تاریخی اجتماعی هنری

منظور از تحرک اجتماعی انتقال فرد یا گروه ازیک پایگاه اجتماعی(social status) (توجه و ارزشی که جامعه برای نقش اجتماعی فرد، گروه و طبقه اجتماعی قائل است. ) به پایگاه اجتماعی دیگر است. تحرک اجتماعی در تمام جوامع و همه نظام های اقتصادی- اجتماعی به یک اندازه و با یک شدت و ضعف دیده نمی شود. بلکه هر اندازه در روند تکامل اجتماعی و تاریخی جوامع پیش رویم، بر میزان نسبی تحرک اجتماعی و طبقاتی افزوده می شود و نیز میزان تحرک اجتماعی از کشوری تا کشور دیگر و حتی در داخل یک جامعه (در یک زمان) نیز متفاوت است ( یعنی میزان تحرک اجتماعی در بعضی از نقاط یک کشور بیشتر است)، و در طی زمان نیز این موضوع تفاوت می یابد ( مثلا پس از انقلاب ی نسبت تحرک اجتماعی بیشتر شده است.)
مختاباد مشاور فرهنگی باشگاه پرسپولیس شد تهران- ایرنا- س رست باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس در حکمی عبدالحسین مختاباد آهنگساز وخواننده موسیقی سنتی ایران را به سمت مشاور فرهنگی ،هنری و اجتماعی این باشگاه منصوب کرد. این حکم از سوی بهروز منتقمی س رست باشگاه پرسپولیس امضا شده است . مختاباد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت که این پیشنهاد از سوی باشگاه پرسپولیس مطرح شد و امیدوارم بتوانم بعد فرهنگی را در ورزش بیش از پیش تقویت کنم . وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر اکثر ورزشکاران ایرانی اخلاق مدار هستند و در همین حال من نیز به عنوان مشاور فرهنگی باشگاه به دنبال اجرایی شدن برنامه های فرهنگی و هنری در ورزش و به ویژه در باشگاه پرسپولیس هستم . مختاباد در حال حاضر عضو شورای ی شهر تهران است.

تعداد ۴۴۶ قلم از آثار تاریخی و هنری کشورمان به صورت موقت از کشور خارج می شوند.
 مسعود قدک پور؛
 زخم های عمیق معیشت و زیست بوم دو قوم عرب و بختیاری نیازمند دوا؛ درمان و مرهم است؛ نه نمک!!!
 در حالی که دو قوم بزرگ و ریشه دار در خوزستان؛ یعنی قوم بزرگ عرب و قوم بزرگ بختیاری پیوندهای تاریخی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و دینی مشترکی دارند؛ و بین این دو قوم مهمترین قرار داد اجتماعی که همانا پیوند ازدواج است؛ بیش از هر اقوام دیگری جاری است...
متاسفانه گاهی در فضای مجازی؛ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه موضوعاتی تفرقه انگیزی منتشر می گردد... ادامه مطلب...
استفاده از ظرفیت های شمال تهران برای توسعه صنعت گردشگری
 
