جواب مختصری درباره جمع اوری اطلاعات صفحه12علوم نهم

علی در واکنش به سوالی درباره علی کریمی گفت وقت ندارد جواب این و آن را بدهد.
جواب سلام راباعلیک بده. جواب تشکرراباتواضع. جواب کینه را با گذشت. جواب بی مهری رابامحبت جواب ترس را باجرات. جواب دروغ را با راستی. جواب دشمنی رابا دوستی. جواب زشتی را بازیبایی. جواب توهم را به روشنی. جواب خشم راباصبوری. جواب سردرابه گرمی. جواب نامردی رابامردانگی. جواب همدلی رابارازداری. جواب پشتکار را باتشویق. جواب اعتماد را بی ریا. جواب بی تفاوتی را با فات. جواب یکرنگی را با اطمینان. جواب مسئولیت را با وجدان. جواب حسادت را بااغماض. جواب خواهش را بیغرور. جواب دورنگی را با خلوص. جواب بی ادب را با سکوت. جواب نگاه مهربان را با لبخند. جواب لبخند را با خنده. جواب دلمرده را با امید. جواب منتظر را با نوید. جواب گناه را با بخشش. وجواب عشق چیست جز عشق؟! همیشه جواب "های"، "هوی" نیست. جواب خوبی رابا خوبی بده، جواب بدی را هم با خوبی بده.هیچ وقت جواب سربالا نده،هیچوقت هیچ چیز و هیچ را بی جواب نگذار،مطمئن باش هر جو بدهی... "یه روزی،یه جوری،یه جایی" به تو بازمی گردد. (موفقیت) خوب باشیم و جهان بهتری با رفتارهایمان بسازیم،خدا منتظر خوبی های ماست (خودم)
 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
نه آشنا، نه همدمی...نه شانه ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی...تویی و رنج و بیم تو،تویی و بی پناهی عظیم تو...نه شهر و باغ و رود و منظرش،نه خانه ها و کوچه ها،نه راه آشناست؛نه این زبان گفت و گو زبان دل پذیر ماست...تو و هزار درد بی دوا...تو و هزار حرف بی جواب...کجا روی؟به هر که رو کنی تو را جواب می کند!

.:. من نمی دانم عمو خسرو تا به حال این قطعه را خوانده یا نه، گمان نمی کنم راستش. ولی اکنون کاملا در ذهنم صدایش زنگ می زند وقتی که می گوید: " تو را جواب می کند..."تو را جواب می کند...تو را...جواب می کند...جواب می کند...جواب...جواب می کند...
برای شرکت در مسابقه های ما از دو طریق میتوانید جواب را به دست ما برسانید
طریقه اول=میتوانید با مراجعه به قسمت تماس با ما جواب مسابقه را به ما برسانید
طریقه دوم=میتوانید در قسمت نظر در ا مطلب جواب مسابقه را به ما برسانید
تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - پژوهش 3 تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات لینک و ید پایین توضیحات دسته
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - فرصت های کار و مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مقاله با موضوع ی استراتژی در فن آوری
رایگان مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات رایگان مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات تمامی حقوق این فایل مربوط به ناشر آن
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات در تکنیک آوری اطلاعات ید این محصول , ی استراتژی در فن آوری اطلاعات,رمضان ی ماه عسل
تحقیق در مورد ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - رایگان تحقیق در مورد ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات
تحقیق در مورد تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری رایگان تحقیق در مورد تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات این محصول با
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات ی استراتژی در فن آوری اطلاعات گروه ما با عرض سلام و احترام خدمت شما سروران ، مقاله ی
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می تواند روی موفقیت سازمان داشته
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می جستجوی فایل در تحقیق اصول
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات تحقیق مقاله دانشجو ی استراتژی در فن را که فناوری اطلاعات می تواند روی

تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - پژوهش 3 تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات لینک و ید پایین توضیحات دسته
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - فرصت های کار و مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مقاله با موضوع ی استراتژی در فن آوری
رایگان مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات رایگان مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات تمامی حقوق این فایل مربوط به ناشر آن
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات در تکنیک آوری اطلاعات ید این محصول , ی استراتژی در فن آوری اطلاعات,رمضان ی ماه عسل
تحقیق در مورد ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - رایگان تحقیق در مورد ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات
تحقیق در مورد تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری رایگان تحقیق در مورد تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات این محصول با
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات ی استراتژی در فن آوری اطلاعات گروه ما با عرض سلام و احترام خدمت شما سروران ، مقاله ی
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می تواند روی موفقیت سازمان داشته
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می جستجوی فایل در تحقیق اصول
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات تحقیق مقاله دانشجو ی استراتژی در فن را که فناوری اطلاعات می تواند روی

تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - پژوهش 3 تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات لینک و ید پایین توضیحات دسته
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - فرصت های کار و مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مقاله با موضوع ی استراتژی در فن آوری
رایگان مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات رایگان مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات تمامی حقوق این فایل مربوط به ناشر آن
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات در تکنیک آوری اطلاعات ید این محصول , ی استراتژی در فن آوری اطلاعات,رمضان ی ماه عسل
تحقیق در مورد ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات - رایگان تحقیق در مورد ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات
تحقیق در مورد تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری رایگان تحقیق در مورد تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات این محصول با
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات ی استراتژی در فن آوری اطلاعات گروه ما با عرض سلام و احترام خدمت شما سروران ، مقاله ی
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می تواند روی موفقیت سازمان داشته
ی استراتژی در فن آوری اطلاعات مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می جستجوی فایل در تحقیق اصول
مقاله ی استراتژی در فن آوری اطلاعات تحقیق مقاله دانشجو ی استراتژی در فن را که فناوری اطلاعات می تواند روی

تحقیق درباره ی ی استراتژی در فن آوری اطلاعات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
زمان یدن سرویس های جاسوسی امریکا برای جمع اوری اطلاعات از تاسیسات دفاعی هسته ای ایران تا مرحله تکمیل نهایی که بتوان به ان اطلاعات دقیق واضح و مختصات ها بطور دقیق برای یک حمله نظامی موفق قطعی ضربتی استناد کرد و تا زمانیکه این فرایند تکمیل نشود مجوز وج به ترامپ از سوی سازمان اطلاعات امریکا داده نخواهد شد این جمع بندی اطلاعات طبقه بندی شده جمع اوری شده از قدرت ظرفیت مختصات هسته ای دفاعی ایران باید پس از طبقه بندی نهایی در اختیار وزارت جنگ امریکا برای اقدام عملی قرارداده شود هماهنگی های دقیق بین وزارت جاسوس وزارت دفاع و ترامپ بعد جمع اوری اطلاعات اصلی راهبردی از تاسیسات ایران صورت خواهد گرفت و احتمالا این اطلاعات جاسوسی ها در 2 سال انعقاد در حال تکمیل شدن نهایی برای اقدام مورد نظر نهایی نظامی است

