داستان آموزنده اردوی مدرسه با اتوبوس

داستان کوتاه و آموزنده شکر گزار خدا باشیم.
در آ ین لحظات سوار اتوبوس شد روی اولین صندلی نشست.از کلاس های ظهر متنفر بود اما حداقل این حسن راداشت که مسیر خلوت بود… اتوبوس که راه افتاد نفسی تازه کرد و به دور و برش نگاه کرد. پسر جوانی روی صندلی جلویی نشسته بود که فقط می توانست نیمرخش را ببیند که داشت از پنجره بیرون را نگاه می کرد …واقعا که الان نمیدونی باید بری به ادامه مطلب بازم وایساده من رو نگاه میکنه
داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم     داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم  در سری داستان های سایت پارس ناز امروز می‌پردازیم به داستان آموزنده ای با موضوع بخشش و گذشت که بسیار خوشگل هست.  هنگام برداشت محصول بود. شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پیرمرد کمی ضرر زد. پیرمرد کینه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصمیم گرفت از حیوان انتقام بگیرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم روباه بست و آتش زد. روباه شعله ور در مزرعه به اینطرف و آن طرف می دوید و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش. در این تعقیب و گریز، گندمزار به خا تر تبدیل شد… نتیجه اخلاقی: وقتی کینه به دل گرفته و در پی انتقام هستیم، باید بدانیم آتش این انتقام، دامن خود ما را هم خواهد گرفت!
داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم     داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم داستان آموزنده و خواندنی ببخشیم و بگذریم  در سری داستان های سایت پارس ناز امروز می‌پردازیم به داستان آموزنده ای با موضوع بخشش و گذشت که بسیار خوشگل هست.  هنگام برداشت محصول بود. شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پیرمرد کمی ضرر زد. پیرمرد کینه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصمیم گرفت از حیوان انتقام بگیرد. مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده، به دم روباه بست و آتش زد. روباه شعله ور در مزرعه به اینطرف و آن طرف می دوید و کشاورز بخت برگشته هم به دنبالش. در این تعقیب و گریز، گندمزار به خا تر تبدیل شد… نتیجه اخلاقی: وقتی کینه به دل گرفته و در پی انتقام هستیم، باید بدانیم آتش این انتقام، دامن خود ما را هم خواهد گرفت!

مجموعه: داستانهای خواندنی (2)داستانهای کوتاه آموزنده
مدرسه‌ای دانش‌آموزان را با اتوبوس به اردو می‌برد. در مسیر حرکت، اتوبوس به یک تونل نزدیک می‌شود که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می‌شود: «حداکثر ارتفاع سه متر»
ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود با کمال اطمینان وارد تونل می‌شود اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده می‌شود و پس از به وجود آمده ص وحشتناک در اواسط تونل توقف می‌کند.
پس از آرام شدن اوضاع مسئولین و راننده پیاده شده و از دیدن این صحنه ناراحت می‌شوند. پس از بررسی اوضاع مشخص می‌شود که یک لایه آسف جدید روی جاده کشیده‌اند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند؛ یکی به کندن آسف و دیگری به ب ل با ماشین سنگین دیگر و غیره. اما هیچ کدام چاره‌ساز نبود تا اینکه پسربچه‌ای از اتوبوس پیاده شد و گفت: «راه حل این مشکل را من می‌دانم!»
یکی از مسئولین اردو به پسر می‌گوید: «برو بالا پیش بچه‌ها و از دوستانت جدا نشو!»
پسربچه با اطمینان کامل می‌گوید: «به خاطر سن کم مرا دست کم نگیرید و یادتون باشه که سر سوزن به این کوچکی چه بلایی سر بادکنک به آن بزرگی می‌آورد.»
مرد از حاضر جو کودک تعجب کرد و راه‌حل را از او خواست. بچه گفت: «پارسال در یک نمایشگاهی معلم‌مان یادمان داد که از یک مسیر تنگ چگونه عبور کنیم و گفت که برای اینکه دارای روح لطیف و حساسی باشیم باید درون‌مان را از هوای نفس و باد غرور و تکبر و طمع و حسادت خالی کنیم و در این صورت می‌توانیم از هر مسیر تنگ عبور کنیم و به خدا برسیم.»
مسئول اردو از او پرسید: «خب این چه ربطی به اتوبوس دارد؟»
پسربچه گفت: «اگر بخواهیم این مسئله را روی اتوبوس اجرا کنیم باید باد لاستیک‌های اتوبوس را کم کنیم تا اتوبوس از این مسیر تنگ و باریک عبور کند.»