ظرفیت های فرهنگی، هنری و تاریخی شمال تهران بستر مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری به شمار می رود و باید از آنها استفاده کرد  .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دیدار با حبیب اله تاجیک اسماعیلی شهردار منطقه یک به تشریح فعالیت ها و برنامه های سازمان فرهنگی و هنری در سطح منطقه یک پرداخت و بر ضرورت بسترسازی مناسب این فعالیت هابرای توسعه صنعت گردشگری تاکید نمود. ادامه مطلب...
هرگونه تلاش ما تهدیدی برای آثار و اماکن تاریخی است. شواهد نشان می دهند به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاریخی کشورها،سالانه میلیاردها تومان بودجه صرف حفظ ونگهداری این گونه اماکن میشودسعی می شود به هرنحوی از ت یب و نابودی مکان های کهن جلوک گیری شود درمقابل کشور ما هرگونه تلاش خود، تهدیدی بر آثار و اماکن تاریخی است.بنابرحکم وظیفه ملتها همگان در حفظ اماکن تاریخی که هم از لحاظ هویتی و هم منابع عظیم درآمد توریسم مهم است می کوشند.ودرمقابل همه تلاش ما برای از بین بردن یک خانه تاریخی و یا کاروانسرای باستانی است.درقاموس میراث فرهنگی استمرار ت یب ها یعنی تخاصم با هویت تاریخی سرزمین ها است به زبان ساده برخی آشکارا به خصومت با میراث فرهنگی ادامه می دهند میراث فرهنگی را نه میراث مانده نیاکان می پندارند و نه بیان‏گر فرهنگ و تمدن گذشته می شمارند.بر این اساس، میراث فرهنگی از نظر این گروه،از یک شئی تا مکان‏های تاریخی و مذهبی، نظیر مساجد، ح ‏ها، زیارتگاه‏ها، کلیساها، کنیسه‏ها، اشیاء و صنایع تاریخی، آثار علمی، هنری و هر چیزی که با این موضوع در ارتباط باشد. ازهیچ جایگاه و نقش مهمی در آموزه‏ انسانی و ی برخوردار نیست.وقتی اهتمام به این علم و دانش؛ بخش عظیمی از میراث فرهنگی، از متون و آثار علمی گذشتگان، تشکیل شده است باید بتواند نقش عظیمی در تعلیم و پیشرفت علمی و رشد و ارتقای فرهنگ مادی و معنوی یک جامعه داشته باشد .دربسیاری از فرهنگ وجها و ادبیات کشورها جایگاه والای مکان‏های تاریخی و دینی کهن، به عنوان مکان های قابل تقدس یاد شده است.وجلوگیری از ت یب این مکان‏ها در کتب دینی و مقدس و آموزه های دینی تاکید بسیارشده است.براین اساس حفاظت و جلوگیری از ت یب این مکان‏ها، لازم شمرده شده است.اهتمام به پندگیری و عبرت‏آموزی از پیشینیان ، بیان کننده اهمیت حفظ، نگه‏داری و استفاده مؤثر از میراث فرهنگی در جهت رشد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه دارد که بایدجدی گرفته شود.تلاش هایی که بوسیله گروهی برخورداراز فهم تاریخی ،در مقابل جماعتی بی بهره از فهم تاریخی ،مقدس شمرده شده و در حکم جهاد نگریسته شده است.جهادی که خداوند عده ای با ضمیر روش را درمقابل گروهی که جز به ت یب و ویرانگری نمی شند قرار داد تا مانع از ت یب آثار تاریخی و مذهبی گردد.
آراسته خو، محمد( 1374 ). تأمین و رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات پیام نور. باری، نورمن( 1380 ). رفاه اجتماعی، ترجمه اکبر میرحسینی، مرتضی نور بخش، تهران: انتشارات سمت. جغتایی، محمد تقی(1387). رفاه اجتماعی ساختار و عملکرد، تهران: علوم بهزیستی و توانبخشی. زاهدی اصل،محمد ( 1381 ). مبانی رفاه اجتماعی، انتشارات علامه طباطبایی. میجلی، جیمز ( 1378 ). رفاه اجتماعی در جهان، ترجمه محمد تقی جغتایی، تهران: علوم بهزیستی و توانبخشی. فیتزپتریک، تونی ( 1381 ). نظریه های رفاه، ترجمه هرمز همایون پور، تهران: موسسه عالی. فصلنامه رفاه اجتماعی به آدرس http://refahj.uswr.ac.ir/ نیز مقالات خوبی در خصوص رفاه اجتماعی دارد. همچنین در اینجا می توانید لیست تعدادی مقاله در خصوص رفاه اجتماعی را ببینید.
به دلیل اهمیت هویتی اماکن تاریخی و آثار باستانی و نقش جهانشمولی آن در اقتصاد جهانی درباره این مقوله فراوان گفته ایم.این دفینه ها و گنجینه های مادی و معنوی ملت ،میراث فرهنگی آنها محسوب می گردد.بیان کننده پیشینه تاریخی و تمدن هستند هرچند قدمت تاریخی این اشیا» خود سبب ارزشمند بودن آنان و اعتبار تاریخی ملتها می شود لیکن در مقوله میراث ملتها ارزش مادی آثارجایگاه نخست اهمیتی ندارد بلکه مهر تائیدی بر هویت و اعتبار و افتخار ملی ملتها است از این جهت برای نگهداری و مراقبت از این هویت های تاریخی ملتها هزینه های هنگفتی پرداخت می کنند. هر اثر از کوچکترین تا عظیم ترین یک ورغی از ورق تاریخی بشمار می رود ورغی که تجلی بخش شکوه و فر و غرورملتها است.سرزمین ما با دارا بودن میلیون ها ورق تاریخی کشوری تمدن ساز و بالنده بشمار می رود.سزاواراست در همه ادوار از این آثار و اشیا» باستانی به عنوان ورغی از ورق تاریخ بهره مند شود اما این ورغ و ورق همواره مورد دستبرد دشمنان ومطمع نظربیگانگان قرار گرفته است و از این منظر باید گفت هیچگاه از خطر ی و سرقت این اشیا» بی نصیب نبوده است.آثار باستانی کشور پیشینه تاریخی محسوب می گردند و از روی دارای ارزش و اهمیت فراوان هستند مردم با دیدن آنها به وحدت ارزش های انسانی نیاکان خود پی می برند . آثار باستانی میراثی همگانی وهر ورق پرورغ (روشنایی بخش)آن ،دارای ارزش تاریخی وحیاتی است مردمی با تمدنی چند هزارساله باید در حفظ و نگهداری آن تلاش بسیار نمایند.هرشئی و اثرتاریخی یک حقیقت تاریخی بوده و باید آنچنان که هست به آن احترام گذاشت.زیرا آثار و اشیا،محوطه ها و بناهای تاریخی ملت ها، سرشار از پیام های روشن روزگار گذشته و شاهد زنده سنت ها هستند که تا به امروز باقی مانده اند. با اینکه مردم جهان پیرامون بیش از پیش به وحدت ارزش های بشری آگاهی یافته و یادمان های باستانی را به عنوان میراث همگانی می دانند. هنوز ما معنای این ارزش های هنری وهمگانی حراست از این میراث را به رسمیت نشناخته ایم. http://www.jamejamonline.ir/media/images/1388/11/28/100867679201.jpg *برگ و صفحه **فروغ و روشنایی
