حق ا حمه تدریس در کلاس های چند پایه ابت کی واریز می شود

پیشنهاد ارزشی معلم پایه اول
 
 

 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  
 
 
لینک :
پیشنهاد ارزشی معلم پایه اول


پیشنهاد ارزشی معلم پایه اول
تعداد صفحات: 27     کد محصول :8405      حجم فایل:149,5 kb      نوع فایل :ms-word 

 
درس پژوهی بخوانیم پایه سوم کلاس

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی بخوانیم پایه سوم کلاس

معرفی :
درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابت کلاس - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، 
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اه کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
ارزشی تشخیصی
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشی تدریس
طرح درس
اه رفتاری
وسایل موردنیاز
ایجاد انگیزه
ارائه درس
جمع‌بندی مطالب
ارزشی پایانی
تعیین تکلیف
تدریس اول
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشی تدریس
محاسن تدریس
معایب تدریس
چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی
نتایج حاصله
فهرست منابع و مآخذ


 
لینک  :
درس پژوهی بخوانیم پایه سوم کلاس
درس پژوهی بخوانیم پایه سوم کلاس
 
 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  
 
لینک :
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابت
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابتهمچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
 
لیست پیشنهادات ارزشی ویژه فرهنگیان
 
 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  
 
لینک :
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابت
نمونه پیشنهادات ارزشی کلاس اول ابتهمچنین برای دریافت لیست تمام پیشنهادات ارزشی روی لینک زیر کلیک کنید:
 
لیست پیشنهادات ارزشی ویژه فرهنگیان
نمونه پیشنهاد ارزشی پایه پنجم
 
معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 

تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد
لینک :
نمونه پیشنهاد ارزشی پایه پنجم


نمونه پیشنهاد ارزشی پایه پنجم
مشکلات تدریس و اداره کلاس های چند پایه

مشکلات تدریس و اداره کلاس های چند پایه مقدمه 1 بیان مسئله 2 مسائل و مشکلات کلاس های چند پایه 2 اهمیت و ضرورت مسئله 3 هدف کلی و اه ویژه 4 سؤالات تحقیق 4 تعریف کلاس چند پایه 5 ای از علل تشکیل کلاس های چند پایه 5 مشکلات خاص کلاس های چند پایه 5 مشکلات خاص کلاس های آموزش در کلاس های چند پایه 6 مشکلات جنبی و وابسته به شرایط و محدودیت های مدارس روستایی 9 محاسن کلاس های چند پایه 10 نتیجه گیری 12 پیشنهادات 13 منابع         فرمت فایل: word صفحات:16صفحه  زبان : فا ...
دریافت فایل مشکلات تدریس و اداره کلاس های چند پایه

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
پیشنهاد ارزشی معلمان پایه دوم دبستان
 

 
معرفی :
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابت که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 4900 تومان - تعداد  کل صفحات پیشنهاد 45 و موضوع آن در زیر آمده است :
1 - روش تدریس پیشنهادی مفهوم تفریق پایه دوم ابت  
2 - را ارهای مناسب درتدریس ریاضی پایه ی دوم ابت
3 - روش  های پیشنهادی تدریس انشا
4 - روش های خلاقانه برای تلفیق درس ریاضی با دروس دیگر 
5 - روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن پایه دوم ابت  
6 - پیشنهاد و را ارهای جایگاه هنر 
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابت -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابت  


لینک :
پیشنهاد ارزشی معلمان پایه دوم دبستان


پیشنهاد ارزشی معلمان پایه دوم دبستان
تعداد صفحات: 28     کد محصول :7840      حجم فایل:48,05 kb      نوع فایل :rar 

 
 

 
مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس اول ابت .تعداد صفحات کل پیشنهادات 27 صفحه و موضوع آن در زیر آمده است :
 
1 - پیشنهاد مناسب برای کاهش اضطراب ریاضی 
2 - پیشنهاد کاهش ترس کلاس اولی ها از رفتن به مدرسه 
3 - آموزش الفبا (راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها)
4 - پیشنهادات سازنده به والدین دانش آموزان کلاس اول 
5 - پیشنهادات مطلوب برای کار با دانش آموزان ضعیف در پایه اول ابت  
6 - روش جدید تدریس خواندن در کلاس اوّل دبستان 
7 - پیشنهاد مناسب برای تدریس قرآن پایه اول ابت  


