تغذیه سالم حیوانات و محیط زیست


قرار است روز 17 دی ماه خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بیاید و جلسه پرسش و پاسخ با حضور دانشجویان برگزار شود. اتفاق خیلی خوبیه. از این فرصت استفاده کنیم و در مورد عملکرد سازمان محیط زیست، توقعات و حتی مسائل صنفی و آموزشی با خانم گپ بزنیم.
مسوولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا حق بشر بر محیط زیست وحید قاسمی عهد / آلودگی مکرر شهر تهران و قسمت های جنوب غربی کشور امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده است. امر مذمومی که سلامت انسان، حیوانات و به طورکلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است. از لحاظ حقوقی، حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به آن گونه که امروزه، حق بشر بر محیط زیست در کنار حقوقی چون حق حیات و حق بیان و عقیده در زمره قرار گرفته است. صاحب نظران را به نسل های گوناگونی تقسیم کرده اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدنی )، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که حقوق جمعی تلقی می شود حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مست م توسعه پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می شود. تفاوت نسل های اول و دوم با نسل سوم این است که محتوای نسل سوم هنوز به صورت اسناد حقوقی قراردادی درنیامده است و در نتیجه از اعتبار حقوقی ا ام آوار به نحوی مشابه با نسل های اول و دوم برخوردار نیست. درواقع برخلاف میثاق های حقوقی، مدنی و و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ١٩٦٦ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و سپس به صورت معاهده ای بین المللی درآمد، نسل سوم ، اعلامیه ای است که در سال ١٩٨٣ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده و به اعلامیه حقوق همبستگی معروف است. اما، عدم وجود ا امات و ضمانت اجراهای کافی موجب نمی شود که ماهیت این حق تغییر کند. حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده آل و آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان های غیر تی، سازمان های بین المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط زیست، این حق جایگاه واقعی خود را یافته و به عنوان حقی بشری در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شناخته می شود. در سطح بین المللی و منطقه ای می توان به اعلامیه استکهلم(١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت(١٩٨٢)،ماده٢٤ کنوانسیون حقوق کودک(١٩٨٩)، بند یک ماده ٤کنوانسیون سازمانی بین المللی کار درخصوص قبایل و اقوام بومی(١٩٨٩) اعلامیه ریو(١٩٩٢)، ماده ٢٤منشور آفریقا (١٩٨١)، ماده١١ پروتکل الحاقی به کنوانسیون یی (١٩٨٨)، و بسیاری از اسناد دیگر اشاره کرد.
چهار دهه پیش با ظهور اقتصاد محیط زیست به عنوان شاخه ای جدید در علم اقتصاد، موضوع این علم شاید از نگاه بسیاری به عنوان نوعی ملاحظات سطحی قلمداد می شد که با تجارت ، صنعت و زندگی روزمرة بیشتر مردم ارتباط چندانی نداشت . اما اکنون این وضع کاملاً دگرگون شده است . با نگاهی به ارقام و اعدادی که هر ساله کشورهای مختلف از تولید ناخالص ملی خود صرف مبارزه با آلودگی های زیست محیطی و حفظ کیفیت محیط زیست می کنند، این موضوع به خوبی هویداست.این شاخه از علم اقتصاد سعی دارد با درونی نمودن هزینه آلودگی ها و قیمت گذاری خدمات اکولوژیکی تنوع زیستی نهاد بازار را وادار کند که هم کمی و هم فراوانی را با محاسبه منافع اجتماعی در کنار هزینه های اجتماعی در نظر گیرد. اقتصاد محیط زیست بر اساس تئوری های علم اقتصاد چگونگی اداره و توسعه منابع زیست محیطی را بررسی می کند. این علم می کوشد در پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی-اجتماعی، انسان را در رسیدن به توسعه پایدار و توجه به ملاحظات زیست محیطی یاری کند. هدف اقتصاددانان محیط زیست این است که رابطه بین فعالیت های اقتصادی و طبیعت را بهتر بشناسند و ما را در تصمیم گیری عاقلانه در خصوص محیط زیست یاری کنند. اقتصاد محیط زیست سعی دارد «حفظ محیط زیست» و «فعالیت های اقتصادی» را با هم آشتی دهد و این کار را به کمک ابزارها و تئوری های اقتصادی موجود انجام می دهد. علم اقتصاد محیط زیست کلید بنای اقتصاد جهانی جدیدی است که سعی دارد حقایق اکولوژیک را در مدل های موجود اقتصادی وارد نماید . کتاب حاضر سعی دارد تا با معرفی هر چه بیشتر این علم به جامعه، به خصوص جامعه علمی کشور گامی هر چند کوچک برای حفظ محیط زیست و خدمات تنوع زیستی بردارد. همچنین مطالب این کتاب به گونه ای تدوین شده است که برای عموم به خصوص دانشجویان رشته های مختلف قابل استفاده باشد.
محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدید شدن است و هم در حال تهدید شدن! رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از محیط زیست برای آیندگان باقی نمی ماند.
مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی رایگان تغذیه : تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل
مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی رایگان مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی
پایان نامه بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی نامه بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی, مقاله و پروژه و
مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی فایل,مقاله درباره
پایان نامه دانشجویی بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های دانشجویی بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی, مقاله و پروژه و
مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی مشخصات این فایل عنوان: بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی فرمت فایل:word( قابل
مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی
مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی
مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی رایگان پروتئین ها جز حیاتی هر سلول می باشند و هر گرم آنها نیز 4 کیلو کالری انرژی تولید
مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی تحت pdf دارای 65 صفحه می باشد