نخستین تور محله گردی شمیران با هدف معرفی بافت تاریخی و جاذبه های محلات قدیمی شمیران با بازدید از محله حصار بوعلی  برگزار شد
به گزراش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مجتبی توسلی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: برگزاری تورهای تخصصی محله گردی و بازدید از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی برای دست اندرکاران بخش فرهنگی و گردشگری شهر تهران و نیز شهروندان علاقمند موجب بررسی، مطالعه و احیاء فرهنگ، آداب و رسوم هر منطقه، افزایش اطلاعات و آگاهی شرکت کنندگان و در نهایت شکل گیری هویت اجتماعی شهر می شود . ادامه مطلب...
1- مقدمه متفکران اجتماعی بر این باورند که گسترش رفتارهای فرصت طلبانه مانند ا و فساد مالی به این علت است که شهروندان به اندازه ی کافی برای تراکم و انباشت سرمایه ی اجتماعی سرمایه گذاری نکرده اند.شواهد موجود در طی دو دهه ی اخیر حاکی از فرسایش شدید سرمایه ی اجتماعی، هم در حوزه خانواده و هم جامعه، درکشور است. در واقع می توان روند تغییرات سرمایه ی اجتماعی را از پیامدهای اجتماعی، شناسایی کرد. افزایش پدیده هایی مانند خشونت، خودکشی، طلاق، سرقت و غیره، پیامدهای کاهش سرمایه اجتماعی هستند. یافته های طرح«پیمایش ارزش ها ونگرش ها» که در سال 1380 توسط دفتر طرح های ملی انجام گرفته است؛ حکایت از پایین بودن سطح اعتماد به عنوان یکی از کلید ی ترین متغیرهای سرمایه ی اجتماعی دارد. درتحقیق مذکور اعتماد در بعد تعمیم یافته از سطح پایینی برخوردار است (دفتر طرح های ملی، 1381: 27). هدف از این تحقیق نیز سنجش سرمایه ی اجتماعی در رشت و مقایسه آن با مرکز 28 استان است.
طاق بستان از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان کرمانشاه در دوره تاریخی ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه در قرن سوم میلادیساخته شده است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی مردم در همه اعصاراست.هنرچگونه بودن وچگونه ماندن و چگونه زیستن و چگونه مردن است.از این سبب هنر رابطه ناگسستنی با بش یدا کرده واین پیوستگی در طول زمان همچنان استوار مانده است.امروزه بسیاری از افعال و اعمال ما بن مایه هنری به خود گرفته و باهنر پیوند دارد .این پیوند از آنجاست که نزد بشرهنر اززندگی جدا نیست و در هر هنری ،کوششی بکار رفته است. انسان در ساختن هر اثری روح هنردوست خود را بکار بردتا توانست به مرحله والایی از تولید آثارهنری دست یابد.با گذشت هزاران سال از آغار تکوین هنر از سوی انسان های نخستین،در روزگار ما بسیاری از خبرگان امور هنری چنین می پندارند که هنر زمانی اص واقعی خود را باز می یابد که بازندگی روزمره آدمی پیوند ناگسستنی داشته باشد. و از این رو اکنون در کشور های اروپائی که چند قرن است در ساختن اشیاء مورد نیاز روزانه، ماشین جایگزین صنایع دستی گشته است دوباره می کوشند تا آثار ساخته شده با دست را میان مردم سرزمین خود رایج سازند تا هنر را که دیر زمانی است به صورت مستقل راه جداگانه می پیماید از نو وارد زندگی مردم نمایند.مردم جهان امروز لااقل نیمی از کوشش خود را برای هنرها ودر راه آرمان بلند آن به کار می برند ازآنجا که از آغازانقلابات هنری ، فاصله ای میان کوششهای هنری و نیازهای ذوقی مردم پیدا کرده ،وارزش این مطلب آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و زیبائیهای هنری در زندگی مردم گم شده است به همین دلیل وزندگی با آثار زیبای هنری راترجیح داده اند. به همین دلیل ارتباط مردم با هنر و زندگی رنگ و مایه هنری به خود گرفته است که دیگربرای یافتن هنر واثر هنری نیاز نیست در جاهای دور دست به تجسس بپردازدبلکه کافیست چشم خود را باز کرده واطراف خود را نگاه کند تا دریابد زندگی امروز بشر سراسر پر از هنر است.ب ازه فهمیده است که وجود هنر چه اثر انکار ناپذیری در سلامت روح او دارد و چگونه می تواند احوال درونی وی را به سوی بهبودی رهنمون باشد.میراث و هنر ما که در جهان بی همتا هستند وملل دنیا به دلیل علاقه و دلبستگی روی به آثار و مکان ها و اشیای هنری آورده اندلازم است از آثار تاریخی برای حظ روحی خویش استقبال کنیم.ما ایرانیان باید بدین نکته که هنر نه جزئی از زندگی مادی ما،که همه ی زندگی ما را تشکیل می دهد و در همه مظاهر صنعتی ما جلوه گر است شه کنیم و در نگاهداری این سنت های زیبای هنری که هر لحظه روان و د ما را سند می سازد کوشا باشیم. میراث خوب من ،اگر هزار قلم داشته باشم
هزار خامه هر یک هزار معجزه داشته باشند
هزار مرتبه هر روز از تو و زیبایی هایت می نویسم

