تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس

به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد/ استثنائات قانون کاهش یافت نمایندگان در صحن علنی روز 2 مرداد ماه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی و با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب د. به موجب ماده واحده این مصوبه؛ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 95 به شرح زیر اصلاح می شود: به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور از بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تد ر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. دارندگان اجازات خواسته ی، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان از شمول این قانون مستثنی می باشند. شایان ذکر است، بر اساس این مصوبه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور تصویب شد.
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد/ استثنائات قانون کاهش یافت نمایندگان در صحن علنی روز 2 مرداد ماه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی و با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب د. به موجب ماده واحده این مصوبه؛ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 95 به شرح زیر اصلاح می شود: به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور از بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تد ر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. دارندگان اجازات خواسته ی، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان از شمول این قانون مستثنی می باشند. شایان ذکر است، بر اساس این مصوبه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور تصویب شد.
خبر مورخ 31 اردیبهشت 1397با موافقت نمایندگان انجام شد؛تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان/ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی جزئیاتنمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت د.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 دادماه) مجلس شورای ی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با 174 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت د.در ادامه لاریجانی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 171 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت د.دریافت فایل
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای ی پس از دو هفته تعطیلات، دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با حضور 200 آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک
2ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
3ـ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
4ـ رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری
5ـ سؤال علی مطهری مردم تهران، 50 ، جواد کریمی قدوسی و دو از اطلاعات
6ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی
7ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌ کارت
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد/ استثنائات قانون کاهش یافت نمایندگان در صحن علنی امروز ( 2 مرداد ماه) طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی و با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب د.به موجب ماده واحده این مصوبه؛ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 95 به شرح زیر اصلاح می شود:به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور از بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تد ر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.دارندگان اجازات خواسته ی، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان از شمول این قانون مستثنی می باشند.شایان ذکر است، بر اساس این مصوبه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور تصویب شد.
تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس این اصلاحیه: به کارگیری بازنشستگان در در سمت هایی همچون سفارت، معاونت ، استاندار و هم طرازان آن ممنوع است. مقامات موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری همچون روسای سه قوه، معاونان رییس جمهور، نمایندگان مجلس و وزرا از شمول این قانون مستثنی هستند. فرزندان ، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و نیز آزادگان هم از شمول این قانون مستثنی شده اند. اجرای این طرح منوط به تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد/ استثنائات قانون کاهش یافت نمایندگان در صحن علنی امروز ( 2 مرداد ماه) طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی و با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب د.به موجب ماده واحده این مصوبه؛ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 95 به شرح زیر اصلاح می شود:به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور از بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تد ر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.دارندگان اجازات خواسته ی، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان از شمول این قانون مستثنی می باشند.شایان ذکر است، بر اساس این مصوبه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور تصویب شد.
به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد/ استثنائات قانون کاهش یافت نمایندگان در صحن علنی امروز ( 2 مرداد ماه) طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی و با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب د.به موجب ماده واحده این مصوبه؛ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 95 به شرح زیر اصلاح می شود:به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور از بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تد ر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.دارندگان اجازات خواسته ی، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان از شمول این قانون مستثنی می باشند.شایان ذکر است، بر اساس این مصوبه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور تصویب شد.


به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد/ استثنائات قانون کاهش یافت نمایندگان در صحن علنی امروز ( 2 مرداد ماه) طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی و با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب د.به موجب ماده واحده این مصوبه؛ تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 95 به شرح زیر اصلاح می شود:به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور از بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 86 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تد ر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه های متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.دارندگان اجازات خواسته ی، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان از شمول این قانون مستثنی می باشند.شایان ذکر است، بر اساس این مصوبه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به استثنای روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور تصویب شد.
ایسنا نوشت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.