لینک دانولد:


پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه اول ابت


پیشنهاد ارزشی آموزگار پایه اول ابت

تعداد صفحات: 34     کد محصول :7839      حجم فایل:67,45 kb      نوع فایل :rar 

 

معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 
تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد


لینک :
پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم


پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم

 -آموزش-کامل-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-عنوان-مراجعة-دروس-الصفِّ-السابع-(مراجعه-به-کلاس-هفتم)
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv
حجم فایل: 625 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان
 
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)،
شامل سرفصل های تدریس شده:

درس اول: مراجعه دروس الصف السابع (مراجعه به درس های کلاس هفتم)
عناوین آموزشی:
- ترجمه درس
- قواعد (یادآوری قواعد سال های گذشته)
- تمرینات درس


توضیحات:
کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است.


ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 51 دقیقه
حجم فایل: 65 مگابایت
قابل پخش در کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و تلویزیون هوشمند

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


 -آموزش-کامل-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-عنوان-مراجعة-دروس-الصفِّ-السابع-(مراجعه-به-کلاس-هفتم)
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv
حجم فایل: 625 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان
 
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)،
شامل سرفصل های تدریس شده:

درس اول: مراجعه دروس الصف السابع (مراجعه به درس های کلاس هفتم)
عناوین آموزشی:
- ترجمه درس
- قواعد (یادآوری قواعد سال های گذشته)
- تمرینات درس


توضیحات:
کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است.


ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 51 دقیقه
حجم فایل: 65 مگابایت
قابل پخش در کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و تلویزیون هوشمند

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


 -آموزش-کامل-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-عنوان-مراجعة-دروس-الصفِّ-السابع-(مراجعه-به-کلاس-هفتم)
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: flv
حجم فایل: 625 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان
 
آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم- عنوان: مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم)،
شامل سرفصل های تدریس شده:

درس اول: مراجعه دروس الصف السابع (مراجعه به درس های کلاس هفتم)
عناوین آموزشی:
- ترجمه درس
- قواعد (یادآوری قواعد سال های گذشته)
- تمرینات درس


توضیحات:
کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی، کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است.


ویژگی های بسته آموزشی:
زمان کل: 51 دقیقه
حجم فایل: 65 مگابایت
قابل پخش در کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و تلویزیون هوشمند

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

   تعداد صفحات: 34     کد محصول :7839      حجم فایل:67,45 kb      نوع فایل :rar 

 

معرفیپیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم :
 
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه پنجم ابت  -مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس پنجم ابت که هر پیشنهاد پس از تایید مدیر 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود 
موضوع  پیشنهادات در زیر آمده است :
1 - روش های پیشنهادی در تدریس ادبیات فارسی پنجم ابت  
2 - روش تدریس فعال کلاس علوم تجربی پنجم ابت با استفاده از یک چک لیست
3 - پیشنهاداتی  برای اجرای هر چه بهتر برنامه ی درسی هنر پایه پنجم ابت
4 -را ارهای پیشنهادی برای داشتن کلاس باانضباط
5 - شیوه های خلاق و متنوع در آموزش املاء به دانش آموزان پنجم ابت  
6- را ارها و پیشتنهادات جذاب تر ریاضی
 