مهارت های ارتباط اجتماعی، به مجموعه ای از روش ها، الگوهای رفتاری، پاسخ های متقابل و واکنش های اجتماعی اطلاق می شود که ک ن و نوجوانان از آن ها در تعاملات متقابل و موقعیت های اجتماعی مثل مدرسه استفاده می کنند. شایستگی اجتماعی اصطلاحی است که تعیین کننده ی میزان موفقیت و مهارت فرد در برقراری روابط مناسب اجتماعی است. ترکیب این دو می تواند شاخص خوبی برای توصیف میزان مهارت و توانمندی اجتماعی ک ن و نوجوانان باشد.
ارزی مسائل اجتماعی –عاطفی:
مؤثرترین شیوه ارزی مسائل اجتماعی- عاطفی آن است که ارزی در محیطی طبیعی به عمل آید.طبق نظر آدامز برخی از محیطهای مناسب این کار عبارت است از: گفتگوهای غیر رسمی فعالیتهایی که دانش آموز بدون راهنمایی دیگران انجام می دهد. بحث درباره موضوع های جنجال برانگیز فعالیتهای اجتماعی خارج از کلاس ایفای نقش و اجرای نمایش خلق آثار هنری فعالیتهای ورزشی و فواصل استراحت مهارت های هیجانی و عاطفی، در نگاه اول شاید به نظر برسد که توصیف کننده ی احساسات فرد است، اما در واقع مهارت هیجانی و عاطفی مفهومی بالاتر از این دارد و نشان دهنده ی آن چیزی ست که به اصطلاح تحت عنوان هوش هیجانی شناخته می شودو در بر گیرنده ی موارد زیر می شود: شناخت احساسات خود ( در مورد این مسئله چه حسی دارم؟) مدیریت هیجان ( وقتی این حس را دارم چطور باید واکنش نشان دهم؟) درک نیازهای عاطفی خود ( صرف نظر از اینکه من این حس را دارم، به چه چیزی نیاز دارم؟) شناخت احساسات دیگران( من می دانم که تو حس می کنی...)
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد گفت: امسال 20 بنای تاریخی شامل خانه های تاریخی، مساجد و ابنیه مرمت شدند.
ادامه مطلب
ترجمه انگلیسی «دا» یکشنبه با حضور علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، سعیده حسین جانی رئیس مرکز ترجمه حوزه هنری، فهیمه سمسار دبیر دفتر ترجمه حوزه هنری، پال استراکمن نویسنده و مترجم یی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در حوزه هنری رونمایی شد. ادامه
ترجمه انگلیسی «دا» یکشنبه با حضور علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، سعیده حسین جانی رئیس مرکز ترجمه حوزه هنری، فهیمه سمسار دبیر دفتر ترجمه حوزه هنری، پال استراکمن نویسنده و مترجم یی و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در حوزه هنری رونمایی شد. ادامه

