جهت به عمل معنا می بخشد

 حسن مجتبی
او آمده تا نور به شب ها بخشد روح شرف و عشق به دنیا بخشد
او آمده تا باور وایمان و صفا همراه دو صد عاطفه برما بخشد


او آمده از صلح و محبت بی شک جانی ز ولا برتن تنها بخشد
آن سید خوبان و بهشت آمده تا برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد


او آمده با نام حسن در حسنش شوری به سرا مولا بخشد
او رود زلالی ست که درفصل عطش جود و کرم خویش به دریا بخشد


از لطف ، کریم اهل بیت عصمت ما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد مجتبی علیه السلام آمده است شادی به حریم دل ما آمده است منبع: http://www.beytoote.com
 حسن مجتبی
او آمده تا نور به شب ها بخشد روح شرف و عشق به دنیا بخشد
او آمده تا باور وایمان و صفا همراه دو صد عاطفه برما بخشد


او آمده از صلح و محبت بی شک جانی ز ولا برتن تنها بخشد
آن سید خوبان و بهشت آمده تا برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد


او آمده با نام حسن در حسنش شوری به سرا مولا بخشد
او رود زلالی ست که درفصل عطش جود و کرم خویش به دریا بخشد


از لطف ، کریم اهل بیت عصمت ما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد مجتبی علیه السلام آمده است شادی به حریم دل ما آمده است منبع: http://www.beytoote.com
هر گناهى آدم د و یک مرتبه استغفار کند خدا مى ‏بخشد اما بعضى از گناهان است که خدا با استغفار هم نمى‏ بخشد.
حافظ اگر آن ترک بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را صایب تبریزی اگر آن ترک بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پا را هر آن چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را شهریار اگر آن ترک بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را هر آن چیز می بخشد بسان مرد می بخشد نه چون صایب که می بخشد سرو دست و تن و پا را سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند نه بر آن ترک که شور افکنده دلها را
سروش وطن پور: شعر به مناسبت ولادت حسن (ع)

گلی زیبا نمایان در چمن شد شب میلاد مولایم حسن شد شدم امشب سراپا مست نامش یقین مرغ دلم گردیده رامش
*****شعر ولادت حسن (ع)*****
نمی دانم چه گویم از وجودش تمام عـــرشیان محو سجودش حسن را لطف یزدان بی حساب است که قدر و شان ایشان در حجاب است
*****شعر ولادت حسن (ع)*****

حسن تنهاترین دین است که ایشان بی گمان حبل المتین است ز مدحش بی گمان قاصر زبان است حســـن دوم شیعیان است
شاعر:سید کمال الدین دمندان

سروش وطن پور: میلاد مجتبی (ع) آمده است

او آمده تا نور به شب ها بخشد روح شرف و عشق به دنیا بخشد
او آمده تا باور وایمان و صفا همراه دو صد عاطفه برما بخشد

*****شعر ولادت حسن (ع)*****

او آمده از صلح و محبت بی شک جانی ز ولا برتن تنها بخشد
آن سید خوبان و بهشت آمده تا برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد


*****شعر ولادت حسن (ع)*****

او آمده با نام حسن در حسنش شوری به سرا مولا بخشد
او رود زلالی ست که درفصل عطش جود و کرم خویش به دریا بخشد

*****شعر ولادت حسن (ع)*****

از لطف ، کریم اهل بیت عصمت ما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد مجتبی (ع) آمده است شادی به حریم دل ما آمده است

http://www-rahpouyan-vesal.blog.ir
https://eitaa.com/rahpooyanvesal313
هر نفس نادعلی سود کلان می بخشد
چه بگوییم؟ که مافوق بیان می بخشد او کلیم لله محض است، که از این لقبش
ذره ای نیز به موسای شبان می بخشد ادامه مطلب
همشهری دو - روحینا مجیدی: میم مثل مهربانی، میم مثل معرفت، میم مثل محبت و میم مثل معلم؛ معلمی که می تواند تمام کلمات با محتوای خوبی و عشق و فداکاری را معنا بخشد و بیشتر از آنکه چگونگی به نتیجه رساندن معادلات چند مجهولی را بیاموزد، درس انسانیت را یاد بدهد.
 