تعدادکل صفحات پیشنهاد 34 صفحه و به صورت فایل ورد می باشد


لینک :
نمونه پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم


نمونه پیشنهادات ارزشی آموزگاران پایه پنجم

خبرگزاری فرهنگیان : عبدالجبار کاکایی می گوید انشا نیاز به نگاه ویژه دارد، نه این که کلاس انشا را کلاسی فوق برنامه و فانتزی بدانیم. این شاعر که سابقه تدریس در زنگِ انشا را هم دارد، در گفت وگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلاس انشا گفت: من فکر می کنم درباره کلاس انشا خیلی چیزها بستگی به معلم ، حال و هوا و سابقه او دارد. معلم می تواند کلاس انشا را به یک کلاس مفید و کلاس کشفِ استعداد و آموزش قواعد نگارش و نویسندگی بدل کند، اما غالبا کلاس های انشا این گونه نیست و معلم ها تنها بر اساس ضوابط و قواعدی مشخص تدریس می کنند.
یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.
یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.
مشاوره و تدریس در کلاس های آنلاین، تحولی در یادگیری
فاصله جغرافیایی، ترافیک، هزینه بالا و... دلایلی هستند که می توان کلاس‌های آنلاین را تحولی در حوزه آموزش دانست. اما کیفیت کلاس‌های آنلاین به چه میزان قابل اتکا است؟
به نام خداسری جدید کلاس های کنکور و نیز  شیمی 2,3,4 از دیماه 93شروع می شود و با تکمیل ظرفیت تکمیل می شود.برای ثبت نامموارد زیر را به همراه من پیامک بزنید و یا ایمیل من تماس بگیرید(09374765441)([email protected]) بیشترین در کلاس 15 و کمترین 5 نفر می باشد. هزینه کلاس متناسب با تعداد خواهد بود.1.نام و نام خانوادگی2. رشته و پایه کلاس3. متقاضی چه کلاسی هستید4. زمان های آزاد جهت کلاس5. حدود آدرس6. معدل سال قبلنفرات به ترتیب کلاس در اولویت هستند
 
درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل
نام فایل:درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا
 
باز شی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
آموزگاران گروه درس پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخورد های فراگیران در طرح درس تجدید نظر نمودند.
آنان تعدادی از موادآموزشی، فعالیت ها،سوال ها و مسایل مطرح شده یا همه ی این موارد را تغییر دادند.
تاکید آن ها اغلب برتغییر مواردی بود که در جریان کلاس درس شواهددقیقی مبنی برضرورت تغییر آنها یافت.

جلسه دوم درس پژوهی
در این جلسه تمام مراحل کامل صورت گرفت و همه ی دانش آموزان تدریس را باهم انجام دادند و هیچ گونه کم و ری برای تدریس نبود.
تعیین امکانات مورد نیاز
- با توجه به این که این درس یک درس مهم می باشد و همچنین تفاوت های فردی که در کلاس وجود دارد.
در مدت زمان محدود و عدم یادگیری دانش آموزان و رساندن دانش آموزان به اه مورد نظر
- ابزارهای لازم جهت نقد و بررسی انجام گرفته
- برای تدریس هماهنگی های لازم انجام گرفت
- برای برداری از صحنه ی تدریس دوربین برداری فراهم گردید.
- تدریس با حضور همکاران محترم رئیس گروه و دبیر گروه و... توسط مجری گروه انجام پذیرفت.
و پس از مشاهده از طریق برداری از مراحل تدریس و بررسی مجدد و بادداشت برداری.