پاو وینت-درس-یازدهم-کتاب-مطالعات-اجتماعی-پایه-ششم-(اصفهان-نصف-جهان)
پاو وینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (اصفهان، نصف جهان)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: pps
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 19352 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان
 
پاو وینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (اصفهان، نصف جهان)،
در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش.


توضیحات:
پاو وینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابت (اصفهان، نصف جهان) در 30 اسلاید همراه با تصاویر زیبا و جذاب شامل موضوع درس: گردش در اصفهان، نقشه گردشگری ، اهمیت شهر اصفهان در دوره های مختلف تاریخی و مکان های تاریخی و دیدنی اصفهان جهت تدریس توسط همکاران در کلاس هوشمند تولید شده است. در ضمن این محتوای آموزشی شامل سئوالات متن درس و جواب آن ها نیز می باشد.

این محتوای آموزشی علاوه بر استفاده معلم در کلاس درس، جهت استفاده در منزل توسط اولیای محترم برای درک بهتر مطالب کتاب مفید می باشد.

معلمان عزیز می توانند برای آموزش درس به درس مطالعات اجتماعی به صورت نمایشی از این پاو وینت استفاده لازم را ببرند.

 
 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

**هنر ایرانی زندگی را به بافت های تاریخی از دست رفته تمدن بشر بازگردانده است. زندگی مردمی که از دیر باز با هنر رابطه ناگسستنی داشته و این پیوستگی در طول زمان همچنان استوار مانده است بدون حضور آثار هنری بسیار ناگوارا است.زیرا آثار و مواریث تاریخی زندگی و بودنشان را ثبت کرده است.وگرنه از آنها ،انسان هایی که بودنشان در جایی ثبت نشده ،یاد می گردید.اگرمردم ونیز که زندگی روزانه شان هرثانیه با آثارتاریخی کشورشان گره خورده است به ناحیه ی که عاری از میراث و آثار تاریخی باشد کوچانده شوند زندگی برایشان مرگآور خواهد بود.قوم مایا پدیدآورنده یکی از تمدن های بسیار پیشرفته در حوزه امریکای مرکزی با دستآوردهای خارق العاده درهنر ومعماری و ستاره شناسی وریاضیات و.... هستند هم نمی توانند از حدود جنوب شرقی مکزیک و نواحی گوآتمالا والسالوادر دورتر شوند.چون زندگی برایشان سخت می گردد.یک ن اصفهانی میدان نقش جهان و یا خانواده انه ای و ....که تاریخ وجودشان و بودنشان را زیبا تکرار و تائید کرده است هم همینطور. باید پذیرفت تجربه های زندگی در مکان های تاریخی پرنام و نشان اثرات ژرف و عمیقی بر روح و روان مردم جامعه دارد، واغلب هر لحظه زندگی شان جزء مهم ترین و برجسته ترین خاطرات زندگی محسوب می گردد اگرسفر، تأثیرات برجسته و مشخصی بر درک ملی و شناسایی سایر افراد دارد.غالب سفرها به مکان های تاریخی انجام می پذیرد و جالبتر اینکه با حضور بازدیدکنندگان دراین مناطق تاریخی ،آثار اثربخشی بر الگوی زندگی افراد تأثیر می گذارد. بازدید کنندگان تحت تأثیر فرهنگ کشور میزبان و ارزش های موجود در آن قرار می گیرند.ایرانیان به طرز شایسته و بایسته باهنر پیوند دارند .نزد ایرانیان زندگی و هنر هیچگاه از هم جدا نبوده است. از همین سبب در هرمنطقة ی ایران ، دهها میراث عظیم و چشمگیرو گنجینه های هنری شگرف نهفته است که چشم در هنرگشوده وقامت در آن راست کرده اند. پدیده ها ی هنری شان همیشه یک جنبة هنری ممتاز و بی بدیل داشته است.هنر ایرانی زندگی را به بافت های تاریخی از دست رفته تمدن بشر بازگردانده است.همانگونه که بازگرداندن حیات و زندگی به بافت های تاریخی از دست رفته ممکن نیست. نان مناطق تاریخی تنها دارایشان بناها و آثار تاریخی موجود در آن نیست بلکه به دلیل قرابت زندگی درکنار آثارتاریخی و هنری ،شوق و اشتیاق بی مثال هنری در وجودشان زبانه می کشد.در ای تاریخی ،کاشان و شیراز،اصفهان و همدان ،زنجان و اسان ....علاوه بر آثار تاریخی ،صنایع هنری و ظریف بیشمار جهانگرد و سیاح و توریست را بسوی خود سوق می دهد.تنوع و حجم عظیم آثارتاریخی در سرزمین ایران باستان، موجب شده است تا این سرزمین اهورایی بهشت هنرجهان لقب بگیرد.ایرانی در ساختن هر اثری، روح هنردوست خود را بکار برده است. هنر بازندگی روزمره ایرانیان پیوند ناگسستنی داشته است. واز آغاز فاصله ای میان کوششهای هنری و نیازهای ذوقی مردم وجود نداشته اما هرگز ارزش این مطلب آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.همانگونه که تاریخ و هنر ،مورخان و هنرمندان گواهی می دهند نان سرزمین پهناور ما بی شک در جهان بی همتا هستند ما ایرانیان باید بدین نکته که هنر جزئی از زندگی ما را تشکیل می دهد و در همه مظاهر صنعتی ما جلوه گر است شه کنیم و در نگاهداری این سنت های زیبای هنری که هر لحظه روان و د ما را سند می سازد کوشا باشیم(تورج گنجه-باستان شناس)