مقاله درباره بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
محل برگزاری: تهران - شهید بهشتی
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله تاریخ برگزاری: 26 بهمن 1393 تاریخ های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/11/17
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/11/17
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/11/20
مهلت ثبت نام: 1393/11/25 محورهای همایش: -برنامه ریزی ومحیط زیست
-حفاظت ومحیط زیست
-مدیریت ومحیط زیست
-حمایت ومحیط زیست
-ارزی ومحیط زیست
-انرژی ومحیط زیست
-کشاورزی ومحیط زیست
-آلودگی ها ومحیط زیست
-نانو ومحیط زیست
-پساب ومحیط زیست
-پسماند ومحیط زیست
-تنوع زیستی ومحیط زیست
-دریاها ومحیط زیست
-تالاب ها ومحیط زیست
-حقوق ومحیط زیست
-مدیریت محیط زیست
- ومحیط زیست
-فرهنگ ومحیط زیست
-آموزش ومحیط زیست
-فناوری های نوین ومحیط زیست
-سایر ایده های نوین در جنبه حمایت، حفاظت ومدیریت محیط زیست
روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار می شود و به همه مردم یادآوری می کند که نباید سیاره خود یعنی "زمین» را فراموش کنند. هدف کلی از معرفی این روز و انجام فعالیت در قالب شبکه روز زمین، افزایش آگاهی محیط زیستی به منظور تضمین زندگی سالم برای خود، فرزندان مان و دیگر زیستمندان است. مشکلات و جراحت های وارده بر پیکر محیط زیست که بر اثر ناب دیهای تصمیم گیران و مدیریت نادرست مدیران و آگاهی کمتر مردم و در مواردی سوء استفاده هر دو قشر یاد شده ایجاد شده، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند و آثار آن را می توان درگسترش بی رویه بیابانها و کویرها، کاهش سطح جنگلها، خالی شدن آبخانه ها، آلودگی محیط زیست ، طوفانهای گرد و غبار و بحران آب بوضوح مشاهده کرد. اکنون به هر طرف که می نگریم برآیند همزیستی انسان و طبیعت چیزی جز حرکت به سوی ایجاد بی نظمی و اغت در طبیعت و محیط زیست نمی باشد. زمان آن رسیده است که این تظاهرات طبیعی و خود ساخته بشر را به بیان آنچه بر این طبیعت رنجور وطن می گذرد تبدیل کنیم. به یقین باید گفت سخن گفتن از محیط زیست و منابع طبیعی تجدید شونده به منظور تنویر افکار عمومی و افزایش معرفت اجتماعی اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
نصرت اله در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز افزود: مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهان، تغذیه به طور خ ر انسان ها، حیوانات و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. وی سالم شدن خاک را عاملی برای تولید محصولات سالم دانست و تشریح کرد: پس از سالم شدن خاک، گیاه سالم و محصولات کشاورزی سالمی تولید می شود. ادامه داد: رعایت مدیریت تلفیقی خاک از را ارهای تاثیرگذار در حاصل شدن خاک سالم است. دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی تبریز از جایگزین های مناسب برای کودهای شیمیایی گفت و یادآور شد: با کاهش مصرف کودهای شیمیایی، می توان از کودهای آلی، دامی، وِرمی کمپوست و کمپوست زباله شهری برای تقویت خاک بهره گرفت. تاکید کرد: باید با مطالعه و بررسی نتیجه گیری حاصل شود که چه مقدار از این کودها و چه مقدار از کودهای شیمیایی لازم است تا محصولات کشاورزی از لحاظ غلظت عناصر غذایی غنی تر شده و محصول بهتری تولید شود و در نهایت در زنجیره غذایی انسان، عناصر غذایی تامین شود.