قاضی ناصر سراج اظهار داشت: بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، سمت و پست خدمت خود را ترک کنند و در غیر این صورت تصرف در اموال تی د و مجازات حبس دارند. وی درباره شهردار تهران نیز گفت: استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران. سراج افزود: براساس قانون قبلی هم طرازان اینها می توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیئت ان هم طراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود، اما در این طرح اصلاحیه هم طراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر تی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند. توضیحات رئیس سازمان اداری در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان در همین حال، جمشید انصاری در صفحه توتیتر خود درباره اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نوشت: ▫️اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شد. صرفنظر از برداشت ها و تفسیرهایی که مطرح میشود لازم است به این نکته توجه شود که این اصلاحیه صرفا محدودیت بیشتری برای بکارگیری بازنشستگان اعمال می کند و تغییری در دستگاه های اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده اند ایجاد نشده است.
ثبت نام وام 5 میلیونی بازنشستگان تیرماه 97 چگونه است
سامانه ثبت نام وام بازنشستگان کشوری
فرم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی ثبت نام وام 4 میلیونی بازنشستگان 97 ثبت نام وام بازنشستگان آموزش و پرورش ثبت نام وام 4 میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی واریز وام بازنشستگان وام بازنشستگان 97 مراحل پرداخت وام ضروری بازنشستگان
ثبت نام وام 5 میلیونی بازنشستگان تیر ماه 97 چگونه است - سامانه ثبت نام وام بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگان کشور گفت: به 300 هزار بازنشسته وام پرداخت شده است و درصدد افزایش تعداد و رقم تسهیلات برای بازنشستگان هستیم.
به گزارش ایرنا، جمشید تقی زاده روز پنجشنبه در جلسه روسای کانونرهای بازنشستگی استان همدان افزود: بازنشستگان جامعه یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و باید شرایط بهتری برای آسایش و رفاه آنها فراهم شود.
وی با بیان اینکه به منظور افزایش حقوق بازنشستگان و تصویب نظام سازی با نمایندگان مردم در مجلس شورای ی مذاکراتی شده است، اظهار داشت: در همین ارتباط کانون های بازنشستگی نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند تا بتوانیم قانون خدمات کشوری را جمع بندی و به نتایج خوبی برسیم. ادامه مطلب...
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: استفاده از معلمان بازنشسته ت را متضرر نمی کند و معلمان بازنشسته مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، به نقل از خانه ملت، سیدحمایت میرزاده با بیان اینکه معلمان بازنشسته مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند، گفت: 65 هزار نفر در سال جاری در آموزش وپرورش بازنشسته می شوند که بی شک برای جبران بخشی از ری نیرو می توان از بخشی از آنان برای ادامه همکاری دعوت کرد. مردم گرمی در مجلس شورای ی افزود: از معلمانی که 30 سال خدمتشان به اتمام رسیده است می توان در مدارس استفاده و معضل کمبود معلم را رفع کرد؛ درواقع نیازی به بازنشسته شدن تمامی معلمان در پایان سال نیست و آموزش وپرورش می تواند به دلیل کمبود نیرو از تعدادی از آن ها استفاده کند. وی ادامه داد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد افرادی است که به صورت تمام وقت و 8 ساعت در روز کار می کنند. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی افزود: استفاده از معلمان بازنشسته ت را متضرر نمی کند زیرا به صورت حق دریسی جذب می شوند و بر اساس قانون نیز حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق ا حمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در 29 اردیبهشت ماه سال 95 طبق اصل 123 قانون اساسی به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 4 داد ماه همان سال نیز از سوی مجلس شورای ی تایید شد؛ روزهای پایانی هفته گذشته نیز بهارستانی ها مجدد دست به کار شده و طی اقدامی موثر با 194 رای موافق این قانون را اصلاح کرده و دامنه استثناهای آن را کاهش دادند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درتشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ان نیروهای مسلح تصویب شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت: متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع بندی می رسد.