پاو وینت اطلاعات کامل درباره حجامت
1395-12-10 | توسط bahareh | دسته دسته‌بندی نشده
پاو وینت اطلاعات کامل درباره حجامت به صفحه پاو وینت اطلاعات کامل درباره حجامت خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((پاو وینت اطلاعات کامل درباره حجامت)) می تواند شما را در جهت رسیدن به اه تحقیقاتتان یاری رساند . این فایل توسط گروه محققین آفمَس آماده و استاندارد سازی شده است . در صورت نیاز به […]
ادامه مطلب +
مرکز تخصصی مشاوره بازرگانی در ایران در جهت فراهم نمودن زمینه افزایش صادرات سنگ مس و اشنایی صادر کنندگان با بازارهای هدف - اطلاعات بیش از 40 وارد کننده بزرگ سنگ مس در کشورهای ترکیه - چین - هندوستان و... را جمع اوری نموده است . این اطلاعات بر اساس داده های اتاق بازرگانی کشورها در سال 1394 - 2015 گردآوری شده است اطلاعات جمع اوری شده برای هر شرکت خارجی شماره تلفن شماره فا نام شرکت ایمیل ادرس سایت   علاقمندان برای دریافت اطلاعات می توانند با پست الکترونیک [email protected] و یا شماره 09366421329 در ارتباط باشند
جواب ج های پودمان 5 کاروفناوری هفتم
کاروفناوری هفتم صفحه 44
کتاب کاروفناوری هفتم با جواب
جواب ج 5-1 کاروفناوری هفتم
جواب ج های پودمان 6 کاروفناوری هفتم
کاروفناوری هفتم پودمان 1
کار غیر کلاسی کاروفناوری هفتم
جواب ج های کاروفناوری هفتم پودمان 9 ادامه مطلب
در جهان: بانک اطلاعات جائی است که اطلاعات را جمع اوری دسته بندی کرده و به اشکال مختلف و متنوع در اختیار مردم محققین و... می گذارد از وظایف بانکهای اطلاعاتی و داده ها تبدیل ان به داده ها و اطلاعات کلاسه بندی شده و موضوعی می باشد که با کار جمع بندی و کلاسه آنان را از ح خام به اطلاعاتی کاربردی تر تبدیل می نمایند شعار انان این است که این اطلاعات با پول و مالیات مردم جمع اوری و بدست امده و باید در اختیار مردم باشد در ایران بانک اطلاعات و داده هر سازمان جائی است که در آن اطلاعات جمع آوری شده و باید از ان حفاظت شود و در صورت اجبار به صورتی درهمی و غیر قابل استفاده و انتخ ارائه شود و تا حد امکان از ارائه آنلاین و بی زحمت ان اجتناب شود که نابرده رنج گنج...... داده و اطلاعات مثل طلاست پس هر چه دست نخورده تر اصلاح نشده تر و غیر قابل دسترس برای اغیار بهتر اطلاعات در درجه اول متعلق به مسئول ارائه ان و در درجه دوم ان سازمانی است که اطلاعات را دارند بقیه مردم هم اگر می توانند بروند خودشان تولید کنند؟!!!
پولادی: خوشحالم توانستم جواب اعتماد کی روش را بدهمم ع تیم ملی می گوید خوشحال است که توانسته جواب اعتماد کی روش را بدهد مهرداد پولادی درباره حضورش در جام جهانی 2014 برزیل اظهار کرد: من یک سال سخت را به خاطر مصدومیت پشت سر گذاشتم اما به لطف علی در چهار بازی آ به میدان رفتم و بازی های خوبی را به نمایش گذاشتم. کی روش هم به من اعتماد کرد و به تیم ملی دعوتم کرد. خدارا
جواب بازی میرزا, جواب های آمیرزا, جواب سوالات آمیرزا, جواب کامل بازی آمیرزا, جواب مراحل بازی آمیرزا, جواب مراحل آمیرزا, جواب تمام مراحل آمیرزا, جواب بازی اقا میرزا بازی آمیرزا شدهجواب مرحله ۱ بازی آمیرزا : سگ، سنگ
جواب مرحله ۲ بازی آمیرزا : زن، گز، زنگ
جواب مرحله ۳ بازی آمیرزا : آش، آتش
جواب مرحله ۴ بازی آمیرزا : کاخ، خاک
جواب مرحله ۵ بازی آمیرزا : هوا، آهو
جواب مرحله ۶ بازی آمیرزا : پتو، توپ

( برای به ادامه مطلب بروید ) ادامه مطلب
جواب بازی میرزا, جواب های آمیرزا, جواب سوالات آمیرزا, جواب کامل بازی آمیرزا, جواب مراحل بازی آمیرزا, جواب مراحل آمیرزا, جواب تمام مراحل آمیرزا, جواب بازی اقا میرزا بازی آمیرزا شدهجواب مرحله ۱ بازی آمیرزا : سگ، سنگ
جواب مرحله ۲ بازی آمیرزا : زن، گز، زنگ
جواب مرحله ۳ بازی آمیرزا : آش، آتش
جواب مرحله ۴ بازی آمیرزا : کاخ، خاک
جواب مرحله ۵ بازی آمیرزا : هوا، آهو
جواب مرحله ۶ بازی آمیرزا : پتو، توپ

