حق ا حمه تدریس در کلاس های چند پایه ابت کی واریز می شود

ویژگیهایمعلمانکلاسهایچندپایه در کلاس های چند پایه ، انتظار می رود که هر معلمی بتواند به طور مؤثر ، موضوعات مختلف رادر پایه های متفاوت تدریس کند و علاوه بر پاسخ گویی به موضوعات خاص موجود در برنامه درسی معمولی مدرسه از مجموعه ای از توانایی ها و مهارت ها نیز برخوردار باشد .معلم کلاس چند پایه مجبور است برنامه های ویژه چندین پایه را در انواع مختلف موضوعات درسی ، در مدت زمانی که معلم کلاس تک پایه برای تدریس برنامه های درسی یک پایه دارد ، تدریس کند. نکات زیر را برای این معلمان ضروری است :
 
 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  
 
لینک :
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابت
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابتهمچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
 
لیست پیشنهادات ارزشی ویژه فرهنگیان
 
 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  
 
لینک :
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابت
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابتهمچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
 
لیست پیشنهادات ارزشی ویژه فرهنگیان
نمونه پیشنهاد ارزشی پایه پنجم
 
معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 

تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد
لینک :
نمونه پیشنهاد ارزشی پایه پنجم


نمونه پیشنهاد ارزشی پایه پنجم
پیشنهاد ارزشی معلمان پایه دوم دبستان
 

 
معرفی :
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابت که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 4900 تومان - تعداد  کل صفحات پیشنهاد 45 و موضوع آن در زیر آمده است :
1 - روش تدریس پیشنهادی مفهوم تفریق پایه دوم ابت  
2 - را ارهای مناسب درتدریس ریاضی پایه ی دوم ابت
3 - روش  های پیشنهادی تدریس انشا
4 - روش های خلاقانه برای تلفیق درس ریاضی با دروس دیگر 
5 - روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن پایه دوم ابت  
6 - پیشنهاد و را ارهای جایگاه هنر 
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابت -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابت  


لینک :
پیشنهاد ارزشی معلمان پایه دوم دبستان


پیشنهاد ارزشی معلمان پایه دوم دبستان
تعداد صفحات: 28     کد محصول :7840      حجم فایل:48,05 kb      نوع فایل :rar 

 
 

 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  


لینک دانولد:


پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه اول ابت


پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه اول ابت

مشکلات تدریس و اداره کلاس های چند پایه

مشکلات تدریس و اداره کلاس های چند پایه مقدمه 1 بیان مسئله 2 مسائل و مشکلات کلاس های چند پایه 2 اهمیت و ضرورت مسئله 3 هدف کلی و اه ویژه 4 سؤالات تحقیق 4 تعریف کلاس چند پایه 5 ای از علل تشکیل کلاس های چند پایه 5 مشکلات خاص کلاس های چند پایه 5 مشکلات خاص کلاس های آموزش در کلاس های چند پایه 6 مشکلات جنبی و وابسته به شرایط و محدودیت های مدارس روستایی 9 محاسن کلاس های چند پایه 10 نتیجه گیری 12 پیشنهادات 13 منابع         فرمت فایل: word صفحات:16صفحه  زبان : فا ...
دریافت فایل مشکلات تدریس و اداره کلاس های چند پایه

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تعداد صفحات: 34     کد محصول :7839      حجم فایل:67,45 kb      نوع فایل :rar 

 

معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 
تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد


لینک :
پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم


پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم
   تعداد صفحات: 34     کد محصول :7839      حجم فایل:67,45 kb      نوع فایل :rar 

 

معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 
تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد


لینک :
نمونه پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم


نمونه پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم


 -آموزش-کامل-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-عنوان-مراجعة-دروس-الصفِّ-السابع-(مراجعه-به-کلاس-هفتم)
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv
حجم فایل: 625 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان
 
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)،
شامل سرفصل های تدریس شده:

درس اول: مراجعه دروس الصف السابع (مراجعه به درس های کلاس هفتم)
عناوین آموزشی:
- ترجمه درس
- قواعد (یادآوری قواعد سال های گذشته)
- تمرینات درس


توضیحات:
کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است.


ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 51 دقیقه
حجم فایل: 65 مگابایت
قابل پخش در کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و تلویزیون هوشمند

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


 -آموزش-کامل-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-عنوان-مراجعة-دروس-الصفِّ-السابع-(مراجعه-به-کلاس-هفتم)
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv
حجم فایل: 625 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان
 
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)،
شامل سرفصل های تدریس شده:

درس اول: مراجعه دروس الصف السابع (مراجعه به درس های کلاس هفتم)
عناوین آموزشی:
- ترجمه درس
- قواعد (یادآوری قواعد سال های گذشته)
- تمرینات درس


توضیحات:
کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است.


ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 51 دقیقه
حجم فایل: 65 مگابایت
قابل پخش در کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و تلویزیون هوشمند

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


 -آموزش-کامل-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-عنوان-مراجعة-دروس-الصفِّ-السابع-(مراجعه-به-کلاس-هفتم)
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv
حجم فایل: 625 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان
 
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)،
شامل سرفصل های تدریس شده:

درس اول: مراجعه دروس الصف السابع (مراجعه به درس های کلاس هفتم)
عناوین آموزشی:
- ترجمه درس
- قواعد (یادآوری قواعد سال های گذشته)
- تمرینات درس


توضیحات:
کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است.


ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 51 دقیقه
حجم فایل: 65 مگابایت
قابل پخش در کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و تلویزیون هوشمند

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تدریس خصوصی, گروهی و آموزش ریاضیات پایه سوم دبستان
آموش ریاضی در کلاس های خصوصی و کلاس های گروهی مدرسانه با برترین دبیران تهران

اگر فرزند شما هم در ریاضی سوم ابت اشکالاتی دارد و ایم درس را به خوبی نیاموخته است می توانید از معلم های خوب مدرسانه کمک بگیرید.
مدرسانه با داشتن بهترین دبیرهای ریاضی تهران آماده است ریاضیات را به شیوه ای نوین به فرزندان شما آموزش دهد.
همچنین پیشنهاد می شود مطلب تدریس خصوصی در منطقه 3 تهران را مطالعه کنید.
برای آشنایی بیشتر با معلم های مدرسانه با شماره 26570810 تماس بگیرید. کارشناس های ما آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.
خبرگزاری فرهنگیان : عبدالجبار کاکایی می گوید انشا نیاز به نگاه ویژه دارد، نه این که کلاس انشا را کلاسی فوق برنامه و فانتزی بدانیم. این شاعر که سابقه تدریس در زنگِ انشا را هم دارد، در گفت وگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلاس انشا گفت: من فکر می کنم درباره کلاس انشا خیلی چیزها بستگی به معلم ، حال و هوا و سابقه او دارد. معلم می تواند کلاس انشا را به یک کلاس مفید و کلاس کشفِ استعداد و آموزش قواعد نگارش و نویسندگی بدل کند، اما غالبا کلاس های انشا این گونه نیست و معلم ها تنها بر اساس ضوابط و قواعدی مشخص تدریس می کنند.
یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.
یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.
مشاوره و تدریس در کلاس های آنلاین، تحولی در یادگیری
فاصله جغرافیایی، ترافیک، هزینه بالا و... دلایلی هستند که می توان کلاس‌های آنلاین را تحولی در حوزه آموزش دانست. اما کیفیت کلاس‌های آنلاین به چه میزان قابل اتکا است؟
به نام خداسری جدید کلاس های کنکور و نیز  شیمی 2,3,4 از دیماه 93شروع می شود و با تکمیل ظرفیت تکمیل می شود.برای ثبت نامموارد زیر را به همراه من پیامک بزنید و یا ایمیل من تماس بگیرید(09374765441)([email protected]) بیشترین در کلاس 15 و کمترین 5 نفر می باشد. هزینه کلاس متناسب با تعداد خواهد بود.1.نام و نام خانوادگی2. رشته و پایه کلاس3. متقاضی چه کلاسی هستید4. زمان های آزاد جهت کلاس5. حدود آدرس6. معدل سال قبلنفرات به ترتیب کلاس در اولویت هستند
پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
نام فایل: پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
معرفی : پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابت  –مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابت که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 4900 تومان – تعداد  کل صفحات پیشنهاد 45 و موضوع آن در زیر آمده است :
1 – روش تدریس پیشنهادی مفهوم تفریق پایه دوم ابت  
2 – را ارهای مناسب درتدریس ریاضی پایه ی دوم ابت
3 – روش  های پیشنهادی تدریس انشا
4 – روش های خلاقانه برای تلفیق درس ریاضی با دروس دیگر
5 – روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن پایه دوم ابت
6 – پیشنهاد و را ارهای جایگاه هنر 


لینک :
 
 
 
 
 
 
پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان


پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
1- پیش مطالعه درس ریاضی: قبل از رفتن به کلاس درس مطلبی که قرار است درس داده شود را به صورت مختصر مطالع کنید تا یک دید اولیه نسبت به موضوع داشته باشید.

2- گوش دادن در کلاس درس: در کلاس درس با دقت گوش دهید. مطالبی که در کلاس ارائه می شود بعدا خودتان با انرژی بیشتری می توانید یاد بگیرید. پس بهتر است در همان کلاس درس آن را فرا بگیرید.