پاو وینت حذف ف ات سنگین از محیط زیست با استفاده از زیست توده
پاو وینت-حذف-ف ات-سنگین-از-محیط-زیست-با-استفاده-از-زیست-توده
پاو وینت حذف ف ات سنگین از محیط زیست با استفاده از زیست توده، در حجم 37 اسلاید. بیومس یا زیست توده نوعی ماده آلی است که به وسیله گیاهان، اعم از گیاهان خاکی ) که در زمین می رویند( و گیاهان آبی ) که در آب می رویند ( و مشتقات آنها تولید می شود. زیست توده ...

 فایل
 

 
پاو وینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست
پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
و مِن آیاتهِ أن یرسِل الرِّیاح مبشّراتٍ
آیه 46 سوره روم
درس سوم
3
هوا، نفسِ زندگی
واقعیت های ناگفته آلودگی آسمان تهران و کلان ا
وقتی کار هوا وارونه است
شهروندان تهرانی در 17 سال اخیر از 6109 روز، کمتر از 240 روز هوای پاک داشته اند.
نخستین وارونگی زمستانی به شکل پر رنگ و پر خود را به رخ کشید تاآنجا که شرایط آلودگی هوای روز دوشنبه وضعیت قرمز را برای افراد حساس رقم زد.
masterdoc.ir, ید پاو وینت های محیط زیست, ید پاو وینت های پایه یازدهم, درس سوم هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست یازدهم, پاور درس سوم هوا نفس زندگی محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس 3 انسان و محیط با عنوان هوا نفس زندگی, پاو وینت درس سوم انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی کتاب انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت هوا نفس زندگی محیط زیست یازدهم, درس 3 هوا نفس زندگی پایه یازدهم, درس سوم 3 هوا، نفسِ زندگی, درس سوم هوا، نفسِ زندگی, فروشگاه علمی, هوا نفس زندگی درس سوم کتاب و محیط زیست یازدهم, پاوردرس سوم کتاب انسان و محیط زیست, پاو وینت با عنوان هوانفس زندگی, پاو وینت درس 3 انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 3 هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی انسان و محیط زیست رشته علوم تجربی, پاو وینت درس سوم هوا نفس زندگی کتاب انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس هوا نفس زندگی کتاب انسان و محیط زیست یازدهم


لینک فایل
 
%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86+%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7+%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa+%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85+%d9%88+%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c+گچساران- ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست گچساران با اشاره به هفته هوای پاک گفت: داشتن محیط زیست سالم و هوای پاک نیازمند بسیج تمام ظرفیت ها و مشارکت همه مردم است. ادامه: داشتن محیط زیست سالم و هوای پاک نیازمند بسیج تمام ظرفیت ها است
استرس فشاری است که بر اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن تحمیل می شود . برخی استرس ها مفید هستند؛ اما وقتی از کنترل خارج می شوند بدن به طریق مختلفی از آثار سو ء آنها رنج می برد در این بخش 11 شیوه ی تغذیه ی سالم برای از بین بردن استرس را به شما پیشنهاد می کنیم
کلاس آموزش تغذیه سالم و خود مراقبتی با حضور گزاران در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) (محله هلال احمر) به همت خانه سلامت هلال احمر و بر اساس شاخص های ابلاغی به خانه های سلامت و بمناسبت ماه مبارک رمضان با هدف ارتقای سطح آگاهی و سلامت شهروندان کلاس آموزش تغذیه سالم و خود مراقبتی در مورخ 23/04/93 با حضور گزاران در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) (محله هلال احمر) برگزار گردید.
واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک با همکاری کانون طب سنتی فرهنگسرای شفق و مدیریت محله شیخ هادی جهت ارتقاء سطح سلامت و آگاهی اعضاء کانون پیشگیری از چاقی همایش تغذیه سالم برای زندگی بهتر را در روز یکشنبه مورخ 11/9/92 از ساعت 10 الی 11 در سالن کنفرانس شهرداری ناحیه برگزار نمودند. در این همایش آموزشی در خصوص نقشه غلات و مواد غذایی در سبزیجات از جمله سبزیجات چلیپایی بر سلامت بدن و زندگی سالم توضیحاتی ارائه گردید.
آن چه در زیر می آید مقاله ای است که تألیف آن به حدود هشت ماه پیش باز می گردد، یعنی همزمان با انتشار کتاب «الهیات محیط زیست». این نوشته برای درج و انتشار در کتاب ماه فلسفه تدارک دیده شد، اما به دلیل وقفه در انتشار آن مجله مقاله جهت استفاده علاقمندان در اینجا منتشر می شود. نقد و بررسی کتاب «الهیات محیط زیست» اشاره «الیهات محیط زیست» عنوان کت است که به قلم سید مصطفی محقق داماد و از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به تازگی چاپ و منتشر شده است.1 این کتاب از پیشگفتار و یازده بخش (که بخش یازدهم آن نتیجه و خلاصه­ی بخش­های قبل است) در 265 صفحه تألیف یافته است. آن­چه در زیر می­آید نگاهی انتقادی به برخی از مطالب کتاب و موضع نویسنده­ی آن است.
پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 1 آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس یک آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم
پاو وینت درس آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
آب سرچشمه زندگی
و جعلنا مِن الماء? کلّ شیء حیٍّ
آیه 30 سور? انبیاء