حافظ 
  
اگر آن ترک بدست آرد دل ما را 
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
  
صایب تبریزی 
  
اگر آن ترک بدست آرد دل ما را 
به خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پا را
هر آن چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
 
ادامه مطالب و جو ه های دیگر...
شهریار
 
اگر آن ترک بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
 
هر آن چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صایب که می بخشد سرو دست و تن و پا را 
سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بهر ترک که  برده جمله دلها را
 
 
                                                               نظام گروسی در جواب حافظ میگه:
 
اگر آن کرد گروسی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تن و جان و سر و پا را
جوانمردی بدان باشد که ملک خویشتن بخشی
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
 
البته موارد بالا بصورت رسمی و از قول شاعران شناخته شده بود .
بهرحال داستان به اینجا ختم نشد و در گوشه کنار اشعاری را
با مضامینی مشابه داریم
مثلا
 
اگر آن ترک بدست آرد دل ما را
فدای مقدمش سازم سرودست و تن و پا را
 
من آن چیزی که خود دارم نصیب دوست گردانم
نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را 
 
و یا انوشه با کمی ور رفتن با اشعار فوق گفته: 
اگر آن مه رخ تهران بدست آرد دل ما را
به لبخند ترش بخشم تمام روح و معنا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن دلبر شیرین که شور افکنده دنیا را
 
سید حسن حاج سید جوادی در جواب به انوشه:
 
اگر میر کمانداران به دست آرد دل مارا
به ابروی خمش بخشم هزاران شعر زیبا را
 
تمام روح و معنا را به دست یار می بینم
چرا بخشم بر او چیزی که باید او دهد ما را 
 
اما داستان باز هم ادامه یافت 
اگر آن ترک بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سریر روح ارواح را
 
مگر آن ترک طمع کار است و بی چیز است؟
که حافظ بخشدش او را سمرقند و بخارا را
 
ی که دل بدست آرد که محتاج بدنها نیست
که صایب بخشدش او را سرو دست و تن و پا را
 
تابه این شعر میرسیم که با کمی تغییر در وزن ، حافظ  را مسؤل تمام این دعاوی میداند 
چنان بخشیده حافظ جان! سمرقند و بخارا را
که نتوانسته تا اکنون ی پس گیرد آنها را
 
از آن پس بر سر پاسخ به این ول جی حافظ
میان شاعران بنگر فغان و جیغ دعوا را
 
وجود او معمایی است پر از افسانه و افسون
ببین! خود با چنین بخشش معما در معما را
 
دوستی گوید:
 
هر آن چیز می بخشد ،به زعم خویش می بخشد
یکی شهر و یکی جسم و یکی هم روح و اجزا را
ی چون من ندارد هبچ در دنیا
و در عقبا نگوید حرف مفتی چون ندارد تاب اجرا را
 
محمد فضلعلی میگوید:
 
اگر یک مهرخ شهلا بدست آرد دل ما را
زیادت باشد او را گر ببخشم مال دنیا را
سر و دست و دل و پا را به راه دین می بخشند
نه بر گور و نه بر آدم گری بخشند این ها را
 
و در جواب انوشه  و شهریار و... محمد فضلعلی می گوید:
مگر ملحد شدی شاعر که روح و معنیش بخشی
نباشد ارزش یک فرد زیبا روح و معنا را
عصری و حاضر!  چنین بیهوده می گویی؟
که روح و معنیش بخشی یکی مه روی شهلا را ؟
وگر لایق بود اینها به خاک پای او بخشم
که نالایق بود دست و سر و هم روح و معنا را
  
و محمد فضلعلی در ادامه به طنز می گوید: 
مگر یک مه رخ خاکی به معنا  چیز میبخشد؟
وگر روح ارزشش این گونه باشد عرش اعلا را؟
به یک مه روی تهرانی مگر معناش میبخشند؟
به یاوه چرت می گویی! ندانی این معما را!
الا ای حاتم طائی ! زجیب غیب می بخشی؟
نباشد ارزش یک بچه میمون ! روح ومعنا را!
 
ویا در جایی دگر کمی طنزآلود 
آگر آن ترک بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم یه من کشک و دو من قارا
 
سر و دست و تن و پا را ز خاک گور میدانیم
زمال غیر میدانیم سمرقند و بخارا را
و
عزراییل ز ما گیرد تمام روح اجزا را
چه خوشترمیتوان باشد؟؟ زآن کشک و دو من قارا
 
 
 
 
 