3- مرور بعد از جلسات تدریس: مرور بعد از جلسات تدریس به همان اندازه که راحت است، سخت هم می باشد. معمولا وقتی این بحث مطرح می شود همه تصمیم می گیرند آن را اجرا کنند ولی کمتر این اتفاق می افتد. مرورو بعد از تدریس به یادگیری شما کمک فراوان می کند.

4- حل تمرینات داده شده: یاد گرفتن ریاضی بدون حل تمرین محال است. پس حتما تمرینات را حل کنید.

5- حل تمرینات تکمیلی: اگر بتوانید تمرینات بیشتری علاوه بر تمرینات داده شده حل کنید سطح تسلط شما بالاتر خواهد رفت.

6- استفاده از کمک دیگران: در صورتی که در بعضی از موارد اشکال پایه ای دارید می توانید از انی که در زمینه تدریس ریاضیفعالیت داشته و تدریس می کنند کمک بگیرید.
دوری از ده اشتباه معلمان در تدریس تاکنون‏ پژوهش‏های ‏بی‏شماری درزمینه‏ی فعالیت‏های آموزشی اثر‏بخش در کلاس درس انجام شده است. به‏طوری که نتایج این پژوهش‏ها رهنمودهای مفیدی را برای بهبود فعالیت‏های معلم در کلاس درس به همراه داشته است. بر این اساس در این مقاله، به ده اشتباهی پرداخته شده است که معلمان در کلاس درس باید از آن‏ها دوری کنند.


پاو وینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت
پاو وینت-درس-یازدهم-کتاب-مطالعات-اجتماعی-پایه-پنجم-ابت پاو وینت آموزش درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابت با عنوان کشورهای همسایه 1، تشکیل شده از 36 اسلاید زیبا و جذّاب ، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است. دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی ...

 فایل
 

قربانی سرگروه محترم پرورشی مدارس شهرستان ماسال براستفاده مربیان پرورشی از روش تدریس در کلاس درس پرورشی گزارش داد .ایشان به همراه فلاح کارشناس محترم امور تربیتی با حضور در یکی از کلاس های درس پرورشی از نزدیک شاهد تدریس درس پرورشی با استفاده ازروش تدریس درس پرورشی بودند وبرنحوه تدریس مربیان محترم پرورشی نظارت نمودند .لازم به ذکر است تصاویر و این گزارش برای سرگروه محترم پرورشی استان گیلان ارسال گردید.
فردا، طبق اطلاع رسانی که کرده بودیم، کلاس تقویتی عربی برگزار خواهد شد. کلاس شرکت در این کلاسها برای ب نمره بیشتر در این درس برای اعضا مفید است.لازم به ذکر است این کلاس برای پایه اول دبیرستان برگزار خواهد شد و شرکت اعضای از پایه های دیگر در کلاس برای آن عزیزان بی فایده خواهد بود.زمان برگزاری این کلاس ساعت 10 صبح فردا، دوشنبه خواهد بود.به امید موفقیت همه ی دانش آموزان... :)


پاو وینت درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابت
پاو وینت-درس-پنجم-کتاب-مطالعات-اجتماعی-پایه-ششم-ابت
پاو وینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابت با عنوان عوامل موثّر در کشاورزی، تشکیل شده از 30 اسلاید رنگارنگ و جذّاب جهت تدریس در کلاس هوشمند که توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است. آموزش های ارائه داده شده در این فایل کاملاَ ...