براساس تصمیماتی که در کمیت? توزیع آب در تاریخ هفتم دادماه سال 1396 گرفته شده است، ازاواسط امروز وجی سد زاینده رود کاهش می یابد.
آب زاینده رود برای آبیاری کشت کشاورزان حوض? زاینده رود در اصفهان از نهم فروردین ماه بازگشایی شده بود و حالا بعد از حدود 70 روز بسته خواهد شد.
گرمای این روزهای هوای اصفهان باعث خواهد شد،جریان باقی ماند? آب در بستر رودخانه نیز در روزهای آینده به پایان برسد و بار دیگر شریان حیاتی شهراصفهان قطع شود.
خبر خوش
دبیر ستاد احیای دریاچ? ارومیه اعلام کرد: به دنبال بارش های اخیر، ارتفاع آب این دریاچه نسبت به شش ماه قبل 55سانتی متر بالا آمده است.
وضعیت پایدار و ثابت دریاچ? ارومیه بهترین خبر برای دوستداران محیط زیست و مردم منطقه است.

 آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست, آب سرچشمه زندگی کتاب انسان و محیط زیست, اب سرچشمه زندگی, ید پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست, ید پاو وینت های کتاب انسان ومحیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت آب سرچشمه زندگی کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس اول انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس اول کتاب انسان ومحیط زیست, درس اب سرچشمه زندگی, پاو وینت درس 1 آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست, پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 1 انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس 1 کتاب انسان و محیط زیست, پاو وینت درس آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست, پاو وینت درس اول کتاب انسان ومحیط زیست, پاو وینت درس یک آب سرچشمه زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
لینک فایل
چالش‏هاى موجود و پیش‏روى بشر امروز، از قبیل مسائل اقتصادى، محیطى و اجتماعى، از چالش‏هاى مهم قرن جدید هستند. به منظور حل این مشکلات از سوى صاحب‏نظران، ایجاد اخلاق زیست‏محیطى مطرح گردیده است. این مقاله، با روش توصیفى ـ تحلیلى و در هفت گام با بررسى طرح ضرورت اخلاق زیست‏محیطى در جامعه، الگویى از عوامل مؤثر بر ایجاد اخلاق زیست‏محیطى در شهروندان جهان را طراحى و روابط بین آنها را تحلیل مى ‏کند. یافته‏ هاى پژوهش نشان داد ده مؤلفه تأثیرگذار بر اخلاق زیست‏محیطى وجود داشت. اطلاعات زیست‏محیطى، آگاهى زیست‏محیطى، نگرش زیست‏محیطى، نگرانى زیست‏محیطى، مذهب، عوامل اقتصادى، رفتار مسئولیت‏پذیرانه نسبت به محیط‏زیست، احساس مسئولیت، آموزش حفاظت از محیط‏زیست و سواد زیست‏محیطى از جمله عوامل مؤثرى هستند که به آنها اشاره خواهد شد. شبیری سید محمد، حسین میبودی و عادله سرادی پور. 1393. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد اخلاق زیست محیطی در شهروندان جهان. فصلنامه معرفت. سال بیست و سوم، شماره 201، صفحه 83-96. http://marifat.nashriyat.ir/node/2854
هر سال روز 15 داد در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می شود. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال 1972 یعنی 36 سال پیش بر می گردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با ب ایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل unep (برنامه محیط زیست سازمان ملل) شد. هم اکنون 36 سال است که unep در سراسر جهان مراسم ویژه ای را به مناسبت این روز برگزار می نماید. به همین مناسبت روز شنبه(به علت تعطیلی مراکز)17 داد 20نفر از اعضای پسر کودک مرکز با هدف آشنایی بیشتر اعضا با محیط زیست و دوست داری و انس با آن، طبیعت زیبای نوسود را با دستهای ک نه خود و به صورت گروهی نقاشی د. روال برنامه بدین صورت بود که ابتدا مربی فرهنگی اعضا را به محیط پارک دالانی برده و توضیحات کاملی را در مورد محیط زیست و اهمیت توجه به حفظ و نگهداری آن ارائه داد و از اعضا خواسته شده با الهام گرفتن از طبیعت شهر نوسود آن را به صورت نقاشی متری در بیاورند. این برنامه مورد استقبال زیاد اعضا قرار گرفت. تصاویری از برنامه:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اسان رضوی گفت: میانگین شاخص آلودگی هوا در مشهد مقدس "سالم" و معادل 78 پی اس آی است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی همدان، در آستانه سال نو، نکاتی را پیرامون تغذیه سالم در ایام نوروز ارائه کرد.
نقض حقوق اولیه حیوانات توسط شهرداری رشت را محکوم می کنیم و مطابق کدام قانون و آیه یا روایتی شما جان حیوانات را می گیرید..نعوذ به اله شهردار رشت مگر شما سگ ها آفرید که بدون حکم قانون و ... سگ ها و حیوانات جاندار را قتل عام می کنید .. اا دارستانی فعال و محیط زیست