لینک :
درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا


درس پژوهی علوم اول ابت آهنربا
 
درس پژوهی آهنربا, درس پژوهی آهنربا اول ابت , درس پژوهی آهنربا کلاس اول, درس پژوهی علوم پایه اول, درس پژوهی علوم پایه اول آهنربا, درس پژوهی پایه اول دبستان, درس پژوهی, درس پژوهی آموزگار اول, درس پژوهی آموزگار اول بصورت ورد, درس پژوهی اموزگار اول آهنربا, درس پژوهی با فرمت ورد آهنربا, درس پژوهی در مورد آهنربا , درس پژوهی درباره آهنربا, درس پژوهی درباره درس علوم اول, درس پژوهی راجع به آهنربا, درس پژوهی علوم اول, درس پژوهی مخصوص آموزگار اول, درس پژوهی برای معلم کلاس اول آهنربا, درس پژوهی مقطع ابت آهنربا, سناریوی تدریس اول دبستان آهنربا,درس پژوهی,درس پژوهی آموزگار اول,درس پژوهی معلم اول,درس پژوهی آموزگار اول ابت ,درس پژوهی علوم ابت ,درس پژوهی درس علوم اول ابت ,درس پژوهی علوم اول ابت ,درس پژوهی اول ابت ,درس پژوهی پایه اول ابت ,درس پژوهی درس اهنربا اول ابت ,درس پژوهی اول ابت درس اهنربا,درس پژوهی معلم اول ابت آهنربا,درس پزوهی بصورت ورد,درس پزوهی آموزگار اول ابت بصورت ورد,درس پزوهی علوم اول ابت ,درس پژوهی معلم اول ابت ,درس پژوهی علوم اول ابت ,درس پژوهی علوم دوم ابت ,درس پژوهی علوم دوم دبستان,درس پژوهی علوم سوم ابت ,درس پژوهی علوم پایه سوم ابت ,درس پژوهی علوم پایه دوم,درس پژوهی علوم پایه سوم,درس پژوهی,درس پژوهی چیست,درس پژوهی ابت ,درس پژوهی در ابت ,درس پژوهی ریاضی,درس پژوهی و مراحل آن,درس پژوهی ppt,درس پژوهی دوم ابت ,درس پژوهی دوره ابت ,درس پژوهی اول ابت ,درس پژوهی ابت ریاضی,درس پژوهی ابت اول,درس پژوهی دبستان,درس پژوهی در ابت چیست,درس پژوهی ابت ,درس پژوهی سوم ابت ,درس پژوهی علوم ابت ,درس پژوهی در مقطع ابت ,درس پژوهی ریاضی سوم ابت ,درس پژوهی ریاضی دوم ابت ,درس پژوهی ریاضی متوسطه اول,درس پژوهی ریاضی ششم,درس پژوهی ریاضی اول ابت ,درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابت ,درس پژوهی ریاضی پنجم,درس پژوهی ریاضی پنجم ابت ,درس پژوهی ریاضی چهارم ابت ,درس پژوهی دوم ابت رایگان,نمونه درس پژوهی دوم ابت ,درس پژوهی علوم دوم ابت ,نمونه درس پژوهی سوم ابت ,درس پژوهی پایه سوم ابت ,درس پژوهی قرآن سوم ابت ,نمونه درس پژوهی دوره ابت ,درس پژوهی مقطع ابت ,درس پژوهی در دوره ابت ,طرح درس پژوهی دوره ابت ,جشنواره درس پژوهی دوره ابت ,نمونه درس پژوهی مقطع ابت ,نمونه کار درس پژوهی دوره ابت ,یک نمونه درس پژوهی دوره ابت ,درس پژوهی اول ابت رایگان,درس پژوهی پایه اول ابت ,نمونه درس پژوهی اول ابت ,درس پژوهی فارسی اول ابت ,نمونه درس پژوهی کلاس اول ابت
 
تدریس خصوصی, گروهی و آموزش ریاضیات پایه سوم دبستان
آموش ریاضی در کلاس های خصوصی و کلاس های گروهی مدرسانه با برترین دبیران تهران

اگر فرزند شما هم در ریاضی سوم ابت اشکالاتی دارد و ایم درس را به خوبی نیاموخته است می توانید از معلم های خوب مدرسانه کمک بگیرید.
مدرسانه با داشتن بهترین دبیرهای ریاضی تهران آماده است ریاضیات را به شیوه ای نوین به فرزندان شما آموزش دهد.
همچنین پیشنهاد می شود مطلب تدریس خصوصی در منطقه 3 تهران را مطالعه کنید.
برای آشنایی بیشتر با معلم های مدرسانه با شماره 26570810 تماس بگیرید. کارشناس های ما آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.
1- پیش مطالعه درس ریاضی: قبل از رفتن به کلاس درس مطلبی که قرار است درس داده شود را به صورت مختصر مطالع کنید تا یک دید اولیه نسبت به موضوع داشته باشید.

2- گوش دادن در کلاس درس: در کلاس درس با دقت گوش دهید. مطالبی که در کلاس ارائه می شود بعدا خودتان با انرژی بیشتری می توانید یاد بگیرید. پس بهتر است در همان کلاس درس آن را فرا بگیرید.