 
‍ ذهن است که هر آنچه را چشم می بیند قضاوت می کند. این ذهن است که پیام های چشم را تفسیر می کند و به آنها معنا می بخشد و این معنا اصلا در جهان بیرون وجود ندارد. آنچه که به عنوان «واقعیت» دیده می شود، در حقیقت آن است که ذهن ترجیح می دهد. سلسله مراتب ارزش هایش به سمت دنیای بیرون بازنمایی شده است و چشم سر را برای یافتنش به دنبال آن می فرستد. ذهن، پیامی که چشم سر به آن وارد می کند را، بر اساس ارزش های از پیش تعیین شده ی خود، طبقه بندی می کند و قضاوت می کند که هر داده ای از حواس پنجگانه، در بهترین محل گنجانده شود. چه بنیانی می تواند از این معیوب تر باشد؟
یکی از جملاتی که معنا د تکبیر است «قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ وَصِیُّهُ أَعْلَمُ» حضرت فرمود: اگر معانی اذان را می فهمیدید غفلت و خنده هایی که از سر غفلت است در وجودتتان کم می شد و بکا در ما زیاد می شود. «وَ لَبَکَیْتُمْ کَثِیراً»، بعد حضرت شروع به معنا اذان د وچند معنا برای الله اکبر ذکرفرمودند که هر کدام آن یک معنای رفیعی است.
او آمده تا نور به شب ها بخشد روح شرف و عشق به دنیا بخشد
او آمده تا باور وایمان و صفاهمراه دو صد عاطفه برما بخشد
او آمده از صلح و محبت بی شکجانی ز ولا برتن تنها بخشد
آن سید خوبان و بهشت آمده تابرمهر و وفا ارزش و معنا بخشد
او آمده با نام حسن در حسنششوری به سرا مولا بخشد
او رود زلالی ست که درفصل عطشجود و کرم خویش به دریا بخشد
از لطف ، کریم اهل بیت عصمتما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد مجتبی (ع) آمده استشادی به حریم دل ما آمده است
درآمد عمومی ت در قبض های موبایل به چه معنا است
بخش درآمد عمومی ت که در قبض‌های همراه اول ثبت می‌شود، به چه معنا است و در کجا ج می‌شود؟
هی گنه کردیم و گفتیم خدا می بخشد
عذر آوردیم و گفتیم خدا می بخشد
آ این بخشش و این عفو و کرامت تا کی؟
او رحیم است ولی ننگ و خیانت تا کی؟
بخششی هست ولی قهر و عذ هم هست
آی مردم به خدا روز حس هم هست
زندگی در گذر است ،
آدمی رهگذر است .
زندگی یک سفر است ،
آدمی همسفر است .
آنچه می ماند از او راه و رسم سفر است،
رهگذر میگذرد..
اپلیکیشن آزمایشی گوگل، کیفیت عکاسی در شب را بهبود می بخشد
یکی از متخصصان گوگل اپلیکیشنی آزمایشی توسعه داده است که کیفیت عکاسی با گوشی هوشمند در محیط‌های کم‌نور را به طرز شگفت‌انگیزی بهبود می‌بخشد.


تحقیق انسان، علم و معنا
تحقیق-انسان-علم-و-معنا تحقیق با موضوع انسان،علم و معنا، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: انسان تقریباً موجود مرکبی است که تجزیه و تحلیل آن به آسانی صورت نمی گیرد و با ترکیب و جسم ظاهری، نمی توان نسبت به خصوصیاتی درونی او فایل