سرانجام پس از انتقاد جامعه کارگری به ت مبنی بر عدم رعایت سه جانبه گرایی در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این لایحه را رد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت: متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع بندی می رسد.
رییس فرا یون کارگری مجلس با تاکید بر ضرورت همانندسازی حقوق بازنشستگان در مجموعه های مختلف، گفت: همانند سازی حقوق برای حداقل بگیران تامین اجتماعی باید مطابق با بازنشستگان کشوری انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت: متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع بندی می رسد.
رییس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت دادگستری و سازمان اداری و استخدامی، 2 قانون مصوب مجلس شورای ی را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ی در حالی فردا پیرامون لایحه اصلاحیه قانون کار نشست برگزار خواهد کرد که برخلاف وعده ت هنوز نامه ای برای بازپس گیری این لایحه از مجلس نوشته نشده است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای ی از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون مجازات ی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اقیانوس،الهیار ملکشاهی روز یکشنبه با اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در این جلسه ۱۰ عضو کمیسیون در یک رای گیری به عنوان اعضای کمیسیون مشترک قوانین مربوط به تابعیتی ها انتخاب شدند. رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس افزود: این کمیسیون مشترک شامل کمیسیون های قضائی، برنامه و بودجه، امنیت ملی و شوراها است و از هر یک از این کمیسیون ها ۱۰ نفر و مجموعا ۴۰ نفر به عنوان اعضای کمیسیون قوانین مربوط به تابعیتی ها انتخاب می شوند. وی با اشاره به اینکه ۱۰ عضو کمیسیون قوانین مربوط به تابعیتی ها در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتخاب شدند، گفت: بنده به همراه آقایان حسن نوروزی، محمد دهقانی، محمدعلی پورمختار، حسین رضازاده، یحیی کمالی پور، بهمن طاهرخانی، روح الله حضرت پور، محمد کاظمی، جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان اعضای کمیسیون قوانین مربوط به تابعیتی ها انتخاب شدیم. ملکشاهی ادامه داد: در جلسه امروز این کمیسیون همچنین لایحه موافقتنامه همکاری مبارزه با جرائم سازمان یافته میان ایران و گرجستان تصویب شد. اعضای این کمیسیون همچنین کلیات طرح اصلاح موادی از قانون مجازات ی را در جلسه این کمیسیون تصویب د و بنا شد جزئیات این طرح در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد. رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین یادآور شد: طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی در جلسه امروز مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار نگرفت، بنا شد در جلسات بعدی کمیسیون قضایی بررسی شود. نگارش:زاهد آقایی
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ی در حالی فردا پیرامون لایحه اصلاحیه قانون کار نشست برگزار خواهد کرد که برخلاف وعده ت هنوز نامه ای برای بازپس گیری این لایحه از مجلس نوشته نشده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس به دنبال اصلاح قانون مالیات برارزش افزوه طلا است گفت: پیشنهاد ما دریافت این مالیات فقط از اجرت محصولات طلا است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ گفت: مصوبه مجلس درباره سازی حقوق بازنشستگان صرفا شامل بازنشستگان کشوری و لشکری که ماهانه کمتر از دو میلیون تومان حقوق می گیرند، می شود.
رئیس مجلس شورای ی گفت: پیرمردان (بازنشستگان فولاد) آن قدر جلوی مجلس کرده اند که خج می کشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بی مسئولیتی نهادها درمقابل سازی حقوق بازنشستگان،گفت: هیچ بازنشسته ای درسال ۹۶ نباید دریافتی زیر ۲ میلیون تومان داشته باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی،گفت:لایحه ت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی در صورتی که به موقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری لحاظ می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت: متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع بندی می رسد.
جوانان اصلاح طلب شهرستان گناوه:یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای با تاکید بر پایبندی به قانون اساسی توسط همه افراد سامانها و نهادها اظهار کرد: آیا درست است ما گوشه ای از صحن مجلس را مشخص کرده و دور نمایندگان زن در مجلس حصار بکشیم؟