تحقیق را ارهای موفقیت تجاری و هنری
تحقیق-را ارهای-موفقیت-تجاری-و-هنریتحقیق کارشناسی ارشد رشته هنر- تصویر متحرک با عنوان را ارهای موفقیت تجاری و هنری در قالب فایل word و در حجم 196 صفحه.

 فایل
 

همشهری آنلاین: رئیس مجلس شورای ی با اشاره به اینکه توسعه بخش های مختلف هنری مانند سینما و تولید آثار هنری خوشحال کننده است، گفت: وزارت ارشاد نباید تولیدات هنری را خودش انجام دهد، از این رو باید رویکرد مردمی داشته باشد.
شهردار قلب طهران گفت : مدیریت شهری به منظور احیا و مرمت بناهای تاریخی قلب طهران به عنوان میراث دار پیشینه هویتی شهر تهران از تمامی فعالین بخش خصوصی ، سرمایه گزاران ، مالکین  و علاقمندان دعوت می کند تا با ورود به بافت تاریخی نسبت به احیا و مرمت خانه ها و بناهای تاریخی اقدام کنند  . ادامه مطلب...
 سه‌شنبه / ۲۷ تیر ۱۳۹۶ / ۰۹:۴۳

جهانی شدن یزد یک فرصت مناسب برای تولیدات هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی استان یزد جهانی شدن یزد را یک رویداد مبارک و فرصتی مناسب برای هنرمندان استان برای تولیدات هنری با این رخداد فرهنگی دانست . به گزارش ایسنا ، «علی غیاثی ندوشن» افزود: استان یزد به عنوان دومین شهر تاریخی جهان و اولین شهر خشت خام جهان با تاریخ چند هزار ساله و بافت سنتی که تا حدودی قسمتی از آن حفظ شده است، با ثبت جهانی خود روی خوشی را به اصحاب فرهنگ و هنر نشان داد . وی ادامه داد: ثبت جهانی یزد علاوه بر فضای سنتی و تاریخی استان که می‌تواند برای تولیدات هنری مانند ‌ها و سریال‌های تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، بررسی و تحقیق در مورد جریان تاریخی، اجتماعی، و فرهنگی استان هم می‌تواند دستمایه بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری قرار گیرد تا از این طریق کهن شهر یزد بهتر و بیشتر به جهانیان معرفی شود . غیاثی ندوشن تاکید کرد: قطعاً وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است تا با استفاده از ظرفیت میراث فرهنگی وآثار تاریخی یزد در تولید برنامه‌های فرهنگی و هنری از هنرمندان حمایت جدی داشته باشند . مدیر کل فرهنگ و ارشاد ی استان در پایان اظهار کرد: کهن شهر یزد همانطور که اشاره شد باید بیش از پیش به جهانیان، اص و فرهنگ غنی خود را معرفی کند. انتهای پیام
خانه تاریخی در کرمان همزمان با تداوم ت یب ها در بافت تاریخی این شهر فروریخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی دیروز با انتشار این خبر اعلام کرد: خانه تاریخی به رغم آنکه در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار داشت به دلیل فرسودگی فروریخته است.

براساس این خبر نزدیک به یک سال از ت یب بخش های عمده خانه کرمان می گذرد اما باران های موسمی با شروع فصل بهار و پاییز ستون های این خانه را ناپایدار کرد و متولیان میراث فرهنگی استان کرمان نیز تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از این بنا انجام نداده اند.

خانه کرمان متعلق به دوره قاجاریه و یکی از بناهای ارزشمند و درونگرای بافت تاریخی کرمان است. این خانه تاریخی که در خیابان شهید مطهری (احمدی)، کوچه شهید مطهری واقع شده در 27مرداد 1382با شماره 9561به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با خانه تاریخی گفت: قسمت های عمده خانه تاریخی به دلیل حجم بارندگی های بهار و پاییز به دلیل گرفتگی ناودان ها دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد که همین عامل موجب فروریختن این بنای تاریخی شده است.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، متأسفانه به دلیل آنکه پشت بام خانه هایی همچون خانه از کاهگل است باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد اما به دلیل تغییر مدیریت ها و غفلت مدیران جدید این اقدامات با وقفه مواجه شد.