روابط عمومی شهرداری رشت از کشتار سگهای ولگرددر این شهر خبر داد. در اطلاعیه قرار گرفته شده بر روی سایت شهرداری آمده است، شهرداری رشت در نظر دارد هدم سگ های ولگرد در محدوده منطقه دو را در مورخ ۱۴-۱۰-۹۳ از ساعت ۱ الی ۵ صبح به انجام برساند. کشتار سگهای ولگرد در مسیر خیابان های - شریعتی- مطهری- رودبارتان- دانشسرا- لاکانی- حافظ- دباغیان- تختی- احسان بخش- منظریه – نامجو و کلیه مسیرها و کوچه های منشعب در محدوده آن منطقه اجرا خواهد شد. گفتنی است دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد مصوب سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است اما حامیان حقوق حیوانات همواره آن را غیرانسانی ارزی کرده اند. ع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شبع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شب ع : سگ کشی در دل تاریکی شب با کدامین قانون این سگ های بی گناه را می کشند..از مسئولان قضایی گیلان درخواست محکمه و مجازات عامیلین این کشتار و جنایت برعلیه حیوانات هستیم.. dardnews.ir
محتوای الکترونیکی هوای سالم، آب سالم - علوم دوم ابت : محتوای الکترونیکی هوای سالم، آب سالم مربوط به درس دوم علوم تجربی پایه ی دوم ابت از 6 قسمت اه درس، توضیح درس، آزمون، آلبوم تصاویر، آلبوم و سرگرمی در محیط شاد و جذاب تهیه و طراحی شده است که می تواند این درس را بخوبی برای دانش آموزان آموزش دهد.
شما می توانید با بکارگیری نکات سالم مانند یک متخصص تغذیه فکر و عمل کنید. در این مطلب به حقه های تغذیه ای می پردازیم که شما می توانید هرروز با به کارگیری آن ها خودتان را فریب بدهید تا مصرف غذاهای سالم را به غذاهای ناسالم ترجیح بدهید.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 66 در وضعیت سالم است.
معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 62 در وضعیت سالم است.
پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 2 خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس دوم خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم
پاو وینت درس خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم
وفیِ الرضِ قطِع متجاورِات و جناّت منِ أعنابٍ و زرع و نخیِل صِنوان و غیر صِنوانٍ یسقى? بمِآء واحِدٍ ونفضل بعضها على? بعض فیِ الاُکل إنِ فیِ ذ?لکِ لایاتٍ لقِوم یعقلِون
آیه 4 سور? رعد
درس دوم
2
خاک، بستر زندگی