سرویس فرهنگ و هنر پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین:... ادامه: برای آنهایی که بی درنگ به آتش زدند/ عشق با جانفشانی معنا شد
 حسن مجتبی او آمده تا نور به شب ها بخشد روح شرف و عشق به دنیا بخشد
او آمده تا باور وایمان و صفا همراه دو صد عاطفه برما بخشد
او آمده از صلح و محبت بی شک جانی ز ولا برتن تنها بخشد
آن سید خوبان و بهشت آمده تا برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد
او آمده با نام حسن در حسنش شوری به سرا مولا بخشد
او رود زلالی ست که درفصل عطش جود و کرم خویش به دریا بخشد
از لطف ، کریم اهل بیت عصمت ما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد مجتبی (ع) آمده است شادی به حریم دل ما آمده است
حجت ال پارسانیا گفت: نباید معنای مدرن و پوزیتیویستی علم را مطلق در نظر گرفت. مشکل جامعه ما این است که یک معنا از علم را مطلق کرده و همان معنا را اص می دهد.
چه چیزهایی باعث بخشودگی گناه می شود؟ • در آیه 25 سوره شوری آمده است:" خداوند توبه را از بندگان خود می پذیرد و گناهان را می بخشد". • در آیه 114 سوره هود آمده است:"ان الحسنات یذهبن السیئات" ,یعنی کارهای نیک آثار گناهان را از بین می برد. • شفاعت افراد در روز قیامت. • در آیه 48 سوره نساء آمده است:" خداوند ی را که شرک آورده است نمی بخشد و گناهان پایین تر از شرک را برای هر که بخواهد می بخشد". 4) خداوند در آیه 36 سوره نساء در باب آداب معا می فرماید:" بپرستید خدای را وشریک نگیرید با وی ونیکی کنید به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایگان دور و نزدیک و ه نان و واماندگان در سفر.
او آمده تا نور به شب ها بخشد روح شرف و عشق به دنیا بخشد
او آمده تا باور وایمان و صفا همراه دو صد عاطفه برما بخشد
او آمده از صلح و محبت بی شک جانی ز ولا برتن تنها بخشد
آن سید خوبان و بهشت آمده تا برمهر و وفا ارزش و معنا بخشد
او آمده با نام حسن در حسنش شوری به سرا مولا بخشد
او رود زلالی ست که درفصل عطش جود و کرم خویش به دریا بخشد
از لطف ، کریم اهل بیت عصمت ما را زکرم خدا به فردا بخشد
میلاد مجتبی (ع) آمده است شادی به حریم دل ما آمده است
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان این که راه حل تع ت زیست محیطی باید دانش بنیان باشد تاکید کرد: گفتگوی دانش محور ملت ها بر سر تع ت آبی امنیت منطقه را بهبود می بخشد.
رئیس شورای شهر گوانگ جو گفت: می تواند موجب جاودانگی روابط دو کشور شده و مبادلات فرهنگی بین المللی میان آنها را بهبود بخشد.
دبیرکل حزب اراده ملت گفت: حمایت مشروط از به این معنا است که هر تشکل دغدغه های خودش را به ک دای مورد نظر منتقل کند تا وی این دغدغه ها را در اولویت خود قرار دهد.
بعد از تو انگار هزاران سال در خود...نالیده م انگار واژه ها رنگ و لعاب باخته ند و زیباترین ترانه ها راه به بستر عشق نیافتند ...معنا نشدند دستان حامل روزگار خالی تر از پوچ شد روح م رخت پاییزی به تن کرد و قدیس اساطیری خاطره ها شد تو کاشف من شدی حرفهای نیمه تمام مرا یک به یک هجی کردی و به نسیم سپردی حجم عصیان مرا شناختی و به افکارم معنا بخشیدی معنا بخشیدی .... تا در ضیافت اندوه من و من ....صاحبدلانه بر ا ین حادثه کوچ لنگ لنگان تا انسوی پنجره ناچاری به شیشه ارزو سنگ اندازی کنیم و بگریزم بعد از تو ای رفیق دلتنگی ها هیچ همسفره رنج هایم نشد ...نشد ک نشد
طراح لوگوی «ایستاده در غبار» در یادداشتی برای آتش نشانان قهرمانی نوشت که بی درنگ به قلب حادثه زدند تا جان آنهایی که در فاجعه آتش سوزی پلاسکو گرفتار آمده بودند، نجات دهند. ادامه: برای آنهایی که بی درنگ به آتش زدند/ عشق با جانفشانی معنا شد
image result for ‫ادبیات سوالات کنکور‬‎ 243 سوال و پاسخ تشریحی معنا و مفهوم کنکوری را در ادامه ی مطلب مطالعه و کنید:

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
مقاله آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟مقاله-آیا-حسابرسی-زیست-محیطی-حسابرسی-رعایت-را-در-طولانی-مدت-بهبود-می-بخشد؟ مقاله ترجمه شده با عنوان اصلی do environmental audits improve long-term compliance? evidence from manufacturing facilities in michigan، چکیده: با استفاده از پایگاه داده های منحصر به فرد میشیگان در سطح تسهیلات، ما تاثیر حسابرسی زیست محیطی را بر تطابق (حسابرسی رعایت) طولانی مدت کارخانجات ... فایل


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
در نقد و بررسی کتاب «فیضاً لَه» اثر جدید ناصر فیض، محمدرضا ترکی از وجود تعادل بین عذاب و لذت در شعرهای طنز او و حمیدرضا ابک از دشمنی فیض با معنا و بی معنا بودن شعرهای او سخن گفتند.  على علیه السلام: إِنَّ اللّهَ قَد ضَمِنَ لِمَنِ اتَّقاهُ أن یُحَوِّلَهُ عَمّا یَکرَهُ إلى ما یُحِبُّ، ویَرزُقَهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ؛
خدا براى هر که تقوا پیشه کند، تضمین فرموده که از هر چه دوست نمى دارد، به آن چه دوست مى دارد گرایشش دهد و از جایى که گمان ندارد، روزى اش بخشد .کافی ج 8 ص 49 ح 9
ادامه: عاشقی با سوختن معنا شود (حدیث دشت عشق)