پس از این کار اتوبوس از تونل عبور کرد.
خالی درون از هوای کبر و غرور و نفاق و حسادت رمز عبور از مسیرهای تنگ زندگی است.منبع:yekibood.ir


اتوبوس دانش آموزان دختر یک مدرسه حین اعزام به یک اردوی دانش آموزی واژگون شده و در داخل یک کانال آب افتاده است.
داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه     داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه  داستان خوشگل و آموزنده از شاه سرشناس ایرانی ناصرالدین شاه قاجار برای شما داریم که واقعا خواندنی هست و میتواند درس زندگی به ما دهد. ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم طبخ آش حضور می یافت تا ثواب ببرد. رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می شدند و هر یک کاری انجام می دادند. خلاصه هر برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای بالکن می نشست و قلیان می‌کشید و از بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه در اتمام کار فرمان می داد به در منزل هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد انی راکه خیلی می‌خواستند تحویل بگیرند روی آش آن ها روغن بیشتری می ریختند. پرواضح هست آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر میکرد و آن که مثلا یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می‌کرد حس بدبخت می شد.به همین علت در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می شد به او میگفت بسیار مفید بهت حالی میکنم جهان دست کیه… آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.
انشا عاقبت فرار از مدرسه
داستان عاقبت فرار از مدرسه
عاقبت فرار از مدرسه طنز
انشا درمورد جلسه امتحان
خاطره عاقبت فرار از مدرسه
تحقیق عاقبت فرار از مدرسه
عاقبت فرار از مدرسه در قالب داستان
داستان فرار از مدرسه ادامه مطلب
داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه     داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه داستان آموزنده و خواندنی آش نذری ناصرالدین شاه  داستان خوشگل و آموزنده از شاه سرشناس ایرانی ناصرالدین شاه قاجار برای شما داریم که واقعا خواندنی هست و میتواند درس زندگی به ما دهد. ناصرالدین شاه سالی یکبار آش نذری می پخت و خودش در مراسم طبخ آش حضور می یافت تا ثواب ببرد. رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می شدند و هر یک کاری انجام می دادند. خلاصه هر برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای بالکن می نشست و قلیان می‌کشید و از بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه در اتمام کار فرمان می داد به در منزل هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد انی راکه خیلی می‌خواستند تحویل بگیرند روی آش آن ها روغن بیشتری می ریختند. پرواضح هست آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر میکرد و آن که مثلا یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می‌کرد حس بدبخت می شد.به همین علت در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می شد به او میگفت بسیار مفید بهت حالی میکنم جهان دست کیه… آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.
شک نکنید که کمپانی big fish games در زمینه بازیهایی که من اسمش را می گذارم بازیهای کم حجم بهترینه و نظیر نداره ! بازی اتوبوس مدرسه هم در این زمینه واقعاً حرف نداره. این بازی که فقط 78 مگابایت حجم داره، با چند تا کلیک به صورت کامل و بدون محدودیت روی کامپیوتر شما نصب می شه و آماده لذت بردن میشه. اتوبوس مدرسه لینک را در ادامه مطلب مشاهده کنید بازی کم حجم، نرم افزار جمع آوری ایمیل، بازی اتوبوس مدرسه
اتوبوس دانش آموزان دختر یک مدرسه حین اعزام به یک اردوی دانش آموزی واژگون شده و در داخل یک کانال آب افتاده است.
اتوبوس دانش آموزان دختر یک مدرسه حین اعزام به یک اردوی دانش آموزی واژگون شده و در داخل یک کانال آب افتاده است.
اختصاصی از هایدی پاو وینت داستان آموزنده یک لیوان شیر - 10 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت داستان آموزنده یک لیوان شیر - 10 اسلاید
 پاو وینت داستان آموزنده یک لیوان شیر - 10 اسلاید    پسر فقیری که از راه فروش ت و پرت ج تحصیل خود را بدست میآورد یک روز به شدت دچار تنگدستی  و گرسنگی شد.
او فقط یک سکه نا قابل در جیب داشت.در حالی که گرسنگی سخت به او فشار میاورد تصمیم گرفت از خانه بعدی تقاضای غذا کندبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت داستان آموزنده یک لیوان شیر - 10 اسلاید
تصادف یک اتوبوس حامل بچه مدرسه ای های مجارستانی و آتش گرفتن آن در شمال ایتالیا ۱۶ کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت.