3- مرور بعد از جلسات تدریس: مرور بعد از جلسات تدریس به همان اندازه که راحت است، سخت هم می باشد. معمولا وقتی این بحث مطرح می شود همه تصمیم می گیرند آن را اجرا کنند ولی کمتر این اتفاق می افتد. مرورو بعد از تدریس به یادگیری شما کمک فراوان می کند.

4- حل تمرینات داده شده: یاد گرفتن ریاضی بدون حل تمرین محال است. پس حتما تمرینات را حل کنید.

5- حل تمرینات تکمیلی: اگر بتوانید تمرینات بیشتری علاوه بر تمرینات داده شده حل کنید سطح تسلط شما بالاتر خواهد رفت.

6- استفاده از کمک دیگران: در صورتی که در بعضی از موارد اشکال پایه ای دارید می توانید از انی که در زمینه تدریس ریاضیفعالیت داشته و تدریس می کنند کمک بگیرید.


پاو وینت (اسلاید) درس 13 علوم تجربی پایه سوم ابت
پاو وینت-(اسلاید)-درس-13-علوم-تجربی-پایه-سوم-ابت
پاو وینت آموزش درس 13 کتاب علوم تجربی پایه سوم ابت (هر کدام جای خود2) ، تشکیل شده از 20 اسلاید زیبا و جذّاب ، که جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس سوم طراحی شده است. اولیای محترم نیز می توانند جهت ب آمادگی برای یادگیری بهتر فرزندانشان و ...

 فایل
 

قربانی سرگروه محترم پرورشی مدارس شهرستان ماسال براستفاده مربیان پرورشی از روش تدریس در کلاس درس پرورشی گزارش داد .ایشان به همراه فلاح کارشناس محترم امور تربیتی با حضور در یکی از کلاس های درس پرورشی از نزدیک شاهد تدریس درس پرورشی با استفاده ازروش تدریس درس پرورشی بودند وبرنحوه تدریس مربیان محترم پرورشی نظارت نمودند .لازم به ذکر است تصاویر و این گزارش برای سرگروه محترم پرورشی استان گیلان ارسال گردید.
جهت روی موضوع آن کلیک نمایید

پیک نوروزی سال 97 ویژه پایه اول تا ششم


کاملترین بهارانه داستانی پیش دبستانی 97
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه اول دبستان نوروز 1397

دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه اول دبستان نوروز 1397
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه دوم دبستان نوروز 1397
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه سوم دبستان نوروز 1397
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه چهارم دبستان نوروز 1397
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه پنجم دبستان نوروز 1397
دفتر داستان نویسی وخاطره نویسی پایه ششم دبستان نوروز 1397


,داستان نویسی پایه اول,داستان نویسی کلاس اول,داستان نویسی کلاس اولی ها,داستان نویسی کلاس اول ابت ,داستان نویسی برای کلاس اول,داستان نویسی کلاس دوم ابت ,داستان نویسی کلاس دوم,داستان نویسی کلاس دوم دبستان,داستان نویسی اول ابت ,داستان نویسی دوم ابت ,داستان نویسی کلاس اول ابت ,داستان نویسی کلاس دوم ابت ,داستان نویسی اول دبستان,داستان نویسی دوم دبستان,داستان نویسی کلاس دوم دبستان,داستان نویسی کلاس اول,داستان نویسی کلاس اولی ها,داستان نویسی کلاس دوم,داستان نویسی برای کلاس اول,داستان نویسی پایه اول, داستان نویسی برای کلاس اول, داستان نویسی نوروزی 1397 پایه اول, داستان نویسی و خاطره نویسی کلاس اول, داستان نویسی پایه اول, داستان نویسی پایه اول سال 1397, داستان نویسی کلاس اول, داستان نویسی کلاس اول ابت , داستان نویسی کلاس اولی ها, خاطره نویسی نوروزی پایه اول, خاطره و داستان برای پایه اول, داستان نویسی و خاطره نویسی نوروزی اول سال 1397, داستان نویسی پایه اول, نمونه تکلیف خاطره نویسی کلاس اول, کتابخوانی نوروزی, کتابخوانی نوروزی کتابخوانی نوروزی پایه اول, کتابخوانی نوروزی پایه اول, نمونه خاطره نویسی پایه اول نوروز 1397, نمونه داستان نویسی و تکلیف پایه اول, نمونه داستان و خاطره ویژه کلاس اول, و خاطره نویسی نوروزی 1397 پایه اول, کتابخوانی نوروزی, کتابخوانی نوروزی 97 پایه اول, کتابخوانی نوروزی , کتابخوانی پایه اول سال 1397,تکالیف نوروزی سال 1397, تکالیف نوروزی سال 1397 پایه اول, تکلیف نوروزی پایه اول سال 1397, خاطره نویسی نوروزی پایه اول سال 1397, خاطره نویسی پایه اول دبستان, داستان نویسی اول ابت , داستان نویسی اول دبستان, داستان نویسی با فرمت pdf, داستان نویسی با فرمت pdf پایه اول