به گفته این کارشناس، نبود رسیدگی و حفاظت های لازم سبب شد که صدمات جبران ناپذیری به این بنا وارد شود؛ این درحالی است که این بنای تاریخی در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان قرار دارد اما نزدیک به یک سال از ت یب آن می گذرد و هیچ اقدامی برای حفاظت و مرمت های اضطراری آن درنظر گرفته نشده است.

او البته به تغییر مدیریت های پیاپی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و گفت که ناآشنایی مدیران با مسائل و موضوعات میرا ث فرهنگی، ت یب ها و تعرض های میراث فرهنگی را دوچندان کرده است.خانه تاریخی می بایست تابستان امسال در فهرست مرمت های اضطراری قرار می گرفت که به دلیل سوء مدیریت این اقدام انجام نشد.


به نقل از تابناک
خانه تاریخی در کرمان همزمان با تداوم ت یب ها در بافت تاریخی این شهر فروریخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی دیروز با انتشار این خبر اعلام کرد: خانه تاریخی به رغم آنکه در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار داشت به دلیل فرسودگی فروریخته است.

براساس این خبر نزدیک به یک سال از ت یب بخش های عمده خانه کرمان می گذرد اما باران های موسمی با شروع فصل بهار و پاییز ستون های این خانه را ناپایدار کرد و متولیان میراث فرهنگی استان کرمان نیز تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از این بنا انجام نداده اند.

خانه کرمان متعلق به دوره قاجاریه و یکی از بناهای ارزشمند و درونگرای بافت تاریخی کرمان است. این خانه تاریخی که در خیابان شهید مطهری (احمدی)، کوچه شهید مطهری واقع شده در 27مرداد 1382با شماره 9561به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با خانه تاریخی گفت: قسمت های عمده خانه تاریخی به دلیل حجم بارندگی های بهار و پاییز به دلیل گرفتگی ناودان ها دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد که همین عامل موجب فروریختن این بنای تاریخی شده است.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، متأسفانه به دلیل آنکه پشت بام خانه هایی همچون خانه از کاهگل است باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد اما به دلیل تغییر مدیریت ها و غفلت مدیران جدید این اقدامات با وقفه مواجه شد.

به گفته این کارشناس، نبود رسیدگی و حفاظت های لازم سبب شد که صدمات جبران ناپذیری به این بنا وارد شود؛ این درحالی است که این بنای تاریخی در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان قرار دارد اما نزدیک به یک سال از ت یب آن می گذرد و هیچ اقدامی برای حفاظت و مرمت های اضطراری آن درنظر گرفته نشده است.

او البته به تغییر مدیریت های پیاپی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و گفت که ناآشنایی مدیران با مسائل و موضوعات میرا ث فرهنگی، ت یب ها و تعرض های میراث فرهنگی را دوچندان کرده است.خانه تاریخی می بایست تابستان امسال در فهرست مرمت های اضطراری قرار می گرفت که به دلیل سوء مدیریت این اقدام انجام نشد.


به نقل از تابناک
خانه تاریخی در کرمان همزمان با تداوم ت یب ها در بافت تاریخی این شهر فروریخت.

خبرگزاری میراث فرهنگی دیروز با انتشار این خبر اعلام کرد: خانه تاریخی به رغم آنکه در مالکیت سازمان میراث فرهنگی قرار داشت به دلیل فرسودگی فروریخته است.

براساس این خبر نزدیک به یک سال از ت یب بخش های عمده خانه کرمان می گذرد اما باران های موسمی با شروع فصل بهار و پاییز ستون های این خانه را ناپایدار کرد و متولیان میراث فرهنگی استان کرمان نیز تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از این بنا انجام نداده اند.

خانه کرمان متعلق به دوره قاجاریه و یکی از بناهای ارزشمند و درونگرای بافت تاریخی کرمان است. این خانه تاریخی که در خیابان شهید مطهری (احمدی)، کوچه شهید مطهری واقع شده در 27مرداد 1382با شماره 9561به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در رابطه با خانه تاریخی گفت: قسمت های عمده خانه تاریخی به دلیل حجم بارندگی های بهار و پاییز به دلیل گرفتگی ناودان ها دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد که همین عامل موجب فروریختن این بنای تاریخی شده است.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، متأسفانه به دلیل آنکه پشت بام خانه هایی همچون خانه از کاهگل است باید به طور مداوم مورد بازبینی قرار گیرد اما به دلیل تغییر مدیریت ها و غفلت مدیران جدید این اقدامات با وقفه مواجه شد.