اختصاصی از هایدی پاو وینت یک داستان آموزنده در مورد ارزش خانواده - 19 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت یک داستان آموزنده در مورد ارزش خانواده - 19 اسلاید
 پاو وینت یک داستان آموزنده در مورد ارزش خانواده - 19 اسلاید    برو به کف آشپزخانه نگاه کن. آنجا نزدیک در، چند گل پیدا میکنی .آنها گلهایی هستند که او برایت آورده است.خودش آنها را چیده. صورتی و زرد و آبی
برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت یک داستان آموزنده در مورد ارزش خانواده - 19 اسلاید
این زن لحظاتی پیش از انفجار اتوبوس توانست به همراه دخترش با خوش شانسی از اتوبوس خارج شوند.
رکنا:در حادثه برخورد دو دستگاه اتوبوس مدرسه در ای کانزاس ۲۷ دانش آموز مصدوم شدند.
همان طور که گفته شده تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی برای این زوج جوان دقیقا سه سال قبل رقم خورد، زنمانی که برایان و استرلا در یک آپارتمان اجاره ای در واشنگتن زندگی می د، می بایست ماهانه هزار و ۵۰۰ دلار به صاحب خانه شان اجاره می پرداختند.
school bus fun بازی اتوبوس مدرسه school bus fun school bus fun از دیگر عناوین شرکت بازی سازی big fish games در سبک مدیریتی برای کامپیوتر است که در آن باید اتوبوس های چند مدرسه را به خوبی هدایت کنید. داستان بازی از جایی شروع می شود که مادر بچه ها روزانه آن ها را با اتوبوس به مدرسه می رساند ولی بعد از مدتی تصمیم می گیرد تا این کار را به صورت حرفه ای و تمام وقت دنبال کند تا درآمدی از این راه ب کند. کاربر در این بازی باید به او کمک کند تا با مدارس مختلفی در سرتاسر شهر قرارداد ببندد و روزانه چند صد دانش آموز را از مناطق شهر به مدرسه شان برساند. طبیعتا هر دانش آموزش و مدیران مدرسه در بازی school bus fun شخصیت و اخلاق متفاوتی دارند و به همین دلیل هم باید با آن ها به خوبی کنار بیایید تا به مرور زمان کارتان گسترش پیدا کند و به یکی از اتوبوس رانان معروف شهر تبدیل شوید. برای شروع می توانید از اتوبوس کهنه و ارزانی که در کاراژ دارید استفاده کنید و به گذشت زمان، با درآمد به دست آمده یک اتوبوس جدید را یداری کنید. در کنار همه این ها تنظیم قرار داد با شرکت های اتوبوس رانی در school bus fun نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید. career mode و endless mode دو بخشی هستند که به دلخواه می توانید وارد آن ها شوید و اتوبوس رانی را در فضای جالب و دل انگیز شهر آغاز کنید. بخش اول دارای یت هاییست که با انجام آن ها امتیاز و درآمد خوبی از آن به دست می آورید و پیشرفت را به وضوح در آن مشاهده می کنید. اما در بخش دوم هیچ محدودیتی از لحاظ مرحله برای بازیکن school bus fun وجود ندارد و بسته به میزان کاری که انجام می دهید، امتیاز ب می کنید. trophie ها را نیز می توان در کنار یت ها به دست آورد.
اختصاصی از یارا فایل پاو وینت داستان آموزنده پیرمرد عاقل با موضوع شاد بودن - 9 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت داستان آموزنده پیرمرد عاقل با موضوع شاد بودن - 9 اسلاید
 پاو وینت داستان آموزنده پیرمرد عاقل با موضوع شاد بودن - 9 اسلاید    من دو کار می توانم م. یکی این که تمام روز را در رختخواب بمانم و مشکلات قسمت های مختلف بدنم که دیگر خوب کار نمی کنند را بشمارم، یا آن که از جا برخیزم و به خاطر آن قسمت هایی که هنوز درست کار می کنند شکرگزار باشمبرای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت داستان آموزنده پیرمرد عاقل با موضوع شاد بودن - 9 اسلاید
پرویز پرستویی در صفحه اینستاگرام خود یک داستان زیبا و آموزنده را منتشر کرد.
بازیکن محبوب سابق پرسپولیسی ها بعد از حضور در اردوی این تیم در هتل المپیک با اتوبوس تیم وارد ورزشگاه شد.