دوری از ده اشتباه معلمان در تدریس تاکنون‏ پژوهش‏های ‏بی‏شماری درزمینه‏ی فعالیت‏های آموزشی اثر‏بخش در کلاس درس انجام شده است. به‏طوری که نتایج این پژوهش‏ها رهنمودهای مفیدی را برای بهبود فعالیت‏های معلم در کلاس درس به همراه داشته است. بر این اساس در این مقاله، به ده اشتباهی پرداخته شده است که معلمان در کلاس درس باید از آن‏ها دوری کنند.
فردا، طبق اطلاع رسانی که کرده بودیم، کلاس تقویتی عربی برگزار خواهد شد. کلاس شرکت در این کلاسها برای ب نمره بیشتر در این درس برای اعضا مفید است.لازم به ذکر است این کلاس برای پایه اول دبیرستان برگزار خواهد شد و شرکت اعضای از پایه های دیگر در کلاس برای آن عزیزان بی فایده خواهد بود.زمان برگزاری این کلاس ساعت 10 صبح فردا، دوشنبه خواهد بود.به امید موفقیت همه ی دانش آموزان... :)
معلمی است که می تواند براساس توانایی خود، به هدف های مورد نظر یادگیری و نیز دو مهارت مهم زیر دست یابد: 1. مدیریت اداره ی کلاس 2. تدریس کارآ مدیریت کلاس چیست؟ مهم ترین دغدغه ی معلمان مبتدی، از اداره ی کلاس و یا به تعبیری مدیریت اداره ی کلاس درس ناشی می شود. برقراری نظم و کنترل کلاس و تدریس موفق، مجموعه نگرانی های این گونه معلمان است. بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریت کلاس و راهبردهای آن، راهی برای رفع این نگرانی هاست. در تعریف مدیریت کلاس درس در طرح تدبیر گفته شده است: «مدیریت کلاس درس ایجاد شرایط لازم برای تحقق یادگیری است.» بر این اساس می توان استنتاج کرد، مهارت های مدیریت کلاس درس، سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است. این امر به ویژه در کلاس های درس مدرسه های ایران که مملو از دانش آموزانی است که گاهی شمار آنان بالاتر از حد استاندارد است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف های عمده ی مدیریت کلاس معلمان طرح تدبیری شامل موارد زیر است: الف) برنامه ریزی درسی بر پایه ی آمیزه ای از تنوع و هدف ب) ارائه ی دستورالعمل های شفاف به دانش آموزان در مورد فعالیت های درسی ج) هدایت و نظارت بر یادگیری و فعالیت های دانش آموزان د) به کارگیری ابزارهای آموزشی و منابع یادگیری و تدریس ه) حرکت منطقی از یک مرحله ی تدریس به مرحله ی دیگر و) زمان بندی فعالیت های کلاس و ایجاد توازن در آن ها ز) شروع و خاتمه ی هدفمند درس
پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل
قسمتی از فایل پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
نام فایل: پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
معرفی : پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
شش پیشنهاد برای فرم ارزشی امتیاز سالانه آموزگاران پایه دوم ابت  –مناسب برای امتیاز فرم ارزشی سالانه آموزگاران کلاس دوم ابت که هر پیشنهاد 2 امتیاز در فرم لحاظ می شود – بصورت ورد و قابل ویرایش – قیمت کل 7 پیشنهاد فقط 4900 تومان – تعداد  کل صفحات پیشنهاد 45 و موضوع آن در زیر آمده است :
1 – روش تدریس پیشنهادی مفهوم تفریق پایه دوم ابت  
2 – را ارهای مناسب درتدریس ریاضی پایه ی دوم ابت
3 – روش  های پیشنهادی تدریس انشا
4 – روش های خلاقانه برای تلفیق درس ریاضی با دروس دیگر
5 – روش تدریس داستان گویی در آموزش قرآن پایه دوم ابت
6 – پیشنهاد و را ارهای جایگاه هنر 