استفاده از کودهای زیستی در تأمین سلامت غذایی
استفاده از کودهای زیستی چندسالی است که در کشورما رونق پیدا کرده است و کشاورزان با ب آگاهی ازفواید این کود آن را جایگزین کودهای مضر می کنند.
نبرد پنهان سموم شیمیایی با سلامت مردم!
متأسفانه در کشاورزی ما، سموم به صورت بسیار غیر مسئولانه در حال استفاده شدن است. باقی ماند? سموم در گیاهان و محصولات کشاورزی می ماند و در نهایت در سفره غذایی مردم جای می گیرد.
مهار بیماری ها با ارتقای ایمنی غذایی
هفت? جهانی سلامت به ارتقای ایمنی غذایی با هدف دسترسی مردم به مواد غذایی سالم برای حفظ و تأمین سلامت توجه ویژه ای کرده است.
وجود باقی ماند? سموم و کودهای شیمیایی یک مشکل جهانی است به همین دلیل شعار«ایمنی غذا از مزرعه تا سفره»آلودگی های شیمیایی می که ممکن است در فرایند تولید اتفاق بیفتد را مورد توجه قرارداده است.
سلامت در خاک هم نایاب شد!

فعالیت 1
گفت و گو کنید
1- این خبرها چه پیامی دارند؟
2- اهمیت این خبرها در چیست؟
3 -کدام خبر جنبه مثبت و کدام خبر جنبه منفی دارد؟
4- پیام مشترک همه آنها چیست؟
خاک بستر زندگی, ید پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست, ید پاو وینت های کتاب انسان ومحیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت خاک بستر زندگی کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس دوم انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس دوم کتاب انسان ومحیط زیست, درس خاک بستر زندگی, درس دوم خاک بستر زندگی, پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست, پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم, پاو وینت درس 2 خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس 2 کتاب انسان و محیط زیست, پاو وینت درس خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست, پاو وینت درس دو خاک بستر زندگی انسان و محیط زیست پایه یازدهم, پاو وینت درس دوم کتاب انسان ومحیط زیست
 
لینک فایل
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت:کیفیت هوای پایتخت در هفتیمن روز از سال 96 با افزایش 8 عددی آلایندگی نسبت به روزگذشته با شاخص عدد 67 در شرایط سالم قرار دارد.
تأسیس صندوق ملی محیط زیست و به عبارتی یک بانک محیط زیستی، سال ها است که به یکی از خواسته ها و دغدغه های دست اندرکاران و فعالان حوزه محیط زیست تبدیل شده است. خوشبختانه خبرهای منتشره حکایت از این رویداد خوشحال کننده دارد که تأسیس این صندوق در شمار اولویت های کاری سازمان حفاظت محیط زیست در ت یازدهم قرار گرفته و اخذ مجوزهای آن از مجلس شورای ی در مراحل پایانی است و با انجام اصلاحات بر روی اساسنامه، بزودی شاهد آغاز بکار آن خواهیم بود. در همین زمینه گفتگویی با خبرنگار رو مه آرمان (شماره 2609 پنج شنبه 15 آبان 1393) داشته ام که مشروح آن در زیر به اشتراک گذاشته می شود: presentation1
معاون پایش ونظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: هوای تهران با میانگین شاخص۸۳ در شرایط سالم است.
در ا ین ماه فصل زمستان بارش دو برف پیاپی ونسبتاشدید مناطق تحت مدیریت شهرستان بم را بطور کامل سفید پوش کرد که این امر علاوه بر کاهش الاینده های جوی جان تازه ای به طبیعت وزیست بوم های شهرستان داد همچنین باعث کوچ حیوانات حیات وحش از ارتفاعات به مناطق پایین دست برای تامین علوفه گردید که این فرصتی بود برای متخلفین فرصت طلب برای شکار ناجوانمردانه،لذا جت مقابله با سوءاستفاده های احتمالی فعالیت یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دو چندان شد وبا گشت وکنترل سه دستگاه خودرو در سطح مناطق شهرستان اقدامات پیشگیرانه بعمل امد،وهمچنین دراین زمینه اقای عارف کیا فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ضمن قدر دانی وتشکر ویژه از حامیان محیط زیست شهرستان وهمیاران که با حضور خود ودر اختیار گذاشتن خودرو کمک دار دراین مقطع همکاری نموده اند ،از احاد مردم وحامیان محیط زیست خواستند تادر راستای حفاظت از طبیعت وتنوع زیستی ومنابع طبیعی شهرستان همکاری نمایند. 09008347082275415852.jpg26100389216206832449.jpg