انشای اتوبوس شلوغ
انشا اتوبوس شلوغ نهم
داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور کنید وتصویر ذهنی خود را بنویسید
اتوبوس شلوغ طنز
انشا اتوبوس شلوغ طنز
یک اتوبوس شلوغ را توصیف کنید
توصیف یک اتوبوس شلوغ
درون یک اتوبوس شلوغ خود را تصور کنید به صورت طنز ادامه مطلب
اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت داستان آموزنده درباره ی اهمیت دوستان خوب به دو زبان فارسی و انگلیسی - 15 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت داستان آموزنده درباره ی اهمیت دوستان خوب به دو زبان فارسی و انگلیسی - 15 اسلاید
 پاو وینت داستان آموزنده درباره ی اهمیت دوستان خوب به دو زبان فارسی و انگلیسی - 15 اسلاید    یکی از روزهای سال اول دبیرستان بود. من از مدرسه به خانه بر می گشتم که یکی از بچه های کلاس را دیدم. اسمش کایل بود و انگار همه ی کتابهایش را با خود به خانه می برد.با خودم گفتم: ”کی این همه کتاب رو آ هفته به خانه می بره. حتما این پسر خیلی بی حالی است!“ من برای آ هفته ام برنامه ریزی کرده بودم. (مسابقه ی فوتبال با بچه ها، مهمانی خانه ی یکی از همکلاسی ها) بنابراین شانه هایم را بالا انداختم و به راهم ادامه دادم. همینطور که می رفتم، تعدادی از بچه ها رو دیدم که به طرف او دویدند و او را به زمین انداختند. کتابهاش پخش شد و خودش هم روی خاکها افتاد. برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:
با
پاو وینت داستان آموزنده درباره ی اهمیت دوستان خوب به دو زبان فارسی و انگلیسی - 15 اسلاید
پرویز پرستویی در صفحه اینستاگرام خود متنی از یک داستان جالب را منتشر کرد.
تصور اتوبوس شلوغ
یک اتوبوس شلوغ را توصیف کنید
درون یک اتوبوس شلوغ خود راتصور کنید به صورت طنز
درون یک اتوبوس شلوغ خود را تصور کنید به صورت طنز
فرض کنید داخل یک اتوبوس شلوغ هستید
انشادرباره اتوبوس شلوغ
توصیف اتوبوس شلوغ
موضوع انشا داخل یک اتوبوس شلوغ ادامه مطلب

داستان پندآموز,داستان,داستاهای آموزنده
داستان پندآموز:
عتیقه فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد. دید کاسه ای نفیس و قدیمی دارد که در گوشه ای افتاده و گربه ای در آن آب می خورد.

با خود گفت اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی بر آن می نهد. پس رو به رعیت کرد و گفت: عموجان چه گربه قشنگی داری؛ حاضری آن را به من بفروشی؟
رعیت گفت: چند می ی؟
- یک درهم.
رعیت گربه را گرفت و به دست عتیقه فروش داد و گفت: خیرش را ببینی.
عتیقه فروش پیش از وج از خانه قیافه خونسردی به خود گرفت و گفت: عموجان این گربه ممکن است در راه تشنه شود، بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی.
رعیت گفت: قربان؛ من به این وسیله تا به حال پنج گربه فروخته ام. آن کاسه، فروشی نیست....
اتوبوس جدید تیم ملی فوتبال ایران پس از کش و قوس فراوان سرانجام پلاک شد. این اتوبوس اکنون آماده استفاده در اردوی پیش روی شاگردان کارلوس کی روش است.
اتوبوس شب یکی از شاخص ترین آثار کیومرث پوراحمد است. پوراحمد قصه اتوبوس شب را در طول 9 ماه، پنج بار بازنویسی کرده است. او که این را بر اساس داستانهای شهر جنگی اثر حبیب احمدزاده ساخته، در این باره گفته است: «وقتی این کتاب را مطالعه ، داستان نوجوانی که چهل اسیر را از آبادان به ماهشهر می برد، به قدری گیرا و جذاب بود که مرا به دنبال خود کشاند و گفت مرا بساز.» سکانس های طلایی این سینمایی را در «تابناک» می بینید.
یک زوج به دلیل بالا بودن هزینه های اجاره خانه حاضر شدند در یک اتوبوس قدیمی زندگی کنند.
یک راننده خودروی آتش نشانی که در حال حرکت پشت سر اتوبوس مدرسه بود، پس از سقوط دختربچه به کمک او رفت.