لینک :
 
 
 
 
 
 
پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان


پیشنهاد ارزشی پایه دوم دبستان
الگوی برتر تدریس پایه دوم, سناریو جشنواره برتر تدریس, سناریوی تدریس دوم دبستان, سناریوی تدریس مسجد محله ما, طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, طرح آموزشی با فرمت ورد, فایل ارزان از درسی فایل, معماری نوین تدریس پایه دوم, سناریویی تدریس بخوانیم دوم ابت , سناریویی تدریس بخوانیم و بنویسیم دوم ابت , سناریویی تدریس بنویسیم دوم ابت , سناریویی تدریس دوم ابت , طراحی آموزشی الگوی برتر جشنواره تدریس, طراحی آموزشی بخوانیم دوم دبستان, طراحی آموزشی بخوانیم و بنویسیم دوم دبستان, طراحی آموزشی بخوانیم و بنویسیم کلاس دوم, طراحی آموزشی برتر تدریس, طراحی آموزشی بنویسیم دوم دبستان, طراحی آموزشی بنویسیم کلاس دوم, طراحی آموزشی درس بخوانیم و بنویسیم پایه دوم ابت , طراحی آموزشی درس بخوانیم پایه دوم ابت , طراحی آموزشی درس بنویسیم پایه دوم ابت , طراحی آموزشی پایه دوم معماری نوین تدریس, طراحی آموزشی کلاس دوم, طراحی برتر الگوی جشنواره تدریس بخوانیم کلاس اول, طراحی برتر الگوی جشنواره تدریس کلاس دوم, طرح آموزشی طراحی آموزشی درس بخوانیم و بنویسیم پایه دوم برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع مسجد محله ما ویژه جشنواره معماری نوین تدریس تعداد صفحات فایل : 25 صفحه فرمت فایل ورد و قابل ویرایش شرح مختصر فایل سر فصل های طراحی آموزشی بخوانیم و بنویسیم کلاس دوم دبستان عنوان : مسجد محله ما
مقدمه درباره مسجد محله ما
معرفی فضای فیزیکی درباره مکان اجرای طراحی آموزشی با موضوع مسجد محله ما
زمانبندی درس مسجد محله ما
برنامه ریزی برای تدریس مسجد محله ما
مشخصات کلی درس مسجد محله ما
روش های تدریس مسجد محله ما
ج هدف گذاری بر اساس سند ملی درس مسجد محله ما
طراحی آموزشی درس بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده مسجد محله ما
یک دوره طراحی آموزشی مسجد محله ما
برنامه ریزی طراحی آموزشی درس مسجد محله ما
اه کلی مسجد محله ما
هدف طراحی آموزشی مسجد محله ما
حیطه عاطفی مسجد محله ما
ویژگی های طرح درس ( سناریو ) مسجد محله ما
زمان بندی نحوه اجرا مسجد محله ما
چالش های فرا روی و را ارهای گروه برای مقابله با آن ها مسجد محله ما
طرح درس مسجد محله ما جهت کلیک کنید

ویدئوی آموزشی درس اول عربی پایه هشتم (مراجعه به کلاس هفتم)ویدئوی-آموزشی-درس-اول-عربی-پایه-هشتم-(مراجعه-به-کلاس-هفتم) آموزش کامل درس اول عربی پایه هشتم با عنوان مراجعة دروس الصفِّ السابع (مراجعه به کلاس هفتم). کتاب عربی پایه هشتم از 10 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول عربی هشتم در قالب 1 ویدئو در مدت زمان 51 دقیقه تدریس شده است ... فایل