از رنگ مشکی کت و دامن مجلسی ید می کنید می توانید یک کیف دستی به رنگ قرمز یا بنفش را با آن ست کنید مدل دامن مجلسی
ب خواب دیدم تصمیم گرفتم برم محل خدمتم برای خدمت انگار ک هروقت دوست داشتی میتونستی بری و بیای اونموقع هم دوست داشتم برم توی خیابون راه میرفتم و فکر می
ب خدمت و پاسگاه و بچه ها میخواستم حرکت کنم ک یادم افتاد باید لباس فرم بپوشم,همینطوری ک نمیشه تصمیم گرفتم برگردم خونه و لباس بپوشم باز یادم افتاد ک خونه نیست و باید صبح ساعت شیش اونجا باشی,ن وسط روز بری با خودم گفتم میذارم برای فردا یاد مغازه افتادم,گفتم چکارش کنم,ب مرتضی چی بگم گفتم بیخیال بابا میگم میخوام برم پاسگاه خودش ی کاری ه همینطور راه میرفتم ک... ای داد بیداد, یادم افتاد خدمتم تموم شده دیگه راهم نمیدادن ک حیف شد
س رست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: اعتراضات و ات کارگری در سال گذشته 21 درصد کاهش یافت اما رکود همچنان دامن گیر واحدهای تولیدی است.
آموزش خیاطی دامن لنگی-ساده ، اسکاتلندی، ح ونی مقدار پارچه: 2قد با عرض 150
از الگوی دامن راسته استفاده میشود و پشت دامن ساده است
وسط پشت روی ای بسته پارچه قرار میگیرد
به خط وسط جبلو به اندازه یک چهارم دورکمر و یا یک چهارم دور کمر منهای 5 سانت اضافه میکنیم
اگر بخواهیم لنگی کاملا در خط کمر نباشد ، 5سانت کم میکنیم
برای مدل شماره 1 جلوی دامن در قسمت رو را هلال میکنیم و از این جلو 2عدد برش میزنیم
به ادامه مطالب بروید در الگوی جلوی دامن در قسمت زیرین سمت چپ یک ساسون 2سانتی روی خط میگیریم تا لبه ی زیرین کوتاه تر شود و خودش را نیاندازدو یا اینکه از پای دامن 2سانت را کوتاه میکنیم
برای مدل شماره 2 میتوان لبه ی رویی را 5سانت بلندتر گرفت  و به خط پهلو صفر میکنیم
برای مدل شماره 3 (دامن لنگی ح ونی) 2قد پارچه نیاز داریم .ابتدا دامن لنگی ساده را کشیده و به قسمت رویی ،پس از یک چهارم دور کمر، 30-35 سانت اضافه کرده و آن را به پای دامن هلال میکنیم
برای این دامن میتوان از پارچه های : ویر-ریون-ژرژت - ک ناز - و یا هر پارچه ای که ریزش زیادی دارد استفاده کرد   منبع:honarekhayati.
به عشق ع ماهی که درون استکان افتاد
ننوشیده چنان مستم که از چشمم جهان افتاد

من تنها به قدر قهوه قاجاریت تلخم
وبا تو مثل چایی که درونش زعفران افتاد

لبت چاقوی زنجان و تنت قالیچه کاشان
عجب نانی میان سفره این بی زبان افتاد

به پای شیطنت بگذارو بگذر از من طفلی
""که چشمش وقت گل چیدن به چشم باغبان افتاد""

چروک انداختی بر چینه پیشانی و رفتی
شدم تصویر ان ی که دست پاسبان افتاد

صبا میگفت که شاخه نباتم بعد این قصه
گذارش سوی شهر شعر و مهد شاعران افتاد

تو در شیراز خمیازه کشیدی...صبح تابستان
نسیمی در هوای شرجی مازندران افتاد قاسم افرند