به گفته این کارشناس، نبود رسیدگی و حفاظت های لازم سبب شد که صدمات جبران ناپذیری به این بنا وارد شود؛ این درحالی است که این بنای تاریخی در تملک اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان قرار دارد اما نزدیک به یک سال از ت یب آن می گذرد و هیچ اقدامی برای حفاظت و مرمت های اضطراری آن درنظر گرفته نشده است.

او البته به تغییر مدیریت های پیاپی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اشاره کرد و گفت که ناآشنایی مدیران با مسائل و موضوعات میرا ث فرهنگی، ت یب ها و تعرض های میراث فرهنگی را دوچندان کرده است.خانه تاریخی می بایست تابستان امسال در فهرست مرمت های اضطراری قرار می گرفت که به دلیل سوء مدیریت این اقدام انجام نشد.


به نقل از تابناک


پروژه راه کارهای موفقیت تجاری و هنری
پروژه-راه-کارهای-موفقیت-تجاری-و-هنری پروژه با موضوع را ارهای موفقیت تجاری و هنری، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: تاریخچه های موفق انیمیشن، ، اروپای شرقی، اتحاد جماهیر شوروی، اروپای غربی، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، آسیا، چین، ژاپن، کره، فصل دوم: عوامل مکمل موفقیت هنر و صنعت انیمیشن... فایل

 
پاو وینت درس 2 پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم
پاو وینت درس 2 پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم
                             درس دوم
                     پدیده های اجتماعی
به تنهایی مشغول خوردن غذا هستید؛ دوستی وارد می شود. چه تغییری در کنش شما رخ می دهد؟ لباس پوشیدن شما در موقعیت های مختلف، متفاوت است. آیا می دانید چرا؟ زیرا شما در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می گیرید.ما به دوست خود سلام می کنیم یا پاسخ سلام او را می دهیم. با ورود معلم به کلاس از جا بر می خیزیم.


پاو وینت درس 2 پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم

 
پاو وینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم, پاو وینت درس 2 پدیده های اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی, پاو وینت درس دوم پدیده های اجتماعی جامعه شناسی دهم رشته انسانی, پاو وینت درس پدیده های اجتماعی جامعه شناسی, درس 2 پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم, درس دوم پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی, پاو وینت درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم, پاو وینت درس 2 پدیده های اجتماعی دوازدهم, پاو وینت درس 2 پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم, پاو وینت درس دوم هویت اجتماعی کتاب دوازدهم, پاو وینت درس دوم پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم, پاو وینت درس پدیده های اجتماعی هویت اجتماعی دوازدهم, پاو وینت درس پدیده های اجتماعی کتاب هویت اجتماعی دوازدهم, پاو وینت هویت اجتماعی دوازدهم درس پدیده های اجتماعی, پاو وینت پدیده های اجتماعی کتاب هویت اجتماعی, پاو وینت کتاب هویت اجتماعی درس 2 کنش های ما
 
لینک
 


پاو وینت روانشناسی اجتماعی (نفوذ اجتماعی وکنترل)
پاو وینت-روانشناسی-اجتماعی-(نفوذ-اجتماعی-وکنترل)
پاو وینت ارائه دانشجویی با موضوع روانشناسی اجتماعی (نفوذ اجتماعی وکنترل)، در حجم 16 اسلاید. یکی ازجنبه های بسیارمهم رفتاراجتماعی؛ نفوذ اجتماعی است . مفهوم نفوذ اجتماعی ان است که می توان تحت تاثیر قرار دادن دیگران راچه با گفتاروچه با رفتار خود ...

 فایل
 

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه 12 تهران ، در نشست ستاد هماهنگی استقبال از مهر که فرمانده پلیس و سر کلانتر راهور و ریاست آموزش و پرورش منطقه ، معاونین و شهرداران نواحی شش گانه حضور داشتند ، علی محمد سعادتی شهردار قلب تاریخی طهران در سخنانی آموزش را پایه فعالیتهای اجتماعی خواند و گفت: نگاه مدیریت شهری به بحث آموزش و پرورش حمایتی است و همه وظیفه داریم با این نگاه ، آینده ای بهتر برای کشورمان به ارمغان بیاوریم. ادامه مطلب...


تحقیق معماری آثار تاریخی شهر کاشان
تحقیق-معماری-آثار-تاریخی-شهر-کاشان تحقیق با موضوع معماری آثار تاریخی شهر کاشان، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش، شامل خانه‌های تاریخی کاشان، گنجینه‌ای گرانبها از معماری اصیل ایرانی، تپه های باستانی سیلک، باغ فین، سردرب، دیوار و برج ها، شتر گلوی عباسی، شتر گلوی فایل