 فایل
 

 تعداد صفحات: 14     کد محصول :7101      حجم فایل:35,81 kb      نوع فایل :rar 

 
گزارش تخصصی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت
مختصری از گزارش تخصصی :
این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.
گزارش تخصصی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت
چکیده
یکی از شرایط ویژه که در آن معلمان به مقتضای شرایط می بایست کاریاددهی یادگیری را به پیش ببرند ، وجود مدارس کوچک با کلاسهای چند پایه است . در این مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و این مدارس در نقاط دور افتاده تشکیل می شوند تنوع پایه های تحصیلی کوچک بودن محیط کلاس نبودمواد آموزشی و تجهیزات آموزشی وپرورشی ازجمله مشکلات وشرایطی است که دراین محیط های آموزشی حکم فرماست و با وجوداین شرایط انتظارمی رودکه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عملکردآموزشی معلم وفرایند یادگیری در این مدارس همانند سایر مدارس به پیش برود .
مقدمه
این جانب ……….. ، دارای …..سال سابقه خدمت در مقطع ابت در پست های ……. می باشم در سال ……. نیز در پست معاونت اجرایی مدرسه ابت …….مشغول به خدمت بودم یکی ازمشکلاتی که معلمان کلاس های چند پایه با آن مواجه هستند نحوه تقسیم فرصت یادگیری بین دو پایه در کلاس است و چون تا بحال پژوهشی اساسی در این مورد انجام نشده است تصمیم گرفتم این تدریس در کلاس های چند پایه به نوبه خود دشوارومست م برنامه ریزی منظم ومدون وآمادگی کامل میباشد رسیدن به همه ی اه آموزش درکلاس های چندپایه کاری دشواری است,کمبودوقت,نبودن فضای مناسب آموزشی عدم وجودوسایل کمک آموزشی کم سوادی سوادبودن والین وبه تبعیت از آن بی میلی نسبت مشارکت وتسهیل بخشیدن آموزش مشغله دانش آموزان درخارج ازمدرسه برای کمک به خانواده نیزازجمله معزلاتی است که مدارس روستا به ویژه روستاهای کوچک که اغلب کلاس هاچندپایه اندبامشکلات متعددی روبه روکرده است چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاس چند پایه راههای بهبود بخشیدن به آن ازهمان اول برای من دغدغه بوده با وجود رضایت نسبی از روش های به کار گرفته شده تا الان اما هیچ گاه نمی توان خلا وجود تحقیقاتی در رابطه با چگونگی تدریس در کلاس های چند پایه را احساس نکرد.
لینک :
گزارش تخصصی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتگزارش تخصصی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابت
 
مختصری از اقدام پژوهی :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابت در درس ریاضی
مقدمه
توصیف وضعیت موجود:
 تجربه? طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابت نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اه کلی درس ریاضی دست نمی‌یابند بلکه در یادگیری بیشتر مباحث درس ریاضی نیز با مشکل روبرو هستند. کلاس پر جمعیت من در دبستان دخترانه محدثه که من در آن مشغول به تدریس می‌باشم نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ودانش آموزان این کلاس نیزدر یادگیری مفاهیم ریاضی مشکل دارند. به گفته? مدیر مدرسه که دارای چند سال سابقه مدیریت و تدریس د ایه های مختلف آموزشگاه‌های دیگربوده است. دیگر دانش آموزان سال‌های گذشته و دوره‌های بالاترکه عمدتاً“ از بستگان همین دانش آموزان بوده‌اند نیز از نظر یادگیری ریاضی دچار مشکل بوده و هستند. به همین جهت تصمیم گرفتم در صورت امکان راه حلی برای رفع مشکل بیابم.
 
لینک ک
تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم


تجربیات مدون بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم
معلمی است که می تواند براساس توانایی خود، به هدف های مورد نظر یادگیری و نیز دو مهارت مهم زیر دست یابد: 1. مدیریت اداره ی کلاس 2. تدریس کارآ مدیریت کلاس چیست؟ مهم ترین دغدغه ی معلمان مبتدی، از اداره ی کلاس و یا به تعبیری مدیریت اداره ی کلاس درس ناشی می شود. برقراری نظم و کنترل کلاس و تدریس موفق، مجموعه نگرانی های این گونه معلمان است. بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریت کلاس و راهبردهای آن، راهی برای رفع این نگرانی هاست. در تعریف مدیریت کلاس درس در طرح تدبیر گفته شده است: «مدیریت کلاس درس ایجاد شرایط لازم برای تحقق یادگیری است.» بر این اساس می توان استنتاج کرد، مهارت های مدیریت کلاس درس، سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است. این امر به ویژه در کلاس های درس مدرسه های ایران که مملو از دانش آموزانی است که گاهی شمار آنان بالاتر از حد استاندارد است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف های عمده ی مدیریت کلاس معلمان طرح تدبیری شامل موارد زیر است: الف) برنامه ریزی درسی بر پایه ی آمیزه ای از تنوع و هدف ب) ارائه ی دستورالعمل های شفاف به دانش آموزان در مورد فعالیت های درسی ج) هدایت و نظارت بر یادگیری و فعالیت های دانش آموزان د) به کارگیری ابزارهای آموزشی و منابع یادگیری و تدریس ه) حرکت منطقی از یک مرحله ی تدریس به مرحله ی دیگر و) زمان بندی فعالیت های کلاس و ایجاد توازن در آن ها ز) شروع و خاتمه ی هدفمند درس
 
معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 
تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد


لینک :
نمونه پیشنهاد ارزشی آموزگار پنجم دبستاننمونه پیشنهاد ارزشی آموزگار پنجم دبستان
همچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
 
لیست پیشنهادات ارزشی ویژه فرهنگیان
 
معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 
تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد


لینک :
نمونه پیشنهاد ارزشی آموزگار پنجم دبستاننمونه پیشنهاد ارزشی آموزگار پنجم دبستان
همچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
 
لیست پیشنهادات ارزشی ویژه فرهنگیان