( برای به ادامه مطلب بروید ) ادامه مطلب
حتما شما هم وقتی دندان هایتان را ارتودنسی کردید، سوال های زیادی درباره زندگی با این سیم ها داشته اید. این نوشته به 10 سوال و جواب رایج درباره همین موضوع می پردازد. ادامه مطلب
جواب تست هوش دیروز اگر فردا بود
جواب سوال هوش دیروز اگر فردا بود الان یکشنبه بود
معما و جواب
مردی گفت دیروز اگر فردا بود الان یکشنبه بود مرد چه روزی این حرف رو زده باهوشا جواب بدن
جواب سوال دیروز اگه فردا بود امروز یکشنبه بود
تست هوش مردی گفت دیروز اگر فردا بود امروز یکشنبه بود مرد در چه روزی این حرف رو زده باهوش ها جواب بدن
دیروزاگرفردابودالان یکشنبه بود
جواب معمای یه آقایی در 1355 ادامه مطلب
بسیاری از زوج ها که این روزها در راهروهای دادگاه بالا و پایین می روند از همدیگر اطلاعات و شناخت کافی نداشته اند و این باعث شده است تا با اولین توفان ها در زندگی خانوادگی به آ راه برسند پس دانستن برخی اطلاعات ضروری است.
این که یک فرد چگونه به سوالات بسیار ساده و سرراست جواب دهد می تواند اطلاعات مهم و زیادی در مورد شخصیت او و آن چه که در مغز و ذهن او می گذرد ادامه مطلب
جواب تمام پرسش ها و مسئله های آ فصل (هر پنج تا فصل) کتاب فیزیک دهم فنی و برخی رشته های یازدهم
تعداد صفحه های این پی دی اف 224 جواب پرسش های فصل اول(فیزیک و اندازه گیری)صفحه 92 فایل جواب پرسش های فصل دوم(مکانیک)صفحه 121 فایل جواب پرسش های فصل سوم(ح های ماده و فشار)صفحه 154 فایل جواب پرسش های فصل چهارم(دما و گرما)صغحه 181 فایل جواب پرسش های فصل پنجم(جریان و مدار های الکتریکی)صفحه 222 فایل
حجم 4.17 مگابایت رایگان
تسنیم نوشت: کاخ کرملین ادعاهای مطرح شده درباره جمع آوری اطلاعات رسوا کننده درباره رئیس جمهور منتخب را رد کرده است.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهوری از کنگره خواسته تا تحقیقاتی درباره افشای اطلاعات محرمانه صورت دهد.
رسانه های ترکیه گزارش دادند: عامل جنایت باشگاه شبانه در استانبول از پلیس خواست تا در ازای ارایه اطلاعات درباره ، فرزندش را پیدا کند.
رسانه های ترکیه گزارش دادند: عامل جنایت باشگاه شبانه در استانبول از پلیس خواست تا در ازای ارایه اطلاعات درباره ، فرزندش را پیدا کند.
سخنگوی ت گفت: نسبت به آمارهای رسمی ت، کلی و کیلویی حرف زدن جواب علمی و کارشناسی نیست.

فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست؟(12ص) فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ ( بخش اول )
پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده زمینه کامپیوتر ارتباطات ، تغییرات عمده را عرصه متفاوت حیات بشری دنبال داشته است . انسان همواره فن اوری استفاده نموده کارنامه حیات بشریت مملو ابداع فن اوری متعددی است جملگی جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. سالیان اخیر ، فن اوری های  اطلاعات ارتباطات انان  عنوان فن اوری جدید یا عالی ، یاد شود ، بیشترین تاثیر را حیات بشریت داشته اند . دنیای ارتباطات تولید اطلاعات سرعت حال تغییر بوده ما امروزه شاهد همگرائی انان بیش گذشته  یکدیگر بوده ، بگونه داده اطلاعات سرعت زمانی غیرقابل تصور اقصی نقاط جهان منتقل دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد . بدون شک مهمترین عین حال بزرگترین پیشرفت زمینه فن اوری اطلاعات ارتباطات ابداع "وب" توسط " تیم . برنرزلی " اوا سال 1980 cern ، برمی گردد . منظور اشنائی جایگاه واقعی "وب " ، کافی است ضریب نفوذ ان پس ابداع توجه گردد. پس ابداع هر فن اوری ، مدت زمانی بطول انجامد فن اوری مورد نظر مقیاس عمومی  مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) . مثلا" تلفن پس 74 سال ، رادیو پس 38 سال ، کامپیوترهای شخصی پس 16 سال ، تلویزیون پس 13 سال "وب "  پس از  4 سال ، موفق جذب پنجاه میلیون استفاده کننده  شده اند .
فن اوری اطلاعات ارتباطات ، بدون شک تحولات گسترده را تمامی عرصه اجتماعی اقتصادی  بشریت دنبال داشته تاثیر ان  بر جوامع بشری بگونه است جهان امروز سرعت حال تبدیل یک جامعه اطلاعاتی است . جامعه ان دانائی میزان دسترسی استفاده مفید دانش ، دارای نقشی محوری تعیین کننده است .
شاید تاکنون سوالات متعددی رابطه فن اوری اطلاعات ارتباطات شما مطرح شده باشد:فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ تفاوت فن اوری اطلاعات فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ ایا انباشت  سخت افزار یا نرم افزار ، دستی اینترنت تعداد تلفن سلولی ، نشان دهنده استفاده فن اوری اطلاعات ارتباطات باشد؟
دریافت فایل

فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست؟(12ص) فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ ( بخش اول )
پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده زمینه کامپیوتر ارتباطات ، تغییرات عمده را عرصه متفاوت حیات بشری دنبال داشته است . انسان همواره فن اوری استفاده نموده کارنامه حیات بشریت مملو ابداع فن اوری متعددی است جملگی جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. سالیان اخیر ، فن اوری های  اطلاعات ارتباطات انان  عنوان فن اوری جدید یا عالی ، یاد شود ، بیشترین تاثیر را حیات بشریت داشته اند . دنیای ارتباطات تولید اطلاعات سرعت حال تغییر بوده ما امروزه شاهد همگرائی انان بیش گذشته  یکدیگر بوده ، بگونه داده اطلاعات سرعت زمانی غیرقابل تصور اقصی نقاط جهان منتقل دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد . بدون شک مهمترین عین حال بزرگترین پیشرفت زمینه فن اوری اطلاعات ارتباطات ابداع "وب" توسط " تیم . برنرزلی " اوا سال 1980 cern ، برمی گردد . منظور اشنائی جایگاه واقعی "وب " ، کافی است ضریب نفوذ ان پس ابداع توجه گردد. پس ابداع هر فن اوری ، مدت زمانی بطول انجامد فن اوری مورد نظر مقیاس عمومی  مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) . مثلا" تلفن پس 74 سال ، رادیو پس 38 سال ، کامپیوترهای شخصی پس 16 سال ، تلویزیون پس 13 سال "وب "  پس از  4 سال ، موفق جذب پنجاه میلیون استفاده کننده  شده اند .
فن اوری اطلاعات ارتباطات ، بدون شک تحولات گسترده را تمامی عرصه اجتماعی اقتصادی  بشریت دنبال داشته تاثیر ان  بر جوامع بشری بگونه است جهان امروز سرعت حال تبدیل یک جامعه اطلاعاتی است . جامعه ان دانائی میزان دسترسی استفاده مفید دانش ، دارای نقشی محوری تعیین کننده است .
شاید تاکنون سوالات متعددی رابطه فن اوری اطلاعات ارتباطات شما مطرح شده باشد:فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ تفاوت فن اوری اطلاعات فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ ایا انباشت  سخت افزار یا نرم افزار ، دستی اینترنت تعداد تلفن سلولی ، نشان دهنده استفاده فن اوری اطلاعات ارتباطات باشد؟
دریافت فایل

فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست؟(12ص) فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ ( بخش اول )
پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده زمینه کامپیوتر ارتباطات ، تغییرات عمده را عرصه متفاوت حیات بشری دنبال داشته است . انسان همواره فن اوری استفاده نموده کارنامه حیات بشریت مملو ابداع فن اوری متعددی است جملگی جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. سالیان اخیر ، فن اوری های  اطلاعات ارتباطات انان  عنوان فن اوری جدید یا عالی ، یاد شود ، بیشترین تاثیر را حیات بشریت داشته اند . دنیای ارتباطات تولید اطلاعات سرعت حال تغییر بوده ما امروزه شاهد همگرائی انان بیش گذشته  یکدیگر بوده ، بگونه داده اطلاعات سرعت زمانی غیرقابل تصور اقصی نقاط جهان منتقل دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد . بدون شک مهمترین عین حال بزرگترین پیشرفت زمینه فن اوری اطلاعات ارتباطات ابداع "وب" توسط " تیم . برنرزلی " اوا سال 1980 cern ، برمی گردد . منظور اشنائی جایگاه واقعی "وب " ، کافی است ضریب نفوذ ان پس ابداع توجه گردد. پس ابداع هر فن اوری ، مدت زمانی بطول انجامد فن اوری مورد نظر مقیاس عمومی  مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) . مثلا" تلفن پس 74 سال ، رادیو پس 38 سال ، کامپیوترهای شخصی پس 16 سال ، تلویزیون پس 13 سال "وب "  پس از  4 سال ، موفق جذب پنجاه میلیون استفاده کننده  شده اند .
فن اوری اطلاعات ارتباطات ، بدون شک تحولات گسترده را تمامی عرصه اجتماعی اقتصادی  بشریت دنبال داشته تاثیر ان  بر جوامع بشری بگونه است جهان امروز سرعت حال تبدیل یک جامعه اطلاعاتی است . جامعه ان دانائی میزان دسترسی استفاده مفید دانش ، دارای نقشی محوری تعیین کننده است .
شاید تاکنون سوالات متعددی رابطه فن اوری اطلاعات ارتباطات شما مطرح شده باشد:فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ تفاوت فن اوری اطلاعات فن اوری اطلاعات ارتباطات چیست ؟ ایا انباشت  سخت افزار یا نرم افزار ، دستی اینترنت تعداد تلفن سلولی ، نشان دهنده استفاده فن اوری اطلاعات ارتباطات باشد؟
دریافت فایل
جواب سوال ۱ :
چون سوال نامفهوم بود پیدا ن . جواب سوال 2:
1. پیدا شماره رجستری
2. خاموش روتر
3. روشن روتر
4.رفتن به محیط رامون (rommon)
5. تغییر رجستری
6.restart روتر
7. کپی اطلاعات start up به running
8. تغییر یا حذف رمز
9. ذخیره running در start up
10. تغییر شماره registry به ح قبل
11. ذخیره در start up
12. restart روتر
نکته : هنگامی که سیستم در حال لود است از روی کیبورد روی دکمه break را فشار می دهیم تا وارد محیط rommon شویم. جواب سوال 3:
1. سری ماندن اطلاعات
2. احراز هویت کاربران
3. غیر قابل انکار بودن پیامها
4. نظارت بر صحت اطلاعات جواب سوال ۴ :
در صفحه ۷۱۲ جزوه فصل ۸ شبکه که داده میتونید پیدا کنید . جواب سوال ۵ :
در صفحه ۷۲۲ جزوه فصل ۸ شبکه که داده میتونید پیدا کنید . جواب سوال ۶ :
در صفحه ۷۲۵ جزوه فصل ۸ شبکه که داده میتونید پیدا کنید . جواب سوال ۷ :
میتونید طبق عملیاتهایی که در جزوه داده عمل نمایید و روترها را به دو روش خواسته شده پیکربندی یا کانفیگ نمایید . موفق باشید .